Raadsinformatie

Raadsvergadering 23 november 2015

Naam
Download het audiobestand (35,66 MB)
Download de gesproken tekst (628,43 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (6,83 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 9 november 2015
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12A Motie (vreemd aan de orde) TTIP
 • 13 Verordening rechtspositie wethouders, ..
 • 14 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:36 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goedenavond allemaal. Iedereen van harte welkom, ook de mensen op de publieke tribune en de mensen die meeluisteren via de lokale omroep. Vanavond zijn afwezig meneer Kremer van de SP en meneer Hofstra van de PvdA en ook mevrouw Galama is afwezig, vandaar ook dat ik hier zit, dus ik zal vanavond uw voorzitter zijn. Meneer Gelling heeft zijn telefoon aanstaan i.v.m. piketdienst.
 • 2 Mededelingen
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan kom ik bij mededelingen. Zijn er mededelingen? Nee.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (204,64 KB)
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij vaststelling van de agenda. Is er iemand die daar iets over wil zeggen? Begin ik bij meneer Boels, CDA.
  • 0:19 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik zou graag raadsbreed willen aangeven dat wij willen verzoeken agendapunt 12 is dat, overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal, deze avond van de agenda te halen en die willen adresseren op de agenda van de raadsbijeenkomst van 14 december 2015.
  • 0:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Kan de rest van de raad zich daarin vinden? dan stel ik voor dat we agendapunt 12 doorschuiven naar 14 december aanstaande. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:9 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter dank u wel. Wij zouden graag agendapunt 13 met debat willen of als dat niet mogelijk is zou ik daar graag een verklaring bij af willen leggen.
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is mogelijk, ja. Goed dan wordt agendapunt 13 met debat. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:00 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. Wij zouden graag een motie willen indienen vreemd aan de orde van de dag.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is goed, dat wordt dan agendapunt 13, dat wordt dan agendapunt 13a. Meneer Boels.
  • 0:8 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja maar nog even voor de duidelijkheid want het gaat nu mij iets, agendapunt 13 is nu een agendapunt waarbij de GBS een verklaring wil afleggen. Begrijp ik dat goed?
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   In eerste instantie zegt ze van ik wil het op de agenda hebben als bespreekpunt.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Met een verklaring begrijp ik.
  • 0:6 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik heb gezegd of met debat en als dat niet mogelijk is wil ik daar graag een verklaring bij afleggen bij die agendapunt.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja en in feite vraagt mevrouw Meertens om een debat. Wat vindt u daar als raad van?
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:08 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Als ik het nou goed begrijp, als wij nu als partijen die hier allemaal aan tafel zitten, met uitzondering dan even van GBS, nu zeggen van wij hoeven geen debat dan blijft er dus alleen een verklaring over voor
  • 0:2 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik vind een verklaring ook prima, ik wil er graag iets over zeggen.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dat is wat mij betreft akkoord en voor mij hoeft er dus geen debat.
  • 0:29 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima duidelijk. Dan laten we agendapunt 13 staan als besluitvorming zonder debat en dan zal er een verklaring worden afgegeven door mevrouw Meertens of in ieder geval door GBS. En dan hebben we als 12b, dus voor agendapunt 13 aan, ja voor agendapunt 13 aan de motie vreemd aan de orde van de dag. Ja? Dan is daarmee de agenda vastgesteld.
 • 4 Insprekers
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Insprekers hebben zich niet gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 9 november 2015
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (301,67 KB)
  • 0:54 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij de lijst met toezeggingen en moties, agendapunt nummer 6. Eén agendapunt die afgevoerd kan worden, dat is nummer 91. Want dat heeft inmiddels in de krant gestaan, dus die voeren we af. Verder kan hij zo blijven zoals die is conform lijkt me. Punt 92 kan gecombineerd worden met 96. Iedereen het daarmee eens? Meneer Klinkhamer.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja ik had even over 94, maar ga ik nu te snel of komt u daar nog op terug.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik kom daar niet op terug.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nee, nou dat gaat over de Zonnedal, er staat einddatum 22 februari 2016.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Maar volgens mij moet het nu al denk ik dat de wethouder nu al een antwoord heeft op deze vraag, denk ik.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik zal de wethouder vragen. Meneer Gelling.
  • 0:13 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nou laat ik het zo zeggen; de concept beantwoording heb ik inderdaad voorbij zien komen en u zult één dezer dagen daarover worden geïnformeerd. Ik ben het met u eens dat hoeft niet tot februari te wachten.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed dan wordt hij conform vastgesteld met de wijzigingen die ik net heb genoemd.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (200,72 KB)07.1. Deloitte over plan van aanpak 3Ds (2,89 MB)07.2. BOA over veiligheidszorg noord (92,28 KB)07.3. College over terugkeergarantie SWmedewerkers Wedeka (18,74 KB)07.4. College over brief aan ChristenUnie over pachtgronden (22,78 KB)07.5. Schriftelijke vragen over beeld antwoord (752,53 KB)07.6. Schriftelijke vragen over huishoudelijke hulp antwoord (762,71 KB)07.7. College over Huishoudelijke Hulp (24,48 KB)07.7.1. Motie HHT (252,11 KB)
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   De lijst met ingekomen stukken, agendapunt 7. Wie wil graag aan de hand van de ingekomen stukken het woord voeren? Mevrouw Luijken, welk nummer? Ja. Wie nog meer, ik kijk zo even het rondje af. Ja, 6 en 7. Het lijkt me ook verstandig dat we die in één keer doen. Ook 6 en 7, ja. Mevrouw Meertens, meneer Dijkstra. Wat zegt u?
  • 0:08 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Huishoudelijke hulp, die brief.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja
  • 0:1 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   7
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja. Meneer Van der Heide.
  • 0:1 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Nummer 2.
  • 0:20 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja. Nog meer mensen die hierover het woord willen voeren? Gezien de aantallen voor agendapunt 6 en 7 lijkt het me verstandig dat we die even apart pakken. Dan gaan we eerst even naar brief nummer 1. Mevrouw Meertens.
  • 0:20 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter dank u wel. Wij hadden dit punt bij de ingekomen stukken lijst gevoegd omdat Deloitte in haar brief schrijft; wij pakken de uitdaging graag samen met u op. En als bijlage is een praktische checklist opgenomen en onze fractie is benieuwd of het college gebruik heeft gemaakt van het aanbod van Deloitte en zo ja wat de stand van zaken is. dank u wel.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   En wat was uw vraag over brief 2, over de BOA.
  • 0:22 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja. De directeur van de Veiligheidszorg Noord heeft BOA ACP mondeling ingelicht over het voorgenomen besluit van de gemeente Groningen om per 1 maart 2016 het contract op te zeggen met de VZN en in de bijgaande brief vraagt BOA duidelijkheid van alle gemeentes en ik vraag mij af of de portefeuillehouder kan aangeven wat de gemeente Stadskanaal heeft besloten. Dank u wel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van der Heide over brief 2.
  • 0:4 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, mijn vraag was niet anders dan GBS net gesteld heeft.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan wil ik graag de portefeuille het woord geven naar aanleiding van de vraag over brief 1. Meneer Hamster.
  • 0:05 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   ja, dank u wel voorzitter. Wij, dit agendapunt ziet u staan dat hij, er voorgesteld wordt hem in handen van de rekeningcommissie te stellen. Dat heeft als reden dat we de rekeningcommissie graag even willen informeren en bijpraten over controle protocollen en welke we wel en niet hanteren en in hoeverre we ingaan op het aanbod van Deloitte. Op dit moment hebben we de handschoen zo concreet als Deloitte hem heeft aangeboden nog niet opgepakt omdat wij ook op andere manieren aan het organiseren zijn.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   En dan de vraag van over de BOA over Veiligheidszorg Noord. Mevrouw Brongers.
  • 0:29 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   ja, dank u wel voorzitter. Op dit moment zijn wij als gemeente Stadskanaal in gesprek over hoe hier verder vorm aan te geven. Voor ons is het uitgangspunt dat wij onze gemeenteverantwoordelijkheid blijven houden en ook vooral invulling hebben gegeven aan de zorgplicht die wij verplicht zijn. En dan gaat het om de overname van de BOA’s in dit geval. Besluit, definitief besluit is nog niet genomen maar gesprekken vinden dus gaande.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Komen we bij brief 6 en 7. Mevrouw Luijken, SP.
  • 2:58 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter, ruim een jaar geleden koos het college voor afschaffing van de huishoudelijke hulp. De gemeente Stadskanaal vond dat we de HH1 over moesten laten aan de markt. Er kwam een vangnetregeling en voor de laagste inkomens met wat extra geld van de regering een HHT regeling. Op 3 november 2014 heeft de SP fractie gepleit om dit niet te doen, wij waarschuwden voor de gevolgen van deze keus. Ook vroegen wij om her indicering. Volgens de dames van de thuiszorg kwam het nogal eens voor dat sommige cliënten teveel uren en soms te weinig. Helaas kregen wij geen steun. Door de uitspraak van de voorzieningsrechter te Groningen kwamen de her-indicaties tot stand. Helaas werd hierin vooral gekeken naar de inkomen van de cliënt en of de cliënt nog zelf regie over zijn of haar huishouden kon voeren. Het gevolg was dat sommige cliënten van 6 uur per week naar 0 uur per week gingen. Ruim 200 cliënten gingen in bezwaar en kregen na een hoorzitting of soms na controle bij een arts te horen dat zij in aanmerking kwamen voor de OZOH dit ter vervanging van de HH2. De cliënten waarvan een bezwaarschrift nog in behandeling is kunnen vanaf nu hun oude regeling weer terug krijgen tot zij hun nieuwe beschikking hebben. sommige van deze cliënten zijn inmiddels gebruik gaan maken van de HHT, zij betalen nu €5,- per uur voor 2 uur hulp in de week, dat is €40,- per maand. De oude regeling betekend niet alleen dat zij de oude uren terugkrijgen, maar ook de eigen bijdrage aan het CAK. Aangezien de eigen bijdrage aan het CAK in sommige gevallen hoger ligt dan de HHT regeling zal niet iedereen gebruik maken van deze mogelijkheid. Wat wij vooral nog missen in de uitvoering van de nieuwe WMO is maatwerk. Niet iedereen die meer dan 2 uur hulp nodig heeft in de week valt onder de noemer OZOH. Om te voorkomen dat cliënten onnodig onder deze dure regeling vallen zou het verstandig zijn om maatwerk te leveren onder de noemer HH1, die goedkoper is. Al met al is 2015 een extra duur jaar geworden voor de gemeente, heel veel extra geld, her-indicatie ruim €600.000,-, ruim €100.000,- aan onder andere Commissie Rechtsbescherming. De SP fractie had liever gezien dat wij dit geld aan zorg hadden besteed. Het op voorhand willen bezuinigen heeft uiteindelijk tot onnodige kosten geleid. De SP wil graag meedenken aan een goede oplossing voor de huishoudelijke hulp en zal in januari haar plan indienen. Wij zijn nog steeds van mening dat iedereen recht heeft op zorg. En als kleine voetnoot; laten we hopen dat de onderhandelingen die op dit moment gaande zijn tussen het FNV, 234 wethouders en Van Rijn gunstig uitpakken voor alle gemeenten in Nederland.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Luijken. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 1:0 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Dit agendapunt over de huishoudelijke hulp komt inhoudelijk nog een keer op een ander moment aan de orde en het is goed dat er al een voorsprong is gemaakt door de SP over dit onderwerp. Toch zijn wij van mening dat er op dit moment omdat er toch wat onduidelijkheid is en onzekerheid is onder de inwoners om reeds nu een motie in te dienen om wat zekerheid te stellen voor die groep mensen waar we het over hebben. De mensen die gebruik maken van de huishoudelijke hulp en even in vaktermen te spreken de HHT. Wij willen graag een motie indienen gezamenlijk met de CU, het CDA, de SP en fractie Mellies om te zorgen dat er tot 1 mei 2016 de periode verlengt kan worden dat er voor HHT niet meer betaald hoeft te worden dan €5,- per uur voor huishoudelijk hulp. Tot zover.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U wilt die motie nu indienen?
  • 0:07 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik wil graag de motie nu indienen, maar ik wil ook wel graag even wachten op de andere sprekers.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima.
  • 0:4 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Voorzitter, mevrouw Kroom noemde niet GBS, maar wij hebben de motie ook ondertekend.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ok.
  • 0:4 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Excuus, ik zie hem er niet tussen staan, maar die zetten we er gauw tussen.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 2:57 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter dank u. Voor ons ligt een brief over de huishoudelijke hulp u stelt voor deze brief voor kennisgeving aan te nemen, maar wij willen er toch graag wat over zeggen. We weten allemaal hoe de besluitvorming sinds vorig jaar is gegaan, in verschillende stappen waren wij als raad in de veronderstelling dat we goede besluiten hadden genomen. HH1 viel niet meer onder WMO, we hebben besloten dit over te laten aan de markt. We zijn akkoord gegaan met de voorstellen op basis van de informatie die destijds voorhanden was. Nu blijkt het toch allemaal heel anders te liggen. Gerechtelijke uitspraken, gegrondverklaringen van bezwaren, voortschrijdend inzicht. We hebben dit in de afgelopen periode allemaal voorbij zien komen. Het regende bezwaren, bijna 300 stuks waarvan er 29% inmiddels door de commissie rechtsbescherming gegrond zijn verklaard. Er is veel onrust, overal zijn klachten te horen zowel bij clienten als bij voormalig medewerkers van de zorginstellingen. Nu geeft u in uw voorliggend brief aan dat op basis van alle ontwikkelingen het noodzakelijk is om het beleid door te ontwikkelingen en dat u dat wilt doen binnen de brede visie op het sociaal domein. We moeten helaas opmerken voorzitter dat met deze brief en de voorstellen die u doet onze zorgen niet zijn weggenomen. U wilt in de raadsvergadering van februari tot besluitvorming komen over de doorontwikkelingen, door ontwikkelde beleid en u wilt zich richten op implementatie van dit beleid per 1 mei 2016. Maar wat doen we in de tussentijd? Er gaan zaken mis. Mensen krijgen geen hulp ook al is dat toegezegd. Onze kwetsbare inwoners waarvan wij steeds maar van uitgaan dat ze hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen weten niet meer waar ze aan toe zijn. En medewerkers van o.a. juist TSN die ontslagen zijn werden al voor hun ontslagdatum was ingegaan weer door datzelfde TSN benaderd om als invalkracht aan de slag te gaan. Kortom; veel onduidelijkheid. Wij begrijpen dat u het beleid wilt door ontwikkelen en dat daar een bepaalde tijd voor nodig is. We begrijpen ook dat er ontwikkelingen zijn geweest die u net als wij van tevoren niet hebben zien aankomen. We willen er echter met klem op aandringen dat de zaken nu goed worden aangepakt en we gaan er vanuit dat u de participatieraad Stadskanaal hier goed bij betrekt. Wij zijn eigenlijk wel benieuwd naar hun mening over de hele gang van zaken. Kunt u daar misschien iets over zeggen? De brief gelezen hebbende trekken wij de conclusie dat de bezwaren die zijn ingediend zorgvuldig beoordeelt zullen worden en daarom worden de indicaties voor de HH voor alle lopende bezwaarindieners tijdelijk herstelt. Maar voorzitter wat doen we met die mensen die niet bij machte waren om bezwaar in te dienen, zij die dit niet konden, dit niet durfden of dachten dat het toch geen nut had. Wij gaan ervan uit dat dit misschien wel een grote groep mensen zou kunnen zijn. Mogen, of erger nog, moeten wij nu uit uw brief constateren dat daar niets mee gedaan wordt. Dit geeft een gevoel van ongelijkheid die ons inziens niet wenselijk is. Kunt u aangeven hoe u dit wilt gaan aanpakken. Dank u wel.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Dijkstra, CU.
  • 2:47 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Deze keer een ingekomen stuk van het college, een keer eens wat anders, een brief over de huishoudelijke hulp waar we als raad op mogen reageren. Een jaar geleden op 3 november hebben we als raad een besluit genomen over de hulp bij het huidhouden, waarbij het uitgangspunt was dat in de nieuwe WMO het regelen van schoonmaakwerkzaamheden geen wettelijke taak meer is. In Den Haag is de uitleg over dit uitgangspunt ondertussen zodanig veranderd gehoord de uitleg van staatssecretaris Van Rijn dat het inderdaad niet meer overeenstemt met het beleidskader wat we vorig jaar hebben vastgesteld. Ook geeft u in uw brief aan dat de voorzieningenrechter en de commissierechtsbescherming hebben gezegd dat het schoonmaakwerk wel tot reguliere WMO taken behoort en huishoudelijke hulp als zodanig te beschouwen is. Het is duidelijk dat het beleidskader daardoor moet worden gewijzigd, wat ons als gemeente weer veel werk bezorgt, dat wel, maar het is waarschijnlijk hopelijk wel voor het goede doel. De CU is ook van mening dat we bij de doorontwikkeling van het beleid een gedragen beleid dat duurzaam financieel houdbaar is het doel moet zijn. Zoals u het zelf ook aangeeft in uw brief en daar zijn we het helemaal mee eens. dat moet ook, dat is goed dat u dat aangeeft en ook de ingediende bezwaarschriften dat u die zorgvuldig wilt beoordelen en dat we ook verwachten dat er ook zorgvuldig wordt gecommuniceerd met doelgroepen en ook met de bezwaarindieners over de procedures zodat er geen onzekerheid en onrust ontstaat. In die zin wil ik ook aansluiten bij GBS die ook het betrekken van de participatieraad noemde maar dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Over deze brief willen we een paar vragen stellen. Wat betekend dit nu voor Stadskanaal ten aanzien van de huishoudelijke hulp in de toekomst, kunt u daar iets van zeggen? kunt u ook inzage geven in welke richting u het beleid denkt aan te passen en te herformuleren, dat zal wel allemaal in grote lijnen moeten denk ik, maar straks behandelen we het immers in februari. Hoe moeten we ons de dialoog gestuurde aanbesteding waarbij u de zorgaanbieders betrekt bij de doorontwikkeling van het beleid voorstellen. Kunt al ongeveer aangeven wat de consequenties zijn van dit door ontwikkelde beleid. En ten slotte is de implementatie datum van 1 mei 2016 te realiseren? En als allerlaatste wil ook inderdaad ook aangeven natuurlijk dat wij die motie ook mede ondersteunen of in elk geval hebben ingediend die mevrouw Kroom heeft verwoord zopas. Dank u wel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:27 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, het verbaasd me toch een beetje. Meneer Dijkstra heeft het over dat de regering inmiddels heel veel dingen veranderd heeft, maar er is alleen maar geld bijgekomen vanuit de regering waardoor we de HHT hebben kunnen realiseren en voor de rest was het altijd aan de gemeente om het in te kleden zoals we het gedaan hebben. Daar hebben jullie zelf voor gekozen, dat had niet zo gehoeven, er zijn ook gemeentes geweest die dat niet gedaan hebben.
  • 1:5 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nou het is zo meneer Van Rijn die heeft wat ik de laatste tijd voor dingen heb voorbij zien komen dat is dat de eerste inzet was toch van dat huishoudelijke hulp niet meer in de WMO paste maar dat uit de laatste ontwikkelingen toch wel blijkt dat Van Rijn die geeft dat ook inderdaad wel duidelijk aan dat hij daar wat minder stellig in staat en dat hij juist nu ook weer aangeeft dat het eigenlijk toch wel anders dat hij in het begin heeft aangegeven. Dus eigenlijk wou ik eigenlijk aangeven dat de regering toch op dat punt heel erg onduidelijk is geweest en dat het ook daardoor voor het college ook heel lastig is natuurlijk maar wel goed dat ze nu dit beleid gaan aanpassen. Dus de ontwikkelingen die hebben ons ertoe genoodzaakt om toch, en wij ondersteunen dit ook en we zijn heel blij dat dit nou ook gebeurd want het was vanuit de landelijke overheid was er dus toch wel eerst anders. Dank u.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ja de motie zoals die nou voor ons ligt
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U heeft nog geen motie
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, nee, nee, maar goed hij is toch voorgesteld.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Hij is nog niet ingediend
  • 0:36 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Laten we dan dit erop zeggen, want ik bedoel ik popel om er iets van te zeggen dat begrijpt u natuurlijk wel. Het is natuurlijk wel zo dat wat meneer Dijkstra aanbrengt en wat GBS aanbrengt en dat soort dingen, maar ik wil u toch in herinnering roepen de avond dat wij een beslissing hebben genomen over de huishoudelijke hulp lag de uitspraak al van de rechter van het gezin uit Surhuisterveen waarin een uitspraak was gedaan dat er bezwaren kon worden ingediend huishoudelijke hulp dus u was al gewaarschuwd op de avond dat u die beslissing nam en dat was al bekend.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Kroom.
  • 0:10 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Volgens mij doelt heer Pals hier op het, de uitspraak die gedaan is voor de herindicatie. En dat is ook gebeurd dus ik kan nu niet plaatsen wat heer Pals hier mee bedoelt.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wilt u dat verduidelijken meneer Pals?
  • 0:36 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wat ik daar me bedoel is dat we nu in een situatie zitten waarin we nu de huishoudelijke hulp op een ander level en op een ander niveau nu doorgezet moet gaan worden terwijl we op de avond toen wij die beslissingen namen dit soort signalen al uit de samenleving kwamen voor de huishoudelijke hulp dat het hier en daar niet echt in de haak was en ook dat de minister zelf nog niet helemaal zeker was van de uitvoering van de huishoudelijke hulp hoe dat zou moeten. Ik wil het u dat is slechts wat ik in herinnering breng hoor dus u hoeft daar verder ook niets mee te doen maar
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Kroom u wilde een motie indienen dat was u van plan om nu te gaan doen?
  • 0:12 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dat wil ik heel graag temeer dat we nog een partij erbij hebben, maar ik had voorgesteld dat we alle partijen even zouden horen en volgens mij hebben we nog partij Mellies en
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee, maar ik heb die ook niet, die wou, hoefde het woord niet voeren
  • 0:10 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ok, dan ga ik hem nu indienen. Even een zaak van orde, doe ik dat nu zonder of met de handtekening van GBS.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   De handtekening hoeft u hier niet voor te lezen, dus
  • 0:2 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Nee, dat begrijp ik maar
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   De rest is hetzelfde neem ik aan.
  • 0:2 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Het gaat om de inhoud hè.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Digitaal is hij al aangepast
  • 1:25 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Goed zo dan ga ik beginnen. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 23 november 2015. Constaterende dat de huishoudelijke hulp toelage per 1 oktober is ingegaan in plaats van 1 juli doordat er meer indicaties zijn uitgevoerd dan eerst was voorzien. Het college vanwege de nieuwe jurisprudentie aangekondigd heeft het beleid aangaande de huishoudelijke hulp te willen bijstellen per 1 mei 2016. Overwegende dat er met de HHT zoveel mogelijk werkgelegenheid dient te worden behouden, het belangrijk is om in het kader van consequent beleid niet binnen een korte periode drie verschillende tarieven te hanteren voor de eigen bijdrage, de HHT middelen alleen voor dit doel aangewend mogen worden en een verlenging van de periode van €5,- wordt gehanteerd. Dus geen negatieve invloed heeft op de begroting heeft. Geeft het college de opdracht om bij de bepaling van het tarief voor de HHT tenminste tot 1 mei 2016 een eigen bijdrage te hanteren van €5,- per uur en gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:55 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Kroom. De motie voldoet aan de eisen en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Dan wil ik nu het woord geven aan de portefeuillehouder meneer Hamster.
  • 3:58 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. De nodige vragen gesteld ook de nodige opmerkingen gemaakt en volgens mij ook de constatering kan ik hier maken dat de raad de brief zoals wij die hebben gestuurd waarin wij zeggen dat wij als college hebben geconstateerd dat het beleid zoals u en wij dat eind vorig jaar hebben vastgesteld dat dat verandering en doorontwikkeling behoeft, dat u die constatering deelt. Nu zijn er nog een aantal vragen over wat betekend dat nu in deze overgangsperiode nu wij door gaan ontwikkelen naar nieuw beleid 2016. We moeten een aantal groepen onderscheiden. Allereerst de groep die vanuit het oude beleid, laten we het beleid 2014 noemen, nog rechten heeft. Dat zijn de mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de nieuwe indicatie en die bezwaren nog niet afgehandeld zijn dat is op dit moment nog een groep van zo’n 170/180 mensen. Die hebben wij het aanbod gedaan zoals mevrouw Luijken van de SP ook correct verwoorde van u zou gedurende uw bezwaartermijn zolang wij als college daar nog geen besluit op hebben genomen terug kunnen gaan naar uw indicatie onder huishoudelijke hulp 2014, laat ik het zo maar noemen. Ze zouden er ook voor kunnen kiezen dat niet te doen en dan inderdaad dan blijft de situatie onder de HH 2015 een feit. Dat is aan de cliënten. Wij proberen zo snel als mogelijk een antwoord natuurlijk te formuleren op die bezwaren, maar in onze beleving kan dat niet zonder ook daarbij in gedachten te houden welke kant we in 2016 wellicht opgaan zodat dat mogelijkerwijs op een goede manier overloopt mocht er inderdaad voor in 2016 voor die mensen wel weer hulp beschikbaar komen. voor de mensen die geen bezwaar hebben ingediend of van wie dat inmiddels verwerkt is geldt de situatie van nu, dat wil zeggen het beleid van 2015. Dus als mensen er achter komen van ja maar ik wil toch graag hulp zullen we dat , zolang we nog geen nieuw beleid hebben, moeten beoordelen onder het huidige beleid. Dus inderdaad in principe vragen wij van mensen dezelfde regie en als dat niet is is de mogelijkheid van OZOH en voor iedereen geldt dat de tegemoetkoming via de HHT er is. Dus dat is wat wij de mensen kunnen bieden die zeggen van ja maar ik had toch graag hulp gehouden. Dan geldt zolang wij nog geen nieuw beleid hebben vastgesteld het huidige beleid. Naar dat nieuwe beleid toe hoe komen we daar? U heeft inderdaad een aantal opmerkingen gemaakt van hoe u dat graag zou willen zien, zoals we het ook in de brief hebben gezegd; een gedragen duurzaam, financieel en inhoudelijk houdbaar, juridisch houdbaar, dat moet het doel zijn en daar willen wij komen door met name de dialoog aan te gaan met de mensen die het uit moeten voeren, met de cliënten via het orgaan dat, de participatieraad, die hebben we al verzocht om inderdaad aan te schuiven, mee te praten, mee te denken, ze hebben ons het afgelopen jaar veel geadviseerd op dit onderdeel en in onze beleving kunnen ze ons ook meehelpen met het opnieuw formuleren. Is die termijn van 1 mei dan haalbaar? In onze beleving moet dat zo zijn inclusief alle procedures die we nu snel zullen moeten doorlopen uiteraard over de inhoud gaan we via besluitvorming naar nieuwe indicaties en dan zal 1 mei het nieuwe beleid in moeten kunnen gaan. Ik heb een motie horen voorbijkomen, ik heb u toegezegd dat wij voor 14 december als college een besluit zouden willen nemen, maar op zich sta ik niet onwelwillend tegenover de inhoud maar volgens mij maakt het ook niet meer uit als ik hoor dat hij door een ruime, ruime meerderheid van een raad wordt ingediend en we zullen u zo snel mogelijk laten weten dat wij de motie uitvoeren.
  • 0:7 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Wilt u dat laatste woord nog een keer herhalen? want ik verstond het niet helemaal.
  • 0:8 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dan zeg ik het nu wel goed; wij zullen u zo snel mogelijk laten weten hoe wij met die motie omgaan en wij hebben goed geluisterd.
  • 0:2 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel.
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel portefeuillehouder. Is er iemand die nog een vraag heeft die is blijven liggen? Nee. Dan, mevrouw Kroom.
  • 0:12 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik zit even te denken over die motie of we hem nu nog in stemming zullen brengen of niet. We hebben natuurlijk heel goed geluisterd naar de wethouder, maar ik kijk even naar links en ik kijk even naar rechts.
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:17 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik hoor de portefeuillehouder zeggen wij gaan als college kijken hoe wij hier met deze motie omgaan, maar als ik zo dus beluister wat hier degenen zijn die deze motie indient wat toch steunt op een ruime meerderheid dan denk ik dat u die motie gewoon moet uitvoeren. Dus wij dienen hem wat mij betreft gewoon in.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:12 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Volgens mij heb ik hem in de eerste zin wel gehoord dat hij hem uit zou voeren hoor. Toen vroeg mevrouw Kroom nog even over van verstond het niet dus volgens mij wordt hij gewoon uitgevoerd en dat is wat de wethouder heeft gezegd.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Heeft de wethouder dat gezegd?
  • 0:11 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat heb ik gezegd, maar dat kan ik natuurlijk niet beloven zonder mijn collega’s geconsulteerd te hebben. Dus dient u hem lekker in, brengt hem in stemming en dan, wat ik zeg laat u zo snel mogelijk weten wat wij ermee doen.
  • 0:2 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   We brengen hem in stemming.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wilt u hoofdelijke stemming of bij handopsteking mevrouw Kroom.
  • 0:4 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Handopsteking.
  • 0:18 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed. Wie is voor deze motie. Dat is duidelijk, deze motie is dus unaniem aangenomen met 21 stemmen voor. Dank u wel.
  • 0:07 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Voorzitter mag ik nog even vragen. Ik had nog één vraagje gesteld wat de portefeuillehouder ook niet beantwoord heeft. Dat is het betrekken van de participatieraad in deze. Heeft u, oh sorry neem me niet kwalijk.
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Als ik niet duidelijk was wil ik het herhalen; ja, dat gaan we doen. We hebben ze al gevraagd en ze willen graag met ons meedenken.
  • 0:2 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ok, excuses.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, goed dat was agendapunt 7.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij agendapunt 8, inlichtingen van het college. Die zijn er niet.
 • 10 Interpellaties
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Interpellaties die zijn er ook niet.
 • 11 Rondvraag
  • 0:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Agendapunt 11, de rondvraag. Ik begin bij mevrouw Sanders, Maarsingh, meneer Boels, meneer Gelling, meneer Dijkstra.
  • 0:13 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja, ik wel. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de pijnpoli in het Refaja ziekenhuis, wat zijn de ontwikkelingen dat wilde ik graag even weten. Dank u.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Van der Heide, mevrouw Meertens
  • 0:13 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter ik zou nog graag willen weten waarom de gemeente Stadskanaal de brandbrief aan minister Plassterk niet heeft getekend die wel door 234 andere wethouders zijn getekend. Dank u.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bieze.
  • 0:32 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dank u wel. Ik reed net langs de Atlantislaan en er was weer een deel van de openbare verlichting kapot en volgens mij zit daar in die Atlantislaan een structureel probleem want regelmatig valt die verlichting uit. Er is beterschap beloofd door het college om dit probleem aan te pakken, ik roep hierbij op om toch echt eens naar die Atlantislaan te kijken want het is volgens mij gevaarlijk als daar geen licht brand. Dank u.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, meneer Nijenbanning, mevrouw Kroom. Ga uw gang.
  • 1:01 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Wij hadden ook de verlichting op de agenda voor de rondvraag en inderdaad viel het ons ook op dat de Atlantislaan geheel donker was. Nou heb ik goed licht op mijn auto dus dat scheelt wel, maar voor de wandelaars en fietsers is het natuurlijk helemaal een probleem. We weten dat er niet alleen op die plek maar ook elders in onze gemeente stelselmatig problemen met de verlichting is en we weten ook dat er herstelwerkzaamheden gaande zijn. En wij willen graag een voorstel doen om de planning die er gemaakt is door de gemeente om stelselmatig in wijken de verlichting te verbeteren om die planning op de website te zetten zodat mensen ook even kunnen nagaan wanneer hun wijk of straat aan de beurt is. Want nu geeft het alleen maar een hoop ergernis en ik denk dat het verstandig is als je weer wanneer je aan de beurt bent in jou wijk of in jou straat voor het verbeteren van de verlichting dat dat een hoop laten we zeggen irritatie wegneemt. Dank u wel.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Kroom. Meneer Klinkhamer, mevrouw Schipper.
  • 0:34 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. Ik heb een tijd geleden heb ik eens een keertje een vraag gesteld aan de vorige wethouder, de voorganger van mevrouw Brongers, over de belijning langs het kanaal. Hij heeft toen beloofd dat het voor de herfst gebeuren zou maar het is nog steeds niet gebeurd en het is echt donker en vooral als de verlichting dan ook nog niet doet, maar je ziet dus niet het verschil tussen de straat en vooral als het een beetje mistig is of een beetje nattig dan is ????????, maar het is beloofd en het is er nog steeds niet. Heeft u daar een antwoord op. Dank u wel.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Zeegers.
  • 0:47 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ja ik heb een vraag. Ik werd een tijdje geleden, nou een week of twee geleden, benaderd via FaceBook over de bushaltes bij Gietermond, die jongen die rijd in een rolstoel en daar zit geen schuine kant bij, de tegels lagen ongelijk die zijn wel gerepareerd maar de schuine kant om met de rolstoel op dat platform te komen dat was er niet, nog niet veranderd, terwijl dat wel hem toegezegd was. Ik weet niet of daar ondertussen iets mee gedaan is.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel.
  • 0:0 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Duidelijk?
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja voor mij wel. Meneer Idema, mevrouw Luijken, mevrouw Wanders.
  • 0:44 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Voorzitter even over het akkoord van Westerlee. Vorige week hebben we in de krant kunnen lezen dat het hommeles was tussen de commissie Van Zijl en enkele gemeenten, waaronder Stadskanaal. Gebaseerd op die krantenartikelen zouden we toch wat antwoorden op enkele vragen willen hebben. Het was ons uitdrukkelijk beloofd dat het college de raad op de hoogte zou houden, uiteraard bedoelden we niet dat we op de hoogte wilden worden gehouden door de pers. Is er een reden voor dat het college deze informatie heeft achtergehouden? En we willen ook graag weten of de gehele raad niet op de hoogte was of dat het alleen maar gold voor de oppositie partijen. Dank u.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Wanders. Wie van u wenst eerst het woord. Mevrouw Brongers.
  • 1:16 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Een aantal vragen over de openbare verlichting, enerzijds opnieuw de defecten, ik zal dat morgenvroeg gelijk aandacht aan besteden en kijken hoe we dat zo snel mogelijk op kunnen lossen, want deze terugkerende problemen daar wil ik net zo graag vanaf als u. Voor wat betreft de onderhoudswerkzaamheden op de website, daarover kan ik u zeggen dat wij met de aannemer, u bent op de hoogte van het nieuwe contract wat wij hebben afgesloten, dat dat ook een onderdeel is van de gemaakte afspraken om zowel de planning qua onderhoudswerkzaamheden als de storingsmeldingen maar ook de zo spoedig mogelijk daarop volgende reparaties op de website te vermelden zodat inderdaad klachten voorkomen kunnen worden maar ook irritaties daar over afnemen. Een exacte datum over de operationalisering van dit geheel kan ik u nog niet geven, maar het heeft nadrukkelijk de aandacht en maakt onderdeel uit van de afspraken die wij in het nieuwe contract hebben opgenomen.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   voorzitter mag ik eens
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:07 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik begrijp dat de wethouder, dat die morgen contact heeft en ik heb het niet in de rondvraag gesteld, maar en ik zie alle dagen dat nieuwe onderhoudsbedrijf aan het werk. Ik als ervaringsdeskundige kan u meedelen dat de Oosterstraat dus een jaar lang niet verlicht is geweest aan een kant en achteraf bleek dat gewoon een knop te zijn die ingedrukt moest worden. Kijk u moet het zo zien, dat kunt u morgen meenemen, waar af en toe een paal niet brand moet gewoon een nieuwe lamp in en waar een hele lange, waar zeg maar 50 palen achter elkaar niet branden, dan moet een knop ingedrukt worden. En dit zeg ik omdat ik een kwaad gerucht heb gehoord, en dat kunt u dan ook meenemen want ik geloof dat niet, maar er wordt gezegd dat men probeert sommige wijken, sommige straten een beetje in het donker te zetten, af te wachten hoe de reacties zijn en als er niet al teveel reacties zijn dan gaat het licht daar gewoon weg. Maar goed ik kan dat niet geloven, maar misschien, ik wil daar niet mee zitten, ik wil die vraag zo kunnen beantwoorden dat dat onzin is.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Maarsingh. Mevrouw Brongers.
  • 0:03 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Om even terug te komen op het laatste onderdeel van eventueel laat ik het maar noemen dan een pilot die wij dan zogenaamd zouden uitvoeren om dat uit te proberen, ik geloof niet alleen dat dat niet zo is, ik weet zeker dat dat niet zo is. Want zo werken wij als college niet. Dus mochten daar vragen over zijn dan hoor ik dat graag en dan zal ik ze van harte tegen spreken. Dan blijft er nog een vraag over van, over de bushaltes in Gietermond, als ik het goed begrepen heb, maar dat was wellicht iets voor mijn tijd, maar derhalve is het onderhoud aan het, inderdaad toegezegd, het deel bij Wedeka is dacht ik gerepareerd en ik zal ook dit morgen hier in de organisatie neerleggen om dat zo spoedig mogelijk te verhelpen.
  • 0:04 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   voorzitter
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:50 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik wil toch nog even er op ingaan, graag zouden we toch een beetje meer een tijdspad willen weten wanneer er dan toch iets meer duidelijkheid komt want ik kan me voorstellen dat die werkzaamheden allemaal niet in een keer klaar zijn. Ik kan me ook indenken dat al die knoppen niet gelijk allemaal gecontroleerd en opgelost zijn, maar ik kan me wel voorstellen dat er inhoudelijk een datum afgegeven kan worden wanneer er op de vraag namelijk die planning dat iedereen ook weet wanneer zijn wijk aan de beurt is voor het grote onderhoud, dat dat op die website komt, dat daar wel een datum voor afgegeven kan worden. Te meer dat mensen die op een gegeven moment een klacht hebben van hé mijn straat doet het niet dat ze dan ook weten van ik moet dat melden want hij staat niet op dat lijstje van onderhoudswerkzaamheden.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Brongers.
  • 0:25 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   In die zin mevrouw Kroom helemaal eens. Op dit moment heb ik de datum niet omdat wij dus bezig zijn om de onderhoudsplanning voor 2016 in kader te brengen, dus die data ken ik als u mij niet kwalijk neemt niet uit mijn hoofd, maar uit de strekking van het verhaal is helemaal duidelijk en op die manier gaan wij dat ook doen en melden wij dat als zodanig op de website.
  • 0:2 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   We wachten het af.
  • 0:8 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dan nog de belijning voorzitter. Dit antwoord moet ik even schuldig blijven op dit moment.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed. Meneer Hamster.
  • 0:31 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Eén vraag in mijn richting; waarom hebben wij niet samen met de andere 234 wethouders de brief richting Plassterk ondertekend. Mijn overweging was dat wij al een verzoek van de VGG hadden ondersteund en ik probeer altijd selectief te zijn in de dingen die ik wel en niet onderteken om ook een krachtig signaal te geven als ik wel een keer wat onderteken. Zegt niks dat wij niet de lijn zouden ondersteunen. Op dit moment denk ik echter niet meer dat een 235ste , 236ste wethouder nog verder iets versterkt of afdraagt dus ik laat het nu ook even zo.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Meertens.
  • 0:18 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Mag ik daar nog even op reageren. Mensen, deze brief is wel uitgebreid gepubliceerd in de pers en mensen kijken toch of hun gemeente daar ook bij staat en dat vind ik dan wel, daarmee geeft u toch een signaal af dat nou u wellicht niet met de inhoud van de brief eens zou zijn geweest.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hamster.
  • 0:8 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, mensen die hun naam aan een brief verbinden zijn het ermee eens, mensen die hun naam niet aan een brief verbinden hoeven er niet per definitie mee oneens te zijn.
  • 0:4 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   voorzitter
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken.
  • 0:08 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ik benoemde het net ook al eventjes, die 234 wethouders, zij zitten hier wel aan tafel met meneer Van Rijn. Dat hebben ze dan in ieder geval wel bereikt.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hamster.
  • 0:13 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Er zijn vertegenwoordigers van de 234 wethouders die inderdaad nu aan tafel zitten bij minister Van Rijn, maar via de ons wel bekende vertegenwoordigende organen zoals de VGG zijn wij dat ook.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:01 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja ik ondersteun GBS wel in het stuk, het is ook beeldvorming, we hebben het over beeldvorming, op het moment als het heel rationeel zakelijk via de VNG gaat is er geen kip hier in de gemeente die dat leest. En die ondersteuning die dan openlijk wel gepubliceerd wordt daar zou je veel meer winst uit kunnen halen, maar ook in de beeldvorming in het contact met je eigen achterban hier in de gemeente. Dus ik vind het eigenlijk helemaal niet zo’n raar idee om daar toch iets mee te doen. En openlijk publiceren.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Wie mag ik nu het woord geven? Meneer Boen.
  • 1:40 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Vanuit de CU kwam de vraag hoe is de stand van zaken rond de pijnpoli in het Refaja ziekenhuis. Daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven op die vraag ik denk dat het wijs is om bij de Treant zorggroep te informeren wat er op dit moment rond het onderwerp speelt. Ik heb er in ieder geval van hun kant de laatste tijd niets over vernomen. Ten aanzien van de vraag van de SP oever de informatie die afgelopen vrijdag en zaterdag in de krant heeft gestaan, ik kan u verzekeren dat de artikelen die daar staan niet door onze communicatie medewerkers zijn opgesteld noch zijn verspreidt. Het is zo dat wij de raad hebben toegezegd om te informeren, dat doen wij ook op de momenten dat dat moet gebeuren en het is jammer dat op bepaalde momenten er van dit soort verhalen in de krant verschijnen, zeker als daar de conclusie uit getrokken wordt dat het hommeles is tussen Veendam en Stadskanaal en de commissie Van Zijl want dat is absoluut niet het geval en dat mag ook wel blijken uit het verhaal wat in iets kortere vorm afgelopen zaterdag in de krant stond. Ook is het niet zo dat wij informatie onthouden of daar selectief mee omgaan. Op het moment dat wij niks te melden hebben doen wij dat aan iedereen en op het moment dat wij wel iets te melden hebben doen we dat ook aan iedereen.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed dat waren de vragen voor de rondvraag.
 • Besluitvorming met debat

 • 12A Motie (vreemd aan de orde) TTIP
  • 12a. Motie TTIP (230,71 KB)
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaan we verder met agendapunt 12b, over de motie vreemd aan de orde van de dag en ik wil het woord geven aan mevrouw Schipper van de PvdA.
  • 5:27 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel voorzitter. En ik wou toch graag voor ik een motie in ga dienen toch maar even toelichten wat waar de motie eigenlijk een beetje over gaat. Waarom TTIP ons wel wat moeten kunnen schelen. Samen met SP, CU en GBS willen we graag een motie indienen om aan te geven wat we tegen invoeren van TTIP zijn. graag zou ik het even willen toelichten. TTIP wat is dit? Transatlantic Trade & Investment Partnership, vrij vertaald een handel en investeringsovereenkomst tussen Europa en de Verenigde Staten. Voorstanders zeggen dat er meer banen zouden kunnen komen en dat het allemaal veel makkelijker zal gaan. Wij betwijfelen dit zeer. Het opleveren van extra banen is niet bewezen, er zullen zeker banen verdwijnen in bepaalde sectoren. Bijvoorbeeld bakkers, kaasboeren et cetera. Vooral vaklieden en ZZP’ers worden afgestompt in hun creativiteit door de lawine van patenten uit Amerika. Ja, importtarieven zullen verdwijnen, is dit een voordeel? Gezien wat ik net gezegd heb denk ik het niet. Wat zijn nog meer nadelen? Controle op Europese regelgeving, bijvoorbeeld milieu, dier & welzijn, gezondheid en consumentenbelangen zijn verslapt. De Verenigde Staten hebben een totaal andere regelgeving voor voedsel, ze voegen bijvoorbeeld kunststof toe om brood soepel te houden, hier is deze kunststof verboden, dit product, ja azodicarbonamide, mag je hier zelfs niet in verpakkingen worden gebruikt. Hormoonvlees ook zo’n voorbeeld. Ook het minimumloon is niet veilig. Er zijn voorbeelden bekend dat er processen over zijn geweest met een soortgelijk verdrag. Met Canada ging het over schaliegas, op straffe van miljoenenclaim werden ze verplicht om te boren. TTIP zal meer handel geven tussen Amerika en Europa, maar veel minder handel in Europa onderling. Wat is dan het voordeel? Wat eigenlijk nog veel belangrijker is, ISDS. Investment State Dispute Settlement, moeilijk, en vertaald; investering staat arbitrage. Met andere woorden oneindigheid overeenkomst. Hoe het zal mogelijk zijn om bedrijven voor een speciale rechtbank te krijgen als ze bang zijn dat hun investeringen worden bedreigt. Voorbeeld; een Amerikaanse olieconcern die niet mogen boren naar schaliegas in Europese landen zouden zo een proces kunnen aanspannen en grote claimen indienen. Denk hierbij ook aan aardgas uit Groningen. Gelukkig heeft de Tweede Kamer dit proberen tegen te houden voor wat betreft Nederland. Er wordt gezegd dat je niet voor of tegen iets kunt zijn wat nog niet af is. We staan liever niet voor een voldongen feit, we willen geen paard van Troje als het binnen is en allerlei onaangename verassing heeft dat er geen weg terug is. en tot slot. Wereldwijde samenwerking is nodig, maar niet zoals het nu gebeurd met schrikbeelden als TTIP en ISDS. Vandaar deze motie die ik nu zal voorlezen. Motie vreemd aan de orde. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 23 november 2015 constaterende dat de Europese Unie op dit moment overleg voert met de Verenigde Staten om te komen tot een handelsovereenkomst genaamd; Transatlantic Trade & Investment Partnership oftewel TTIP. Eén van de mogelijke gevolgen van TTIP is dat Amerikaanse bedrijven niet hoeven te voldoen aan Europese, nationale, regionale of lokale wet- en regelgeving bij vestiging of handel in Europa. Eén van de mogelijke onderdelen van TTIP geschilbeslechting is tussen een bedrijf en overheid buiten de rechten om. Met name wanneer een bedrijf de overheid aansprakelijk stelt bij wet- en regelgeving die het bedrijf hinderen bij de vestiging of handel in Europa. Van mening zijnde dat 1, TTIP potentiele verontruste gevolgen heeft vooral ten aanzien van Europese, nationale, regionale en lokale normen op het gebied van concurrentie, economie, milieu, voedselveiligheid, gezondheid, sociale zekerheid, bescherming van werknemers, intellectuele eigendom en cultuur. 2. Het onwenselijk is dat bedrijven overheden aansprakelijk kunnen stellen buiten de rechter om, tenzij het betreffende bedrijf en de betreffende overheid dit expliciet met elkaar hebben afgesproken. Spreekt uit dat TTIP in het algemeen en de ISDS clausule in het bijzonder een bedreiging kan vormen en schadelijk kan zijn voor lokale regels omtrent sociale normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectuele eigendom en cultuur en besluit dit besluit actief uit te dragen naar de minister van buitenlandse en ontwikkelingssamenwerking en de Tweede Kamer. En gaat over tot de orde van de dag. Ingediend door mevrouw Wanders van de SP, mevrouw Meertens van GBS, meneer Boels van CDA, meneer Van Beek van CU en PvdA. Dank u wel.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter mag ik even een vraag stellen?
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Schipper. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:51 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter u hebt al gehoord dat CDA fractie er mee eens is, dat zal de voorzitter wel zeggen, maar kijk ik ben persoonlijk ook erg voorstander voor die motie moet ik zeggen, alleen je kunt je wel afvragen of het niet een erg vroeg moment is, ik ga er eigenlijk vanuit dat het Europees parlement zeg maar, maar ook onze nationale overheid met hun inbreng in de Europese Unie nooit zullen accepteren dat bedrijven uit Amerika of elders uit de wereld, het gaat niet alleen over de Verenigde Staten, het gaat ook over Brazilië, Argentinië en zo voort, dat zij hier dingen mogen doen die wij niet mogen. Dat zal nooit in de Europese Unie geaccepteerd worden. Wat natuurlijk nu al zo is, nou ja dan denk ik dat ?????? verkoopt
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 1:31 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   maar goed, ik ben nog niet uitgepraat want ik heb een vraag aan mevrouw Schippers gesteld, kijk wij hebben natuurlijk nu al de situatie dat wij geen producten mogen weigeren op basis van het KET akkoord wat gesloten is in 1995, dat wij geen producten mogen weigeren, genetisch gemodificeerde gewassen bijvoorbeeld, honderden miljoenen hectares in de wereld, wij doen het niet in de Europese Unie behalve in Spanje, maar wij doen het niet omdat de consument het niet wil, maar wij accepteren ze wel. Wij hebben in de MKZ situatie hebben wij de Veluwe afgeslacht omdat wij niet mochten enten en ondertussen aten wij Braziliaans vlees, wel geënt. En dat is allemaal toegestaan, wij kunnen niet de regels, beslissen over de regels in andere handelsblokken, maar het zal toch nooit zo kunnen zijn dat wij in de Europese Unie accepteren dat anderen, wie dat ook zijn, beslissen wat hun bedrijven hier mogen met hun productie en dat zou anders zijn op een ander speelveld dan ons, dus ik ben voor de motie, maar ik ga ervanuit dat wij toch intern de Europese Unie niet verkopen aan wie dan ook in de wereld. En nog een ding en dat wil ik eigenlijk graag kwijt wij weten toch met elkaar dat vergaande liberalisering de rijken rijker maakt en de armen armer.
  • 0:6 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dat laatste ben ik helemaal met u eens, maar
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer had een vraag.
  • 0:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   oh, sorry.
  • 0:01 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou even in het begin van wat meneer Maarsingh zei over de Europese dat de regels die in Europa dat die strikt ook gehanteerd worden ook al zou er buitenlandse inmenging zijn, nou ja moet je luisteren meneer Maarsingh weet natuurlijk donders goed dat Nederland bij heel veel grote concerns en heel grote bedrijven van ver over de wereld hier een belastingparadijs is, dus dat wordt hier ook allemaal gedoogt en getolereerd qua belasting voordelen hier en dus ik, en er zullen ook wel hele grote boerenbedrijven zijn elders in de wereld die hier hun belastingcentjes veilig op?????, dus wat dat betreft komt u niet helemaal, ben ik niet helemaal met u eens dat u het zo zegt meneer Maarsingh.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken, SP. Nee? oh, goed. Mevrouw Schipper.
  • 1:25 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, ik werd ook de vraag werd naar mij toe gesteld dus kijk het laatste ben ik natuurlijk met u eens, maar op dit moment lopen er al diverse claimen tegen, bijvoorbeeld tegen Duitsland en waar, die gedwongen worden om of dat ze dus de kolencentralen niet mochten sluiten of dat en dan hebben we het niet over 1 miljoen maar dan hebben we het over 4,7 miljard en dat zijn dus dingen die gebeuren. Als ik het heb over Phillip Morris die zijn verpakking homogeen wou maken dat is dus geweigerd omdat ze dus dan krijgen ze als ze dat doen dan zijn ze dus dan krijgen ze claimen aan de broek die niet mals zijn dat is gewoon algemeen bekend en tuurlijk hopen we dat we zo verstandig zijn dat we niet dat gaan doen wat u net allemaal opnoemde dat we daar zelf wel aan denken maar we weten allemaal op het moment dat het giga claimen zou gaan kosten als we dat niet zouden doen of dat we dat niet zouden goedkeuren of dat we dus wel zeggen van we gaan niet meer boren naar aardgas en zij zei zeggen van ja hallo daar hebben wij op geïnvesteerd dus dan krijgen jullie claimen aan de broek dat is de werkelijkheid en daar moeten we voor uitkijken en dat is en ik ben heel heb helemaal niet de illusie dat wij hier in Stadskanaal dat allemaal kunnen veranderen, maar we kunnen wel een signaal afgeven dat we het hier niet mee eens zijn.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:24 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik dacht voorzitter er zijn zoveel mensen die worden opgewonden van de TPIT dat ik kan nog wel even achterover zitten, TTIP, ja tis maatwerk en ik lever nu ook maatwerk en ik, ja wat mijn nu echt helemaal verbaasd binnen deze raad is dat wij in Stadskanaal nu een eilandje gaan vormen tegen met zijn allen tegen dat TTIP en ik
  • 0:01 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Nou niet alleen in Stadskanaal meneer Pals hoor, echt niet.
  • 1:44 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik zal u vertellen ook waarom ik dat zeg. 12 november net verleden week is er een motie van de Partij van de Dieren en de SP ingediend in de Tweede Kamer waarin men een referendum wilde over de wenselijkheid van een vrijhandelsakkoord over de TTIP. Nou ja ik denk als je ergens moet discussiëren en kan discussiëren en wil je een referendum houden over de TTIP waar je de bevolking mobiliseert en waar je mensen een mening staaft dan denk ik dat dat dan is het verbazingwekkend dat alleen de SP heeft de motie heeft die aangenomen en de PVV en de Partij van de Dieren heeft het aangenomen, maar met name ook de PvdA heeft die motie verworpen. Dus ik vraag me ook werkelijk af, en het CDA en iedereen die nu dit deze motie heeft ondertekend, heeft gewoon de motie verworpen dus ik vraag me ook werkelijk af wat willen we nu in de kleine Stadskanaal een signaal afgeven aan de grote aan de grote beer dat Amerika heet. Ik wat me tweede wat me heel erg stoort aan deze motie is dat en met name de PvdA want die val ik daar dan op aan omdat ze ook de motie hebben ingediend is dat ze zij zijn als ik hun slogans bekijk zijn ze sterk voor welzijn en werk en als ze dan in Stadskanaal campagne voeren dan hebben ze werk, werk en nog eens werk hebben ze op hun verkiezingsposters staan, dan denk ik nou als je nu al zo opstelt ten aanzien van de TTIP je bent een TTIP vrije zone wil je creëren en dat soort dingen, Amerikaanse investeerders die langskomen die heel gevoelig zijn trouwens voor dit punt dan denk ik van nou dat helpt ons wel ????????????????
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik heb nu vijf mensen die willen wat zeggen.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar ik was nog niet uitgesproken.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Laat meneer Pals even zijn punt afmaken.
  • 0:01 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Niet te lang denk ik, meneer Pals heeft altijd het laatste woord maar
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee niet te lang maar hij is bijna klaar.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja ik hoef niet het laatste woord maar het ik zit er wel een beetje het stroomt me wel een beetje bij mij over deze emoties die men dan in deze raad ??????????????????
  • 0:34 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Kijk u valt nou ook dat ja ik doe ik neem het maar even want u valt behoorlijk de PvdA aan en ik vind het echt iets van dat u zegt van dat wij altijd zorg voor werk, werk, werk ik als u goed had geluisterd als u goed had geluisterd heb ik dat ook niet heb ik wel bepaalde dingen genoemd dat het dus absoluut geen voordeel opneemt als je dus wat heb je eraan als je dus in Europa geen handel meer kan drijven en dat je alles uit Amerika het is wat je dus dan ook nog weer allerlei schadeclaims kan opleveren dan denk ik van werk is mooi maar niet ten koste van alles.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik ben ineens het woord kwijt.
  • 0:22 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nee, u moet nou even wachten meneer Pals. Kijk u zegt van het lijkt wel of je Stadskanaal als titelvrijezone wilt gaan behandelen, dat staat in de hele motie niet genoemd. Het enigste wat wij doen is een signaal naar de Tweede Kamer, ministerraad, zodat het uiteindelijk bij de Europese Unie terechtkomt die de onderhandelingen doen. Niet meer en niet minder. En u moet er niet dingen bij van maken die er niet staan.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:42 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik wil meneer Pals toch graag bijvallen want als je gewoon naar de voorlichtingssite van de rijksoverheid kijkt, daar staat gewoon dat volgens de cijfers van het CBS 59% van de Nederlanders werkt bij een bedrijf dat importeert en exporteert en dan is nota bene de PvdA die dan een motie van deze strekking neer gaat leggen. Het is toch achterhaald dat wij in Europa een leidende wereldeconomie zijn. De panelen zijn allang verschoven, wij moeten volgen op Amerika, we moeten volgen op Azië en dan probeert u een dergelijk statement te maken, we moeten blij zijn met de werkgelegenheid die er is. Verder op de site van de rijksoverheid staat heel duidelijk dat nationale wet- en regelgeving gerespecteerd en geborgd wordt in het verdrag. Dus
  • 0:1 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   als hij wordt aangepast
  • 0:13 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Als u bang bent voor claims dan denk ik van als die binnen de juridische kaders, als die bedrijven die aangeklaagd worden binnen de juridische kaders die grondwettelijk zijn vastgelegd door de Tweede- en Eerste Kamer zijn geaccordeerd dan hebben wij niets te vrezen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Maar hoe waar baseert u dat op, kunt u dat eens, waar baseert u dat op?
  • 0:6 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   U kunt een claim indienen en een claim kan altijd door een rechter behandelt worden en de rechter die zal hem toetsen op wetgeving.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Schipper
  • 0:48 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Meneer Nijenbanning dat laatste, u zegt dus dat wij ons geen zorgen hoeven te maken. Nou dat mag, maar we hebben, ik heb ook de site gelezen en daar staat dus heel duidelijk in bij dat van de PvdA van dat PvdA tegen zou gaan stemmen als het ISDS er niet werd uitgehaald. En daar is dus het grootste punt waar wij over vallen. Niemand heeft problemen met een handelsmissie met Amerika, niemand, maar we hebben wel heel grote problemen met het ISDS dat we overal de claimen dat we alles moeten gaan doen wat de Amerikaanse multinationals willen en dat heeft niks met de handelsmissie te maken, maar het gaat juist om die vier letter en dat staat ook in de overheidssite over de PvdA.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning.
  • 0:10 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik vind het juist heel zuiverend dat onze wetgeving stelselmatig getoetst wordt door bedrijven die denken dat ze over het randje kunnen gaan en die zullen teruggefloten worden door ons rechtssysteem, zo simpelweg zit het in elkaar.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Sorry mag ik, voorzitter ben ik mag ik
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, u mag.
  • 1:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, nou ja goed ik wil dat nog toch nog wel even aanvullen want ik wil het een beetje groter maken dan alleen in de gemeente want ik denk dat als je even naar Europa kijkt dat de onderhandelaars want het wordt nog steeds in Europa onderhandelt door alle partijen, mede alle partijen die ook hier aan deze tafel zitten en die hebben o.a. gezworen dat onze normen hoog zullen blijven en ik heb ook geen reden om aan te nemen dat dat niet zo is en als ze het verdrag niet waar maken dan kan het Europees parlement dat nog altijd afkeuren want daarvoor hebben wij namelijk een Europees parlement met zijn allen gekozen. Critici zijn ook bang dat het verdrag multinationals grote invloed geeft op het overheidsbeleid. Het verdrag voorziet ook een niet openbare scheidsrechter voor advocaten waar bedrijven waar bedrijven overheden konden aanklagen. Dat is nu al niet nieuw want ik bedoel die verdragen we hebben al zoveel verdragen waar een scheidsrechter is aangewezen om die verdragen te bekritiseren. Dus de kritiek is wel terecht maar er valt iets aan te klagen, of maar er valt iets aan te klagen dat kan dan in het openbaar bij een hof, als er iets aan te klagen valt zo wil ik het zeggen, dan hebben we altijd nog een echt hof en dat is de inzet van Europa. En ik denk dat we ons daar ook op moeten richten hoe Europa acteert ten aanzien van het grote Amerika.
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, helder.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar goed dat heeft ook vice versa en dat Stadskanaal nog even wacht tot dat het klaar is.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:34 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dank u wel voorzitter. Even twee dingen en even richting het CDA, die zich gesteund voelt door wat er in Europa gebeurd hoor ik de heer Maarsingh zeggen dan wil ik toch even een tweet voorlezen van een lid van het CDA die in het Europees parlement zit; ik zit in een busje met alleen maar groenen, zitten allemaal te bellen tegen TTIP, tegen ISDS, tegen VW moeilijk leven hebben deze mensen. Dat wil ik toch even vermeld hebben want volgens mij ligt er bij u nog wel een taak om uw fractie in de Europese Unie daar op aan te spreken.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou voorzitter de
  • 0:1 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter, ja, nee
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Moment meneer Maarsingh.
  • 0:47 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ik ben nog niet klaar, ik ben nog niet klaar, nu ben ik weer even niet klaar. Voorzitter het tweede punt wat ik wil maken is en dat is richting de heer Pals en de heer Nijenbanning is om toch eens te kijken richting Canada. Want Canada heeft al een CETA-verdrag met de Amerikanen. Nou u moet vooral eens even kijken wat daar rond dat verdrag met Canada en de USA gebeurd aan dingen die er niet goed gaan en waarin de Amerikaanse bedrijven megaclaims neerleggen om bijvoorbeeld olieboringen niet uit te hoeven laten voeren. En dat is het gevaar en dat zegt de PvdA terecht, er is een groot gevaar dat de Amerikaanse bedrijven claims gaan neerleggen bij de regeringen waar je dan niet meer onderuit kunt komen. Dank u wel.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Het lijkt me goed dat we nu de portefeuillehouder het woord geven.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter ik wou nog even een ding zeggen.
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Een ding.
  • 0:45 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Eén ding. Even richting de heer Pals. Meneer Pals is natuurlijk altijd heel vaak en dat hoor je wel vaker in debatten, partijen en standpunten van partijen wat op een cynische en sarcastische manier wat neer zet, en dat is ook een kwaliteit waarschijnlijk van meneer Pals en tegelijkertijd is dat ook zijn valkuil want de valkuil is dat het betekend dus dat ik hem nu even aanspreek op zijn partij. En dat ik altijd, dat het mij opvalt dat meneer Pals altijd buiten de partijen eigenlijk zijn eigen partijvisie nooit naar voren brengt. Over zijn partij, de D’66, hoe die hierover denken, dus mijn vraag toch aan meneer Pals is van goh hoe staat uw partij, want waarschijnlijk bent u dan een eenling als u zegt van de rest die doet iets anders en wij doen dit, dus ik ben heel benieuwd wat uw partij hierin doet.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou meneer Klinkhamer ik kan er heel kort in zijn, wij zijn pro Europeaan, dus wij vertrouwen ook in de handelsvaardigheden van Europa. Met name onze partij genoten en Europa doet stinkende haar best en wat D’66 is heel kort wat we kunnen zeggen wij willen gewoon alle handelsbarrières wegnemen en de economie gewoon een stimulans geven. Dat is eigenlijk heel in het kort hoe wij er in staan, dus zolang TTIP nog niet, zolang het nog niet is uitonderhandelt zult u ons nog niet horen. Maar wij staan er precies hetzelfde in als de PvdA ook in Den Haag, daar verschillen wij niet in. Dus daarom verbaasd mij ook uw motie in deze raad.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel.
  • 0:07 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter nog even, de heer Bieze die
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Even kort meneer Maarsingh.
  • 1:08 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, die heeft mij nog even een vraag gesteld. Kijk onze landelijke partij is zeer kritisch over dit akkoord. En waar is nou de kritiek op gebaseerd? Wij zijn niet tegen, volgens mij is niemand tegen handel, maar handel is iets anders dan vrije handel. Vrije handel zijn wij ook niet tegen, dat kan ook niemand tegen zijn, maar dan wel op hetzelfde speelveld. Onder dezelfde voorwaarden. Kijk als wij sinaasappels moeten eten in Nederland, nou verbouwen wij geen sinaasappels, maar neem maar even het voorbeeld, die bespoten zijn met middelen die hier verboden zijn en vervolgens mogen wij de import van deze producten niet weigeren dan is dat een verschillend speelveld. Als wij goede arbeidsomstandigheden hebben maar in andere delen van de wereld minder dan kunnen wij onze normen niet opleggen, maar wij hoeven niet accepteren dat de normen van anderen hier ook toegepast moeten worden. Dus met andere woorden meneer Bieze, wij zijn zeer kritisch. Daarom ben je nog niet tegen handel. Maar er mag, en dat is natuurlijk niks meer en niks minder, dit is gewoon een signaal naar de politiek. Gewoon een signaal dat wij ons zorgen maken en dat wij een gelijk speelveld willen hebben, zoveel mogelijk werkgelegenheid en zo voort en het CDA is ook zeer kritisch omdat het hier toch met name ook gaat om de ruggengraat van onze samenleving dat zijn de kleine zelfstandigen, de eigen ondernemers, de ZZP’ers en die worden hier natuurlijk allemaal als eerste door gedupeerd want de consument is in zijn algemeenheid zo dat ze koopt wat het goedkoopste is. zo is het ongeveer. Dus wij zijn het allemaal wel met elkaar eens maar het is gewoon een signaaltje dat hier in Stadskanaal ook wordt gedacht.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Maarsingh. Ik denk dat de standpunten voldoende duidelijk zijn. U heeft nog iets toe te voegen aan deze discussie?
  • 0:1 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja voorzitter.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Wanders.
  • 0:01 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Dat gaat even over, D’66, is voor de heer Pals bedoelt dus. Er is een motie aangenomen op het landelijk congres, ik zie hier staan, de Amsterdamse motie opgesteld door iemand van D’66 kreeg mondelinge steun van de Tweede Kamerlid Kees Verhoeven en werd aangenomen. Daar waar enkele andere moties sneuvelden. De Amsterdamse motie roept de D’66 fracties in Den Haag en Brussel op om zich stellig uit te spreken tegen de onwenselijke aspecten van het ook in TTIP op te nemen Investment State Dispute Settlement, oftewel de ISDS.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Goed dan wil ik nu het woord geven aan de portefeuillehouder. Heeft u nog iets toe te voegen?
  • 0:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boen.
  • 0:28 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel. Ik ben even plaatsvervangend portefeuillehouder. Fijn dat u mij het woord geeft maar ik vraag mij af of er van ons college überhaupt een reactie gevraagd wordt. Als ik de motie goed lees dan besluit de gemeenteraad als de motie wordt aangenomen om het standpunt wat in de motie wordt verwoord actief uit te dragen. Daar hebben wij verder geen rol in. Het lijkt me een zaak van de griffie om dat richting de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Tweede Kamer te communiceren.
  • 0:28 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima dank u wel. Dan denk ik dat we de motie in stemming kunnen brengen. Wenst u hoofdelijke stemming of bij handopsteken? Goed. Wie is voor deze motie. Dan constateer ik dat de fractie van Mellies, D’66 en Nijenbanning tegen zijn. Dat zijn 3 stemmen tegen en 18 voor. Daarmee is de motie aangenomen.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies.
  • 0:12 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Daarbij wil ik nog even opmerken, ik wou het net al even doen maar ik kreeg de kans niet, dat ik, dat ik het heel knap vind al die discussies en standpunten en et cetera
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U wilt een stemverklaring afgeven.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, ja, dat wou ik even in het kort doen.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Daar bent u eigenlijk net te laat mee.
  • 0:10 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Oh nou, ik wou even zeggen dus dat ik de motie niet ondersteund heb omdat het verdrag er nog niet ligt en ik daarom ook niet kan bepalen hoe het zou uitvallen zo’n verdrag. Dat wou ik even nog vermelden.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Helder. Goed dat was agendapunt 12b, 12a, excuses.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 13 Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden Stadskanaal 2015
  • 13. Verordening rechtspositie wethouders raads en commissieleden Stadskanaal 2015 (463,54 KB)13.1. Circulaire harmonisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers (122,81 KB)13.2. Ledenbrief VNG (58,51 KB)
  • 0:20 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij agendapunt 13. Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden Stadskanaal 2015. Besluitvorming zonder debat, maar ik heb begrepen dat er toch iemand een stemverklaring af wil geven. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 3:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter dank u wel. Er wordt ons gevraagd om bij dit agendapunt de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 vast te stellen. Alhoewel dit punt zonder debat op de agenda staat wil ik namens GBS toch iets zeggen. Ons wordt de gebruikelijke opleg met daarachter de tekst van de verordening voorgelegd, het beoogde effect is volgens de oplegger de verordening van de gemeente Stadskanaal te laten aansluiten bij de gewijzigde rechtspositie besluiten van wethouders, raads- en commissieleden. Tot op dat punt wat ons betreft geen probleem. Maar dan voorzitter, als we de tekst van de verordening lezen komen we bij artikel 9 over de fractieondersteuners. Een artikel dat niet overeenkomt met het verwoorde beslispunt. Een fractieondersteuner is immers geen wethouder, raads- of commissielid. Wij zijn het er niet mee eens dat dit punt aan deze verordening wordt gekoppeld en we zijn het ook niet eens met de inhoud van het artikel. U wilt fractieondersteuners beëdigen en verwijst daarbij naar artikel 11, 12, 13 en 15 van de gemeentewet. Maar voorzitter de artikelen die u uit deze gemeentewet noemt kennen het begrip fractieondersteuner niet. Er wordt uitsluitend gesproken over leden van de raad en wij allen weten dat fractieondersteuners geen lid van de raad zijn. Daarbij zien wij de nut en noodzaak van lid 2 van dit artikel ook niet. Wij zijn principieel tegen het voorstel om een fractieondersteuner in een openbare raadsvergadering te beëdigen of een belofte af te laten leggen. Een fractieondersteuner wordt benoemd door is in dienst van en werkt voor de fractie. Wij hebben over dit punt juridisch advies ingewonnen bij een jurist van de VNG, de belangenvereniging van Nederlandse Gemeenten. We kregen het volgende antwoord; de wettelijke grondslag om fractie assistenten te benoemen is artikel 33 lid 2 van de gemeentewet. De persoon in kwestie is slechts ondersteunend aan de fractie en de vereisten zoals opgenomen in artikel 14 gemeentewet dat de eedaflegging als voorwaarde geldt voor aanvang van de vergoeding voor het raadslidmaatschap geldt niet voor een fractieondersteuner. De fractieondersteuner is slechts in dienst van de fractie en daar gelden de gewone arbeidsvoorwaarden voor. Het proces over de wijze van besteding van het fractiebudget is opgesteld in de verordening ambtelijk bijstand en ondersteuning. Kortom uit het bovenstaande kan worden herleidt dat uw aanname dus de aanname van GBS juist is en dat fractieondersteuner geen raads- of commissielid is en als werknemer kan worden beschouwt en dat om deze reden ook de eed niet hoeft te worden afgelegd. Voorzitter uit ons betoog begrijpt u dat wij niet akkoord kunnen gaan met dit voorstel. Ten eerste omdat artikel 9 ons inziens niet in deze verordening thuis hoort en ten tweede omdat beëdiging van de fractieondersteuners ons inziens helemaal niet aan de orde is. Dank u wel.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Meertens. Is er iemand die hierop wil reageren? Meneer Van Beek.
  • 0:7 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Volgens mij hadden we afgesproken dat we niet hoefden te reageren want alle partijen zijn het erover eens dus wat mij betreft kunt u het afhameren.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima. Goed daarmee is dit voorstel aangenomen en daarbij aantekenend dat de fractie van GBS tegen dit voorstel is.
 • 14 Sluiting
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan kom ik bij het laatste agendapunt; de sluiting. De vergadering is gesloten, bedankt voor uw inbreng.