Raadsinformatie

Commissievergadering 08 mei 2017

Naam
Download het audiobestand (74,67 MB)
Download de gesproken tekst (255,38 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (10,26 MB)
  • 1 Opening
  • 2 Mededelingen
  • 3 Vaststellen agenda
  • 5 Vaststellen verslag 13 februari 2017
  • 6 Ontwikkelingen ziekenhuiszorg
  • 7 Omgevingsdienst Groningen
  • 8 Rondvraag
  • 9 Sluiting