Raadsinformatie

Commissievergadering 06 oktober 2014

Naam
Download het audiobestand (54,62 MB)
Download de gesproken tekst (771,51 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (234,02 KB)
 • 3. Vaststellen agenda
 • 2. Mededelingen
 • 4. Insprekers
 • 6. Presentatie over het evenement Verrass..
 • 5. Presentatie OPRON
 • 7. Evaluatie economisch beleidsplan
 • 8. Rondvraag
 • 9. Sluiting
 • Algemene stukken

 • 3. Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda gewijzigd (234,02 KB)
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ( de opname is te laat gestart) Is het voorstel om dat om te ruilen met jullie goedvinden. En daarna hebben we nog; evaluatie economisch beleidsplan. Kan iedereen zich daarin vinden?
 • 2. Mededelingen
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed zijn er verder nog mededelingen? Niet dat ik weet. Nee.
 • 4. Insprekers
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan gaan we verder met de presentatie over het evenement Verrassend Stadskanaal, wat wordt verzorgt door meneer Riksen. Aan u het woord.
 • Informatieve stukken

 • 6. Presentatie over het evenement Verrassend Stadskanaal
  • 16:8 Dhr. H.Riksen
   Voorzitter, dank u wel. Geachte raadsleden, geacht college, hartelijk dank voor de gelegenheid om hier wat informatie te mogen verstrekken over het evenement “Verrassend Stadskanaal”. Dat doe ik met veel plezier en ook met enige trots, ik mag voorzitter zijn van deze organisatie en leidt jullie graag aan de hand van de foto’s rond over het evenementen terrein. Ik heb een kleine 20 minuten nodig, niet helemaal en na afloop is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen. Verrassend Stadskanaal is een paraplunaam, een soort overkoepelende naam voor een aantal deelevenementen dat in hetzelfde weekend gelijktijdig plaatsvind. De deelevenementen die staan daaronder van de editie 2014, maar die wisselen nog wel eens en andere jaren zijn het andere deelevenementen geweest, maar er is één vaste kern altijd overeind gebleven en dat is deelelement Go-Sports, u vast wel bekend. Maar een overkoepelende benaming. En dat evenement Verrassend Stadskanaal wordt georganiseerd vanuit een stichting, de Stichting Promotie Stadskanaal, die stichting kent een bestuur met 11 leden, dat zijn allemaal vrijwilligers, en ondanks dat die niet betaald worden zou ik willen zeggen dat is een heel rijk bestuur. En dat heeft te maken met het feit dat wij een heleboel verschillende disciplines vertegenwoordigen, we hebben mensen zoals juristen, financiële experts, bankwezen, accountancy, maar ook mensen uit verkoop, marketing, onderwijs, horecabedrijfsleven, dat is een hele mooie brede weerspiegeling van de maatschappij. En wij vinden dat ons dat sterk maakt als bestuur, het maakt ons deskundig, daadkrachtig. De doelstelling van onze stichting is eigenlijk de promotie van Stadskanaal, wij willen graag, zoals wij dat zelf populair zeggen, Stadskanaal op de kaart zetten, en dan misschien nog niet eens zozeer voor mensen buiten Stadskanaal alswel voor de mensen die gewoon in Stadskanaal wonen. Wij vinden dat heel belangrijk en daarom hebben wij ook als een van de speerpunten benoemd dat wij dat voor en door Stadskanaal doen, dus we doen het voor de Kanaalsters en wij zijn zelf Kanaalsters, maar we doen het ook in samenwerking met Kanaalster bedrijven, verenigingen, ik kom daar straks nog even op terug. Maar bijvoorbeeld ook financieel, daar kom ik natuurlijk ook nog even op. De fondsen worden met name geworven uit Stadskanaal en worden ook weer besteed bij bedrijven in Stadskanaal. En natuurlijk dat is een stukje chauvinisme, maar wij hebben de mening dat dat stukje chauvinisme onze lokale economie draaiend houdt en dat mag best in deze tijden van Europese aanbestedingen en internet aankopen. Door de loop der jaren hebben wij veel betrokkenheid gevoeld vanuit de gemeentelijke overheid en dat vinden wij heel fijn. Dat is een stukje erkenning, dat is een stukje waardering voor wat wij neerzetten als stichting. Zoals ik zei; we zijn allemaal vrijwilligers. Niemand wordt hier een cent beter van en ook zijn er geen commerciële belangen die spelen bij het organiseren van het evenement. En dan is het heel belangrijk om af en toe een schouderklopje te krijgen en een jaar geleden waardeerden wij het heel erg dat er vanuit de gemeenteraad een signaal kwam waarbij, op het moment dat het evenement even dreigde niet door te gaan, dat er dan toch een bedrag ter beschikking wordt gesteld om het evenement zeg maar te redden. En dat was nou net dat stukje blijk van waardering, en erkenning, dat wij een beetje misten. En dat gaf ons toen ook de motivatie om het op hele korte termijn alsnog te kunnen organiseren en daarvoor alsnog dank. De organisatie bestaat dus uit 11 vrijwilligers met een enorm netwerk van nou ongeveer 300 andere vrijwilligers die zich op de een of andere manier inzetten voor het evenement. En er moet een heleboel gebeuren, dat kunt u zich wel voorstellen, u ziet zomaar even wat foto’s van een stukje catering en een draaiboek, maar het gaat tot in vele details. En wij hebben ons tot doel gesteld om niet zomaar dingen in te kopen, dat kan heel makkelijk, je kunt dingetjes organiseren door gewoon de telefoon te pakken en te betalen, maar omdat wij iedere euro omdraaien doen wij heel veel dingen zelf. Of zoeken wij een alternatief om dingen anders of goedkoper te doen. Dan een ander onderwerp, wat ik vond dat ik er wel even in moest benoemen, vorige week zondag is er een tragisch ongeval gebeurd in Haaksbergen met een publiek evenement en als reactie daarop hebben wij binnen het bestuur geklankbordt over de veiligheid van ons eigen evenement, hoe hebben wij dat voor mekaar gemaakt, zijn wij wel veilig genoeg, volgen wij de regels netjes. Eigenlijk was het bestuur daar unaniem over eens, dat wij veiligheid hoog in het vaandel hebben staan, dat blijkt ook uit ons draaiboek, het draaiboek is doorspekt met allerlei maatregelen om ongevallen als die te voorkomen. En dat gaat heel ver, in allerlei details, u ziet zomaar wat blokken, u ziet veiligheidsmateriaal bij het abseilen, een tokkel wat daar gebruikt wordt, de manier waarop de dranghekken geplaatst worden. Op allerlei manieren zijn wij daarmee bezig met het voorkomen van ongevallen. En nee garanties zijn niet te geven, daar zijn wij het ook over eens, maar wij denken wel dat wij er alles aan doen om het te voorkomen. En mocht er dan toch iets gebeuren dan hebben wij goede contacten met eigenlijk alle hulpdiensten. Er is een medische dienst ingehuurd, maar daarnaast ook EHBO’ers en naast de medische dienst, brandweer hebben we ook goede contacten met de politie, en ook dit jaar hebben wij weer een compliment gekregen van de politie, dat het met die veiligheid toch altijd wel goed zat bij Verrassend Stadskanaal. Die samenwerking is iets wat wij eigenlijk overal proberen te bewerkstelligen en wij merken dat het evenement, Verrassend Stadskanaal, ook een zekere spin-off heeft naar andere partijen. Links op de foto ziet u legoblokjes, dat was een middenstander, de plaatselijke speelgoedhandelaar, die het Nederlands kampioenschap Legobouwen naar Stadskanaal haalde op hetzelfde moment als dat Verrassend Stadskanaal speelde. En die maakt dus dankbaar gebruik van het feit dat er veel mensen op de been zijn, dat er publiek is en die versterkt eigenlijk het evenement daarmee. Rechts ziet u een vrachtwagen, dat zijn bedrijven die aanhaken op een andere manier, maar rechtsonder, misschien nog wel veel belangrijker, dat zijn de plaatselijke sportverenigingen. Ook die vinden het hartstikke fijn dat Verrassend Stadskanaal bestaat. Sportverenigingen hebben het best moeilijk over het algemeen om leden te krijgen, om zich te profileren, moeten dan vaak bijvoorbeeld met sport-clinics gaan werken op scholen, erg arbeidsintensief, zijn ook weer vrijwilligers, en ze maken dankbaar gebruik van het effect dat er zoveel jeugd en jongeren in het centrum rondlopen en kunnen zich daar op een relatief eenvoudige wijze goed profileren. Nog een ander stukje, wat Verrassend Stadskanaal met zich meebrengt, dat is het open podium voor lokaal talent. Dat vinden wij ook heel erg belangrijk, en Stadskanaal barst van het jonge talent, er zijn heel veel jongeren die iets kunnen op het gebied van cultuur. Met zang, dans of op een andere manier. En het grappige is dat zij eigenlijk het een eer vinden om op het grote podium van Verrassend Stadskanaal te mogen optreden, terwijl wij het een eer vinden dat ze dat überhaupt bij ons willen komen doen. Een open podium, zijn wij van mening, kun je bijna niet genoeg bieden. En dat is dan ook eigenlijk een bruggetje naar het stukje cultuur wat we ook al weer drie edities lang meenemen, want wij bedachten zo’n 6 jaar geleden dat als die jongeren langs het theater Geert Teis lopen waarom laten we ze dan niet door het theater Geert Teis lopen en een stukje voorstelling meepakken. En dat gebeurt dus nu al drie edities lang, dat ze in het reguliere roulatieplan ook even het theater bezoeken, daar een korte voorstelling zien en zo in aanraking komen met cultuur. En dat is al een keer geweest dans, een keer muziek, een keer cabaret. En waarom is dat nou zo belangrijk, nou dat vindt met name het theater Geert Teis ook belangrijk, omdat het een moeilijke doelgroep is om te binden aan het theater. Ze zijn de kindervoorstelling ontgroeid, maar zijn nog te jong om zelfstandig naar andere voorstellingen te gaan, dat is ook een mooie investering. Als we nou een beetje doorlopen over het evenementen terrein komen we ook bij het motorsportplein, georganiseerd door Racing Stadskanaal, dat is dan zo’n zelfstandig evenement met een eigen organisatie die een afvaardiging hebben in het bestuur van Verrassend Stadskanaal. En ik denk dat iedereen het evenement ziet en kent, waar ik even op wil wijzen is die grote grijns daar in het midden, want dat zijn nou net de dingen waar wij het voor doen. Het lijkt eigenlijk door de jaren heen heel vanzelfsprekend dat de landmacht er altijd maar weer is, maar het is helemaal niet zo vanzelfsprekend, de landmacht heeft ook te kampen met bezuinigingen, is heel selectief in het selecteren van promotionele activiteiten. Zij komen niet zomaar meer overal, kunnen dat ook niet doen. Wij zijn er ook erg trots op dat de landmacht dan toch nog, ook in de editie 2014, de moeite heeft genomen om naar Stadskanaal te komen, want vanzelfsprekend was dat dus zoals gezegd niet. En al helemaal niet gezien de korte termijn waarop we ze hebben moeten inschakelen. Dan nog wat plaatjes van de avondactiviteiten, dit is een plaatje van de vrijdagavond waarin wij traditie getrouw Dj’s optrommelen die muziek produceren en dit jaar hebben we ook nog met verf gegooid tot hilariteit van de jeugd. En om u toch een voorbeeld te geven van hoe wij als bestuur altijd wel bezig zijn met een stukje verantwoordelijkheid is dat wij in 10 seconden de beslissing hadden genomen om met verf te gaan gooien, maar toen nog zeker drie keer in de vergadering erop terug zijn gekomen maar kunnen wij dat Maczekplein dan wel weer schoon opleveren en Jeroen heeft ons dat toen verzekerd en dat is ook gelukt. Dit is een plaatje van de zaterdagavond, de zaterdagavond is eigenlijk in het leven geroepen voor de commerciële sponsoren, want die stellen dan iets aan ons ter beschikking, geld of natura, daar kom ik zo nog even op, en die willen daar graag wat voor terug, en natuurlijk krijgen ze exposure van naam en alle uitingen en op het digitale bord, maar daarnaast geven wij ze ook toegangskaarten voor een mooie avond die ze kunnen gebruiken voor hun personeel of voor zakenrelaties. Dan kom ik op een stukje financiën. De begroting die ik nu laat zien die lijkt een beetje op de begroting die een jaar geleden ook aan u is verstrekt, hij heeft een beetje dezelfde opbouw. In totaal, dit zijn de inkomsten, gaat het niet om een geldbedrag, maar om een waarde van €166.000,- , en ongeveer de helft daarvan, 45%, bestaat uit natura bijdrage. De andere helft, zeg maar, dat is dan zeg maar ruim €90.000,-, bestaat uit sponsorgelden, zo ongeveer twee derde van die 90.000, en een derde, en dat is de 25.000 die door de gemeente ter beschikking wordt gesteld. Die 25.000 is opgebouwd uit een bijdrage voor Go-Sports, dat is een bijdrage van 7.500 per jaar, omdat het evenement elke twee jaar wordt georganiseerd wordt dat samen 15, dat bedrag is overigens geïndexeerd, dus in werkelijkheid is het iets hoger en dan, die laatste 10.000, dat is de 10.000 die u vorig jaar extra ter beschikking heeft gesteld. Dan doet de kaartverkoop nog wat, niet zo heel veel, maar toch, en aan subsidies is dat eigenlijk armoe troef, in het verleden konden wij nog wel eens een subsidie ergens los weken bij provincie bijvoorbeeld, dat is ons in 2014 niet gelukt. Dan de uitgaven, bij de uitgave is ook een verhaaltje nodig voor dat hele grote stuk van 64%, wat wij het raamwerk noemen, als je een evenement organiseert heb je een aantal vaste voorwaarden nodig, je vaste kosten, daarbij moet u denken aan fysieke elementen, zoals bouw- en dranghekken, aggregaten, machines, verlengsnoeren, noem het allemaal maar op, die moeten daar zijn, maar ook diensten zoals EHBO’ers, Beveiligers, nou ja dat soort dingen. En dat raamwerk daar moet je in investeren, of het evenement nou een halve dag duurt of drie dagen maakt dan niet zoveel uit. En vandaar dat wij dat in onze begroting opnemen als vaste kostenpost. En die andere taaksegmenten dat zijn dan de kosten die je werkelijk toerekent aan de verschillende onderdelen en die onderdelen die, dat stukje zeg maar verdwijnt ook, als je het onderdeel zou schrappen. En dit verklaard dan ook een beetje waarom Go-Sports niet an sich voor die €21.000,- kan worden georganiseerd, omdat zij meevaren op een heel groot deel van het raamwerk wat zeg maar voor het hele evenement wordt neergelegd. Nog even inzoomen op een stukje Go-Sports, want daar zijn wij toch wel trots op. We hebben gezocht naar vergelijkbare evenementen in Nederland, en dat hebben we niet kunnen vinden, we hebben geen evenementen in Nederland kunnen vinden waar 3000 scholieren met een grote glimlach in beweging komen in een bepaalde dorpskern en dan zonder enig commercieel belang daarachter. Dit is overigens niet een plaatje van 2014, maar twee jaar eerder, waar de flashmob de opening was, maar het was een mooi plaatje ik denk die neem ik toch even mee. En die scholieren, die vinden dat echt een belevenis, daar praten ze over en daar leven ze weer naar toe, dat merk je heel duidelijk. De doelgroep hier dat zijn de laatste twee jaren van de basisschool, groepen 7 en 8, en van de middelbare school klassen 1,2, en 3. En samen in deze gemeente zijn dat ongeveer 3000 leerlingen die allemaal dol enthousiast zich door het centrum bewegen en meedoen met alle onderdelen. Wat wij eigenlijk neerzetten met het evenement is een stukje belevenis, een stukje belevenis wat dan hopelijk in herinnering blijft bestaan in combinatie met Stadskanaal, zodat ze later zeggen; ja, maar in Stadskanaal gebeurde vroeger nog wel eens wat. En als ze nu bijvoorbeeld zouden reizen naar het westen en iemand vraagt; ja, maar waarom woon je in vredesnaam in dat gat daar boven in Oost-Groningen, daar is toch niks te doen. En dan hopen wij dat ze zeggen; ja, maar Stadskanaal is helemaal compleet aan voorzieningen, rijk aan evenementen, het is er goedkoop wonen en alle rust en filevrij elke dag en meer van dat soort ambassadeurs praat. En we hopen dat ze dat automatisch doen en wij hopen, met Verrassend Stadskanaal, dat ze daar, dat wij daar een klein steentje aan bijdragen. Maar dat het een investering is, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat veel deelnemers zich later aanmelden als vrijwilliger bij Go-Sports, die zeggen wij hebben dat jaren geleden als deelnemer meegemaakt en we willen nu graag meehelpen met de organisatie ervan. Nou dat is denk ik van de jeugd het grootste compliment wat je kunt ontvangen. En al met al als je dat zo bekijkt, wat het evenement doet met mensen, met de deelnemers, met de organisators, maar ook met alle mensen daaromheen, de partners, de sportverenigingen, de bedrijven, middenstand, kunnen we toch eigenlijk concluderen dat wij het met zijn allen een belangrijk evenement vinden en wij willen dat graag ook nog vele jaren blijven organiseren. Daarom nogmaals dank aan de raad om, vanwege de bijdrage die jullie vorig jaar alsnog ter beschikking hebben gesteld en wij hopen, en dat vinden wij heel belangrijk als bestuur, af en toe nog eens een keer dat schouderklopje van u te mogen ontvangen. Daarmee wil ik deze presentatie afronden. Als er vragen zijn beantwoord ik ze heel graag.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Uiteraard.
  • 0:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Riksen u had het over de verschillende sponsoren die u ondersteunen, die verschillende sponsoren zijn dat dan juist wat grote bedrijven of de wat kleine bedrijven, wat moet ik me daar bij voorstellen. En is het ook zo dat die sponsoren die in natura sponsoren, dat die dat ook in niet natura doen is dat gecombineerd vaak of zijn dat losse dingen.
  • 0:50 Dhr. H.Riksen
   Om met het laatste deel van uw vraag te beginnen; er zijn combinatie sponsoren, maar dat zijn er niet veel. De meeste sponsoren zijn of naturasponsor of geldsponsor en om op het eerste deel van uw vraag terug te komen; het is eigenlijk een hele mooie mengeling van verschillende soorten bedrijven. Er zijn, pak hem beet, vijf bedrijven die echt een grote bijdrage, substantiële bijdrage, leveren. Dat zijn ook de geijkte bedrijven die je vaker ziet bij sponsor evenementen en daarnaast zijn er een hele rij, een stuk of 40/50, bedrijven van middelgroot naar heel klein die kleinere bijdragen leveren, heel veel middenstanders betalen €200,- of zelfs minder, die zeggen; ik heb geen €200,-, mag 50 ook. Ja, en wij zijn met ieder tientje blij. Dus eigenlijk een mooie weerspiegeling van het bedrijfsleven.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Zijn er nog meer vragen? Ja, meneer Nijenbanning.
  • 0:28 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, meneer Riksen bedankt voor de presentatie. Ik denk dat we hier inderdaad een fantastisch evenement hebben, wat in ieder geval in Stadskanaal zijn weerga niet kent. Maar ik heb toch even een vraag. U stipt het punt van de veiligheid al aan en met name bij het motorsport gebeuren, bent u daar in overleg met de instanties die daar in gespecialiseerd zijn? Brandweer, GGD, GGZ, wie daar allemaal bij betrokken zijn? En treft u ook nog extra maatregelen naar aanleiding van het incident.
  • 1:23 Dhr. H.Riksen
   Ja, wij zijn eigenlijk op drie niveaus in overleg, wij hebben als eerste Jeroen Post als lid van het bestuur, dat is heel dichtbij de, aan de vergunningen kant hier op de gemeente en daardoor weten wij dat wij qua vergunning in ieder geval aan alle regels voldoen. Het tweede niveau dat zijn de hulpdiensten waar wij veel contacten mee hebben en ook overleg mee plegen, dus brandweer is zeker betrokken bij dit evenement en zeker ook voor het motorsportgedeelte. En daarnaast hebben we de medische dienst, Mesh, u zag al even een rug in beeld bij een van de foto’s en meneer Vissering is toevallig, niet helemaal toevallig, gespecialiseerd in de medische hulp en ondersteuning bij motorsportevenementen door het hele land. En ik heb ook meneer Vissering afgelopen week nog een keer persoonlijk gevraagd; doen wij het eigenlijk wel goed, zeg nu eens eerlijk, moeten wij nog wat veranderen. En hij noemde eigenlijk zo uit zijn hoofd een aantal maatregelen op, van dit moet daar en dat moet zo en dat moet op die manier staan, maar daar voldoen jullie aan zei hij, dus ik zie geen reden om dat te veranderen. Dus wij denken eigenlijk dat de evenementen waarbij de risico’s min of meer voor de hand liggen, dat is dus een motorsportplein en het abseilen en tokkelen, dat daar juist de risico’s eigenlijk het kleinst zijn. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij eerder bang zijn dat iemand van een springkussen met zijn nek verkeerd valt en dat je daar gewoon niet voor kan zijn.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Meneer Riksen, tijdens dat sportevenement is dacht ik bijna iedere sportclub uit Stadskanaal wel vertegenwoordigd volgens mij.
  • 0:2 Dhr. H.Riksen
   Ik dacht niet iedere sportclub, nee hoor.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Niet iedere, maar hoeveel? Hebt u enig idee?
  • 0:2 Dhr. H.Riksen
   Ik denk dat het een tiental zijn, ongeveer.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar u weet niet of het 80 of 90 zijn.
  • 0:0 Dhr. H.Riksen
   Nee, dat weet ik niet.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar ik vraag mij altijd af als je zo’n evenement meewoont en bijwoont, want ik vind het altijd heel mooi om het te bezoeken, wat is nu dat na-ijleffect voor sportverenigingen zelf, want het is natuurlijk altijd een hele mooie unieke kans voor jongelui en ook voor, nou voor iedereen eigenlijk, om in die twee dagen kennis te maken met een bepaalde soort sport. Heeft u dat wel een onderzocht, dat het extra explosie geeft bij sportverenigingen?
  • 0:08 Dhr. H.Riksen
   Nee, wij hebben dat zelf niet actief onderzocht, maar wij evalueren wel en hebben ook gesprekken met de sportverenigingen en het feit dat sportverenigingen met heel veel energie vaak weer terugkomen en ook andere sportverenigingen weer meenemen, ja is voor ons eigenlijk al een signaal dat het effectief is. Maar ik weet niet in concrete cijfers of dat tot ledenaantallen van 5 of 10 extra leden resulteert.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh.
  • 0:23 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter. Mag ik dan de heer Riksen eens vragen; de sponsorbijdragen in natura, dat is een hoog percentage, en dat is heel mooi natuurlijk. Is het zo dat de vrijwilligers die zijn daar niet bijgeteld? Dat zijn dus organisaties of individuele bedrijven of mensen die iets doen voor u. Kunt u daar een paar voorbeelden van noemen?
  • 0:59 Dhr. H.Riksen
   Ja, u moet daarbij denken aan o.a. bouwbedrijven, want bouwbedrijven hebben die materialen die wij nodig hebben, zoals bouwhekken en dranghekken. Boerenbedrijven voor strobalen. Het bedrijf stelt bijvoorbeeld diesel ter beschikking voor het motorsportplein, dus eigenlijk alles wat je fysiek vanuit je bedrijf ter beschikking zou kunnen stellen dat proberen wij, nou noem het maar te ritselen, bij dat soort bedrijven, daar hebben wij ook een netwerk van opgebouwd. Maar wij zoeken dus vanuit de materialen waar behoefte aan is naar bedrijven die daar bijpassen en veel bedrijven zeggen dan; ja hoor, kom het maar halen en brengen. Als ik het ongedeerd of in ieder geval onbeschadigd weer terug krijg dan vinden wij dat geen probleem. Daarbij deed zich ook bij de afgelopen versie nog wel het feit voor dat bouwbedrijf Simon Benus, altijd een grote sponsor, op dat moment failliet ging. Ja, dan moet je weer improviseren, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Maar daar zitten, in dat bedrag, zitten geen vrijwilligers of mensen of diensten op die manier niet, nee.
  • 0:19 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel, want ik dacht misschien is dat rijtje nog wel wat langer, dank overigens voor de informatie, misschien zijn dat ook wel, maar goed ik heb er niet voor geleerd, hulpdiensten die zeggen nou we vinden het zo geweldig nou gaan wij er ook even wat aan doen. of een gemeente die zegt; nou hier is het terrein of wij vegen het even weer schoon, maar dat valt daar niet onder?
  • 0:16 Dhr. H.Riksen
   Toch wel, Lokken Groenvoorziening, en die hebben ook veegdiensten. Die stellen heel veel van hun diensten om niets ter beschikking. En bij de hulpdiensten is het niet helemaal gratis, maar ze doen wel heel veel voor dat kleine bedrag.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat wilde ik ook graag horen, dank u wel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Kremer, ik zag nog een vraag?
  • 0:15 Dhr. G.Kremer (lijstopvolger)
   steunfractielid SP
   Ja, als ik zo zie op die presentatie draait u echt heel veel op vrijwilligers. Is dat een probleem om vrijwilligers te werven of valt dat mee, want ik hoor bij andere verenigingen of stichtingen is het best wel moeilijk om vrijwilligers te behouden, werven, dus hoe doen jullie dat?
  • 0:01 Dhr. H.Riksen
   Ja, ik denk dat het door het evenement komt dat wij in de gelukkige omstandigheid zijn dat vrijwilligers zichzelf aanmelden bij ons. Dus wij hebben daar geen enkele moeite mee om vrijwilligers te vinden. Binnen het bestuur hebben wij ook het beleid dat een goede spreiding moet zijn in leeftijd, dus op dit moment zijn er twee, zeg maar, seniorbestuursleden die plaats gaan maken voor nieuwe juniorbestuursleden en we vinden dat ook belangrijk dat dat blijft rouleren. En het is geen probleem om die mensen te vinden, doen allemaal graag mee.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Als ik zo rondkijk zijn de prangende vragen allemaal gesteld. Dan wil ik u bedanken voor uw enthousiaste bijdrage en presentatie.
  • 0:5 Dhr. H.Riksen
   Graag gedaan, dank u wel voor de mogelijkheid.
 • 5. Presentatie OPRON
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan hebben we daarmee de presentatie gehad van het evenement Verrassend Stadskanaal. En dan wil ik nu het woord geven aan meneer Poppen, de presentatie van de OPRON.
  • 7:00 Dhr. H.Poppen
   Dank u. Via uw griffier zijn wij uitgenodigd om hier vanavond iets over de ontwikkeling bij de scholengroep OPRON te vertellen. En ik noem even “zijn wij” alleen ik zit hier alleen en dat heeft een reden en dan kom ik gelijk even bij mijn eerste punt van mijn toelichting. Mijn collega, Henk Oosterwijk, misschien u allen wel bekend, in ieder geval bij een deel van u, heeft vorige week afscheid genomen van scholengroep OPRON, op eigen initiatief. Wij hebben inmiddels een interim college van bestuur, lid of voorzitter van het college van bestuur, de heer Jan Paul ten Brink, maar die heeft naast deze interim klus, die hij kort geleden heeft aangenomen, ook nog een andere klus en hij moest vanavond alweer richting het zuiden van het land en laat zich dus hierbij verontschuldigen. Vandaar dat ik hier vanavond alleen zit en ik zal mijn best doen om zo goed mogelijk u op de hoogte te stellen. Ik heb geen presentatie gemaakt, alhoewel ik als schoolmeester altijd wel heel erg was van het aanschouwelijk onderwijs, want dat beklijfd beter, maar ik denk nou met deze raad moet ik dat ook zonder kunnen. Naast het afscheid van Henk Oosterwijk hebben we nog een tweede mutatie en ik denk dat dat ook goed is om dat even te melden, dat is dan binnen de raad van toezicht, leden van de raad van toezicht, worden door de gemeenteraden van Veendam, Menterwolde en Stadskanaal benoemd, maar de raad van toezicht, de leden daarvan, die verdelen de eigen functies en de voorzitter van de raad van toezicht heeft na een intern overleg en evaluatie, want de raad van toezicht evalueert ook het eigen functioneren, die heeft besloten dat hij terugtreedt als voorzitter en dat voorlopig één van de andere leden, de vicevoorzitter, het voorzitterschap op zich neemt, maar als het goed is zijn ook inmiddels de wethouders, het college van burgemeester en wethouders, daar schriftelijk over geïnformeerd. In mijn toelichting wou ik verder nog aandacht besteden aan een drietal andere punten. In eerste plaats de eventuele, de voorgenomen, fusie van de OPRON met het openbaar onderwijs in Slochteren, OPOS. Ik wou nog ingaan op de situatie rond het “Zonnedal” en “Parkwijkschool” in Stadskanaal. En ik wou iets vertellen over een samenwerking, of een onderzoek, naar samenwerking tussen 5 schoolbesturen hier in Oost-Groningen. Fusie OPOS-OPRON. Wij zijn inmiddels een 2,5/3 jaar geleden, of 2,5 jaar geleden, hebben wij het verzoek gekregen van het openbaar onderwijs Slochteren willen jullie eens met ons komen praten over een mogelijke vorm, mogelijke fusie of samenwerking. Er lag inmiddels een onderzoek van de Ommelander rekenkamer, vanuit Veendam en Menterwolde, waarin werd gezegd; pas op OPRON jullie schaal die kon in de toekomst wel eens te klein worden. Dat advies hadden wij in ons achterhoofd toen het openbaar onderwijs Slochteren bij ons kwam met het verzoek of wij met hen in gesprek wilden gaan over een eventueel samengaan. Daar hebben wij positief op geantwoord en gezegd van die gesprekken willen wij wel zeker aan. En waarom, en dat is ook de reden waarom de Ommelander rekenkamer in die tijd het advies uitbracht, we zien dus door het teruglopen van het aantal leerlingen, ook bij ons, dat onze inkomsten ten aanzien van de bestuursondersteuning, gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, dat die dus dalen. Terwijl aan de andere kant de verantwoording en de verantwoordingslast, door de landelijke overheid opgelegd, steeds groter wordt. Was het vroeger zo, om het maar eens met een voorbeeld te noemen, dat de inspecteur van het onderwijs eens even op school kwam en die eens even in de kasten keek en een gesprekje voerde met het hoofd der school of met de leerkrachten en na een uurtje weer verdween en zei; het is goed jong, ga maar zo door. Die tijd ligt al heel, heel, heel ver achter ons. Er moet, de inspectie, en opdracht van de landelijke overheid, van het ministerie, komt nu in eerste instantie bij het schoolbestuur. En die zegt tegen het schoolbestuur, of die vraagt aan het schoolbestuur, hoe staat het met de kwaliteit van jullie scholen? En dat is een heel andere vraag. Zijn de eindresultaten voldoende, zijn die tussentijdse resultaten voldoende, hoe zit het met het onderwijs leerproces, hoe is het met de kwaliteit van je leerkrachten. En op al dat soort vragen moet een bestuur, vandaag de dag, antwoord kunnen geven en u begrijpt dat wij daar ook als wij daarover verantwoording moeten afleggen, en dat is een verplichting, dat wij dan ook die informatie uit die scholen moeten hebben. Wij zijn door de lumpsum financiering, hebben wij, gaan wij over 20 miljoen als scholengroep OPRON. En dat betekend dat er de nodige eisen worden gesteld aan de financiële administratie, aan de controle functie enzovoort. Dan ook de verantwoordelijkheid voor pakweg 300 personeelsleden, al dat soort zaken, noopt ertoe dat je een voldoende toegerust kwantitatief, maar ook kwalitatief, goed ondersteuningsbureau, goed bestuursbureau moet hebben. En juist in een situatie waarin je te maken krijgt met krimp, waarin je dus geconfronteerd wordt met dalende inkomsten vanuit het rijk, wordt de bestuurslast wordt hoger en er ontstaat een grote discrepantie. En als je dat nou niet uit het onderwijs wilt trekken moet je er voor zorgen dat je dat op een andere manier in een groter verband organiseert. Het ging dus niet om het fuseren op dat moment van scholen, nee het ging om zorgen voor voldoende schaal om dit soort ondersteuningsvragen, het bestuursbureau in de been te houden.
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, mag ik een vraag stellen?
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, hoor meneer...
  • 0:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   U heeft het over de verantwoordingslast en dat dat een steeds groter gedeelte van uw taken wordt, kunt u ook aangeven, in percentages ongeveer, hoeveel procent van uw tijd als organisatie daarmee weggaat en hoeveel van dat budget daaraan opgaat.
  • 0:29 Dhr. H.Poppen
   Wij hebben ongeveer een percentage van ongeveer, we hadden iets van 3,5%, maar door de daling van inkomsten is het dus naar verhouding iets groter geworden, ongeveer 5%. En dat is voor het primair onderwijs is dat heel normaal, als je kijkt naar het voortgezet onderwijs dan zit je gauw op percentages van zo’n 15/20 procent. Daarmee uw vraag beantwoord?
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Helder, dank u wel.
  • 5:03 Dhr. H.Poppen
   Ik kan nog iets toelichten, we zijn in tweeduizend, bij de voorbereiding zijn we uitgegaan van, in het bestuursbureau, van 7 Fte en we zitten inmiddels op 4,5 Fte. En dat heeft te maken met natuurlijk verloop, andere functies aanvaarden, maar we hebben dat tot nu toe niet ingevuld. Juist ook even in afwachting van de besluitvorming rondom een eventuele fusie. Dus de aanleiding van de gesprekken, dat was met name gelegen in hoe kunnen wij, vanuit OPRON-visie, hoe kunnen wij het bestuursbureau kwalitatief en kwantitatief goed in de been houden. nou vanuit dat uitgangspunt zijn we de gesprekken aangegaan en vandaag de dag is dat niet even met vier benen op een tafel, maar moet er een heel traject rondom fusie effectrapportage worden geschreven enzovoort want als je wilt fuseren moet er toestemming komen van een commissie die dus gaat over de fusietoets en die dan de minister adviseert. Nou dat is een heel groot verhaal en daarvoor dat doe je ook niet even een, twee, drie alleen, daarvoor heb je wel wat hulp nodig. Dat hebben we gedaan en we zijn in, zo’n anderhalf jaar geleden, hebben we een eerste concept fusie effectrapportage hebben we dat opgeleverd en vervolgens voorgelegd aan de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, van scholengroep OPRON en natuurlijk ook is datzelfde gebeurt in Slochteren. U kunt begrijpen, want daar gaat het over financiële zaken, maar ook bijvoorbeeld over personele zaken. Want als je op bestuursniveau een fusie hebt gaan bijvoorbeeld de afvloeiingslijsten wel in elkaar geschoven worden en nou een GMR, en dan met name de personeelsgeleding, is daar natuurlijk zeer alert op. Zo van wat gaat er wel gebeuren en niks menselijk is ons vreemd wat dat betreft en wat betekend dat dan voor mij. En dat soort vragen krijg je dan. Er kwamen een groot aantal vragen, zowel vanuit onze organisatie als vanuit Slochteren, die vragen hebben we geprobeerd in de loop van de tijd in gesprekken met de GMR in beide organisaties zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. En uiteindelijk heeft dat een tweede concept, of tweede fusie effectrapportage, opgeleverd en op grond daarvan heeft de raad van toezicht heeft aangegeven wij zouden wel kunnen instemmen en het college van bestuur heeft toen een zogenaamd voorgenomen besluit genomen om te gaan fuseren, maar dat betekend wel dat de GMR zijn instemming moet geven aan een fusie. En later komt dat verhaal, ik bedoel als dat traject zou zijn afgelopen, komen we ook nog weer bij de gemeenteraad want een fusie betekend ook vaak verandering van statuten en verandering van statuten is voorbehouden aan de gemeenteraden in dit geval. Zover is het niet op dit moment want de GMR heeft op dit moment aangegeven niet in te kunnen stemmen met de voorgenomen fusie. En de toelichting, de argumentatie, was erg summier op dit moment om financiële redenen en om, laten we zeggen, personele redenen. En dat zijn de twee hoofd argumenten, alleen het is niet onderbouwd, het zijn gewoon, als argumenten is dat zo genoemd. Dat betekend voor, en op dit moment moet ik even kijken naar Slochteren, op dit moment verwacht ik ook dat ook in Slochteren daar nog wel de nodige vragen enzovoort over gesteld wordt. en dat betekend dat de raad van toezicht, en het college van bestuur, en het bestuur van OPOS, zich natuurlijk gaan beraden van wat betekend dit nu. En wat moeten daar nu doen. kort gezegd, deze fusie staat op dit moment in de wachtstand. En wij moeten nu dus eerste kijken van wat levert dit nu, wat is nu verstandig om te doen. wij zoeken dus wel en daar wordt ook een noodzaak om die bestuurskracht kwalitatief goed in de been te houden, maar of de fusie daar een goed besluit in is dat is op dit moment gewoon even de vraag en misschien moeten we zoeken naar alternatieve mogelijkheden. Dat wat mij betreft ten aanzien van de fusie. En ik weet niet of daar op dit moment vragen over zijn.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, meneer Klinkhamer.
  • 0:11 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Even een slechtste scenario, stel dat de fusie niet doorgaat, wat is dan de consequentie of het effect van het ingezette beleid die u al inmiddels gedaan heeft.
  • 0:32 Dhr. H.Poppen
   Dan zullen wij met de middelen die we dus nu hebben en de mogelijkheden die we nu hebben ons eigen bestuursbureau verder moeten, en laat ik dat maar zeggen, professionaliseren. En dan moeten we kijken waar wij de financiën vandaan kunnen halen om dat te kunnen realiseren. En waarbij natuurlijk de opdracht is, om dat als het even kan niet uit de kast te halen, om het even op die manier te zeggen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, u had ook een vraag.
  • 0:40 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, meneer Poppen. Als die fusie niet doorgaat, wat meneer Klinkhamer ook gevraagd heeft, maar kun je niet beter wachten tot de herindeling bekend is, want ik bedoel uw organisatie is wat wij hier binnen vakkundig noemen; een verbonden partij. En als we dan weer een fusie krijgen met een verbonden partij weer in Scheemda wat niet in de herindelingssfeer ligt, dan zitten we denk ik als raad toch eeuwig toch altijd weer met een verbonden partij waar we niet echt het zeggenschap over hebben. Dus hoe kijkt u daar tegen aan, bent u echt, kunt u wachten op een eventuele herindeling en daarop gaan acteren.
  • 0:43 Dhr. H.Poppen
   Dat is een vraag die wij ons ook al ettelijke keren hebben gesteld en dat is ook een hele logische vraag. Als de gemeenten in Oost-Groningen nou eens opschoten met hun besluitvorming rondom de gemeentelijke herindeling dan zou ik zeggen; ja, daar wachten we een half jaar. Maar wij zitten dan wel in een spagaat en de tijd dringt voor ons. En ik zie de gemeentelijke herindeling, zie ik niet een, twee, drie, niet voor 2018/2019 gerealiseerd zien. En dan spreken we nog wel over een periode van 4 jaar.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar meneer Poppen u leest kranten dus u weet dat we gaan er gewoon vanuit dat het voor 2018 gerealiseerd is, dus in die zin kan ik u geruststellen u weet hoe de provincie acteert in de herindeling, maar goed dat is een hele andere discussie. Dus mijn advies zou zijn ik zou er toch nog even op wachten.
  • 0:4 Dhr. H.Poppen
   Ja, ik denk dat het inderdaad
  • 0:0 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, meneer Hamster.
  • 0:33 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, twee dingen daarover. Allereerst, alle mogelijke schetsen van herindeling zoals we die op dit moment voor ons hebben gezien zal alsnog betekenen dat de scholengroep OPRON over meerder gemeenten verspreidt zal zijn, één. En wat nog wel belangrijker is, wij hebben natuurlijk een vorm van werken met OPRON, in die zin dat onze verhouding als gemeente en uw verhouding als gemeenteraad tot de stichting zo veranderd is dat wij niet meer het eerste toezichthoudend orgaan zijn, maar dat zij zelf een raad van toezicht hebben. En de verhouding daarin zal, herindeling of niet, niet gaan veranderen.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Daarmee uw vraag beantwoordt meneer Pals?
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar het antwoord van de wethouder is een antwoord van nou begin er maar niet aan. Ik zou zeggen
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   waaraan?
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Laat het toch, luister naar het advies zou ik zo zeggen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Gelling.
  • 0:11 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   De stroom van de asielzoekers, richting Nederland, stelt u dat ook, zijn dat kansen of zijn dat opgaven voor u waar u wat mee moet of geldt dat niet voor u.
  • 1:43 Dhr. H.Poppen
   Dat is een opgave. Wij hebben zoals u weet in Musselkanaal bij de Musselhorst een afdeling, wij noemen dat anderstaligen, en het aantal leerlingen fluctueert met de dag. We kunnen per dag kunnen daar bij wijze van spreken op een afdeling van 80 leerlingen, of 70 leerlingen, kunnen daar 25 mutaties plaatsvinden. En u kunt zich voorstellen elke leerling die binnenkomt, en ik verzin het niet, daar moet op de eerste dag een intake gesprek plaatsvinden, er moet een plan van aanpak plaatsvinden met ontwikkelingsperspectief enzovoort en die kinderen zitten soms twee, drie week op de school en gaan dan weer al naar een andere school. Als er dan over bureaucratie praten dan kan ik nog wel dit soort dingen noemen. Dat is dus voor ons ook een hele grote opgave en met name ook dat van groot belang is als deze kinderen laten we zeggen uit gebieden komen waar ze toch heel veel trauma’s oplopen dan is het toch van belang dat ze de eerste paar weken eens rustig worden opgevangen en tot rust kunnen komen en even kunnen wennen aan de sfeer. Er zijn ook voorbeelden van kinderen die daar binnen komen die geen onderwijs hebben genoten die soms voor oorlogsgeweld hebben moeten vluchten enzovoort. Dus wij hebben daar inderdaad heel veel werk aan en het is in die zin zeer arbeidsintensief werk, het kost ons veel energie. En met name de school.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh.
  • 1:08 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik dacht dat het een nou net een hele heikele discussie was de laatste dagen en ik ga er nog maar even vanuit, maar ja u weet het, dat als wij in dit land mensen van buitenaf accepteren met, dat wij ook de lasten voor onze rekening nemen. En dat betekend dat u dat niet moet doen, volgens mij, maar dat via het COA de rijksoverheid daar de voorzieningen voor moet treffen en ook de middelen voor verstrekken. Maar goed, ik hoor nog graag even van u of dat wel of niet zo is. Maar ik heb nog een andere vraag, u zei die medezeggenschapsraad eerst gingen ze akkoord en dan gaan ze weer niet akkoord, dat is een beetje raar, volgens mij is herindeling helemaal niet van invloed, er moeten gewoon meer kinderen komen als u uitbreiding wilt, simpel gezegd. Als de lampen uit zijn moet je er een lamp in doen en dan brand hij weer. Zo zie ik dat een beetje, maar toen zei u financiële en persoonlijke redenen ketsen ze nu een beetje af. Zijn dat persoonlijke belangen van mensen, want volgens mij gaat er nooit iemand op achteruit als hij werkzaam is bij het onderwijs bij fusies. Vaak gaat men erop vooruit, maar in ieder geval heeft iedereen zijn eigen rechtspositie. Kunt u daar misschien nog een beetje meer van zeggen?
  • 1:8 Dhr. H.Poppen
   Jawel. Even de eerste vraag ging over de bekostiging van die anderstalige leerlingen. Dat doet, dat wordt inderdaad bekostigd door de rijksoverheid, voor elke leerling die binnenkomt die korter dan een jaar in Nederland is krijg je ook financiering, neemt niet weg dat dus de verantwoording voor het geven van onderwijs en alles enzovoort een opgave is voor de school. Even ter verheldering. En ten aanzien van de fusie, de bezwaren, de argumenten, en dat heb ik net proberen helder te maken, van de GMR zijn voor ons niet echt uitgewerkt. Men heeft gezegd om financiële redenen en niet om persoonlijke redenen, maar in het belang van laten we zeggen het personeelsbeleid, het personeelsgeleding van de GMR. En dat heeft alles te maken vaak met waar sta je op een afvloeiingslijst enzovoort. Bij deze zo, vraag is zo goed beantwoord? Ja.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ja.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder.
  • 0:52 Dhr. H.Poppen
   Dan mijn volgende punt betreft het Zonnedal en de Parkwijkschool. Wat we al even een aantal jaren zagen aankomen dat was dat het aantal leerlingen op het Zonnedal onder de 23 zou zakken. En dan is het in Nederland heel eenvoudig, dan stopt het jaar daarop, op 1 augustus, stopt het ministerie de bekostiging. En dan krijg je als schoolbestuur krijg je daarvoor dus geen geld meer en dan is maar een zaak dat is dat je de school moet sluiten, gaan opheffen, dan wel fuseren met een andere school op papier. En dat is in het geval van Zonnedal is dat nu het geval.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:38 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Zoals u weet heeft het de afgelopen periode behoorlijk in de belangstelling gestaan over het openbaar onderwijs in Alteveer. Eén van de punten die daar ook in het debat, hier in de raadsvergadering 22 september was, ging over het integraal huisvestingsplan en daarin staat dat een school drie jaar, als een school drie jaar niet onder de 23 zit dan behoort een school, wel onder de 23, dan behoort de school opgeheven te worden. Dus er staat drie jaar tijd voor om een school eigenlijk boven de 23 te krijgen. En dat is iets wat beide besturen ook
  • 0:30 Dhr. H.Poppen
   Die constatering is niet terecht, is niet juist. Als een school onder de 23 komt, het aantal leerlingen, stopt de bekostiging aan het eind van dat schooljaar. Dus we tellen altijd op 1 oktober, en dat hebben we nu juist net gedaan dus en de school heeft dus daadwerkelijk minder dan 23 leerlingen en dan stopt gewoon de bekostiging. Waar u op doelt, en dat is wel een regeling, is als de school drie jaar onder de gemeentelijke opheffingsnorm komt. En dan staat die periode van drie jaar.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hamster, u wilt daar nog iets over zeggen?
  • 0:21 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, ik denk dat ik daar in aan moet vullen dat de mogelijkheid voor ontheffing bestaat, ook onder de 23, die heeft de minister geschapen en heeft inderdaad hem ook op enkele plekken toegepast. En daarbij heeft ze aangegeven dat het maximaal drie jaar duurt. Dat is het maximum waar de heer Klinkhamer op duidt. Ik denk dat dat wel een waardevolle aanvulling is om hier geen misverstanden te laten ontstaan.
  • 0:7 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dus eigenlijk staat, zoals hij hier staat is hij niet volledig, zoals u hem ook benoemd staat hij namelijk niet in het integraal huisvestingsplan.
  • 0:03 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Maar dat heb ik u vorige week al uitgelegd en verklaard dat dat inderdaad
  • 0:05 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Daarom vraag ik dan weten we dit nu allemaal.
  • 1:17 Dhr. H.Poppen
   Dan praat je inderdaad over de zogenaamde discretionaire bevoegdheid van de minister, dat is terecht. En die zou hij in dit geval kunnen toepassen, maar dan moet er wel zicht zijn op groei, enzovoort, enzovoort, dat kunnen wij gewoon ook niet hard maken in het Zonnedal. Natuurlijk vinden wij dat, en laat ik dat ook even heel duidelijk zeggen, natuurlijk vinden wij dit een zeer treurig geheel, wij hebben ondanks dat het financieel best heel lastig was, wij hebben de laatste jaren gedraaid met, laten we zeggen 25/26 kinderen, en dat is financieel gezien is dat een behoorlijke last voor ons, maar we hebben wel altijd de school open gehouden en wat dat betreft hebben we als scholengroep OPRON daar zeker wel ons best voor gedaan. Alleen ik moet gewoon constateren dat ondanks de activiteiten ook van een MR en van de ouders die daar naar school gaan, want die geven aan, of van de kinderen die daar naar school gaan, de ouders geven ook aan zeer tevreden te zijn over de school, tevreden te zijn over de leerkrachten, maar ik moet ook constateren dat dat niet heeft geleid tot toename van het aantal leerlingen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:12 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, goed. Ik heb nog een aantal vragen hoor. De eerste vraag is van; 1 oktober, afgelopen 1 oktober, is de financiering stopgezet, wie heeft de financiering stopgezet?
  • 0:9 Dhr. H.Poppen
   De financiering stopt op 1 augustus 2015 en dat gebeurd dan door de minister. Door de landelijke overheid.
  • 0:02 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   In het huisvestingsplan staat ook over een, over gesprekken met het bestuur van Perspectief. Ik was heel benieuwd hoe de stand van zaken daar mee is.
  • 2:03 Dhr. H.Poppen
   Vindt u het goed dat ik daar straks op inga? Ja. Daarnaast het Zonnedal hebben wij nog een tweede school die onder de 23 leerlingen is gezakt per 1 oktober en dat is de Parkwijkschool. Wij hadden wel de verwachting volgens de prognoses dat het over pakweg 2 jaar het geval zou zijn, maar door keuzes van ouders is dat versneld gegaan en zou zijn er per 1 augustus zijn er 12 leerlingen van school af gegaan en naar een andere school buiten de gemeentegrens gegaan. Heel erg treurig, wij hebben geprobeerd in alle gesprekken met ouders enzovoort dat een andere wending te geven en we dachten ook dat wij op een goeie weg waren, dat wij in goed gesprek waren met deze ouders, maar uiteindelijk, en dat kwam voor ons als, in die zin laten we zeggen, mei was dat ongeveer, kwamen wij, nou hoorden wij de mededeling via de directeur van de school dat ouders dit toch verder van plan waren en ze hebben het ook inderdaad uitgevoerd en na de zomervakantie was het aantal leerlingen inderdaad gezakt tot onder de 23. Ik kan het ook niet mooier maken in dit geval. Ik vind het heel erg en ik vind het erg voor de kinderen die daar nog op school zitten, ik vind het erg voor de ouders waarvan de kinderen naar de school gaan, ik vind het erg voor de personeelsleden die gaan. Maar ouders kiezen. En we hebben wat dat betreft in Nederland gewoon vrijheid van onderwijs en dat is een groot goed en dat moeten we gewoon met elkaar, tenminste althans dat respecteer ik.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Helder.
  • 0:3 Dhr. H.Poppen
   Dan
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Schipper.
  • 0:9 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ik heb nog wel even een vraag over de Parkwijkschool. Hebben de ouders ook argumenten gegeven? Vonden ze het een slechte school of was er anders wat er speelde?
  • 0:07 Dhr. H.Poppen
   Er was een groep ouders die vonden, en laat ik daar maar transparant in zijn, die vonden dat 1 leerling van de school af moest. En iets wat wij niet doen, en dat vind ik A een principiële keuze, B kunnen we het ook niet als openbaar onderwijs, dat is onder dat soort omstandigheden een kind van school verwijderen. Gaan we trouwens ook hartstikke nat als dat voor de rechter komt. En dan sta ik wel, dan houd ik wel de rug recht wat dat betreft want anders is het hek van de dam. Ik vind het heel erg, maar ja, zo open moet ik dan ook hier maar even zijn.
  • 0:28 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik zou graag nog iets willen weten over, heeft u ook een visie op het aantal onderwijskernen in de kern Stadskanaal want u verteld het verhaal alsof het u overkomt, maar waarschijnlijk kun je met proactief reageren en clustering van onderwijs locaties waarschijnlijk het openbaar onderwijs een betere infrastructuur bieden dan afwachten tot een school onder de opheffingsnorm komt en vervolgens daar op acteren.
  • 7:34 Dhr. H.Poppen
   Ja, daar hebben wij zeker een visie op. Dan kom ik toch tegelijkertijd maar mijn derde punt. Wij zijn in gesprek, nee, u bent op de hoogte neem ik aan van het, alles wat te maken heeft met het regionaal woon- en leefbaarheidsplan Oost-Groningen. Een van de zaken daaruit, een van de activiteiten daaruit is te kijken hoe we als primair onderwijs een goed antwoord kunnen geven op laten we zeggen de leefbaarheid van Oost-Groningen en tegelijkertijd de kwaliteit van het onderwijs in stand kunnen houden. Wij zijn op uitnodiging, laat ik maar even zeggen, van het woon- en leefbaarheidsplan, van de groep die daar aan werken en de wethouders, zijn wij als onderwijsbesturen in Oost-Groningen in eerste instantie waren dat er drie, dat was het openbaar onderwijs in Winschoten, Oldambt, dat was OPRON, als openbaar onderwijs hier in deze regio en dat was het protestants christelijk onderwijs VCO, midden- en oost Groningen. En daar moet je denken aan Veendam, Menterwolde, Blijham, Finsterwolde, maar ook Slochteren bijvoorbeeld, Hoogezand waar zij zitten, dus dat is een hele grote, dat is een heel groot gebied. In eerste instantie zijn we met drie, die drie schoolbesturen, rond de tafel gaan zitten en gezegd van; wij zien dat het aantal leerlingen in het hele Oost-Groningse daalt. En als je de prognoses doortrekt zijn we nog lang niet aan het eind. Als je dat zou doortellen, en toen kwam ook nog het bericht van de onderwijsraad die aangaf dat eigen scholen 100 leerlingen moesten hebben en toen ontstond er een heel dramatisch beeld, want dan ga je van meer dan 100 scholen terug naar iets van 30/35 in heel Oost-Groningen. Dat is inmiddels van tafel, want de minister heeft gezegd; dat doe ik niet, dat leg ik netjes in de la. Maar wij zijn het in Nederland er ook wel over eens, als je hele kleine scholen hebt dan, en ik zeg niet, echt niet, dat kleine scholen geen kwaliteit leveren, maar het kost wel meer moeite om die kwaliteit te leveren. Ze zijn kwetsbaarder. Vanuit die visie zijn we begonnen om te kijken van en wat kunnen we nou in gezamenlijkheid doen, want wij hebben in Oost-Groningen natuurlijk ook wat kleinere dorpen enzovoort waar één of soms één of meer scholen staan. en vaak dan een openbare school met bijvoorbeeld een bijzondere school, een protestants-christelijke school, en hoe kun je daar dus nu antwoord op geven. Daarbij wilden we niet stuivertje wisselen. In Noord-Groningen, en dat vind ik op zichzelf prima wat daar gebeurd, maar dan is het; als jij nou die school neemt in dat dorp, nemen wij wel die school. Wij hebben gewoon als bestuur gewoon gezegd; nee, maar dan willen we ook toe naar daadwerkelijke samenwerkingsscholen waarin beide schoolbesturen een eigen identiteit kunnen behouden in de vorm van een samenwerkingsschool, een echte samenwerkingsschool. We zijn als drie schoolbesturen daar begonnen en we hebben daar verder ook in eerste instantie gepoogd om ook het protestants-christelijk onderwijs, scholengroep Perspectief hier in Stadskanaal, daar bij te betrekken en die zijn ook ingestapt. Daarnaast doet op dit moment ook de gemeente Vlagtwedde mee. De gemeente Vlagtwedde wil wel integraal schoolbestuur blijven, maar wij doen in ieder geval op dit moment mee in die gesprekken. En wat eigenlijk onze visie is, daar waar het even kan in ieder geval één school behouden voor het dorp, voor de kleine kern, en voor ons zou dan als voorbeeld kunnen zijn; Alteveer. Maar dan wel wat ons betreft in de vorm van een samenwerkingsschool. Dat kan tegenwoordig, alleen voor het openbaar onderwijs is dat op dit moment wettelijk gezien nog wat moeilijker om dat te realiseren zonder, om dat onder je hoede te hebben. Wij zijn in die gesprekken, zijn wij eigenlijk, hebben we gezegd van het zou voor ons zou het, en ons bedoel ik de gesprekspartners, in ieder geval op dat moment de vier schoolbesturen, zouden wij eigenlijk toe willen naar een wat wij noemden een veelkleurig bestuur. en in dat veelkleurig bestuur, zou dat veelkleurig bestuur, dus die samen één bestuur, die zou dan laten we zeggen openbare scholen, bijzondere basisscholen, maar ook samenwerkingsscholen onder zijn hoede kunnen hebben. Denk even aan hier in de kern Stadskanaal, daar kan best straks een nieuwe basisschool ergens hier in Ter Maars komen, de plannen van, maar daarnaast ook een protestants-christelijke school, die we dan wellicht samen onder één dak brengen. Dat kan ook rustig in Musselkanaal, dat is geen probleem. Maar ga je naar de kleinere dorpen dan moet je dus kijken van nou als ik kijk naar Alteveer daar zal op termijn zullen daar volgens de prognoses pakweg 60-70 leerlingen over blijven. Als je dat kunt in één school kunt onderbrengen waarin beide denominatie zo’n goede plek weten te vinden en waar je dus in gesprek gaat met ouders om die identiteit goed in te vullen zou ons dat een lief ding waard zijn. Wij zijn vanuit het veelkleurig bestuur, zoals we dat in eerste instantie voor ogen hadden, mag niet, dat is wettelijk gezien niet mogelijk. Daar hebben we in een gesprek ook iemand vanuit het ministerie voor uitgenodigd en die heeft heel duidelijk aangegeven; dat is niet mogelijk. Wat we nu gaan doen is een tweede, een vervolg hierop, is van een soort holdingstructuur. Klinkt heel modern en klinkt heel bedrijfsmatig, maar eigenlijk houd je dan de oude besturen, het openbare schoolbestuur, de bijzonder schoolbestuur, houd je in stand en gezamenlijk ga je dan bijvoorbeeld een schoolbestuur oprichten die de samenwerkingsscholen in stand houdt. Alleen dat kun je niet op één plek, in één plaats, want dan krijg je dus weer één school en één bestuur en dat moet je niet hebben. En daarboven, overheen, ga je dan een samenwerkingsvorm maken en dat wordt dan wel vaak een holding genoemd, en dat moet je dan uitzoeken hoe doe je dat dan qua intern toezicht, extern toezicht, wat wordt dan de relatie met de gemeentes, enzovoort, enzovoort. Waar wij op dit moment, moet je mij niet vragen, even geen antwoord op hebben, maar dat zou dan uitgezocht kunnen worden. En op die manier juist in het Oost-Groningse, en ik denk dat dat voor Oost-Groningen van groot belang is, voor die leefbaarheid, dat we die richting op zouden kunnen gaan. Dat is mijn eigen visie.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Zijn hier nog vragen over?
  • 1:17 Dhr. H.Poppen
   Dan misschien ook even, dat wil ik toch ter aanvulling dan ook daar even op geven. Dit is nog niet, dit moet nog uitgezocht worden, dit moet nog, want eigenlijk is dat op dit moment in Nederland is dat nergens echt uitgevoerd, er zijn geen voorbeelden van. Wij hebben wel vooruitlopend op deze gedachte, hebben we wel aan onze collega’s hier in Stadskanaal gevraagd; kunnen wij vooruitlopend op een dergelijke gedachte, niet komen tot twee samenwerkingsscholen hier in de gemeente Stadskanaal. Zonnedal in Alteveer met de Höchte en de Parkwijkschool met de Anne de Vries school in de Parkwijkbuurt. En daar hebben wij op dit moment de handjes niet voor op elkaar gekregen. En ik heb daar, ik bedoel met alle respect, want iedereen, men staat voor zijn eigen zaak en er is vrijheid van onderwijs, daar kom ik echt niet aan, maar het is gewoon de constatering, wij hebben daar op dit moment even niet de handjes voor op elkaar gekregen, dus dat lukt ons in ieder geval op dit moment niet.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Zijn hier vragen over? Meneer Hofstra.
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou even in het kort. Meneer Poppen die haalde het voorbeeld aan van die samenwerkingsschool, volgens mij is dat ook wettelijk nog niet zo heel lang dat dat kan. En dat veelkleurig bestuur haalde meneer Poppen ook nog aan, maar dat kon dan wettelijk op dit moment niet. Is het zo dat op dit moment ook nog nieuwe beleidsvoornemens uit het Haagse klaarstaan? Wetswijzigingen klaarstaan die dat eventueel in de nabije toekomst wel mogelijk zouden maken?
  • 1:12 Dhr. H.Poppen
   Wat ik, wij hebben een van de mensen, de ambtenaren vanuit het ministerie, hebben we hier naar Oost-Groningen laten komen, of gevraagd te komen, even netjes zeggen, en op dit moment zijn daar wettelijk niet de mogelijkheden. Alleen wat de minister doet, en wat wetgeving loopt altijd achteraan bij ontwikkelingen, wat de minister wel wil doen is, en wel doet ook of heeft althans dat in de Kamer ook toegezegd, is experimenteerruimte te geven. En als u zo’n project, zo’n onderzoek daar onder kunt laten vallen dan denk ik dat dat ja de minister ons wel in ieder geval daar de ruimte voor geeft om dat verder uit te wikkelen, maar ook de minister ziet natuurlijk wel dat in het land, en we zijn wat dat betreft dan niet, in ieder geval qua krimpen niet uniek, we hebben hetzelfde te maken met Limburg, Achterhoek, Zeeuws Vlaanderen enzovoort, dus die ziet natuurlijk ook wel dat de schoolbesturen zoeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk het onderwijs ook in de kleine kern te behouden.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:29 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, laat ik het voorop stellen dat ik het ten zeerste prijs, laten we zeggen, de inzet van de OPRON om te komen tot samenwerking met andere scholen. Dus dat even voorop gesteld. Mijn vraag is van wat is de volgende stap die u gaat ondernemen en hoe moet het eigenlijk, waar staan we eigenlijk met zijn allen over een jaar, laat ik het zo, waar staat bijvoorbeeld nou de scholen, de kleine scholen eventueel met een samenwerking, waar staan we met zijn allen.
  • 2:22 Dhr. H.Poppen
   Wij, kijk nu kijk ik even naar deze twee scholen. de Parkwijkschool en het Zonnedal, dan gaan we ,nu 1 oktober is geweest, zullen we dus met de groep ouders gaan spreken. Formeel kunnen wij beide scholen voor zover ik op dit moment weet gewoon op papier laten fuseren en dat betekend dus dat je gewoon een andere school zoekt waar je op een, waar je dus gewoon het Zonnedal en de Parkwijkschool mee laat fuseren. Dan verdwijnt dus, de ???? van de Parkwijkschool en van het Zonnedal, dat neemt niet weg dat wij in dat gesprek met die ouders dat wij de ouders de keuze willen laten en wij bepalen niet waar de kinderen straks heengaan dat is aan de ouders. Wat wij dan verder doen is in gesprekken met de ouders is kijken van wat heeft hun voorkeur, we kunnen een traject opstarten waarbij de ouders zeg maar ga eens op een andere school kijken, overleg eens, kijk eens wat vinden jullie het beste en ondertussen zijn wij allang, zijn wij dan bezig om voor de kinderen goed rapport te maken, goed onderwijskundig rapport, zodat die overgang voor die kinderen ook zonder al te veel problemen gaat en bovendien kunnen we natuurlijk ook altijd, gaan we er ook voor zorgen dat die kinderen alvast voor de zomervakantie een aantal keren kunnen kennismaken met enzovoort. Dat is even richting de ouders. We hebben ook de instemming van de MR nodig, dus als wij een school zeg maar die, we zouden het wel laten fuseren met enzovoort, dan moet, de MR heeft daar wel een stem in. En wij komen ook terug bij de gemeente, want als een school wordt opgeheven, moet worden opgeheven, dan is dat een besluit van de gemeente. En wij kunnen voorgenomen besluit nemen, maar wij hebben wel de instemming nodig van. En ook formeel moeten we daar weer een fusie-effectrapportage van maken. Maar goed, ik ga er vanuit dat dat een papieren kwestie zal zijn. Dus ook de gemeenteraad worden daar te zijner tijd wordt om een advies of om een besluit gevraagd.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Helder. Daarbij zijn volgens mij de vragen beantwoord en is het voor ons een stuk duidelijker geworden. Bedankt voor uw presentatie.
  • 0:3 Dhr. H.Poppen
   Geen dank.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan stel ik voor dat we een korte pauze houden, tot 20.50 uur. Ja, vijf minuten, 7 altijd hè.
 • 7. Evaluatie economisch beleidsplan
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan wil ik graag het woord geven aan meneer Veenma van het Bureau Bedrijfsleven. Die zal een presentatie houden over de “Evaluatie economisch beleidsplan stroomopwaarts”. Ga uw gang.
  • 3:56 Dhr. M.Veenma
   Ja, dank u wel voorzitter. Mijn naam is Michel Veenma, dat werd net al even gezegd, Bureau Bedrijfsleven van de gemeente Stadskanaal. Ik ben daarin accountmanager bedrijven, daar ook het eerste aanspreekpunt voor de bedrijven uit deze schitterende gemeente. Vanavond staat op het programma de “Evaluatie van het economisch beleidsplan Stroomopwaarts”, die heeft u al eens als het goed is allemaal ontvangen, door kunnen lezen en ja daar ga ik eigenlijk geen presentatie over houden, dat kunt u lezen. Wat ik wel eigenlijk wil doen met u is om eens even een doorkijkje te geven van wat brengt de toekomst en daar eens even wat over te gaan vertellen. Met daarbij ook de planning van hoe de komende maanden te werk wordt gegaan. Hierin ziet u, als het goed is heeft u het ook op de i-pad, even een planning, zijn in oktober daarin de behandeling van de evaluatie in de raadscommissie, daarna met uw input aan de hand van de discussie zullen wij de formulering doen van een aantal actiepunten en een prioriteiten lijst opstellen. Dan ziet, even in het scheef zeg maar, december/januari, dat wij zullen gebruiken voor het organiseren van een aantal ondernemersbijeenkomsten. Niet heel breed maar echt specifiek op thema’s. detailhandel zou een thema kunnen zijn, MKB, zorg en onderwijs, toerisme en recreatie, allemaal branches waar we mee kunnen praten. En dan daarna zullen wij begin volgend jaar beginnen met het ontwikkelen van het nieuwe economische actieprogramma en als planning behandeling in de raad in maart van volgend jaar. Het economisch beleidsplan, hoe zat het ook al weer, stroomopwaarts, eigenlijk als hoofddoel, als thema in samenwerking met het bedrijfsleven, behouden en versterken van bedrijfsactiviteiten op basis van een groot draagvlak en met gebruikmaking van bestaande en nieuwe netwerken. Het beleidsplan bestond uit 13 speerpunten onderverdeeld in 31 actiepunten, daarvan, zoals u heeft kunnen lezen, zijn een aantal afgehandeld een aantal deels afgehandeld en we er moeten er een aantal deels opgenomen worden in een nieuw actieprogramma. En ik noem even actieprogramma, waarom geen beleidsplan, maar een actieprogramma, dat is eigenlijk tweeledig, de economie is eigenlijk dynamischer dan ooit en dat vraagt om ook bijstelling waar nodig. Een beleidsplan is, die hebben wat meer statisch geheel, want als we nou kijken van waar stonden we in 2010 en waar staan we nu in 2014 is ook de schreeuw van een VNO, NCW en een MKB als belangenverenigingen, belangenbehartigers, wordt er geschreeuwd eigenlijk om een dynamisch actieprogramma. Mogelijk zelfs bij te sturen binnen een jaar binnen twee jaar, waar nodig als de economie daarom vraagt. Zoals ook te lezen valt heeft de gemeente verschillende rollen, rollen waarin je kunt aangeven van nou wat heeft het voor invloed op het bedrijfsleven en ik noem dit even het ondernemersklimaat van Stadskanaal, dat zijn cijfers, cijfers die er niet om liegen zeg maar. Even door de jaren heen hoeveel inschrijvingen, hoeveel faillissementen er zijn geweest in de gemeente, ????? wel een toename van het aantal bedrijven. Het aantal bedrijfsvestigingen, ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen, maar ook verkoop van het aantal hectares bedrijventerreinen. Als er gebruik wordt gemaakt van verschillende bronnen, zoals de KvK en ??? dat daar een wat verschil in zit, maar in elk geval spreken we over goed ondernemersklimaat in Stadskanaal want er is nog steeds groei er wordt nog steeds grond verkocht. Om ons heen zien we dat dat wel erg lastig wordt. Als we nou kijken naar
  • 0:3 Dhr. G.Kremer (lijstopvolger)
   steunfractielid SP
   Voorzitter. Even een sheet terug
  • 0:2 Dhr. M.Veenma
   Ja, natuurlijk
  • 0:15 Dhr. G.Kremer (lijstopvolger)
   steunfractielid SP
   Dank u. U geeft aan, als ik het even goed zeg, de nieuwe starters van KvK zijn 54, heeft u ook een indicatie wat voor bedrijven dat zijn? Zijn het kleine bedrijven of groot. Voor het faillissement eigenlijk hetzelfde, wat is er failliet gegaan dan?
  • 5:20 Dhr. M.Veenma
   Eigenlijk is het heel breed. Faillissementen dat zijn de grotere bedrijven zoals nou ja bijvoorbeeld een Simon Benus waarvan we kennen, maar ook de éénpittertjes die failliet zijn verklaard zeg maar. Dat is heel breed, echt heel breed, van groot tot klein. Maar we kunnen wel zeggen dat er heel veel startende ondernemers zijn die als eenmanszaak beginnen, dat geven de cijfers landelijk ook aan, er zijn veel starters en ooit wordt dat misschien een groot bedrijf. Ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde, starters zijn bedrijven die zich inschrijven en ook daadwerkelijk starten, dat kunnen bedrijven zijn die uit elders komen en hier zich in Stadskanaal, althans bij de KvK in Groningen inschrijven en als vestigingsplaats Stadskanaal hebben. Goed, om met een nieuw economisch actieprogramma te komen is het misschien verstandig om eens te kijken welke trends en ontwikkelingen zijn er in Oost-Groninger verband en in landelijk verband en dat hebben we onderverdeeld in een aantal thema’s. de eerste is eigenlijk industrie en transport, een sector die een roemrijk verleden heeft in deze regio en daarin zien we dus nu een opkomst en stimulering van de Agribusiness, de BioBased Economy. De toenemende aandacht voor duurzaamheid en milieu, een groeiend tekort in technisch personeel, vooral in de industrie, vooral in de techniek zien we dat en afname van de traditionele arbeidsplaatsen, het traditionele maakindustrie. Veel automatisering, dat zijn allemaal ontwikkelingen die op ons afkomen. Daarentegen zijn er ook kansen voor de regio, ik noem maar even ruimte is er hier voor industrie, waar we vooral in bebouwde gebieden zien dat het nogal eens lastig is om een groot industrieel bedrijf te plaatsen kan dat hier gewoon. Als we kijken naar de landbouw, trends die we daar in zien is het een schaal vergroting die plaats vindt er zijn minder maar wel veel grotere bedrijven. De technologische innovatie is een belangrijke, er gebeuren steeds meer zaken die ook automatisch kunnen waar innovatie plaatsvindt dat vraagt ook om een soort van infrastructuur als het gaat om breedbandinternet. Binnen de landbouw wordt er ook veel gebruik gemaakt van breedband, van GPS verbinding, dan moet ook de innovatie en ook eigenlijk de omgeving mee. Als we zien dat de landbouw beperkt maar groeiend aantal biologische bedrijven kent de komende periode. Er is een toename van verbredingsactiviteiten, met name bij kleinschalige boerenbedrijven, maar dan denken we dus aan bijvoorbeeld Agro-toerisme, bijvoorbeeld verkoop aan huis, aan de boerderij zeg maar van producten. En we kennen van oudsher grotendeels akkerbouw waarbij we zien dat de veeteelt groeit, nou ben ik nog een vergeten; opvolgingsproblematiek. Zeker bij grotere bedrijven, dat is lastig. Als het gaat om de detailhandel, nou dat kunnen we vooral zien in het centrum van Stadskanaal, dan zien we daar ook schaalvergroting in concentratie in de grotere kernen. Branchevervaging, ik noem maar even de fiets, kunt u ook tegenwoordig kopen bij de plaatselijke bouwmarkt, we hebben te maken met filialisering en franchising, om maar even de blokkers van deze wereld, hebben we identiteit en authenticiteit van een winkelgebied wordt steeds belangrijker voor het trekken van winkelend publiek, de beleving, dat is vaak een woord wat we horen. Daar gaat het om. En ook hierbij opvolgingsproblematiek van zelfstandige ondernemers is erger in Oost-Groningen vanwege de ontgroening, veel mensen hebben hun pensioen in het pand zitten, denken dat over te dragen, maar als de jeugd er niet is, ja wie moet het dan over nemen. En als gevolg van de crisis investeren banken en beleggers steeds minder. We hebben te maken met het opkomen van thuiswinkelen. Als het gaat om toerisme hebben we landelijk ook te maken met een dalend bezoekersaantal bij attracties, groei van het aantal festivals en activiteiten, hoe kleinschalig ook, we zien dat de waterrecreatie toeneemt, Blauwe Stad, vaarverbindingen rond Ter Apel, maar ook het Stadskanaal, het plattelandstoerisme neemt landelijke toe en het aantal korte vakanties neemt toe. Daar zitten dus kansen en bedreigingen in. En dan nu de vertaling, of nee, sorry, nog eentje, het thema Zorg en Welzijn, dat is een groeiende sector. Groter dan in de rest van het land door demografische opbouw van het gebied, dit is een kans voor de werkgelegenheid, ook hier hebben we te maken met opvolgingsproblematiek, dreigend tekort van eerstelijnszorg, hoe zorgen we ervoor dat die jeugd dit verder gaat oppakken hier in Stadskanaal. Daar hebben we te maken met ontwikkeling van ZZP, dus veel minder intramurale zorg en we hebben een groeiende vraag naar intramurale zorg en een hogere kwaliteit van wonen. Hoe passen we onze woningstand hier op aan. En als laatste; de gemeente krijgt door de WMO meer verantwoordelijkheid en werk. Als we dit dan vertalen en die heeft u als het goed is allemaal op de laatste bladzijde van de begeleidende brief kunnen lezen, hebben we dat voor Stadskanaal onderverdeeld in een drietal thema’s. ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar in elk geval drie thema’s die wij zeggen die zouden voor Stadskanaal goed kunnen zijn, uitgaande van de eigen kracht, ik noem maar even hotel Stadskanaal, hoe wil je als gemeente te boek staan, hoe wil je je ondernemers faciliteren. En als laatste; werkgelegenheid, iedereen moet aan het werk. En daar voorzitter wil ik het eigenlijk bij laten.
  • 0:26 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Wij hebben allemaal het begeleidend schrijven gekregen waar u het net over had. Daar staat boven de discussiepunten, het is opiniërend aan de orde vanavond, dus ik vraag ook om een reactie van u. wie kan ik daar als eerste het woord over geven. Er zijn een aantal punten genoemd op de tweede pagina, de speerpunten, misschien naar aanleiding daarvan. Mevrouw Brongers? Ga uw gang.
  • 1:29 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben de stukken met belangstelling gelezen en willen niet zozeer vragen, maar willen wel een en ander meegeven. Ik denk dat er veel werk is verricht de afgelopen periode, ook goede resultaten zijn behaald, de crisis is uiteraard van invloed geweest en dat is wellicht jammer want anders hadden we nog betere resultaten kunnen behalen, maar we hebben niet overal invloed op. Ik denk dat een compliment aan de interne organisatie hier ook op zijn plek is gezien het werk wat ook door hun is verricht. Wij kunnen ons vinden en zo is het ook gewoon dat met name de faciliterende rol van de gemeente en de ondersteuning die wij kunnen bieden aan de partners om te blijven inspireren zeg maar om het actieprogramma verdere vorm en inhoud te geven en wat ons ook aanspreekt is inderdaad dat de link gelegd wordt naar Stadskanaal, onze burgers, het sociale programma en dan bedoel ik even op eigen kracht en ik hoop dat we daar de komende jaren, ook al is het misschien nog maar twee jaar gezien de dynamiek waar we mee te maken hebben, dat we daar verdere vorm in inhoud aan kunnen geven. Dus de speerpunten herkennen wij ons zeker in. Tot zover.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Meneer Dijkstra.
  • 2:43 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   ja, dank u wel voorzitter. Ja, die punten die hier staan die, wil ik een paar dingetjes van zeggen. Wij vinden het wel een realistisch verhaal, wij hebben die analyse ook gezien en de punten die ook genoemd werden en de evaluatie van het vorige plan en ook wat daar als aanbeveling in werden neergezet, dus dat vinden we een goed overzichtelijk verhaal. Een paar punten waar ik nog even iets van zou willen zeggen, dat is het punt van de afgehandelde, dat speerpunt van die anti-braindrain, waarin veel is neergezet op het gebied van afstemming van onderwijs en arbeidsmarkt en de sectoren zorg en techniek, willen wij er toch voor pleiten om de vinger wel aan de pols te houden zodat dit succesverhaal niet de stille dood sterft, het is wel succesvol, maar we moeten dat wel vast houden. Dat wou ik daar even over zeggen. Punt van recreatie en toerisme vinden we ook erg belangrijk voor onze regio, daar heb ik nog een aanvulling; zou het misschien ook goed zijn om ten aanzien van het onderhoud, dat is iets waar wel gemakkelijk op bezuinigd kan worden, maar dat moet denk ik niet. Als we bezig gaan met, samen met die andere partners dat we iets moois opzetten voor de toeristen dan lijkt ons dat wel belangrijk dat het onderhoud ook meegenomen wordt in dat nieuwe plan. En verder hebben we nog iets over de duurzaamheid. het staat hier dan niet met zoveel woorden in, maar we vragen ons af of dat misschien ook op een of andere manier uitgewerkt zou kunnen worden, er zijn allerlei facetten waar het misschien aan bod zou kunnen komen, maar dat vinden we wel een belangrijke lijn ook voor de komende vier jaar dat daar die duurzaamheid dat dat ook wordt meegenomen dat het niet ondergeschoven kindje wordt. Verder het punt van werk, arbeidsmarkt. Duitsland wordt ook genoemd, er wordt gezocht aansluiting te zoeken met de arbeidsmarkt in Duitsland, dat vinden we eigenlijk wat mager uitgedrukt. We zouden dat wel, ja misschien is dat ook de bedoeling wel, dat het ook verder wordt uitgewerkt, maar het is wel de bedoeling volgens mij want er zijn best wel obstakels ten aanzien van de wetgeving in Duitsland en hier en ook we hebben het over de taal natuurlijk, er is ook al een keer eerder over gesproken hier, maar dat lijkt ons wel een punt waar we toch wel aandacht aan moeten besteden. Maar verder kunnen we de aanbevelingen die dus eigenlijk in die evaluatie staan en ook die punten die hier staan kunnen we verder wel als speerpunten kunnen we wel mee instemmen. Dank u wel.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Hofstra.
  • 2:49 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ik had wat punten op papier geschreven en ook nog wat punten aangetekend op mijn i-pad, dus dan loop ik het even bij langs. Allereerst bedankt mijnheer Venema voor uw presentatie. Er is veel gebeurd, vorig jaar zijn we ook nog MKB vriendelijkste gemeente geworden van Noord-Nederland en zoals het stuk eigenlijk ook al aangeeft er moet ook nog veel gebeuren. Wat bij mij eigenlijk bleef hangen is, dat zijn eigenlijk een paar dingen, wat is nou onze eigenlijk kenmerkende eigenschap, ook als we het over citymarketing hebben waarmee onderscheiden we ons van de rest, want natuurlijk hebben heel veel gemeentes dit soort programma’s , maar hoe zetten wij onszelf in de markt op dat punt. We hebben natuurlijk het Kanaal, maar ik kan me voorstellen dat er ook nog meer dingen zijn, bijvoorbeeld het verhaal van de techniek hier. Daarnaast heb ik ook nog een vraag over, nou we hebben bijvoorbeeld de actie “er gaat niets boven Groningen” gehad, daar volgt dan ook altijd onderzoeken op van hoe we vergroten we naamsbekendheid van de provincie nu, is dat ook bekend wat dat voor deze acties is geweest. Daarnaast dertien speerpunten, daar zijn we het natuurlijk allemaal mee eens, maar dertien speerpunten is wel wat veel, geef ik even mee van we moeten ook nog aan prioritering denken u gaat ook nog met de ondernemers praten, is het niet verstandig dat we een paar items prioriteren zodat niet alles wordt geprobeerd en dan uiteindelijk alles minder goed was dan als we ons hadden geconcentreerd op een paar punten. Dan als, even zien, u had nog in het stuk geschreven over de BOTS, de week van de techniek, er staat in van we hebben subsidie gekregen van de provincie Groningen om dat ook in andere gemeenten op te zetten, zijn wij de enigen die zoiets doen is dan onze vraag, dat zou dan ook een mooie unique selling point kunnen zijn, maar ja helaas lezen we dan even verder dat we hier inderdaad geen HBO associate degree kunnen krijgen, nou ja dat is dan niet anders. U heeft het ook nog in het stuk over; rustende expertise. Dat werd mij even niet duidelijk wat daar nou precies mee werd bedoelt, misschien kunt u daar nog een toelichting op geven. Hippisch recreatiepark kwam ook nog even voorbij, misschien is het niet de arena omdat hier naar voren te brengen, maar ik was even benieuwd naar de stand van zaken daaromtrent. Vooralsnog laat ik het daar even bij. Dank u wel.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Verder nog iemand die hierover het woord wil voeren. Mevrouw Luijken.
  • 0:59 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik denk dat het voor de werkgevers belangrijk is dat ze zorgen dat kinderen die hier op school zitten stageplekken kunnen krijgen. Want als je het onderwijs hier wilt houden dan is het wel belangrijk dat kinderen kunnen stage lopen en dat kan gewoon bijna niet meer. Zelfs de scholen uit Emmen zoeken hier al stageplekken omdat het in de hele regio gewoon bijna niet meer mogelijk is. Scholen waar je je niet kunt inschrijven in Groningen omdat er gewoon geen stageplekken zijn. Dus die markt concurreert nu al met elkaar als kinderen uit Emmen en Groningen hier proberen en de kinderen van hier moeten het hier proberen dat is wel erg lastig. En vooral kinderen van niveau 1 en 2, want ze hebben liever allemaal kinderen van MBO 4 niveau en dat snap ik natuurlijk wel, maar ja die kinderen die op 2 zitten die moeten ook ooit een keertje naar MBO 4 kunnen doorstromen en dat kan alleen maar als je stage kan lopen.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, helder. Meneer Pals.
  • 2:43 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Ja ook wij hebben kennis genomen van de speerpunten en ik moet meneer Hofstra nageven het zijn nogal wat speerpunten. Maar wat we eigenlijk missen in dat hele speerpuntenverhaal en ook over hoe wij het moeten aanpakken en op eigen kracht hotel Stadskanaal iedereen aan het werk. Wat we echt missen is eigenlijk een visie op het hele verhaal. Het bekruipt ons een beetje het gevoel, het is heel erg op de gemeente gericht terwijl we het hier andersom moeten doen. De wereld is eigenlijk, of de wereld buiten Stadskanaal is groter dan Stadskanaal zelf, en ga nu eens de wereld in, ik breng het even wat groot, maar dat is dan ook wat duidelijker, ga eens de wereld in om te kijken van wat we in Stadskanaal kunnen implementeren. Ik mis dat soort aanpak en dat soort visies, ik mis dat. Wat we missen ook in het stuk is waar zijn wij bijvoorbeeld in Stadskanaal, waar zijn wij nou goed in, wat is ons gebied nou waar is ons gebied nou heel erg goed in. Ik heb wel eens het beroemde “mining project” heb ik wel eens genoemd waar ik zelf wel eens heel druk mee bezig ben geweest. Dat is een project waarvan ik denk van dat is nou typisch iets voor deze streek. Ik zeg voor mezelf denk ik als ik het over speerpunten heb, pak een paar speerpunten, ontdek waar we nou goed in zijn, waar behoefte aan is en hang het op aan bepaalde thema’s en ga daar mee verder, want dit is veel te veel en dit is veel te omvattend, dit staat aan het begin van iets wat je nog moet onderzoeken, dit staat nog niet eens in, sommige dingen staan nog niet eens in de kinderschoenen waar je op moet pakken, maar dan denk ik van pak nou eens wat speerpunten waar we, wat wat kan, ik bedoel ik heb dat mind daar wil ik wel heel graag eens een keer met u over doorpraten, dat mining project wat ik dan heb, maar goed er zijn nog veel meer projecten waarvan ik denk, daar is in de toekomst echt behoefte aan hebben. Dat zou je eens meer moeten uitwerken dan dit speerpuntenbeleid wat hier is neergezet. En wat ik echt mis, maar goed ik begon mijn verhaaltje daar mee en ik eindig er toch mee, dat is toch het stukje internationalisering waar we in leven. Ik bedoel, er wordt wel aangegeven wij willen iets met Duitsland, maar ik denk altijd van als we 2,5 uur richting Bremen, Hamburg rijden, dat is het meeste opkomende industriegebied van Europa. Bremerhaven wordt nog groter dan de haven van Rotterdam. Hamburg breidt zich enorm uit, er wonen ongeveer in het hele conglomeraat zo’n 3 miljoen mensen. Ontdek eens wat daar te doen is. En dat mis ik hier. Tot zover.
  • 0:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Misschien is het goed dat de burgemeester eerst een reactie hier op geeft. Ik heb niet het idee dat hier nog meer mensen zijn die hier iets over willen vertellen of vragen.
  • 4:46 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Ja ik hoor een aantal verschillende richtingen die aangegeven worden in de zin van wat is er eigenlijk terecht gekomen van het vorige economische beleidsplan wat geschreven is in 2008, begin 2009, waarvan je eigenlijk kunt stellen dat dat een beleidsplan was wat nog geschreven was vanuit de oude periode waarin de ontwikkelingen nog wat positiever waren dan de tijd die we zijn ingegaan zeg maar 2009/2010. Dat heeft wel betekend dat een aantal van de actiepunten dat waren er 31, nou dat waren er zoveel teveel, dat geef ik direct toe. Maar toch wel een aantal behoorlijk zijn uitgevoerd en wel tot resultaat hebben geleid. Resultaat waarin je kunt zeggen van; ja goed is dat dan precies conform wat we verwacht hadden? Nee, maar daar heeft het zich getekend bijvoorbeeld in dat je zegt van nou we hebben wel werkgelegenheid weten behouden. We hebben bedrijven weten te behouden in onze gemeente en dat hebben we ook vertaald gezien in de werkgelegenheid. De werkgelegenheid, met de aanhalingsteken hoe de economische ontwikkeling was. Maar als ik u het voorbeeld geef dat wij jaren geleden rond de 860 mensen in de bijstand zaten en nu rond de 950 en wij zien wat dat relatief betekend in vergelijking met andere gemeenten, dan zijn het er altijd teveel maar dan hebben we in ieder geval niet zo’n grote doorvertaling gehad als hier of daar wel het geval is geweest. En als wij kijken naar het aantal vierkante meters bedrijventerreinen wat wij hebben weten te verkopen dan hadden we daar ook grotere plannen voor gehad alleen hebben we ons nog in de relatief zware jaren op een gegeven moment nog goed vertegenwoordigd gezien, de juiste verkopen gedaan en daarmee ook bedrijven en werkgelegenheid behouden. En ik weet dat dat belangrijk is geweest in deze tijd, maar als je dan kijkt naar de toekomst tussen van wat hadden we voor ogen en waar zouden we ons op moeten richten in de huidige tijd, dan denk ik dat er een aantal speerpunten staan waar je eigenlijk continue wel aandacht voor moet houden. Die ook niet precies zijn weg te zetten van kan ik dat vandaag doen en is dan morgen het resultaat er. dat zijn, als je kijkt naar PR en marketing, waar ben je goed in hoe blijf je op de kaart staan, hoe blijf je je bedrijven bedienen dan zijn dat gewoon, vind ik, een aantal dynamische zaken die iedere keer doorgaan. Die kennen geen begin en geen eind dat is gewoon een zaak van herkennen en erkennen. Zit er een discrepantie tussen waar zijn we goed in, wat hebben we nodig en hoe ontwikkeld de wereld zich, als we hem dan maar even heel breed willen zien, dan zit er een kloof. En ik denk dat we dat met elkaar moeten herkennen en erkennen. Als er kijken naar een arbeidsmarktbeleid dan hebben we het met zijn allen op een gegeven moment over werk vinden, uitbreiding van werkgelegenheid zoeken en vinden bij de bestaande bedrijven en eventueel bij nieuwe bedrijven die aansluit bij het huidige arbeidspotentieel wat wij hebben. En dat is vaak op niveau 1 of 2. En dan zeg ik iets heel hards en dat realiseer ik me, maar dat is niet wat in de toekomst gevraagd wordt. En dat maakt het lastig voor het bestaande bedrijfsleven om dat op te vangen want die zal mee moeten gaan in de ontwikkelingen des tijds en de ontwikkelingen van deze wereld en daarmee hun eigen concurrentiepositie versterken om mee te kunnen blijven draaien op een lange termijn. Terwijl het aanbod wat wij hebben heel groot is op MBO 1 en 2. En wij blijven ook nog niet voldoende zien dat het zich door ontwikkeld tot een niveau 3 en 4 wat zowel zeg maar in de zorg straks heel erg nodig zal zijn in de techniek er heel erg nodig zal zijn en ook in het moderne bedrijfsleven. Nou daar zit een kloof tussen, dat betekend op een gegeven moment dat we aan de ene kant moeten kijken, samen met het bedrijfsleven, hoe ontwikkeld het zich, wat wordt er in de toekomst gevraagd, kunnen we daar meer op sturen en kunnen we ook hopen dat we hem daarmee een stukje ontgroening, als ik het zo mag noemen, voorkomen. Omdat er weer uitdagende werkzaamheden zijn en aan de andere kant zullen we extra werkgelegenheid moeten zoeken…( een mobiele telefoon is te horen in de raadszaal) Aha! Kijk en dit zorgt ook voor werkgelegenheid en voor besteding.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Het is duidelijk meneer Dijkstra.
  • 6:57 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En aan de andere kant zullen we dus moeten zoeken naar werkgelegenheid waarbij we eigenlijk mensen de voldoening van werk, een baan, het verdienen van je eigen inkomen, zullen kunnen bieden. En daar ligt best een kloof en dat is ook best een moeilijk uitgangspunt, maar gelukkig zijn we daar wel over in gesprek met het bedrijfsleven, maar het kan wel eens betekenen dat we heel andere keuzes moeten maken als ooit tevoren op het gebied van het faciliteren van het bedrijfsleven op het gebied van eventueel ondersteunen van een inkomensvoorziening of niet. Dat ben ik met de heer Pals eens, dat betekend dat je dus zowel naar het ene moet kijken als naar het andere moet kijken. Betekend dat dan ook dat we helemaal Duitsland in moeten trekken voor ontwikkelingen, ik wou dat we wat dichterbij al iets vonden zoals bijvoorbeeld in Noordoost-Groningen. En de hele ontwikkelingen bij de Eemshaven en de aansluiting erop, maar dat betekend ook iets, niet alleen iets van het faciliteren van de overheid van het bedrijfsleven, het betekend iets van het bedrijfsleven zelf, maar het betekend nog veel meer voor de werknemers. Want die zullen dus anders dan anders ook een beetje moeten globaliseren als ik het zo mag noemen en dat betekend dat een reisafstand van 25 kilometer geen afstand meer is vandaag de dag, als je je baan weet te vinden in Noordoost-Groningen dat je op een of andere manier daar naartoe gaat om dat te verrichten. En dan zullen daar niet ineens allerlei banen ontstaan waar ons arbeidspotentieel bij terecht kan, maar vaak in de bouwsituaties en in de periodes dat er uitbreiding en bouwactiviteiten plaatsvinden is daar wel een kans. En daar zullen wij veel meer op moeten gaan sturen samen met het bedrijfsleven. Zijn daar kansen? Ja, daar zijn kansen. Wij hebben nog steeds in dit gebied ook voldoende ruimte voor voldoende bedrijfsterreinen. Wij hebben voldoende ontwikkelingen in de agrarische sector en daar zullen we op moeten insteken samen in het kader van de BioBased Economy, ons bedrijven terrein in Zuidoost-Groningen, waarbij je zegt op een gegeven moment daar kan naast de reguliere akkerbouw of de veeteelt kunnen daar ook innovatieve zaken plaatsvinden. En in die zin vind ik wat wij binnen de agenda van de Veenkoloniën tot stand hebben gebracht, met een innovatief landbouwprogramma tot 2020, wat nu opnieuw ook sterk gesubsidieerd wordt, en waar samen met het bedrijfsleven een ontwikkeling is van 40 miljoen, dan denk ik dan zijn we op de goede weg. Zullen we daarmee het hele percentage aan werkgelegenheid creëren van wat noodzakelijk is in deze regio? Njet! Nu niet en morgen niet en overmorgen niet. Ja, ik vind dat we ook heel realistisch daarin moeten zijn. Het is een optelsom van wat kun je behalen, maar je moet in ieder geval het verwachtingsniveau niet zo hoog creëren dat je zeg van we constateren over drie jaar dat we niks bereikt hebben. Want dan is elke werkplaats is er één tekort. Dat in misschien iets breder verband en eigenlijk ben ik dan toch wel blij voorzitter om te constateren dat de meeste partijen zeggen van nou we vinden toch wel dat er nog het nodige gerealiseerd is in de afgelopen jaren en dat we wel een beetje op de goede weg zitten en ik denk dat dat ook heel veel te maken heeft, en dat werd al genoemd, de inzet van de interne organisatie want er wordt hard getrokken en dat gebeurd op een hele positieve manier. We hebben niet voor niks die MKB prijs gekregen door onze “ja tenzij” houding. En dat doen we met een hele kleine bezetting. Ik wil het toch nog wel eens een keer onder de aandacht brengen want wij hebben twee mensen op het bedrijfsbureau lopen die en het bedrijfsleven en de detailhandel allemaal te woord staan en de plannen moeten uitwerken terwijl onze collega gemeenten daar soms het drievoudige hebben lopen. En dat betekend wel dat we eigenlijk naar de toekomst toe niet zoveel ruimte hebben om alles tegelijkertijd op te pakken en in die zin ben ik eigenlijk wel blij dat een aantal fracties zeggen van en durf ook maar te prioriteren, ga maar luisteren straks naar het bedrijfsleven want dat is wat we willen doen, we willen eerst hun visie op de wereld hebben voor dat wij eigenlijk onze visie in het kader van het faciliteren en het uitbreiden neer kunnen leggen. Dat bij elkaar brengen en dan prioriteren, daar ben ik groot voorstander van want ik richt me liever drie, vier keer extra op die arbeidsmarkt nu en wat we daarin kunnen betekenen dan allerlei plannen en visies en dergelijke er omheen. We zullen wel moeten kijken van waar willen we naar toe en durven we dan soms ook te kiezen tussen werkgelegenheid hier creëren of ook zorgen dat werkgelegenheid elders benut wordt door ons arbeidspotentieel, maar volgens mij is daar dan nog wel een behoorlijke cultuur omslag voor nodig. Duurzaamheid maar geen ondergeschoven kindje zijn, nou volgens mij is dat het ook niet meneer Dijkstra, want doen we best wel wat in duurzaamheid, volgens mij is er binnenkort weer een groot project in het kader van de verlichting in Musselkanaal die op de meest duurzame manier en als koploper in Nederland invulling krijgt, soms merken we te weinig maar doen we best heel veel als die kleine gemeente in zuidoost- Groningen. Samenwerking met de arbeidsmarkt, helemaal eens. en niet voor niets haken wij heel sterk aan bij EDR, de Eems Dollard regio waarin gewoon zeg maar over de grens gewerkt moet worden, samengewerkt moet worden, daarbij is aandacht voor regelgeving en vermindering en oplossing van eventueel het grensverkeer is nodig en volgens mij heeft wethouder Hamster de Duitse taal al onder de aandacht gebracht in de zin van dat dat weer standaardpakket zou moeten worden. Ik kan alles bij langslopen voorzitter, er was nog een vraag; wat is rustende expertise. Dat is die zilveren generatie van ondernemers die zijn sporen verdiend heeft en soms al in eigen opvolging heeft voorzien, maar gewoon een hele goede coachende rol kan spelen en soms ook een goed intermediair kan zijn naar andere bedrijven die zich mogelijkerwijze zich hier zouden willen vestigen of starters die best goede ideeën hebben, maar misschien het ondernemerschap nog niet voor de volle 100% in de vingers hebben waarin rustende expertise een hele goede coachende rol zouden kunnen spelen. En dat proberen we gewoon iets meer invulling aan te geven. Ik denk dat ik daar alles een beetje bij benoemd heb, als dat niet zo is voorzitter dan hoor ik het wel.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Wie wil hier nog een reactie op geven? Mevrouw Luijken.
  • 0:37 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Mevrouw Galama zei net dat de meeste kinderen niveau MBO 1 en 2 doen. En dat de doorstroom naar 3 en 4 eigenlijk nihil is. Hoe komt dat? Zijn ze gewoon dom die kinderen en kunnen ze niet verder, wat ik me niet kan voorstellen trouwens, of worden die kinderen niet gestimuleerd om naar 3 en 4 te gaan? Ik vraag me dat toch een beetje af, ik weet ook dat heel veel opleidingen 3 en 4 hier niet zijn in Stadskanaal. Kan dat er ook mee te maken hebben dat die kinderen geen zin hebben om te reizen, ik weet niet hoor. Ik vraag het me gewoon af.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra.
  • 0:11 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, ik had nog de vraag gesteld over, over BOTS was dat geloof ik, of we de enigen zijn die dat doen. En de huidige stand van zaken van het hippisch recreatiepark.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:43 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou het is niet een vraag die echt voortkomt uit die speerpunten, maar komt wel voort uit ondernemerschap. En ik stel hem toch want misschien weet de voorzitter, of mevrouw Galama, weet dat bijvoorbeeld een bedrijf als Siltech op dit moment echt in de race is, één van de drie bedrijven om de aardbevingsproblematiek in noordoost-Groningen op te pakken, of één van de vier. En is mijn nieuwsgierige vraag, dat zal u ongetwijfeld bekend zijn, en is mijn nieuwsgierige vraag is dan van hoe werkt dan hotel Stadskanaal naar zo’n ondernemer toe, want als je dat leest dan denk je; wauw! Daar gaat nogal wat meerjaren arbeid gaat die richting op en dan is mijn vraag; hoe werkt dan hotel Stadskanaal.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Dijkstra.
  • 0:03 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Eerst wil ik de burgemeester bedanken voor het antwoord. Die duurzaamheid, ik ben helemaal weer tevreden en het is gewoon geweldig dat het toch in alle sectoren toegepast wordt. Ik had het eigenlijk moeten weten natuurlijk, maar…Een ander punt is onderhoud. Ik noemde dat in verband met die recreatie samenwerking, had ik als punt van ja denk daar ook om, maar dat zult u vast wel vanzelfsprekend vinden dat dat, hoop ik tenminste, dat het ook meegenomen is. En verder heb ik, u noemde alleen de taal, maar ik bedoel de, ik zei ook obstakels
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en de regelgeving
  • 0:09 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dat bedoelt u, regelgeving, hebt u wel genoemd. Ok, dan ben ik tevreden. Dank u wel.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima. Nog een reactie daarop mevrouw Galama?
  • 5:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ja, ik word wel uitgedaagd voorzitter. Allereerst, ja, de vraag stellen is hem beantwoorden mevrouw Luijken. Is het zo dat iedereen dom is? Nee. En dat hoort u mij ook absoluut niet zeggen. Hebben wij relatief meer leerlingen die minder snel doorstromen? Ja. Waar heeft dat mee te maken? Dat heeft natuurlijk aan de ene kant met competenties te maken, hoe kun je doorstromen. Wat wij natuurlijk zien is dat sommige leerlingen die we kennen heel goed met de handjes zijn, maar de theorie soms niet op voldoende niveau kunnen halen. Het is nog steeds zo van als je het ene niet kan halen ben je dus niet geschikt voor het andere. Dus de deelcertificaten zouden veel belangrijker weer moeten worden om te erkennen dat vakmanschap ook iets voorstelt, nu en in de toekomst. Kunnen ze wel maar gaan ze soms niet voor een opleiding die hier niet is en waar ligt dat aan. En dan denk ik ja die vraag die stelt u, maar u weet het antwoord ook. Ik noemde net de mobiliteit voor het vinden van een baan 25 kilometer niet meer als een obstakel omdat bij wijze van spreken voor het uitoefenen van je werk af te moeten leggen dat geldt voor een school natuurlijk idem dito. Ik zou denken dat de grootste stimulans die ouders kinderen mee kunnen geven is als je het hier niet kan halen maar je kan het wel en het kan beter dan gaan we links om of rechts om zorgen dat je dat in Groningen kan halen of in Assen of in Emmen en whatever om daar die kansen mee te creëren, nou wij constateren en dat is misschien wel historisch gegroeid en dat is ook wel historisch verklaarbaar, maar dat we soms makkelijk tevreden zijn. Waarom zou je? Nou ik denk omdat daar je hele toekomst afhankelijk van is. Daarin kunnen wij stimuleren, maar daar bedoel ik hetzelfde mee als met in de arbeidsmarkt en dat kunnen we soms ook misschien best wel een beetje harder stimuleren dan we voorheen hebben gedaan. Alternatieven zoeken op een gegeven moment, ik denk als je werk kunt krijgen in de Eemshaven, maar je kunt er niet komen nou dan moet je iets regelen met elkaar hoe je er kunt komen. En dat hoeft niet altijd verzorgd te worden door organisaties of overheden, dan kan je ook met elkaar doen. Daar komt dat stukje eigen kracht ook weer terug. Nou volgens mij hebben we daar best nog een stukje weg te gaan en moet er misschien hier of daar ook wel een cultuuromslag plaatsvinden. Meneer Pals noemt de vier bedrijven die in de race zijn voor de NAM om zeg maar in het kader van de versterkingen het aardbevingsbestendig bouwen etc. dat een van onze bedrijven uit onze gemeente daar een rol in heeft en ik mag het rustig zeggen want het is op de radio geweest dus het is openbaar alhoewel hier en daar heb ik begrepen nog wel een puntje weggeveegd moet worden of ingevuld moet worden, maar het is natuurlijk hartstikke prachtig om te zien dat dat soort bedrijven wel gewoon zoeken naar de samenwerking over de grenzen heen van wat je kunt doen. Nou daar hebben ze antwoorden op, niet alleen in de funderingssystematiek maar ook in schoorstenen en die schijnen gigantisch van invloed te zijn op het creëren van schade in een woning wel of niet hoe dat gebouwd is, daar zit een soort idee ook achter op een gegeven moment waar een deel van ons arbeidspotentieel best in werkzaam zou kunnen zijn. Zelfs hier in de omgeving misschien. Nou dat soort dingen moeten we proberen bij elkaar te brengen, maar dat zijn mooie voorbeelden van ondernemers die gewoon veel verder kijken dan hun neus lang is en die proberen op elke ontwikkeling in te stappen nou dat hebben we meer nodig, dat hebben we ook in onze gemeente want we hebben een aantal prachtige bedrijven, klein, middelgroot, waarvan je zegt jongens we weten soms niet eens dat ze bestaan, maar als je ziet wat ze presteren, worldwide, dan ben je er eigenlijk verbaasd over dat dat gewoon uit de gemeente Stadskanaal komt. Dus een aantal bedrijven zijn dat heel duidelijk wel en een aantal zijn het minder. En wat ik een mooie ontwikkeling vind dat kom ik ook tegen in overleggen met het bedrijfsleven, dat er tegenwoordig ondernemers zijn die zeggen; ok, zet me maar voor de klas, ik ga bi het Noorderpoort wel voor de klas staan en ik ga vertellen over wat betekend ondernemerschap, wat kun je ermee bereiken, wat moet je daar voor doen. En volgens mij zijn dat de beste ambassadeurs die je kunt krijgen voor de klas omdat die gewoon heel realistisch weten van hoe ze zelf dat pad bewandeld hebben en wat ze daarvoor hebben gedaan en wat ze daarvoor hebben moeten laten. Nou ik denk op een gegeven moment dat proberen wij ook in samenwerking met de arbeidsmarkt en de discussie over de werkvoorzieningsschappen via zo’n ondernemerstafel in te vullen en volgens mij moeten we het daar van hebben. Want uiteindelijk…die werkgevers zorgen voor de banen, niet wij en wij moeten kijken hoe kunnen we ze het beste faciliteren om zo breed mogelijk tot ontwikkeling te komen. Mag ik het daarbij laten voorzitter?
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wat mij betreft wel. Zijn er nog prangende vragen hierover, opmerkingen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh ja, ik vergeet er weer twee.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Moment meneer Maarsingh. Mevrouw Galama.
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik vergeet BOTS, week van de techniek. Zijn wij de enigen, nou wij waren de enigen die het ontwikkeld had en eigenlijk werd daar zo positief over gesproken in de provincie op een gegeven moment dat onze kennis en know how vanuit de samenwerking, gemeente, onderwijs en ondernemers, op een gegeven moment als een welkom overdracht beschouwt werd wat de provincie wou subsidiëren, dus de kennis en de opzet is overgebracht naar een aantal andere gemeenten. Dan zijn we misschien niet meer de enigen, maar als dat het gebied versterkt is dat alleen maar een pré. En het hippisch park, ik kijk even naar collega Gelling…
  • 0:54 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Zal ik dan maar inhaken. Zo op het oog gebeurd er niet veel, achter de schermen gelukkig des te meer. Ik kan u zeggen dat alle tekeningen die zijn klaar, bestemming technisch dienen daar nog een aantal worden aangepast, maar ook dat heeft inmiddels plaats gevonden. Van 3 t/m 6 oktober, in deze periode dus, zijn de ondernemers ook heel druk bezig om een aantal van de woningen op het park die zij in optie hadden verkocht om te kijken of dat geconcretiseerd kan worden. En in die mate dat dat voor hen ook duidelijk moet maken of het concreet zo doorgang kan hebben. Zoals het er nu uitziet is men daar nog steeds erg enthousiast over en ook vanuit de hippische wereld wordt daar positief op gereageerd. En dat is gegeven deze tijd denk ik een heel goed signaal. Dus vooralsnog zijn daar goede geluiden over.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan de laatste voorzitter, voor meneer Dijkstra. Onderhoud hoort erbij, als je dat op niet doet op een gegeven moment dan ben je eigenlijk al weer aan kapitaalsvernietiging aan het doen. Het ligt er wel aan bij wie het onderhoud ligt. Als dat in de sector van de recreatie en toerisme is en wij hebben alleen een investering gefinancierd en de onderhoudsplicht ligt niet bij ons maar bij de ondernemers dan horen die daar aan te voldoen. Zijn het investeringen waarvan we zeggen; ja, daar hebben wij een rol in. Dan vind ik het niet meer dan normaal dat je daar rekening mee houdt.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, u hebt nog een vraag denk ik.
  • 1:49 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, een beetje een praktische vraag. Ik heb begrepen dat in maart dan wordt het nieuwe beleidsplan gepresenteerd en dan kan daar weer over gediscussieerd worden. Maar het zou misschien goed zijn als mensen die, of organisaties die nog iets bedacht hebben, dat die nog de gelegenheid krijgen om dat ook in te brengen. En nu meneer Veenma hier toch is zou ik hem nog een vraag willen stellen. Wij zitten nogal een beetje ruim in de gronden zeg maar, ja niet extreem, onvergelijkbaar met Apeldoorn ofzo dus er is helemaal niks aan de hand, helemaal niks, dus wij hoeven ook niet te verkopen mijns inziens, maar wel aan ondernemers natuurlijk. Nou wordt er bij de huizenbouw, omdat de banken op dit moment wat moeilijk doen met het verstrekken van kredieten, worden nogal vaak de laatste tijd een constructie toegepast van erfpacht van de grond. Is nou erfpacht, zeg maar als wij dat ook zouden kunnen bedenken, is dat nu staatssteun. Want in de tijd dat u discussieerde heb ik even wat rekensommen gemaakt, maar goed als mensen zich, kopers van industriegrond voor hun bedrijf, heel veel geld zouden kunnen besparen en je zou een erfpachtconstructie bedenken met zeg maar 5% rente, dat is ook nog heel aantrekkelijk voor de verstrekker, dan heb je een hele goedkope bestemming zeg maar voor de grond van iemand die zich wil vestigen, heel goedkoop, en als er dan geen staatssteun zou zijn zou dat misschien een extra initiatief kunnen zijn, maar ja goed u weet het antwoord zo natuurlijk.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama.
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, volgens mij is het toch gewoon een vraag aan de portefeuillehouder voorzitter. En erfpacht tussen grond voor woningbouw of bedrijfsvestiging maakt een verschil. Maar misschien want dit zijn interessante gedachten hoe daarmee om te gaan voor de toekomst en of je dat in erfpacht zou doen en of je dat belast zou doen of onbelast op een gegeven moment dat heeft alles te maken misschien met mogelijke discussie wat ik zei van we moeten misschien hier of daar wel wat cultuuromslagen doen plaatsvinden.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Oh ja, zodoende kwam ik er op, toen u dat woord noemde.
  • 0:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. Dus ik dacht ook al dat is interessant en het is ook interessant om op een gegeven moment in het actieprogramma over te discussiëren want u hoeft van mijn kant geen groot beleidsplan te verwachten want wat dat aangaat ga ik liever wat naar de actiekant dan naar de schrijvende en beschrijvende beleidskant. Maar het is wel een hele interessante gedachte meneer Maarsingh en volgens mij moeten we het er ook echt over hebben en dit vind ik nou ook even een punt waar ik heel nieuwsgierig naar ben hoe het bedrijfsleven zelf daar nu over denkt en wat voor invloed het zou kunnen hebben, en dan kun je de faciliterende rol van de overheid invullen, en op welke manieren je dat allemaal zou kunnen doen. Nou daar komen we vast nog een keer op terug. Ik reken niet zo snel als u op de achterkant van het sigarendoosje, maar dat er mogelijkheden zijn daar ben ik van overtuigd.
  • 0:22 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Volgens mij zijn daar, is daar nu alles over gezegd tot zover. Dan wil ik meneer Veenma bedanken voor de presentatie en ik neem aan dat u nu voldoende heeft in eerste instantie voor de input en straks ook met het bedrijfsleven en daarvoor hartelijk dank.
  • 0:4 Dhr. M.Veenma
   Graag gedaan.
 • 8. Rondvraag
  • 0:34 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed, dan zijn we nu toegekomen aan het puntje rondvraag. Is er iemand die iets voor de rondvraag heeft. Ik ga even bij mevrouw Sanders beginnen, nee, meneer Maarsingh iets voor de rondvraag? Nee, nee. Meneer Nijenbanning.
  • 0:28 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dat is even naar aanleiding van de raadsvergadering van de vorige keer. Volgens mij hebben wij de inspreker, de heer van de kanovereniging, hebben wij niet van een antwoord voorzien. En ik zou vanaf deze plek wethouder Gelling willen vragen of die de aanpassingen zo als die voorgesteld zijn door de kanovereniging of die niet in te passen zijn in het grotere plan van de steigers want qua kosten zie je het dan waarschijnlijk helemaal niet meer terug en dan treed er ook een stukje eenheid en uniformiteit op langs het Kanaal.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Verder nog iemand die iets heeft voor de rondvraag? Nee. Meneer Gelling.
  • 0:05 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   ja, dank u wel. Ambtelijk is dat opgepakt en we gaan bekijken in hoeverre dat weer realiseerbaar is en daartoe zal ook contact worden gezocht met de kanovereniging.
 • 9. Sluiting
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan wil ik hierbij de vergadering sluiten. Bedankt voor uw aanwezigheid. Tot ziens.