Raadsinformatie

Commissievergadering 12 december 2016

Naam
Download het audiobestand (36,84 MB)
Download de gesproken tekst (201,83 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (4,31 MB)
  • 1 Opening
  • 2 Mededelingen
  • 3 Vaststellen agenda
  • 4 Insprekers
  • 5 Compensatieregeling Algemene voorzieni..
  • 6 Rondvraag
  • 7 Sluiting