Raadsinformatie

Commissievergadering 16 januari 2012

Naam
Download het audiobestand (30,94 MB)
Download de gesproken tekst (113,93 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (36,92 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 Presentatie Scholengroep OPRON
 • 6 Rondvraag
 • 7 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:26 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
 • 2 Mededelingen
  • 0:30 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
 • 5 Presentatie Scholengroep OPRON
  • 1:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:44 pauze
  • 0:10 H. Oosterwijk
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:3 H. Oosterwijk
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:19 H. Oosterwijk
  • 0:20 J. Blaauw
  • 0:17 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:45 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
  • 0:24 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 11:05 J. Bustin
  • 6:18 J. Bustin
  • 0:0 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:7 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
  • 0:42 J. Bustin
  • 0:7 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:13 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:55 J. Bustin
  • 0:2 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 15:45 J. Bustin
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:7 J. Bustin
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 8:35 J. Bustin
  • 0:02 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
  • 2:01 J. Bustin
  • 0:16 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
  • 0:52 J. Bustin
  • 0:8 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:9 J. Bustin
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:1 J. Bustin
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:08 J. Bustin
  • 0:08 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
  • 2:10 J. Bustin
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:2 J. Bustin
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:50 J. Bustin
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:38 J. Bustin
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:16 J. Bustin
  • 0:21 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:19 J. Bustin
  • 0:4 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:31 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
  • 0:05 J. Bustin
  • 0:13 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
  • 0:37 J. Bustin
  • 0:29 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:1 J. Bustin
  • 0:27 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:16 J. Bustin
  • 1:9 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
 • 6 Rondvraag
  • 0:29 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
 • 7 Sluiting
  • 0:43 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius