Raadsinformatie

Raadsvergadering 26 oktober 2015

Naam
Download het audiobestand (22,96 MB)
Download de gesproken tekst (422,40 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (14,94 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 21 september 201..
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Beleidsprioriteiten politie-inzet 2016
 • 13 Verordening BIZ Centrum Stadskanaal 20..
 • 14 Bestemmingsplan "Musselkanaal, Sluisst..
 • 15 Bestemmingsplan "Onstwedde, Alteveer e..
 • 16 Vaststellen vergaderschema 2016
 • 17 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik open de vergadering van vandaag 26 oktober, direct na de herfstvakantie.
 • 2 Mededelingen
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En als je naar het aantal raadsleden zou kijken dan denk je misschien zijn er nog een aantal met vakantie, maar er zijn er wel een aantal afwezig. En dat is de heer Van der Heide van de CU vanwege werkzaamheden en de heer Kremer van de SP omwege dezelfde reden en ik heb twee afmeldingen vanwege ziekte van mevrouw Wanders van de SP en van de heer Nijenbanning van de VVD. Dus we zijn vanavond met 19 raadsleden. Mag de pret niet drukken want ik heb het idee dat er vanavond niet alleen koffie geschonken wordt, maar dat ook het automatische plakje cake of stukje koek er iets anders uit gaat zien. En meneer Maarsingh misschien wilt u zelf vertellen waarom u van mening bent om ons op wat lekkers te gaan trakteren.
  • 1:17 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel voorzitter. Ik was trouwens al veel eerder aan de beurt geweest om te trakteren, maar ik vergat dat iedere keer weer. Maar er was nu een duidelijke reden, mijn vrouw en ik waren afgelopen donderdag 50 jaar getrouwd. (er klinkt applaus) Nu kan ik natuurlijk zeggen dat komt tegenwoordig niet zoveel meer voor, maar dat zeg ik niet, maar wat ik zeker weet dat het natuurlijk in deze raad niet zo vaak voorkomt, laat ik het daar maar bij houden. Dus mijn vrouw en ik die zijn daar uiteraard erg dankbaar voor, want wij zien het dat het ons gegeven is en ik zou daar nog bij kunnen zeggen dat ik er ook zelf niet zo geweldig mijn best voor heb gedaan, maar goed. Het is, we hebben het gehaald en dit geeft mij ook nog even een reden voorzitter om in uw richting te zeggen dat ik, en dan spreek ik even als burger van deze gemeente, wij hebben ook een brief gekregen van de gemeente ondertekend door de burgemeester, en dat hebben wij bijzonder op prijs gesteld, dat zal wel de eerste gelegenheid zijn dat je een brief krijgt en omdat burgers toch niet vaak de kans hebben om dat te zeggen wil ik dat nu even zeggen; zeer hartelijk bedankt.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Graag gedaan meneer Maarsingh en ik ben blij dat u ons mee laat delen in de vreugde van het 50 jarig huwelijksfeest van u en uw vrouw en dat dat ons kopje koffie een beetje veraangenaamd vanavond. Ik zou zeggen op naar de 60 meneer Maarsingh want als ik het dan nog mee mag maken kom ik ook op bezoek. Ok, ik kijk nog even naar de rechterzijde in het kader van mededelingen. Nee, niet het geval.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (205,64 KB)
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik dan met u de agenda vaststellen met de opmerking dat agendapunt 16 het vergaderschema in gewijzigde vorm naar u toe is gekomen door de griffie verzonden met een toelichtende email dus u heeft nu het juiste schema op uw i-pad staan en dat vind zonder debat plaats dus dat is aan het eind van de vergadering. Mag ik de agenda dan zo vaststellen? Ja.
 • 4 Insprekers
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik met u langs de agendapunten. Er hebben zich geen insprekers gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 21 september 2015
  • 05. Besluitenlijst raadsvergadering 21 september 2015 (225,14 KB)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus we kunnen gaan naar de besluitenlijst van 21 september. Redactioneel, pagina 1, 2, wethouder Brongers.
  • 0:04 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Het gaat om punt 11 bij de rondvraag. Ik heb het antwoord gegeven dat ik dat onderwerp mee zou nemen in het regulier veiligheidsoverleg, dat moet zijn; “in het overleg werkgroep verkeer”.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was naar aanleiding van de vraag van de heer Gelling van het CDA.
  • 0:0 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Met die wijziging in ieder geval redactioneel aangepast. Pagina 3, pagina 4, niet het geval. [voorzitter klopt met hamer] Dan is de besluitenlijst vastgesteld met dank aan de notuliste. Naar aanleiding van; pagina 1, 2, 3 en 4. Geen aanleiding.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (301,23 KB)
  • 1:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Mag ik u eerst meenemen met het voorstel om punt 46 op de lijst af te voeren. U hebt bij de afgelopen wekelijkse mail van afgelopen vrijdag heeft u de procedure ter informatie gehad, dus die mogen we afvoeren. Akkoord. Dan punt 82 dat zou een avond worden voor het sociale domein, die is nog niet georganiseerd. Vanuit de griffie heb ik begrepen dat dat in overleg met de organisatie in januari plaats gaat vinden dan dus dan zou het februari/maart worden qua einddatum. Mag ik daar 1 maart van maken? ja. Met die wijziging. Punt 84, dat wil wethouder Brongers graag nog even aanvullen.
  • 0:03 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter, het gesprek zo kunnen we lezen heeft plaatsgevonden op 8 oktober. Daarin is voorgesteld om een parkeerverbod in te voeren, dat voorstel is nog niet helemaal voldoende uitgewerkt en daar komen wij op een later moment nog op terug.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kunnen we die laten staan? Is het reëel om een datum te noemen wethouder.
  • 0:4 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Januari.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Januari 2016. Akkoord? Dan 86, wethouder Boen.
  • 0:50 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Op dit moment is het zo dat er wordt gewerkt aan het verwerken van de resultaten van de gesprekken die zijn gevoerd met verschillende groepen geledingen, personen, die zich op het gebied van armoede beleid bewegen. Die gesprekken hebben plaatsgevonden met ongeveer een ruim vijftigtal personen en het betekend in ieder geval dat het resultaat daarvan om dat zowel informerend als opiniërend te bespreken, nog niet op 2 november gereed zal zijn. dat betekend gelet op de agenda dat die bijeenkomst zal doorschuiven naar de raadscommissievergadering van januari.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Januari en dan vaststelling van het armoede beleid in februari?
  • 0:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   De maand daarna.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Uiterlijke datum 1 maart? Akkoord? Akkoord. Nummer 89, die brief is onderweg, maar ik geloof dat de vleugels van de postduif in de herfstvakantie iets trager hebben gewerkt, maar die is "on route". Dus die kan er eventueel de volgende keer af.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:07 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou ja kijk ik hoor net dat er, dat de nieuwe armoede beleid op 1 maart, 1 februari, nou 1 maart, dat is volgend jaar zijn we drie maand verder en het zou denk ik wel prettig zijn als je gewoon in het nieuwe jaar in een nieuwe start dat je in januari al een armoede beleid hebt.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:39 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, natuurlijk is het zo dat hoe eerder je de zaken geregeld hebt hoe beter dat het is, maar ik denk gelet op de totale respons die er geweest is en die ons natuurlijk buitengewoon heeft verheugd van maatschappelijk betrokkenen op de uitvraag die er is geweest vanuit de afdeling hier dat we die ook recht moeten doen en moeten zorgen dat datgene wat daarin is nou genoemd, is voorgesteld, dat dat ook op een fatsoenlijke manier verwerkt wordt en dat u daar ook als raad een duidelijk beeld van krijgt en ook een opinie over kunt vormen. En dat is de reden waarom we dat op deze manier doen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende?
  • 0:08 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, ja, goed helder en ik kan enigszins ook wel begrip opbrengen hoor van dat dat allemaal geïnventariseerd moet, aan de andere kant vind ik het gewoon jammer dat je januari niet mee kunt starten met een nieuw armoede beleid.
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt, nee andere punten hebben we gehad. Alleen dan nog de motie nummer 4, de motie over het Hospice, die wordt, ik maak even deze af meneer Hofstra, goed, motie die wou ik voorstellen om die af te voeren want zoals u hebt kunnen zien hebben we daar de consequenties wel van meegenomen in de najaarsnota dus die wordt uitgevoerd. Akkoord? Meneer Hofstra dan ga ik terug naar u.
  • 0:35 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, dat was het laatste punt op de lijst met openstaande toezeggingen, nummer 91, daar staat over het handhaven van de APV met betrekking tot overlast van hondenpoep. Daar staat dat de tekst op de website heeft gestaan, dat klopt inderdaad. Daar staat ook dat ie in de Kanaalstreek van 14 oktober zou hebben gestaan. Wij hebben gezocht, maar wij hebben niet gevonden. Ook niet in de editie van afgelopen woensdag, dus ons voorstel is om dat niet af te voeren, maar om dat bij de volgende, eerstvolgende, gelegenheid alsnog in te plaatsen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Brongers.
  • 0:10 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Uiteraard correct opgemerkt. In de Kanaalstreek van 14 oktober was onvoldoende ruimte om dit bericht te plaatsen dus die houden we nog aan.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We pogen hem in de eerstvolgende te zetten wethouder, dus we maken daar december van?
  • 0:0 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Prima.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja? Ok. Daarmee de lijst met toezeggingen en moties voldoende behandelt? Akkoord.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar inlichtingen uit het college en geeft ik het woord aan wethouder Hamster.
  • 0:21 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dank u wel voorzitter nogmaals. Er is recent een uitspraak gedaan door de rechtbank Noord-Nederland waarbij een voorziening is getroffen voor een inwoner van onze gemeente op het gebied van de huishoudelijke hulp. Op dit moment onderzoeken we de inhoud en de mogelijke consequenties van die voorziening en daar komen we wellicht op een later moment bij u op terug.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen andere mededelingen vanuit het college? nee.
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Kan de wethouder ook een termijn aangeven wanneer hij daarmee terugkomt?
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht even wethouder Hamster, want er waren nog een paar vingers. Over hetzelfde punt? Zelfde vraag. Ok, wethouder Hamster.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Zo spoedig mogelijk.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dit jaar.
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik vermoed dat wij dit jaar nog wel gaan spreken over de huishoudelijke hulp.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, ik vind het een mooi antwoord hoor; zo spoedig mogelijk. Maar goed dat is net zo hetzelfde als; we komen er op terug. Dus eigenlijk hebben we daar niet zoveel aan. Ik, ja ik wil toch eigenlijk, maar ik voel al aan mijn water dat ik u geen datum kan ontlokken, maar u heeft gezegd dit jaar komen we er nog op terug, dat hoop ik ook werkelijk dat dat gebeurd want het zingt zich wel rond in onze gemeenschap en het is geen item die je nou moet laten liggen, dat zult u ook ongetwijfeld niet doen. Maar mag ik u er aan houden dat u er dit jaar nog op terugkomt?
  • 0:04 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Volgens mij heb ik dat net gezegd.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed zo.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan concludeer ik nu dat er een harde toezegging is van wethouder Hamster, ja, nee, dit is test om te voorkomen dat we nooit weten wat wel of niet een toezegging is, dit is een toezegging, dus die komt op de lijst en die moet voor de jaar ultimo door de college, door wethouder Hamster, beantwoord zijn. Helder hè, ja, want daar wouden we graag naar toe. Goed.
 • 9 Vragenuur
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen vragenuurtje.
 • 10 Interpellaties
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen interpellaties.
 • 11 Rondvraag
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dan ga ik naar de rondvraag. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh, meneer Boels, meneer Gelling, mevrouw Schrör, meneer Mellies.
  • 0:24 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, ik heb wel iets. Afgelopen weekend kregen we het bericht onder ogen dat het bestuur van het plaatselijk belang Tange Alteveer opgestapt was en ik verbaasde me nogal een beetje over de redenen, bewoordingen, waarom ze dus opgestapt waren. Kan het college misschien daar iets over vertellen? Dank u wel.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra, meneer Van Beek, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens, meneer Bieze, meneer Pals, mevrouw Kroom, meneer Hofstra, meneer Klinkhamer. ja.
  • 0:50 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Hetzelfde wat meneer Mellies vroeg, wij waren ook zeer verbaasd en eigenlijk ook wel geschrokken van het feit dat Plaatselijk Belang Alteveer was opgestapt of is opgestapt. De inhoud van de media, de media berichten, nou dat zijn toch een aantal scherpe formuleringen weer en de vraag is ook of het college hier ook iets van af weet of ook herkend in dit stuk. En ten tweede van dat wat gezegd wordt, dat wij, dat de gemeenteraad, of dat de wijkraden niet betrokken zouden zijn bij de gemeente daar herkennen wij ons volledig niet in. Wij hebben juist heel veel contact met de wijkraden en in dit stuk staat heel duidelijk van dat de wijkraden of dat de gemeenteraad niet bij de wijkraden betrokken zou zijn. Nou daar distantiëren wij ons als fractie van.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een vraag en een statement.
  • 0:27 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   En de vraag, ja precies, dus we zijn wel heel erg verbolgen over het feit en aangezien er toch, ja toch ook wel wat af en toe wat geluiden zijn in meerdere wijkraden en ook positieve, maar ook wel wat kritische geluiden, hebben wij toch het voorstel om eens een keer een commissie avond te organiseren en waarbij we alle 12 wijkraden maar eens gaan uitnodigen zodat ze hun zegje kunnen doen. maar ik denk dat het op zich niet zo’n verkeerd voorstel is om hier de wijkraden maar eens in levende lijve te ontmoeten en hun het zegje te laten doen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien moet u dan naar de wijkraden toe? Bedoelt u dat? In plaats van de wijkraden in ons huis?
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou de vertegenwoordigers van de wijkraden hier laten komen en hun verhaal of tenminste hun zegje maar eens te doen over de zaken die goed gaan en niet goed gaan.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat het goed is om ook even te kijken naar de planning van wat er allemaal gebeurd in het kader van de expertmeetings, wijkbezoeken en dergelijke om dat in de planning op te nemen, maar het laatste nemen we even mee als een opmerking meneer Klinkhamer als u het goed vindt in de programmering en de andere was een statement en een vraag die u onderschreef die meneer Mellies ook stelde. Ja? Mevrouw Schipper.
  • 0:22 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Mijn vraag gaat over de afvalstoffenheffing en dat gaat met betreft de ledigingen die er zijn geweest en die bij heel veel nota’s dubbel zijn aangekomen. Of dat er dus nota’s waren waar dubbele ledigingen op stonden. En mijn vraag is; is dat bij jullie bekend. Ik zie jullie allemaal verbaasd kijken.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Twee keer op dezelfde dag?
  • 0:33 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dat ze dus, en ik denk te vermoeden hoe dat komt dat ze dus die container twee keer oppakken en dan nog een keertje tikken en dan is die niet goed geleegd en denken ze van we doen het nog een keertje en dat ie dan een extra tikje krijgt, denk ik hoor, ik weet het niet. Maar mijn vraag is, de feit is gewoon dat er op de rekeningen meerdere, bij meerdere mensen dubbele ledigingen staan op één dag. Niet bekend dus.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk, we gaan zo even naar de wethouder kijken, maar
  • 0:2 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, prima.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers, meneer Idema, mevrouw Luijken.
  • 0:7 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ik wilde graag weten of het college al een besluit heeft genomen over het mantelzorg compliment.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga eerst naar de vraag van de heer Mellies en geef het woord aan wethouder Gelling.
  • 1:8 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Voor wat betreft de mededeling van het bestuur van plaatselijk belang Alteveer, met u waren wij verrast over deze berichtgeving. Wij waren verrast op de inhoud omdat wij ons daarin niet kunnen herkennen. Alsook voor wat betreft het tijdstip omdat juist veelvuldig er contact is met plaatselijk belang Alteveer over een aantal zaken die er spelen en wij daar heel nauwgezet overleggen over hebben gevoerd. Dus met u waren wij ook verrast. Die berichtgeving heeft afgelopen weekend ons bereikt, we zijn nog niet in de gelegenheid geweest contact te hebben met de voorzitter, althans gewezen voorzitter naar blijkt, van plaatselijk belang Alteveer en dat zullen wij uiteraard gaan doen en wij hopen dan daar meer over te vernemen. Wellicht is het goed om een en ander te koppelen aan een evaluatie die we gaan doen met de wijkraden en ik kan me voorstellen, maar ook even afwachtend de procedure zoals de voorzitter aangaf, dat we proberen een en ander in elkaar te integreren.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laatste nemen we op als een toezegging vanuit de griffie. Helderheid over toezeggingen en dan denk ik van ja als we iets moeten organiseren in het contact met de wijkraden dan organiseert in eerste instantie de griffie dat in afstemming met de groep expertmeeting. Eens?
  • 0:0 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Ja, ja.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, mooi.
  • 0:0 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Zat ik al te plannen.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dacht ik al. Dan gaan we naar de vraag van, want daarmee is ook uw punt beantwoord meneer Klinkhamer, gaan we naar de vraag van mevrouw Schipper en geef ik het woord aan mevrouw Brongers.
  • 0:04 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   ja, voorzitter. Mevrouw Schipper noemde al; ik zie u verbaasd kijken. Dat was terecht opgemerkt, was mij niet bekend. Het is zo dat ook inwoners daar zelf melding van kunnen maken en ik adviseer dat ook vooral om te doen, maar het lijkt me ook goed om dit intern te bespreken en te kijken hoe dat voor kan komen en hoe dat netjes op te lossen.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Brongers. En dan de laatste vraag van mevrouw Luijkens van de SP. Wethouder Boen.
  • 0:12 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   ja, dank u wel voorzitter. Ik zal proberen geen toezeggingen te doen, maar het komt er op neer dat wij daar nog geen besluit over genomen hebben, maar dat wel op zeer korte termijn hopen te gaan doen.
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voor 1 januari nog?
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We gaan elkaar niet vangen. Het zit in een normale beleidscyclus. Goed hebben we daarmee de rondvraag volgens mij voldoende behandelt.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Beleidsprioriteiten politie-inzet 2016
  • 12. Beleidsprioriteiten politieinzet 2016 (288,96 KB)
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan neem ik u mee naar agendapunt 12 en geef tegelijkertijd de voorzittershamer aan mevrouw Sterenborg.
  • 0:23 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Wie wenst over dit agendapunt het woord. Dan wil ik het woord geven aan meneer Gelling, CDA.
  • 0:28 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Voorzitter bedankt. Op 15 juni heeft de CDA fractie de voorkeur uitgesproken om de beleidsprioriteiten van de politie die geldig waren in 2015 voort te zetten in 2016. Wij zijn dan ook tevreden met wat nu voorligt. Wel hebben wij nog een vraag. Voor alle genoemde prioriteiten is het wel van belang dat er voldoende politiepersoneel binnen ons gebied is en onze vraag is; is de politie in ons gebied op sterkte. Dank je wel.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u. Meneer Idema, SP.
  • 0:30 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. ja, wij zijn bij dezelfde bijeenkomst geweest en we kunnen ook instemmen met de prioritering. Wij hebben ook een opmerking en dat sluit misschien wel een beetje aan bij meneer Gelling. En dat gaat over de, als men een aanklacht wil doen bij de politie of een aangifte wil doen bij de politie dan hoort men nog wel eens van zou u dat wel doen want u kunt er wel vervelende gevolgen van ondervinden. Heeft dat te maken, mogelijk te maken met de onderbezetting van de politie.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:7 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Mag ik misschien eerst nog even aan meneer Idema even een verduidelijking wat u nou precies bedoelde.
  • 0:19 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou bij ons komen er wel eens geluiden binnen dat er in een buurt overlast is, bedreigingen, intimidaties en dat de politie zegt van zou u dat wel, dat de wijkagent zegt zou u wel een aangifte doen want u kunt daar wel eens meer last van krijgen dan er voordelen van heeft, op deze manier.
  • 0:37 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   nou is het me duidelijk, dank u wel. Voorzitter wij sluiten ons aan bij de vorige sprekers m.b.t. prioritering die we eigenlijk met zijn allen vastgesteld hebben op de avond die belegd is, waarvoor dank trouwens en we zien al weer uit naar volgend jaar. Het lijkt mij goed dat de raad in deze op zo’n avond zijn mening kan geven in samenspraak met de politie en de andere gemeentes die hier deel uitmaken van onze regio en ik denk dat dat ook zo moet blijven. Daar laat ik het voorlopig even bij.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:5 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik was een beetje voorbarig met mijn vinger opsteken. Het is de heer Hofstra die hier over dit punt iets wil zeggen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ga uw gang meneer Hofstra.
  • 1:11 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Al veel over gezegd dat we in Vlagtwedde een bijeenkomst hebben gehad met de gezamenlijke raden. Goed om hier weer bij stil te staan in de raad ook om de politiemensen te bedanken voor al hun goede werk. Wij hebben nog een opmerking en dat komt eigenlijk ook voort uit ontwikkelingen van de afgelopen maanden om het maar even zo te zeggen. We vragen om extremisme van alle snit goed scherp in de gaten te houden, dan denken we bijvoorbeeld aan extreemrechts die weer actief zijn in de vorm van bijvoorbeeld de Nederlandse Volksunie die misbruik maken van inspreekavonden waaronder die in Steenbergen. Er zijn ook bekladdingen geweest, ik geloof ook al in onze gemeente, en ook denken we aan de andere kant aan juist extremisme van bijvoorbeeld salafistische kant van de islamitische staat, dat die proberen kwetsbare mensen, vluchtelingen te ronselen. Graag verzoek van onze kant om daar heel scherp op te letten. Dank u wel voorzitter.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Galama, portefeuillehouder, aan u het woord.
  • 3:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter, dank u wel. Eigenlijk heel kort, ik ben blij dat een aantal fracties constateert dat de werkwijze die we nu al een paar jaar hanteren om met elkaar te kijken zo rond de zomer van wat de resultaten zijn geweest van het jaar daarvoor, welke trends en ontwikkelingen we zien en om daardoor stil te staan van wat eigenlijk zeg maar de regionale, lokale prioriteiten zouden moeten zijn voor het volgende jaar. Op zich werkt dat volgens mij heel goed om dat inzicht te hebben en ook even de tijd te kunnen nemen om dan vragen aan de politiefunctionarissen te kunnen stellen of een extra toelichting van waarom welke inzet wordt gepleegd en op welk moment welke prioriteit wordt gehanteerd. Volgens mij werkt dat goed en zijn we in die zin in het kader van openbare orde en veiligheid best goed bezig. Is het politiepersoneel op sterkte? ja, meer dan dat. Wij hebben op dit moment binnen onze basisteam, Ommelander Oost, nog meer mensen in dienst dan wij formeel per 1 januari 2016 zouden hebben. hebben we ze allemaal al op de juiste plekken? Nee. Dus er moet nog wel wat geschoven worden in het hele bestand van Noord-Nederland waarbij hier en daar wat meer deskundigheid op bepaalde plekken zal komen en waardoor langzamerhand, zeg maar vooral in de provincie Groningen, het aantal wijkagenten wat zal verminderen. Dat is het voorstel wat we ooit met zijn allen hebben afgesproken. Momenteel zijn we op sterkte. Zijn we dan op sterkte om alle prioriteiten op dit moment zeg maar die aandacht te geven die we zouden willen geven zoals we ook in het regionaal beleidsplan hebben vastgesteld? Nee. En dat heeft alles te maken met de instroom die op dit moment plaatsvindt van vluchtelingen. We weten dat er landelijk gezien een groot deel ook van de politie is ingezet voor de controle op zeg maar binnenkomst en om het vaststellen van wie wie is met welke documenten en of dat klopt en dat betekend natuurlijk dat je die mensen niet op een andere plek kunt inzetten. Dus er wordt wel geschoven met prioriteit op dit moment, maar als het gaat over de basispolitiezorg daar waar die nodig is, is er altijd voldoende zeg maar politieformatie in de regio. En dan schuif je ook wel eens van het ene team naar het andere team. Ik begrijp niet het voorbeeld wat meneer Idema van de SP noemt. Ons bereiken wel eens geluiden, ik vind dat zo algemeen geformuleerd dat ik er eigenlijk niks mee kan. Als u voorbeelden heeft van waar daadwerkelijk, en u noemt intimidatie of bedreiging in een omgeving in een wijk, plaatsvind en u krijgt de toelichting van een geheel wat er dan is gebeurd, niet alleen een opmerking; er is mij geadviseerd door de wijkagent om dat maar niet te doen, maar dan wil ik het hele verhaal horen. Want bedreiging en een intimidaties in wijkomgevingen dat hoort niet. als jij echt wordt bedreigd of geïntimideerd door een buurman of een buurvrouw en je meld dat dan moet dat opgenomen worden. Ik zie ze ook regelmatig in de overzichten van de politie, we bespreken ze ook, dit is voor mij nieuw dat wijkagenten zouden zeggen van; nou weet je doe maar geen aangifte. Als u denkt van ja ik weet niet helemaal of het verhaal van A goed is en het verhaal van de buren van B waar ze last mee hebben dan kan ik me voorstellen dat ie probeert om de mensen met elkaar in contact te brengen. Maar daar waar echt intimidatie plaatsvindt waar iemand aangifte van wil doen kan dat ten allen tijde en zou dat ook moeten gebeuren.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Idema.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik zal een persoonlijke mail aan u sturen hierover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik wil dan graag echt een voorbeeld want dan kan ik er ook verder naar vragen.
  • 0:00 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, is goed.
  • 0:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja en wat u noemt meneer Hofstra, de aandacht die er moet zijn in het kader van de vluchtelingen stroom en de reacties vanuit het rechtsextremisme of vanuit de andere kant, het jihadisme, daar zitten we volop en houden we in de gaten. Voor zover dat kan, kan nooit de hand in het vuur steken dat nooit iets zou kunnen gebeuren. Wij hebben inderdaad ook al een bekladding gehad, zijn we bovenop gaan zitten en dat is rustig en goed zeg maar gedempt in die zin weer. We hebben ook de mensen op het oog die dat gedaan hebben. Dus we zijn attent in de regio en de hele stroom vraagt alleen maar om dat dag en nacht te blijven. Voorzitter ik denk dat ik de opmerkingen en de vragen daarmee beantwoord heb.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Nee, dan kan ik concluderen dat de raad het eens is met de beslispunten over de beleidsprioriteiten politie-inzet 2016. Geef ik de voorzittershamer weer terug aan mevrouw Galama.
 • 13 Verordening BIZ Centrum Stadskanaal 2016
  • 13. Verordening BIZ Centrum Stadskanaal 2016 (310,38 KB)13.1. BIZ Verordening 2016 (272,55 KB)13.2. Uitvoeringsovereenkomst (258,2 KB)
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg en dan ga ik met uw welvinden naar agendapunt 13. De verordening “BIZ Centrum Stadskanaal” 2016. Wie? Ja, zeker? Idema, Kroom, Pals, Sterenborg, Mellies en mevrouw Sanders. Mevrouw Sanders, CDA.
  • 0:45 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Voorzitter, met belangstelling hebben wij de verordening BIZ, Bedrijven Investerings Zone, gelezen. Het is een mooi en positief initiatief. De afgelopen jaren heeft deze investering zich bewezen. Het is gebleken dat er voldoende draagvlak was en we hopen dat er vanaf nu ook voldoende draagvlak onder de ondernemers is om de verordening vast te kunnen stellen. Dit houdt in dat de helft van de ondernemers, of meer, een financiële bijdrage leveren zoals afgesproken. De afgelopen 5 jaren zijn door alle partijen goed bevonden en een levendig en sfeervol centrum met extra klandizie was het gevolg. Daar moeten wij mee doorgaan denk ik in deze vertrouwde vorm. Tot zover, dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sanders. Meneer Idema, SP.
  • 0:29 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, wij hebben ook gelezen dat de ondernemers hoogstwaarschijnlijk wel akkoord gaan omdat ze erg tevreden zijn over de BIZ gebeuren. Wat wel een klein beetje speelt dat is, er staat sfeervol in, wij vinden het heel erg belangrijk dat heel veel winkels bezet gaan worden in de gemeente, dat staat even los van dit punt, maar als de ondernemers akkoord gaan dan moeten wij ook akkoord gaan vind ik.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus u stemt in met het voorstel.
  • 0:00 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:20 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja, dank u wel voorzitter. Eind 2011 is de BIZ in werking getreden en de CU kan instemmen met de verordening. Onder aanpak uitvoering voortgang wordt gesproken over een evaluatie. Een vraag daarbij is; heeft er de afgelopen vijf jaar ook een evaluatie plaatsgevonden. Tot zover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 1:2 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, is één van de belangrijkste pijlers van de PvdA. Dit principe gaat bij deze verordening niet op, kleine of grote ondernemer ze betalen allen hetzelfde bedrag. Toch stemmen wij in met dit voorstel en hopen dat er straks een nieuw voldoende draagvlak is voor deze verordening voor de komende vijf jaar. is er voldoende draagvlak dan betekend het dat iedere ondernemer in het centrum mee zou doen. ook de ondernemers, vaak de grote namen, die hier wel gevestigd zijn, maar geen binding hebben met onze gemeente. ook zij zullen dan opnieuw bijdragen aan de verschillende activiteiten die in Stadskanaal worden georganiseerd. Niemand kan zich onttrekken de bijdrage wordt namelijk door de gemeente geïnd en als subsidie aan de ondernemers uitbetaald. Zoals gezegd stemmen wij van harte in voor deze BIZ verordening. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Meneer Pals, D'66.
  • 1:40 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter de BIZ is een mooie vorm van samenhang tussen winkeliers denk ik en ook een hele mooie uitvinding om mensen naar je centrum te trekken. Het is, de BIZ is echt een uitwas geworden van hoe het toegaat tegenwoordig als je winkelier bent, je bent niet alleen winkelier om je eigen toko uit te baten , maar je moet er ook voor staan om entertainment, vermaak en dat soort zaken naar je centrum te halen, want anders loopt het centrum niet en komen bezoekers niet op het centrum af. Dus vandaar alle complimenten dat BIZ niet weer opnieuw op de agenda staat en dat de winkeliers weer opnieuw hebben toegezegd mee te willen doen met de BIZ. Alhoewel wij daar nog wel een par vragen over hebben. De algemene handelsvereniging heeft op 29 september een, heeft het die avond erover gehad en onze vraag is; wat is er eigenlijk geëvalueerd op die avond en wat is daar nu uitgekomen. Kunnen we daar een peil uittrekken van de meerderheid is positief, ik weet niet hoe nou die stemming rond de winkeliers gegaan is dus daar graag antwoord op. De juridische consequentie van dat hele BIZ is dat er alleen bij voldoende draagvlak de verordening in werking kan treden. Nou is het voldoende net zoiets van wij zullen iets inleveren voor en voor in die tijd, dus dat voldoende is toch een beetje ja voor ons is het een beetje onduidelijk dus we horen graag van het college wat die verstaan onder “voldoende”. En dan de laatste vraag.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens ons is moet gewoon minstens en bepaalde, twee derde reageren en minstens de helft daarvan akkoord zijn. Dat is volgens mij voldoende draagvlak, staat volgens mij gewoon in het stuk.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vraag het toch want ik denk als je twee derde draagvlak hebt en het is net iets onder die twee derde dan, en het er ligt want ik heb gezegd van dat het winkelcentrum heel belangrijk is dat er activiteiten plaatsvinden, wordt het dan ook afgeschoten, dat is een beetje de, laat me het anders stellen dan vraag ik naar de marges van het draagvlak dat is dan misschien nog helderder geformuleerd. En de laatste vraag is; de evaluatie, ook wij hebben dat gemist net wat de CU ook heeft opgemerkt, wij zijn er ook erg nieuwsgierig naar wat de evaluatie is geweest. Tot zover onze bijdrage.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:23 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ik kan heel erg kort zijn, wij stemmen in met dit voorstel. Wel hebben wij even een verzoek of een vraag richting college; als we straks deze verordening vaststellen en die draagvlakmeting gaat plaatsvinden kunnen wij daarvan op de hoogte gehouden worden? Niet. Nou ja dat was mijn vraag. Dank u wel.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wordt bij een standaardvraag als u hem goedkeurt wordt het uitgevoerd op een gegeven moment en als het woord draagvlak er is wordt het geïnd, we gaan niet alles tussendoor
  • 0:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ik bedoel meer als
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mondeling alla
  • 0:5 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, ja, goed dat is mij ook best. Ik ben gewoon even benieuwd naar zo’n uitslag van draagvlakonderzoek. Dank u wel.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Jawel maar ik probeer de formatie, dat begrijpt u ook meneer Mellies, dat we zo weinig mogelijk op een gegeven moment allemaal tussentijds informatie moeten verstrekken, schriftelijke rapportages en dergelijke, om gewoon de verhouding formatie middelen et cetera zo straight mogelijk te houden. Begrijpt u wat ik bedoel?
  • 0:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, ik begrijp wat u bedoelt.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Fijn. Wethouder Gelling, de BIZ.
  • 2:8 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Voorzitter, dank u wel. Voor wat betreft de BedrijvenInvesteringsZone centrum Stadskanaal, allereerst wil ik u dank zeggen voor de positieve geluiden die u daarvoor heeft en ik denk dat dat volledig doorgespeeld kan worden richting de winkeliers, de ondernemers hier in het centrum. Concreet een aantal vragen. Het eerste ten aanzien van de respons, er dient een respons te zijn van 50%, en indien 2/3 daarvan positief is zal er sprake zijn van een continuering. En dat is heel concreet. Mocht blijken dat zich dat net op een snijvlak plaatsvindt dan kan er overwegen worden om nogmaals tot vraagstelling over te gaan, maar er kan ook worden besloten van dit gaan wij niet doen, maar dat is uiteraard afhankelijk van de resultaten. En dat voor wat betreft een evaluatie. De vorige verordening is vastgesteld in 2010, heeft uw raad in 2010 gedaan, de invoering daarvan heeft plaatsgevonden per 2011. Dat heeft enige tijd gevraagd en dat ziet u ook in het voorstel ziet u dat staan. Dat heeft gemaakt dat er voor wat betreft de einddatum bij de winkeliers wat onduidelijkheid was waardoor zij zich vergist hebben in einddatum en eigenlijk daartoe nog niet zijn gekomen tot een hele concrete evaluatie. Wat wel bleek tijdens de algemene ledenvergadering was, want daar is inderdaad dat punt van de BIZ weer aan de orde geweest en de continuering daarvan, dat de meerderheid zich daar wel positief heeft uitgesproken. Maar er heeft namens de ondernemers, namens de centrum winkeliers nog niet een evaluatie plaatsgevonden. En daarmee heb ik volgens mij antwoord gegeven voorzitter.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan we dan even peilen. Daarmee alle vragen en opmerkingen meegenomen door de wethouder? dat is blijkbaar het geval wethouder Gelling. Is het juist als ik concludeer dat u geen behoefte heeft aan een tweede termijn of vergis ik me nu. Geen behoefte? Kunnen we daar mee stellen dat we de verordening unaniem vaststellen? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 14 Bestemmingsplan "Musselkanaal, Sluisstraat 72"
  • 14. Bestemminsplan Musselkanaal Sluisstraat 72 (303,96 KB)14.1. Bestemmingsplan (818,39 KB)
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 14; het bestemmingsplan “Musselkanaal, Sluisstraat 72”. Wie wil daarover het woord voeren. Maarsingh, Sterenborg, Hofstra en Zeegers. Mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:17 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ik kan er eigenlijk heel kort over zijn. Als ik zo zie wat het na de sloop voor ruimte heeft gegeven denk ik dat het een goed ding is geweest dat het pandje verdwenen is. En als het een mooie tuin wordt wordt het nog betere. Dat is alles.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:22 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ook wij even kort een klein postzegel bestemmingsplannetje in het kader van waarde behoud onroerend goed is er een huis gesloopt en die plek waar het huis eerste stond, die kavel is verkocht aan de buurman de buurman maakt er een tuin van en de bestemming “woning” moet er af en de bestemming “tuin” moet er op. Dat vinden wij prima, dus akkoord.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Ook de CU kan instemmen met deze wijziging in het bestemmingsplan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:05 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ja, voorzitter wij willen nog even iets meer woorden aan besteden omdat het stuk met zoveel woorden is omgeven. Uiteraard zijn wij akkoord met dit plan. Zo hadden wij ons de uitvoering van de WOG, stichting waarde behoud onroerend goed, ook voorgesteld. Het mes snijd hier niet aan twee, maar aan drie kanten. In de eerste plaats op het perceel wat het betreft, want u hebt een uitstekend inzicht gegeven zonder het te zien hoe het er werkelijk bijstond, dank daarvoor, het was ook precies zo toen wij gekeken hebben, het was namelijk een foto, toen het pand er nog stond. En ja dan snijd het mes echt aan drie kanten want als je dan ziet hoe zo’n stukje verbeterd wordt, drie percelen, en in Musselkanaal waar nog wel eens een keer wat kritiek is in de richting ook van deze raad, toch ook weer op Musselkanaal een stukje verbetering, opknappen, en dat wegbestemmen vinden wij heel uitstekend. Dan vraag je je wel af voorzitter als je al die stukken leest wat maken wij het elkaar moeilijk in dit land. We hebben het over cultuurhistorie, archeologie, water/geluidhinder, bodem en wat kunnen we nog allemaal meer verzinnen om zo’n praktische oplossing in zo’n, aan het lint. Dus wij vinden het eigenlijk een prima voorstel en u hebt zich gehouden aan de regels, logisch ook, en er was nog één vraag die staat open, dat wordt uit de pot zus en zo betaald en wat kost dat, wij vragen niet naar de kosten. We gaan akkoord met het voorstel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Wethouder wilt u nog reageren? Wethouder Gelling.
  • 0:9 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik denk dat ik vanaf deze kant dank kan zeggen voor de positieve geluiden en de instemming van fracties. Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En een mooi compliment aan de organisatie denk ik met al die drukte eromheen om zo’n stuk te produceren.
  • 0:4 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, we zijn in deze denk ik volledig geweest.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geweldig
 • 15 Bestemmingsplan "Onstwedde, Alteveer en Mussel, Landlaan Jabbingelaan"
  • 15. Bestemmingsplan Onstwedde Alteveer en Mussel Landlaan Jabbingelaan (306,01 KB)15.1. Bestemmingsplan (4,32 MB)
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Agendapunt 15, nog zo een. Bestemmingsplan “Onstwedde, Alteveer en Mussel, Landlaan Jabbingelaan”. Wie? Alleen mevrouw Sterenborg, nee meneer Hofstra zie ik en meneer Maarsingh. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Ook bij dit agendapunt kunnen wij akkoord gaan met de wijzigingen van het bestemmingsplan zodat er een mooie zorgvoorziening mogelijk gemaakt kan worden. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:35 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter wij zijn vanavond even wat van de complimenten denk ik, maar als het niks is dan moet je het ook zeggen en als het goed is moet je het ook gewoon zeggen. Nou dit is gewoon goed. En waaraan kun je dit o.a. toetsen? Als je een info avond houdt en je hebt daar 70 personen is dat natuurlijk toch wel heel veel. En dan geeft dat ook aan dat het speelt in zo’n streek, in zo’n buurt, in zo’n dorp, wij zijn er ook voor en wat ook heel goed is, dat u zeg maar bij de bestemming, nieuwe bestemming, uitvoering van de Jabbingelaan dat u zegt nou twee woningen, dat kan twee onder één kap, kan in bestaande gebouwen, kan met lichte bedrijvigheid, het kan, kan, alle ruimte wat mogelijk zou zijn om die bestemming ook weer ingevuld te krijgen. Nu zijn wij als raad niet van de stoeptegels en zo en weet ik wat, maar nu kwam ons ter ore dat op één van die stukken grond zeg maar wat nu braak ligt dat de jeugd daar, en soms ook wat ouderen, iets jonger dan ik, dus dat is jeugd, dat die daar volleyballen en zo, nu zijn wij niet van de stoeptegels, het zou misschien toch niet verkeerd zijn, want die willen daar graag ook blijven volleyballen, maar niet op die plek, als u toch eens bijvoorbeeld met OKREA of zo, dat u eens een keer overlegt, goed wij zijn niet van de stoeptegels, maar het is fijn dat iedereen zich thuis voelt in zijn eigen omgeving. Wij gaan akkoord met het voorstel, dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Volgens mij is het heel praktisch als we in het vervolg meneer Maarsingh als het eerste aan het woord laten over bestemmingsplannen dan zijn de andere fracties snel klaar. Overigens heel hartelijk bedankt voor de traktatie meneer Maarsingh die net is rondgedeeld en namens onze fractie ook nog de hartelijke felicitaties.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik zal het doorgeven thuis dank u wel.
  • 0:27 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Hartstikke goed. Bestemmingsplan, wij willen inderdaad ook nog even bij stilstaan dat wij het heel mooi vinden dat er maar liefst 70 mensen op een informatie avond komen en er zijn ook geen zienswijzen geweest dus in die zin nemen wij aan dat dat een positieve avond is geweest met positieve reacties, dus wij stemmen van harte in met dit bestemmingsplan. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Wethouder Gelling.
  • 0:35 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik hoop dat u mij toestaat dat ik het wederom vanaf deze kant doe. Eveneens dank voor de positieve geluiden. Wij waren ook verheugd met de goede opkomst voor de inspreekavond en het resultaat wat dat heeft mogen hebben. en we hebben inderdaad getracht om mogelijkheden open te laten weliswaar binnen kaders. De opmerking van de heer Maarsingh zullen we meenemen, goeie suggesties zijn altijd welkom. Maar voor wat betreft het concrete voorstel dank voor de goede geluiden.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Terecht de conclusie om voor te stellen dat het besluit genomen is met unanieme stemmen? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 16 Vaststellen vergaderschema 2016
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan is er nog één punt zonder debat. Dat is de vaststelling van het vergaderschema. [voorzitter klopt met hamer] En dat is deze hamerklop.
 • 17 Sluiting
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En voordat ik de vergadering sluit wil ik namens iedereen meneer Maarsingh, en vooral zijn echtgenote, van harte feliciteren en danken voor deze lekkere traktatie die nog net op tijd is binnengekomen. Ja. Dank u wel, tot 9 november in deze raadzaal in deze samenstelling.