Raadsinformatie

Raadsvergadering 16 februari 2015

Naam
Download het audiobestand (25,71 MB)
Download de gesproken tekst (442,94 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (2,62 MB)
 • 01 Opening
 • 02 Mededelingen
 • 03 Vaststellen agenda
 • 04 Insprekers
 • 05 De besluitenlijst van 26 januari 2015
 • 06 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 07 Lijst met ingekomen stukken
 • 08 Inlichtingen college
 • 09 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Voorzieningen Spoordok Musselkanaal
 • 12.1. Motie Spoordok
 • 13 Legesverordening Stadskanaal 2015
 • 14 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 01 Opening
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom bij de raadsvergadering van 16 februari 2015.
 • 02 Mededelingen
  • 1:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kan u mede delen dat 3 raadsleden vanavond niet aanwezig kunnen zijn. Sommige vanuit medische problematiek. Ad Ploeger is, van GBS, geopereerd maar nog steeds niet in een stadium dat hij de hele raadsvergadering ook bij zou kunnen wonen. Kijken hoe dat gaat. Grietje Schipper van de PvdA heeft een operatie gehad, dus die heeft ook enigszins een herstelperiode nodig en de heer Nijenbanning kan vanwege werkzaamheden vanavond niet aanwezig zijn. Dus we zijn met 20 in aantal. Welkom aan de bezoekers op de publieke tribune, aan de pers op de publieke tribune en dat zijn natuurlijk ook nog een woord van welkom voor onze luisteraars. We hebben vanavond niet de meest lange agenda inhoudelijk gezien, maar goed we gaan kijken hoe dat uitpakt. Ik kijk even om me heen of er verder nog mededelingen zijn, griffie, nee.
 • 03 Vaststellen agenda
 • 04 Insprekers
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We hebben vanavond geen insprekers die zich aangemeld hebben. Dat heeft vast te maken met de relatief weinige agendapunten die op de agenda staan.
 • Informatieve stukken

 • 05 De besluitenlijst van 26 januari 2015
  • 05. De besluitenlijst van 26 januari 2015 (92,79 KB)
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dan ga ik met u naar de besluitenlijst van 26 januari. Redactioneel, pagina 1, 2, 3, 4, 5. Geen op- of aanmerkingen. [voorzitter klopt met hamer] Dan zijn ze vastgesteld met dank aan de notuliste. En dan ga ik naar de inhoud, pagina 1, pagina 2, 3, 4 en 5. Ook niet. Geweldig.
 • 06 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (300,58 KB)
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Is er iemand die daarover het woord wil voeren? Ondanks dat ik constateer dat er eigenlijk de uiterste termijn waarop beantwoording verzekerd zou moeten zijn dat er volgens mij geen punten tussen staan waar die druk aanwezig is. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:34 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel. Ik weet niet of het van toepassing is om het hier te doen, maar er is een motie enige tijd geleden van ons van de lijst afgegaan met de toezegging van de wethouder dat hij er op terug zou komen en dat ging met betrekking over die vroeg signalering wij echtscheidingen en dergelijke. Nou ben ik natuurlijk een tijdje weggeweest, ik kan wat gemist hebben, maar ik dacht het haast niet, maar ik heb er nog geen antwoord op gehoord. Vandaar even mijn vraag wat er nou mee gaat gebeuren.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb het vermoeden dat hij uitgevoerd is, maar ik geef het woord aan de wethouder. Wethouder Hamster.
  • 0:48 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter dank u wel. Ja dat zit hem ook even in de formulering die de heer Van Beek nu kiest. Want de heer Van Beek zegt dat ik er op terug zou komen en volgens mij heb ik dat niet toegezegd. Maar hebben wij hem afgevoerd omdat wij bij behandeling van het jeugdbeleid hebben vastgesteld dat wij het in de contractering mee zouden nemen en dat was voor u voldoende aanleiding om te zeggen; hij mag van de lijst af. En wellicht voor uw geruststelling kan ik u zeggen dat we dat inderdaad aan het doen zijn. Heel concreet voorbeeld; bij Welstad is een ambulant werker aangesteld die echtscheidingsproblematiek als een van zijn speerpunten heeft. Daarbij een tweede voorbeeld is dat wij met een lokale aanbieder van psychologische hulpverlening proberen in de transformatie deel daar plannen voor uit te werken. Dus er wordt gewoon aan gewerkt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek.
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dit is in ieder geval een uitgebreider antwoord als de vorige keer wat ik gehoord heb thuis op bed, dus hier kan ik wel mee akkoord gaan. Dank u.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Blij om dat te horen. Andere punten? Niet het geval.
 • 07 Lijst met ingekomen stukken
 • 08 Inlichtingen college
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kan ik aangeven dat voor agendapunt 8, inlichtingen college, dat die er niet zijn.
 • 09 Vragenuur
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Noch dat er vragen voor het vragenuur zijn ingediend
 • 10 Interpellaties
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   of interpellaties.
 • 11 Rondvraag
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt mij al bij agendapunt 11. Hoezo, sneltrein? Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik ga rechtsom. Mevrouw Wanders, meneer Kremer, mevrouw Luijken, meneer Idema, mevrouw Zeegers, meneer Klinkhamer, meneer Hofstra, mevrouw Kroom. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:08 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Ik wil nog graag even helpen herinneren dat wij in de vorige algemene beschouwingen gevraagd hebben de kunstwerken voor de festiviteiten een beetje op te knappen en ik wilde graag in dit kader extra aandacht vragen voor het beeld “skyline” in Musselkanaal dat is niet alleen behoorlijk smering, maar ook stuk. Dus ik wilde vragen of daar extra aandacht voor gegeven kon worden. Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even inventariseren want misschien zijn er meerdere vragen voor u. Meneer Pals, meneer Bieze.
  • 0:23 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dank u wel. Ik liep hier net naar het gemeentehuis toe en ik constateer dat de pleinlijn verlichting defect is. Alles is defect hoor ik hier. En omdat dit een aandachtspunt ook is van het college en wekelijks daarnaar gekeken wordt, maar ik weet niet of u dit weet, dus vandaar dat ik het maar even zeg.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Mevrouw Meertens.
  • 0:56 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter, vanochtend meldde zowel RTV Noord als het Dagblad van het Noorden dat de lijsttrekker van de PvdA, de heer Moorlag, bij de start van de campagne voor de Staten Verkiezingen gepleit heeft voor steun van de provincie voor Veendam, Stadskanaal en Hoogezand om de verpaupering van de winkelgebieden tegen te gaan. Winschoten en Delfzijl kregen, als ik wel in gelicht ben, elk al een miljoen aan subsidie om dit probleem aan te pakken en beide gemeentes komen voor dit geld in aanmerking op basis van het actieprogramma; “werk, energie en leefbaarheid”. Waardoor beide koopcentra versneld konden worden aangepakt. Ook de gemeente De Marne kreeg in dit kader een fors bedrag uitgekeerd. Voorzitter, gaat de gemeente Stadskanaal op basis van deze uitspraak actie richting de provincie ondernemen c.q. de vinger aan de pols houden. Graag wil de fractie van GBS op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen op dit punt. Dank u wel.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens, mevrouw Sterenborg, meneer Van Beek, meneer Dijkstra, meneer Van der Heide, meneer Gelling, meneer Boels, mevrouw Brongers, meneer Maarsingh, mevrouw Sanders. Dan geef ik het woord aan wethouder Gelling. De "skyline".
  • 0:26 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Eerst in zijn algemeenheid, onderhoud kunstwerken dat heeft de aandacht en we zijn aan het bekijken hoe we dat structureel een goeie invulling kunnen geven en dan voor wat betreft de “skyline” het kunstwerk in het bijzonder, ik deel uw bezorgdheid daaromtrent en dat heeft op dit moment aandacht en we zijn ook aan het kijken hoe dat op korte termijn kan worden opgelost.
  • 0:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Plieger, de "" pleinlijn"".
  • 0:18 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. U bedoelt waarschijnlijk de verlichting op de Pleinlijn. Bedankt voor de mededeling dat die, in elk geval dat u dat gesignaleerd heeft, het kan gemeld worden, dat weet u ook, bij het 0800 nummer. Ik heb u vorige keer
  • 0:3 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ik was onderweg hier naartoe, dus ik stak de weg over.
  • 0:35 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Misschien voor de volgende keer. Maar ik zal u nog iets toelichten, wij zijn, wat ik de vorige keer ook gezegd heb, wij zijn er druk mee bezig om te zorgen dat we de zaken beter onder controle krijgen en ik kan u zeggen daar zijn ook toch wel de eerste zaken al opgepakt en u signaleert nu dat de Pleinlijn kapot is, of tenminste de verlichting daarvan kapot is, als het goed is moet dat inderdaad binnen de termijn van, tussen de 5 en 10 dagen gerepareerd zijn. Dus dat is het enige wat ik u op dit moment daaraan kan toezeggen, dat wij, dat ik verwacht dat het binnen 5 tot 10 dagen gerepareerd is.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D''66.
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter ik zal het graag willen aanvullen. Toen ik van mijn huis ging aan de Handelskade, daar brand, al twee dagen dacht ik bijna, helemaal niets meer. Ik bedoel zowel aan de kade kant en aan de Hoofdstraat kant, dus het wordt alleen maar erger in plaats van minder erg.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:17 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar dat wordt nu allemaal gezegd en ik dacht dat we er niet meer over zouden beginnen omdat de wethouder heeft toegezegd dat hij dus iedere week inventariseert en toen heb ik nog aangeboden van ik wil `s nachts wel mee. Aan de Oosterstraat brand vanaf oktober `s nachts vanaf 23.00 uur al niet meer.
  • 1:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij kunt u heel wat nachtelijke wandelingen gaan voeren qua controle. Wordt naar gekeken, wethouder komt daar op terug. En mevrouw Meertens vroeg naar de uitspraken van gedeputeerde Moorlag. Nou het is fijn dat hij in de pers genoemd wordt met de uitspraken dat hij naast Winschoten en De Marne, de plek Winschoten van gemeente Oldambt en De Marne, ook van mening is dat de regionale zender van Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Stadskanaal zeg maar net zo goed in aanmerking moeten komen, daar zijn we ook al driekwart jaar mee bezig in goed overleg met de provincie, maar ik kan me voorstellen dat het op dit moment wat vaker genoemd wordt, maar het is heel goed dat hij dat doet want we zullen hem daar zeker aan houden in de ontwikkelingen die, en de gesprekken die we voeren, om te kijken van tot wat voor regionale visie zouden we moeten komen over de vier regionale centra, wat betekend dat in het kader van de leegstand. En welke cofinanciering verwachten wij natuurlijk ook van de kant van de provincie, dus wij bewaren dit krantenartikel. Daarmee de rondvraag voldoende beantwoord? Ja, is het geval.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Voorzieningen Spoordok Musselkanaal
  • 12. Voorzieningen Spoordok Musselkanaal (94,36 KB)12.2. Tarieven camperplaatsen (44,76 KB)
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar agendapunt 12, de voorzieningen Spoordok Musselkanaal. Ik zie de hand van meneer Boels, Van der Heide, Bieze, Pals, mevrouw Kroom en meneer Kremer. En we missen een fractie maar dat klopt. Meneer Boels, CDA.
  • 4:36 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter, dank u wel. Voorzitter er gebeurd veel in deze gemeente, men praat hier over windmolens, het beven van de aarde, we komen op allerlei manieren voor het voetlicht en dan is het goed, goed dat er nu zo’n stuk ligt waarin wij zien dat er wordt gewerkt aan het op een positieve wijze voor het voetlicht brengen van deze mooie gemeente. Dit voorstel gaat daar over. Het raadsvoorstel in zake het aanbrengen van voorzieningen op het Spoordok in Musselkanaal. Dat vindt zijn oorsprong wat ons betreft in een motie ingediend door de PvdA en het CDA, 2 juni 2014, het college nam dit over, de motie werd teruggetrokken. Wij tekenden daarbij wel aan van ja het is goed, fijn, laat het niet financieel uit de klauwen lopen. Nou hier ligt nu het voorstel en het gaat over aanbrengen van zaken inzake witgoed en droogvoorzieningen en het aanbrengen van Wi-Fi. Wi-Fi op een camperplaats, voorzitter ik wil niet al te persoonlijk worden, maar ik dacht hieraan; ja als ik met mijn vrouw `s zomers campings bezoek, we bezoeken graag zulke klein mogelijke campings, bijna niet te vinden en hoe vinden we die dan? Op de meest onwaarschijnlijke plaatsen staat het bordje; Wi-Fi. Behalve nu dus in Musselkanaal en dat moet dus, het is gewoon een voorziening die Musselkanaal verdiend. Elke zichzelf respecterende camping, camperplaats, heeft Wi-Fi. Voor het Spoordok is het een basis vereiste, een eigentijdse voorziening. Musselkanaal verdient het en de recreanten van Musselkanaal verdienen het. Deze camperplaats krijgt momenteel, zowaar op internet, als klantwaardering een 8,3. Het is al goed toeven in Musselkanaal voor de recreanten, maar het is nog geen 10. En waarom geen 10, streven we na, geen Wi-Fi. Ja, het is allemaal best simpel, maar geen Wi-Fi. En nog geen voorzieningen voor schoonmaken van witgoed en het drogen. In het raadsvoorstel, ander uitstapje, wordt ook nog een bedrijf uit de regio betrokken, gewoon uit onze gemeente Stadskanaal, die kan deze hoogwaardige technologie leveren. Ook dat is positief, maar dan voorzitter deze investering die kost wel iets, het is wel een behoorlijke bedrag. Niet irreëel echter voor een dergelijke logische investering, maar wat ons betreft kunnen die investeringskosten alleen reëel zijn als het tarief wat in rekening wordt gebracht dat ook is. Daarin zit toch wel een bijna noodzakelijk causaal verband. Dat moeten we wel in verhouding zien en daar wringt wellicht nog wat de schoen. De lasten zijn structureel €6.000,-, nu zit er een voorstel in om in ieder geval stageld voor de camper met €1,- te verhogen plus het invoeren van een tarief voor was- en drooggeld en dan al wordt de helft van die structurele lasten gedekt. Ons inziens een iets grotere verhoging in relatie tot eventuele toekomstige middels een motie bewerkstelligde verhoging van de liggelden blijkt dat daarmee de kosten structureel gedekt kunnen worden. En vandaar onze vraag; hoe reëel is het om dat te veronderstellen. Het is wellicht niet mogelijk om die vanavond te beantwoorden, maar ons voorstel is om daar bij de voorjaarsnota eventueel op terug te kunnen komen. het zou een mooi uitgangspunt zijn namelijk om deze kosten structureel dekkend te laten zijn, juist nu, nu we veel bezuinigen. Dan moeten we ook hier goed letten op het verstandig omgaan met ons geld. Qua tarief zitten we dan volgens ons nog aan de onderkant van de maat en is het recreëren nog fors goedkoper dan in bijvoorbeeld Drenthe. En het is hier nog mooier ook. De liggelden laten we nu buiten beschouwing, daarvoor verwachten we nog een motie, we verwachten dat die ook voldoende constructief van aard is. Voorzitter concluderend een goed voorstel dat aan onze wensen om aan recreatie te blijven stimuleren voldoet goed voor ons Musselkanaal en bovenal goed voor de recreatie. Een vraag resteert; zijn de structurele lasten te dekken uit een combinatie van het verhogen van opbrengsten en kan dit dan eventueel meegenomen worden bij de voorjaarsnota. Voorzitter, tot slot, het was jammer om zaterdag een kop in de krant te moeten zien met; “Stadskanaal doet aan valse concurrentie”. Maar het begon er al mee, het CDA juicht het toe dat er wordt gewerkt aan het op een positieve en reële wijze voor het voetlicht brengen van deze mooie gemeente. Naar ons idee draagt dit voorstel zijn steentje daaraan bij en dan volgen wellicht andere, positievere, nieuwsberichten. Bijvoorbeeld een mooie kop als; recreëren in Musselkanaal goed en goedkoop. Voorzitter, tot zover in eerste termijn.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Meneer Kremer, SP.
  • 0:42 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, voorzitter. Er wordt gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen van €31.000,-. De voorzieningen bij het Spoordok Musselkanaal, voor de voorziening, sorry, de SP is van mening dat dit een impuls geeft aan het toerisme in Musselkanaal en de kwaliteit ten goede komt van het Spoordok. Voorzitter we hebben nog een aantal vragen. In het stuk wordt gesproken over de woonwagens die overnachten op het Spoordok, maar in het stuk wordt niet genoemd de schepen. Kan de wethouder ook uitleggen waarom dat zo is? Verder in het stuk blijkt dat de structurele bijdrage jaarlijks €3.000,- is , is het ook mogelijk om onderzoek te doen om deze structurele bijdrage kostendekkend te maken? Ik hou het lekker kort dus dat was het.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kremer. Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:04 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   ja, zulke mooie woorden van de heer Boels wil ik niks afdoen dus ik hou het ook kort. We kunnen ons daar zeker in vinden en bij aansluiten, we kunnen dus ook wel instemmen met het beschikbaar stellen van het krediet, maar we hebben dezelfde vraag met betrekking tot de netto jaarlijkse lasten.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Heide. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 2:20 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. In aansluiting op het verzoek van het CDA het Spoordok in Musselkanaal te voorzien van Wi-Fi heeft PvdA bij de algemene beschouwingen in juni 2014 gevraagd ook te denken aan een wasmachine en een droger. Nu ligt het voorstel om deze voorzieningen te realiseren voor ons, de kosten zijn onder andere door de aanleg van de kabel hoog geworden. Wij vinden het echter, net als andere sprekers hier voor mij, belangrijk dat het Spoordok ook met zijn tijd meegaat en dat er voorzieningen moeten komen. de PvdA ziet het liefst dat de verschillende tarieven zoveel mogelijk de kosten dekken, er wordt uiteindelijk gratis Wi-Fi geleverd en een voorziening voor de was geboden. Een beslissing hierover kan wat ons betreft ook op een later tijdstip plaatsvinden zoals ook heer Pals hier net heeft aangegeven. Een goed moment zou het kunnen zijn om ook te denken aan het moment waarop het onderzoek wordt afgerond voor de liggelden voor de steigers in Stadskanaal. Misschien is dat een goed idee om dat in brede verband mee te nemen. We willen benadrukken dat wij blij zijn met Spoordok, een mooie plek waar veel campergasten gebruik van maken en dat willen we ook graag zo houden. Wij hebben wel moeten constateren dat weinig pleziervaart gebruikers gebruik maken van deze mooie haven. En misschien is dat ook niet zo gek, wanneer we kijken hoe de passantenhaven wordt gepromoot kijken we langs het kanaal dan staan daar wat povere borden die aangeven waar de haven is, om even aan te geven het woordje Spoordok is ongeveer, de letters, is ongeveer 8cm, 10 cm hoog. Ik denk dat mensen dat niet zomaar zien. Ik heb bij mij een folder; grenzeloos varen door Drenthe. En daar wordt, een prachtige folder waar alles in genoemd wordt, daar wordt de passantenhaven Spoordok niet eens in genoemd en dat is erg zonde. Wij willen heel graag vragen of het mogelijk is om wat beter voor de pr voor Stadskanaal en Musselkanaal en Het Kanaal te zorgen. Tot zover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:46 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij staan positief over het aanbrengen van groene voorzieningen, was- en droogservice en een Wi-Fi faciliteit. Wij hebben dezelfde vraag als andere partijen want daar waar wij constant zeggen bij andere producten die wij leveren als gemeente die producten die moeten kostendekkend zijn en wij zijn van mening dat dit ook in dit geval zo moet zijn en wat ons betreft mag u de tarieven gaan verhogen totdat de kosten gedekt zijn en als dat niet mogelijk is, maar dat laat ik graag aan het college, dan wil ik ook wel meegaan met het voorstel van de PvdA. Voorzitter nog een kleine
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Via de voorjaarsnota bedoelt u meneer Bieze. Ok.
  • 0:21 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja. Voorzitter, dan heb ik nog een kleine vraag over de code, de beheerder gaat een code uitgeven, ik mag toch aannemen dat dit die code eens in de zoveel tijd wel gaat wijzigen. Want anders hebben mensen een code in handen en als ze terugkomen dan kunnen ze schijnbaar dan gratis op Wi-Fi. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Pals, D'66.
  • 1:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, voorzitter. Het voorstel gelezen hebben voor de voorzieningen van Spoordok, moet onze fractie toch iets van het hart, dat we eigenlijk een beetje spijt hebben van onze beslissing van 20 oktober 2014. En op 20 oktober 2014 is er een aanwijzing activiteiten van algemeen belang in het kader van de Wet van Markt en Overheid is hier aangenomen. En in die voorziening die we hebben aangenomen die de raad met zijn allen heeft aangenomen staan denk ik een heel paar duidelijke dingen. en een paar duidelijke dingen die daar in staat is dat het een, we hebben helaas beslist denk ik als gemeenteraad met zijn allen, dat het een althans daar hebben we nu spijt van, dat het een voorziening is van algemeen nut. En ik zal de collega raadsleden nog eens op de hoogte brengen wat een, voor zover ze het niet weten, maar een algemene voorziening van algemeen nut houdt in dat het nut moet hebben voor de omgeving en dat het nut moet bewezen zijn voor het gebruik maken van voorzieningen die de gemeente heeft geplaatst. Maar de voorwaarden die we toen hebben gedaan, voor die aanwijzing, voor die voorziening van algemeen nut en waar we met zijn allen mee akkoord zijn gegaan, heeft wel met dit ding te maken en dat staat er heel duidelijk, er is geen marktpartij in de directe omgeving, zo hebben we het aangeboden. Meneer Boels refereerde daar al naar en hij vond het een beetje een zuur bericht in de krant, maar ik vind een ondernemer die klaagt vind ik geen zure ondernemer, dat is een ondernemer die komt voor zijn
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter. Heb ik gezegd dat het een zuur bericht was? Heb ik niet gezegd.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U heeft het niet gezegd, maar het komt bij mij zuur over, dus in die zin, sorry maar
  • 0:8 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik heb enkel gezegd dat de gemeente op een positievere wijze voor het voetlicht gebracht zou kunnen worden. Dat heb ik gezegd. ik heb niet gezegd dat het een zuur bericht was.
  • 3:56 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, goed, prima. De gemeente moet zich op positievere wijze profileren dus dat houdt in een ondernemer moet zich dan stil houden want anders komen we negatief in de markt. Dat is ongeveer dan de vertaling van dat krantenbericht, maar het gaat mij niet zozeer om het krantenbericht het gaat mij meer dat er een ondernemer is in de buurt van de directe omgeving en dat hebben we denk ik met zijn allen toch wel mooi vergeten toen wij, 20 oktober 2014, dit voorstel gingen aannemen. Vervolgens staat in hetzelfde voorstel van 20 oktober 2014 het overnachtingstarief ligt onder gangbare regionale tarieven, dat is een voorwaarde. Daar staat tegenover dat ook niet de faciliteiten worden geboden die een camping met camperstaplaatsen wel biedt. En ik denk dat we ons dat toch even moeten laten inzinken want wat we nu gaan doen is een upgrading van de camperplaatsen met €30.000,- wat een normale ondernemer die zo’n business runt heel lastig kan doen. Dus we gaan de camping upgraden ten laste van ons eigen kaas, maar dat wel in onze optiek haaks staat ten aanzien van de genomen beslissing van 20 oktober 2014 waar het college over beslist en waar het college dan ook de tarifering voor heeft vastgesteld. Onze volgende vraag is dan ook onder andere; doet dit voorstel, van het college, helemaal recht aan het voorstel zoals die is genomen op 20 oktober 2014 en heeft het college ook goed gekeken naar wat wij verstaan en wat heel belangrijk is dat is de mededinging in de mededingingswet die is aangenomen daar wordt de overheid als marktpartij wordt bekeken en onze vraag is is de kostendoorberekening is die dan wel goed is de tarifering zoals die nu is gesteld is dat de juiste tarifering geweest en heeft men daar genoeg het college naar gekeken. En is er ook een bevoordelingsverbod is die ook aangenomen, is dat voorstel zoals het college het heeft neergelegd is daar goed naar gekeken. Want het volgende doet zich namelijk wel voor dat als je, we hebben van het college een mooi lijstje gekregen waarin staat dat over de tarifering van de omliggende camperstaanplaatsen en dat klopt ongeveer dat camperstaanplaatsen in onze omgeving komen ongeveer overeen met het idee wat in dat lijstje staat van dat tientje en van die, van dat tientje, maar als je dan goed inventariseert als je goed kijkt als u kijkt naar de Bronzen Eik camping en u kijkt naar `s Zomers Buiten en u kijkt naar het Plathuus dat zijn allemaal campings in directe omgeving van Musselkanaal, inderdaad staan die op een tientje. Maar dan sta je inderdaad voor dat tientje sta je op een kaal stuk grasveld met helemaal niets van voorzieningen je mag nergens voor gebruiken je mag pas `s middags om 15.00 uur mag je aan komen rijden en `s morgens om 10.30 uur moet je weg zijn en that’s it. maar wil je gebruik maken van voorzieningen zoals wij van plan zijn om een beetje te doen in het Spoordok, was voorzieningen, Wi-Fi voorzieningen al dat soort mooie voorzieningen dan stijgen die kosten enorm per nacht en dan stijgen die kosten voor de Bronzen Eik stijgen al voor twee personen naar 22,5. `s Zomers Buiten naar 19 euro en het Plathuus naar 16,25. Kortom hier zijn ondernemers aan het werk die hun investering er gewoon willen uit hebben en dat bevreemdt ons dat wij helaas dat we gezien het voorstel van 20 oktober 2014 dat we daar toch wel als raad heel veel over het hoofd hebben gezien. En ik verzoek dan ook het college om te in eerste vraag
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Laat meneer Pals wel even voor zichzelf spreken graag, want ik hoor hem steeds wij als raad, hij als fractievoorzitter van D’66 zal het dan moeten zijn.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ok, goed, maar goed het is unaniem aangenomen dus we hebben unaniem hebben we gewoon met zijn allen zitten te slapen, maar ok ik trek het boetekleed aan ik heb dan niet
  • 0:00 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dan trekt u als enige het boetekleed aan.
  • 0:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Laat me dan zo zeggen; ik als D’66 heb dan niet opgelet. En ons eerste vraag is nu inderdaad; heeft het college goed gekeken naar de mededelingsregel die geldt voor als overheid zich bemoeid met zakelijke activiteiten, dat is onze eerste vraag voor de eerste termijn.
  • 0:55 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Voor alle duidelijkheid, het aanwijzen in het kader van de Wet Markt en Overheid daar heeft u als raad op 20 oktober over besloten. Om even helder neer te zetter want u zei een paar keer het college, maar ik denk daar heeft u als raad over besloten. Ja, nee, goed, maar laten we proberen helder en zuiver te houden. Goed, ik kijk even naar wethouder Gelling. Heeft u behoefte aan een korte schorsing? Dat vroeg ik niet, daar ga ik van uit. Nee, u heeft geen behoefte? U gaat de vragen beantwoorden. Goed, dat is handig want dan houden wij in ieder geval de koffie warm, toch? Wethouder Gelling, aan u het woord.
  • 1:17 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Laat ik beginnen met dank te zeggen voor de positieve berichten omtrent dit voorstel, dat doet ons deugd. Op basis van uw verzoek wat in de raad is gedaan voor het aanpassen van voorzieningen hebben we inderdaad gekeken hoe we dat in onze beleving zo goed mogelijk tot uiting zouden kunnen laten komen en dat ligt bij u voor. De opmerkingen die u heeft gemaakt betreffen eigenlijk allemaal het feit dat u aangeeft van goh zou dat ook volledig kosten dekkend te maken zijn. Daarnaast is er de, dat is een gelijkluidend bericht van u allen, en daarnaast is de vraag van de heer Pals met betrekking tot de tarieven, hoe dat tot stand is gekomen. Welnu het tarief wat wij in het voorstel hebben genoemd is, we hebben gekeken naar een tarief wat, dat is licht verhoogd, maar inclusief toeristenbelasting, exact in het midden van het staatje zoals u dat ook heeft kunnen zien, wat zich daar in het midden bevindt, niet laag, niet hoog, maar keurig in het midden. Dat zorgt ook voor
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D''66.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wethouder, ik heb de wethouder wel, of ik heb eigenlijk een opmerking gemaakt over die tarifering. Ik denk niet dat de wethouder nu goed kan volhouden dat het in het midden ligt, ik heb hier twee tarieven genoemd. Ik denk dat u tarieven moet koppelen aan de voorzieningen die een camperplaats heeft en ik heb duidelijk gezegd; een camperplaats die in het midden ligt van dat tientje die heeft er ook helemaal noppes, nada erbij en ik denk wel dat u moet vergelijken dat als je camping up grade dat er ook een ander tarief bij hoort.
  • 0:46 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   ik snap wat u zegt, ik wil u alleen vertellen hoe wij tot dit tarief zijn gekomen en daar was ik mee bezig. In onze beleving ligt dat op dat moment lag dat in het midden. Welnu laat ik het antwoord breder trekken. U heeft ook de vraag gesteld over kostendekkendheid. Dat meenemende kan ik mij voorstellen, en dat zou ik ook u vervolgens u willen voorstellen, dat wij in de perspectiefnota een verdere doorrekening laten plaatsvinden, dat we ook met een integraal voorstel komen ten aanzien van de liggelden, de liggelden in het Spoordok. Want ook zij zijn dan degenen die gebruik gaan maken van de voorzieningen zoals bijvoorbeeld een Wi-Fi.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:00 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   U wilt een integraal voorstel doen
  • 0:01 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   ja
  • 0:07 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Maar kunt u dan iets, een integraal voorstel in zake het kostendekkend krijgen van of wel een
  • 2:07 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Wat ik daarmee bedoel te zeggen is het volgende; u heeft ook gevraagd van goh zou er niet iets gedaan moeten worden aan liggelden in het centrum van Stadskanaal. Op het moment dat je kijkt naar de liggelden in het centrum van Stadskanaal is het niet meer dan logisch dat je ook kijkt naar de liggelden in het centrum van Musselkanaal. Dat is betreffende de vaarrecreatie onherroepelijk met elkaar verbonden. Op het moment dat je dan de liggelden ook in Musselkanaal onder de loep neemt is het logisch en aannemelijk om dan ook te kijken van hoe verhoudt zich dat dan tot dit voorstel. En in dat opzicht bedoel ik dat ik zou hem integraal dan voor u willen voorleggen. Het geeft ons de gelegenheid om met een verdere doorrekening te komen, het geeft ook de gelegenheid om ten aanzien van een volledig kostendekkendheid u daar voorstellen in te doen, mogelijk in gradaties, onder anderen ook rekening houdend met de Wet Markt en Overheid zoals de heet Pals hem nu stelt. Ik kan me voorstellen dat wij met een gradatie en een voorstel komen rekening houdend met de opmerking zoals u ze net gemaakt heeft. Dus dat zou mijn voorstel voor u zijn ten opzichte van uw opmerking in deze. Dan richting de heer Bieze, die heeft een opmerking gemaakt over Wi-Fi en een code. Uiteraard is het de bedoeling dat dat een beperkte termijn heeft opdat straks niet een dergelijke code bij half Musselkanaal bekend is en iedereen vrijelijk de beschikking heeft over Wi-Fi. Dus dat ben ik helemaal met u eens. Mijn voorstel aan u zou zijn om voorliggend voorstel aan te nemen, ons ondertussen de gelegenheid te geven voor u met een integraal voorstel te komen bij de perspectiefnota, waarin we de opmerking zoals u ze geplaatst heeft dat we die meenemen zoals ik al zei in een integraal verhaal met gradaties en dan kunt u daarover op dat moment beslissen. Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder kunt u nog even aangeven wat dat betekend voor de tariefstelling voor 2015 en voor 2016.
  • 0:44 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, voor de tariefstelling voor 2015 is het dan overeenkomstig zoals het in dit voorstel staat, het geeft de gelegenheid om vooraf, voor 2016, dan met een hernieuwd beeld daarover te komen, dat geeft ook de gelegenheid om partijen anders dan u en ik hier in deze raadzaal bijvoorbeeld dat vaarrecreatie, daar bekend mee te laten worden, dan is er tevens ook, mocht het werk toelopen naar kostendekkendheid, ook een overgangstermijn en in dat opzicht lijkt mij dat logisch. Daarmee, om op uw vraag terug te komen, kan op dat moment ook de tarifering voor 2016 en de dekkendheid daarmee worden vastgesteld.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Nee, meneer Pals, D''66.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   In mijn vraag is nog wel in ingekapseld, maar u heeft het niet meegenomen, is toch van hoe u staat ten aanzien van de concurrentie en ten aanzien van wat ik heb genoemd wat wij 20 oktober 2014 hebben opgenomen. Hoe staat u daarin, de aanname die we toen hebben genomen, vindt u nog steeds dat het recht doet aan wat wij toen hebben als raad, D,66, ik zal voor mezelf spreken, wat D’66 ook heeft aangenomen dat die activiteit van algemeen belang en het kader, vindt u nog steeds dat de tekst die zo als die staat over dat aannemen van voorzieningen van het algemeen nut en de tekst die heb ik u voorgelezen, vindt u nog steeds dat dat recht doet aan de huidige voorziening die de raad wat u nu wilt doen en wat u waarvoor u toestemming vraagt voor de raad
  • 0:04 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even naar meneer Boels van het CDA.
  • 0:23 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Maar wij hebben op 20 oktober zegt u, die datum heb ik niet helemaal scherp, maar we hebben op 20 oktober toch aangenomen dat los van het extern advies, waar nog extra ???? een aantal zaken zouden vastleggen, waaronder verhuur en exploitatie van ligplaatsen en camperplaatsen, zijnde het Spoordok, dus valt die daar niet onder, zo heb ik het gelezen en geïnterpreteerd. Wethouder kunt u dat bevestigen.
  • 1:19 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Wat u zegt is juist, maar daarnaast is het ook zo, op het moment dat wij in, of dat deze gemeente in 2000 het Spoordok heeft gerealiseerd was er op dat moment ook niet een andere voorziening. Die is er sinds 2007 is die er wel formeel is die vergunning iets later ingegaan, maar op dit moment is die voorziening daar wel, maar het is ook niet zo dat de intentie is van het Spoordok om scherp aan de prijs te zitten om extra concurrerend te zijn wat wordt beoogd met het Spoordok is een toeristische voorziening die daar en mensen de gelegenheid geeft gebruik te maken van de omgeving het Spoordok aldaar, zowel de camperplaatsen als ligplaatsen, om op die manier ook de plaats Musselkanaal mogelijk wat extra beweging te gunnen en wat extra reuring te doen laten verkrijgen dat is de intentie van Spoordok. Op uw verzoek, op verzoek van de raad, is er heel duidelijk aangegeven van college kijk naar de voorzieningen die recht doen aan een plaats zoals die daar is en op basis daarvan ligt dit voorstel voor en in dat kader kunnen wij plaatsen dat dit voorstel er ligt.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D''66.
  • 0:50 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ja ik, ergens kom ik er niet uit, met uw betoog wethouder en ook niet over de regel zoals wij die 20 oktober 2014 hebben aangenomen. Wellicht moet u die er nog eens even bijnemen en goed lezen wat er staat . u verdedigd nu, want daar staat, ik lees het nogmaals op; daar staat tegenover dat ook niet de faciliteiten worden geboden die een camping op een camperplaats, staplaats, wel biedt en wij gaan u faciliteiten aanbieden die we wel bieden. En dat staat eigenlijk haaks op wat we toen hebben, of wat D’66 dan heeft mede besloten. En ik hoor in uw argumenten en uw betoging nog steeds niet dat dat, dat u daar mee eens bent, dat u zegt van we zijn nu gaan afwijken van wat daar staat.
  • 0:4 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat heb ik inderdaad niet gezegd, dat klopt.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan moeten we dan toch concluderen wethouder dat u dan niet voldoet aan wat wij op 20 oktober hebben aangenomen met zijn allen. Dat we zeggen van; hebben een camperstaplaats, prima voorzieningen voor Musselkanaal, dat trekt veel volk et cetera en dat soort dingen, maar we laten het op een voorziening, eigenlijk op een nul voorziening, zoals een camperstaplaats bedoelt is, ten aanzien van omliggende campings ook tarifering. En dat gaan we niet
  • 0:2 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, ik de uit.....
  • 0:55 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht even, wacht even wethouder ik grijp toch even in als u het niet erg vindt. Meneer Pals haalt stukken uit het raadsvoorstel van 20 oktober 2014. Dat is waarin u een aantal zaken heeft aangewezen in het kader van de Wet Markt en Overheid. Om een goeie discussie te kunnen voeren op dit moment lijkt mij dat iedereen even de kans moet hebben om desnoods de stukken erbij te halen en even te kijken wat hij daarvan vindt, want u stelt nu vragen alleen aan de wethouder, maar volgens mij moet u in debat met uw collega fracties of u ja en de nee op een gegeven moment daar het juiste besluit heeft genomen. Dus als ik mag, en dat mag ik geloof ik in de rol als voorzitter van de raad, stel ik voor om 10 minuten te schorsen zodat u allemaal even de gelegenheid heeft om het stuk erbij terug te slaan zodat er duidelijkheid ontstaat van welke discussie hier plaatsvindt. Bent u het met me eens meneer Pals?
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik ben het absoluut met u eens voorzitter.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gelukkig.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb ook vaak de raad gevraagd, maar goed dat
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou u sprak namens de raad, dat is net even iets anders. Dus ik wil nu iedereen even de juiste gelegenheid geven. Ik schors even voor 10 minuten. [voorzitter klopt met hamer]
  • 0:2 schorsing
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed. Dan vervolgen wij de raadsvergadering en dan kijk ik voor de tweede termijn naar de sprekers, woordvoerders.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou ik dacht het college heeft geschorst dus ik wacht op de wethouder, maar
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, nee, ik, ik heb geschorst meneer Boels en u heeft mij vast wel goed verstaan om iedereen even de gelegenheid te geven om het raadsvoorstel van 20 oktober te bekijken dus het ligt nu echt weer bij u. Wat een zucht.
  • 1:09 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Vooruit voorzitter, dan maak ik graag van de gelegenheid gebruik. Wij hebben het inderdaad met zijn allen gelezen, het is nogal een lastig stuk dat voorop, maar de wethouder heeft ook een toezegging gedaan om hier toch rekening mee te houden, maar het lijkt ons gewoon billijk, het is een plek van algemeen belang, dat staat hier ook in, en moet kleinschalig blijven en dat blijft het in onze optiek. Het tarief is aan de lage kant, was aan de lage kant, en er waren praktisch geen voorzieningen. Nu hebben wij gezegd, vrijwel raadsbreed, ga nu eens onderzoek doen kan dat tarief hoger en kostendekkend zijn, dus het tarief zal hoger worden. En worden die voorzieningen dan veel, veel ruimer, ach er komt een Wi-Fi voorziening en er komt een wasmachine en je kan je kleding drogen als de zon niet schijnt. Nou dat is nou ook weer niet, er komt geen zwembad, er komt geen speeltuin, geen entertainprogramma, geen kroeg enzovoort. Wij zien dus dat dit wel billijk is voorzitter, wij zijn ook geen juristen, maar wij achten dit redelijk en billijk dat dit op deze manier laten we zeggen wat kale camperplaats blijft die tot op heden wel een 8,3 scoort. Tot zover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ik volg even...meneer Pals, D''66.
  • 0:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik heb meneer Boels zijn betoog aangehoord, maar dat staat een beetje, u heeft het voorstel gelezen zoals wij 20 oktober 2014 hebben aangenomen, dat is over die sobere faciliteiten en dat soort zaken ,dus het moet dan lopen. En u herhaalt eigenlijk uw woorden uit uw eerste termijn, u wilt eigenlijk, u hoopt zelfs dat het geen 8 wordt maar een 10 die camping en als die camping een 10 wordt, dat betekend dus dat ie perfecte voorzieningen heeft, dus het staat een beetje haaks op wat u
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:3 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Meneer Pals spreekt over een camping, maar het is toch geen camping?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is een camperplaats.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Camperplaats.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:15 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou ja ik denk dat dat wel nou juist de cruciale crux is. Kijk het is geen team in de Zoover camping top honderd of zo, dit is een camperplaats en wordt op die manier beoordeelt en heeft nu een 8,3 en wij gaan voor een 10 voor een camperplaats met minimale aanpassingen in de voorzieningen die wel essentieel zijn.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga naar meneer Kremer, SP.
  • 0:10 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter, nou ja het CDA heeft de meeste vragen die wij hadden heeft u al beantwoord dus wij gaan ja met de beantwoording van het CDA mee.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Met de beantwoording van het CDA mee, ok mooi, mooi. Ja toch? Fijn dat u het zo met elkaar op één lijn zit. Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:02 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, wij zien zeker het algemeen belang. In dat stuk wordt ook nog gesproken, van 20 oktober, wordt ook nog gesproken over dat het gebruikt wordt, de camperstaplaats, ook met het oog op de jachthaven, dat ook nog even zeggend en we gaan akkoord en we zijn blij met de toezeggingen van de wethouder over het integraal voorstel en we wachten die af.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Heide. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:09 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik sluit mij volledig aan bij meneer Van der Heide.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaat snel allemaal vanavond. Meneer Bieze.
  • 0:1 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Van hetzelfde voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat het nu iets langer gaat duren. Meneer Pals, D''66.
  • 1:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou, het hoeft niet zo lang te duren voorzitter. Ik heb de collega raadsleden aangehoord en er is één thema wat wel een beetje een algemeen binding heeft met zijn allen. En dat is toch even het feit dat het kostendekkend moet zijn, dat men het overlaat dat het college met een voorstel kan komen van wat de kosten en tarifering moeten worden, dus daar zijn we het eigenlijk wel over eens. Maar ik blijf toch nog met één punt zitten en dat is toch dat punt van de ondernemer want daar heb ik niemand over gehoord en dat is toch het punt van de ondernemer in Musselkanaal die ook voor zijn eigen geld en voor zijn eigen risico verantwoording een camping exploiteert en die toch heeft aangegeven dat hij het daar toch wel een beetje moeilijk mee heeft dat vanuit de overheid een camping wordt gecreëerd waar €30,000,- sowieso wordt geïnvesteerd. Dus ik wou dat, voorzitter met uw welnemen, wou ik dan toch met een, om het voor ons allemaal wat makkelijker te maken over tarifering zou ik toch willen voorstellen, wil ik toch graag met een motie komen en waarin, die motie waarin staat dat wij het college eigenlijk oproepen om de onafhankelijke instantie eens even te laten kijken naar een marktconform tarief voor de voorzieningen van Spoordok. ik denk als dat mensen met verstand, van de ANWB of mensen van de VVV of mensen, ik ben geen mens van een camping dus ik weet ook helemaal niet welke met het RECRON en dat soort dingen, maar als je bijvoorbeeld, als intermezzo, als je bijvoorbeeld googled op RECRON en als je googled hoe dit land, want zodoende kom ik dan ook weer met
  • 0:0 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:09 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Meneer Pals spreekt over kennis van zaken op het oog van recreatie en toerisme, maar is de heer Pals dan van mening dat er geen kennis van zaken is bij de gemeente Stadskanaal op het gebied van recreatie en toerisme.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U stelt de vraag. Meneer Pals.
  • 1:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik wil niet zeggen meneer Van der Heide dat, u moet mij niet in verlegenheid brengen want dat weet ik dus niet, maar ik antwoord eigenlijk op hetzelfde dat weet u ook niet. En ik denk gezien de, toch wel even de teneur wat ik in de raad hoor over die tarifering en dat men dat toch ook wil voorstellen of dat men dat niet overal, dat men dat toch weer terug wil geven aan de ambtenarij, denk ik van vandaar dus ook mijn motie om te zeggen van laat nou een onafhankelijke instanties, die bezig zijn met recreatie en dat soort dingen, laat die er nou eens naar kijken, dan zijn we voor ene male van dat probleem af. Ik wil eigenlijk, het zou mooi zijn dat u die motie, dat u meegaat met die motie. En waarom? Want als je RECRON en als je op Google, en zodoende kom ik ook aan dit onderwerp dat over de mededinging en dat soort dingen, als je googled op het probleem camping, overheid en gemeentes dan zijn er legio voorbeelden en legio jurisprudentie te vinden en te zien, het zal u verbazen, van gemeentes die 3 jaar na die tijd nog weer een compensatie moeten bieden omdat ze in de fout zijn gegaan met de tarifering van die gemeentelijke campings, dus vandaar ik voorstel doe het onafhankelijk, laat het voorstelletje uitzoeken en ga mee met onze motie die ik bij deze zou willen indienen.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Licht u hem toe en dient u hem in meneer Pals. Dan kan ik straks kijken of hij steun kan krijgen.
 • 12.1. Motie Spoordok
  • 12.1. Motie Spoordok (127,75 KB)
  • 0:54 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Naar aanleiding van agendapunt van de raad: “Voorzieningen Spoordok Musselkanaal” de raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op: 16 februari 2015. Spreekt uit: D’66 Stadskanaal is van mening dat, een gemeentelijke voorziening zoals Spoordok niet behoort te concurreren met ondernemers binnen onze gemeente, bijvoorbeeld door tarieven te hanteren die niet marktconform zijn. Als er betere voorzieningen worden geplaatst op het Spoordok dan dient het tarief, door een onafhankelijke instantie, opnieuw te worden vastgesteld. Dit zodat er een marktconform tarief gevraagd zal worden en er geen oneerlijke concurrentie met de ondernemers ontstaat en roept het college op om zo spoedig mogelijk, onafhankelijk, een marktconform tarief te laten vaststellen gebaseerd op de nieuwe voorzieningen van het Spoordok en dit nieuwe tarief te hanteren en gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, meneer Idema, SP.
  • 0:09 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij hebben even behoefte aan een schorsing.
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga eerste even beoordelen of hij voldoet aan de vereisten en dat is het geval. Verschijnt nu op i-pad onder 12.1, bij het agendapunt dus. Is het wat de wethouder heeft toegezegd hoe hij om wou gaan met de tariefstellingen op welke momenten is voor iedereen helder en duidelijk? Perspectiefnota, integraal en dan voor 2016. Goed hoe lang heeft u ongeveer nodig voor schorsing? Vijf minuten? Vijf minuten meneer Idema. [voorzitter klopt met hamer]
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en even een vraag van orde aan de raad; wilt u vanuit het college eerst een reactie op de motie of wilt u dat ik de partij die de schorsing heeft aangevraagd eerst het woord laat voeren. Eerst antwoord van de wethouder? Wethouder Gelling.
  • 1:25 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. Met betrekking tot de motie ingediend door D’66, ik zal u, en dat zal u ook niet verbazen, graag de motie willen ontraden. En waarom? Ik heb u een toezegging gedaan, ik wil u graag een voorstel doen toekomen met betrekking tot de kostendekkendheid. De kostendekkendheid van deze investering. En dat wil ik graag voor u doen bij de perspectiefnota. Ten aanzien van de kostendekkendheid van investeringen denk ik dat we hier in dit huis heel goed in staat zijn om dat door te rekenen en daar hebben wij denk ik niet een onafhankelijk bureau voor nodig. Waarbij; de kosten daarvoor zullen ook moeten worden doorberekend. Ik wil graag voor u komen met een voorstel bij de perspectiefnota, dat maakt dat de voorzieningen zoals nu voorgesteld in 2015 hun doorgang kunnen hebben voor 2016 kan er dan een overgang gecreëerd worden, kan er ook bekend gemaakt worden richting vaarrecreatie et cetera zoals ik al eerder heb geschetst. Zonder in herhaling te willen vervallen, ik ontraad u dus deze motie. Dank u wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, dank u wel wethouder. Dan geef ik nu het woord aan de fractie van de SP die de schorsing had gevraagd. Meneer Kremer.
  • 0:13 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Dank u wel, wij hebben even overlegd en wij vinden op dit moment gewoon de motie te vroeg en wij willen ook gewoon zorgen dat de wethouder tijd krijgt om dit ook te regelen, wat hij ook aangeeft en op dit moment steunen wij de motie niet.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Anderen behoefte? Meneer Boels, CDA.
  • 0:13 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik was bijna geneigd om te zeggen dat wij ons aansluiten bij de woorden van de SP. Maar ik heb die woorden al uitgesproken, nee, wij steunen de motie, ook gezien die goede toezegging van de wethouder, niet.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:6 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter, dank u wel. Wij ondersteunen de motie ook niet en volgen het advies van het college. Dank u.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Van der Heide, CU.
  • 0:01 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, wij kunnen de motie ook niet ondersteunen. Even buiten de motie om heb ik nog een vraag die volgens mij is blijven liggen van mevrouw Kroom over de brochure die zij omhoog hielt waarin de ligplaats van Spoordok niet goed gepromoot werd. Daar zou ik ook nog graag een antwoord op willen van de wethouder.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Heide. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:27 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Wij onderschrijven de motie ook niet, wij wachten het bericht af wat we dadelijk krijgen met de perspectiefnota en zonder dan toch in discussie verder te treden, er is hier volgens ons ook geen sprake van concurrentie, het is een gereguleerde overnachtingsplaats waar je beperkt mag staan, het is ook een passantenhaven en daarvoor zijn de voorzieningen en het is geen camping.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder, nog één vraag die voor u openstaat.
  • 0:3 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, die meneer Van der Heide namens mevrouw Kroom heeft gesteld.
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dat kan.
  • 0:11 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dit is een, ik neig er bijna naar te zeggen, en een goed duo aan het worden. U opmerkingen nemen wij ter harte en daar waar mogelijk zullen we die aanbevelingen meenemen.
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Dan wil ik graag tot een conclusie komen over het voorstel zoals het aan u voorligt en daar wordt gevraagd om een krediet van 31.000 beschikbaar te stellen voor deze voorzieningen. Mag ik concluderen dat dat mogelijkerwijze op de stem van de D’66 na dan met 21 stemmen voor en… oh sorry, 19, heel goed, dank u wel. Met 1 stem tegen en 19 stemmen voor aangenomen is. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 13 Legesverordening Stadskanaal 2015
 • 14 Sluiting
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan zijn we bij de sluiting, dan dank ik u voor uw komst en dan wens ik u straks wel thuis.