Raadsinformatie

Commissievergadering 13 mei 2013

Naam
Download het audiobestand (13,85 MB)
Download de gesproken tekst (219,88 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (34,75 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 Ontwerp-structuurvisie Wind op Land
 • 6 Rondvraag
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:22 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik stel voor dat wij toch gaan beginnen, we zijn al een beetje verlaat. Waarvoor onze excuses. Ik wil toch graag bij dezen deze bijeenkomst openen en met uw instemming overgaan tot punt twee van de agenda, mededelingen.
 • 2 Mededelingen
  • 0:9 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Er is een mededeling vanuit het college. De heer Bessembinders wil graag het woord voeren over de Pleinlijn. dus aan u het woord.
  • 1:2 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter de vorige raadsvergadering is de pleinlijn aan de orde geweest met alles wat daar mee samenhangt. Er is toen gevraagd om een plan van aanpak en ik heb beloofd dat komt voor de zomer. Ondertussen was er al opdracht verleend om een deel van de pleinlijn sowieso aan te pakken in het kader van onderhoudsplanning, dus daarvan loopt op dit moment de uitvoering zoals sommige van u misschien hebben ervaren of gezien. En daarin gaan wij in elk geval in die zin wat anticiperen dat wij daar tegenover het nieuwste voormalige oude postkantoor, om even te vermijden dat we het verkeerde postkantoor op het oog hebben, gaan wij daar de midden geleiding in elk geval verwijderen om daarmee ook die ervaring op te doen hoe dat dat straks gaat. Maar wij hebben in elk geval beloofd dat wij voor het totaal met een verhaal komen voor de vakantie en dat doen wij gewoon gestald. Dank u wel.
  • 0:23 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok. Dank u wel voor uw toelichting. Ik denk dat het inderdaad in overeenstemming, meer dan in overeenstemming is met hetgeen wat u had uitgesproken een poosje terug richting de raad. en dan kijk ik met name ook even richting de schriftelijke vragensteller, dus die kan het op de voet volgen denk ik met deze mededeling.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (34,75 KB)
  • 0:16 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Met uw instemming wil ik graag overgaan naar punt 3, vaststellen van de agenda. Ik weet niet of iemand daar nog, het is ook niet zo'n uitvoerige agenda, ik zie niets bewegen dus bij deze vastgesteld.
 • 4 Insprekers
  • 0:27 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En dan gaan we over naar punt vier, insprekers. Ik kan u melden dat er één inspreker is, te weten de heer Feiken namens de organisatie Tegenwind Veenkoloniën. En alvorens dan over te gaan tot het volgende punt zou ik dan de heer Feiken graag het woord willen geven. Dus aan u het woord meneer Feiken.
  • 7:42 Meneer Feiken
   Dank u wel voorzitter. Goedenavond voorzitter, college, raadsleden en natuurlijk publiek. Ik wou toch graag van de gelegenheid gebruik maken om hier in te spreken. Waarom? Omdat wij van Tegenwind Veenkoloniën een aantal doelen voor ogen hebben. Ik geef hiermee dus aan dat ik van Tegenwind Veenkoloniën ben, maar ik moet eigenlijk even iets meer zeggen. Ik ben behalve dat ik lid ben van Tegenwind Veenkoloniën ook tevens bestuurslid platform Storm. En samen met, misschien bij jullie wel bekent, Rob Rietveld, bestieren wij met zijn tweeën de politiek. En dat is in de breedste zin van de Tweede Kamer tot de burger. Wij hebben als doel een stukje voorlichting daar waar met name de provincie Drenthe dan wel de gemeentes het achterwege laten of daar waar de initiatiefnemers het achterwege laten, daar willen wij toch wel de bevolking voorzien van informatie. Vandaar ook een nieuwsbrief die wij regelmatig uitbrengen. Wij vechten tevens met de bewoners in het juridische gedeelte want op dit moment loopt er één zaak bij het Europese hof. En wij zijn aan het onderhandelen en dat weet bijna niemand maar wij zijn aan het onderhandelen met de provincie Drenthe. Wij hebben onder anderen meegepraat over de gebiedsvisie Drenthe. Ik moet er wel bij zeggen dat er vanuit ons standpunt weinig toegevoegd is aan deze gebiedsvisie. Maar goed voor vanavond hebben we natuurlijk is dit geen bijeenkomst die gaat over de nut en de noodzaak van Wind op Land, dat is een Tweede Kamer zaak, dat is u ook wel bekend. Wel is het standpunt bepalen voor wat betreft de structuurvisie Wind op Land en dan gezien vanuit de visie van de gemeente Stadskanaal. Het gaat natuurlijk ook niet over het plaatsen van die turbines in Nieuw-Buinen en Borger-Odoorn, in Aa en Hunze. Maar het gaat wel over het opkomen van de belangen van de bevolking van de gemeente Stadskanaal. En ik benadruk dit even op deze manier heel expliciet, want het zal zo duidelijk worden waarom dit heel erg belangrijk is. We hebben vanuit de SWOL hebben we de dreiging van een aantal windparken zoals jullie dat zo mooi in jullie zienswijze verwoorden namelijk bij de N33 en in Drenthe, Aa en Hunze , Borger-Odoorn. Bij een zuidwester wind, en ga nou eventjes wat specifieker worden, moet ik er even wat zij pakken, bij een zuidwester wind tot noordwester wind dan zal een groot gedeelte van de gemeente Stadskanaal last krijgen van die molens die misschien wel 5 tot 7 kilometers hiervandaan staan. En dan praat ik niet over last in de zin van horizon vervuiling en dat soort dingen daar praten we al niet eens meer over. Maar in de zin van ziekmakend. En ik heb mijn kaart even daar speciaal voor opgeofferd, dus die wil ik u ook even niet onthouden. Ik weet niet of iedereen hem zo kan zien, maar ik heb op de, op deze kaart heb ik ingetekend de beide parken die voor de gemeente Stadskanaal van belang zijn. Het park wat gesitueerd is bij Gasselternijveen en het park wat gesitueerd is in Nieuw-Buinen, het aanstaande AGRO-park. En ik heb daar twee lijntjes vandaan gehaald, het park heb ik aangegeven met een rondje en die lijntjes, dat is de markering vanaf een zuidwester wind tot een noordwester wind. En die heb ik doorgetrokken tot over Stadskanaal en dan als je dat zo ziet dan zie je dus dat een groot gedeelte van Stadskanaal hinder gaat krijgen van geluidsoverlast. En dan zullen we zeggen als ik onder een paal sta dan hoor ik niks, dat klopt, want dat geluid draagt weg. U zult eerst een aantal honderden meters weg moeten staan van die palen voordat je dat kunt horen. En dan praat ik nog niet eens over laag frequent geluid. Ik ga even verder met mijn verhaal, ik neem aan dat hier straks absoluut vragen over komen en die wil dan ook graag met u gaan doornemen. Alleen al om het feit van het geluid pleiten wij als Tegenwind Veenkoloniën… zeg ik iets niet goed, ik zie vragen.. pleiten wij voor een afstand van twee kilometer vanaf bewoning om windmolens te gaan plaatsen. En dat klinkt misschien een beetje gek, we willen ze liever niet, maar als ze er dan toch moeten komen dan maar op een afstand van twee kilometer. In Nederland is die norm er niet, er wordt maximaal 500 meter van bewoning geplaatst. Hoe komen wij op deze twee kilometer, nou wij zijn om ons heen gaan kijken, wij waren hier helemaal niet blij mee dat we die molens kregen, wij zijn onder anderen in Denemarken terecht gekomen, wij zijn in Spanje terecht gekomen en daar zijn inderdaad vanuit gezondheidsproblemen, zijn de normen verlegd naar twee kilometer. En wij willen dat graag in Nederland doorgevoerd gaan krijgen, nou zal de raad van Stadskanaal daar absoluut niet over gaan, dat is een Tweede Kamer verhaal, maar dit kan wel mede bepalen wat jullie standpunt wordt. Verder valt op als ik de plan-MER bekijk, die er ondertussen ook uit ligt, dat, die geeft aan dat er weinig problemen te verwachten zijn in de toeristische sector. Ik wil daar toch even aan toe voegen dat 10% van de beroepsbevolking werkzaam is in de toerisme, 10% in deze regio, we hebben dat laten uitzoeken door de RUG en die zijn tot deze schokkende cijfers gekomen. Nou ja, krimp hoef ik het eigenlijk al helemaal niet over hebben want dat versterkt alleen maar bij plaatsing van windturbines en dat is hier vooral in Stadskanaal als regio is dat funest voor het MKB, is ook niet voor niks dat 250 ondernemers aangegeven hebben dat ze tegen deze plannen zijn. Dat hebben ze aangegeven bij de provincie Drenthe en bij de Tweede Kamer.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik moet u toch verzoeken om tot een afronding te komen.
  • 0:1 Meneer Feiken
   ja, ik bijna zover hoor.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, wat is bijna. Want u zit al behoorlijk in de overschrijding qua tijd.
  • 1:26 Meneer Feiken
   Oh neem me niet kwalijk. Tot slot is er geen concrete regeling voor compensatie en participatie dit zijn natuurlijk randvoorwaarden die willen wij graag meenemen ook in de SWOL, dus vandaar dat ik dit toch even noem. Dan sluit ik af, ik spreek u aan op uw verantwoordelijkheid voor uw kiezer, want u bent natuurlijk allemaal gekozen, dit kan strijdig zijn met persoonlijke belangen. Toch, en dat heb je als positief mens, toch heb ik de verwachting dat ieder hier zich van zijn verantwoordelijkheden bewust is en zijn standpunt zal bepalen vanuit zijn eigen overtuigingen. Of dit nu voor is of tegen. Ik wens u dan ook sterkte met uw besluit en ben bereid om ondersteuning te bieden of dat nu is of later dat maakt dan niet uit en tot slot en daar sluit ik dan mee af, wij als actiegroep, als actiegroepen moet ik zeggen, staan achter de zienswijze zoals Stadskanaal die heeft verwoord en wij vinden dit een hele positieve ontwikkeling voor de regio en bij deze wou ik u bedanken voor de aandacht.
  • 0:22 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u wel voor uw inbreng. Ik verzoek u nog even te blijven staan om te vragen aan de commissieleden of ze nog vragen aan u willen stellen. Ik kijk vanaf die kant maar even in de ronte. Mevrouw Hernamt.
  • 0:14 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Dank u wel voorzitter. Meneer ik wilde vragen wat nou eigenlijk de gezondheidsklachten zijn vanuit die windmolens. Dat weet ik niet precies.
  • 0:51 Meneer Feiken
   Als je alleen een windmolen plaatst met de huidige normering dan kun je last krijgen van slapeloosheid, hartritme stoornissen, depresiviteit, hoge bloeddruk en u zult wel zeggen van is dat dan wetenschappelijk bewezen, nee, maar er liggen stapels dikke boeken die hier wel al over gaan alleen om dit in wetenschappelijke tijdschriften neer te leggen dat was teveel werk dus ze hebben het op dit moment hebben ze dat gelaten bij het schrijven van dat boek. En ik kan u daarvoor verwijzen naar het boek van Nina Pierpont die daarover haar bevindingen heeft beschreven in Amerika windparken en in Australië.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u. Heer Deuring u vroeg ook het woord.
  • 0:8 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ik had in feite dezelfde vraag, want ik wou wel graag weten wat ziekmakend nou betekend maar u hebt het al uitgelegd, dus wat dat betreft ben ik wel..
  • 0:11 Meneer Feiken
   Het gekke is ook dat in het RIVM rapport van 2008 wordt dit al wel genoemd, dat één op de drie daar ziek van gaat worden. En dat vindt men dan acceptabel.
  • 0:9 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u wel voor uw antwoord meneer Feiken. Verder geen vragen richting, oh excuus meneer Pals.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb nog één vraag over uw opmerking; compensatie en participatie. Wat ziet u, kunt u dat nog eventjes toelichten wat u aan compensatie wenst en wat u aan participatie wenst.
  • 0:27 Meneer Feiken
   Ik wens op dit moment helemaal niks. Het liefste zou ik wensen dat hier geen palen zouden komen te staan. Maar we praten dan over de SWOL en in de SWOL wordt niet genoemd, geen enkel woord, over participatie dan wel compensatie. En wij vinden als actiegroepen dat als je dan toch gaat plaatsen dat je daar dus wel randvoorwaarden moet voor neerzetten in de SWOL.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Die zijn?
  • 0:1 Meneer Feiken
   En die zijn er dus niet.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Vanuit uw actiegroep heeft u er toch over nagedacht wat u dan stel ze komen er
  • 0:3 Meneer Feiken
   Ja, wij willen geen compensatie en geen participatie want wij willen die molens niet.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok goed, dat is duidelijk.
  • 0:02 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat is een duidelijk antwoord denk ik. Goed dank u voor uw inbreng en uw antwoorden richting de leden van de raadscommissie, dank daarvoor.
  • 0:04 Meneer Feiken
   Ja, bedankt voor het woord.
  • 0:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ok
 • 5 Ontwerp-structuurvisie Wind op Land
  • 1:16 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En dan met uw instemming wou ik dan over gaan naar punt 5 van de, onze agenda. Ontwerp-structuurvisie Wind op Lank. U heeft daar ook een bijliggend stuk van het college tot u kunnen nemen. Ik kijk even vanuit mijn positie gezien even naar links, ik weer niet of het college lid daaromtrent nog een toelichting daarop wenst te geven. Ik zie nee schudden dat is duidelijk genoeg. Dus dan kunnen we denk ik overgaan tot de behandeling van het concept wat in deze algemene raadscommissie aan u voorligt. Wie wenst daarover het woord te voeren. Heer Deuring,heer Gelling, Sterenborg, de heer Hofstra. ok. Vier mensen heb ik gezien. Dan geef ik het woord aan de heer Deuring van het CDA.
  • 1:13 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ja, voorzitter in de raadsvergadering van januari jongstleden is de zienswijze Windenergie Drenthe, provincie Drenthe is aan de orde geweest, we hebben daar als CDA fractie al aangegeven dat wij geen voorstander zijn van grootschalige windparken maar alleen kleinschalig omdat dat meer past bij het gebied en dat wij vinden van dat grootschalige windparken niet passen in dit Veenkoloniale gebied. Dat betekend natuurlijk impliciet dat wij ook geen voorstander zijn van; de structuurvisie Wind op Land zoals die daar op dit moment gewoon ligt en dat wij onze, ook heel goed kunnen vinden op dit moment in de zienswijze die de, het college heeft, de concept zienswijze structuurvisie op Wind op Land. Die het college nu heeft, die nu voorligt, dus wat dat betreft gaan wij akkoord met de visie de zienswijze die het college heeft gemaakt. Dank u wel.
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u wel heer Deuring. Geef ik graag het woord aan de heer Gelling van Gemeente Belangen.
  • 0:56 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. De argumenten die het college verwoord daar sluiten wij ons bij aan. Voor de volledigheid, in onze ogen is het gebied zeer ongeschikt voor grootschalige windparken. Een ontwrichtende impact op de leefomgeving en cultuur historisch natuurlijk landschappelijke kwaliteiten. De genoemde neveneffecten zijn voor ons zodanig van negatieve invloed voor het woon-, werk- en leefklimaat dat wij van harte de argumenten ondersteunen. Daar willen we wel een opmerking bij maken, er wordt gerept over grootschalige windturbine parken, let wel meerdere iets minder grote parken maken samen ook één hele grote. En onze fractie zou het nog wat sterker willen aanzetten door aan te geven de gebiedsvisie van de provincie niet te ondersteunen. Dank u wel.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel, mevrouw Sterenborg CU.
  • 1:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. In eerste instantie vroeg de CU zich af waarom het college 180 graden was gedraaid, verder lezend kwamen we erachter dat dit niet het geval is. Zoals u weet is de CU voor duurzame energie en ook voor windenergie. Vanavond ligt uw zienswijze voor, u noemde in de vergadering van 28 januari jongstleden dat de provincie Drenthe een gebiedsvisie heeft neergelegd tot 280 MW, dat het oorspronkelijke plan van 420 tot 600 MW is teruggebracht naar 280 MW en ook noemde u dat wanneer dit niet doorgaat we worden overruled door de rijks coördinatie regeling en dan hebben we er wel veel last van. U noemde die visie van 280 MW een evenwichtige visie, u noemde ook dat we moeten pleiten voor kleine windparken van 10-13 windturbines. Als ik het goed heb staat u daar nog steeds zo in. De CU kan hier ook achter staan, ook wij pleiten voor clusters van 10 -13 windturbines waarbij de aandacht is voor compensatie en participatie. Met het indienen van het voorliggende zienswijze blijven deze uitgangspunten nog steeds van kracht, kortom wij kunnen ons vinden in deze zienswijze en willen benadrukken dat het niet de bedoeling is om het onmogelijk te maken om clusters te plaatsen van 10-13 windturbines. Dank u wel.
  • 0:7 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u wel. De heer Hofstra van de PvdA.
  • 1:41 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Allereerst bedankt voor de zienswijze zoals gegeven door de heer Feiken. Plaatje zegt meer dan duizend woorden, bedankt daarvoor. Dit is inmiddels de vijfde zienswijze die hier in deze raad wordt behandeld. Dus we lopen al met molentjes zou ik haast zeggen, de eerste begon over Drentse-Monden alleen, toen kwam Oostermoer erbij gecombineerd in de procedure, toen hadden we nog een keer een zienswijze over de N33, toen hadden we een zienswijze van de provincie Drenthe over de gebiedsvisie en nu hebben we een zienswijze over structuurvisie windenergie op land die door het rijk is gemaakt. En wij merken op dat dit de eerste zienswijze is waarin het college expliciet een windpark afwijst en daar zijn we blij mee. Het college noemt aantasting van leefomgeving, aantasting van cultuur historisch en landschappelijke waarden, dreiging van insluiting van lintdorpen, aantasting van ruimte en rust, bedreiging voor de centrumfunctie van Stadskanaal, bedreiging voor recreatie en een lopende rijks coördinatie regeling op dit gebied mag geen argument zijn voor opname in de structuurvisie windenergie op land. Daar zijn we het allemaal hartelijk mee eens en volgens ons is de toon ook een stuk beter dan de toon van het college in januari. Maar zoals mevrouw Sterenborg
  • 0:07 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, voorzitter,ik, als ik mag, dat is niet de toon van het college dat is de toon ook van uw raad.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De toon van het college in zijn eerste concept.
  • 0:8 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter ik denk dat is met instemming van de raad is dat naar de provincie Drenthe gestuurd.
  • 1:00 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, dat klopt, na amendering. Ja. Ga ik verder. Meneer Gelling die had het er net ook al even over. Veel kleinere parken kunnen samen één groot windmolenpark vormen en in de gebiedsvisie van de provincie Drenthe zelf staat bijvoorbeeld de afstand tot de locatie Nieuw-Buinen zuid en de locatie Tweede Exloërmond zuid is drie kilometer. Dat betekend dat er vanuit die positie beide windparken visueel als één locatie kunnen worden ervaren, dus het is één groot windpark. En daarom vinden wij, mede gelet op wat er sinds januari is gebeurd dat het college van Borger-Odoorn niet meer achter deze gebiedsvisie staat daarom vinden wij het ook voor de gemeente Stadskanaal de tijd gekomen om zich uit te spreken tegen de gebiedsvisie van de provincie Drenthe. Wij hebben daar ook nog een aanvullende reden voor, we hebben contact gehad met bureau Energie Projecten, MER voor het plan van Drentse monden en Oostermoer komt volgens hun pas eind dit jaar begin volgend jaar. Maar de provincie Drenthe die heeft al wel in juni dit op de agenda staan, dus wij vinden nu wel dat de tijd gekomen is voor ons om hier ons tegen uit te spreken en wij zullen een motie met die strekking indienen op 3 juni tijdens de behandeling van de voorjaarsnota/algemene beschouwingen. Dank u wel.
  • 0:36 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, meneer Hofstra ik dank u wel. Even melding maken dat de heer Kanter een poosje terug de vergadering heeft verlaten. Dat is bekend bij ondergetekende dat dat mogelijkerwijze zou kunnen gebeuren, niets ernstigs daar niet van maar ik was daar van op de hoogte. Ik weet niet of de wethouder, uw gebaar zegt al meer dan voldoende dus ik hoef niet verder te gaan dus ik geef u bij dezen graag het woord om te reageren.
  • 3:01 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ok voorzitter, dank u wel. Nou in grote lijnen hoor ik brede instemming met de conceptvisie of de concept zienswijze die wij hebben voorgelegd. Wij hebben ook aangegeven dat wij niet anders kunnen dan uw raad, zeg maar, op dit moment te raadplegen omdat wij anders te laat zouden zijn wanneer wij zouden wachten tot de raadsvergadering van 3 juni. Dus in die zin fijn dat u zich hier vanavond over uitspreekt. Nou ik hoor van de fracties in het algemeen dat men brede instemming betuigd met de zienswijze zoals wij die als college hebben voorbereid. En de CU was blijkbaar even op het verkeerde been gezet maar heeft inmiddels begrepen dat wij als college ons heel duidelijk hebben uitgesproken tegen grootschalige windparken, waar het hier in deze structuur visie om gaat, uitgesproken tegen grootschalige windparken en wij hebben ook aangegeven in onze zienswijze dat wij dat ook strijdig vinden met het milieu effect rapportage die ook heel duidelijk aangeeft dat grootschalige windparken eigenlijk in strijd zijn, of strijdig zijn met de belangen van cultuur historie en landschappelijke waarden van de veenkoloniën. Dus in die zin zijn wij heel helder in de bewoording van onze zienswijze grootschalige windparken; nee. Met andere woorden de aanvragen die er liggen voor het rijks coördinatie regeling mogen wat ons betreft niet leidend zijn voor de structuur visie, daar gelden met name die elementen voor die wij in onze zienswijze hebben verwoord en dat zijn ook elementen waarvan wij het fijn vinden dat die aansluiten bij de milieueffecten rapportage. De enige fractie, of er zijn twee fracties, die zeggen van ja het is nu het moment om de gebiedsvisie van Drenthe niet te ondersteunen. Ja, ik denk en daarom interrumpeerde ik net op het verhaal van de heer Hofstra, u heeft inderdaad in de raad van januari de zienswijze besproken die wij u toen hebben voorgelegd en die is wel met een redactionele aanpassing is die, daar is toe besloten, maar die zienswijze hebben wij uiteraard namens de raad netjes ingediend bij de provincie Drenthe en die staat op dit moment. En ik denk dat het heel raar zou zijn als wij nu zeggen van ja die kennen wij niet meer en daar nemen wij nu afstand van. Dus dat vind ik een heel bijzonder fenomeen in elk geval van dat is niet iets en daarom benadruk ik erop richting de PvdA die wij als college hebben bedacht maar die met volledige instemming van uw raad naar aanpassing conform uw besluit is verzonden naar de provincie Drenthe als zijnde de zienswijze van onze gemeenteraad op de gebiedsvisie in Drenthe. Die gebiedsvisie daar komen wij als college in onze zienswijze op dit moment niet aan. Die heeft ook geen betrekking op die structuurvisie Wind op Land, want dat loopt daar naast. Dus in die zin voorzitter neem ik aan dat wij op grond van de discussie hier kunnen zeggen van dat de brede instemming is met de zienswijze zoals die hier nu voorligt als het gaat om de structuurvisie Wind op Land. Dank u wel.
  • 1:03 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u voor de reactie op de insprekers van de commissie. Ik weet niet of degenen die in eerste termijn het woord hebben gevraagd nog willen reageren c.q. nog een vraag hebben richting de portefeuillehouder naar aanleiding van zijn toelichting. Ik zie niemand, dan mogen we daar denk ik de conclusie uit leiden dat dat toereikend is geweest en dat de raad in meerderheid akkoord gaat met de ziens visie die het college hier aan ons of aan u heeft voorgelegd. En kan daarmee dan ook het college die weg bewandelen die ze daarmee gaan bewandelen zoals in het voorstel staat vermeld.
  • 0:06 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Unaniem voorzitter.
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Unaniem, inderdaad, is unaniem vastgesteld, correct. Ok.
 • 6 Rondvraag
  • 0:12 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan wil ik graag met u overgaan tot punt 6 van de agenda, de rondvraag. Ik stel voor om bij meneer Hekking te beginnen.
  • 0:3 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u voorzitter, ik heb niets voor de rondvraag.
  • 0:39 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Meneer Boen, de heer Kanter, mevrouw Woortman, Hofstra, mevrouw Kroon, Dijkstra, van Beek, Sterenborg, Van der Heide, Hernamt, Gelling, Pals, ook niet. Meneer Gelling, Heerink, ok wordt geen gebruik van gemaakt. Dan wil ik u hartelijk danken voor uw aanwezigheid voor deze, bij deze raadscommissie en sluit ik graag hierbij de vergadering. Dank u wel. [voorzitter klopt met hamer]