Raadsinformatie

Raadsvergadering 25 februari 2013

Naam
Download het audiobestand (58,90 MB)
Download de gesproken tekst (917,70 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (232,36 KB)
 • 1 Opening
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 28 januari 2013
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 11 Rondvraag
 • 12 Brug- en sluisbediening
 • 13 Gewijzigde begroting 2013 Wedeka
 • 14 Motie Gaswinning
 • 15 Motie opheffingsnorm
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 1:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom. Ook een woord van welkom aan de pers en de mensen op de publieke tribune. Tweede raadsvergadering we gaan kijken vanavond. Het is niet een gigantische uitgebreide maar dat voorspeld niks over de tijdsduur van de vergadering. Ik moet in ieder geval melden dat namens de Christen Unie de heer van Beek niet aanwezig is vanavond en dat onze secretaris mogelijk later tijdens deze vergadering aanschuift want die had nog een overleg. Ik wil ook nog graag even in herinerring brengen het werkbezoek wat de commisaris van de koningin a.s vrijdag gaat brengen, daarvoor heeft u een uitnodiging gehad ik weet ook al dat er een aantal opgaven zijn gedaan, maar voor het geval u dat nog niet hebt gedaan en u bent wel in staat om aanwezig te zijn dan kan opgave nog bij het bestuurssecretariaat. Daarmee heb ik de mededelingen gehad, ja, dan gaan we naar het vaststellen van de agenda. Mevrouw Brongers CDA.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 0:10 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter wij willen graag samen met de Christen Unie een motie vreemd aan de orde van de dag inbrengen.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan geef ik u dan straks de gelegenheid voor en dan kunnen we die behandelen als eerstevolg...agendapunt 15 zal dat worden. Meneer Gelling gemeentebelangen.
  • 0:1 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel. Ook onze fractie wil graag een motie vreemd aan de orde indienen.( iemand fluisterend;"vreemd van de dag")
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan doen we dat ook na agendapunt 13, dus dan wordt dat respectievelijk 14 en 15 of net in omgekeerde volgorde. Zo is het goed? Oké..goed. Wij hebben vanavond één inspreker en dat is naar aanleiding van agendapunt 12, de brug en sluisbediening. En als het goed is dan is de heer Dun aanwezig van jachthaven de Runde uit Ter Apel en ik wil u graag in de gelegenheid stellen meneer Dun om u naar aanleiding van agendapunt 12 het woord te voeren.
 • 4 Insprekers
  • 6:57 H. Dun
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja...hardstikke mooi dat ik hier een keer in Stadskanaal ben, ik ben wel eens in het gemeentehuis maar niet in de raadzaal. Dan zie ik ook andere mensen een keer, sommige mensen ken ik sommige niet. Maar ik zal me even voorstellen. Ik ben Henk Dun en dus jachthaven eigenaar in Ter Apel en ook havenmeester daar en ook beheer ik voor de gemeente Vlagtwedde het kanaal in het dorp. Ja..sinds 2005 ben ik bezig de vaarrecreatie in deze regio een impuls te geven door de vaarrecreanten te geven waar ze om vragen namelijk plezier beleven aan de recreatievaart en hun een zo hoog mogelijk service niveau te bieden zodat ze met hun schip terug komen in deze regio. Dat doe ik niet alleen, ook samen met de Stichting Recreatietoervaart Nederland en diverse andere organisaties. Maar ook lokaal bestuur, Provincies en marketing Groningen en de lokale toerist info Westerwolde. Jarenlang was er getouwtrek om de zondagbediening, dan weer was gemeente Veendam spelbreker dan weer Stadskanaal of Vlagtwedde. Toen de provincie Drenthe de nieuwe route via het Zuidlaardermeer wel op zondag ging bedienen moest Veendam wel mee. Ook gemeente Pekela ging mee besluitvorming in de gemeente Stadskanaal was er ook in de vorige regeer periode echter het raadsbesluit werd vreemd genoeg nooit uitgevoerd. In die hoedanigheid begrijp ik eigenlijk niet dat er een besluit voorligt om de zondagbediening in te voeren want dat besluit lag er al. Ik vraag mij af of iemand van de huidige raad daar wel van op de hoogte is. Want er is nimmer een raadsbesluit genomen naderhand dat het niet door zou gaan. Ook ten aanzien van het heffen van liggelden neemt Stadskanaal een andere positie in door dit in het centrum niet te vragen ondanks eerdere afspraken daarover in de streekraad. Ook dit is een houding die een particuliere ondernemer danig in het vaarwater zit, om zo maar te spreken, waardoor er sprake is van een oneerlijke concurentie. Wat opvalt is steeds het eigenhandig optreden van de diverse lokale overheden zonder echter te kijken naar die klant die we samen hier naar toe willen trekken. Dit terwijl het Stadskanaal een kanaal is die door meerdere gemeenten loopt. Stel je voor dat iedere gemeente waar de A28 doorheen loopt fzelf gaat bepalen wanner over deze weg auto's mogen rijden. Ook als wij zelf op vakantie gaan verwachten wij in het weekend hetzelfde service niveau. Waarom mogen watertoeristen dat niet verwachten. Eindelijk waren er in het voorjaar van 2011 diverse overheden bij elkaar bij ons in het havenpaviljoen. Provincie Groningen, Drenthe, Landkreis Leer, waterschap Hunze en Aa's, Stadskanaal, Vlagtwedde, Veendam, Pelela's,Haren Ems en Emmen. Binnen die groep is destijds afgesproken om aan te sturen op zondagsopening in 2012 Echter weer werd er binnen de gemeente Stadskanaal anders besloten, tenminste... werd niet uitgevoerd en weer een extra jaar geen zondagbediening. Geen opening dus en de toerist, waar het om draait, was weer de klos mag ik wel zeggen. Zo ook de lokale vaartoerist die juist gebruik wil maken van de weekenden. Er is onvoorstelbaar weinig goed en constructief overleg met elkaar op dit terrein, dat blijkt ook weer uit het voorstel welke nu voorligt. Immers overleg zou naderhand plaats moeten vinden. Hoe opmerkelijk want democratie geld vooraf. Daarnaast merk ik aan onderliggend voorstel dat er geen contact is geweest met mensen die betrokken zijn met de watersport en ook niet met ondernemers die met deze groep hun brood willen verdienen. De laatste vier jaar heb ik eerder vele klachten over de brugbediening aan ambtenaren, wethouder en zelfs aan de voorzitter van deze raad overhandigd. Klachten van vaarrecreanten over de bediening, geen van deze schriftelijk ingediende klachten zijn beantwoord zelfs nog geen bericht van ontvangst. Het ging dus al niet super en dat heeft afgelopen jaar weer geresulteerd in negatieve stukken in gerenomeerde watersportbladen. Ook van de zijde van het bestuurslid van de HISWA, juist over het doorvaren door de gemeente Stadskanaal. Nu ligt een voorstel voor met colonnenvaart, op zich is het tijdstip om dat nu op deze wijze in te voeren wel erg ongelukkig alle folders zijn gedrukt, de wateralmanak de grote vraagbraak voor de vaartoerist is gedrukt en eigenlijk zou je dat nu niet meer kunnen veranderen. daarnaast is niet gekeken naar de gevolgen van dit voorstel, juist nu net de nieuwe verbinding Ter Apel - Erica opengaat. Op de drukste dagen zijn er soms 50 schepen per dag de doorvaart gaat straks met meer dan 100% omhoog. Dat lukt niet met minder bediening en dat ligt hem vooral in de sluizen. Deze kunnen maximaal 5 schepen herbergen. Dit zou dan betekenen dat een pakket van 15 of 20 schepen 4x geschut moet worden per sluis wat per schutting een half uur tijd betekend. Dat werkt niet in colonnenvaart met meer dan 5 schepen. De doorvaart stagneert dus hierdoor. Wat overigens in het voorstel wordt gesteld, dat de doorvaart in Stadskanaal een halve dag is, dit wordt voor 80% zeker niet gerealiseerd en is te positief ingesteld. Maar verder heb ik tijdens onze 1e vergadering ook aangehoord hoe hoog de diverse offertes waren van de zondagbediening. Ook daaruit bleek dat er ruimte moet zijn om te onderhandelen. Ook in andere gemeenten is dat gebeurd, desnoods met private partijen, want dat mis ik in dit hele voorstel van eventuele aanbesteding. Misschien kan dan de zondagbediening apart worden aanbesteed, zodat u niet zit met lonen van 200% over deze dagdelen want dat geldt namelijk niet in de recreatie. Ook dat kan al voor minder kosten zorgen. Doel daarbij kan alleen maar zijn, om de vaartoerist die binnen deze regio komt zo goed mogelijk op te vangen en op hun wensen te bedienen waardoor ze een andere keer terugkomen. Ik meen dat de besluitvorming hierover democratisch met de betrokken partijen moet worden besproken en niet alleen vanaf een bestuurlijke of ambtelijke tafel. Aansluiting met de BRTN normen is in de toekomst een must, als je ook eruit wil halen wat erin zat, namelijk versterken van de economie. En daar worden immers deze projecten altijd voor opgezet. Stelt u zich voor dat een ondernemer een zaak begint aan een straat en de gemeente gaat vervolgens later deze straat 2 tot 4 keer per dag openstellen met beperkte tijden, dat gaat niet werken. Ook voor de lokale ondernemers en organisaties is konvooivaart niet wenselijk. Stelt u zich een Snikkevaart voor, als die steeds moet wachten op andere schepen. Of als hij een arrangement heeft met de STAR, denkt u dat die toeristen kunnen wachten? Echt niet. Of als er een konvooi uit Stadskanaal vertrekt en komt langs tankstation Overberg en dat twee schepen willen tanken, moet de rest dan wachten op die twee schepen? Ook dat gaat niet werken. Ja...dus dat is iets waar goed naar gekeken moet worden. Ook de stichting Snikkeweek in Musselkanaal en de ondernemers in Musselkanaal kunnen niet achter dit voorstel staan omdat de schepen op slechts enkele plaatsen zullen gaan aanleggen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Komt u wel ter afronding meneer Dun?
  • 0:44 H. Dun
   Ja...ik zal ter afronding komen. Ik denk dat het belangrijk is dat "het Stadskanaal" niet alleen van de gemeente Stadskanaal is. U heeft als gemeente verantwoordelijkheid die verder gaat dan het eigen gemeentehuis. Ik heb het voor u op schrift gesteld, dus u kunt straks ook een stukje krijgen daarvan. Ja..het gaat namelijk te ver om hier alle in's en out's te bespreken, maar ik denk dat het belangrijk is om de HISWA, de watersportbond en de sportvereniging, de ondernemers die daarbij betrokken is, om die daadwerkelijk daarbij ook te betrekken. Dat wij als gezamelijke belanghebbenden denken dat volledige bediening door de vele bruggen en sluizen een must is. En in ieder geval kan dit voorjaar al niet meer, en daarna zoek aansluiting met de BRTN normering voor de zomermaanden. Dat zou een stuk beter functioneren en zal meer ten goede komen aan de lokale economie.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ik zag dat u het op papier had staan meneer Dun, het is een heel stuk dus misschien kunt u dat inleveren, kunnen we dat altijd vermenigvuldigen. Ik kijk even rond....Zijn er nog vragen aan de heer Dun. Meneer Hekking SP, verduidelijkende vragen.
  • 0:22 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Meneer Dun, dankuwel voor uw verhaal. Ik begrijp uit het hele verhaal dat wij als gemeente niet zo denderend goed uit de bus komen. Aangaande.... brugbediening en dergelijke. Loopt u nou niet het risico...want u wijst eigenlijk alles af...loopt u nou niet het risico dat als wij als raad wat er nu voorligt afwijzen dat er dus helemaal niet meer gevaren kan worden deze zomer op zondag?
  • 0:46 H. Dun
   Nou ik denk dat we gewoon normaal bediend moeten worden door de week en ik denk als je een voorstel hebt aangenomen over zondagbediening al een aantal jaren terug dat je moet bekijken hoe je dat kunt gaat invullen. Als ik dan zie nu dat de provincie Groningen daar zelfs een deel van het geld voor beschikbaar heeft gesteld en dat zou nu niet gebruikt worden dat zou wel erg jammer zijn, zeker nu met die dubbele doorvaart die er vanaf de andere kant gaat komen. Ja..Het is gewoon een must want anders haal je het gewoon niet en dan ga je de boel zo frusteren dat je daardoor juist datgene wat je hebt willen bereiken in de afgelopen jaren dat je dat helemaal teniet gaat doen. En eigenlijk is die tendens de laatste drie jaar al een klein beetje gebleken door de slechte wat beperktere bediening wat heeft plaats gevonden. Ja...de schriftelijke brieven daarover dat zijn tientallen die spreken voor zich.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Borgesius VVD
  • 0:28 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja..meneer Dun die spreekt over een voorstel...aangenomen....ik denk dat ik één van de langst zittenden raadsleden ben, misschien wel de langste. Maar ik kan mij dat niet herinneren, ik kan mij wel herinneren dat wij dat hier eens een keer hebben besproken. Zeg maar opiniërend, maar dat daar een besluit aan ten grondslag ligt....dat waag ik te betwijfelen.
  • 0:11 H. Dun
   Nou..ik kon de exacte datum zo niet achterhalen, ik denk dat het in 2010 is geweest en de vorige wethouder die heeft mij dit ook bevestigd. En destijds is er een besluit genomen
  • 0:0 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   No Way..!!!
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik corrigeren..
  • 0:2 H. Dun
   Nou of wethouder of iemand die daar betrokken was.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee meneer Dun dan ga ik u corrigeren want dan zou die onder mijn voorzitterschap zou dat een agendapunt moeten zijn geweest in deze raad.
  • 0:2 H. Dun
   Ik zal de exacte datum dan even proberen te achterhalen.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien kunt u dat op..via internet nu nog boven water tillen, maar anders zoeken we daar straks een oplossing voor. Maar ik kan me niet voorstellen dat hier in de afgelopen twee en hafl jaar, drie en halfjaar hier agendapunt is geweest qau een raadsbesluit.
  • 0:1 H. Dun
   ik hè..ik hè
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Daarom zei ik ook opiniërend.. maar dat is heel iets anders dan dat daar een besluit aan ten grondslag ligt.
  • 0:07 H. Dun
   Er is een besluit destijds genomen wat ik mij kan herinneren en de lelijke tekst is dat het College was verzocht om met voorstellen te komen om de zondagbediening te realiseren. Maar...
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dun..meneer Dun. Nu ga ik even ingrijpen, het is een wezenlijk verschil of de raadsleden zeg maar het College verzoeken iets uit te werken, daarmee op de agenda te komen of iets wat hier op de agenda heeft gestaan en waar een raadsbesluit over is genomen. Dat is niet het geval, laten we er niet over discussiëren want volgens mij is het niet bepalend voor de inhoud van agendapunt 12, daar hebben we het straks over. Maar daarmee stelt het mij wel gerust op een gegeven moment dat wij in ieder geval niet gemist hebben dat er een oud raadsbesluit aan ten grond zal liggen. Mag ik u danken voor uw inspraak en ik wil u van harte uitnodigen om te blijven zitten en de discussie te gaan volgen.
  • 0:3 H. Dun
   Ik hoop dat dat nog lukt ja, dank u.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 28 januari 2013
  • 05. De besluitenlijst van 28 januari 2013 (43 KB)
  • 1:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U kunt het betrekken bij de behandeling van agendapunt 12. Dan wil ik nu eerst graag gaan naar de behandeling van agendapunt 5 en dat is de besluitenlijst van 28 januari. Eerst redactioneel, pagina 1, 2, 3, en 4 geen op- of aanmerkingen.. [voorzitter klopt met hamer] Dan is die daarmee vastgesteld. Met dank aan de notuliste. Naar aanleiding van pagina 1,2,3, en 4...Niet..Dankuwel. Dan gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen. Er is van de kant van het College, op mij na, geen behoefte om daar vooraf iets over te zeggen, maar ik moet u excuses aanbieden ten aanzien van de..eh..punt..moet ik even goed kijken..16. 16 gehoorbeschadiging, ik zei al kan ik natuurlijk het grapje maken dat ik het niet gehoord heb toen, maar dat is niet het geval. Brief komt in de loop van volgende week naar u toe, het is dus niet aan onze aandacht ontschoten. Als u belangstelling heeft dan ken ik de strekking van de brief, dus dat zou ik u kunnen vertellen. U kan ook even wachten tot de brief naar u toekomt en dat ie de volgende keer op de lijst met ingekomen stukken staat en als u dan nog vragen heeft dat ik ze beantwoord, maar die keuze is even aan u.
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   We wachten de brief af.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (41,72 KB)
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, prima. Die volgt dus. Iemand die over de punten op de lijst met toezeggingen het woord wil voeren, verder niet. Dan is die duidelijk.Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken..Iemand die daar het woord over wil voeren. Mevrouw Brongers, meneer Pals en meneer Dijkstra..meneer Dijkstra en meneer Hofstra, meneer Dijkstra èn mevrouw Sterenborg.....Ik ga van..ik ga even bovenaan beginnen. Over punt1, niemand, punt 2, meneer Dijkstra Christen Unie
  • 0:50 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Ik wil iets zeggen over dit stuk..het gaat over bestuursakkoord jeugd 2013 - 2016. Er is een voortzetting van de samenwerking in afstemming tussen de provincie en de gemeente op het gebied van de jeugdzorg. De komende periode moet de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente per 1 januari, nee...2015 zijn gerealiseerd. Ik lees in het bestuursakkoord, jeugd dat we in loop van 2013 een raadsvoorstel kunnen verwachten over de voortgang van deze transitie. Kan ik hieruit concluderen dat we als raad op weg naar het raadsvoorstel voor dit decentralisatie project niet worden meegenomen door u in de tot standkoming van dit raadsvoorstel. Dus ik bedoel dat we misschien tussendoor ook nog een keer een soort commissie hebben, dat wilde ik u vragen.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder, wethouder Hamster.
  • 1:8 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dank u wel voor uw vraag. De timing is opmerkelijk..want...Nou ik heb u in juni vorig jaar de routekaart toegestuurd waarin de zes stappen van de transitie vermeld staan en daarin werden de eerste twee stappen benoemd, de foto, zeg maar de huidige stand van zaken en stap twee de contouren, wat gaan we op welk niveau aanpakken en daarnaast stond een stippellijn. En die stippellijn was een besluitvormingsmoment voor ons als College om te gaan kijken van hoe zetten we de programma-organisatie op en welke vragen gaan we nu verder richting het ontwerp en de uitvoering maken en die stippellijn daar zijn we precies bij aanbeland want morgen ligt er een stuk in het College, en ik durf het te zeggen, het is normaal gesproken niet openbaar, maar iedereen heeft hem al voor akkoord getekend. Dus morgen besluiten wij als College dat wij akkoord zijn met de afronding van de eerste twee stappen, en het ingaan van de 3e, 4e, 5e en 6e stap. Maar dat is ook het moment dat wij u als Raad, daar vraagt u naar, mee willen gaan nemen en ik heb voorzichtig met de griffier besproken of we daar in april een moment voor zouden kunnen prikken. Dus dan praat ik u graag bij en dan hoor ik graag van u wat u belangrijk vindt in deze kwaliteit van de jeugdzorg.
  • 0:2 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ik ben blij met dit antwoord.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De wethouder heeft natuurlijk de andere college-leden allemaal wakker geschud om nog eens heftig na te denken over het feit of we daar nog iets aan willen veranderen want de vergadering ìs pas morgenvroeg. Hahaha...Maar goed het geeft wel heel duidelijk richting. Uw vraag is beantwoord denk ik meneer Dijkstra. Punt drie.... Meneer Hofstra PvdA.
  • 0:45 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel voorzitter. Deze brief van de Stichting Noordelijke Ondergrond-afvalvrij heeft ons standpunt hierover nog maar weer eens versterkt, namelijk dat wij tegenstander zijn van het opbergen van radioactief afval in onze bodem. Recente ontwikkelingen hebben ons standpunt ook versterkt namelijk de aardschokken ter gevolge van de gaswinning. We weten allemaal dat he...kernafval duizenden jaren gevaarlijk blijft. Er is een hoge mate van zekerheid nodig om dat te kunnen opbergen. En ervaring leert ook dat opslag in zoutkoepels in Duitsland, die zijn een jaar of twintig oud en die zijn nu al lek of instabiel. Dus...Naar aanleiding hiervan wouden wij dat even..nog even benadrukken. Dank u wel.
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u voor uw statement, maar u blijft met het voor kennisgeving aannemen blijft u akkoord. Akkoord. Punt vier. Motie over de schijnconstructies van de arbeidsmigranten van de gemeenten Westland. Voor kennisgeving aannemen? Akkoord. Dan de lantaarnpalen aan de Krommewijk. Meneer Pals D66.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, we zijn toch met het licht bezig in de gemeente. Dus onze vraag is of er al een antwoord mogelijk is aan de heer van Dijk te geven over die drie lantaarnpalen want het is al weer vier weken in behandeling.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U zou het besluit om het in handen te stellen van het College willen veranderen?
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij houden het in handen van het College alleen we vragen heeft het College er inmiddels al een antwoord op.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even naar wethouder Bessembinders.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee uw vraag beantwoord meneer Pals?
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Uiteraard is de vraag daar niet mee beantwoord. Maar ik begrijp..
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Jawel, jawel, jawel...nou corrigeer ik u zelf. U vroeg of wij op een gegeven moment al een antwoord hadden en dat antwoord was nee.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik ben het...Voorzitter ik ben het helemaal met u eens, alleen meneer van Dijk heeft nog geen antwoord.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee....Maar goed het is in handen gesteld om een antwoord te geven natuurlijk, dus de volgende keer zal die misschien wel samen met uw andere vraag over het licht in één keer beantwoord kunnen worden.
  • 0:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De gemeente monitor..waar staat je gemeente, punt 6. Wordt ook betrokken bij discusie over controle toren, interbestuurlijk toezicht. Voor kennisgeving aangenomen. Dan de motie van de gemeente Geertruidenberg over het onderhandelingsakkoord, nou daar heeft u ook al een schrijven over gehad van het College..niemand? Voor kennisgeving aannemen wordt het dan neem ik aan. De december-circulaire. Punt 9 de integrale aanpak woonoverlast. Mevrouw Brongers CDA, meneer Pals D66 en mevrouw Woortman PvdA. Mevrouw Brongers CDA.
  • 0:38 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter, het was goed om te lezen dat het project wooncoach inderdaad effect heeft gehad en wel op een hele goede manier, de woonoverlast is naarstig afgenomen. Dus die resultaten zijn heel positief te noemen en dat doet goed. Als wij het goed begrepen hebben dan worden de cijfers, dus het monitoren van de woonoverlast, ook geïntergreerd in het centrum jeugd en gezin en veiligheid en worden wij daarop op reguliere wijze over geïnformeerd dan wel bijgesproken, is die conclusie juist? Dat even als vraag.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Pals D66.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ook complimenten voor het terugdringen van de overlast die men ondervindt. Wij hebben nog één punt dat is het aandachtspunt wat staat dat eind 2012 een, blijkt dan vooral, tussen aanhalingstekens, een dreigende woonoverlast bij vijf particuliere kamerverhuurbedrijven. En er is nog geen contact met de eigenaren van deze kamerverhuurbedrijf geweest, dus wij vragen ons af wanneer dat gaat gebeuren en of wij daar ook over op de hoogte worden gesteld.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel...
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En vooral met name over de dreigende woonoverlast.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Mevrouw Woortman PvdA.
  • 0:5 C. Woortman-Oosting
   raadslid PvdA
   C. Woortman-Oosting
   Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik sluit mij aan..of wij sluiten ons aan bij mevrouw Brongers van het CDA.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is kort en krachtig.
  • 0:0 C. Woortman-Oosting
   raadslid PvdA
   C. Woortman-Oosting
   Ja.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wethouder Bessembinders.
  • 1:9 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja voorzitter eh...Ik dank voor de reacties in die zin van dat het project inderdaad goeie effecten heeft gehad en we hebben de pilot afgerond in overleg met de verschillende partijen. Uiteraard gaat de bestrijding van woonoverlast door..en eh..en gaan wij dat via de reguliere kanalen gaan wij dat organiseren. Het CJGV heeft getoond daar een hele belangrijke rol in te vervullen. Uiteraard zullen de...de zeg maar de gegevens over overlast bestreiding zullen terugkomen in de overzichten van CJGV maar wij hebben in dat bestuurlijk platform ook afgesproken dat wij minimaal één keer per jaar de voortgang van de bestrijding van woonoverlast sowieso zullen bespreken om daarmee de vinger aan de pols te houden. Wat de vraag van de heer Pals betreft van die dreigende overlast van kamerverhuur dat is een volgende stap die genomen wordt en ik ben niet exact op de hoogte of dat inmiddels is gebeurd maar wij zullen u inderdaad op de hoogte houden van, als zich daar ontwikkelingen voordoen die ook voor u van belang zijn. Dank u wel.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende beantwoord? Ga ik naar agendapunt...of ingekomen stuk punt 10. Ministerie van Veiligheid en justitie en de reactie over de motie van de PI.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   11. Over de monitor agressie en geweld en het openbaar bestuur. Niemand. 12. De protestantse kerk Stadskanaal over de winkelsluiting en de zondagsrust. Mevrouw Sterenborg Christen Unie.
  • 0:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, en ik wou brief 13 daar ook graag bij aansluiten, want die had dezelfde strekking. Wij delen de zorgen die de protestantse kerk Stadskanaal en de Christelijk gereformeerde kerk het Lichtbaken hebben en wij rekenen erop dat het College het APV handhaafd.
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is op dit moment denk ik nog aan de orde, want een nieuwe winkeltijdenwet is nog niet formeel behandeld dus er is nog geen sprake van andere voorstellen. Als dat het geval zou zijn dan komen ze op uw tafel. Nog meer over agendapunt 12 en 13, want de combinatie is inderdaad terecht. Nee..14. Stichting Jatri. Niet. Dan hebben we daarmee de ingekomen stukken behandeld. [klopt met de hamer]
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Inlichtingen vanuit het College. Geen vandaag.
 • 9 Vragenuur
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vragenuurtje niet aangevraagd en de plaats is niet gemeld.
 • 11 Rondvraag
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ben ik bij de rondvraag. En dan begin ik aan mijn rechterzijde. Meneer Deuring.
  • 0:1 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ik heb geen zaak voor de rondvraag.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling, mevrouw Brongers, meneer Plieger, meneer Boels, meneer Maarsingh, meneer Gelling, mevrouw Hernamt, meneer Pals.
  • 1:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter we hebben twee vragen, de eerste vraag betreft over de verwarring die er eigenlijk landelijk nu een beetje gaat heersen over wanneer nu de nacht, of wanneer nou de koninginnedag nu wordt gevierd. Er zijn heel wat gemeentes die doen het op 30 april er zijn gemeentes die doen het op 27. Is daar nou officieel een besluit over genomen, is dat al bekend gemaakt dat is onze eerste vraag. Onze tweede vraag is de 33.000 euro die B&W beschikbaar heeft gesteld t.a.v. de Oranje festiviteiten. Ik breng u toch in woorden dat het koningklijk paar zelf heeft betracht dat wij het sober en...heel sober moeten gaan vieren en daar past denk ik die 33.000 euro niet echt bij. En u weet D66 is toch meer een republikeinse partij dan een koningspartij, dus in die zin zijn we ook niet zo voorstander voor die 33.000 euro. En we vinden het eigenlijk ook een beetje raar in deze tijd om 33.000 euro beschikbaar te stellen die u kennelijk heeft of van een of ander potje vandaan gehaald heeft, om dat beschikbaar te stellen aan deze en gene vereniging die zijn best doet om er een leuk feest van te maken. Dat is onze opmerking.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, ik ga eerst nog even verder voor dat wij vragen gaan beantwoorden. Mevrouw Rodenberg, meneer Borgesius, mevrouw van der Heide, Sterenborg. Mevrouw Sterenborg Christen Unie.
  • 0:31 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Vorige week kwam in het nieuws dat de werkeloosheid weer behoorlijk toegenomen is en dat is nog nooit zo hoog geweest als de laatste 30 jaar en dit baard onze fractie zorgen. En volgens onze informatie zijn er in Duitsland wel mogelijkheden om aan het werk te komen door samenwerking van de gemeenten met de Eems-Dollard regio. Zouden we met elkaar misschien aan verbetering kunnen werken door grensoverschrijdend werkgelegenheid projecten aan te gaan. In Borger-Odoorn en Emmen zijn ze hier al mee bezig en mijn vraag is eigenlijk wat doet onze gemeente?
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Dijkstra, meneer Christians, mevrouw Kroom.
  • 0:09 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Eind januari stond er in de krant en volgens mij stond dat ook in uw eigen persbericht dat eh.. er eh.. de horeca en de winkeliers worden uitgenodigd om de levendigheid van het raadhuisplein een goede impuls te geven. En concreet is onze vraag of daar de burgers ook bij betrokken kunnen worden.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Woortman, meneer van der Vlag.
  • 0:05 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Ja..dank u wel. Op dinsdag 5 februari jongstleden is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen van het PvdA kamerlid Marcouch, waarin wordt voorgesteld om een project in Assen, waarbij werkloze jongeren werkervaring opdoen bij de politie, voor de gehele nationale politie door te voeren. We hebben twee vragen aan het College, heeft het college kennis genomen van deze aangenomen motie en zo ja is het College voornemens om met deze motie aan de slag te gaan en de mogelijkheden hiertoe in deze gemeente wil gaan onderzoeken. Temeer ook omdat constructies zoals het nu bij de stadswachten het geval is onder druk staan cq mogelijk geschrapt gaan worden. Uiteraard benadrukt de fractie van de PvdA dat dit, net als in de motie verwoord overigens, niet ten koste mag gaan van de reguliere arbeidsplaatsen bij de politie. Dank u
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer van der Vlag, meneer Kanter, meneer Hofstra, meneer Boen, meneer Hekking.
  • 1:6 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Jawel voorzitter dank u wel. Een tweetal vergaderingen terug is de SP begonnen over de verkeerssituatie op de Navolaan. Als het goed is herinnerd iedereen zich dat nog. Wij hebben toen wat aangekaart over de gevoelens van mensen die gebruik moeten maken van de Navolaan. Het antwoord wat we toen gekregen hebben is een gegeven moment vermeld dat er daar in die buurt geen scholen zitten. Nou...we weten inmiddels dat er twee scholen gebruik maken van de Navolaan en deze dus kruisen. Er zit een apotheek, er zit een zorgcentrum er zitten winkels. Wij zijn ook benaderd door mensen uit de omgeving die inderdaad zeggen van nou daar moet daar inderdaad iets gebeuren. U als voorzitter gaf toen op een gegeven moment als antwoord; nou we zouden daar wel eens snelheidscontroles kunnen houden. Nou was mijn vraageigenlijk; heeft u die opdracht inmiddels gegeven aan de plaatselijke politie? en zijn er inmiddels resultaten over bekend.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hekking ik zit even te zoeken naar de vraag of wanneer besproken is dat wij daar opdracht zouden geven tot snelheidscontroles. Want het staat mij niet bij. Nou kan het aan mijn leeftijd liggen maar..
  • 0:14 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Nee dat..nee dat..De vraag die hield toen des tijds in, dat was een van mijn opmerkingen, dat er wel bijzonder hard gereden wordt daar en dat dat het probleem gaf met het oversteken voor mensen die te voet of met de fiets de overkant van de weg wilden benaderen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Aaah ok. Ja, nee, hij komt weer boven, het ligt niet aan mij het ligt aan wethouder Bessembinders, dus hè...
  • 0:3 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Prima.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus die komt daar zo op terug.
  • 0:2 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ok.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed...de discussie komt langzaam boven, ja..
  • 0:07 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Wiens leeftijd is nu in het geding dan?
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja de mijne, nog steeds de mijne....nog steeds de mijne ja...dat geef ik rustig toe. Goed, ik ga eerst naar de vraag van mevrouw Sterenborg en die geef ik aan wethouder van der Kolk.
  • 0:09 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, mevrouw Sterenborg heeft het voorzitter, over grensoverschrijdende projecten op het gebied van werkgelegenheid, die lopen er ook. De EDR heeft het een en ander opgepakt er is een gezamenlijke vacaturebank ook een gezamenlijke web-site waarin vacatures uitgewisseld worden. daar kunnen ook mensen een beroep op doen die binnen onze gemeente werken. Dus in die zin nemen we daar ook min of meer aan deel. Aan de andere kant is het ook zo dat we de, met name de samenwerking in Oost-Groningen verder gaan optuigen en verder gaan invullen en vanuit dat samenwerkingsverband gaan we ook de contacten met Duitsland nog weer verder versterken. En dat is wel een van de thema's die we ook met name ook de komende maanden verder willen oppakken. Er liggen ook trouwens behoorlijk nog wat belemmeringen is mij verteld maar wellicht ook mogelijkheden. Dus het is wel degelijk ook een thema die u aansnijdt dat actueel is en die wou ik gezamenlijk dan ook gaan oppakken.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mooi, ben ik blijk om.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende beantwoord mevrouw Sterenborg? Ja? De vraag over de levendigheid van het stadsplein, raadhuisplein. Ik kan kijken naar de heer Hamster, ik kan kijken naar wethouder Bessembinders...Wethouder Hamster.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   We zijn heel collegiaal vandaag en dat ligt niet aan de leeftijd.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok.
  • 0:08 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja..zoals u, zoals u..., zoals u weet als wij ontwikkelingen in een wijk oof in een buurt plegen te doen dan gaan wij uiteraard altijd in overleg met de omwonenden. Stadskanaal cenrum is wat bijzonder in deze dat die niet echt een wijkraad hebben. Dus zo snel wij te maken hebben met ontwikkelingen in het centrum dan spreken wij primair met de handelsondernemers cq centrumwinkeliers. Dat is dus inderdaad ook in dit geval de eerste partner waarmee wij om de tafel zullen gaan. Maar zo snel wij tot plannen gekomen zijn lijkt het mij wel interessant om omdat op een open moment even te presenteren en daar dan op dat moment ook in gesprek te gaan met de omwonenden hoe zij ertegenaan kijken.
  • 0:3 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Mag ik daar nog even kort op reageren?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom.
  • 0:22 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Het zou zonde zijn als ideen van burgers toch teniet worden gedaan omdat je ze niet hoort op tijd. Dus dat is eigenlijk de vraag die we hebben van; kijk naar de mogelijheid om ideen te laten spuien door...burgers, door bijvoorbeeld een advertentie te plaatsen en hun op te roepen om een idee te spuien, in die richting.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 0:09 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja..we hebben een persbericht de deur uit gedaan dat wij met deze ontwikkeling aan de gang waren, ik heb inmiddels van drie fabrikanten aanbiedingen gekregen om skate-banen te gaan ontwikkelen. Ik heb van nog geen enkele burger de reactie gehoord van..; betrek ons alstublieft bij het ontwikkelen van dit plan, uiteraard wil ik nadenken over de wijze waarop we die ideen zouden kunnen verzamelen maar tot op heden hè....tot op heden heb ik daar nog niks van binnen gekregen. De direct omwonenden kunnen we uiteraard even een, een... even aanschrijven of erop wijzen maar ik zie geen...
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We zouden geen belemmeringen op moeten werpen voor burgers die goede ideen hebben. Het kan ook denk ik mede gestroomlijndt worden door de handelsvereniging en de centrumwinkeliers om hun te vragen om die erbij te betrekken. Daar gaat het u om hè? ja. Eens?
  • 0:0 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Eens.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Dan de snelheid op de Navolaan. Wethouder Bessembinders.
  • 0:9 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja voorzitter ik heb daar een toezegging over gedaan en we zullen die toezegging ook nakomen, alleen vanwege de weersomstandigheden hebben wij nog geen opdracht verstrekt.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hahaha..zet deze maar op de lijst met toezeggingen, want ik denk dat ik straks zelf met die lasergun moet gaan staan om het te realiseren. goed..meneer Hekking we komen erop terug. Dan de...
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter ik wil me er niet mee bemoeien maar ik woon
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarom doet u het dan?? (gelach)
  • 0:11 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik zei..maar goed..Ik moet u wel zeggen daar staan toch regelmatig staan daar agenten met hun geweer en dat is goed ook.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hahahaha......Meneer Maarsingh ik begrijp dat u ervaringsdeskundige bent.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik ben nog niet betrapt.
  • 3:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Haha..goed, ok. Goed we nemen de vraag mee en de constateringen hoe vaak daar gecontroleerd is en tot welk effect dat heeft en of het een keer extra zou moeten gebeuren en dan moeten we dat nakomen. Dan de vraag vanuit zeg maar eventueel werkervaringsplaatsen die in samenspraak met de politie tot stand zouden kunnen komen, ik denk dat dat een hele goede sugestie is want in principe zoeken we op allerlei..naar allerlei mogelijkheden om werkervaringsplaatsen op te doen en mensen in die zin aan het werk te houden en ook eventueel te kijken hoe we ze naar de arbeidsmarkt toe kunnen geleiden. Ik neem dit punt gewoon mee in het regionaal politieoverleg en ik denk dat het in afstemming gewoon met de conferenties die plaats vinden met het bedrijfsleven etc ook een punt kan zijn. Elke kans moeten we in die zin benutten. Ja, en dan komen we bij zeg maar de viering van koninginnedag, meneer Pals, wij hebben gemeend om zeg maar een beetje vast te houden aan de traditie van koniginnenacht om die gewoon op 29 april, van 29 april op 30 april door te laten gaan, ook vanwege de hele organisatie die daar al achter zit. Het is natuurlijk aan mensen zelf om te kijken wat ze de volgende dag willen doen, of ze zeg maar thuis via het scherm willen kijken of misschien komen er ook nog wel initiatieven voor een scherm op het raadhuisplein dat is afhanklijk van de weeromstandigheden....en ik heb gelukkig niet iemand anders, van andere fracties gehoord over dat enthousiasme wat wij in het College wel hadden om toch bij deze troonswisseling specifiek stil te staan. En in die zin; u zegt sober, nou ik vind één euro per inwoner redelijk sober. Als ik daar van uit mag gaan. Maar wij hebben als college gemeend om hier eventueel wel te moeten anticiperen op de vraag, die natuurlijk al enigzins naar voren kwam, als oranjeverenigingen, als een dorp als een wijk hier een extra accent op wil zetten, juist in het kader van een stukje burgerparticipatie willen wij dat niet tegen houden en willen wij ook niet zeggen van wat er moet gebeuren maar we vinden het heel belangrijk dat Musselkanaal dat misschien op een anderen manier mag doen als Alteveer of als zeg maar Maarsheerd of Maarswold dat wil gaan doen. Dus in die zin hebben we eigenlijk geantcipeerd vanuit burgerparticipatie als er goeie ideen zijn dan kijken we ernaar. We hebben wel gezegd het moet niet een kwestie zijn van een barbeque en wat groene kistjes want dat is niet de manier waarop we dan een extra accent leggen, dus wij hebben inderdaad niet eens het potje gevonden, we zijn er gewoon vanuit gegaan en daar hebben wij ook u over geschreven dat hadden we aan u voor moeten leggen voordat we daar over beslist hadden. Maar we hadden het al in de media gezet op een gegeven moment omdat er een korte periode is om iets te organiseren en in al ons enthousiasme zijn wij daar aan voorbij gegaan . Maar eigenlijk heb ik nu een beetje opgemaakt u...en dat is logisch maar we hebben wel een hele goede voorzitter landelijk hè..
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Eentje die blij is?
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja maar u bent voorzitter, ik niet.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik dacht dat ik nou diplomatiek was meneer Borgesius, maar dat dacht ik, dus dan denk van..
  • 0:46 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee dat klopt....dus we hebben eigenlijk iets te enthousiast gereageerd we hadden dat formeel aan u voor moeten leggen, vandaar ook dat we daar nog een mail aan gewijdt hebben waarin we onze excuses hebben aangeboden dat we dat al beslist hadden voordat we dat bij u hadden voorgelegd. Ik hoop eigenlijk op een gegeven moment dat dit één van de dagen wordt waarin ik denk van; nou laten we met plezier de troonswisseling tot stand brengen, op een gegeven moment daarbij afscheid nemen van iemand, die volgens mij heel goed gefunctioneerd heeft en dat is onze koningin, en daarmee een stukje nieuwe elan, en dat mag ook gevierd worden denk ik, van het nieuwe koningspaar wat wij dan verwelkomen. Ik heb andere fracties niet gehoord dus daaruit concludeer ik dan dat zij uw opmerking dan niet ondersteunen.
  • 0:8 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar u hebt inmiddels wel een potje gevonden waar u dat bedrag uit dekt want anders heb ik nog wel een voorstel uit het potje representatie College.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Alsof dat....alsof dat zulke grote bedragen kent. Ja....wij zoeken daar een oplossing voor, maar ik ben blij op een gegeven moment dat u het..dat u het in ieder geval met het idee eens bent meneer Kanter.
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Wij hebben er geen moeite mee.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Goed. Zijn daarmee de vragen voldoende beantwoord. Dat is het geval, dan gaan we over naar agendapunt 12.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Brug- en sluisbediening
  • 12. Brug en sluisbediening (64,03 KB)
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dat is de brug- en sluisbediening. Mag ik weten wie daarover het woord voeren, wensen te voeren? Meneer Plieger, meneer Gelling, meneer Pals, mevrouw Sterenborg, mevrouw Kroom....en meneer Borgesius. Meneer Plieger CDA.
  • 2:21 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter voor ons ligt het voorstel om vanaf 1 mei 2013 brug- en sluisbediening op zondag in te voeren, waarbij gedurende alle dagen er konvooivaart zal zijn en de maatregelen budgettair neutraal ingevoerd gaan worden. Ja een enkele opmerking en een vraag naar aanleiding daarvan. Het voorstel..sorry, in het voorstel geeft u aan de bediening van de bruggen in de provincie Groningen en Drenthe, daar zal u het initiatief gaan nemen om tot overleg te komen met de omliggende gemeenten met als doel het harmoniseren van de brugbediening op basis, laat ik dat toch maar even verwoorden, het standpunt zoals het College het heeft aangegeven in de stukken dat vinden wij een goed uitgangspunt. En dan onze vraag; als het dan tot de bediening van bruggen komt op alle dagen gedurende de maanden mei t/m september, zoals in het voorstel staat vermeld, dan vraagt het CDA om middels de jaarlijkse planning en control cyclus, van de ontwikkelingen van het geheel op de hoogte gehouden te worden. Voorzitter en dan nu even het tijdstip waarop in deze raad eerder is gesproken over de brugbediening op zondag. Het was in een vergadering van een algemene comissie van..es even kijken..een vergadering van de algemene comissie van bestuur en middelen op 10 april 2001. Ik zat niet in de raad maar ik heb dit kunnen achterhalen. Er is toen het een en ander besproken en het CDA heeft toen ook positief geadviseerd aangaande het voorstel voor de brugbediening op zondag van het College. Op zich werdt daar dus nog geen besluit genomen maar de comissie heeft toen positief gereageerd op het voorstel wat het College heeft gedaan. het toendertijd ingenomen standpunt handhaven we en het CDA stemt dus in met de beslispunt. Dit was het voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger. Mevrouw Kroom PvdA.
  • 1:13 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Voorzitter u heeft een creatieve oplossing gevonden om binnen de finaciele kaders, 7 dagen in de week, de bruggen en sluizen in het Kanaal te bedienen. We lezen in het voorstel dat er contact wordt opgenomen met de gemeenten Veendam en Vlagtwedde voor overleg aangaande de harmonisatie van de brug- en sluisbediening, daar zijn we blij mee. We vragen u hierbij te onderzoeken of de vaarrecreanten vanaf de richting Ter-Apel en Ter-Apelkanaal ook na 3 uur 's middags Musselkanaal kunnen bereiken. Wij vinden dat de schepen ook het spoordok en Musselkanaal centrum moeten kunnen bereiken. Om de toeristen zo goed mogelijk te kunnen informeren vragen wij u te onderzoeken of er een erratum bij de wateralmanak 2013 alsnog kan worden toegevoegd maar mogelijkerwijze is dat nu te laat. Een andere mogelijkheid is de vaarrecreant zo snel mogelijk op de route te informeren over de nieuwe dienstregeling. Ten slotte zijn wij heel erg benieuwd naar de resultaten van de nieuwe aanpak en ontvangen wij graag, vooraf aan de begroting van 2014, een evaluatierapport van u. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Mevrouw Sterenborg Christen Unie.
  • 1:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel voorzitter. De Christen Unie kan niet akkoord gaan met dit voorstel. We lezen dat het financieel en technisch niet haalbaar is om de bruggen automatisch te bedienen evenals zelfbediening. Laat het duidelijk zijn de CU vindt het niet wenselijk dat op zondag mensen door de gemeente aan het werk gezet moeten worden om de bruggen te bedienen voor recreatieve doeleinden. Ondanks het heldere standpunt willen we u als raad erop wijzen dat er ook nog enkele andere aspecten zijn die ons zijn opgevallen in het voorstel. Wij hebben uit de media vernomen dat onze buurgemeenten niet blij zijn met de door het College gevonden oplossing om 7 dagen per week konvooivaart in te voeren. Dit om kosten te besparen. Hoe is de communicatie verlopen met de buurgemeenten? We zien namelijk ook dat er een verschil is in de zondag openstelling tussen Drenthe en in Stadskanaal, en daar bedoel ik dus mee dat in Drenthe juli, augustus...juni, juli en augustus alleen de zondagsopening is en in Stadskanaal de hele periode. Liever zagen we ook voor het zelfde geld, 6 dagen per week, continue-vaart. We willen benadrukken dat communicatie heel belangrijk is om misverstanden en irritaties te voorkomen, dit wordt nog eens bevestigd door de inspreker. Dank u wel.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Borgesius VVD.
  • 0:19 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Wij kunnen ten aanzien van de vragen die gesteld zijn, voorzitter, ons aansluiten bij wat mevrouw Kroom heeft gevraagd en voor wat betreft die besluitvorming in die commissie, nou...daar hebben we het al even over gehad, naar mijn idee is het nooit daar, in aansluiting, nooit in de raad geweest wel in die bestuurscommissie.
  • 0:5 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Nou dat geef ik dus ook aan het was een advies aan het College, vervolgens is er geen besluit genomen.
  • 0:7 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja..en bij het stemmen willen wij graag een stemverklaring afgeven. Dat willen wij graag nu alvast melden.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Gelling, Gemeente Belangen.
  • 0:58 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. Gelet op de huidige financiele situatie met daarbij de wens tot brug en sluisbediening gedurende alle dagen van de week, is onze fractie van mening dat voorliggend voorstel met konvooi vaart een uistekend compromis is om het budget neutraal uit te voeren. Recreatie vaart ook op de zondagen, zal in combinatie met de eerder prachtig verfraaide Hoofdstraat, naar onze mening voor een belangrijke toeristische impuls kunnen zorgen. Wel willen wij de portefeuillehouder meegeven direct tot bekendmaking over de vaarrichting alle betrokkenen, van deze recreatievaart zodat met ingang van het naderend vaarseizoen daar volop van gebruik gemaakt zou kunnen worden. En daarbij willen we ook het College vragen te onderzoeken in hoeverre er mogelijkheden zijn voor het volgende jaar om de brug- en sluisbediening voor de recreatievaart eerder in het jaar te laten starten, zodat het vaarseizoen optimaal kan worden benut. Wij stemmen in met uw voorstel, dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Pals D66
  • 1:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, D'66 is blij met het voorstel zoals dat die voorligt, dat we eindelijk in Stadskanaal nu zover zijn dat ook onze toeristen onze mooie gemeente aondags kunnen bewonderen vanaf de waterkant, maar er bekruipt ons toch ook het gevoel, en dat heeft meneer Dun wel heel verwoord, en dat is toch dat je de toerist eigenlijk de vrijheid ontneemt om op..om met konvooi vaart door onze gemeente te varen en dat appeleert niet aan de vrijheid van een recreant en we zijn ook bang dat als die vrijheid aan de recreant wordt ontnomen, dat daar toch weer dermate obstakels ontstaan die de vaarrecreatie eerder weer remmen dan de vaarrecreatie bevorderen. Onze tweede vraag is...en dat is, eigenlijk zouden we..als je uitgaat van de folder, die nu uitgegeven wordt, varen in Groningen, dan verwijst dat naar de www.vlagtwedde.nl. Het is denk ik dat men daar nou heel scherp op moet letten van hoe de recreant echt op de hoogte wordt gebracht hoe het nu gaat op zondag want het is een doolhof van verwijzingen naar verwijzingen en echt wijs wordt je er niet uit dus wij willen toch verzoeken om daar scherp op te letten zodat de vaarrecreant ongehinderd eh...of ongehinderd maar dat de vaarrecreant goed op de hoogte wordt gebracht. En we vinden het eigenlijk een beetje jammer dat het voorstel met konvooi is geweest, we hadden liever ook een heel mooi voorstel willen zien zonder konvooi waaruit we dan nog beter hadden kunnen kiezen. Dat is het voorzitter.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Dan is het woord aan wethouder Bieze.
  • 2:0 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik wil de raad bedanken voor haar brede ondersteuning voor het voorstel vanuit het college. Ik hoor de datum van, het jaartal 2001, vanaf 2001 zijn we dus al bezig met de discussie rond dit punt. We zijn dus nu eindelijk aangekomen op besluitvorming....Door de invoering van de zondagsbediening en de opening van het kanaal Erica - Ter Apel waardoor het rondje drenthe kan worden gemaakt, verwachten wij dat er een extra impuls aan de vaarrecreatie etcetera in de regio zal kunnen worden gegeven. En u noemt het ook al, wij zullen die ontwikkelingen zeer nauwgezet blijven volgen, want wij gaan natuurlijk zowel doordeweeks als voor de zondag, konvooi vaart, ik vind dat wel een beetje een raar woord, er wordt ook wel geleide vaart gebruikt, dat is dan toch een andere dan de in ons omliggende gemeenten gebruilijke wijze van brugbediening. Vlagtwedde heeft volledige bediening, Veendam doet konvooi vaart, maar u hebt in de krant kunnen lezen dat er ook via de telefoon wel wat anders geregeld wordt, Pekela is eigenlijk in de omgeving de enige gemeente die ook strikte konvooi vaart toepast. Waarom hebben we dat nou gedaan?.. We zaten wel op de lijn van volledige bediening maar hebben toch besloten op basis van al datgene wat er financieel in dit land aan de hand is, wat ook gemeentes behoorlijk raakt, en u weet dat wij inmiddels een forse bezuinigings operatie achter de rug hebben en dat er nog iets staat aan te komen. (er valt iets) oh..dat is een bekertje.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is de koffie die er aan komt.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga door.
  • 0:0 E. Bieze
   E. Bieze
   U weet dat eh..
  • 10:19 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, ik denk ja....je weet maar nooit tegenwoordig. Niks aan het handje Jan? Kijk aan. Voorzitter u weet dat het College ook de mededeling heeft gedaan dat er nog een bezuiningings operatie aan staat te komen. En dat heeft ons toch wel doen besluiten om te zeggen van nou...wij willen toe naar de zondagsbediening maar dat zullen we wel budgetair neutraal moeten gaan doen. U weet ook als we dat niet doen, dat wij op jaarbasis structureel 46.000 euro extra aan structurele lasten kwijt zijn en nou wij zijn op zoek gegaan naar alternatieven, daar staan een aantal van in de stukken genoemd. We hebben naar uitbesteden gekeken, we hebben naar elektrisch bedienbare gekeken. En daaruit blijkt dus dat dat allemaal stukken duurder is dan de 136.500 euro die wij willen betalen. We krijgen daar ook iets extra's voor, ook vanuit Wedeka. Het gaat bij het personeel niet alleen om het bedienen van bruggen en sluizen maar het gaat ook om een stukje onderhoud van groenvoorziening en bestrating in de buurt van bruggen en sluizen en het gaat ook om stukje kleinschalig onderhoud van de gebouwen en schoonmaak werkzaamheden, dat gebeurd voor hetzelfde bedrag. Dus volgens mij hebben wij als College, en ik hoor ook de meerderheid van de raad, dat die daar mee tevreden is...de zondagsbediening en de doordeweekse konvooi vaart, geleide vaart, hebben wij op een goede manier het besluit voorbereid en u neemt straks dat besluit om het aan te nemen. Ik heb net al gezegd van; monitoring dat is voor ons ook belangrijk, ook omdat het een nieuw element is, dat betekend dat wij goed moeten monitoren van wat zijn nu de gevolgen van de invoering van de konvooi vaart. Er wordt ook gezegd; er kunnen maar vijf schepen in sluizen. Ja, dat is zo, als je tien boten hebt liggen en je zegt van; de eerste vijf mogen erin en de andere vijf mogen twee uur wachten, dan zijn we denk ik niet goed bezig. Wat wij zeker zullen doen, is dat wij zoveel mogelijk boten in en uit de sluizen laten gaan om zo snel mogelijk die doorvaart richting andere plekken te bevorderen. Dat gebeurd nu trouwens ook al. Als u naar het hoogseizoen kijkt dan ziet u dat er een behoorlijk aantal boten soms in een keer, in konvooi, door Het Stadskanaal heenvaren. Dus voor ons, ja voor ons is..is..is.. Wij zijn de mening toegedaan dat door invoering van deze konvooi vaart dat we de recreanten goed kunnen blijven bedienen. We zijn niet uniek, als u naar Friesland kijkt, en ik heb net even Pekela genoemd, ik heb Veendam genoemd, de stad Groningen heeft ook geleide vaart. En dat betekend dat dit ook wel een algemeen aanvaardbaar middel is om vaarrecreanten op een goede wijze te bedienen. U weet ook dat het hele traject vanaf Vlagtwedde tot en met Veendam wordt bediend door Wedeka, het is natuurlijk ook zo dat Wedeka ook creatief moet zijn, om te kijken van; hoe lossen we nou, mocht het nou echt heel druk worden, die problematiek op van de vele vaarders. Er is ruimte voor groei, ik kan u niet aangeven wat dat maximaal kan zijn, maar op dit moment is de mening van iedereen dat, dat we groei aankunnen en mocht het zo zijn dat de groei echt uit de klauw gaat lopen, ja dan komen we natuurlijk bij u terug om daar een oplossing voor te zoeken. U hebt een aantal vragen gesteld ik zal die even proberen bij langs te lopen. Even kijken hoor...beginnend bij de heer Plieger, nou ja die vraagt aan mij van, via planning en control graag monitoring, dat kunnen wij u wel toezeggen. Dat wij door middel van evaluatie en planning en control u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Dan de vraag van mevrouw Kroom van de PvdA, omtrent het stukje Ter Apelkanaal, Musselkanaal. Ik kan u daar op dit moment natuurlijk geen antwoord op geven, want het kader en ook het financiele kader is vastgelegd maar ik wil u wel toezeggen dat we gaan kijken dat we iets voor dat stukje kunnen doen, zodat.. dat is denk ik uw doel, om mensen niet in Ter Apelkanaal te laten liggen maar in het Spoordok in Musselkanaal, dan liggen ze ook binnen onze gemeente en daar zitten ook wat ondernemers langs het Spoordok. Dus ik zal samen met mijn ambtenaren gaan kijken of we daar iets voor kunnen betekenen. Ook u heeft gevraagd, van informatie graag richting de raad. Informatie richting de recreanten dat is natuurlijk heel belangrijk, terecht wordt opgemerkt dat wij in de almanak staan en dat daar volledige bediening staat, wij zullen dus een informatiekanaal moeten gaan gebruiken. En dat informatiekanaal zal ook waarschijnlijk het Kanaal zelf zijn dat wij aan het begin van de vaarroute aangeven van; zo hebben wij dat voor 2013 in Stadskanaal geregeld. En wij zullen ook in andere uitingen natuurlijk dit naar voren brengen. Wat ik weet is dat in de recreatievaart heel snel bekend is, doordat mensen elkaar gaan informeren en inlichten en iemand zei het u ook net, het is een beetje een doolhof van regelingen rond brug en sluis bedieningen, dat recreanten elkaar heel snel inlichten over allerlei wijzigingen, brugbedieningstijden, sluisbedieningstijden en dat ze heel snel weten hoe het binnen gebieden en gemeentes geregeld is. Dan voorzitter naar CU, die zegt van wij kunnen niet akkoord gaan, dat respecteren wij natuurlijk als College. U weet dat in het College de heer Hamster ook een minderheidsstandpunt heeft ingenomen en ehh..ja dat is het standpunt en dat respecteren wij natuurlijk. U geeft ook aan van dat gemeenten die om ons heen liggen niet blij zijn met de gekozen oplossing. Ja..we hebben natuurlijk wel zelfstandig een besluit genomen, die moesten we ook wel nemen. Wij hebben in de aanloop naar deze beslissing, hebben wij contact gehad met de gemeente Vlagtwedde doch de gemeente Vlagtwedde was ook op de hoogte van de richting die wij op zouden gaan. Wij hebben dat niet gedaan met de gemeente Veendam. Ik heb inmiddels, ook naar aanleiding van het krantenartikel wat in Het Dagblad van het Noorden is verschenen, contact gehad met wethouder Smaal die de uitspraak deed; dat hij niet zo blij was met de maarregel die Stadskanaal zou gaan nemen. Hij gaf mij aan dat hij dat eigenlijk bedoelde provincie-breed, maar wij moeten breed binnen deze provincie, zoals dat ook een beetje binnen Drenthe nu aan de hand is, wij moeten binnen de provincie toch meer naar uniformiteit toe. Die richting heeft hij mij aangegeven dat het dus zo in de krant bedoeld was, u hebt ook in dat voorstel gezien dat, en dat was voor het krantenartikel, dat wij nadat wij het besluit genomen hebben om konvooi vaart en zondags openstelling te doen, dat wij in overleg gaan met Vlagtwedde en Veendam omdat dat onze direkte partijen zijn om te kijken of het toch niet tot een stuk harmonisatie te kunnen komen. Ik ken de denkbeelden van de wethouder van Veendam daarover, die zegt van inderdaad breeduit in de provincie gaan nadenken. En hij zei van..; Erik, het is nooit mijn bedoeling geweest om Stadskanaal op deze manier negatief in het nieuws te brengen. Waarvan akte. Ik zal het initiatief nemen om na uw besluit overleg te plannen met de gemeente Vlagtwedde en Veendam om naar de toekomst kijkend, ook rond de vaarrecreatie en de ontwikkelingen Erica - Ter Apel, waarvan nog steeds niet bekend is wanneer die zal worden geopend. Het laatste wat ik kon vinden is dat het aanstaande zomer zou zijn, nou de zomer begint volgens mij op 21 juni, dus dat zal zeker niet 1 mei zijn, maar ga ervan uit dat ik het initiatief zal nemen om dat overleg op te gaan starten. Nou de VVD, volgende vraag van mevrouw Kroom, komt straks met een stemverklaring. Gemeente Belangen akkoord, die verzoekt om het vaarseizoen te gaan verlengen cq te gaan vervroegen. Nou dat is...Ik wil daar best even naar kijken maar ik kan u daar geen toezeggingen over doen want dat heeft natuurlijk allerlei gevolgen als wij zeggen; we gaan vervroegen. Dan zullen ook andere gemeentes eventueel moeten gaan vervroegen en dat betekend dus waarschijnlijk ook dat we meer geld moeten gaan uitgeven aan de brugbediening, dus ik wil daar best even met een scheef oog naar kijken en ik wil u dan ook wel melden hoe wij daarover denken maar ik doe daar geen toezegging over op dit moment.
  • 0:49 E. Bieze
   E. Bieze
   Voorzitter, even kijken dan heb ik nog D'66, die stelt dat de toeristen hun vrijheid wordt ontnomen. Nou dat vind ik nogal een uitspraak, volgens mij gaan we erop vooruit, wij gaan de zondag open, wij blijven toeristen op een goede manier bedienen van maandag tot en met zaterdag. Dus de heer Pals kan ook op zondag heerlijk genieten van al die mensen die voor zijn huis voorbij varen. Nou ik heb net al even gesproken over de doolhof aan voorzieningen, daar hebt u gewoon gelijk in. Als u het foldertje bekijkt, en dat heb ik net ook al gezegd, ja dan heeft elk stadje heeft zijn eigen regelingen rond brug- en sluisbedieningen. Nou volgens mij heb ik al heel wat gehad voorzitter.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan we even controleren wethouder. Wij hebben ondertussen al even op de app gekeken, hoe snel je dat in kunt voeren, dus..dat beloofd nog wel wat voor het nieuwe seizoen. Meneer Gelling, Gemeente Belangen.
  • 0:16 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Voorzitter met betrekking tot het verlengen van het vaarseizoen, we hebben van de portefeuillehouder geen toezeggingen gevraagd we hebben gevraagd om mogelijkheden te onderzoeken. Daarmee ga ik er vanuit dat als hij gaat kijken dat dat niet met een scheef oog is maar met een recht oog is. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarvan akte. Meneer Pals D'66.
  • 0:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wat wij bedoelen met de vrijheid van de recreant is eigenlijk dat ie, zoals we het ook gezegd hebben, dat ie niet gehinderd wordt door enige vorm van konvooi vaart en ik bedoel dit stuk is mooi geschreven het is ook mooi voorgesteld aan de raad maar het is natuurlijk wel geschreven vanuit de gemeente en wij bekijken het meer vanuit de recreant. Dit is eigenlijk de opmerking die we wilden plaatsen over de vrijheid van de recreant.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:23 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik hoor de portefeuillehouder spreken over evaluatie en over monitoring maar wij hebben ook nog een concrete vraag gesteld of het mogelijk is om die evaluatie, zoals wij dat dan even nu noemen, te krijgen voor de begroting van 2014 omdat dat natuurlijk alles te maken heeft, ook weer met de plannen van het nieuwe jaar. En of dat mogelijk is.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:25 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja voorzitter, met een scheef oog of een recht oog daar zit nogal wat verschil in. eh......Ik wil wel kijken naar een eventuele verlenging en wat dat voor gevolgen heeft maar verwacht van mij niet een doorwrochte notitie met alle voors en tegen....dat wil ik wel toezeggen.
  • 0:46 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien nog even, mag ik even vragen meneer Gelling, want u vraagt om een eerder onderzoek misschien als mevrouw Kroom vraagt om de monitoring, u zegt begroting 2014 in verband van middelen of er een ander systeem gevolgd zou moeten worden, valt dat samen? Want anders ga ik even controleren of het verzoek van de fractie van Gemeente Belangen ook door andere fracties gedeeld wordt. Voordat we aan het werk gaan, dat heet prioriteren tegenwoordig, dus daar houden we ons af en toe mee bezig..haha. Dan wil ik graag weten of de andere fracties ook behoefte hebben om nu opnieuw, òpnieuw onderzoek te gaan doen naar.., als u bedoeld na het vaarseizoen en dan gecombineerd met de evaluatie dan begrijpen we elkaar...dat is wat u bedoeld?
  • 0:5 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Jawel voorzitter. Ik vraag niet om een nieuw onderzoek.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Op basis van de gegevens van het vaarseizoen 2013 kijken op een gegeven moment hoe dat verlopen is, dat evalueren en kijken of dat tot bijstelling van het besluit noopt en of daar dan wel of niet welke middelen bijhoren, dat is wat u bedoeld.
  • 0:1 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja prima dat is geen probleem.
  • 0:07 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja voorzitter nou de opmerking van de heer Pals, hij heeft hem gemaakt en hij weet hoe ik erover denk. Dat was het volgens mij.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, ik had nog een vraag.
  • 0:09 E. Bieze
   E. Bieze
   Mevrouw Sterenborg
  • 0:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   De voorzitter zag mijn vinger niet maar dat geeft niet zoveel, ik kan de vraag daarom wel stellen. U heeft het ook ...in het stuk wordt genoemd; het schrappen van minder rendabele tijden. Dat is naruurlijk een heel ruim begrip en wat moeten we ons daar bij voorstellen en wanneer gaat u het schrappen, heel kort voor die tijd of naar aanleiding van de evaluatie of wat is de bedoeling.
  • 0:47 E. Bieze
   E. Bieze
   Nou ja kijk, we hebben natuurlijk te maken met voor-, hoog- en naseizoen. Het komt tot nu toe steeds voor dat er bepaalde tijden gewoon geen boten zijn dan kun je gewoon tijden schrappen. Stel dat er om acht uur geen boten liggen in Musselkanaal of Ter Apelkanaal dan kun je natuurlijk overwegen om te zeggen wij schrappen die vaart en die uren worden ons dus niet in rekening gebracht en u hebt het stuk kunnen lezen dat er een gat zit van 85.00 euro. Dat zal dan om een enkele tientallen afvaarten gaan om die te schrappen. En ik meende dat het totaal aantal bewegingen die wij maken ongeveer tegen de 500 aanlopen.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja u zegt als er bijvoorbeeld om 8 uur geen boten liggen dan gaat het niet door, dat lijkt me vrij logisch, want om een brug open te doen voor een boot die er niet is.
  • 0:0 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, precies.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, zie ik het nut niet zo van in.
  • 0:1 E. Bieze
   E. Bieze
   Misschien willen ze oefenen.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Maar u heeft het erover dat u die vaarten gaat schrappen en in mijn beleving was het zo dat u vooraf dan bedenkt dan gaan we het doen.
  • 0:3 E. Bieze
   E. Bieze
   Nee, nee, nee, nee. Dat doen wij in overleg met de Wedeka.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, maar pas op het moment dat het 8 uur is of welk tijdstip dan ook maar.
  • 0:1 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, want eerder kunnen wij dat niet bepalen.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee, maar kon ook zijn dat u zei; wij vinden het onrendabel om voor 1 of voor 2 of voor 5 bootjes de brug open te doen. Dat is dus niet zo.
  • 0:02 E. Bieze
   E. Bieze
   Nee, maar wij hebben wel de afspraak dat wij op die uren wel aanwezig zijn om die bruggen eventueel te openen.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Helder.
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de vragen voldoende beantwoord? Behoefte aan een tweede termijn? Niet het geval. Dank u wethouder. Dan.. voordat ik ga concluderen, want voor mijn gevoel, zijn de drie fractieleden van de CU tegen het voorstel en heeft de VVD behoefte om een stemverklaring af te leggen, daar wil ik u dan toe in de gelegenheid stellen. Ik wil nog even de vraag stellen; mag ik daarna concluderen? of wilt u hoofdelijk stemmen..nee hè. Dat mag ik doen. Meneer Borgesius VVD.
  • 0:43 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja wij geven het stuk het voordeel van de twijfel, laat ik het zo maar even noemen. Ook op basis wat ingebracht is door de heer Gelling namens Gemeente Belangen en ook mevrouw Kroom van de PvdA, willen wij toch ons het recht voorbehouden dat mocht de komende cijfers aanwijzingen geven dat toch konvooi vaart niet meer de aangewezen weg is, dat wij op enig moment, dat geniet ook de voorkeur van de VVD fractie, om dan de konvooi vaart mogelijkerwijze, en dan kijken we ook naar de financien, op te heffen. Vandaar ook dat ik in het begin zei; wij geven nu op dit moment het voordeel van de twijfel aan dit stuk zoals het hier voorligt.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u, uw stemverklaring wordt opgenomen in het verslag. Daaruit mag ik concluderen dat met 3 van de 22 stemmen tegen, het voorstel is aangenomen. [klopt met hamer]. Aldus.
 • 13 Gewijzigde begroting 2013 Wedeka
  • 13. Gewijzigde begroting 2013 Wedeka (36,51 KB)
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 13, de gewijzigde begroting 2013 van Wedeka. Waarin u verzocht wordt om u gevoelen over die wijziging, die bijstellijng, uit te spreken en dat mee te geven aan de AB-leden voor hun opstelling in het Algemeen Bestuur. Wie wil daarover het woord voeren? In ieder geval meneer Deuring van het CDA, meneer Gelling, meneer Pals, mevrouw Sterenborg, ik zie u, meneer Kanter. Ik ga deze keer de andere kant om. Meneer Kanter.
  • 0:8 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, danku wel voorzitter. Beslispunt is dus inderdaad onze gevoelens uit te spreken en als man zijnde vindt ik dat altijd best lastig.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou.....nou verbaasd u mij, nou verbaasd u mij hoor.
  • 0:16 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar goed, wij kunnen ons goed voorstellen dat de Wedeka vinger aan de pols houd als het over de financien gaat en wij waarderen dan ook zeer dat wij op deze manier de stand van zaken weer medegedeeld krijgen en wij nemen er kennis van.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Deuring CDA.
  • 1:55 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ja, u vraagt ons onze gevoelens mee te delen. Wat wij gewoon zien is dat Wedeka enorm hun best doet om de resultaten nog zo goed mogelijk te houden, dus de verliezen zo beperkt mogelijk te houden, daarvoor onze complimenten ook. Wat ons wel verontrust is de lange termijn na 2014. Want dan zie je toch van dat we dus daar toch in behoorljk in problemen komen, als ten minste het regeersbeleid, zoals dat nu voorhanden is, als dat gewoon helemaal doorgaat. Gelukkig hebben we ook nog een motie in de Tweede Kamer die ingediend is door onze Tweede Kamerlid CDA, Tweede Kamerlid, de heer Heerma. Nou het lijkt er een beetje op dat daar in ieder geval opgeroepen wordt om te kijken naar regio-specifieke benadering van deze problematiek en we hopen ook dat daar inderdaad naar geluisterd wordt door de regering. Ik denk dat we daar ook allemaal belang bij hebben. Het wijst al op van dat dus deze motie ook ondersteund wordt door zowel de PvdA als de VVD en de CU. Dus dat betekent ook dat we dus met elkaar ook onze schouders moeten zetten omdat inderdaad ook in Den Haag op de agenda te houden. Ander punt is natuurlijk dat wij, kijk Wedeka doet hun best, maar wij moeten ook als gemeenten moeten wij natuurlijk ook onze best blijven doen en wij moeten ook wat dat betreft, wij moeten pro aktief meedenken, is tenminste de mening van het CDA, om dus ook te kunnen komen tot oplossingen. Dat is eigenlijk wat wij....dat zijn eigenlijk onze gevoelens. Dus bij deze.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Deuring, mevrouw Sterenborg.
  • 2:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Nu onze gevoelens. Hadden we in 2012 nog een verlies van 2,5 miljoen door de beschreven oorzaken en ingrijpen van Wedeka die in hun stukken te lezen zijn, zijn een en ander teruggebracht tot een verlies van 1,2 miljoen. Uit de stukken blijkt dat Wedeka er alles aan heeft gedaan om dit te realiseren. Dit is ons in januari ook gebleken tijdens de commissie vergadering in het TDC, waar wij onze dank voor hebben uitgesproken. Dit neemt niet weg dat het er voor de mensen financieel zorgelijk uitziet. De veranderingen die op Wedeka afkomen zullen ook de werknemers van Wedeka gaan treffen, hoezeer ons dat ook spijt. Het zal moeilijk gaan worden voor Wedeka en de deelnemende gemeenten. Zeker doordat de Wedeka vanaf 2014 onvoldoende weerstand en reservevermogen heeft om de verliezen op te vangen. Ook door de nog vele onduidelijkheden vanuit Den Haag en financieel gezien de subsidie korting van 850.000 euro in 2014, zal het verlies in 2014 hoger uitkomen dan het tekort in 2013. Al met al een somber scenario, zoals ook al bleek in september 2012. De daar geschatte tekorten in de meerjaren raming van verliezen van 2,5 miljoen, berustten helaas zoals nu blijkt op werkelijkheid. Wij als Stadskanaal dienen dan ook rekening te houden met een gemeentelijke bijdrage van 40%, oftewel 1 miljoen vanaf 2014 per jaar. De portefeuillehouder verdiend naar de mening van de CU een groot compliment voor zijn inspanning en lobby in Den Haag met betrekking tot de bijzondere positie van Wedeka-synergon Stadskanaal. Zoals nu bljkt is er voor de motie, waar meneer Deuring ook al op doelde net, die ingediend is door de PvdA, CDA en CU met steun van de VVD en meerderheid in de Kamer. Daar kunnen ze waarschijnlijk op rekenen. Om rekening te houden met de bijzondere positie van Oost-Groningen. Er diend naar onze mening voortvarend doorgegaan te worden op de ingeslagen weg met betrekking op hervormingen van Wedeka om de verliezen zoveel mogelijk te beperken. Ik bedoel hiermee niet alleen de financiele kant maar zeer zeker ook de menselijke kant.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Gelling, Gemeente Belangen.
  • 0:17 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Ja, dank u wel. Het exploitatie tekort over 2012 valt aanmerkelijk lager uit dan verwacht. Dat is natuurlijk mooi maar desalniettemin is er sprake van een aanzienlijk tekort. Wij willen onze zorg uitspreken over de toekomstige tekorten, helemaal bij verdere maatregelen. Dank u.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 3:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ons gevoel voor Wedeka, voorzitter, is een ...is enerzijds is het een heel goed gevoel, omdat men in staat is het geweest het verlies minder te maken dan wat geraamd, dus op zich is dat een heel compliment voor Wedeka. Maar voor de rest, ja..kunnen we alleen maar zeggen; als u het over gevoelens heeft dat we alleen maar een slecht gevoel krijgen. Zeker als je de afsluiting van de meerjarenraming en de brief leest dat in 2014 de algemene reserve eigenlijk al vanaf dat jaar tekorent laat zien en dat geeft ons natuurlijk enorme kansen en enorme bedreigingen die op ons afkomen als gemeente en waarvoor in de Tweede Kamer, door bijna alle partijen in de Tweede Kamer, hard voor wordt gestreden om dat recht te trekken. We hebben nog wel een paar vragen over het stuk wat ons is gestuurd. Dat is; men spreekt steeds over hogere verliezen en de hogere verliezen worden in 2013, wordt in hoofdzaak veroorzaakt door externe factoren, CAO verhoging, belasting- en aczijnsverhogingen en ik vraag me altijd af als je in het bedrijfsleven zit dan wordt dat volgens mij toch altijd in de prijs doorgevoerd, dus ik denk niet dat dat nou echt een verlies is die helemaal op het konto van Wedeka moet worden geschreven, alsmede ook de 30.000 euro die men aan brandstoffen extra kwijt is ieder bedrijf voert dat door in zijn loonkostensom en in zijn calculatiesom waardoor ik denk dat dat niet helemaal ten laste hoeft te leggen van de Wedeka. Onze volgende vraag die we nog hebben ten aanzien van het stuk is; Ik neem aan dat het dagelijks bestuur op 4 februari 2013 heeft vergaderd, want anders was het stuk wel erg snel bij het bestuur gekomen. Een andere vraag die we hebben is toch de WSW loonkosten verhaal. Het is bijzonder triest dat een WSW loonkosten verhaal, dat is eigenlijk een wet die bedoelt was voor minder administratieve lasten, zo is die ook aan de werkgevers voorgesteld, dat dat bij Wedeka potverdikke weer terugkomt op 257.000 euro aan verlies. En dat betreuren we ten zeerste en het lijkt me ondanks, het lijkt me ook een hele mooie opdracht, denk ik aan iedereen aan de raad maar met name aan de wethouder, om daar toch nog eens weer bovenop te gaan zitten om te kijken van of je die 257.000 euro of dat werkelijk wel zo is. Want wat je dan ook weer niet terugziet in dat stuk is dat als dat tot minder administratieve lasten leidt dan zouden we ook graag willen zien waarom, waar zit dan die mindere administratie druk en het zal wellicht van die 257.000 kunnen worden afgetrokken. Een vraag die we nog hebben, en dat begrijpen we niet helemaal, dat in de praktijk worden de pensioenpremies, die zouden gaan dalen want dat is een vestzak broekzak verhaal geworden, over het CAO afgesloten in de SW-sector. Dat de pensioenpremie zou gaan dalen van 17.1% naar 15.2% en bij Wedeka komt dat weer uit op 15.65% en dat is toch denk ik..zal toch denk ik nog een aanzienlijk sommetje schelen die paar centen en we willen toch graag..we vragen ons af; hoe kan dat. Tot zover onze opmerkingen over Wedeka.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals, verder geen fracties? Woord aan wethouder van der Kolk.
  • 5:47 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja het algehele gevoel is van dat aan de ene kant mensen heel erg hun best doen, directiemedewerkers, bestuursleden en aan de andere kant is het zo dat het gesternte gewoon erg ongunstig is en ook bedreigend is en zorgelijk is en dat zijn gevoelens die u hier weergeeft en ook door het College worden herkend. De complimenten die u geeft, ook voor de inzet voor de diverse mensen die zal ik ook gewoon overbrengen. Want ik weet ook wel als voorzitter van Wedeka dat er ook gewoon keihard gewerkt wordt door de betrokkenen om in deze moeilijke tijd indrdaad het hoofd te bieden tegen allerlei kortingen die doorgevoerd zijn en ook wellicht de komende tijd worden doorgevoerd. ehm...De heer Pals die stelt een aantal vragen, ik zal ze zo goed mogeljk proberen te beantwoorden. U geeft hier ook uw gevoelens weer, dus het staat ook de AB leden vrij om daar ook nog iets,..in dit punt om zich daar ook nog eens een keer zich daar in te verdiepen en die vraag ook nog eens een keer aan de orde te stellen in de AB vergadering binnenkort. Maar u geeft een paar dingen aan en die heb ik ergens genoteerd, die pak ik er ook even bij..ehm..u gaat met name in op een aantal posten, bijvoorbeeld de brandstoftoeslag en dergelijke of die niet doorgevoerd kunnen worden. Nou Wedeka werkt voor een groot deel marktgericht en de tarieven worden natuurlijk ook marktgericht aangepast daar waar mogelijk maar dat is toch ook niet altijd even mogelijk omdat je dan je zorgen mag maken dat je bijvoorbeeld bepaalde werkzaamheden verliest. Kenmerk van Wedeka is dat ze een volle orderportefeuille hebben, dat is verdienstelijk als je dat vergelijkt met andere werkvoorzieningschappen en daarvoor is het soms wel nodig om een scherpe prijs te hanteren. Maar desalniettemin vindt ik het wel een opdracht, die u ook geeft aan de directie, om er scherp naar te blijven kijken. Als je kijkt over de afgelopen jaren en ook als je kijkt nu naar de begroting van volgend jaar dan worden er ook extra hoge opbrengsten geraamd. Al die verliezen die we terugleiden aan externe factoren die worden voor een deel ook opgevangen enerzijds door aan de kosten te snijden anderzijds door een hoge opbrengst te genereren. Dus daar blijft wel iets...nou u snijdt een punt aan wat ik ook op de directie zijn hart wil drukken dat daar gewoon aandacht voor blijft. Wedeka zal net als andere partijen gewoon scherp moeten blijven opereren en dat betekend ook daar waar er een hogere prijs gevraagd kan worden, moet dat vooral ook niet worden nagelaten. U stelt ook vragen over de invoering van de wet WUL, dat dat in werkelijkheid mischien toch niet tot die hogere extra kosten leidt, ik kan dat niet meteen overzien, ik ga ervanuit dat wat hier staat dat dat klopt. Aan de andere kant is het zo, dat is ook het kenmerk van de afgelopen jaren, er wordt ook heel erg strak gekeken op de ambtelijke kosten er is al heel veel gesneden, dit kan uiteindelijk ook weer leiden tot het feit dat er toch weer extra kritisch wordt gekeken naar ambtelijke kosten, door bepaalde maatregelen is er misschien minder administratieve inzet nodig maar dat zie je daar dan ook vaak wel weer in gedisconteerd, Wedeka kijkt ook heel goed naar de kostencomponent van hoe kunnen we die ambtelijke kosten naar beneden brengen. En als dat door de invoering van de wet WUL kan dan zullen we dat ook zeker niet nalaten. Dan heb ik hier een.. iets staan, maar dat kan ik niet precies herleiden maar daar komt u anders wel op terug als ik daar geen antwoord op geef. 15.65 bij Wedeka, dat is een aantekening die ik niet meteen...ik geef u de gelegenheid om de tweede termijn nog eventueel op terug te komen op de technische vraag als ik die niet beantwoord heb. eh...Nog even over de lobby, de lobby die heeft er in ieder geval geresulteerd dat er inderdaad een motie nu ligt die op steun van de meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen dat is door de inzet van velen ook van mensen van uw raad, ik weet....ik zal geen namen noemen, maar ik weet dat de inzet ook wordt gepleegd door gemeenteraadsleden ook via verschillende partijleden, eh..partijlijnen. Ik weet dat het ook gebeurd vanuit de diverse bestuurders van Wedeka. En die lobby die blijft ook nodig, want als u kijkt naar de motie die er ligt dan is die vrij open geformuleerd, er wordt niet gesproken specifiek over Oost-Groningen er wordt wel gesproken over oplossingsrichtingen, zowel de staatssecretaris als ook de Tweede Kamerleden geven aan dat Oost-Groningen nu ook zelf met plannen moet komen. Het kan niet zo zijn dat we alleen de hand ophouden en zeggen van; compenseer maar en that's it. Nee, het rijk vraagt echt om oplossingsrichtingen. Mevrouw Sterenborg noemde al Duitsland, kunnen we daar meer alliances mee aangaan. Wij zullen de komende weken, maanden, moeten benutten, om alles wat mogelijk is uit de kast te halen en gewoon ook een aantal oplossingsrichtingen uit te werken, zodat wij dat ook kunnen aanbieden aan Den Haag. En dat doen we ook in nauwgezet overleg met Den Haag. Het is zo dat de motie al breed omschreven is als je de woordvoerders van de Tweede Kamer fracties hoort, en ook de staatssecretaris hoort, dan heeft ze het over drie regio's; Oost-Groningen in de eerste plaats, Zuid-Limburg in de tweede plaats en dan wordt genoemd Zeeuws-Vlaanderen, wellicht Zeeuws-Vlaanderen. Dus het gaat om een beperkt aantal gebieden. Maar het is wel nodig dat we die druk erop houden en ik hoop ook van harte dat u als raadslid ook de mogelijkheden aangrijpt om ook het gesprek te houden met de fracties van de Tweede Kamer. Vanuit alle kanten moet het ook gebeuren, ik weet ook dat er veel ambtelijke weerstand is op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dus die druk moet er gewoon op blijven en tegelijkertijd moeten we denken aan hervormingen zoals dat wordt genoemd, aan het bieden van nieuwe werkgelegenheidskansen. Nou daar gaan we, met uw steun, ook fors mee aan de slag de komende tijd. Tot zover voorzitter. Misschien ben ik wel wat vergeten, dat hoor ik dan graag.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dank u wel. Ik ga in ieder geval meneer Pals even in de gelegenheid stellen om zijn vraag nog even te herhalen over het percentage pensioenen.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou percentage...het gaat over..het pensioen dat zou op 15.2% uitkomen en bij de Wedeka komen ze op 15.65 uit, dus dat is een vraag, nog een tweede opmerking. Mag ik nog een opmerking erbij plaatsen?
  • 0:0 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja.
  • 1:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind toch dat u, dat u daar toch eens over moet hebben, over die wet WUL, ik vind dat een rare..over die wet WUL, over die 257.000 euro, omdat..wij maken ons in deze omgeving zo sterk voor de lobby voor uitzonderingspositie en dat soort dingen. En ik vind het dan bijzonder, bijzonder raar, dat een wet die specifiek bedoeld is voor administratieve lastenverlichting, dat juist een onderneming als Wedeka daar slachtoffer van wordt voor 257.000 euro omdat die mensen in dienst heeft die een betrekkelijk, die een laag loon hebben. Dat vind ik toch wel een rare zaak en ik zou de wethouder toch willen verzoeken om dat toch eens in de komende tijd...,en wij zullen ook zeker ons steentje daar aan bijdragen, om toch eens te kijken of daar nu niet een uitzondering voor is of dat daar nu niet een wijziging voor is, want ik vind het toch wel heel sneu geld, 257.000 euro, voor iets wat bedoeld is voor verlichting terwijl het voor een onderneming die het helemaal niet kan dragen het juist op zijn dak krijgt.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, maar ik denk, ik denk voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius, VVD.
  • 0:55 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat meneer Pals, de regelgeving verlichting, verward met verlichting qua, verlichting in geld. Want die WUL is een belastingtechnische maatregel en daar is die regelgevingverlichting op bedoeld en dat is, en dat staat in mijn beleving ook in dat stuk, bedoeld op een macro-economische basis en die franchise waarover dan,..dat wordt afgeschaft belastingtechnisch gezien. Maar dat heeft wel gevolgen voor de loonsom. En de loonsom die gaat van laag naar hoog en macro-economisch zegt Den-Haag wij gaan ons baseren op het gemiddelde en zit u nou net onder het gemiddelde, waar wij hier helaas bij de SW bedrijven over spreken, dan betekend dat in salariskosten een hogere last.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het staat ook wel goed omschreven in dat stuk, alleen...nou ja ik herhaal mijn woorden, dus..
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wilt ook op dat terrein een uitzonderingspositie, voor Wedeka begrijp ik. Ja.Wethouder.
  • 0:45 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja voorzitter, om aan te sluiten bij dat laatste. Het gaat om pure wetgeving, we worden daarmee geconfronteerd en ik vind dat als dat aan de orde moet worden gesteld, dan zou dat ook via de koepel-organisatie van WSW-bedrijven het beste kunnen denk ik. Dus dat..ik neem ook aan dat daar aandacht voor is, maar ik kan die aandacht ook nog wel eens een keer..vragen daarnaar. Over die pensioenpremie, dat klopt, maar dat lijkt niet van toepassing op Wedeka, dat is gewoon een tegenvaller, waarin ook...,waarnaar gevraagd is; hoe kan het in de praktijk zo uitvallen terwijl iets anders is voorgespiegeld. Dus die vraag is ook binnen het DB van Wedeka gesteld, ik heb er overigens nog geen antwoord op, en ik zie het meer als een gegeven waar we gewoon mee geconfronteerd worden.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee bent u in staat gesteld om in voldoende mate uw gevoelen uit te spreken? en mee te geven aan de AB-leden? Akkoord. [klopt met hamer]
 • 14 Motie Gaswinning
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee gaan we naar agendapunt 14, en dat is dan de aangekondigde motie door de partij van Gemeente Belangen. Ik zou de steller gaarne willen verzoeken om de motie voor te lezen en een getekend exemplaar in te dienen. Meneer Gelling ga uw gang.
  • 1:51 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op maandag 25 februari 2013. Horende de berichtgeving over de toenemende kracht en frequentie van aardschokken als gevolg van gaswinning in de provincie Groningen, met alle gevolgen van dien. Overwegende dat; Grote maatschappelijke onrust is ontstaan als gevolg van recenten aardschokken; Grote maatschappelijke onrust is ontstaan over nieuwe informatie aangaande frequentie en omvang van mogeljke aardschokken in de toekomst; Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert om de gasproductie uit het Groningse gasveld zo snel mogelijk en zo veel als mogelijk en realistisch is, terug te dringen; De Minister van Economische Zaken pas in december van dit jaar tot mogelijke actie wenst over te gaan en daarmee op korte termijn niet van zins is maatregelen te nemen. Spreekt uit dat; Het gewenst is om als gemeenten in de provincie Groningen gezamenlijk en eensgezind op te treden om de belangen van de inwoners en bedrijven van onze provincie optimaal te behartigen; Het gewenst is om allen, die als gevolg van de aardschokken grote hinder, schade, onbehagen en onrust ondervinden, te laten weten dat zij, vanuit juist die Groninger gemeenten die geen directe hinder ondervinden van de aardgaswining, morele steun ontvangen. Verzoekt het college; Om eensgezind met andere gemeenten in de provincie Groningen en andere medeoverheden er bij het Rijk op aan te dringen niet tot het einde van dit jaar te wachten met het nemen van maatregelen; Daarbij ook aan te raden het advies van het Staatstoezicht over te nemen; Om deze motie te doen toekomen aan de Minister van Economische Zaken, de Tweede Kamer, de provincie Groningen en de gemeenteraden van alle Groninger gemeenten. En gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Reacties vanuit andere fracties op de motie. Meneer Pals D'66.
  • 1:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, alhoewel wij de motie erg sympathiek vinden, vragen wij ons af of de Gemeente Belangen niet heeft meegekregen de afgelopen tijd hoe druk het is geweest in de provincie met kamerleden, met ministers, met allerlei mensen die op ons af zijn gekomen om een inventarisatie te maken over de schade die daar is ontstaan. Daar zijn van alle..ik denk van alle zittende politieke partijen hier, zijn wel de leden afgereisd om daar een mening over te hebben. Dus er is heel veel bestuurlijke drukte geweest op het provinciehuis en wellicht weet de Gemeente Belangen ook dat het op het provinciehuis is afgesproken dat vanuit de provincie met één woord wordt gesproken, u heeft de discussie nog even gezien tussen de provincie en de gemeente maar goed dat is weer bijgelegd en de provincie heeft dan ook afgesproken dat men vooreerst, zolang daar nog geen echte concrete besluiten zijn genomen, dat men vanuit één woord gaat reageren richting de overheid en richting de bevolking en met name die arme bevolking die in een enorme onrust en onzekerheid leeft om die in ieder geval een steun in de rug te geven. Dus ik vindt het eigenlijk, wij vinden het eigenlijk al, dat wij gezien alle bestuurlijke drukte die er al is geweest dat wij totaal niet, dat deze motie eigenlijk gewoon een overbodigheid is ten aanzien van de afspraken die provinciaal en met de politieke partijen zijn gemaakt ten aanzien van dit punt en we vinden ook dat de motie er eigenlijk niet meer toe bijdraagt.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals, D'66. Andere fracties? Meneer Borgesius VVD.
  • 1:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja ik denk wat de heer Pals heeft gezegd daar zit denk ik zeer beslist een kern van waarheid in, ik hoef niet te herhalen vanzelfsprekend wat hij heeft ingebracht. Toen wij dit lazen, en die vraag wil ik toch richting Gemeente Belangen stellen. Kijk deze motie die wordt natuurlijk verspreid uitsluitend in deze provincie, wij hebben deze motie in feite gelezen, laat ik het zo dan maar formuleren, als een adhesie betuiging richting de direct betrokkenen, betrokken gemeentes, en als dat uw oproep is van deze motie, dan kunnen wij ons daar wat bij voorstellen, maar is het daaroverheen schrijdend, inderdaad dan kunnen wij toch ook heel ver met het betoog van de heer Pals meegaan, dus daar zouden wij toch wel graag nog een reactie van Gemeente Belangen op willen voorzitter.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even inventariseren hoe de fracties erover denken meneer Borgesius en ik wil ook even het college een kans geven om er eventueel een advies over te geven en dan kunnen we kijken wat de volgende stap is om te nemen of niet. Andere fracties..meneer Kanter PvdA.
  • 0:12 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja voorzitter, wij zien dit met name ook als een stukje solidariteitsmotie richting de andere gemeenten en als zodanig zullen wij hem ook beschouwen en ondersteunen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger CDA.
  • 0:6 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja voorzitter de heer Kanterdie geeft precies aan hoe wij er ook over denken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Andere fracties, meneer Hekking SP.
  • 0:23 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Het verhaal aangehoord hebbende is het inderdaad zo dat ook de SP het wel van belang acht dat er inderdaad wel iets gaat gebeuren in geval van de mensen die met een ernstig onbehagen zitten maar wij beschouwen het ook inderdaad als een steun in de rug voor de gemeenten die werkelijk getroffen zijn en wij zullen deze motie dan ook inderdaad ondersteunen.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan mevrouw Sterenborg CU.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, ook wij kunnen ons vinden in deze motie.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kijk ik toch even naar het college in het kader van wat hier uitgesproken wordt en de bedoeling is..wethouder Bessembinders kunt u een advies vanuit het college meegeven?
  • 1:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De indiener, meneer Gelling, Gemeente Belangen.
  • 1:3 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. Deze motie is vooral bedoeld als adhesie betuiging, als steunbetuiging, daarnaast is het Staatstoezicht op de mijnen in onze beleving een onafhankelijk orgaan wat vanuit deskundigheid een aantal adviezen heeft gedaan en één daarvan is heel nadrukkelijk om de gasproduktie, zoals ook gesteld is, zo snel mogelijk en zo veel als mogelijk en realistisch, en daarom heb ik expres ook die woorden gebruikt, terug te dringen. Met andere woorden dat dient vanzelfsprekend en met alle realiteit en met realiteitszin te geschieden. Het is niet bedoeld om de beweging die vanuit landelijke politiek gaande zijn om die te doorkruisen, aan de andere kant is het ook zo dat in onze beleving het verstandig is om juist als groninger gemeente die niet direkt getroffen wordt om ook het geluid te laten horen dat dit zeer ernstige zaken betreft en dat is het doel van deze motie.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer kanter PvdA.
  • 0:26 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, ik kijk even naar de heer Gelling. Want even horend wat de wethouder zegt; over verzoekt het college het advies van de SODM over te nemen. Even kijkend naar het doel van de motie en wat de wethouder zegt zou ik mij kunnen voorstellen om dat tweede punt te schrappen. Volgens mij blijft dan de strekking van de motie overeind. Maar dat is even in overweging.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals D'66
  • 0:46 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik sluit me helemaal bij meneer Kanter aan, want dat de Staatstoezicht van de mijnen ook dat is weer een discussiepunt binnen de provincie, dus daarom vindt ik ook dat je het op provinciaal niveau naar landelijk niveau moet houden en dat deze..de motie in feite er ook niet zo bijdraagt aan de steun, want ik bedoel; de bevolking van Groningen heeft heel veel steun gehad van alle politieke partijen die hier zitten door allerlei bezoeken en dat soort dingen en die mensen zitten gewoon niet te wachten meer op een motie vanuit de gemeente Stadskanaal hoe symphatiek het ook is. Ik vind dat we het gewoon centraal moeten houden op het provinciehuis bij de overheid en dat we niet de fout moeten begaan zoals bijvoorbeeld de stad Groningen zelf heeft gedaan, ik bedoel dat is een heel goed voorbeeld, dan denk ik dat we gewoon het moeten houden zoals het is.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, uw standpunt is duidelijk meneer Pals, op een gegeven moment, ik beluisterde bij de andere fracties meer de adhesie betuiging richting de andere gemeenten met name als hoofddoel. Meneer Borgesius, VVD.
  • 1:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel. Ja inderdaad wij hebben gelijk in het begin al namens de VVD uitgesproken dat wij het meer als een adhesie betuiging zien. En wat ook door de Gemeente Belangen dan wordt ingediend, in uw eerste stuk refereerd u daar ook al aan, overwegende dat en dan zegt u onder punt drie ook; dat de Staatstoezicht op de mijnen adviseerd enz. enz. dus dat blijft ook staan. Maar wanneer u dan zegt onder punt twee,bij; verzoekt het college. Dat wij dat advies als raad over gaan nemen, ja dan sluit je daarmee natuurlijk ook mogelijkerwijze andere adviezen, die misschien nog wel beter zijn, of slechter, dat weet ik niet, maar die sluit je daarmee uit. En dat willen wij als VVD dus niet. Dus wanneer u de motie handhaaft incluis punt twee, om het advies van de Sodm over te nemen, dan zullen wij dit niet ondersteunen.
  • 0:2 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Voorzitter?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling.
  • 0:22 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ik kan niet anders zeggen dan dat ik meneer Borgesius dank voor zijn standpunt. Ik moet zeggen, zoals hij het op deze manier verwoord kan ik daar in mee. Dus bij de overwegingen, laat staan dat wat het advies van de Staatszoezicht betreft maar bij het verzoek aan het college dat punt te schrappen.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het tweede aandachtspuntje onder; verzoekt het college, haalt u er dan uit.
  • 0:01 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Correct.
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Even inventariserend; als dat doorgehaald wordt heeft de motie dan de brede ondersteuning binnen deze raad? Klopt die conclusie? Behalve meneer Pals? U stemt tegen? ok, dan maken we daar een aantekening van en voor de rest, 21 leden voor de motie. Ik denk dat de motie op die manier uitgevoerd kan worden. Wij halen hier door, maken nog even een correcte versie die u even opnieuw moet tekenen meneer Gelling. Akkoord?
  • 0:1 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Dank u.
 • 15 Motie opheffingsnorm
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we over naar agendapunt 15. De aangekondigde motie van de Christen Unie tesamen met het CDA, en ik neem aan dat de tekst ingebracht wordt door het CDA. Mevrouw Brongers aan u de microfoon.
  • 1:22 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Dank u wel, de motie betreft het volgende; De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 25 februari 2013; Overwegende dat: - het behoud van scholen in de kernen van onze gemeente essentieel is voor het in stand houden van de leefbaarheid; - bij een vraag of een school open moet blijven de kwaliteit van de school leidend moet zijn; - op lokaal niveau moet worden besloten welke voorzieningen behouden moeten blijven; - dat de onderwijsraad met een advies is gekomen om alle scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten; - dat dan 10 van de 25 basisscholen in onze gemeente zullen worden gesloten; - het opvolgen van dit advies zal leiden tot het verdwijnen van steeds meer voorzieningen en verdere leegloop van de kernen in onze gemeente; - dat het belangrijk is voor kinderen om in de eigen vertrouwde omgeving naar school te kunnen gaan; Spreekt zich uit tegen de voorstellen van de onderwijsraad en roept de staatsecretaris van Onderwijs,Cultuur en Wetenschap op om geen voorstellen te doen die het voortbestaan van scholen met minder dan 100 leerlingen bedreigen en Besluit een afschrift van deze motie te sturen aan staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de Tweede Kamer; en gaat over tot de orde van de dag. Mede namens de Christen Unie. Maar dat had ik al genoemd.
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Ondertussen staat u onder agendapunt 15 op uw iPad, dus daar kunt u de tekst vast lezen. Hij wordt ook ingediend en uitgedeeld. Voldoet aan de vereisten, het kan dus rondgedeeld worden en ter bespreking worden gegeven. Iemand die reactie wil geven op de ingebrachte motie door het CDA en de CU, meneer van de Vlag van de PvdA. Meneer van de Vlag gaat uw gang.
  • 0:29 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Dank u wel voorzitter. Ook de fractie van de PvdA erkend uiteraard het belang van scholen in kleine kernen waarbij uiteraard de kwaliteit ten alle tijde voorop dient te staan, dus wij kunnen deze motie van het CDA en CU ook ondersteunen. Nog één heel klein tekstueel puntje; staatssecretaris is met dubbel s, maar dit ter zijde. Dank u.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja..onderwijs, kwaliteit van het onderwijs dus...
  • 0:8 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   En de gemeenteraad bestaat uit minder dan 25 leerlingen, dus....wat dat betreft..
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   autsch....Is ook een leuke vooraankondiging in deze week meneer van der Vlag.......goed. Ik ga weer even dezelfde weg volgen zo, even horen wat in het algemeen de eerste reacties zijn van de fracties en daarna geef ik de wethouder vanuit het college de gelegenheid om een advies uit te brengen. Andere fracties? Meneer Borgesius VVD.
  • 4:30 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja we hebben van de motie net kennis genomen en..kijk als je die motie zo leest, dan lijkt ie natuurlijk, met name ook voor dit gebied, laat daar ook geen misverstand, ook niet van de VVD zijde, over bestaan, die lijkt natuurlijk enorm sympathiek. Maar als ik dat zo lees en dat op ons in laat werken dan vraag ik me af of we nu niet al te hard van stapel gaan lopen. Die onderwijsraad heeft natuurlijk een advies gegeven en wat we denk ik met deze motie gaan doen, als we die in stemming brengen dan lopen we denk ik een beetje voor de muziek uit. En wat ik mij op dit moment afvraag voorzitter; of deze motie niet meer kracht zal hebben richting Den Haag wanneer er een definitieve versie en wanneer ook al in bredere kring vanuit verschillende politieke partijen hier de gedachte over bekend is. Want ik denk namelijk dat er geen enkel misverstand over mag bestaan, dat geen enkele onderwijsraad de kwaliteit van het basisonderwijs in de breedste zin des woords laat prevaleren. En ik denk ook dat ze daar zonder meer begrip zullen hebben voor regio's die wat dunner bevolkt zijn, dus dan kijk ook ik in dit geval verder dan alleen maar Oost-Groningen, zojuist bij de SW bedrijven zijn er ook andere regio's genoemd en dat men daar in Den Haag geen oog voor zou hebben dat waag ik te betwijfelen. Dus vandaar ook worstelen wij eigenlijk met de vraag; moet je dat nu wel gaan doen? Je loopt het risico denken wij tenminste, althans dat gevoel, laat ik het zo maar even proberen te verwoorden, wat wij dan niet uitsluiten, dat je misschien op dit moment wanneer je dit gaat doen, toch wel een beetje in je eigen voet gaat schieten. En dat kan nooit het beoogde doel zijn van deze motie. En dat zouden wij heel jammer vinden. Dat de kwaliteit van het onderwijs, en ik heb dat al gezegd, in de breedste zin des woords van het basisonderwijs moet prevaleren dat staat ook voor de VVD fractie in deze raad buiten kijf. Anderzijds, en dat wil ik er eerlijkheidshalve ook wel aan toevoegen voorzitter, denk ik ook dat we ons moeten realiseren dat we, misschien kijkend naar de toekomst, de kinderen die van het basisonderwijs gebruik maken , ja...misschien afzettend tegen het verleden, toch wel iets verder van huis moeten om dat onderwijs te genieten. U weet vanuit mijn beroep ben ik ook nog wel regelmatig over de grens, daar bedoel ik dan mee, Duitsland in dit geval, daar zie je ook verschillende kleine plekken en daar zijn ze toch ook in staat om het basisonderwijs op een goede manier te organiseren. Daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat wij het duitse voorbeeld moeten volgen, helemaal niet, maar dat wij kijkend naar de toekomst, wanneer de bevolkingsgroei, en het woord vergrijzing heb ik al vaker gezegd haat ik, ik praat liever over verzilvering maar dat is een heel ander verhaal, maar dat we dan minder kinderen krijgen en dat we dan ons scholenbestand daarop moeten aanpassen en daarop moeten anticiperen dat staat denk ik voor ons allen zo vast als een huis, als ik het zo mag zeggen. Ik bedoel; niks voor niks hebben wij de verschillende MFA's, die nu inmiddels in onze gemeente staan, hebben wij denk ik, ook mede om deze redenen tot leven geroepen. Om toch meerdere mogelijkheden, geconcentreerder en meerder, op één plek plaats te laten vinden. We zien dat in Onstwedde, we hebben recent gezien Noordstee, de plannen die daar liggen zijn ook allom bekend. Dus ik denk toch dat we daar op enig manier niet aan ontkomen en ik zou u toch deze overwegingen mee willen geven want...ja, de kapstok wordt te groot ik stop ook voorzitter, ik wou het hier ook bij laten.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius.
  • 0:1 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Mag ik daar direct op reageren voorzitter?
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef eerst nog even meneer Pals de gelegenheid en dan geef ik u het woord mevrouw Brongers.
  • 1:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wat dat betreft ben ik het eens met de VVD fractie, hoe sympathiek de motie ook is en eigenlijk ook uit het hart gegrepen is, om heel erg zorgvuldig om te gaan met de basisscholen, blijft voor ons natuurlijk ook buiten kijf dat de kwaliteit van die scholen ook echt leidend moet zijn, dat staat hier in de motie. Maar de belangrijkste zin of de onderste zin; is het belangrijk voor kinderen om in de eigen vertrouwde omgeving naar school te kunnen gaan, ja dat vind ik weer zo'n zin, waar meneer Borgesius ook op doelt, als je dat vraagt om ik kan me..het nog erger dan Duitsland of het platteland van Frankrijk, als je die kinderen dat vraagt, dan is dat helemaal weg; eigen vertrouwde omgeving. Dus wij vragen ons ook af en ook inderdaad met de VVD fractie, vroegen we ons af, of het niet te vroeg is. Want vandaag stond een prachtig stuk van de heer Spekman van de PvdA in het NRC, over hoe om te gaan met kleine scholen in Zeeland waar een perfecte oplossing was gemaakt tussen allerlei samenwerkingsverbanden om en kwaliteit in kleinere scholen te houden. Dat je dit soort dingen dan eigenlijk niet met een motie als deze, niet het eerste voor de voeten moet lopen om je daar mee vast te zetten maar dat je eerst eens afwacht en dat je onderzoekt van hoe los je dat op een andere manier ook kunt oplossen.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals, mener Borgesius wilt u de microfoon ook even uitschakelen. Mevrouw Brongers CDA.
  • 1:14 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter, we hebben nog niet alle partijen gehoord maar ik wil in eerste instantie graag even reageren op de reactie van de heer Borgesius. Twee dingen hoor ik zeggen; is het niet het moment waarop wij met deze motie komen in eigen voet schieten en ook hoor ik het woord sympathieke motie. Sympathiek is een gevoelsmatig oordeel, ik denk dat er een aantal feiten in de motie genoemd staan die dusdanig zijn die van invloed zijn op onze scholen en onze kernen die ik niet alleen sympathiek wil noemen en ik nodig ook de heer Dijkstra uit om me aan te vullen omdat het een gezamelijke motie is. Wat mij betreft is het wel het moment om te reageren omdat de onderwijsraad een advies heeft gegeven en ik denk dat wij juist aan de Tweede Kamer en aan de staatssecretaris kunnen laten merken, wat onze mening is en welke gevolgens dat voor onze gemeente zou hebben. Dus in die zin ben ik het niet helemaal eens met de heer Borgesius, het standpunt van de VVD.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneeer Dijkstra CU.
  • 1:43 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja ik wil ook nog even reageren omdat het een gezamenlijke motie is. Uit onderzoek blijkt dat er geen duidelijk verband is, kan zou verband, tussen schoolgrote en de kwaliteit van het onderwijs. En er is trouwens in ons land nog steeds een goed systeem voor onderwijsinspectie waardoor er gestuurd wordt op kwaliteit. We hebben laatst een keer een verslag gehad, ook van OPRON dacht ik, waar ook resultaten van het onderwijs zienderogen vooruit zijn gegaan ook door inspectietoezicht en ook doordat daar goed op werd gestuurd. Dus het is niet zo, dat kleinere scholen dus, geen kwaliteit kunnen leveren. Verder wil ik eigenlijk nog iets hebben...iets aangeven over het punt van, dat de gemeenschap daar wil ik iets over noemen. Fysieke nabijheid tot de school dat blijkt keer op keer uit onderzoek een hele belangrijke factor voor gemeenschapsvorming, sociale contacten, inzet van vrijwilligers. Als je dus in een bepaalde gemeenschap een bepaalde kern als je daar de school weghaald dan heb je kans dat de mensen wegtrekken, gezinnen wegtrekken, u kunt nu wel voorbeelden noemen uit Duitsland. Maar om nou zo met één, met een rigoureuze maatregel te komen dat er direct van 23 minima schoolgrote naar honderd gaat, er zijn ook tussenoplossingen. Dus deze motie is eigenlijk een soort ondersteuning van de staatssecretaris misschien, om een bepaalde kant op te gaan, dat die honderd, dat dat echt teveel is. Dat wil ik erover zeggen, dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:36 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, het versterkt mij even, de bijdrage van meneer Dijkstra, over dat zo'n motie toch eigenlijk weer een beetje te vroeg is omdat hij even aangeeft dat er ook onderzoeken zijn dat de adviezen van de ondrwijsraad weer weerleggen, dus dan heb je al weer twee adviezen waarvan ik denk; wacht nou even af en onderzoek het, in uw termen te spreken, onderzoekt alles en behoudt het goede. En in uw bijdrage geeft u dat al aan dat er al weer twee soorten adviezen zijn, dus ik zou zeggen; hou de motie nog even aan.
  • 0:56 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nog even op reageren voorzitter, de punt van die, van het onderzoek van de onderwijsraad. Dat heeft ook te maken met de verzoek van het ministerie, omdat er dus problemen lagen in de krimpgebieden. Dus omdat in de krimpgebieden daar problemen lagen, heeft de onderwijsraad dat onderzocht, maar die heeft veel te veel het accent gelegd op de schoolgrote en die heeft te weinig het sociale aspect meegenomen. En wat ik ook vergeten ben te zeggen dat, vorig jaar in 2012 is minister Beisterveld ook nog geweest, die heeft zich daar nog over uitgesproken, over schoolgebieden met kwaliteit in de krimpgebieden en zij heeft aangegeven dat het toch wel heel goed is dat daar een uitzondering wordt gemaakt en het minimum aantal leerlingen in krimpregio's, dat daar toch ook wel uitzonderingen voor zijn.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Was binnen een iets ander kabinet geloof ik dus het kan snel veranderen. Ik ga even kijken in die zin want het is een motie waarin u zelf een besluit neemt , dus ook zelf iets gaat verzenden of... het is geen opdracht aan het college om iets voor u te doen, ik wil u toch niet een advies van het college van de wethouder onderwijs onthouden. Wethouder Hamster.
  • 0:0 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat is...
  • 0:0 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter...
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja.
  • 0:9 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Mag ik..mogen we misschien voordat de portefeuillehouder reageerd nog de reactie van Gemeente Belangen...of heb ik iets gemist.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat mag, dat hoeft niet maar dat mag. Dat bepaalt Gemeente Belangen zelf.
  • 0:25 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Het klopt in ieder geval dat u van ons nog niet een reactie heeft ontvangen, dat is volledig juist. Zoals wij op dit moment naar deze motie kijken is het in onze beleving goed om pro-actief daar een geluid in te laten horen en vanzelfsprekend is het zo dat je onderzoeken kunt afwachten, maar met de gegevens die er op dit moment zijn kunnen wij meegaan in deze motie om daar nu een geluid in te laten horen.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga ik nu naar wethouder Hamster, ja..akkoord? ja
  • 4:15 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja dank u wel. Eerst misschien handig om even de status van het stuk van de onderwijsraad te benadrukken. Het is inderdaad zoals de heer Dijkstra terrecht aangeeft, op aanvraag van de minister heeft deze onderwijsraad een advies uitgebracht omdat de minister vragen had over hoe om te gaan met krimp en met ontgroening. Dat advies omvat drie aanbevelingen, waarvan één het nieuws met name gehaald heeft namelijk het ophogen van de opheffingsnorm van 23 leerlingen naar 100 leerlingen. En als je kijkt naar het aantal scholen dat op dit moment in Stadskanaal onder die norm zit, dan betreft het inderdaad tien van de vijfentwintig basisscholen. Dus ik kan mij voorstellen, het college kan zich indenken dat u daar zorgen over heeft. Misschien goed om op te merken ook, is dat in Stadskanaal op geen enkele plek gaat om een laatste school in een kern. Laat onverlet dat elke school waarde heeft in deze samenleving en natuurlijk van belang is voor een samenleving voor een gemeenschap dat er een dergelijke voorziening is en dat leefbaarheid wel verband houd met de aanwezigheid van een school. Maar wat ook goed is om op te merken is; dat wij in ons regionaal woon- en leefbaarheidsplan, en de onderzoeken die we daarbij hebben laten uitvoeren, hebben moeten vaststellen, dat het verdwijnen van een school, niet..laten we het maar heel dramatisch zeggen; het einde van een dorp hoeft te betekenen. Dat de leefbaarheid van een dorp niet volledig te gronde gericht zou worden, en dan zeg ik het weer heel dramatisch; door het verdwijnen van de laatste school. Terug naar het begrip, honderd leerlingen inderdaad is een heftige norm, maar de onderwijsraad is niet over één nacht ijs gegaan en heeft op alle vragen en bedenkingen die mogelijkerwijs zouden kunnen komen, van ja dit gaat wel heel hard, ook een antwoord geprobeerd te formuleren. Bijvoorbeeld vragen rondom de kwaliteit, vragen rondom dun bevolktheid en vragen rondom ??????? want die zullen die duiken meteen op, op het moment dat getornt zal worden aan scholen en aantallen daarin. Timing en strategie omdat dit een advies is die gevraagd is door de minister en ook aan de staatssecretaris uiteindelijk uitgereikt is, is hei ook in eerste instantie een advies aan hem. Het is niet aan ons, en zo wordt dat misschien in het uitspreken in de motie wel gedaan, om te zeggen wij spreken ons daar tegen uit. Laten we eerlijk zijn; het is geen voorstel en dat voorstel wordt niet aan u als gemeenteraad gedaan maar aan de staatssecretaris, u kunt wel, en misschien is dat dan, en ik wil vooral aan u laten of dat strategisch is op dit moment of niet, zeggen van; beste staatssecretaris op het moment dat u het advies van de onderwijsraad leeft neem dan ook dit in overweging namelijk dat wij zorgen hebben rondom leefbaarheid en dat wij zorgen hebben rondom de eenzijdige benadering van wat kwaliteit zou moeten kunnen zijn. Precies naar de inhoud van uw tekst kijkende heeft het college toch al wat bedenkingen rondom woorden als; het is essentieel voor het in stand houden van de leefbaarheid, in het eerste aandachtspuntje, omdat we in ons regionaal woon- en leefbaarheidsplan andere dingen beweren. Voor het voorlaatste bullit overwegende dat; het zal leiden tot verdwijnen van steeds meer voorzieningen, daar spreekt een noodzakelijkheid uit die wij ook helaas niet aan kunnen tonen en die ook niet aangetoond is. En tegen het eerste deel van de zin waarin uitgesproken wordt; tegen deze voorstellen van de onderwijsraad. Uiteraard spreekt zich uit en roept de staatssecretaris van cultuur en wetenschap op om geen voorstellen te doen niet voor het bestaan van scholen met minder dan honderd leerlingen bedreigen. Dat zou een mening kunnen zijn die u als raad uitspreekt. Ben ik daarmee duidelijk en volledig geweest?
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk het wel. Het is een advies wat u aan de raad meegeeft, maar zo als de motie is opgesteld bepaald de raad zelf of ze hem op deze manier in stand willen houden of niet en of daar door de indieners voldoende draagvlak voor gevonden kan worden. Ik kijk even naar de fractie van CDA en de CU.
  • 0:06 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Op zich is het..ja, zoals u dat nu zegt, is er wel, zijn er wel een paar punten wat in de formulering iets anders zou kunnen, maar misschien dat het handig is om even te schorsen. Dat lijkt me het verstandigst, dat we eventjes overleggen.
  • 0:09 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter even schorsen graag.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, heeft u aan wat zal ik zeggen 5 minuten, 10 minuten....,kwart voor tien. Kwart voor tien terug eventueel in aangepaste vorm.
  • 0:2 schorsing
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren...dames en heren! De indieners van de motie CDA en CU hebben gevraagd om een korte schorsing. Ondertussen is de tekst van de motie gewijzigd en die staat al in gewijzigde vorm op uw iPad. Maar ik geef mevrouw Brongers denk ik, van het CDA, de gelegenheid om even aan te geven wat de wijzigingen, essentiele wijzigingen, in de tekst zijn. Mevrouw Brongers CDA.
  • 0:54 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. We hebben de portefuiellehouder gehoord, we hebben diverse partijen gehoord en gemeend om de tekst iets aan te moeten passen. En dat betekend dat bij het eerste aandachtsstreepje, en ik hoop dat het zo duidelijk is want hij zit inmiddels ook in uw iPad, en behoed mij er even voor dat ik nu de hele motie opnieuw op moeten lezen. Bij het 1e aandachtsstreepje hebben we het woord essentieel voor de gemeente vervangen door belangrijk. Het 6e aandachtsstreepje, het één na laatste; het opvolgen van dit advies kan leiden tot het verdwijnen van steeds meer voorzieningen en spreekt zich uit tegen het advies van de onderwijsraad. Zo is de definitieve tekst geworden, mede namens de CU.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, ga ik opnieuw even rondkijken of daarmee de tekst..Ondertussen heeft u de spelfouten er ook uitgehaald heb ik begrepen. Of deze tekst acceptabeler is voor u als raad om hem naar de staatssecretaris te sturen en naar de leden van de Tweede Kamer. Wie van u? Meneer van der Vlag PvdA.
  • 0:55 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Dank u wel voorzitter. Nou, de motie is inderdaad iets aangepast, iets genuanceerder conform wat de portefeuillehouder ter advies meegaf. Kijk voor ons blijft de kwaliteit van het onderwijs, van het basisonderwijs, voorop staan. Daarmee moet gedacht, als dat gepaard moet gaan in de toekomst met eventuele samenwerkingsverbanden tussen scholen, hetzij christelijk onderwijs hetzij openbaar onderwijs, dan moet je daar ook open voor staan. Zoals dit nu in de motie is verwoord, want het is inderdaad nog geen duidelijk voorstel van het kabinet, het is een advies van de onderwijsraad en de op één na grootste regeringspartij heeft al aangegeven de kwaliteit van kleine scholen ook hoog in het vaandel te hebben staan, kunnen wij deze motie in deze vorm ondersteunen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Andere fracties, Gemeente Belangen meneer Gelling.
  • 0:7 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Met de genoemde aanpassingen kunnen wij instemmen met deze motie.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk naar de fractie van D'66.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij kunnen niet instemmen met deze motie, omdat we blijven bij het standpunt dat we hem te prematuur vinden.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Fractie van de VVD.
  • 0:56 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou..wat de heer Pals zei, ja ok, wij hebben dat ook gezegd. We zijn denk ik nog wel richting mevrouw Brongers een reactie verschuldigd over dat woordje sympathiek, voorzitter. Nou ja daar hebben we in feite mee bedoeld zoals het in eerste instantie daar lag, omdat je dan denk ik iets probeerd te verwezenlijken, wat in onze beleving ten minste op dit moment niet haalbaar is, dus dat hebben wij in feite bedoeld bij sympathiek, maar in feite hoeven we die discussie niet meer te voeren want u heeft het eerste ingetrokken. U bent denk ik ook tegemoetgekomen aan wat de portefeuillehouder van het college heeft uitgesproken en wij kunnen ons vinden in uw strekking van de gewijzigde vorm.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De SP.
  • 0:4 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   SP sluit zich aan bij de motie zoals die nu voorligt.
  • 0:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heeft u nog behoefte aan nadere adviesering wethouder Hamster? Nee? Ok. Nou ja, ik ben eigenlijk..de volgende vraag is; behoeft dat nog verdere discussie, of zal ik concluderen dat de motie met alleen de stem van D'66, met 21 tegen 1 dus, is aangenomen. Eens? En de verwerking zal via de griffie plaatsvinden. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.Dan zijn we aan het eind van de vergadering, dan dank ik u voor uw aanwezigheid. Voor degenen die straks naar huis gaan wel thuis en tot de volgende commissievergadering.