Raadsinformatie

Commissievergadering 08 februari 2017

Naam
Download het audiobestand (55,34 MB)
Download de gesproken tekst (148,90 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (29,50 MB)
  • 1 Opening
  • 2 Mededelingen
  • 3 Vaststellen agenda
  • 5 Herindeling gemeenten Pekela, Stadskan..
  • 6 Rondvraag
  • 7 Sluiting