Raadsinformatie

Commissievergadering 18 juni 2018

Naam
Download het audiobestand (102,95 MB)
Download de gesproken tekst (1,09 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (6,08 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Vaststellen verkort verslag 14 mei 201..
 • 5 Insprekers
 • 6 Gesprek met Treant over concept regiov..
 • 7 RIGG over de oorzaken van de financiël..
 • 8 Rondvraag
 • 9 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:34 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Vanavond wil ik iedereen van harte welkom heten tijdens deze raadscommissie, een bijzonder woord van welkom wil ik richten tot de televisiekijkers thuis. Dit is namelijk een primeur, dit is de eerste keer dat er een vergadering live uitgezonden wordt, via televisie dan uiteraard. Er zijn veel mensen op deze vergadering afgekomen en daarom is de vergadering ook te volgen via een groot scherm in de kantine van het gemeentehuis. Ook deze mensen van harte welkom. Ook mevrouw Van der Wiel en meneer Post van harte welkom, u bent hier vanavond namens de raad van bestuur van Treant.
 • 2 Mededelingen
  • 1:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Voor ons doen hebben we vanavond een korte agenda met maar twee inhoudelijke agendapunten. Toch kan het maar zo zijn dat het een lange avond wordt. Met name omdat het belangrijke punten zijn die de inwoners van deze regio aangaan. Tijdens de vergadering van de raadscommissie neemt de gemeenteraad geen besluiten, raadscommissie vergaderingen gebruiken wij met name om ons te laten informeren over een onderwerp of om ons te verdiepen in een onderwerp. Dat brengt ook met zich mee dat er niet altijd een debat ontstaat, zoals we dat wel gewend zijn tijdens de raadsvergaderingen. Zoals ik al zei hebben we vanavond twee inhoudelijke onderwerpen op de agenda staan. De regiovisie van Treant inclusief sluiting van de acute verloskunde en de kindergeneeskunde. Ook laat de raadscommissie zich vanavond informeren door het RIGG, over de tekorten die zijn ontstaan bij de jeugdhulp. Verdere mededelingen heb ik niet.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (203 KB)
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan kom ik nu bij het agendapunt; vaststellen agenda. Met uw goedvinden wil ik graag de agendapunten 4 en 5 omdraaien. Dan stellen we eerst het verslag van 14 mei jl. vast en krijgen we daarna de insprekers. Dat lijkt mij voor deze avond logischer. Als verder niemand opmerkingen heeft dan wil ik de agenda hierbij vaststellen. [voorzitter klopt met hamer]
 • 4 Vaststellen verkort verslag 14 mei 2018
  • 05. Vaststellen verkort verslag 14 mei 2018 (277,32 KB)
  • 0:20 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Kom ik bij agendapunt 4; het verslag van de vorige vergadering van 14 mei. Er is een kort verslag van gemaakt. Kan iedereen hier mee instemmen? Ja. Dan wordt hij hierbij vastgesteld met dank aan de notulist. [voorzitter klopt met hamer] Meneer Bieze.
  • 0:6 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Mag ik een verzoek doen om het geluid wat harder te zetten want wij horen het hier niet goed. Dank u.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik zal proberen iets dichter, ja zo is het al beter
 • 5 Insprekers
  • 1:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan kom ik bij agendapunt 5, de insprekers. We kennen de mogelijkheid dat burgers inspreken tijdens een raadscommissie. Aanmelden daarvoor kan tot vanavond 18.30 uur. Van die mogelijkheid is gretig gebruik gemaakt, 8 mensen hebben zich als inspreker aangemeld. Ik heb verder begrepen dat twee daarvan ook iets aan mevrouw Van der Wiel willen aanbieden. Iedere inspreker heeft maximaal 5 minuten de tijd, die tijd hoeft u niet zelf te bewaken, dat doe ik. Uiteraard kunt u als raad een vraag aan de insprekers stellen, gelet op het tijdsbeslag wil ik u adviseren daar terughoudend mee te zijn. Dan wil ik vragen aan mevrouw Zwiers of ze naar voren wil komen om te inspreken. Ga uw gang. (Er zijn 8 insprekers; 1.mevr .H. Zwiers, 2.dhr. N. Lieberom, 3. mevrouw S. van der Veen, 4. dhr. H. Veldpaus, 5. J. Winter, 6. mevr. N. Siersema, 7. mevr. B. Eefting, 8. mevr. M. Potze.)
  • 2:54 insprekers 1 t/m 8.
   Goed dank u wel voorzitter. Goedenavond leden van de raad, college, mevrouw Van der Wiel, raad van bestuur, iedereen op de tribune, in de patio, luisteraars en kijkers via RTV1 en alle aanwezige pers. Mijn naam is Harma Zwiers-Manning, ik sta hier namens de bezorgde inwoners van de gemeente Stadskanaal en omstreken en de voltallige gemeenteraad. Treantzorggroep wil de afdelingen klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde van het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal sluiten. Dit zou een aderlating betekenen voor de inwoners van de gemeente Stadskanaal en haar omgeving. wij zijn boos en bezorgd over dit voorgenomen besluit en vinden het onverteerbaar. We zijn daarom een petitie gestart en inmiddels is die al meer dan 6.200 keer getekend. Deze petitie zou ik zo graag, mevrouw Van der Wiel, aan u willen overhandigen. Wij bezorgde inwoners van de gemeente Stadskanaal en omstreken constateren dat met dit besluit het voortbestaan van het Refaja ziekenhuis ernstig in het geding komt. Wij constateren dat dit besluit mogelijk gevaarlijke consequenties heeft voor de gezondheid van onze zwangere vrouwen en hun kinderen. Wij constateren dat met dit besluit hoogwaardige werkgelegenheid uit de regio zal verdwijnen en dat juist in deze regio behoud van werkgelegenheid van groot belang is. Wij verzoeken Treant met klem naar alternatieven te zoeken. Graag overhandig ik u nu, mevrouw Van der Wiel, deze petitie namens de voltallige gemeenteraad en namens de inwoners van de gemeente Stadskanaal en omstreken.
  • 0:18 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Zwiers, heel netjes binnen de tijd. Dan vraag ik nu of meneer Lieberom naar voren wil komen. Hij spreekt namens de FNV.
  • 4:3 insprekers 1 t/m 8.
   Geachte mevrouw Van der Wal, college, raadsleden en aanwezigen. Sorry mevrouw Van der Wiel, neemt u mij niet kwalijk. Mijn naam is Nico Lieberom en ik sta hier als voorzitter van Lokaal FNV. Laat ik beginnen met te zeggen ons ziekenhuis het Refaja moet blijven en daarmee heb ik denk ik alles al gezegd. Nu is dat wel heel kort door de bocht omdat ik waarschijnlijk met argumenten moet komen waarom dat zo is. U heeft een wetenschappelijk rapport aangeleverd waarbij op alle mogelijke manieren wordt aangetoond dat het anders moet. Een onderzoek wat denk ik enige tijd geduurd heeft gelet op de hoeveel plaatjes en grafieken die gebruikt zijn. Laat ik dan maar niet zeggen wat ik van dit soort rapporten vind. Mij is altijd geleerd, en dat komt waarschijnlijk omdat ik een nuchtere Groninger ben, om met zo weinig mogelijk woorden aan te geven wat ik wil. Mijn vader zei tegen mij hoe meer ze proaten hoe meer ze te verbergen hebben. Gaat er dus maar van uit dat ik geen lang betoog ga houden of met een of ander tegenrapport zal komen, nee ik zeg gewoon waar het op staat. De FNV maakt zich grote zorgen over de werkgelegenheid in het noorden en lokaal met name over de plaatselijke werkgelegenheid. Natuurlijk zou het zo kunnen zijn dat als er onderdelen verdwijnen die samengevoegd worden op andere locaties het niet per definitie betekent dat er banen verdwijnen. Maar wij maken ons daar wel zorgen over. Misschien kunnen medewerkers ook dat werk wat ze nu uitvoeren op andere locaties , maar wat betekent dat voor het personeel. Langere reistijden, misschien zelfs moeten verhuizen of in het uiterste geval helemaal geen baan. Bijkomende kosten als het regelen van kinderopvang of het moeten aanschaffen van een auto omdat de reisafstand veel verder is als nu op de fiets mogelijk is. Dat laatste is uit het oogpunt van het milieu ook niet wenselijk. Lokaal FNV maakt zich ook grote zorgen over het voorzieningsniveau van het lokale ziekenhuis voor de plaatselijk bevolking. Met name de sociale minima die gedwongen langer reistijden moeten maken wat kosten met zich meebrengt. Geld wat ze vaak niet hebben dus maar niet gaan. Dat gaat ten koste van hun gezondheid. Ook het familiebezoek wordt daardoor moeilijker. Heel langzaam ontstaat bij ons de indruk dat door langzame krimp men dit ziekenhuis wil sluiten. Dat zou helemaal een ramp zijn voor onze omgeving. Weg werkgelegenheid, weg zorg nabij. Krab u nog eens goed achter de oren voordat u een besluit neemt wat alleen te maken heeft met geld. Argumenten als de zorg wordt steeds duurder moet je niet afwimpelen op de gewone burger die gaan immers niet over dure specialisatie of torenhoge salarissen van managers of specialisten. De mensen in deze streek hebben behoefte aan zorg. Zorg dichtbij de geboorte van een baby waarbij de moeder binnen een redelijke termijn in het ziekenhuis moet zijn, maar waar papa niet op bezoek kan komen omdat hem de financiën voor een buskaartje ontbreken. Ook is het van belang dat medisch noodzakelijke ingrepen die moeten gebeuren dichtbij bereikbaar zijn en men niet naar Emmen of Hoogeveen moet. Refaja is niet zomaar een ziekenhuis. Het is een streekziekenhuis. Ons streekziekenhuis, waar personeel trots is om te werken waar de zorg dichtbij de mensen staat ons pareltje in de kanaalstreek. Ik ben hiermee aan het eind van mijn betoog. Wij van Lokaal FNV denken dat u in al uw onderzoeken de menselijke maat vergeten bent en teveel gekeken hebt naar cijfertjes, statistieken en andere prachtige afbeeldingen. Wij vragen dan ook de politiek, belanghebbenden, de ondernemingsraad, ja iedereen die het Refaja een warm hart toe draagt om gezamenlijk op te trekken in het gesprek met Treant. Bedankt voor uw aandacht.
  • 0:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Lieberom, ook ruim binnen de tijd. Dan wil ik nu vragen aan mevrouw Siersema om naar voren te komen om in te spreken namens GroenLinks. Ga uw gang.
  • 3:06 insprekers 1 t/m 8.
   We maken ons zorgen. We maken ons eigenlijk al heel lang zorgen over Treant en dus Refaja. Vanaf 7 januari 2015 worden er al Kamervragen over Treant gesteld en ook vanuit de raad van deze gemeente klinken al langer bezorgde geluiden van de zittende partijen. De zorgen zijn nu uitgebreid na het bericht over het voorgenomen besluit over de mogelijke sluiting van de klinische kinderafdeling en de klinische verloskunde. Zo spreken de gemeente Veendam, Pekela en Westerwolde hun zorgen uit over Refaja. Komen de huisartsen, verloskundigen, ondernemers en inwoners ook in opstand tegen dit voorgenomen besluit. Daarnaast zijn er helaas ook zorgen in Hoogeveen en omstreken. Jammer genoeg blijken deze zorgen terecht te zijn. Treant geeft aan de afdeling te moeten sluiten wegens een tekort aan kinderartsen. Toch is er geen landelijk tekort en ook bleek dat een aantal andere ziekenhuizen in de regio (bijv. het Ommelander ziekenhuis in Scheemda) geen tekort heeft. Hoe is dit tekort ontstaan? En wat heeft Treant er aan gedaan om kinderartsen aan te trekken en wat gaan ze er ook in de toekomst aan doen? Met de sluiting van de klinische verloskunde komt de zorg voor zwangere vrouwen in gevaar. In de stukken van Treant wordt dit onvoldoende beschreven en onderbouwd. In het beslisdocument van Treant mis ik een lange termijnvisie: wat als er wel weer genoeg kinderartsen zijn? Daarnaast ontbreekt een heldere analyse van de data. Waarop is dit voornemen precies gestoeld? Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft aan dat het besluit onvoldoende onderbouwd is. Dit is te lezen in de brief van de Minister van Medische Zorg van 1 juni jongstleden. Het Refaja organiseert ook voorlichting voor zwangere vrouwen. Voorlichting blijkt een belangrijk onderdeel te zijn om de kans op sterfte bij geboorte te verkleinen. Dit wordt ook genoemd in het onderzoek van het Erasmus van 2016. Voorlichting en zorgen op maat is essentieel, omdat in onze regio nog een hoog sterftecijfer bij geboorte is. Gaat Treant deze voorlichting wel voortzetten? En op welke wijze wordt zorg op maat voor zwangere vrouwen in de regio straks opgevangen? Er ontstaat hier een risico door de klinische kinderafdeling en klinische verloskunde in Refaja te sluiten. De aanrijtijden worden krap aangehaald, in theorie 15 minuten aanrijtijd, 5 minuten stabiliseren en laden, 25 minuten van plaats naar ziekenhuis. Dit bij een A1 rit en dus acute verloskunde, maar valt de acute verloskunde ook onder de klinische verloskunde? Of is deze straks nog wel mogelijk in het Refaja. Met in het achterhoofd wetende dat de nieuwe operatiekamers mogelijk beschikbaar zijn. Daarnaast wil ik nog aandragen dat ik de communicatie over het besluit vanuit de kant van Treant mager is. Zeker omdat voor dit besluit al meerdere keren zorgen waren geuit naar Treant toe. Nu lijkt het alsof deze zorgen niet serieus genomen zijn, dat Treant deze naast zich neer heeft gelegd en de eigen agenda verder is gevolgd. GroenLinks wil benadrukken dat de klinische kinderzorg en klinische verloskunde een basiszorg is, die in elk van de drie ziekenhuizen beschikbaar zou moeten zijn. Het gaat hier immers om moeder en kind en in feite is elke minuut aanrijdtijd er één te veel. Beste raadscommissieleden, ik hoop dat u mijn vragen en standpunten zult meenemen in uw beraadslagingen.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Siersema. Ook heel netjes binnen de tijd. Wil ik nu meneer Veldpaus vragen, die spreekt namens burgerinitiatief "red het Refaja" om zijn betoog te houden.
  • 2:3 insprekers 1 t/m 8.
   Goedenavond geachte voorzitter, leden van het college en de raad. Ik wil u graag voorstellen aan mijn kleinzoon. Inmiddels 9 jaar en een schat van een kind. Zijn leven is te danken aan de helden van het Refaja. Tijdens de bevalling was er een complicatie, waarop de verloskunde besloot naar het Refaja te verwijzen. Zo gezegd zo gedaan. Hup in de auto en de straat uit naar het Refaja. Nog geen vijf minuten later lag ze op de afdeling verloskunde en binnen een half uur was ik opa. Allemaal door de helden van het Refaja. Levensredders zijn het. Bij dezen nogmaals mijn dank. Negen jaar geleden stonden we er niet bij stil, het was vanzelfsprekend, maar nu, als het aan Treant ligt moeten we door reizen naar Emmen, Assen of Winschoten. Allemaal ruim een half uur rijden. Ik heb angst voor al die jonge gezinnen die dit te wachten staat. Wordt het beschuit met muisjes of een rouwkaart. Als ik er aan denk wat de komende generatie te wachten staat, lopen de rillingen mij over het lijf. Ergens bi Borger of Ter Apel zullen de problemen beginnen. En dat is wat mij over 15 jaar te wachten staat. Als mijn kleinkinderen doorverwezen worden. Dit is mijn verhaal, er zijn vele verhalen, we hebben ze gebundeld en we willen ze graag aanbieden aan Treant en roepen deze op er elke dag ten minste één te bespreken als vast agendapunt op de vergadering of voor het slapengaan. Worden het beschuitjes of rouwkaarten. Namens de actiegroep "red ons Refaja" wil ik graag de verhalenbundel overhandigen aan Treant.
  • 0:36 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ga uw gang. Mevrouw Van der Wiel komt naar u toe. Dank u wel meneer Veldpaus. Dan wil ik nu het woord geven aan mevrouw Van der Veen.
  • 5:0 insprekers 1 t/m 8.
   Geachte voorzitter, college, leden van deze raad, aanwezigen. Vandaag sta ik voor u als oud wijk verpleegkundige, als moeder, als inwoner van ons mooi Oost- Groningen. Trotse moeder van o.a. twee volwassenen, een tweeling, meervoudig gehandicapte dochters. Waarom is het behouden van een volwaardig Refaja ziekenhuis zo belangrijk voor ons. Naast meervoudig handicap van mijn dochters hebben mijn beide meiden ook nog andere aandoeningen. De oudste van de twee, heeft in 2015 diverse tia’s gehad. Wat was ik blij dat wij snel op de spoedeisende hulp in het Refaja ziekenhuis konden zijn, Zodat zij snel en adequaat behandeld kon worden en erger fysieke letsel daarmee kon worden voorkomen. De jongste heeft levensbedreigende epilepsie, bij een aanval moet zij altijd met spoed met spoedeisende hulp naar het Refaja zodat er snel en adequaat de juiste medicatie intraveneus kan worden toegediend. Hoewel een ambulance veel medicatie in de auto heeft, heeft mijn dochter specifieke medicatie nodig die alleen in het ziekenhuis te verkrijgen is. Plus het feit dat ze beademd dient te worden. Het is voor mij dan ook een nachtmerrie met de dreigende sluiting, dat de spoedeisende hulp en de intensief care in het Refaja ziekenhuis in de nabije toekomst niet meer mogelijk is. De minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins, zegt dat het niet erg is om wat langer te moeten rijden naar een ziekenhuis, en dat de kwaliteit van zorg niet in gevaar komt. Ik ben hier zo boos om. Onder welke dikke steen leeft deze minister. Deze minister woont duidelijk niet in Oost- Groningen, nee meneer woont waarschijnlijk in een omgeving die binnen elke 10 kilometer wel een groot ziekenhuis tot zijn beschikking heeft. Boos ben ik wat het voor mijn dochters inhoud, boos ben ik wat het voor ons Oost- Groningers inhoud. Want de kwaliteit van zorg komt met deze plannen in Oost -Groningen wel degelijk in het gedrang. Veel mensen in Oost- Groningen leven , onder, of op, of net boven de armoedegrens. Veel van deze mensen hebben geen auto, geen vervoer naar een ziekenhuis. Familie en of kennissen zouden eventueel nog wel willen rijden. Mits het voor deze mensen niet te ver rijden is. Ook heeft de minister geen oog voor de vergrijzing die zich hier in Oost -Groningen afspeelt, deze is groter dan in andere provincies van Nederland. U en ik willen de vergrijzing zoveel mogelijk tegen houden. Door het voor alle omwonende het zo aantrekkelijk mogelijk te maken om in ons mooie Oost- Groningen te blijven wonen. Dan moet je zeker niet het Refaja, de Verloskundige- en Kinderafdeling gaan sluiten. Denk hierbij ook aan het feit dat velen uit de omgeving een boterham in en bij het Refaja verdienen. Aanstaande gezinnen, moeders, en of jonge gezinnen kiezen voor een volwaardig ziekenhuis. Bij deze groep mensen staat de veiligheid van hun kinderen voorop. Deze groep dwing je, door het sluiten van de Verloskundige afdeling om zich in een groot ziekenhuis te laten opnemen omdat zij niet het risico willen lopen dat er tijdens de bevalling misschien wel iets mis kan gaan. wat gaat dit kosten en vergoed de zorgverzekeraar dit. Dwing deze groep mensen niet tot een keuze. Het maakt mij ook erg boos dat mensen op deze manier weg worden gejaagd uit ons mooi Oost-Groningen. Kijk wat er in Delfzijl is gebeurd met het sluiten van het Delfzicht ziekenhuis. Daar is de krimp en vergrijzing erg groot. Delfzijl is bijna een spookstad. Leer daarvan. Ten slotte wil ik nog het volgende tegen u zeggen; houd onze leefbaarheid, onze samenleving , onze toegankelijkheid, maar ook onze werkgelegenheid overeind. Want wij krijgen al zoveel dreunen te verduren. Geachte raad en college kijk niet weg, steek uw hoofd niet in het zand zoals onze minister van medische Zorg willens en wetens wel doet, maar neem uw verantwoordelijkheid. Laat ons Refaja niet vallen. Tot zover. Nu is mij op de valreep verzocht om namens de moeders van Pekela's mevrouw Van der Wiel een handtekening af te nemen, handtekening 1600 handtekeningen hebben we verzameld omdat wij wies zijn met ons Refaja.
  • 0:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Van der Veen. Dan wil ik nu mevrouw Eefting vragen naar voren te komen om in te spreken op dit agendapunt. Ga uw gang.
  • 2:28 insprekers 1 t/m 8.
   Goedenavond alle aanwezigen. Ik waardeer het zeer dat ik hier mijn zorg omtrent het voorgenomen besluit van de sluiting van de verloskunde zorg en de kindergeneeskunde in het Refaja ziekenhuis kan weer geven. Ik ben Baukien Eefting getrouwd en moeder van drie pubers, woonachtig in Stadskanaal. Ik ben bloednerveus, het spijt me. En spreek hier vanuit mijzelf ,mijn zorg over het voorgenomen besluit van de hierboven genoemde afdelingen. Wat is er veel onrust ontstaan na de bekendmaking van de verloskundige zorg en ook de kindergeneeskunde hier in het Refaja te sluiten. Het gaat echter om een voorgenomen besluit, neemt niet weg dat er voor aanstaande ouders die om wat voor reden dan ook in het ziekenhuis willen of moeten bevallen, er veel onrust heerst. Ouders die veelvuldig kinderartsen bezoeken hebben nu ook de extra zorg hoe moet het strakjes, als het besluit vast staat van de eerder genoemde afdelingen te sluiten. Vrouwen die moeten bevallen en niet meer terecht kunnen op de verloskundige zorg van het Refaja is een triest en verdrietig vooruitzicht, doordat er na mijn idee risico’s zijn die vele malen minder of niet zijn als je niet nog een heel stuk met de auto naar een verder gelegen ziekenhuis moet in baringsnood. Hierin worden levens op het spel gezet van zoveel moeder en het nog ongeboren kind, beval je niet in het Refaja is de aanrijdtijd acceptabel voor vele burgers ook van omliggende dorpen. En heb je hierdoor minder complicatie is mijn idee. Kindergeneeskunde is ook een zeer gewaardeerde afdeling van het Refaja, de kinderartsen zijn empathisch en verstaan hun vak uitstekend, hierin persoonlijke ervaring mee. Deze afdeling sluiten net als de verloskundige zorg in het goed lopende Refaja is mij een doorn in het oog. Hierin zie ik alleen maar verliezers en geen winnaars uit komen. Het is zo ontzettend jammer dat er hier twee afdelingen die uitstekend werk verrichten bedreigt worden met sluiting, in mijn beleving is dit het begin van een einde van een fijn ziekenhuis. Is het mijn geluk als voorstander van een compleet Refaja dat het nog een voor genomen besluit is? Dat ik hier daadwerkelijk mijn stem, zorg, hierin kan laten horen. Dat ik niet voor niets de petitie heb getekend. Ik ben blij dat ik heb gesproken, met alleen roepen bereik je vaak niet hetgene wat je graag wilt. Bedankt voor uw aandacht.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Eefting. Dan wil ik nu vragen aan mevrouw Potze om in te spreken.
  • 3:59 insprekers 1 t/m 8.
   Goedenavond, mijn naam is Maria Potze. Allereerst ik sta hier niet voor mezelf en niet namens een organisatie of een politieke partij. Ik sta hier omdat het Refaja open moet blijven. Het gaat vanavond om de kinderafdeling, maar alles wat ik ga zeggen heeft betrekking op het hele ziekenhuis. Ik wil een aantal gevolgen schetsen van het steeds verder inkrimpen van deze belangrijke voorziening in onze gemeente. Om te beginnen; ouders of verzorgers die met hun kind naar ziekenhuis moeten hebben meer kosten, meer reistijd, denk daarbij ook aan kleine kinderen die uren onderweg zullen zijn, zeker met het OV, maar ook aan kinderen die opgenomen zijn en waarvan het bezoek veel langer onderweg is en veel meer kosten moet maken, bijvoorbeeld parkeerkosten. In het Refaja is gratis parkeren in Emmen absoluut niet. Het openbaar vervoer vanuit de buitengebieden is heel erg slecht geregeld. Plots een ziek kind in Mussel, dat kan niet. Je moet namelijk ruim van tevoren aangeven dat je de belbus nodig hebt, die komt alleen op bestelling. Ik hoor u denken; wat is het verschil met Emmen. Simpel, een buurman of buurvrouw is misschien bereid om even naar Stadskanaal te rijden met jou en je kind, maar naar Emmen en dan ook nog weer terug dat is een stuk verder. En het duurt beduidend langer. Nu wat algemene gevolgen die u, raadsleden, college en misschien zelfs Treant vast al bedacht hebt. Verdere inkrimping, zoals het FNV al zei en mensen voor mij, kost werkgelegenheid binnen onze gemeente. Ik ben er in tegenstelling tot de FNV helemaal niet van overtuigd dat die mensen allemaal mee kunnen. Het gaat volgens mij namelijk met name om het verplegend personeel, het verzorgend personeel en de schoonmakers. Dat verplegend, verzorgend personeel en de schoonmakers die zijn er al in Emmen, daar veranderd niets aan. een ander punt; inwoners van onze gemeente met de laagste inkomens zullen het meest merken dat naar Emmen moeten echt duurder is. U kunt zelf bedenken waarom juist deze kwetsbare groep dit zal ervaren. Misschien gaan ze zelfs zorg mijden. Tot slot wil ik u een voorbeeld uit mijn eigen ervaring vertellen. Mijn vader is tweeënhalf jaar geleden, dus na de bewuste 1 januari 2015, noodgedwongen geopereerd in Emmen. De operatie verliep niet zoals verwacht, het gevolg was drieënhalf week i.c. 3,5 week lang, twee keer per dag, tenminste 50 kilometer rijden i.p.v. 25 en heel veel parkeergeld betalen. ik vraag me af waar die splinternieuwe operatiekamers voor dienen. Waarschijnlijk had mijn moeder mijn vader niet dagelijks kunnen bezoeken als ze afhankelijk was geweest van het openbaar vervoer. Terug naar de kinderen, ik vraag me af of de bestuurders van Treant zich gerealiseerd hebben wat het betekend als ze zelf niet dagelijks hun zieke kind zouden kunnen bezoeken. Ik roep college, raad en vooral het bestuur van Treant op om goed naar de behoefte van de inwoners te kijken en in dit geval ook te luisteren. Voor er verdere inkrimping van ons Refaja wordt uitgevoerd. Nog liever zie ik elke inkrimping die er al geweest is teruggedraaid. Dank u voor uw aandacht.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Potze. Dan wil ik nu meneer Winter vragen om in te spreken. Huisarts en transmuraal coordinator van Treant.
  • 5:7 insprekers 1 t/m 8.
   Dank u wel mevrouw de voorzitter. Geachte leden van het college en de raad. Ik sta hier als betrokken burger en zeer betrokken bij het Refaja ziekenhuis. Ik zal iets van mijn achtergrond vertellen. Ik ben in 1964, vier jaar voor de opening van het ziekenhuis geboren in huize Tavenier, bij gebrek aan ziekenhuis, Huize Tavenier was in Groningen. Ik ben een zoon van een huisarts de jongste en mijn vader is vanaf 1970 bestuurslid geweest van het ziekenhuis 25 jaar lang. En als professional en als bestuurder heeft hij thuis veel verteld en dat is mij met de paplepel ingegoten. Ik ben ook oud-werknemer van het ziekenhuis, ik heb in 1990 of in '91, anderhalf jaar als arts-assistent in het ziekenhuis gewerkt voordat ik mijn huisartsen opleiding begon. en van 1993 ben ik huisarts hier in Stadskanaal, teruggekomen op het oude nest. In 1995 ben ik lid geworden van het bestuur van het toenmalige Refaja ziekenhuis, later werd het bestuur omgevormd in een raad van toezicht en dat heb ik 15 jaar lang gedaan. Dus ik ben zeer betrokken, ik voel mij kind van het ziekenhuis en ook ik wil het behouden, laat daar geen misverstand over bestaan. Sinds vier jaar ben ik transmuraal coördinator voor het ziekenhuis. Dat betekend dat ik als huisarts werkzaam in de praktijk hier de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn probeer te bevorderen. Dat is een belangrijke functie want als wij mekaar niet ontmoeten als huisarts en specialisten dan wordt de zorg slechter, kortom het is beter dat we elkaar wel ontmoeten. Maar verder zet ik mij ook in voor deze gemeente, ik ben betrokken bij zowel de ouderen zorg alsook bij de jeugdzorg en de samenwerking tussen gemeente en Welzijn en Zorg en de huisartsenzorg. Dat doe ik met veel plezier, met ook toch wel mijn, zeker mijn inzet, en ik hoop dat door op deze manier samen te werken uiteindelijk samen goede zorg leveren, want dat is waar het mij altijd om te doen is. De huidige situatie met de kinderartsen, het gebrek aan kinderartsen, is niet een op zichzelf staand probleem. Niet zozeer alleen dit specialisme, maar ook niet alleen voor onze regio, maar ook in andere regio's is het moeilijk. En terecht wordt de vraag gesteld; maar lukt het in de ene regio nou wel en de andere regio is het moeilijk om hoog gekwalificeerd personeel te krijgen, niet alleen specialisten, maar ook binnen mijn eigen huisartsenpraktijk is het lastig om voldoende waarneming te vinden of praktijkondersteuners die belangrijk werk doen. Ook ok-personeel of ic-personeel is lastig te krijgen, niet alleen hier, ook in Groningen ook in de stad, maar ook in het westen. We lezen het in de kranten. Dus dat is niet op zichzelf staand, maar daar wil ik het niet mee afdoen want uiteindelijk is het zaak om samen te zorgen dat we goede zorg leveren. Ik heb de afgelopen twee weken twee keer een cursus gehad samen met huisartsen en specialisten en daar heb ik 60 collega's gesproken, specialisten en huisartsen. En we hebben natuurlijk over dit probleem gesproken, het gebrek aan kinderartsen. En eigenlijk was onze conclusie, wij moeten om überhaupt voldoende gekwalificeerd personeel hier te krijgen, laten zien hoe trots we zijn, hoe goed we het doen, wat we hier allemaal goed doen en vooral niet in de publieke opinie, maar vooral ook in de pers het negatieve laten weerklinken want uiteindelijk helpt ons dat helemaal niet. Dus we zullen het samen moeten doen, we moeten trots zijn, maar we moeten ook daarvoor opleiden. Daarvoor leid ik op in mijn huisartsenpraktijk, opdat ik jonge collega's enthousiast kan maken in mijn praktijk voor het huisartsen vak in deze regio. Maar dat geldt ook voor specialisten, die willen ook opleiden en die leiden voor een deel op. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat we jongen mensen die uit onze regio gaan studeren om die ook enthousiast te krijgen weer terug te komen in deze regio werken. En dit is wat wij met zijn allen hebben besproken de afgelopen cursussen. Ik wil de raad om een eigenlijk een verzoek doen, een aanbod doen, om straks te mogen aansluiten bij de leden van de raad van bestuur om eventueel vragen van uw kant die de samenwerking betreffend met tussen huisartsen en specialisten ook te kunnen beantwoorden. Dank u wel.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Winter. Hiermee hebben we alle acht insprekers gehad, heel hartelijk bedankt voor uw inbreng.
 • 6 Gesprek met Treant over concept regiovisie incl. acute verloskunde en de kindergeneeskunde
  • 06.1. Concept regiovisie Treant (309,32 KB)06.2. Analyse trends en ontwikkelingen in de regio (5,31 MB)
  • 3:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we nu bij agendapunt 6. Ik denk dat iedereen daarvoor gekomen is vanavond, de concept regiovisie van Treant. Ik wil dit onderwerp graag even inhoudelijk inleiden zodat iedereen, ook de kijkers thuis, begrijpen waar het over gaat. De ziekenhuiszorg in Nederland staat voor een aantal uitdagingen. Voor de duidelijkheid wil ik een aantal landelijke trends met u delen. Er is sprake van een toenemende zorgvraag. Dat komt door de vergrijzing, maar ook doordat betere behandelmogelijkheden ontstaan. Binnen de sector is een personeelstekort om die stijging op te vangen, daar komt bij dat de aantrekkelijkheid van het werk voor jongeren niet groot is. De instroom van personeel is dus te laag. Vanuit het hoofdlijnenakkoord is sprake van een financiële druk, verzekeraars kopen steeds harder in om binnen de budgetten te blijven. Voor de sector is voor de periode 2019-2022 een nullijn qua budgettaire groei afgesproken. Landelijk is de trend om zorg op de juiste plek te bieden in de ziekenhuizen voor sommige vormen van zorg geconcentreerd en andere vormen van zorg worden niet meer in de ziekenhuizen maar samen met de huisartsen aangeboden. En dan zijn er ook nog kwaliteitskaders waaraan moet worden voldaan. Vanaf 1 juli 2018 moet er 24-7 een arts intensivist of een intensive care aanwezig zijn op een intensive care aanwezig zijn. Verder ligt er een voornemen dat per 1 januari 2019 een spoedeisende arts of een medisch specialist op de spoedeisende hulp aanwezig moet zijn en dus niet meer alleen een arts-assistent. Onder meer in deze context heeft Treant een concept regiovisie geschreven. Het gaat Treant dan om behoud van goede, bereikbare en betaalbare zorg. Omdat op langere termijn mogelijk te maken wil Treant in Drenthe een nieuw interventie centrum bouwen. Daar komt dan acute, complexe en klinische ziekenhuiszorg. Zaken als diagnose, behandelingen op de polikliniek, nazorg en eenvoudige operaties blijven beschikbaar in de drie ziekenhuizen van Treant. Er zijn echter ook behandelingen waarvoor Treant clustering wil om te voldoen aan de kwaliteitseisen die uit de wet en regelgeving voortvloeien. Opnames van patiënten met kanker komt op één locatie. Maag – en darmoperaties en hart- en vaatziekten gaan naar Emmen. Sinds 1 april 2018 wordt planbare vervanging van heupen, knieën en operaties vanwege botbreuken in het Refaja uitgevoerd. Emmen heeft een intensive care, Stadskanaal en Hoogeveen elk een afdeling acute zorg. Verder heeft Treant onlangs aangekondigd de klinische kindergeneeskunde en de klinische verloskunde te concentreren in het Scheperziekenhuis in Emmen. Die verdwijnen dus uit het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal en het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen. Daar is dus geen acute verloskunde meer. Treant zegt namelijk dat ze te weinig kinderartsen hebben. Tot zover deze korte introductie. Heeft u nog dringende behoefte om hierop te reageren mevrouw Van der Wiel?
  • 0:3 mevr. C.v.d.Wiel
   Mag ik ook op ?????????????? toelichting geven?
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja
  • 6:05 mevr. C.v.d.Wiel
   Goedenavond geachte aanwezigen. Allereerst dank voor de acht mensen die hebben ingesproken. Een ieder vanuit zijn eigen perspectief waarin hun zorgen hebben geuit vanwege ons voorgenomen besluit. Zowel van het perspectief van zorg, vanuit perspectief van werkgelegenheid, maar ook gewoon vanuit de menselijke maat volgens mij. Kort, als we kijken naar het toekomstperspectief van de zorg die wij bieden, wij staan voor goede en bereikbare en betaalbare zorg in de hele regio en onze hele regio gaat over Zuidoost Drenthe en Zuidoost Groningen. De drie ziekenhuislocaties, vanuit waar wij die zorg bieden, staat onder druk en u gaf net al een aantal redenen daarvoor, los van het feit dat de arbeidsmarkt moeilijk is, omdat we steeds meer moeite hebben om goeie zorgprofessionals, waaronder dokters, te vinden. We hebben moeite om de diensten die je moet draaien als dokter, als je 7 keer 24 uur zorg op een locatie aanbiedt, staat ook onder druk en de ambitie om uiteindelijk die goede en bereikbare en betaalbare zorg ook op de langere termijn te kunnen garanderen hebben wij aangegeven in onze regiovisie dat we naar dat interventie centrum willen. zodat er één plek is waar we de minder vaak voorkomende en complexe zorg bundelen, waardoor we in staat zijn om op de drie locaties de veel meer voorkomende zorg, en de poliklinische zorg, kunnen behouden. Dat is voor ons van belang, er is een groot verschil tussen zorg die vaak voorkomt, zoals dat kans dat u op een ic terechtkomt en de kans dat u uw pols breekt, en we realiseren ons heel goed dat ook met, en een van de insprekers noemde dat, de vergrijzing die hier nog sterker is dan in de rest van Nederland, de ontgroening die daarbij komt kijken, maakt dat eigenlijk één op de vier mensen voor de zorg zouden moeten kiezen, als ze voor een baan zouden kiezen. Dat gaat naar de toekomst toe niet gebeuren want er zijn ook andere sectoren waar mensen graag willen werken. Als we dat weten betekend het dat wij voor de komende jaren weten dat er wat minder mensen nog steeds zorg dichtbij willen blijven bieden. Nou in het landelijke stukken of het nou rapporten zijn of wat dan ook, wordt duidelijk dat steeds vaker de beweging gemaakt worden van ziekenhuiszorg naar zorg thuis, zorg door huisartsen geleverd, zorg door gespecialiseerde verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, maar niet in dat ziekenhuis gebouw. En ik denk dat wij voor de grootste opgave staan, en wij als eerste in deze regio, ik denk dat daarna Friesland, Groningen, Limburg, Zeeland denk ik zeker ook gaan volgen, is hoe kun je in een regio waar afstanden groter zijn dan in de Randstad, waar je niet iedere 10 kilometer een ziekenhuisgebouw hebt, kon je dan toch goede zorg blijven leveren. En dat is de reden waarom wij hebben aangegeven dan moeten we ook een aantal veranderingen doorvoeren, dus voor ons is het niet zozeer alleen minder, maar vooral anders. Want zowel in Hoogeveen als in Emmen als in Stadskanaal willen wij goede zorg blijven bieden en ook in de plaatsen daaromheen, maar we kunnen het niet blijven doen zoals we deden. En als specifiek voor de situatie voor onze kinderartsen of voor de klinische kindergeneeskundige zorg en de klinisch verloskundige zorg, wij willen dit ook niet. En als, en dat zeggen we echt al vanaf december, als wij kinderartsen op de stoep hebben staan, drie fulltime kinderartsen, die ook diensten draaien fulltime, dan hoeven wij nu niet te sluiten. Maar als wij die niet hebben, en tot de dag van vandaag hoe hard we ook gezocht hebben, waarvan de 1350 kinderartsen die Nederland kent, geldt inderdaad dat we geen tekort hebben aan kinderartsen, want 1350 kinderartsen is echt genoeg voor Nederland om kindergeneeskundige zorg te kunnen leveren, maar dan moeten ze wel in deze regio willen komen werken. En als dat niet gebeurd, en dat kan komen door het feit dat er meer diensten gedraaid moeten worden dan gemiddeld genomen, dan wel dat zij een partner hebben die ook hoog opgeleid is en misschien niet mee wil naar deze regio, hoe het ook zij wij zitten met de situatie dat wij te weinig kinderartsen hebben. We hebben nu 7-8 maanden gezocht , daaraan voorafgaand natuurlijk ook al, en goede bereikbare en betaalbare zorg is geen toevallige combinatie, dus goed staat op 1, daarna bereikbaar en daarnaar betaalbaar. En als goed niet kan, en dat kan niet als wij te weinig dokters hebben en toch vragen of zij op drie locaties alles blijven doen, inclusief diensten, dan kiezen wij, en daar zijn we ook verantwoordelijk voor, voor goede zorg. En ik begrijp heel goed, en dat zal misschien uit mijn mond verdacht klinken of raar klinken, maar ik kan me oprecht voorstellen dat iedereen zich zorgen maakt op wat hier gebeurd en wij willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat heel veel van die zorg die u veel vaker nodig heeft dan de complexere zorg, behouden blijft zowel in het Hoogeveense als in het Stadskanaalse als in het Emmense en dus daarmee in deze hele regio. Dank u wel.
  • 0:35 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Van der Wiel. Voor dit agendapunt hebben de fractievoorzitters van alle 8 partijen in de gemeenteraad zich als woordvoerder aangemeld. Ze hebben ook even afstemming gezocht over de vragen die ze willen stellen en gaan dat doen in combinaties van twee. Met Treant is afgesproken dat steeds per vraag geantwoord of gereageerd kan worden. Aan het eind stel ik de overige raadsleden in de gelegenheid om eventueel nog vragen te stellen. Mag ik dan nu het woord geven aan mevrouw Berndt van het CDA en de heer Pals van D'66. Ga uw gang.
  • 0:48 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Wij worden in tegengestelde berichtgevingen van meerdere kanten over/van door Treant of over Treant. Zo schreef u in november jl. nog dat de verloskunde op alle locaties open blijft. En dat herhaalde u nog een keer in uw brief van februari en dan krijg je in mei te horen dat een voorgenomen beleid tot concentratie ligt. Ook hebben we via diverse kanalen vernomen dat deze beleidskeuze al enige tijd in voorbereiding was. Al met al geeft dat niet een beeld van een betrouwbare partner zoals wij wel heel graag willen zien. Kunt u ons nu eens in een paar zinnen uitleggen hoe u die zorg van het Refaja voor de komende 5-10 jaar ziet en dan bedoel ik dat in een taal die we begrijpen en ook waar wij u aan kunnen houden.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Van der Wiel.
  • 3:24 mevr. C.v.d.Wiel
   Ik heb geen glazen bol dus als u aan mij garanties vraagt voor de komende 10 of 15 jaar, dan wordt dat lastig. Toen wij de brief schreven eind november toen hebben we ook in dezelfde brief aangegeven dat de formatie van de kinderartsen onder druk stond en dat we alles zouden doen om dat zo te houden zoals we op dat moment hadden, maar dat we ons dat wel realiseerden dat dat wel eens spannend zou kunnen worden. En helaas ging dat sneller dan verwacht. Dat was ook de reden waarom we in december ook niet anders konden dan de afdeling in Emmen te sluiten. Omdat zich daar het probleem voordeed met een acuut tekort aan kinderartsen. Als u zegt hoe ziet de toekomst eruit en dan in begrijpelijke taal, dan kan ik alleen maar zeggen dat als het gaat over kindergeneeskundige en verloskundige zorg, wij proberen juist om dat voor deze regio te behouden, want dat is iedere keer wat ons drived is hoe kunnen we de zorg die we op dit moment bieden in deze regio houden. Dus niet alleen maar in een van de drie steden en het gebied er omheen, hoe houden we het in deze regio. En dat betekend dus ook voor de kindergeneeskunde en de verloskundige zorg, dat als het gaat over die diensten, die 7 x 24 die we echt moeten waarmaken, die kunnen we nu op één plaats doen, nou daar hebben we voor Emmen gekozen en dat betekend wat we nog veel belangrijker vonden ook was, kijk kinderartsen kiezen voor het vak omdat zij kinderarts willen zijn. En een groot deel van het vak van kinderartsen is poliklinische consulten. Dus kinderen die gewoon in het ziekenhuis terechtkomen en daarna weer gewoon naar huis gaan. Dat zijn er, even voor uw beeld, 14.000 per jaar op drie locaties. We hebben ook dagbehandelingen, die willen we graag op drie locaties blijven doen, dat zijn er om en nabij de 2.200 per jaar, ook op die drie locaties. Als wij met te weinig kinderartsen vervolgens zeggen tegen die kinderartsen; u moet de diensten blijven draaien want daardoor kunnen wij garanderen dat er op die locaties binnen 15 minuten een kinderarts aanwezig is dan kan dat, maar dan moeten we vervolgens wel een kinderarts in haar rusttijd hebben. want je kunt niet en diensten draaien en de dag erna weer even vrolijk een polikliniek draaien. Dus dan gaat er een aanzienlijk deel van wat zij aan polikliniek consulten doen, dat gaat er dan af. dat kunnen ze al niet meer doen. En dan mogen we hier u vertellen dat een groot deel van de poliklinische consulten en dagbehandelingen op de drie locaties aanzienlijk minder worden. Dat vinden wij onverstandig, maar ik denk dat een kinderarts die zijn vak uiteindelijk dan niet meer kan uitoefenen daar ook een heel groot probleem mee heeft. Dat is niet alleen maar denken, maar dat weten we ook. En dan wordt het een duivels dilemma. Want je wilt eigenlijk geen van tweeën. Want je wilt namelijk op drie locaties acute verloskundige zorg kunnen blijven aanbieden, acute kindergeneeskundige zorg blijven aanbieden en ook nog op die drie locaties poliklinisch en dagbehandelingen en opnames, we willen eigenlijk gewoon alles. En dan, ik snap heel goed dat iedereen daar boos over is, verdrietig over is, maar als wij te weinig kinderartsen hebben kunnen wij dat gewoon niet waarmaken.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Berndt.
  • 0:30 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Ik begrijp uw antwoord, maar ik heb toch wel zoiets alles wat u dus nu gezegd heeft dat gaat over het geheel en niet specifiek over het Refaja. Dan heb ik wel zoiets van mogen wij hieruit dan concluderen dat u eigenlijk geen eigen visie heeft op de locatie Stadskanaal, maar dat u dat afhankelijk maakt van de regionale ontwikkelingen. Wat u net verteld is heel breed. Maar echt specifiek Stadskanaal dat heb ik er niet zo uit gehoord.
  • 1:16 mevr. C.v.d.Wiel
   Zie hier ook weer een dilemma, want ik snap uw positie heel goed, dus u redeneert vanuit het Stadskanaalse, logisch, als wij in Emmen zijn morgenavond dat zal dat ook gebeuren en dat zal men vanuit het Emmense redeneren en als wij, dat zijn we al wat vaker, in Hoogeveen, dan gebeurd daar ook hetzelfde. Punt is alleen dat wij verantwoordelijk zijn voor de zorg in de hele regio. Dus bij alle keuzes die wij maken willen wij dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken en kunnen blijven maken van die zorg. En alle inwoners zijn ons in die zin even lief, waaraan ze dan ook wonen in deze regio, en dat maakt dat we ons wel realiseren dat de posities van het Refaja en Bethesda natuurlijk wat verschillen van de positie van het Scheper ziekenhuis. Al was het maar omdat het aantal inwoners van Emmen de 100.000 overschrijdt. Dat betekend dus ook dat je heel goed moet nadenken hoe organiseer je nou die zorg in deze regio. En dat betekend ook in deze drie steden, maar ook daarbuiten. Dus bij ieder antwoord inderdaad wat ik zal geven, en dat geldt ook voor collega Post, maakt dat wij de verantwoordelijk hebben voor de hele regio en niet alleen maar voor in dit geval de gemeente Stadskanaal.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Berndt.
  • 0:30 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Ok, dan ik denk dat ik nog even terugkom op deze vraag, ik denk dat er nog wel iets meer over te zeggen is. Dan hebben we nog een andere vraag. In 2012 is het Refaja toegetreden tot Treant, we zijn zes jaar later nu, als u dat geheel nu zo overziet, met de huidige situatie van Treant, acht u uw organisatie dan nog wel in staat om die beelden die toen geschetst zijn, en het Refaja als een volwaardig ziekenhuis nog wel overeind te houden?
  • 1:14 mevr. C.v.d.Wiel
   Het is verleidelijk om in deze tijden te discussiëren over volwaardig ziekenhuis en ik zou eigenlijk het niet zozeer over een volwaardig ziekenhuis willen hebben, maar juist de uitdaging willen aangaan naar de toekomst toe om de goede zorg op de goede plek, op het goede moment, door de goede zorgprofessional te laten leveren. En dat is niet meer zoals het misschien tien jaar geleden was of vijftien jaar geleden was. en het is wel heel spannend omdat er met huisartsen op een andere manier de komende jaren samengewerkt zal gaan worden en hoe dat er precies uit gaat zien dat weten wij nog niet, dat weten huisartsen nog niet, als u naar de samenwerking die wij nou voorzichtig zoeken met Assen bijvoorbeeld, ook het ziekenhuis in Assen heeft weliswaar geen financiële problemen, die schrijven zwarte cijfers, maar ook zij zeggen wij moeten met elkaar nadenken hoe wij die zorg in deze provincie, en voor ons geldt dan iedere keer als Treant en Zuidoost Groningen, hoe we dat gaan organiseren. Want we kunnen dat niet doen zoals we dat in 2012 en ook eerder hadden bedacht, omdat niemand wist hoe de wereld er in 2018 uit zou zien.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Berndt.
  • 0:28 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Nou wij hebben ons wel afgevraagd, en dat is dan ook de volgende vraag dan, en ik vind dat komt toch wel een beetje terug hierin en slaat ook op uw stukje, achteraf gezien, wij hadden daarnet over 2012, achteraf gezien is het wel een gelukkige keuze geweest dan om met het Refaja te fuseren. Want u wist dat Refaja niet in Drenthe ligt. Dus voor deze regio vergt dat dus ook de aandacht.
  • 0:40 mevr. C.v.d.Wiel
   Ik denk dat er in deze regio twee opties waren in die tijd, en dan spreek ik even, ik was er niet bij, dus ik neem een paar dingen even aan, maar ik denk dat er twee opties waren. Eén optie was samen gaan werken met Delfzijl en Winschoten en als dat zou zijn gebeurd, waarschijnlijk, ik weet het niet, maar dan zou de kans groot zijn geweest dat u nu samen met Delfzijl en Winschoten opgenomen zou zijn in het OZG en eind juni, dat nieuw ziekenhuis zou hebben betrokken. en de andere optie die dit ziekenhuis had was zich om te keren en naar andere collega's te kijken en daar was Hoogeveen, Emmen en dus Treant.
  • 0:16 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Dat klopt, maar de vraag die blijft is denk ik nog steeds van kunnen wij rekenen op uw aandacht voor die optimale zorg in onze regio. En niet dat wij zo meteen een soort van bij-locatie van Drenthe worden, zeg maar net voorbij het stippellijntje.
  • 0:3 mevr. C.v.d.Wiel
   en welk stippellijntje?
  • 0:2 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Groningen-Drenthe
  • 1:37 mevr. C.v.d.Wiel
   Groningen-Drenthe, ik denk van niet, ik denk dat onze grootste uitdaging wordt om samen met ziekenhuizen langdurige zorg omdat we met steeds meer ouderen te maken krijgen met huisartsen, met ambulancediensten en na moeten denken over hoe, en ik blijf het zeggen vanavond, hoe zorgen we er nou voor dat de zorg die mensen in deze regio nodig hebben en als je het hele gebied beziet ?????????? 500.000 inwoners en je kijkt naar het noorden, daar heb je de academie, het UMCG, daar heb je het Martini en het OZG en als je aan de zijkant kijkt dan heb je het over Isala, Meppel hoort in feite al bij Isala, dan vinden wij dat de provincie Drenthe en Zuidoost Groningen een interventiecentrum, een centrum verdient waar hoogwaardige zorg geleverd wordt die je niet meer op drie locaties 7x24 kunt blijven aanbieden. Tegelijkertijd weten we ook dat de grootste opgave ligt in de enorme chronische zorgvraag van de steeds toenemend aantal ouderen en die willen we heel graag dichtbij blijven organiseren. Omdat, een van de insprekers gaf het ook al aan, de reistijden met openbaar vervoer dat weten we ook dat het openbaar vervoer niet goed is en dan kun je nog zeggen heel veel mensen weten dat ook als ze hier wonen is men er wel aan gewend, maar dat werkt niet als het gaat over de zorg. Dus daarvoor doe ik ook wel een beroep op provincie en gemeente als het gaat over hoe we de zorg ook gaan organiseren, maar we hebben daar ook wel andere partijen voor nodig.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Berndt.
  • 0:06 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Voor zover nu heeft u mijn vragen beantwoord.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Pals, D'66.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, goedenavond mevrouw Van der Wiel, meneer Post, welkom. Ik vraag me even een paar dingen af; staat u open voor, even sprekend open minded, staat u open voor andere scenario's dan de u gepresenteerde scenario. want op de bijeenkomst in Westerbork werd er nogal, in mijn optiek, nogal suggestief naar die optie wat u voor ogen staat naartoe gepraat en met mooie landelijke beelden, heel informatief weliswaar en vergezichten en vertalingen naar de regio Drenthe door de zilveren kruis die een wezenlijk onderdeel had in de presentatie in Westerbork. Maar wij misten toch echt de vertaling naar onze regionale werkelijkheid. In hoeverre vraag ik mij af of vragen wij ons af, staan de keuzes van uw scenario ook al vast.
  • 3:49 mevr. C.v.d.Wiel
   Het heet niet voor niks een concept regiovisie, als je als organisatie voor de opgave staat om als organisatie de toekomst inhoud te geven dan is het ook de verantwoordelijkheid van dezelfde organisatie om dat op te schrijven. Om daar over na te denken en om daar in het voortouw te nemen. het zou een beetje gek zijn als wij aan anderen zouden vragen om na te denken over de toekomst, om mee te beginnen als initiatief, dus dat is de reden dat we hem ook nadrukkelijk concept noemen. En die conceptregiovisie laat zien dat wij a om ons heen kijken en zien wat er gebeurd, dat wij ons realiseren dat dit niet de meest eenvoudige regio is in tegenstelling tot andere regio's waar je over andere ziekenhuizen struikelt bij wijze van spreken, dat betekend ?????????? opgeschreven hebben, dat wij wel een droom hebben, wij hebben wel een idee hoe wij de zorg in de regio kunnen behouden en dat het niet naar het noorden en het zuiden gaat. Wij hebben gezegd wij denken dan aan de ene interventiecentrum, wij denken ook dat zorg op een andere manier zal moeten worden georganiseerd dus dat een huisarts een grotere rol zal krijgen dan tot nu toe het geval is, dat als het gaat over spoedzorg, en ik denk dat iedereen de recente berichtgeving over de SEH richtlijn heeft meegekregen, u refereerde er ook al aan, als we met elkaar hier in onze regio en ook in Friesland en ook in Groningen het debat gaan voeren over de naam SEH, dan kan ik u bijna op een briefje geven dat gaat ons niet lukken want al die artsen die op al die SEH's nodig zullen zijn in noordelijke regio die gaan wij niet vinden, want ze zijn er niet eens, laat staan dat we daar voor zouden kunnen zorgen. Al zou het ministerie met geld over de brug komen. En dat is voor ons de ultieme uitdaging samen met als het gaat over de spoedeisende zorg bijvoorbeeld over die richtlijn om samen met huisartsen met ambulance diensten, met de zorgverzekeraar, met andere ziekenhuizen, de SEH verpleegkundigen en we hebben zes SEH artsen voor drie locaties, dat is te weinig, daar kun je niet 7x24 een SEH mee bemensen en voor uw beeld het Franciscus gasthuis in Rotterdam heeft er 15 voor twee locaties. Ik heb gevraagd of ze naar ons wilden komen, maar dat was niet het geval. Maar betekend dat wij twee dingen kunnen doen en daar is Treant misschien wel een beetje eigenwijs in maar in ieder geval wel openhartig en dan kunnen wij protesteren tegen die richtlijn, maar daarvan zeggen we nou ja die richtlijn an sich is een prima richtlijn, maar wij zouden ook niet weten waarom een inwoner in Den Haag daar meer recht op heeft dan inwoner in Limburg of in Groningen of hier in Drenthe, hier in Groningen en in Drenthe. Ja het wisselt heel vaak dus ik ben en in Drenthe en in Groningen. Maar als we weten dat we die artsen niet kunnen vinden omdat ze er toevallig niet zijn als het gaat over de SEH dan willen wij graag met elkaar nadenken kunnen we niet op een andere manier die spoedeisende zorg organiseren, zodanig dat het goed is, dat het dichtbij is en dat we misschien op minder plaatsen het bordje SEH hebben hangen, maar dat we wel de zorg op een goede manier georganiseerd hebben. en dat biedt ook ruimte voor, niet alleen maar dokters, maar ook voor gespecialiseerde verpleegkundigen wellicht en daar willen we graag het debat over voeren en we zijn er nog lang niet. daarom is er ook die conceptregio visie dus als er anderen zijn die een visie hebben want wij zeggen namelijk dat zou de oplossing zijn anders dan wat we nu hebben bedacht houden wij ons graag aanbevolen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Pals
  • 1:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mevrouw Van der Wiel waar u mee eindigt is natuurlijk een hele interessante optie, want wij hebben ons ook al een tijdje afgevraagd van is het nog mogelijk voor partijen om scenario's andere scenario's voor te stellen en uw oproep is eigenlijk kom met andere scenario's en dan kunnen we daar eens over nadenken en kijk eens even hoe we de boel, ik zeg met alle respect even de boel ???????????? eerlijk gezegd. en dan vraag ik mij wel af het is een hele mooie optie, de optie had ik ook al in Westerbork gehoord, maar dan is toch onze vraag eigenlijk van hoe stelt u zich dat dan voor, die visie heeft natuurlijk ook geen lange tijdsduur en ik vraag me dan even af op welk moment moet er worden ingehaakt en wat is dan uw visie of wat is dan uw eindpunt van dat dat die inbreng wanneer ga je dan verwerken in een rapportage. Want ik begrijp u staat onder tijdsdruk, dat is ontegenzeggelijk waar, u heeft geen artsen, ik hoef ook niet alles te herhalen, maar kijk alles valt en staat toch met een plan en ik denk als je een goed plan hebt, met medewerking van de hele regio, dan heb je misschien een beter plan. Hoe staat u daar in. Ja u staat daar positief in, maar wat is de tijd die we daar hebben dat is eigenlijk de vraag.
  • 0:4 mevr. C.v.d.Wiel
   Mag ik ook zo nu en dan naar mijn collega kijken.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja hoor, dat mag. Meneer Post.
  • 0:24 dhr. Post
   Ja we staan natuurlijk altijd open voor suggesties en daarom zitten we hier ook, maar ik denk dat het heel goed is te beseffen dat die tijdsdruk wel heel erg dwingend is juist om die kwaliteit te bewaren. Dus alle suggesties zijn welkom maar het valt en staat heel banaal bij hebben we het personeel om een alternatief scenario uit te voeren.
  • 0:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ok, dat heb ik tegen mevrouw Van der Wiel ook al gezegd, wij hebben begrip voor uw positie en dat er geen artsen zijn, maar het is vanavond raadscommissie en dat is anders dan een raadsvergadering, het mooie van een raadscommissie is is dat je ook nog zaken kunt doen. en eigenlijk roep ik op om toch een beetje zaken te doen met de raad van geef nou eens aan als wij nu eens in kort tijdsbestek gaan natuurlijk eerst met zijn allen op vakantie, maar als we alle verloven intrekken van wat hebben we dan nog aan tijd om alle scenario's te bespreken.
  • 0:19 dhr. Post
   Nou wij willen wel in juli definitief een regiovisie klaar hebben, maar we komen natuurlijk met alle liefde voor die tijd nog een keer met u in debat om alternatieve scenario's te bespreken. Ook zilveren kruis heeft nog alternatieve scenario's die we moeten bespreken.
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar meneer Post u begrijpt wij zijn natuurlijk geen ter zake kundige, hoe meer ik erover spreek hoe minder know how ik heb, dat is ongeveer een beetje waar wij in staan, want het gaat ons natuurlijk wel met zijn allen om het behoud van het Refaja. En ik denk dat we en ik appelleer ook echt aan uw oproep wat u in Westerbork ook heeft gedaan om alle effort in te zetten om samen in de revisie en mevrouw Van der Wiel haakt dat ook eigenlijk wel aan, en geeft het ook aan, om daar toch eens aan te werken. en dan lijkt mij, ik heb er geen, lijkt mij een maandje wel heel erg kort.
  • 1:25 mevr. C.v.d.Wiel
   Zoals u weet is er sinds een aantal maanden een zorgtafel waar alle partijen van zowel Drenthe maar ook Groningen aan tafel zitten en ook daar wordt steeds duidelijker dat dit niet het verhaal is van Treant ook niet het verhaal van WZA, ook niet het verhaal van de huisartsen, ook niet het verhaal van het UMCG, maar eigenlijk het verhaal van alle zorgpartijen hier in deze regio, om ervoor te zorgen dat we de zorg hier in de regio kunnen houden. iedereen snapt ook dat dat niet op dezelfde manier kan. En wat wij opgeschreven hebben in onze regiovisie is waar iedereen met name over spreekt natuurlijk is dat interventiecentrum, hoe dat er dan uit gaat komen te zien, terwijl wij vooral geïnteresseerd zijn in 80-90% van de zorg die daarnaast plaatsvindt, dat is namelijk de zorg die de meeste mensen in deze regio nodig hebben. en dat is echt een hele klus en hoe we dat gaan doen, kijk als wij in deze zomer zover kunnen komen dat we het met elkaar eens zullen zijn, zou natuurlijk prachtig zijn, maar dan begint het pas. Want dan wordt pas dan moeten we echt met elkaar aan de slag en dan is het niet alleen maar de gemeente Stadskanaal en de provinciale staten van Groningen maar ook al die andere gemeenten. Die allemaal het eigen belang hebben bij die zorg voor hun eigen inwoners.
  • 0:55 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Even terugkomend over de zorgtafel, u heeft het over de zorgtafel, en de zorgtafel is heel belangrijk voor u als organisatie, omdat je daar ook iedereen ontmoet die er toedoet binnen deze organisatie. Maar vindt u dan ook niet, maar misschien is dat ook onze eigen schuld, maar u heeft in december opgeroepen met name om deel te nemen aan de zorgtafel in uw publiciteit toen in het Dagblad van het Noorden en daar is onze gemeente dan ook op ingehaakt, dus en ik weet niet hoe het komt, of we zijn te laat ingehaakt, maar hadden we eerder ingehaakt hadden we misschien meer tijd gehad om nog even wat tijd te nemen voor de regiovisie. Want waar het mij nu om gaat, zakendoen, de raadscommissie, hebben we nog een beetje meer tijd om mee te praten en mee te doen in totdat de klap valt, laten we het maar even populair zeggen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Misschien kunt u iets beknopter zijn in uw beantwoording.
  • 0:44 mevr. C.v.d.Wiel
   Ik doe mijn best. Als u zegt voordat de klap valt dan neem ik aan dat u doelt op de acute verloskunde en kindergeneeskunde. Want als het gaat over de regiovisie dat is voor ons geen klap dat is nou juist het wenkende perspectief om de zorg in de regio te houden. als het gaat over de kindergeneeskunde en de verloskunde, wij moeten al heel veel moeite doen om de zomer op een veilige manier door te komen, dus en voor ons staat echt veilige zorg op één. Dus wij zullen alles doen om het besluit voor de kindergeneeskunde en de verloskunde heel zorgvuldig, heel goed onderbouwd te nemen en de regiovisie is daar in die zin een verlengde van omdat dit in situatie die zich nu voordoet en de regiovisie is niet iets wat zich alleen maar nu voordoet maar ook op een langere termijn betrekking heeft.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed, mijn tweede vraag is de volgende; wij hebben in de pers, of wederom weer in de pers vernomen de mening van het Zilveren Kruis over de verloskunde in Hoogeveen. We zijn erg benieuwd of u al helemaal aangeschoven bent bij Menzis. Want dat is de grootste zorgverzekeraar, en u knikt al bevestigend dus dat is al denk misschien krijg ik daar wel een heel mooi antwoord op, maar het is wel heel belangrijk dat we bij de Menzis aanschuiven en om mijn vraag is dan; u heeft ze gesproken? U knikt. En wat is hun mening hierover van Menzis want Menzis is natuurlijk in ons gebied een hele belangrijke speler.
  • 0:10 mevr. C.v.d.Wiel
   Het is altijd gevaarlijk om namens een ander te spreken, dus ik zou natuurlijk zeg ik dan van als u wilt weten wat Menzis daar van vindt dan zou ik dat vooral ook aan Menzis vragen.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Gaan we ook doen mevrouw Van der Wiel
  • 0:25 mevr. C.v.d.Wiel
   Ja en daar vertrouw ik op en ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat we de kwestie zoals die zich hier voordoet goed hebben doorgesproken met Menzis, dat zij zich zeer welbewust zijn van de impact daarvan en dat we ook in nauwe samenwerking met het OZG natuurlijk en met ambulancediensten goed nadenken over wat de effecten zijn van dit voorgenomen besluit en hoe we dat op een goede manier kunnen oplossen en kunnen adresseren.
  • 0:48 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar u geeft de suggestie ga vooral met Menzis om tafel, gaan we ook zeker doen eerlijk gezegd, is een goede suggestie, maar kunt u niet een klein tipje van de sluier, kunt u niet een ietsje zeggen wat de Menzis daarvan meer vindt dan wat u zegt, want ik begrijp wij zullen denk ik, maar dat is ook weer een samenlevingskwestie we willen allemaal met zijn allen verzekerd blijven bij Menzis of niet dat is maar een regionale vraag, maar het is natuurlijk altijd goed om dat wel te doen denk ik want dat is toch ook wel de belangrijkste speler, maar heeft u put u daar moed uit, laat ik het zo zeggen, uit die gesprekken.
  • 0:15 mevr. C.v.d.Wiel
   Ik denk dat Menzis niets aan de situatie kan doen dat er te weinig kinderartsen zijn, hoe graag ze het ook zouden willen, als zij ze zouden hebben zouden zij ze leveren denk ik. En voor het tweede deel van uw vraag voor dat tipje, ik zou u toch echt willen doorverwijzen naar Menzis zelf.
  • 1:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Afrondende vraag even. Het gaat namelijk over de leefbaarheid in ons gebied, ik bedoel u reist wel veel heen en weer, maar u leest ook kranten en u weet de leefbaarheid is toch best wel een ding in onze samenleving. Hoe houd je de streek leefbaar. Nou is mijn vraag en ik denk dat we de zorgtafel daar een hele mooie tafel voor is ook want daar zit ook onze wethouders en zitten onze andere mensen die er toe doen in onze samenleving, die inbreng hebben op dit punt van hoe neemt u het aspect leefbaarheid nu echt mee in uw beraadslagingen. Want kijk ik kan me voorstellen als je de stekker eruit trekt dat gaat step by step, een stepje van niet en dan een stap weer niet en weer niet en weer niet, maar op den duur dan sta je met lege handen en is onze leefbaarheid staat ontzettend onder druk. En dan is mijn concrete vraag is hoe ver leeft het vraagstuk leefbaarheid in uw beraadslagingen. En ook in uw beslissingen uiteraard.
  • 1:40 mevr. C.v.d.Wiel
   Heel strikt genomen zijn wij een zorginstelling, dus zijn wij zorgbestuur en denken wij na over waar wij verantwoordelijk voor zijn en dat is het leveren van goede zorg. Tegelijkertijd zijn wij ons zeer wel bewust van het feit dat wij zorgen voor veel werkgelegenheid, zowel in Stadskanaal maar ook in de andere steden, wij realiseren ons dus ook dat als je daar dingen in veranderd of je veranderd dat zorgaanbod over de locaties dat dat impact kan hebben ook op werkgelegenheid, op opleiding en dus ook op aantrekkelijkheid van het gebied en daarmee dus ook op leefbaarheid. Dat realiseren we ons heel erg goed, laat onverlet dat wij wel ervoor moeten zorgen dat we de zorg kunnen blijven leveren en voor ons is het niet zozeer het debat en of u dat gelooft of niet hier allemaal dat weet ik niet maar waar het ons vooral iedere keer om gaat is welke zorg moeten wij nou waar leveren. En de chronische zorgvraag, of het nou gaat over hartfalen, over diabetes dat soort aandoeningen die komen vele malen meer en vaker voor dan die keer dat je met een gebarsten ???????? zorg nodig hebt. En die willen wij heel graag dichtbij blijven aanbieden, die willen wij hier ook aanbieden, zowel poliklinisch als dagbehandeling. Dat moet ook wel omdat uiteindelijk de afstanden in deze regio doodeenvoudig veel te groot zijn daarvoor, voor al die 14.000 poliklinische consulten voor kinderen die wil je niet op één plek doen, dat wil je nou juist dichtbij organiseren. En dat kan ook omdat het poliklinische consulten zijn. dus daar hoef je geen 7x24 uursdienst voor te draaien als dokter.
  • 0:22 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan wil ik nu verder gaan met de fractievoorzitter van de SP, mevrouw Luijken, en de heer Bieze van GBS. En ik heb een verzoek of u duidelijk in de microfoon wilt spreken want anders is het beneden haast niet te verstaan. En ik wil mevrouw Van der Wiel vragen om toch iets beknopter te zijn in de beantwoording, indien mogelijk. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:31 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou ik heb een harde stem dus dat moet goed komen denk ik. Voorzitter we hebben ook kennis genomen van de brief van de minister en de vraagtekens die hij zet bij de uitwerking van het geheel en de effecten en de afstemming met de betrokkenen, los van dat dat dit bij ons herkenning geeft, zult u zelf ook kennis genomen hebben van deze punten. Kunt u aangeven hoe u tegen de kritieke punten aankijkt en wat denkt u hieraan te doen.
  • 0:03 mevr. C.v.d.Wiel
   De inspectie, de ???, heeft zeker kritische vragen gesteld, daar zijn ze ook voor, daar is het ook de inspectie voor, dus de vragen en opmerkingen die zij hebben opgeschreven in hun brief die nemen wij ter harte en dat ging ook heel veel over samenwerking met de partijen om ons heen want zij moeten wel in staat zijn onze samenwerkingspartners om de zorg op te kunnen vangen die wij zo dadelijk niet meer kunnen leveren. Nou dat hebben wij ter harte genomen, daar is ook de inspectie voor en daarover zijn we met onze partners in gesprek.
  • 0:8 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Heeft u eventueel een alternatief plan liggen?
  • 0:21 mevr. C.v.d.Wiel
   Een alternatief plan, u bedoelt voor de verloskunde en kindergeneeskunde. Nou eigenlijk niet. want op het moment dat wij geen kinderartsen hebben dan kunnen wij prachtige vergezichten schetsen, maar als wij ze niet hebben moeten wij de zorg op een veilige manier organiseren.
  • 0:03 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   nou wil ik niet kinderachtig doen, maar we hadden die kinderartsen in het Refaja gewoon wel. Ze waren in Emmen niet en u verplaatst ze nu naar Emmen en ik gun het de mensen in Emmen natuurlijk ook gewoon dat ze daar goede zorg hebben, maar het verplaatsen en het verkassen van allerlei afdelingen, ik denk dat dat uiteindelijk toch gaat zorgen dat we geen zorg meer hebben. En daar moeten we toch voor gaan waken. En ik denk dat het tijd wordt voor een plan B.
  • 0:6 mevr. C.v.d.Wiel
   Heeft u een idee bij plan B als u dat zo zegt, of
  • 0:28 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Mevrouw Van der Wiel ik zal u zeggen ik heb de debatten ook op de tv gevolgd, u zegt constant meerdere ziekenhuizen, andere ziekenhuizen, alle ziekenhuizen, waarom gaan niet alle ziekenhuizen in gesprek tegen de markwerking in de zorgstelsel, waarom gaan jullie niet bij de minister op de stoep zitten. Wij als gemeenteraad kunnen het niet veranderen, u als Treant schijnt het niet te kunnen veranderen, dan is er dus een groter probleem in Nederland.
  • 0:08 mevr. C.v.d.Wiel
   Dat kunt u zo zeggen, ik denk dat wij niet de verantwoordelijkheid hebben voor de gezondheidszorg hoe die is georganiseerd hier in Nederland, dat hoort inderdaad, dat is het debat in Den Haag, wij moeten er vooral voor zorgen als zorginstelling, wij zijn verantwoordelijk voor de zorg die wij hier leveren. En wij moeten binnen de wetgeving die er nu is moeten wij die zorg organiseren. En als politiek Den Haag daar andere keuzes in gaat maken dan zullen we ons daar aan aanpassen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:07 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter dank u wel. ik ben verheugd dat u hier vanavond zit, dat u Oost-Groningen in het vizier heeft, dat moet nog wel wat inslijten volgens mij, want Drenthe zit toch wel wat hoger bij u in het hoofd dan Oost-Groningen. Maar hopelijk gaat dat nu een stuk beter worden. Ik heb een vraag; wij hebben via de inspectie gezondheidszorg en jeugd inzage gekregen in het laatste verslag van december 2017 omtrent het intensieve toezicht waaronder Treant zich bevindt. Hierin staat ook een aantal niet te missen aspecten omtrent kwaliteit en veiligheid vermeld. Ook naar aanleiding van het Refaja in Stadskanaal. Hierin geeft de inspectie aan dat deze aspecten binnen twee maanden verbeterd moeten zijn. kunt u aangeven of dit ook is gebeurd.
  • 0:17 mevr. C.v.d.Wiel
   Wij hebben inmiddels van de inspectie ook verslag gekregen, wij hebben ieder jaar een jaargesprek, met de inspectie, en daarin heeft de inspectie aangegeven dat aan alle punten waar zij vragen over hebben gesteld, dat wij daar aan voldoen.
  • 0:31 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ok, als ik dan bijvoorbeeld even kijk naar het, de kritiek op het punt van het ontbreken van een medisch specialist op de spoedeisende hulp en de invulling die u doet door een onervaren arts-assistent, mogen wij dan ook aannemen dat u dit inmiddels ook hebt ondervangen. En zo nee, vindt u dan nu dat de acute zorg voor Stadskanaal voldoende op peil is of moeten we ons zorgen maken over de acute zorg die u hier in Stadskanaal levert.
  • 0:45 dhr. Post
   De kritiek van de IGJ was niet zozeer het ontbreken van een medisch specialist, maar het feit dat er 's nachts maar één dokter in het ziekenhuis aanwezig is. En dat op het moment dat die dokter bezig is met een spoedgeval dat hij dan niet bij wijze van spreken een ander spoedgeval direct zou kunnen behandelen. medisch specialisten zijn altijd oproepbaar, dus wij hebben dat ook zo geantwoord, dat er ook weinig spoedgevallen zijn en dat we ook niet de dokters hebben om twee dokters in zo'n ziekenhuis neer te zetten. Daar zijn ook geen richtlijnen of kwaliteitskaders van. Hij constateert dat het een kwetsbare situatie is, dat klopt dat is het, maar het is een hele gebruikelijke kwetsbare situatie in het land.
  • 0:17 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Maar u accepteert dus een stukje kwetsbaarheid op deze vorm van zorg. U zegt bewust; wij zetten daar geen twee artsen neer, wij doen het met één, met het risico dat het dus wel eens fout kan gaan. Of zie ik dat verkeerd.
  • 0:10 dhr. Post
   Vrijwel alle streekziekenhuizen in Nederland hebben 's nachts één dokter op de spoedeisende hulp zitten en die doet ook de zorg voor het beddenhuis, zoals wij dat noemen. Dat is een hele gebruikelijke situatie.
  • 0:3 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dus dat risico neemt u doelbewust.
  • 0:4 dhr. Post
   Dat is niet een risico, dat is gewoon de dagelijkse gang van zaken.
  • 0:7 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Nou u zou kunnen afwijken. Wat andere ziekenhuizen doen dat hoeft u natuurlijk niet te doen. U kunt ook andere keuzes daarin maken.
  • 0:18 dhr. Post
   Ja, dat kan ja. Maar bij een gebrek aan dokters in een gewoon geaccepteerde gebruikelijke situatie zie ik geen reden om dat te doen. Er zijn ook helemaal geen incidenten of calamiteiten gemeld die te maken hebben met de beschikbaarheid of de inzetbaarheid van deze dokters.
  • 0:12 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ik heb nog een vraag over sollicitaties van kinderartsen. Hoeveel kinderartsen zijn er afgewezen door Treant.
  • 0:52 mevr. C.v.d.Wiel
   Wij hebben vorig jaar een aantal kinderartsen gehad, althans die hebben bij ons gesolliciteerd, er waren er vier die kwamen langs. Wij hebben in die zin één kinderarts uiteindelijk afgewezen, de anderen die hebben zelf een andere keuze gemaakt. Had overigens niet te maken met salariseisen, dat heb ik ook gehoord, daar had het niet mee te maken, maar ze hebben doodeenvoudig een andere keuze gemaakt. En we leven in een vrij land dus uiteindelijk mag een kinderarts kan kiezen, die kunnen uit vele ziekenhuizen kiezen, en er is één kinderarts afgewezen in die periode en die hebben we in een later stadium alsnog aangenomen en die is op 1 april begonnen, dat is geen grapje, is op 1 april begonnen, maar omdat er ook een andere dokter weer weg ging maakt dat het per saldo natuurlijk weinig verschil uitmaakte. Maar er is toen wel gewoon die kinderarts aangenomen.
  • 0:6 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Maar u hebt dus één arts afgewezen, drie hebt u afgewezen
  • 0:07 mevr. C.v.d.Wiel
   Nee, we hebben één kinderarts toen afgewezen en die hebben we daarna nog een keer gesproken. En deze arts is uiteindelijk gewoon aangenomen. En de anderen hebben hun eigen keuze gemaakt.
  • 0:3 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ok. Goed dank u wel voorzitter.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Bieze. Dan kom ik nu bij de heer Van Beek van de CU en de heer Klopstra van de VVD. Mijn excuus, mevrouw Luijken, SP.
  • 0:35 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Wij hebben nog meer vragen. In onze achtertuin opent de 30e van deze maand een ander ziekenhuis. Een ziekenhuis dat wel hier in de regio een duidelijke moeder/kind profiel heeft, u gaat in uw plannen hier van uit dat door het aanbieden van poliklinische zorg op de locatie Refaja deze zorg behouden blijft voor Treant. Kunt u ons uitleggen in welke mate u in uw plannen rekening hebt gehouden met de effecten hiervan, vanuit de regio, en de zorg op locatie Stadskanaal.
  • 0:51 dhr. Post
   U geeft aan achtertuin, maar de afstand tussen de verschillende ziekenhuizen Emmen, Assen, Hoogeveen is allemaal ongeveer 30 minuten dus qua afstand zit er eigenlijk niet heel veel verschil tussen die locaties. Ik denk zeker dat het gevolgen heeft voor de patiënten die we hier zien, we zullen zeker mensen zien die kiezen voor een ander ziekenhuis. Maar mensen mogen nu ook al kiezen voor een ander ziekenhuis, we hebben gewoon vrije artsen keuze in dit land. En ik denk dat de aantrekkelijkheid van een nieuw ziekenhuis, ja misschien voor de nieuwigheid even is, maar uiteindelijk heb je toch je eigen dokter waar je gewoon een band mee hebt.
  • 0:22 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Heeft u er rekening mee gehouden dat het wegvallen van acute verloskunde ook effect heeft op de drukte op de eerste hulp en dat daarmee mogelijk zorg voor financiële dekkingsproblemen daar waar deze zorg wegvalt.
  • 0:11 dhr. Post
   De acute verloskundige zorg gaat niet via de eerste hulp, maar wordt over het algemeen direct richting de verloskamers gebracht dus die financiële stromen die herken ik niet.
  • 0:45 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter dan heb ik nog een vraag. Dat gaat over de raadpleging van betrokkenen. Kunt u aangeven in welke mate de eerste lijn zorg vanuit Stadskanaal betrokken zijn bij de plannen. We hebben namelijk vernomen dat een van de verloskunde praktijken, we hebben er twee in Stadskanaal, door u niet betrokken noch geïnformeerd is. Dit is nu juist de praktijk die haar zorg vooral levert in de regio ten noorden van Stadskanaal en dus de meeste effecten ondervangt. Hoe is het toch mogelijk dat u deze praktijk niet heeft geïnformeerd en betrokken, zoals gezegd het gaat in Stadskanaal maar om twee praktijken en die moeten toch door u te bereiken zijn.
  • 0:7 mevr. C.v.d.Wiel
   Bij mijn weten hebben we alle verloskundige praktijken uitgenodigd zowel in de omgeving van Stadskanaal als Hoogeveen als Emmen.
  • 0:14 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, u kunt ze wel hebben uitgenodigd, maar u hebt ze niet gesproken. Want wij hebben dit gehoord en deze informatie klopt, dus u kunt ze wel hebben uitgenodigd, maar één van die praktijken hebt u dus niet gesproken.
  • 0:13 mevr. C.v.d.Wiel
   Als wij mensen uitnodigen en men kiest ervoor om niet te komen dan ja dan is dat aan hen, maar we hebben alle verloskundige praktijken uitgenodigd. Vanzelfsprekend omdat zij in die drie gemeenten een belangrijke rol spelen.
  • 0:48 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Kijk u kunt wel een partij uitnodigen, maar we hebben het hier over zeer belangrijke zaken en dan denk ik dan bewaakt u toch wie er gaat reageren. En als een praktijk niet reageert dan gaat u toch terug naar die praktijk en zegt van hebt u een reden waarom u niet hebt gereageerd. Want het lijkt mij toch niet meer dan normaal dat alle partijen die hierbij betrokken zijn bij deze grote operatie, want dat is het hè, het betreft een grote operatie die grote impact heeft op deze regio en op deze plaats. Dan moet u er toch met alle partijen hebben gesproken. En dan vind ik een argument van wij hebben ze uitgenodigd en ze hebben waarschijnlijk niet gereageerd vind ik dan wel erg mager.
  • 0:19 mevr. C.v.d.Wiel
   Het is in feite tweeledig. We hebben en alle partijen, niet alleen de verloskundigen, maar alle partijen die er toe doen in de verloskunde en kindergeneeskunde zorg, hebben we uitgenodigd. Als u dit nu zo zegt nou ik schrijf hem op dan ik zal het nog een keer ik zal bij haar zal wel haar zijn denk ik, bij haar navragen.
  • 0:4 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Daar hou ik u dan aan. Dank u.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Bieze en mevrouw Luijken. Dan kom ik nu wel bij meneer Van Beek van de CU en meneer Klopstra van de VVD. Meneer Klopstra, VVD.
  • 4:02 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Dank u wel voorzitter. Voordat ik u een vraag voorleg mevrouw Van der Wiel moet ik toch een klein beetje een korte introductie maken omdat die over financiën gaat en dat is niet voor iedereen even toegankelijk. Wij hebben uw jaarrekeningen bekeken, namelijk die van de hele Treant-groep en die van de Treant-ziekenhuisgroep. Voor een ieder die luistert, de Treant-groep is de Treant-zorggroep dat is de moeder stichting en daar hangen wat je in de volksmond noemt een klein kerstboompje aan stichtingen en BV's onder. Ja ik noem er een paar; stichting zorgpalet, stichting Levestecare, Bethesda holding, stichting SZZOG, Leveste vastgoed, Treant en zo zijner nog wel een paar. En één, en die is voor ons heel belangrijk, dat is de stichting Treant-ziekenhuiszorg. Dat is de stichting waar alle drie de ziekenhuizen in zitten. Dus met andere woorden de ziekenhuiszorg van Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal zit expliciet in die stichting. Dan pakken we de jaarrekening erbij van al die stichtingen of BV's en dan zien we dat het overal eigenlijk best wel goed gaat. Behalve in die stichting ziekenhuiszorg. En ook dat vereist even weer wat uitleg. Een jaarrekening bestaat uit een balans, dat is de begin en de eindstand per jaar, een winst- en verliesrekening, dat is wat er in de tussentijd gebeurd in dat lopende jaar. De toelichting daarop en ja voor ons ondernemingsrecht juristen, nog belangrijker, het kasstroomstelsel. Daar kun je namelijk een heleboel uithalen. En als je al die jaarrekeningen bekijkt, er is er een grote, dat heet met een mooi woord geconsolideerde jaarrekening, daar staat alles in, van de hele club. En daar zie je dat in 2016 de hele Treantgroep een schuldenlast heeft van, schrik niet, 200 miljoen euro. Dat is bijna een kwart miljard. En daarvan moet bijna ieder jaar 130 miljoen worden afgelost. Dan zou je zeggen dat verdeel je over al die stichtingen, maar dat is dus niet zo. want kijken we in die van 2017 in die van de stichting ziekenhuizen, waar dus ook het Refaja, het Emmense ziekenhuis en het Hoogeveense ziekenhuis onder valt, dan zie je dat in 2017 er in die ziekenhuis stichting alleen een schuldenlast van 130 miljoen euro is. Dat is 2/3 van die hele schuldenlast van die hele grote Treantgroep. En dat daar 110 miljoen euro per jaar van afgelost moet worden. Om het nog complexer te maken, banken in hun financiering hebben vaak contracten en in die contracten staat van alles over wanneer banken hun leningen in één keer kunnen opzeggen. Namelijk als het fout gaat of als er bestuurswisselingen zijn, onrust is in de organisatie. En wat je ziet in 2017, mevrouw Van der Wiel, en daar ben ik heel nieuwsgierig naar hoe dat kan, is dat u aan het begin van dat jaar ook wel eigen vermogen heeft, maar dat zit vaak in bakstenen en met bakstenen zeg ik altijd kun je geen frikandel uit de muur trekken bij de VEBO, dat gaat niet goed, daar moet je euro's voor hebben in de portemonnee. Aan het begin van dat jaar heeft u 19 miljoen euro in de portemonnee, eigen liquiditeit, eigen geld, aan het eind van dat jaar heeft u nog maar €61.000,- daar kunt u een stevige midden klasse auto voor kopen maar dan houdt het ook op. Als je dat afzet tegen de hele financiele gang van zaken in de Treantgroep en ik zou dat verplaatsen naar datgene wat ik dagelijks doe in mijn werk, namelijk bedrijven begeleiden in hun reorganisatie als het op juridische/financiële kant aankomt, dan zou ik zeggen lijkt het er heel veel op dat de bank tegen u heeft gezegd dat moet heel hard minder want u heeft in dat jaar 20 miljoen aan de bank afgelost, uit deze organisatie, wij weten dat de afdeling bijzonder beheer van de ABN-AMRO u stevig in de gaten houdt en wij weten ook dat dit een structuur is die ertoe kan leiden dat u doende bent de ongezonde poot die nu nog €61.000,- in de portemonnee heeft, af te stoten. Is dat juist mevrouw Van der Wiel, bent u daar op aan? Zo niet wie gaat dan de toekomst van de drie ziekenhuizen financieren, want die andere poten daar maak ik me niet zo'n zorgen om dat gaat wel goed, stuurt u er op aan dat de verzekeraars dat gaan doen of dat er een particulier is die het ziekenhuis over gaat nemen of stoot u die ziekenhuizen uiteindelijk helemaal af. Wellicht via een ?????.
  • 4:26 mevr. C.v.d.Wiel
   Dank voor uw toelichting op onze jaarrekening. Als u kijkt met waar wij nu mee bezig zijn en waar wij onze organisatie in bevinden is dat wij een organisatie zijn die niet in balans is. We hebben namelijk een uitstekend functionerend care-bedrijf, langdurige zorg bedrijf, en een minder goed functionerend ziekenhuis bedrijf. Dus dat heeft u goed gezien. Betekend dat de financiële stromen die horen bij die werelden die mogen niet uitgewisseld worden, dus wij mogen geen geld van de ene wereld gebruiken om te compenseren voor de andere wereld, het zijn twee gescheiden stromen. Dus we doen aan de langdurige zorg kant zaken met het zorgkantoor en we doen aan de ziekenhuiskant zaken met de zorgverzekeraar. En dat zijn echte ????? walls, ook zij mogen daar niet met elkaar afspreken. Wat wij zien, en dat weten we ook, is dat wij als ziekenhuisgroep al een paar jaar geprotesteerd hebben en daarvoor geen geld gekregen hebben. Dus dat betekend gewoon want wij zeggen niet nee tegen een patiënt, wij maken productie afspraken met onze zorgverzekeraars en het is de kunst om precies genoeg te produceren waarvoor je, jaren daaraan voorafgaand, afspraken over hebt gemaakt. Dus als je hebt afgesproken ik produceer honderd, dan is het zaak om ook honderd te produceren want als je 105 produceert dan doe je 5 voor niks. En doe je 95 dan heb je eigenlijk te weinig gedaan. nou het klinkt heel simpel, maar zo eenvoudig is het niet dat je precies op het cijfer nauwkeurig zo de productie, want daar hebben we het dan over, we hebben het gewoon over zorg, maar even in organisatie termen gesproken heb je het over productie. Voor de ziekenhuisgroep betekend dit de afgelopen paar jaar dat wij productie hebben geleverd, maar daarvoor niet zijn betaald. Dat komt omdat we meer deden dan wat we hadden afgesproken, daar kun je van alles van vinden, we kunnen ook op enig moment in augustus het debat aangaan en zeggen we houden even op met poliklinische consulten of operaties want we zitten aan onze taks, nou dat doen wij niet, en dat maakt dat wij scherp moeten zijn op wat wij hebben afgesproken. dat is een kant. De andere kant is dat wij een fusieorganisatie zijn. en dat betekend dat als je fuseert en je fuseert drie ziekenhuizen, dat is niet eenvoudig, twee ziekenhuizen is niet eenvoudig, drie is buitengewoon ingewikkeld, dat eist werkelijk ijzeren discipline omdat je ervoor moet zorgen dat je rücksichtsloos uiteindelijk het bedrijf beetpakt, protocollen harmoniseert, werkwijze harmoniseert, mensen zodanig over die drie locaties heen verdeelt dat de zorg zo doelmatig mogelijk geleverd wordt zodat we uiteindelijk kunnen blijven doen wat we geacht worden te doen. namelijk zorg leveren. Als je dat niet snel genoeg doet dan wordt je gewoon een te duur bedrijf en dat ziet u wel een beetje nu aan Treant en dat is de reden waarom we eind vorig jaar hebben gezegd, we hebben nu drie jaar rode cijfers geschreven, de bank zegt ook van heren en dames allemaal mooi en aardig, maar u moet wel zwarte cijfers gaan schrijven. Betekend dat wij eind vorig jaar een forse ombuigingsmaatregelenset hebben gemaakt, waarin wij zeggen linksom of rechtsom, maar wij zullen zwarte cijfers moeten gaan schrijven. Dat gaat niet zonder slag of stoot en u hebt de pers en de reuring ?????? ook gehoord en toen ging het nog maar over 93 formatieplaatsen die verplaatst werden. Ging nog niet eens over gedwongen ontslagen, maar gewoon, niet gewoon, maar het ging over het verplaatsen. Dat is al ingewikkeld genoeg want als je jarenlang gewend bent dat je op één locatie werkt, dus je werkt hier en je hebt nog steeds een baan en bent op een andere plek, dat voelt toch anders, dat voelt toch als dat je je baan verliest. En dat snappen wij heel goed. Want we hebben ook de verantwoordelijkheid voor die werkgelegenheid, maar ook omdat het gemeenschapsgeld is, wij moeten zwarte cijfers schrijven. Als wij geen zwarte cijfers schrijven kunnen wij hier met elkaar de hele avond nog spreken over de visie van Treant, de zorg in de toekomst, maar dan hoeft het niet zo want uiteindelijk zegt een bank u moet gewoon zwarte cijfers schrijven, u moet gewoon uw bedrijf op orde krijgen. dat zijn we nu aan het doen.
  • 0:07 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Mevrouw Van der Wiel excuseert u mij, maar dat is niet juist. U hoeft geen zwarte cijfers te schrijven om de eenvoudige reden dat u 13 miljoen per jaar verdient maar 20 miljoen afschrijft. In de boekhoudkundige wereld heb je kosten zonder dat je hoeft te betalen en betalingen zonder dat het kosten zijn. Dat is een beetje ingewikkeld verhaal, maar u verdient 13 miljoen, totdat u 100 miljoen heeft geïnvesteerd moet u boekhoudkundig afschrijven en gaat u in het rood. Dat zal de OZG volgend jaar ook doen, want die hebben dan ineens enorme afschrijvingsposten. Uw probleem is een liquiditeits probleem. U heeft geen geld meer in kas en u heeft grote plannen in Midden Drenthe om daar een prachtig nieuwe centrum te bouwen, maar waar gaat u dat van betalen als de bank u nu al in de nek zit.
  • 0:7 mevr. C.v.d.Wiel
   Ik betwist dat wij een liqiditeitsprobleem hebben, maar dat is denk ik niet voor debat voor hier. als u zegt waar betaald
  • 0:2 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   U heeft €61.000,- op de rekening.
  • 0:02 mevr. C.v.d.Wiel
   Als ik mijn verhaal af mag maken, dat gaat over dat nieuwe centrum, wij kunnen twee dingen doen. wij moeten de komende jaren tientallen miljoenen investeren in de drie gebouwen die wij nu hebben als het gaat over de ziekenhuisgroep, zowel hier als in Hoogeveen, als in Emmen, als we dat doen, dat kan, maar dan kunnen we diezelfde miljoenen euro's niet besteden aan een interventiecentrum in het hart van de regio. Dus het is ofwel we investeren, en dat geldt overigens ook voor Assen, want ook die met tientallen miljoenen gaan investeren de komende periode, dus ofwel we investeren de komende jaren fors in drie oude gebouwen, dan blijven het oude gebouwen, maar dan blijven het wel de gebouwen en leveren we gewoon daar de zorg ofwel we investeren diezelfde miljoenen maar dan in een nieuw gebouw.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Van Beek, CU.
  • 1:28 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel voorzitter. Mevrouw Van der Wiel, misschien vindt u het wat kritisch hoor dat ik het zeg, maar ik hoor u eigenlijk elke keer weer teruggrijpen op die visie die Treant geschreven heeft, ik hoor u telkens teruggaan naar het interventiecentrum, wat u van plan bent te gaan bouwen nou ja laat ik maar zeggen richting de A28, als ik net naar mijn collega hiernaast luister over de financiën dan denkt u na over een nieuw centrum van een, ik noem maar, 400 miljoen. hoe verhoudt zich dat tot het Refaja ziekenhuis want dat gaat ons aan het hart. En u gaat er elke keer ja naar mijn idee gewoon een beetje langsheen, overheen, omheen en u gaat elke keer terug naar uw eigen interne verhaal en uw eigen visie, maar wij zitten hier voor de inwoners van Stadskanaal, voor de werkgelegenheid bij het Refaja, eigenlijk volwaardig zorg wat we eigenlijk al niet meer hebben want een ic zijn we ook al kwijt. U wilt een interventieziekenhuis gaan bouwen bij de A28 daar wilt u alle gespecialiseerde zorg naartoe doen, dus u trekt dan vervolgens Emmen, wat u nu optuigt, vervolgens weer leeg en houden we drie pleisterplaatsen over. Zie ik dat goed of zie ik dat nou verkeerd.
  • 1:02 mevr. C.v.d.Wiel
   Nou ik zou niet durven zeggen dat u het verkeerd ziet. Wat u, om aan het einde van uw verhaal te beginnen, drie pleisterplaatsen, ik denk dat als we naar de toekomst kijken dat er geen pleisterplaatsen bestaan, maar dat een ziekenhuis gebouw van nu over tien jaar niet meer hetzelfde ziekenhuis gebouw is, dus daar wordt niet meer de zorg geleverd die nu in heen ziekenhuis gebouw geleverd wordt, dat gaat echt de komende jaren anders zijn. dat is één. U noemt 400 miljoen, dat is voor u rekening want dat gaat en dat gaat het in ieder geval niet kosten, maar nogmaals als wij zorg willen blijven leveren ook hier dan zullen wij moeten investeren. Dan kunnen we dat op twee manieren doen; dat kunnen we in één keer in dat centrum doen of niet, maar wat nog veel belangrijker is is dat we behalve dat centrum vooral nadenken over hoe gaan we de zorg dichtbij houden als het gaat over de 80% van de zorgvragen die mensen hebben waar je niet voor naar het centrum hoeft. Maar juist de zorg voor de internist of voor de orthopeed of voor de chirurg, waar u niet voor naar het centrum hoeft, maar waar je heel vaak gewoon dichtbij moet terecht kunnen. En dat is nodig en u noemt het pleisterplaatsen, ik noem het centra voor zorg die de komende jaren heel erg belangrijk zullen zijn en blijven.
  • 0:56 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Mevrouw Van der Wiel, ik ben het geheel met u eens dat er goede zorg moet blijven hier in Stadskanaal. En dat ik het een pleisterplaats noem, daar doel ik op dat eigenlijk alleen de polikliniek overblijft, u zegt dat zelf ook, maar er wordt nu al ingekrompen en ik hoorde u toestraks zeggen ja ik roep u eigenlijk op tot een ander scenario, wij zijn bereid om te luisteren. Als ik u nu vraag bent u bereid om ook aan de Groningse kant te kijken. Ik noem het UMCG, Ommelander Ziekenhuis Groep, om daar de samenwerking mee aan te gaan om bijvoorbeeld een afdeling verloskunde en kindergeneeskunde in de benen te houden. Want ik hoor u alleen maar vanuit uw eigen visie, vanuit Treant, hoor ik u praten. En ik hoor u niets zeggen over dat u daarmee gesproken heeft, maar dat het niet kan.
  • 1:34 mevr. C.v.d.Wiel
   Wij hebben de afgelopen maanden en ook dat is volgens mij uitgebreid in de pers aan de orde geweest hebben we uitgebreid gesproken met collega's, dus zowel Assen, dus WZA, OZG, UMCG, Isala, nou wie hebben we nog meer, maar dit zijn de ziekenhuizen die dichtbij zijn, daar hebben we natuurlijk het eerste mee gesproken, want als er partijen zijn die ons kunnen helpen dan zijn zij het wel. Net zo goed als wij hen zullen helpen als zij een tekort hebben aan personeel. Maar ik kan u vertellen dat ook het UMCG, ook Isala, ook Assen niet de kinderartsen heeft bijvoorbeeld om ze aan ons uit te lenen. Wel voor een dienst een keer zo nu en dan, maar dat is niet genoeg. Wij moeten uiteindelijk een robuuste bedrijfsvoering hebben, we moeten in staat zijn om gewoon te kunnen zeggen tegen de inwoners hier in Stadskanaal u kunt op ons rekenen. En als onze collega's kinderartsen over zouden hebben, zou dat heel bijzonder zijn overigens, maar die hebben ze niet over. Dus iedereen is allang blij dat ze voldoende kinderartsen hebben op hun eigen locatie. dat verklaard ook waarom ze ons wel kunnen helpen, maar dan gebeurd er dat wij, de patiënten die wij nu helpen, dat zij naar het andere ziekenhuis gaan. omdat zij de kinderartsen hebben, zij draaien hun diensten en dan kunnen zij wel meer patiënten aan. maar als een collega ziekenhuis met precies genoeg kinderartsen kinderartsen uit gaat lenen aan ons dan hebben wij wel kinderartsen maar dan hebben zij een tekort dus dat lost het probleem niet op.
  • 0:41 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nee, maar u lost nu het probleem op door ze gewoon weg te halen in Stadskanaal en in Emmen te plaatsen. En dan vraag ik mij toch eigenlijk af die move begrijp ik totaal niet. Hoogeveen had geen probleem, Stadskanaal had geen probleem, Emmen heeft een probleem, u draait de twee de nek om, laat ik het maar zo zeggen en u lost er één op. En dan kunt u aankomen met een verhaal van ja dat ziekenhuis is het beste geoutilleerd en de grote en de mogelijkheden zijn daar beter, dan snap ik niet dat Stadskanaal alle jaren afgelopen jaren die zorg op een uitstekende wijze geleverd heeft hier.
  • 0:43 dhr. Post
   Ja, u claimt dat er geen problemen zijn voor de kindergeneeskunde op de andere locaties, maar wij hebben één vakgroep kindergeneeskunde voor heel Treant en die is gewoon ernstig onderbemand. Net zo goed dat er in Friesland ook gewoon in het algemeen te weinig kinderartsen zijn. we maken dan de keuze voor de relatief korte termijn toch in de hoop dat dat interventie centrum er komt waarbij er zo min mogelijk patiënten geraakt worden door de beslissingen die we nemen en dat was in dit geval de verloskunde en de kindergeneeskunde te concentreren in Emmen. Want daarmee raken we uiteindelijk het minste patiënten.
  • 0:25 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   En vervolgens laat u de regio Zuidoost Groningen gewoon zitten. Als ik dit zo allemaal beluister dan beluister ik bijna een tunnelvisie, want u komt elke keer weer terug op uw eigen visie, op uw eigen verhaal wat u geschreven heeft en u denkt niet aan Zuidoost Groningen. En ik roep alleen maar op; kijk verder als alleen Drenthe.
  • 0:01 mevr. C.v.d.Wiel
   Meneer Van Beek ik snap wat u zegt, alleen het is in die zin ook overzichtelijk want het verhaal dat wij te weinig kinderartsen hebben, ik kan dat verhaal niet mooier maken. En we hebben wel degelijk buiten Drenthe gekeken. We hebben ook over de grenzen gekeken. En als wij kinderartsen zouden hebben gevonden, zou er geen enkele reden zijn geweest om ze niet aan te nemen. Dus we hebben buiten Drenthe gekeken, buiten Nederland gekeken en dan blijven wij inderdaad bij ons verhaal; als wij de kinderartsen niet hebben dan wordt er toch van ons verwacht dat wij goede zorg leveren.
  • 0:11 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou dat laatste dat onderschrijf ik natuurlijk onmiddellijk. Alleen u zult begrijpen dat wij meer oog hebben voor het Refaja ziekenhuis, maar dat is natuurlijk omdat we hier zitten, dat begrijpt u.
  • 0:2 mevr. C.v.d.Wiel
   Dat begrijp ik zeker.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klopstra.
  • 1:05 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Mevrouw Van der Wiel, ja al luisterende wil ik eens het volgende aan u voorhouden en dat is een vraag die de hele raad eigenlijk wel heeft. U heeft een afdeling communicatie, inmiddels de 13e vacature daar, dus dat is een communicatie afdeling waar een gemiddeld ministerie van Gezondheid en Welzijn jaloers op gaat worden denk ik en dan mis ik iets. Ik mis namelijk twee aspecten die wij hier in deze raad wel weten die wij hier al communicerend met onze omgeving hier in Stadskanaal in Oost Groningen wel weten en u kennelijk niet. en dat is heel bijzonder. Misschien kunt u eens uitleggen waarom wij wel weten dat het personeel een soort van angstcultuur ervaart en u niet en u dat van de bomen moet horen en daar zelf onderzoek uit moet, misschien kunt u ons eens uitleggen waarom wij wel weten dat die artsen niet bij u willen werken omdat het er allemaal heel vervelend aan toe gaat in Treant op dit moment, dat er 19 kinderartsen met belangstelling zijn geweest waarvan er nu eentje is aangenomen en de anderen niet omdat ze kiezen voor andere ziekenhuizen, omdat ze gewoon een beeld van Treant hebben wat vanuit het recente verleden is ontstaan namelijk rollebollende bestuurders raad van toezichtleden, wisselingen in de bestuur, onrust op de werkvloer, krimping in allerlei zorg, in allerlei regio met name ook in Stadskanaal waar wij hier voor zitten, hoe kan het toch zijn dat wij dat hier wel weten, u een communicatieafdeling met 13 mensen heeft en dit niet weten. Zou u ons dat kunnen uitleggen.
  • 1:50 mevr. C.v.d.Wiel
   Tja u stelt veel, veel van die zaken ben ik het niet met u eens, en dat mag hè. Als het gaat over de angstcultuur die u noemt, wij hebben natuurlijk de petities gekregen van de vakbonden, het waren er 817 zo'n beetje en het was in ieder geval goed om te merken dat het kopje angstcultuur alles wat daar mee samenhing in ieder geval nauwelijks was aangekruist het ging veel meer over communicatie. En dat snap ik wel. want als één bedrijf of één organisatie in beweging is dan zijn wij het wel, want wij staan voor een schier onmogelijke opgave om voor deze regio het goeie te doen en dat gaat niet als vanzelf. Als je ook nog inderdaad onder druk staat als het gaat over genoeg dokters, u zegt dat er 19 dokters zijn geweest, nou dan wil ik graag al die 19 namen hebben want zoveel zijn het er volgens mij niet geweest, maar op zich doet dat er ook niet echt aan toe. Want uiteindelijk leven wij in een vrij land, dus dokters kiezen om bij ons te komen werken of niet en ik durf de stelling wel aan dat een groot deel van de afweging ook te maken heeft met het aantal diensten die mensen moeten draaien. En ik snap dat als je in Stadskanaal werkt dat je denkt van wat er in Emmen gebeurd dat zal dan, maar het gaat natuurlijk vooral even hier om het Stadskanaalse en vice versa en dat geldt waarschijnlijk ook voor het Hoogeveense. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat alle artsen die bij ons werken ook op al die drie locaties inzetbaar zijn omdat nou eenmaal alle drie locaties even belangrijk zijn.
  • 1:09 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Mevrouw Van der Wiel u stelt dat u het niet met mij eens bent, maar volgens mij bent u in dit gebouw dan zo ongeveer de enige, misschien uw collega nog. Maar ik heb een luid applaus zojuist gehoord en is wat mij betreft een herkenning van datgene wat ik hier verwoord namens alle inwoners en deze gemeenteraad van deze gemeente. En nee, ik weet, en dat weet ik ook heel goed, want ik luister naar uw anios mensen, dat zijn artsen niet in opleiding tot specialist, dat is een afkorting daarvan, maar dat weet u, maar de mensen hier beneden niet. Ik luister naar die mensen en weet waarom ze niet naar Treant willen en dat heeft alles met de sfeer en de cultuur te maken. Bent u bereid om samen met deze raad, met onze wethouder, met de mensen hier in het Refaja om tafel te gaan om te kijken voordat u deze plannen voorlegt aan de rest van uw organisatie, om te kijken hoe wij toch weer voldoende kinderartsen naar Emmen, Stadskanaal kunnen krijgen die sfeer kunnen verbeteren, voordat u deze plannen doorzet vanuit uw, wat meneer Van Beek noemt, kokervisie. Wilt u daar eerst met ons en iedereen verder over praten, want dat levert misschien best ideeën.
  • 0:13 mevr. C.v.d.Wiel
   Als u de komende week tijd vrijmaakt in de agenda dan zijn wij daar zeker toe bereid, maar we hebben de opgave om voor de zomerperiode op een verantwoorde manier kindergeneeskundige zorg te kunnen leveren en daar hebben we dokters voor nodig en dat moeten we gaan regelen.
  • 0:2 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Die zijn in Stadskanaal
  • 0:14 mevr. C.v.d.Wiel
   Ik snap dat u opkomt voor Stadskanaal en ik hoop dat u allen begrijpt dat wij niet alleen ons kunnen beperken tot Stadskanaal, maar ook de hele regio die recht heeft op diezelfde goede zorg.
  • 0:9 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Qua aanrijdtijden kunt u de zorg voor de kindergeneeskunde en zeg maar de verloskunde zowel in Hoogeveen als in Stadskanaal laten, dat is geen probleem.
  • 0:25 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan gaan we nu verder met meneer Mellies van LB en meneer Hofstra van de PvdA. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:18 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja mevrouw Van der Wiel, meneer Post, ik heb heel goed naar u geluisterd, ik heb ook heel goed naar mijn collega's geluisterd. Het verhaal van Drenthe dat u daar meer oog voor heeft is al vaker voorbij gekomen, in die zin waren wij ook heel verbaasd over de presentatie die u gegeven heeft 6 juni in Westerbork. Daar ging het ook alleen maar over Drenthe, zowel in de verhaling als in de stellingen die u daar poneerde. Volledig oriëntatie op Drenthe lijkt het, Zuidoost Groningen lijkt dan het ondergeschoven kindje te worden. is het niet zo dat u ons inmiddels liever kwijt dan rijk bent. Ik merk in uw antwoorden heel weinig liefde voor deze streek, ik merk heel weinig liefde voor het Refaja, ik schrik met een hoedje als u zegt; rücksichtsloos. En als ik dat combineer met het aantal interimmers dat u in dienst heeft, als ik dat combineer met meneer Klopstra die het over angstcultuur heeft dan denk ik van ja 1 en 1 is 2, en als u nou eens eerst eens begint met verbeteren van uw eigen cultuur op de werkvloer en als u daar eens voor zorgdraagt dat misschien de zorg voor de patiënten ook een stuk beter zal gaan.
  • 0:4 mevr. C.v.d.Wiel
   Wat is uw vraag?
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Of u ons niet liever kwijt dan rijk bent. Dat schemert door in uw verhaal.
  • 1:59 mevr. C.v.d.Wiel
   Kijk als u zegt dat ik te weinig liefde voel voor deze regio, ik ben en blijf een Brabander, dus ik ben eerlijk als ik zeg dat ik als Brabander natuurlijk de meeste liefde die ik koester voor de regio waar ik vandaan kom. Maar los daarvan als het gaat over Hoogeveen, Emmen, Stadskanaal dat zijn voor ons de drie belangrijkste of grootste gemeenten die onderdeel uitmaken van onze regio. En consequent zeggen wij Zuidoost Drenthe en Zuidoost Groningen, want de andere delen van Drenthe dat is een verzorgingsgebied van WZA, dus als u denkt doordat ik wat vaker Drenthe zeg en wat minder vaak Zuidoost Groningen, wat mij betreft zegt dat in ieder geval niks over mijn gevoelens die ik heb voor Zuidoost Groningen. Als het gaat over de zorg die aan onze patiënten wordt geleverd sta ik echt pal voor onze mensen en is die zorg prima zoals die door onze mensen wordt geleverd aan onze patiënten. Daar twijfel ik geen moment aan. Dat er in een fase waarin we een bestuurswisseling achter de rug hebben waarin we rode cijfers schrijven, dus er moeten maatregelen genomen worden, we moeten ook nadenken over waar we welke zorg leveren, dan zorgt dat voor onrust, dan krijgen wij inderdaad vragen over hoe ziet de wereld er over een paar jaar uit of misschien wel morgen of misschien wel over drie maanden. Wij doen van alle kanten ons uiterste best om iedere keer weer te vertellen hoe de zaken ervoor staan, soms weten wij het ook niet, we hebben geen glazen bol, ook wij kunnen niet zeggen zo ziet de wereld er over twee jaar uit, maar we zijn oprecht met onze medewerkers en leidinggevenden, en zoveel interim posities hebben we gelukkig nu niet meer, zijn wij iedere dag keihard aan het werk om de problemen waarmee wij te maken hebben om die op te lossen. En dat is volgens mij de enige manier om ervoor te zorgen dat de rust ook gewoon terugkeert als het gaat over de maatregelen die we op dit moment moeten nemen.
  • 1:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik ging er even met gestrekt been in mevrouw Van der Wiel dat zult u ook gemerkt hebben, ik heb eerlijk gezegd nog niet zoveel nieuws gehoord ten opzichte van het algemeen verhaal wat u hier eigenlijk al sinds 19.30 uur verteld en ook al in eerdere persuitlatingen verteld. Wat ik wel een interessante vond dat is uw antwoord op de vraag van meneer Pals van D'66, die had het over de verschillende scenario's. In uw eigen regiovisie schrijft u erg in mijn opzicht naar scenario 3 toe, eigenlijk had meneer Pals het over scenario 1 en daar waren de vragen ook op gericht van mijn collega's hier aan deze kant over de kinderartsen, dat is niet zozeer het kinderartsen uitlenen, maar het samenwerken tussen de verschillende ziekenhuizen in brede zin van het woord. en staat u daar voor open om die samenwerking op te zoeken met dan bijvoorbeeld nieuwe OZG in Scheemda. Want wij zien daar wel mogelijkheden en wij zijn daar heel benieuwd naar hoe u daar naar kijkt.
  • 0:43 mevr. C.v.d.Wiel
   Wij werken al samen met OZG en met UMCG, dat doen we al. Als het gaat over de specifieke situatie over de verloskunde, dus de acute verloskunde en de kindergeneeskunde, ook daarover zijn we met elkaar in gesprek, dat doen we nu al, alleen ook zij geven aan wij kunnen jullie in die zin niet helpen door kinderartsen in jullie ziekenhuis te moeten positioneren , want als we dat doen dan hebben wij zij niet meer. En dat klinkt heel kort en heel flauw, maar dat is echt wat we ook als antwoord terugkrijgen en dat snappen wij ook wel want als het andersom zou zijn dan zouden wij dezelfde boodschap afgeven. We willen jullie graag helpen, maar wij kunnen onze kinderartsen niet op een andere ziekenhuislocatie laten werken.
  • 0:47 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, maar in mijn betoog net zei ik het gaat niet om uitlenen, maar het gaat om samenwerken. U zegt er is wel gesprek, maar u zegt niet in uw regiovisie dat u daar ook op strategisch niveau meer naar kijkt. U schrijft heel erg naar een behandelcentrum aan de A28, maar misschien is het voor dit gedeelte van uw adherentie gebied toch een kwart van uw adherentie is wel goed om te kijken naar intensievere samenwerking met OZG. En dan bedoel ik in strategische zin en niet alleen in de zin van de kinderartsen uitlenen. Bijvraag daarbij; u heeft het steeds we kunnen geen kinderartsen vinden. Snap ik op zich. Als u die wel vindt gaat u dan stante pede Stadskanaal en Hoogeveen weer openen.
  • 0:17 mevr. C.v.d.Wiel
   Als wij vandaag nog kinderartsen zouden vinden zouden wij de rode loper uitleggen, werkelijk waar. Maar na zeven maanden uitputtend zoeken hebben wij dat vertrouwen en dat kunt u zich wellicht voorstellen, wat minder dan een aantal maanden geleden.
  • 0:45 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, blijft toch de vraag hangen in hoeverre u bereid bent tot het regionale model verder te onderzoeken. U bood daar, eerder stuk, een opening voor. Mijn indruk was dat meneer Post de worst die mevrouw Van der Wiel de raad voorhield meteen weer voor de raad weghaalde met te noemen dat het wel allemaal heel snel moet gebeuren. Mijn pleidooi is daarvoor om dat toch dan te doen, om dan toch op strategisch niveau intensievere samenwerking aan te gaan met OZG, met UMCG, wellicht Martini, en dat dat dan eventueel ook wel langer kan duren.
  • 0:29 dhr. Post
   U gaat denk ik voorbij aan de intensieve samenwerking die er allang is. KNO artsen, oogartsen, urologen doen al dienst voor de hele regio, voor prostaatkanker zijn de afspraken gemaakt waar we die behandelingen doen. Er wordt bijna dagelijks multidisciplinair overleg met hetzij Isala, hetzij een UMCG. Er is een buitengewoon intensieve samenwerking op medisch gebied in de regio.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   En u ziet geen mogelijkheden om dat verder de intensiveren.
  • 0:19 dhr. Post
   Wij doen het zo intensief als mogelijk, maar als het betekend dat er een kinderarts fysiek ergens aanwezig moet zijn, ja dan, met een aanrijdtijd van een kwartier dan kan je het zo intensief maken als je maar wilt, maar dan wordt het zo plat als het aantal dokters dat je beschikbaar hebt. En dat is gewoon te weinig in de regio.
  • 0:30 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Maar als ik kijk naar onze regio, naar Zuidoost Groningen, dan pakken we het dan maar even uit, wat ik net al zei dat is ongeveer een kwart van uw adherentie, als u hier verloskunde en kindergeneeskunde sluit, dat heeft ongetwijfeld ook effecten voor de adherentie van Treant in deze regio, is het dan niet zo dat u dan de basis, de financiële basis, die onder het Refaja ligt er onderuit trekt.
  • 0:44 dhr. Post
   Nee, ik denk dat de verloskunde winstgevend is bij ongeveer 2.500 bevallingen, dat is ruim meer dan we in heel Treant doen, maar het gaat ons ook niet om die financiële component, waar het ons om gaat is dat we kwalitatief goede zorg kunnen blijven bieden. En natuurlijk is verlies van adherentie belangrijk omdat je daarmee de basis voor je inkomen legt, maar die krijg je door goeie poliklinische en klinische zorg te leveren. De acute zorg is eigenlijk nooit een financiële feeder zoals we dat dan noemen. Dus daar maken we niet de winst op.
  • 0:42 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, maar het is natuurlijk zo dat artsen, huisartsen bijvoorbeeld verwijzen naar een ziekenhuizen, mensen blijven vaak in hetzelfde ziekenhuis waar zij ook al als kind kwamen, waar ze ook al als jong volwassenen kwamen, als u die kindergeneeskunde en de verloskunde er uit haalt dan denk ik dat u zult zien dat de belangstelling voor Refaja zal afnemen omdat ook er niet meer naar verwezen wordt naar Refaja. Dus u zegt hier wel poliklinische zorg blijft, maar ik denk dat u een draad uit het tapijt trekt en dat u daarmee het hele tapijt aan gort rijt.
  • 0:38 dhr. Post
   Ja, ik ben dat niet met u eens. ik denk dat als wij goede zorg leveren laten zien dat we dat doen met artsen die de mogelijkheid krijgen zichzelf te differentiëren en verder te ontwikkelen en we hebben korte wachttijden die nu gewoon in de spreekkamer van de huisarts direct inzichtelijk zijn bij het verwijzen dan komen patiënten. Ik zie dat in mijn eigen praktijk ook, ik ben gewoon praktiseren pijnspecialist maar korte wachttijden met een heel groot adherentie-gebied, daardoor. Mensen zijn wel bereid te reizen voor goede zorg en ze kiezen zelf waar ze naartoe gaan.
  • 0:22 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   ja, ik wil toch even terugkomen op dat u zei als u ze vandaag vindt de kinderartsen dan gaan ze open, dan blijven ze open. Wat als ik ze nu over een half jaar vind? Gaat u ze dan ook weer openen? Over een jaar, anderhalf jaar? Wat weg is komt niet weer terug.
  • 0:08 mevr. C.v.d.Wiel
   ja, u beschrijft goed hoe precair de situatie is en hoe belangrijk het is dat we deze situatie zoals die nu is oplossen. En oplossen niet omdat we daar blij van worden, maar wel oplossen in de zin dat we een situatie moeten creëren las het gaat over verloskunde en kindergeneeskunde di e duidelijk is voor iedereen, die duidelijk is voor potentiele patiënten, voor zwangere vrouwen, voor de collega's die ons helpen met het bieden van de zorg die wij niet meer kunnen bieden en daar mogen we geen maanden meer over doen want het is ook gewoon onduidelijk. En als wij eenmaal de keuze gemaakt hebben en er dus voor zorgen dat het op een goede manier structureel weer mogelijk is om acute kindergeneeskunde en verloskundige zorg te leveren, dan gaan we dat daarna niet meer terugdraaien. Want dan hebben we inmiddels de keuze gemaakt en zijn we ook daarop ingericht, ook voor wat betreft de dokters.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Maar wat doen wij dan hier, als u het in juli al moet oplossen en het maakt u niet uit of wij dan nog kinderartsen vinden.
  • 0:24 mevr. C.v.d.Wiel
   Om u eerlijk te zeggen wij zouden vandaag vooral spreken over de regiovisie, dus de toekomst van de zorg voor deze regio, zowel Zuidoost Groningen als Zuidoost Drenthe, het feit dat wij de keuze moeten maken voor de situatie verloskunde en kindergeneeskunde heeft als zodanig niet iets te maken met de regiovisie maar simpelweg met de situatie dat we gewoon te weinig dokters hebben.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek.
  • 0:54 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter dank u wel. Ik hoor nu elke keer weer we hebben te weinig kinderartsen en dat heb ik u nu onderhand tien keer horen zeggen, ik weet onderhand wel dat u ze niet heeft. Wat is het volgende probleem, want ik hoor ook al signalen dat bij de afdeling neurologie het allemaal wat nijpender gaat worden. is dat de volgende stap? Want dan gaan we toch echt richting een pleisterplaats zoals ik net gezegd heb. En daar komt bij, wij hebben aan u gevraagd, u zegt we gaan over een visie hebben wij het en het stuk wat voorligt, ik vraag u gewoon is er ruimte om samen met ons omliggende partijen andere gemeentes hier in Zuidoost Groningen uw visie anders te krijgen als dat hier nu voorligt. Want ik hoor u eigenlijk heel stellig zeggen; nee, het blijft zoals wij het geschreven hebben en volgden maand neem ik een beslissing.
  • 0:30 mevr. C.v.d.Wiel
   Er zijn twee zaken die u echt wat mij betreft uitelkaar moet houden. Het ene debat gaat over de scenario's die geschetst zijn hoe wij de toekomst zien, daar zijn er drie van geschetst, daar zijn de meningen over verdeelt, dat kan ook, daar is ook een conceptregiovisie voor. de andere kwestie is het oplossen van het probleem dat we te weinig kinderartsen hebben. En ik mag dat wel heel vaak zeggen, maar u blijft het ook vragen dus ik blijf ook iedere keer het antwoord geven omdat het ook werkelijk het verhaal is.
  • 0:12 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Daar verschillen wij van mening, maar ik stelde u de vraag; afdeling neurologie, bereiken ons signalen. En ik krijg een antwoord over de kinderartsen en dat is volgens mij iets anders.
  • 0:06 mevr. C.v.d.Wiel
   Oh maar daar wil ik u met alle plezier antwoord op geven. Als u het medisch contact, dat is een blad in Neder land voor medisch specialisten die hebben een vacature monitor en die laten zien in Nederland waar de meeste vacatures zijn. nou die kunt u er op naslaan en dan kunt u zo'n beetje inschatten welke problemen wij hebben of gaan krijgen. Want dat zijn namelijk de vakgebieden; oncologie, neurologie, mdl, u kunt ze allemaal noemen omdat het ook heel vaak vakgroepen zijn die diensten moeten draaien. Dus je moet genoeg dokters hebben dat je zolang je op al die drie locaties opnames wilt blijven doen dan zul je ook ervoor moeten zorgen als zorginstelling dat dokters in de lucht zijn, bereikbaar zijn, diensten moeten draaien en daar moet je ook genoeg dokters voor hebben.
  • 0:15 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik begrijp wat u zegt maar dat roept voor mij des te meer op dat we veel meer de samenwerking moeten zoeken met de andere ziekenhuizen. En u zegt elke keer van ja wij doen dat intensief, maar het blijkt niet uit uw visie.
  • 0:07 mevr. C.v.d.Wiel
   En dat is denk ik het mooie, zowel de zorgtafel die eerder genoemd is door me, maar ook de andere ziekenhuizen die dat ook zien, ook Assen ziet dit, reden waarom Assen en wij naar elkaar kijken en zeggen kunnen wij niet meer samen gaan doen. Want we hebben dezelfde problematiek. dus als wij een arts zoeken dan zoeken zij waarschijnlijk ook een dokter. Hoe die samenwerking eruit gaat zien, kijk het woord intensieve samenwerking, hoe we het ook noemen, maar wij hebben elkaar erg hard nodig. want zowel wij maar ook Assen in deze regio hebben dezelfde opgave en dezelfde problemen als het gaat over die arbeidsmarkt. Dus we hebben elkaar erg hard nodig, dat klopt. Ook het UMCG.
  • 0:19 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik neem het woord even over hoor heren, excuseer mij eventjes, maar ik moet toch nog even wat kwijt. Eigenlijk zegt u gewoon het Refaja is niet levensvatbaar. Want ik hoor u zeggen dat u op andere afdelingen hetzelfde ziet aankomen als bij de kindergeneeskunde en de verloskunde.
  • 0:21 mevr. C.v.d.Wiel
   Waarom denkt u dat wij met zoveel elan en energie die conceptregiovisie schrijven. Omdat wij die zorg in de regio willen houden en wij niet willen dat die uit de regio gaat en we het niet kunnen blijven doen zoals we tot nu toe altijd gedaan hebben.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies ga uw gang.
  • 1:33 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter, ja ik wil toch even terug dan naar waar het nu om te doen is, dat is het conceptregiovisie. Die hebben we gelezen natuurlijk en ja ik moet toch zeggen dat er weinig visie van uit gaat vinden we toch wel. In plaats van dat u zich focust op de meest optimale zorg voor onze omgeving is het stuk toch vooral gericht ja toch wel de eigen continuïteit en de vurige wens tot een bouw van een interventiecentrum. En dat is jammer. U noemt drie scenario's in uw stuk en we vinden dat van de drie genoemde scenario's eigenlijk vrij gemakkelijk die huidige visie en die van een regionale samenwerking laat schieten. Voor ons is bijvoorbeeld scenario 1, waar u laag complex inplanbare zorg blijft aanbieden in de regio en daarnaast de samenwerking gaat zoeken voor complexe en acute zorg. Nou u noemt hier dan Groningen, Zwolle, maar dat kan natuurlijk ook het UMCG gaan zijn of het Wilhelmina ziekenhuis of het Martini of het OZG. Waarom gaat u daar zo gemakkelijk aan voorbij? U focust zich op scenario 3, daar weidt u gigantisch in uit alleen die scenario 1 en ook 2 trouwens noemt u bijna niet. ik ben toch wel eens benieuwd wat daar dan de overweging is van u om daar niet verder op in te gaan want ons lijkt het nog niet zo'n gekke optie.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Post.
  • 0:53 dhr. Post
   Scenario 1 beschrijft een scenario met drie ziekenhuizen die geen complexe zorg leveren dus in feite geen SEH hebben die in feite geen ic of acute zorg afdeling hebben die geen acute cardiologische zorg kunnen leveren zoals we die nu in Emmen leveren en geen oncologische operaties. Dus dan heb je het over een soort dag behandelcentra. Dat is scenario 1,het is heel nadrukkelijk onze visie dat er in deze regio wel behoefte is aan het leveren van acute en complexe zorg, wij vinden dat de inwoners van deze regio daar recht op hebben en daarom volstaat scenario 1 voor ons niet. nog een reden waarom we scenario 1 niet vinden volstaan is dat het voor medewerkers, voor dokters, voor zorgprofessionals geen uitdagende werkomgeving is en ze gewoon niet komen.
  • 0:32 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Als ik daar even op in mag haken over die acute zorg, we lezen ook in uw regiovisie dat, een passage omtrent de acute zorg, en daar schetst u dat deze zorg duur is en op drie locaties moeilijk overeind te houden is. als we kijken ook naar uw financiële situatie en de heer Klopstra heeft er al uitvoerig over uitgeweid maar ook de berichten in de media probeert u dan eigenlijk niet te zeggen dat de spoedeisende hulp behouden op de locatie Stadskanaal eigenlijk geen optie is.
  • 0:18 dhr. Post
   Ik denk dat het behoud van spoedeisende hulp heel goed mogelijk is, maar het kwaliteitskader SEH zoals dat er nu ligt daar voldoen alleen Isala, Martini en het UMCG aan. en alle andere ziekenhuizen niet. Dus dat betekend dat we die zorg anders moeten gaan inrichten.
  • 0:14 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   En dan lijkt het mij toch niet verkeerd dat we dan toch dit eens regionaal gaan oppakken en niet alleen kijken naar het Treantse, maar dan ook gaan zoeken in de samenwerking bij de andere ziekenhuizen.
  • 0:18 dhr. Post
   Ja we gaan dag regionaal bekijken, maar de andere ziekenhuizen kampen ook met dezelfde problemen en die SEH artsen, of die ervaren basisartsen, die zijn er gewoon niet. dus we zullen met de regio moeten kijken hoe we spoedeisende zorg in de komende jaren vorm gaan geven.
  • 0:11 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Dan heb ik toch even een vraag over de kinderartsen. U heeft een aantal kinderartsen gehad, maar waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben is waar zijn de andere kinderartsen allemaal heengegaan trouwens.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Van der Wiel.
  • 0:22 mevr. C.v.d.Wiel
   Nou allemaal, zoveel waren het er ook weer niet. Er waren drie kinderartsen die hebben zich ziek gemeld zoals iedereen weet hier in december daarvan zijn er twee gelukkig weer aan het re-integreren. Er was iemand met pensioen, die ging echt met pensioen op enig moment. En recent heeft er een arts, een kinderarts, in het Hoogeveense opgezegd die gaat naar een ander ziekenhuis.
  • 0:02 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Toch even over die kinderartsen, er zijn dus artsen geweest die hebben dus wel de moeite genomen om te solliciteren. En dan zegt u ja ze hebben een overweging gemaakt, ze hebben toch voor een ander ziekenhuis gekozen. Toch hebben ze de moeite genomen om te solliciteren, dus ze hebben toch waarschijnlijk iets gevonden in deze omgeving wat hun dus toch klaarblijkelijk wel aantrok. Wat is dan de reden geweest dat ze dan toch uiteindelijk gekozen hebben voor een ander ziekenhuis. Heeft dat te maken met arbeidsvoorwaarden, heeft het te maken met wat anders.
  • 0:21 dhr. Post
   Nee, dat is gewoon CAO artsen in dienstverband. Eigenlijk zaten we in omgekeerde gesprekken. We hadden sollicitanten die ons vertelden wat ze wilden en één daarvan was niet die diensten. Dus geen diensten op drie locaties. Want dat vinden wij teveel. En als ik zo vaak dienst moet doen dan kom ik niet.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nog meer vragen van Hofstra of Mellies.
  • 1:20 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, de meeste vragen die wij hadden zijn inmiddels wel gesteld. Ik wil toch nog een paar dingen aankaarten. En dat is eigenlijk wat, hoe zal ik het zeggen, inconsequenties in uw verhaal. U schrijft in uw stuk bijvoorbeeld verdergaande samenwerking met het Wilhelmina ziekenhuis, we horen meneer Post zeggen er wordt al heel intensief samengewerkt, ja wat is het nou. Is het nou meer of is het al genoeg. Dat is punt één. Punt twee is; wat meneer Klopstra uitgebreid heeft gedemonstreerd dat geld een probleem is. Komt het dan niet heel goed uit dat u geen nieuwe kinderartsen kunt vinden. Financieel gezien. Dat bespaart u natuurlijk weer een hoop geld. Dus ik kan dat ook niet goed plaatsen, dat is ook van het een en ander. En ik vind dat u in uw regiovisie schrijft dat u graag de dialoog wilt aangaan naar aanleiding van uw regiovisie, tegelijkertijd zegt u we gaan in juli aan de slag. Komt op mij over dat het meer zenden is dan een echt dialoog. Wat voor input kan er nog geleverd worden zodat de regiovisie nog veranderd. Dat is eigenlijk de vraag. Drie vragen dus voorzitter.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Van der Wiel
  • 2:4 mevr. C.v.d.Wiel
   Als het gaat over samenwerking, de samenwerking waar ook de heer Post zojuist op doelde die is vooral van medisch inhoudelijk van aard. Ziekenhuizen vinden elkaar vanzelf als het goed is ook, dat gebeurd gelukkig in deze regio ook, om de samenwerking te zoeken, dat gebeurd ook, zowel tussen WZA, Martini, UMCG, alle ziekenhuizen werken intensief samen met elkaar op medisch inhoudelijk domein. De samenwerking die vervolgens met Assen, die we nu onderzoeken, die heeft veel meer te maken met de opgave die voor ons ligt. Want intensief samenwerken op medisch inhoudelijk gebied is één maar als je staat voor de grote opgave als ziekenhuis zoals verplaatsen naar zorg thuis met kwetsbare ouderen die niet als vanzelfsprekend familie of kinderen dichtbij hebben wonen, dat heeft te maken met samenwerking over de grenzen heen. Dus dan werk je niet meer alleen als ziekenhuis met een ander ziekenhuis, maar dan werk je als ziekenhuis met wijkverpleegkundigen en met de langdurige zorg en met het UMCG bijvoorbeeld. Nou dat vraagt een andere soort samenwerking en het andere aspect van samenwerking met Assen is gelegen in het feit dat wij beide zien dat wij iets moeten organiseren om die complexe zorg in de regio te houden. en ik ben heel eerlijk, als Zuidoost Groningen of Zuidoost Drenthe zou zeggen wij vinden het geen enkel probleem als de complexe zorg uit de regio verdwijnt, dan ben ik eigenlijk benieuwd als dat zo zou zijn misschien niet vandaag maar in een ander debat wat we wellicht nog zullen hebben, dan moeten we het met elkaar daar over hebben, want wij hebben die ambitie namelijk wel. dat we dat graag in deze regio willen houden en meestal is het andersom. Dus daar zien wij in ieder geval naar uit, naar dat debat. de woordkeuze; blij dat we te weinig kinderartsen hebben. vind ik nou laat ik zeggen dat wij als bestuurders vooral er voor zijn om problemen op te lossen en om zorg te kunnen leveren en ik kan u vertellen
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   maar voorzitter waarom zeg ik dat
  • 0:03 mevr. C.v.d.Wiel
   mag ik even mijn zin afmaken
  • 0:05 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   dat ligt aan de voorzitter
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   u mag uw zin afmaken
  • 0:8 mevr. C.v.d.Wiel
   Dank u. Dat je als zorgbestuur er vooral voor wilt zorgen dat afdelingen open blijven en niet om afdelingen te sluiten.
  • 0:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik hoor wat u zegt, maar ik zit nog steeds met de echo in mijn hoofd van rücksichtsloos. En als ik dat bij elkaar optel van denk ik volgens mij denkt u van nou we gaan ook niet meer zo hard zoeken.
  • 0:00 mevr. C.v.d.Wiel
   Dat is uw gedachte, die deel ik niet en wij weten in ieder geval hoe hard wij gewerkt hebben de afgelopen periode om kinderartsen te vinden. En aangezien iedereen om ons heen de afgelopen maanden ons heeft verteld hoe onacceptabel dat was, maar niemand in staat was, echt niemand, om kinderartsen aan te leveren bij ons, laat zien dat wij in ieder geval niet de enige zijn die de kinderartsen niet kunnen vinden.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   dank u wel. meneer Mellies, LB.
  • 0:49 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   dat is ook het laatste woord hoor voorzitter. Kijk we zitten hier namens onze inwoners en wij gaan voor een volwaardig ziekenhuis. U hangt een leuk verhaal op en het is me ook wel duidelijk dat u het een en ander ook moeilijk georganiseerd krijgt, ik wil u toch meegeven om toch eens te kijken of wij het niet ook gewoon meer een ?????????? georganiseerd kunnen krijgen, dus toch onze blik eens gaan focussen op het OZG of het UMCG, want als hier straks een acute afdeling verloskunde, kindergeneeskunde verdwijnt dan kun je er donder op zeggen dat ook de acute spoedeisende hulp op barsten staat en hebben we straks gewoon geen ziekenhuis meer hebben. dus ik zou toch echt willen meegeven mevrouw Van der Wiel dat u ook uw blik eens de andere kant opricht en niet alleen maar naar het Treantse.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Van der Wiel.
  • 0:27 mevr. C.v.d.Wiel
   Ja, nee, geen reactie op want we hebben, anders gaan we elkaar herhalen. We bespreken intensief met OZG, UMCG. De zorg die we samen kunnen leveren die leveren we al samen en de opgave die nu voor ons ligt is niet zozeer in het ziekenhuisgebouw zelf gelegen, maar veel meer in om samen met de OZG, maar ook UMCG, en andere partijen huisartsen, ambulancediensten om zorg op een andere manier goed te kunnen organiseren. Even hard hier als in Drenthe.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Klopstra, VVD.
  • 0:08 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Mevrouw Van der Wiel, wij weten dat het Martini, want u noemt het Martini bijna niet, dat valt mij echt op, dat is best een groot ziekenhuis hoor in Groningen, werken heel veel artsen, kinderartsen ook, wij weten dat het Martini heeft gesproken met Assen en dat tot dusver niet tot iets geleid heeft. laat ik me dan maar zo uitdrukken. Stel Martini en/of UMCG en/of OZG zou zeggen nou laten we die grens maar gewoon weer trekken en we willen graag een volwaardig ziekenhuis in Stadskanaal en als Treant het Refaja aan ons gunt dan valt daar met ons over te praten. Zou Treant dat willen? zo ja hoe ziet u dat dan, zo nee waarom niet.
  • 0:03 mevr. C.v.d.Wiel
   Nou dat is geen vraag waar je even ja of nee op zegt. Het feit dat ik Martini minder vaak noem daar zit in ieder geval geen opzet achter, we hebben allerlei partijen allerlei partners dus de twee ????????? ziekenhuizen, Martini en Isala zijn daar twee van. Tot nu toe hebben we de gesprekken er in ieder geval niet toe geleid dat partijen om ons heen een ziekenhuis zouden willen overnemen als zodanig. Er is een, dat zei ik in het begin van mijn betoog al, er is een moment geweest waarop Stadskanaal, Delfzijl en Winschoten naar elkaar hebben gekeken. Er is een reden voor geweest dat dat toen geen doorgang vond en dat is de reden waarom er uiteindelijk een andere keuze is gemaakt in het verleden. Dat zal dan zo zijn, op het moment dat er weer een andere situatie is en Martini, UMCG, OZG zouden deze vraag stellen dan horen wij die zeker aan en gaan we daarover met elkaar in gesprek.
  • 0:24 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Zoals de raad de hele avond al constateert blijft u bij het hele algemene verhaal en komt u weinig tot concreet. Wat is erop tegen om aan te geven of u het Refaja liever bij Treant houdt dan wel liever afstoot. Eigenlijk is de vraag wilt u graag Refaja bij de club houden.
  • 0:9 mevr. C.v.d.Wiel
   Volgens mij de tweede keer dat ik deze vraag krijg. Wij hebben geen plannen om onze Refaja ziekenhuis locatie niet meer bij Treant te laten horen.
  • 0:9 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   En als er een serieuze vraag komt bent u dan enthousiast om Treant afscheid van Refaja te laten nemen.
  • 0:01 mevr. C.v.d.Wiel
   Dit zijn en "stel" vragen en suggestieve vragen, dus ik hou me bij het antwoord dat als onze collega's interesse zouden hebben in deze beweging dan denk ik dat wij de eerste zijn die dat zouden horen.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:17 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   U zei net al terecht dat de raad eigenlijk wij krijgen constant als antwoord er zijn geen artsen, er zijn geen artsen. Hoe ziet u de toekomst voor u zonder artsen met een nieuw interventiecentrum?
  • 0:30 dhr. Post
   Eén van de grootste uitdagingen die we nu hebben, dat hebben we ook al eerder aan gerefereerd, is dat we op drie locaties dienst moeten doen. daarvoor heb je veel meer artsen nodig dan je daadwerkelijk voor het poliklinische en klinische werk nodig hebt. Dus een interventiecentrum waar je dienst kan doen, en dan doe je 1 op 12 in plaats van 1 op 4 dienst, lost daadwerkelijk het artsentekort op.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Mellies, LB
  • 0:15 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ik was het al bijna vergeten, maar in Westerbork was ook een meneer van het regionaal overleg acute zorg, volgens mij heeft u die afgelopen week gesproken. Wat was eigenlijk hun reflectie op uw plannen?
  • 0:04 mevr. C.v.d.Wiel
   Het ROAZ waar u inderdaad naar verwijst die hebben als taak om als een van de partners in het acute zorgnetwerk in deze regio dan beoordelen zij of door de verandering in het ????? aanbod zoals zij dat noemen, toetsen zij of er sprake is van witte vlekken. Dat is een leidraad voor het acute zorgnetwerk. Daar hebben zij ons plan getoetst, dat is door iedereen kritisch besproken, voorzien van vragen, debatten en uiteindelijk hebben wij deze week of afgelopen week de brief binnen gekregen dat door dit besluit er geen witte vlekken ontstaan dus dat zijnde het optiek van het ROAZ, dit een besluit is wat genomen kan worden.
  • 0:12 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Dus geen witte vlekken en dat zijn openbare besluiten of openbare rapportages van het ROAZ.
  • 0:7 mevr. C.v.d.Wiel
   De acute leidraad, dat is gewoon een algemeen bekend stuk, dus dat kunt u er zelf op naslaan, dat kopt.
  • 0:16 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Maar goed er zijn dus geen witte vlekken volgens het ROAZ, maar hebben zij ook nog iets aangegeven over ja het misschien wel sluiten van spoedeisende hulp, acute zorg op Stadskanaal, dat dat überhaupt wenselijk is.
  • 0:31 mevr. C.v.d.Wiel
   Het ROAZ houdt zich strikt aan hun eigen rolopvattingen, hun rol en hun taak die ze hebben, en dat is dat zij niet gaan over de besluiten die de zorgpartners in dat netwerk nemen, dat geldt voor aller zorgpartners, de huisartsen, UMCG, Isala, nou noem alle partijen maar op, wat wij wel hebben aangegeven is dat wij de samenwerking moeten zoeken met collega's om dit besluit wel goed uit te voeren en dat moet zorgvuldig. Dat kun je niet even doen en dat doen we ook zeker niet.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Ik denk dat we nu ruimschoots, is het een prangende vraag meneer Bieze
  • 1:54 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dat gaat niet over kinderartsen en kinderartsen, maar het gaat even over de toekomst. er is een debat geweest in de Tweede Kamer waarin de minister heeft toegezegd dat hij met wetgeving komt omtrent de weging van de menig van inwoners. we hebben het hier vanavond over empathie gehad en empathisch vermogen dat mag je van raden van bestuur en raden van toezicht verwachten. u ziet nu hier de volle publieke tribune, in de patio zitten mensen en hierachter ook, u hoort applaus en ik vraag mij dus af alhoewel er nog geen wetgeving is op dit moment, dus u hoeft zich daar helemaal niet aan te storen aan die inwoners, ik vraag mij dus af wat u mee gaat nemen van al dat applaus wat u hier hoort op de opmerkingen die wij hier gemaakt hebben en hoe u deze weging laat plaatsvinden van de mening van inwoners die voor ons ziekenhuis staan naast ons staan om dat ziekenhuis zo volwaardig mogelijk te laten blijven. Dus ik verwacht van u dat u empathisch daarmee omgaat en wij geven als raad ook richting u aan denk na ga in gesprek, dat willen inwoners ook, dat willen organisaties ook, misschien moeten we andere oplossingen gaan zoeken die u misschien met zijn allen nog niet hebt kunnen bedenken, maar betrek en weeg ook die meningen mee in uw beslissing. En ik heb de indruk dat u onder grote druk staat, dat zegt u ook, wij moeten volgend jaar zwarte cijfers schrijven, de bank zit u waarschijnlijk op de nek wat de heer Klopstra ook zegt, maar dat laat onverlet dat u die weging van al die belangen niet eventjes aan de kant kunt vegen. Dank u wel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Van der Wiel.
  • 0:18 mevr. C.v.d.Wiel
   Het is ook geenszins de bedoeling om die indruk te wekken dat we dat terzijde schuiven, we hebben hier al hele stapel aan signalen die we vandaag hebben gekregen. En wij zullen zeker ook de grote aanwezigheid hier en de steun ook voor hetgeen hier gezegd is nemen wij zeker mee in onze definitieve afwegingen.
  • 0:23 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Ik denk dat we nu ruimschoots veel aspecten besproken hebben vanavond. er is veel aan de orde geweest. Ik wil nu de andere raadsleden vragen of er nog vragen zijn en ik verzoek u het dringend om het kort te houden, gezien de tijd want we hebben straks nog een onderwerp. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 2:48 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, eigenlijk was dit ook mijn vraag en mevrouw Van der Wiel en de heer Post zijn heel duidelijk op de beantwoording ingegaan, maar eigenlijk hebben ze niks anders gezegd dan vorige week in Westerbork. Wat een hele geregisseerde bijeenkomst was waar mensen die een vervelende vraag stelden die microfoon voor de mond weggetrokken. Daar hoef ik geen discussie over ook geen antwoord, maar zo hebben we het ervaren. Alleen één vraag was niet geregisseerd. En dat was de vraag van de risico's voor de geboorte van kinderen en als het te lang voor de moeders duurde, die vraag was niet geregisseerd, want dat ging om minuten en daarom vond ik het ook zo geweldig dat vanavond wij dat nog even hoorden van een moeder die dat nog eens benadrukte en daar hebt u vanavond geen antwoord op gegeven. dat is heel opvallend dat u daar niks over zegt. En mijn vraag is ook; wat doet u nou met de insprekers die via emotie, dat merken we bij u niet, gelukkig misschien, maar via de emotie ook heel sterk benadrukt hebben hoe zij ertegenaan kijken. Maar ook bijvoorbeeld tegen die huisarts, dokter Winter, die ervaring heeft, bestuurlijke ervaring, met het Refaja. Daarom heb ik ook zelf dit artikel nog even meegenomen, waar een dochter van meneer Huizinga nog even omschrijft, en ik heb het allemaal meegemaakt, dat men 20 jaar lang zich heeft ingezet voor dit ziekenhuis. Samen met meneer Kleinhaneveld en Zwartsenberg, de ouderen kennen ze nog wel. En ik vind, en ik wil daar graag een antwoord van u over hebben, geeft u nou eens antwoord op die verloskunde. Er is gezegd er is de vraag gesteld alles wat hier als een trein loopt in het Refaja dat wordt ontmanteld. Zo wordt er gedacht in de praktijk en bij de werkenden. En dan ben ik het helemaal eens de menselijke maat in deze discussie is niet aanwezig bij u, het gevoel van veiligheid van burgers wordt door u onderschat en de werkgelegenheid van iedereen die erbij betrokken is daar loopt u makkelijk overheen. Wij begrijpen wel dat u een verantwoordelijkheid heeft als bestuurder die ook haar salaris moet verdienen, maar bent u bereid nou eens echt de rug recht te rechten om zich in te zetten voor het Refaja en te zeggen wat u hier wilt behouden. Want anders zal het voor u heel erg moeilijk worden. Kunt u daar nog iets over zeggen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Maarsingh. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 1:7 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Mijn vraag gaat een beetje een andere kant op, gaat ook naar de richting wat de meneer van de FNV vanavond heeft gezegd dat het over de banen die er zijn. Wij hebben dus ook al gehoord dat er dus al ontslagen zijn gevallen en dan wordt er wel gezegd van ja binnen een half jaar dan krijgen ze een nieuwe baan aangeboden of maar dat houdt dus wel in dat ze van de cure in de care gaan en ik denk dat dat toch niet een goede oplossing kan zijn voor heel veel verpleegkundigen. En wat gebeurd er als er binnen een half jaar geen nieuwe baan voor deze mensen is gevonden want ik heb in dit geval waar het nu over gaat is dat van een verpleegster die al 17 jaar in dienst is en die nou dus in het een of andere flexpool zit of in een uitzendbureau van jullie om dan te zorgen dat er nieuwe banen voor haar komen maar van de ene kant zegt u van er is geen personeel genoeg, er zijn wel artsen genoeg, maar aan de andere kant worden de mensen gewoon ontslagen. En dat vind ik toch wel een hele vreemde zaak. Ik wil graag een antwoord op en ik begrijp de zorg van de FNV want het speelt wel heel dusdanig mee. Dank u wel.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Van der Wiel.
  • 0:51 mevr. C.v.d.Wiel
   Als het gaat over het verplaatsen van banen, want tot nu toe hebben we het nog steeds over verplaatsen van banen, is uitermate vervelend. Wij realiseren ons als geen ander en dat kun je empathisch noemen, maar wij realiseren ons dat echt dat we en we moeten er graag voor willen zorgen dat onze mensen in ieder geval een baan houden. En natuurlijk het liefst een baan zoals ie die had de afgelopen jaren, in uw voorbeeld de afgelopen 17 jaar, maar als dat dan niet meer kan dan in ieder geval een andere baan als verpleegkundige binnen ons bedrijf zodat mensen in ieder geval een baan behouden. Omdat wij ook ons realiseren dat we een verantwoordelijkheid hebben in behoud van werkgelegenheid. En dan weet ik ook dat het minder fijn is als je dat op de plek niet kunt blijven doen zoals je dat altijd deed, maar als dat dan echt niet lukt dan in ieder geval toch nog een baan gewoon bij ons waarin je je vak nog kunt uitoefenen.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh zijn, nee daar mag u eerst op reageren
  • 0:35 mevr. C.v.d.Wiel
   Dan in aanzetting op wat u aangeeft, als het gaat over rug recht houden, volgens mij doen we dat. Als het gaat over kunnen we de consequenties van een voorgenomen besluit als het gaat over de sluiting van acute verloskunde, acute kindergeneeskunde, dan kunnen wij zeggen dat dat een verantwoord besluit is. dat wil niet zeggen dat we dat besluit met plezier nemen. In tegendeel. ??????????????????????? niet voor niks over dat je ook als bestuurder buikpijn daarvan kunt hebben en daar kan iedereen ook een mening over hebben en dat mag ook, maar zo voelt het wel. Want je wilt dit niet doen, je wilt geen afdeling sluiten.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Maarsingh
  • 0:37 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter daar komen wij niet uit en wij gaan er ook niet over, maar wat u vanavond hebt gezegd dat is ; wij hebben vele dillema's in de gezondheidszorg, en dat geloven wij wel, wij lezen ook wel de krant en wat stukken. Maar wat u ook zegt is; wij gaan gewoon door met ons voornemen en wij gaan in jullie een besluit nemen. En je kunt hoog springen of laag springen, wij gaan gewoon door met de besluitvorming. En ik zou dan nog maar eens even goed over nadenken om hier aan vast te houden, daar zou ik nog maar eens even goed over nadenken.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Ik wil eigenlijk komen tot een afronding. Meneer Van Beek.
  • 1:03 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, voorzitter we zijn tot een afronding gekomen, ik begrijp dat, ik neem graag even van de gelegenheid gebruik om toch nog even het een en ander kort te sluiten. Mevrouw Van der Wiel, meneer Post, u heeft vandaag een heleboel insprekers gehoord, 8 stuks, ieder met hun eigen verhaal, u heeft een raad hier tegenover u gehad die, laat ik het zachtjes zeggen, vrij kritisch was, ik hoop dat u die geluiden ter harte neemt. mijn oproep is, u zei toestraks van wij willen nog wel een debat aangaan ook met u als raad, dan denk ik en u wilt volgende maand een besluit nemen dan zijn wij graag tegemoet uw uitnodiging om voor die tijd nog te debatteren. En ik zou graag willen dat u meeneemt dan wel ons toezegt dat er meer regionaal hier in Zuidoost Groningen samengewerkt kan worden. Ik hoor u elke keer wel als antwoord geven; wij werken veel samen met alle ziekenhuizen om ons heen. Alleen ons bekruipt het gevoel dat dat niet zo is en dan zou ik graag hebben dat u dat gevoel bij ons wegneemt. Dus eigenlijk laat ik het heel kort zeggen mevrouw Van der Wiel, uw visie onderschrijft deze raad gewoon niet. En ik roep u gewoon op om een andere visie te schrijven. Misschien dat u daar een antwoord op kunt geven.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   wilt u daar op reageren
  • 0:09 mevr. C.v.d.Wiel
   niet anders dan dat ik uw vraag heb gehoord
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   wat zegt u?
  • 0:18 mevr. C.v.d.Wiel
   Niet anders dan dat ik uw vraag heb gehoord, als u aan ons vraagt van wij willen graag een wij zien een andere inhoud van de regiovisie, maar dan zijn we het met elkaar daar wellicht niet over eens, maar vandaar ook mijn eerste uitnodiging die u volgens mij ook accepteert als het gaat over een debat op korte termijn. dus u kunt onze uitnodiging tegemoet zien.
  • 0:25 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Ik zie dat er nog veel meer vragen zijn en er zullen nog veel meer vragen leven, maar ik wil toch tot een afronding komen. omdat we hebben nog een agendapunt voor vanavond te bespreken. Ik wil mevrouw Van der Wiel en meneer Post bedanken voor hun komst hier naartoe en ik wens u veel wijsheid met het nemen van uw besluiten. Dan schors ik de vergadering voor 10 minuten om eventjes de spullen klaar te zetten voor het volgende agendapunt.
  • 0:2 schorsing
 • 7 RIGG over de oorzaken van de financiële tekorten
  • 0:26 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik heropen de vergadering en ik wil u er op wijzen dat mevrouw Manning de stoel van meneer Mellies heeft ingenomen. Zij wil graag aanwezig zijn bij de presentatie die we zo meteen hebben van het RIGG. Voorafgaand aan die presentatie geef ik het woord aan meneer Hamster, de wethouder.
  • 1:9 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter, heel kort want het is al laat, het is natuurlijk licht teleurstellend om te zien dat de grote publieke belangstelling die er was niet voor de jeugdzorg bleek te zijn. Aan de andere kant is het heel goed te zien dat u hier wel met zijn allen bent, wij hebben vanavond best een zware onderwerp nog even te verhapstukken. Niet zozeer de inhoud van de jeugdzorg als wel de financiële ontwikkelingen en de wijze waarop we die opgepakt hebben. Ik ben heel blij dat we een hele stevige vertegenwoordiging vanuit de RIGG hebben met de directeur hier naast mij, Hemmala Sheerbahadoersing, en twee medewerkers. Eileen van Lichten, Eileen heeft de taskforce getrokken en Heleen die zal jullie zo meenemen door de presentatie heen. Uiteraard laten we ook graag zien wat we hier lokaal aan het doen zijn met alles wat we regionaal leren en samenwerken. En daarvoor zal de u ongetwijfeld bekende Albert Lubberink als lokaal projectleider ook nog even kort presenteren. Dit alles proberen we inclusief uw bijdrage in een uurtje te stoppen zodat mevrouw Sterenborg nog zeker een half uurtje van haar verjaardag kan genieten.
  • 0:21 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Moest dat? Ok, dank je wel. Ik wil u allemaal dringend vragen om tijdens de presentatie geen interrupties te doen als dat niet nodig is zodat we er wat vlotter doorheen kunnen en bewaar voor ze aan het eind. Aan u het woord. (insprekers van RIGG zijn; Eileen van Ligten, Heleen ??? en Hemalla Sheerbahadoersing)
  • 8:55 insprekers RIGG
   presentatie Heleen, van RIGG.
  • 6:56 insprekers RIGG
   Eileen van Ligten, RIGG
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 2:01 insprekers RIGG
   E. van Ligten
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:3 insprekers RIGG
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 1:9 insprekers RIGG
   E. van Ligten
  • 0:10 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
  • 1:11 insprekers RIGG
  • 5:43 insprekers RIGG
   E. van Ligten
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:00 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
  • 0:25 insprekers RIGG
   E. van Ligten
  • 0:27 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
  • 0:45 insprekers RIGG
   E. van Ligten
  • 0:14 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
  • 0:5 insprekers RIGG
   E. van Ligten
  • 1:16 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
  • 0:12 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
  • 0:04 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
  • 0:39 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
  • 0:40 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:30 insprekers RIGG
   E. van Ligten
  • 0:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 1:01 insprekers RIGG
   Heleen
  • 0:34 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 2:2 insprekers RIGG
  • 0:50 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 6:57 dhr. A.Lubberink
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:23 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
  • 0:56 insprekers RIGG
  • 0:9 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
  • 1:0 insprekers RIGG
  • 0:24 insprekers RIGG
   Heleen
  • 0:8 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
  • 0:18 insprekers RIGG
  • 1:11 insprekers RIGG
   Heleen
  • 0:11 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:48 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
  • 0:22 insprekers RIGG
  • 0:46 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
  • 0:55 insprekers RIGG
   Heleen
  • 0:46 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
  • 0:6 insprekers RIGG
  • 0:16 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
  • 0:39 dhr. A.Lubberink
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:3 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
  • 1:1 insprekers RIGG
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 2:10 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
  • 0:04 dhr. A.Lubberink
  • 0:42 insprekers RIGG
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:22 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
  • 0:26 insprekers RIGG
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:18 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:54 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
  • 0:3 insprekers RIGG
  • 0:6 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
  • 0:9 insprekers RIGG
  • 0:41 insprekers RIGG
  • 0:5 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:08 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
  • 0:26 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
 • 8 Rondvraag
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
 • 9 Sluiting
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg