Raadsinformatie

Raadsvergadering 27 maart 2014

Naam
Download het audiobestand (8,32 MB)
Download de gesproken tekst (159,35 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (39,26 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Vaststellen agenda
 • 3 Beëdiging van de leden van de nieuwe r..
 • 4 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Leden van de, na beëdiging, nieuwe gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal, leden van de pers, familie, vrienden, bekenden, betrokkenen. Mooi om te zien dat er zo’n ruime belangstelling is voor deze bijeenkomst vanavond.
 • 2 Vaststellen agenda
  • 02. Vaststellen agenda (39,26 KB)
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En wat ik keurig op mijn i-pad heb staan van; agenda, vaststellen agenda. En dan denk ik hoezo vaststellen daar zijn deze 23 nog niet toe bevoegd, dus dat doe ik dan maar voor u. Want we hebben ook maar één agendapunt en dat is de beëdiging van de 23 raadsleden.
 • 3 Beëdiging van de leden van de nieuwe raad
  • 11:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En het is fijn om te zien dat daar inderdaad zoveel belangstelling voor is, zowel van oud raadsleden, ook vrienden vanuit de diverse partijen, om dit moment toch een speciaal moment te laten zijn. En voordat ik overga om de tekst voor te lezen voor de door u af te leggen eed of belofte, wil ik toch graag nog iets zeggen en daarvoor ga ik staan. Want ik vind het leden van raad, ik vind het een memorabele avond. Dit is de avond na de verkiezingen van vorige week waarvan ik denk dat we op een hele mooie manier met zijn allen in afwachting zijn geweest van de uitslagen, heeft misschien wel een beetje lang geduurd, daarvoor mijn excuses, maar soms is het fijn om de spanning een beetje op te voeren. Maar wat wij in ieder geval voor ogen hadden bij de organisatie was dat we aan het eind van de avond, ook op basis van persoonsniveau, de nieuwe leden van de raad konden tonen, dus ook diegenen die met voorkeurstemmen, zeg maar een aantal anderen op de lijst hebben gepasseerd. Daardoor was het iets later, maar niet minder zorgvuldig. 23 zetels voor de raad van de gemeente Stadskanaal en toch iets anders verdeelt als de vorige keer. Het CDA zit nu met 5 zetels in de raad. De SP is van 1 naar 5 gegroeid. De derde partij inderdaad, is de CU met bevestiging van de 4 raadszetels die de CU had en opnieuw heeft. De PvdA zit met 4 raadszetels nu in de nieuwe raad. Gemeente Belangen met 3 en D’66 en de VVD, elk met één raadszetel. En we hebben van tevoren gedacht voor de verkiezingen hoe zou die samenstelling er ongeveer uit komen te zien, maar ook vooral hoeveel nieuwe leden zullen toetreden tot de raad. En als je dan ziet dat er 10 nieuwkomers zijn binnengekomen, 43,5% van de bestaande raad, dan is dat best dus een behoorlijke vernieuwing. D’66 in de stad Groningen zou daar heel blij mee zijn. Maar het is niet alleen een kwestie van vernieuwing, we zien ook nog een kleine andere ontwikkeling en waar ik persoonlijk niet kan nalaten om die te noemen, was het in de oude raad de verhouding heren en dames, 16 heren, 7 dames. In de nieuwe raad is de samenstelling 14 heren en 9 dames. Dus dames u wint langzaam terrein. Zelfs meneer Bessembinders vindt dat geweldig, dat zegt wat. (luid gelach) Maar dan toch even voordat u begint aan uw periode van uw raadslidmaatschap in de komende 4 jaar even een kleine terugblik naar de afgelopen 4 jaar. Want 2010-2014 was toch wel een periode wat je zou kunnen benoemen als een periode met tegenwind, en dat geldt niet alleen voor ons, dat heeft voor elke gemeente gegolden, het geldt ook landelijk en provinciaal, maar we hebben toch best wel kunnen merken dat er een recessie gaande was, dat we tegenslagen moesten incasseren en die waren voelbaar voor de gehele samenleving, op alle terreinen. En dat heeft ons als gemeente Stadskanaal al in een vroegtijdig stadium gedwongen om te komen tot een ombuigingsplan, het eerste ombuigingsplan, waarin toch gediscussieerd is wat betekend dat voor grijs en groen, wat betekend dat voor cultuur, welzijn, sport. Welke maatregelen hebben we getroffen, hebben we gedwongen moeten treffen in het kader van de WMO, niet alleen de maatregel om binnen rijksbudgetten te komen, maar ook in de kanteling van misschien wat we voorheen gewend waren als aanbod gericht nu naar vraaggericht. De kracht vanuit de eigen mensen en we hebben dat ook gedaan in dit huis, we hebben gesneden in ons eigen vlees en we zijn teruggegaan in formatie omdat we vonden en omdat de raad in de oude samenstelling mede vond dat je niet alleen aan andere instellingen en organisaties iets op kunt leggen als je dat ook niet bereid bent zelf als organisatie te doen. En eind vorig jaar hebben we gedwongen het tweede ombuigingsplan vastgesteld. Dan zou je kunnen zeggen dat klinkt wel een beetje triest en het waren ook niet de makkelijkste jaren. We hebben ook nog hele interessante onderwerpen op de agenda gehad, iets wat nog steeds gaat spelen in de komende periode en dan denk ik vooral over de bestuurlijke organisatie en de herindeling, maar vooral ook aan die drie decentralisaties die op u afkomen. Waar voorbereidende werkzaamheden voor zijn verricht, maar waarin u straks als nieuwe raad belangrijke beslissingen neemt. De decentralisatie van de Jeugdzorg, van de nieuwe WMO inclusief de AWBZ en natuurlijk de participatiewet die denk ik een hele belangrijke is voor de gemeente Stadskanaal, maar niet alleen voor ons voor de hele regio. Hebben we dan niks moois gedaan, hebben we niks gevierd in die afgelopen periode, dan denk ik ja dat hebben we wel, we hebben een aantal mooie investeringen gedaan, ook een aantal beleidswijzigingen, uitvoeringswijzigingen tot stand gebracht. Die waarschijnlijk al anticiperend richting de drie decentralisaties op een mooie manier zijn opgepakt en dan denk ik bijvoorbeeld toch aan een welzijn nieuwe stijl, een project als Gewoon Doen in Musselkanaal, waarvan ik denk dat is geanticipeerd op waar u als raad samen met een nieuw college in de organisatie voor komt te staan. Maar we hebben ook best nog wat gepresteerd in de sfeer van anticiperend op de toekomst in multifunctionele accommodaties. Ik noem maar even de Bast in Onstwedde, Noordstee in Stadskanaal-Noord, ik denk op het gebied van sport ook aan de skeelerbaan in Alteveer. We zijn bezig met het multifunctionele gebouw in Musselkanaal. Noorderpoort is een prachtig voorbeeld van hoe onderwijs, sport, beweging bij elkaar komen, niet alleen in het gebouw, maar ook in het gebruik en in de visie op hoe je in de toekomst met elkaar aan iets positiefs kunt bouwen. We hebben een prachtige zomer gehad met een mooie vaarverbinding en veel volume aan scheepvaart bewegingen, dus dan denk ik er is ook nog best iets positiefs te melden. En dat zijn ook de zaken waar we even weer met open blik de toekomst tegemoet moeten gaan. En het is gebeurd, in onze ogen, op een hele stabiele, consistente manier van besturen. Door een goeie samenwerking tussen de gemeenteraad, het college van burgemeesters en wethouders en de organisatie. En ik hoop dat we dat op dezelfde manier kunnen doen de komende vier jaren, met respect voor elkaars visie, met respect voor elkaars standpunten en elkaars overtuigingen. En daarbij hoort een stukje acceptatie van compromissen die u waarschijnlijk met elkaar moet gaan sluiten om tot een goeie oplossing en resultaat te komen. En in die zin wil ik mijn complimenten uitspreken aan de nieuwe raadsleden voor hun lef, voor hun betrokkenheid, voor hun inzet, om met de volle inzet te tonen en de komende vier jaar weer tegenaan te gaan. Samen met toch een stukje ervaring van die raadsleden die voor een nieuwe periode gaan, want we hebben elkaar nodig. Want de periode van tegenwind is nog niet helemaal over. Dus we zullen het met elkaar moeten gaan doen en daar wil ik u alle succes bij wensen. En dat wil ik niet alleen doen aan de nieuwe gemeenteraad, maar dat wil ik ook doen met dank aan de raadsleden die nu vertrokken zijn, aan de collegeleden die gaan vertrekken, want ik denk dat een woord van dank en een compliment over die stabiele en consistente en harde manier van werken, met de volle inzet, dat het op zijn plaats is. En ik hoop over 4 jaar dezelfde constatering opnieuw te mogen doen. ik wil nu heel graag over gaan tot het afnemen van de eed of de belofte, daarvoor ga ik daar weer staan en ondertussen wil ik u allen graag vragen, zowel u als raadsleden, maar ook het publiek, ook hier achter het schone glas, zoals ik het net hoorde, om te gaan staan en daarmee een formeel tintje te geven aan de beëdiging van de raadsleden. Ik ga de tekst één keer voorlezen, zowel die van toepassing is voor de eed als voor de belofte. En zal u dan ieder persoonlijk vragen om de eed of de belofte af te leggen. Ik zweer of ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of heb beloofd. Ik zweer of ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer of ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig of dat verklaar en beloof ik. Mag ik beginnen bij mevrouw Sanders van het CDA.
  • 0:2 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger.
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers.
  • 0:1 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling.
  • 0:2 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar de CU. Meneer Van der Heide.
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hamster.
  • 0:02 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek.
  • 0:05 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De fractie voor Gemeente Belangen Stadskanaal. Mevrouw Meertens
  • 0:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze.
  • 0:1 E. Bieze
   E. Bieze
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling.
  • 0:2 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De fractie van D’66. Meneer Pals.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De fractie van de VVD. Meneer Nijenbanning
  • 0:1 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar de fractie van de PvdA. Meneer Klinkhamer.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen.
  • 0:2 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom.
  • 0:11 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Schipper.
  • 0:1 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de fractie van de SP, mevrouw Zeegers
  • 0:03 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:06 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken.
  • 0:09 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Orsel.
  • 0:1 W. Orsel
   raadslid SP
   W. Orsel
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders.
  • 0:1 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan feliciteer ik u met uw raadslidmaatschap van de gemeente Stadskanaal. Wens ik u alle succes en laat ik deze keer de hamer daar formeel bij vallen. [voorzitter klopt met hamer] Van harte. (luid applaus)
 • 4 Sluiting
  • 3:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En daarmee is deze raad formeel gesloten, wil ik iedereen in de gelegenheid stellen om de raadsleden te feliciteren en succes toe te wensen.