Raadsinformatie

Raadsvergadering 21 november 2016

Naam
Download het audiobestand (38,06 MB)
Download de gesproken tekst (630,30 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (11,38 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 24 oktober 2016
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 11 Rondvraag
 • 12 Consultatie met betrekking tot concept..
 • 13a Motie defibrillatoren
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom, als het klopt volgens planning en we houden ons eraan dan is dit de een na laatste raadsvergadering in het jaar 2016. Dus welkom, ook welkom aan die paar personen op de publieke tribune en ik zie geen vertegenwoordigers behalve boven verder van de pers. Misschien dat we nog een aantal luisteraars hebben en die heet ik dan in ieder geval ook van harte welkom bij de raadsvergadering van gemeenteraad van Stadskanaal.
 • 2 Mededelingen
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb bericht van verhindering ontvangen van de heer Gelling van het CDA vanwege werkzaamheden. Mevrouw Luijken van de SP moet ons helaas wegens ziekte aan ons voorbij gaan en de heer Egbert Nijenbanning heeft ook werkzaamheden waardoor hij niet aanwezig kan zijn. Dus dat maakt vandaag 20 voor het geval we zouden moeten stemmen. Meneer Pals ik heb begrepen dat u graag bij de mededelingen even het woord zou willen hebben.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja dank u voorzitter. Zoals u weet is D'66 bestaat dit jaar 50 jaar en afgelopen maand is dat door ons veelvuldig gevierd en bijgewoond middels allerlei symposia en bijeenkomsten. Het was hartstikke leuk, maar omdat wij het zo leuk hadden en wij 50 jaar bestaan willen wij vanavond trakteren op een heel kleine traktatie, een gebakje.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Attent, wij feliciteren de partij met haar 50 jarig bestaan en zullen genieten van, ja er zit vast nee alleen 50, D'66 kon er niet bij op meneer Pals.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik begrijp de hint voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wil geen verwisseling of misverstanden over 50.
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   of bestaat 50+ ook al vijftig jaar.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar zoals u weet zijn we ook een arme partij, rijk zijn we nog steeds niet, maar volgende keer komt er een verlengstuk aan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wordt gewaardeerd, dank je wel.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (206,9 KB)
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed terwijl de traktatie van D'66 rondgaat wil ik graag met u de agenda vaststellen voor vanavond en de vraag is of dat zo kan. Meneer Boels, CDA.
  • 0:16 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dank u wel voorzitter. Het gaat even over agendapunt 13, besluitvorming zonder debat, bij het vaststellen van een nieuw reglement van orde dat heeft nogal enige verdere afstemming nodig. Eigenlijk zouden we willen voorstellen om dat momenteel van de agenda te halen.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wordt dat voorstel door andere fracties onderstreept? Dan zetten we hem op de agenda van 19 december van dit jaar.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Graag, dank u wel.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Dan hebben we nog één agendapunt met debat straks. Moet het relatief snel kunnen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik was al verder, maar ik ga even een stapje terug.
  • 0:4 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ok, fijn. Ik wou graag bij de ingekomen stukken een motie indienen met
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga bij de ingekomen stukken vragen zoals meestal of u het advies overneemt of dat iemand daar per definitie het woord over wil voeren.
  • 0:2 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Is prima, maar dan wil ik graag even van te voren aankondigen, dank u wel.
 • 4 Insprekers
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Want ik kan u zeggen dat we bij agendapunt 4 zich geen insprekers gemeld hebben en dat heeft waarschijnlijk
  • 0:8 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Voorzitter ik had nog wat toe te voegen aan vaststellen van de agenda als u dat nog, of wou u nog niet verder gaan.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wou zeggen dat zich geen insprekers hebben gemeld en dat misschien alles te maken heeft met de uitgebreidheid van de agenda voor vanavond, maar misschien dat we dat de volgende keer anders zien.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (206,9 KB)
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed terwijl de traktatie van D'66 rondgaat wil ik graag met u de agenda vaststellen voor vanavond en de vraag is of dat zo kan. Meneer Boels, CDA.
  • 0:16 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dank u wel voorzitter. Het gaat even over agendapunt 13, besluitvorming zonder debat, bij het vaststellen van een nieuw reglement van orde dat heeft nogal enige verdere afstemming nodig. Eigenlijk zouden we willen voorstellen om dat momenteel van de agenda te halen.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wordt dat voorstel door andere fracties onderstreept? Dan zetten we hem op de agenda van 19 december van dit jaar.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Graag, dank u wel.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Dan hebben we nog één agendapunt met debat straks. Moet het relatief snel kunnen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik was al verder, maar ik ga even een stapje terug.
  • 0:4 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ok, fijn. Ik wou graag bij de ingekomen stukken een motie indienen met
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga bij de ingekomen stukken vragen zoals meestal of u het advies overneemt of dat iemand daar per definitie het woord over wil voeren.
  • 0:2 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Is prima, maar dan wil ik graag even van te voren aankondigen, dank u wel.
 • 4 Insprekers
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Want ik kan u zeggen dat we bij agendapunt 4 zich geen insprekers gemeld hebben en dat heeft waarschijnlijk
  • 0:8 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Voorzitter ik had nog wat toe te voegen aan vaststellen van de agenda als u dat nog, of wou u nog niet verder gaan.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wou zeggen dat zich geen insprekers hebben gemeld en dat misschien alles te maken heeft met de uitgebreidheid van de agenda voor vanavond, maar misschien dat we dat de volgende keer anders zien.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 24 oktober 2016
  • 05. De besluitenlijst van 24 oktober 2016 (223,51 KB)
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik neem u mee naar de besluitenlijst van 24 oktober. Pagina 1 redactioneel, 2, 3 of 4. [voorzitter klopt met hamer] Zijn ze vastgesteld met dank voor de verslaglegging. Naar aanleiding van, 1, 2, 3 of 4. Niet het geval. Het verslag van de Begrotingsraad van 7 november dat krijgt u bij de raadsvergadering van 19 december zoals afgesproken is met twee verslagen naar aanleiding van de algemene beschouwingen en perspectiefnota en de Begrotingsraad komen die een vergadering later, dus die krijgt u in december.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (298,32 KB)
  • 0:55 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zijn we bij de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Ik stel u voor om punt 93 af te voeren, dat was het overleg over de wijkraden. Nou dat heeft u vorige week gehad, dus kunt u instemmen met afvoeren. Dan gaan we dat doen. En dat geldt ook voor punt 105, want die staat er ondertussen dubbel op, die is al vermeld onder 50, dus die willen we graag afvoeren en dat geldt ook voor de motie met de startnotitie toegankelijkheid, ook dat heeft u behandelt in de raadscommissie. ja? Dan voeren we dat af. Dan kijken we nog even naar punt 96, wethouder Brongers.
  • 0:04 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Antwoord staat vermeld en ik zou graag de datum van 20 maart 2017 als einddatum willen aanhouden voor wat betreft de cijfers over de kosten en baten.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord? dan aan we die datum invoeren. Nog andere vragen of opmerkingen over de lijst met openstaande toezeggingen. Niet het geval, dan is die daarmee vastgesteld. .
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (200,16 KB)07.1. Provincie Groningen over financieel toezicht jaarrekening 2015 (1,59 MB)07.2. Berenschot over bijgestelde planning SA3 (316,58 KB)07.3. Schriftelijke vragen bereikbaarheid defibrillatoren antwoord (909,68 KB)07.3.1. Motie defibrillatoren (719,57 KB)07.4. Schriftelijke vragen scheefwonen antwoord (136,66 KB)07.5. Schriftelijke vragen kledingwinkel antwoord (223,67 KB)
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst van ingekomen stukken. Waar 5 punten op stonden en waarvan de agendacommissie u voorgesteld heeft om die voor kennisgeving aan te nemen, maar ik begrijp dat er in ieder geval over één punt behoefte is om daarover te spreken. Dat is verder niet het geval? Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:6 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Punt scheefwonen graag voorzitter, daar heb ik een opmerking op.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, en mevrouw Schipper bij?
  • 0:2 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Punt 3.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan doen we eerst punt drie. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 1:36 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel voorzitter. Allereerst bedankt voor de antwoorden op mijn vragen. Naar aanleiding van de krantenkop over AED's, ook wel defibrillatoren genoemd, heeft onze fractie vragen gesteld. In een vorige raadsperiode is hier ook al aandacht gevraagd door de CU en daar heb ik het rapport ook van gelezen. Als fractie waren wij al een tijdje bezig om duidelijkheid te krijgen hoe het binnen onze gemeente geregeld is voor wat betreft de AED's en we hebben ook met een paar mensen ook een contact gezocht met een deskundige om ons over dit deze kasten te laten voorlichten. Hieruit hebben we de conclusie getrokken dat er weliswaar door onze gemeente veel aandacht is voor opleiding en ook dat er voldoende AED's zijn, maar het probleem zit hem is dat deze in de avonduren niet te bereiken zijn en in de weekenden omdat ze dus achter altijd binnen hangen op uitzondering van twee. We hebben twee buitenkasten in onze gemeente, eentje in Onstwedde bij de Bast en eentje in noord bij de Noordstee en eigenlijk vinden we dat een beetje te weinig, we vinden dit echt niet genoeg en we denken dat het risico te groot is dat je dus dat er dus veranderd moet worden dat er dus eigenlijk in alle zes kernen in onze gemeente dat daar buitenkasten gaat komen. En daar hebben we dus een motie voor gemaakt en die wil ik dus nu graag voorlezen en overhandigen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat uw gang.
  • 0:51 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 21 november 2016; gelezen de antwoorden van burgemeester en wethouders deze dag 10 november 2016 op schriftelijke vragen over slecht bereikbare defibrillatoren; Overwegende dat met name in de avonduren en tijdens de weekenden defibrillatoren onvoldoende bereikbaar zijn, het dringend gewenst is hier wat tegen te doen, het aantal defibrillatoren dat door middel van zogenaamde buitenkasten bereikbaar is dient te worden uitgebreid, draagt het college op om binnen vier maanden een voorstel te doen op basis waarvan het aantal beschikbare buitenkasten in onze gemeente wordt uitgebreid met tenminste zes. En gaat over tot de orde van de dag. Ingediend door PVDA, D'66, CDA, SP en GBS. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Geef ik het woord aan mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:54 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Allereerst even bedankt voor de beantwoording van de schriftelijke vragen omtrent het scheefwonen. Wij zijn heel tevreden dat Lefier, de grootste verhuurder is in onze gemeente, afspraken heeft kunnen maken over de betaalbaarheid van de sociale huurwoningsvoorraad. Ik noem vier maatregelen die in de beantwoording worden vermeld. Ten eerste de huren worden dit jaar niet verhoogd en de tweede maatregel dat de huren in de huurprijscategorie betaalbaar zullen worden verlaagd en dat is een hele goede opmerking en we zijn ook heel blij met deze maatregel, alleen we zijn heel nieuwsgierig of dat dit jaar of op een ander tijdstip gaat plaatsvinden. Dat is de vraag die wij hebben naar aanleiding van dit stuk.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. De motie voldoet aan de vereisten en kan onderdeel uitmaken van de beraadslaging dus eventuele stemming kan aan het eind, na agendapunt 12, plaatsvinden. Afhankelijk van nog wijzigingen door advies vanuit het college of discussie hierover. Hij komt zo meteen gecorrigeerd, want fractie Mellies heeft niet getekend, dus hij komt gecorrigeerd als ik het goed heb op uw i-pad te staan en dan onder agendapunt
  • 0:4 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   0.7.03.1
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar qua stemming komt ie achteraan. Ik kijk naar wethouder Gelling voor de beantwoording van de vragen van mevrouw Kroom van de PvdA.
  • 0:23 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. We hebben inderdaad met Lefier goede afspraken daarover kunnen maken om meerdere woningen in de huurprijscategorie betaalbaar te doen laten plaatsnemen, hoe zeg ik dat, in ieder geval de huren zullen worden verlaagd. De eerste aanzetten daartoe zijn al in 2016 genomen en het vervolg vindt plaats in 2017. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom, voldoende?
  • 0:2 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Prima, heel fijn, dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hebben we daarmee de ingekomen stukken behandelt? Dank u.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar inlichtingen vanuit het college. Meneer Gelling u had uw microfoon aan kunnen laten staan.
  • 1:16 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. Met betrekking tot de leefbaarheidsgelden het volgende. Het college van GS, gedeputeerde staten, heeft besloten in eerste instantie bij de eerste tranche slechts zes gebiedsgerichte projecten te honoreren. We zijn bijzonder tevreden dat de integrale gebiedsaanpak Musselkanaal waarover u heeft ook besloten 11 juli dit jaar dat die daartoe behoort. U heeft daarover ook de berichtgeving ontvangen. Ze hebben in eerste instantie gekozen voor zes gebiedsgerichte aanpakken, de centrumvisie is geëindigd op plek 7. Is als goed beoordeelt maar valt daarmee net buiten de boot en we zijn inmiddels druk bezig al om daarvoor allerhande gesprekken met alle betrokkenen te plannen. Een bestuurlijk overleg alsook de ambtelijke versie daarvan met de provincie en ze zijn en worden gepland waarbij de insteek is om vooral de positieve flow die er is en waarmee de centrumvisie wordt bekeken om dat vast te houden en om ook de voortgang te bewaken. Dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:13 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   We vragen ons even af hoe kan het dan dat het centrumplan als het goed is bevonden dan toch op plaats 7 staat, is dat puur een kwestie van volgorde van binnenkomst zeg maar.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik we zijn met u waarschijnlijk of u het meest teleurgesteld dat dat geld niet komt alleen we vragen ons nu wel af hoe strak zit uw schema nu in elkaar want u had toen u tijdens uw behandeling van het centrumplan is er een volgorde samengesteld en waar de subsidie ontvangsten onderdeel van was en ook de, ja ik noem maar even de 10 miljoen van de investeerders, en het ene hingt weer van het ander af en ook onze subsidie van de gemeente hing weer van die subsidie af dus je zou bijna zeggen het valt nu even of het kaartenhuis stort dan nu in elkaar en hoe raapt u dat weer op en binnen welke termijn want toen hebben we alleen maar intern van urgentie gesproken en omdat het erg noodzakelijk was om iets aan het centrum te doen en nu vraag ik mij af wat is uw plan b en wanneer wordt dat nu echt uitgevoerd zoals u het toen heeft voorgesteld.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals, mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja wanneer is de volgende mogelijkheid om weer een aanvraag in te dienen en dan maken we, als we nu op plaats 7 staan, staan we op plaats 1? of is er dan weer een nieuwe competitie.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 1:36 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. De argumentatie waarvan of waarmee colleges heeft gerekend zeg maar om te komen tot de beoordeling, die ken ik nog niet. Wat ik wel weet is, en dat heeft de gedeputeerde mij laten zien, is dat de centrumvisie hoog gescoord heeft en daarmee op plek 7 is geëindigd. Wij zijn uiteraard zeer benieuwd naar de argumentatie. De toevoeging van is als goed beoordeeld wij zijn dan ook benieuwd hoe nu verder. uiteraard zetten wij alles op alles om de voortgang daarin te bewaken en afgelopen vrijdagavond, de dag van de ondernemer, de avond van de ondernemer, was een van die ondernemers die had het over een tegenslag en hoe ga je daar mee om. Eigenlijk komt het er op neer de kop schudden en volop verder gaan. en dat is onze intentie hiermee ook. Valt het daardoor als een kaarthuis in elkaar? nee, zeker niet. Want wat wij aan het doen zijn is nogmaals wij willen de argumentatie goed bekijken en om te kijken of wij op basis daarvan dingen mogelijk nog beter kunnen doen, maar vooral ook om te kijken in hoeverre de eerstvolgende tranche die in oktober moet plaatsvinden in hoeverre die naar voren is te halen om te kijken hoe we in gezamenlijkheid met de provincie daar wat aan kunnen doen. Want ook vanuit provinciale zijde is aangegeven dat de kwestie in Stadskanaal dat het urgent is, dus wij willen dat volop gebruiken om daarmee verder te gaan.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Gelling. Meneer Pals, D'66.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus de volgende tranche, heeft u het over, dat is oktober. Welk jaar?
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:7 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   In hoeverre komt er nu van de kant van de ondernemers ook geld binnen. Is daar al enig zicht op?
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 0:56 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel. Oktober 2017. En in hoeverre komt er geld vanuit de kant van de ondernemers, vastgoedeigenaren, we zijn op dit moment, want we hebben niet willen wachten tot besluitvorming, we zijn op dit moment volop in gesprek en een heel aantal partijen heeft inmiddels toegezegd om te komen tot intentie verklaringen zoals u ook in uw besluitvorming destijds had meegenomen, daar zullen wij uiteraard mee doorgaan om ook juist bij hen duidelijk te maken dat als we met zijn allen de schouders eronder blijven zetten de insteek is dat straks provincie niet anders kan dan het te honoreren. En een van de delen daarvan denk ik dat het sterk maakt is om op dat moment zeg maar met een scala aan intentieverklaringen te komen waardoor het eens temeer duidelijk maakt dat het een breed gedragen visie is. Dank u wel.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laatste ronde want het is een mededeling, inlichtingen uit het college, en niet een inhoudelijke discussie over het vervolg. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, ik had nog een vraag of er weer een nieuwe competitie gaat plaatsvinden, moet je weer je helemaal profileren of kun je gewoon zeggen van dit plan is goed en we gaan hiermee verder. Dat was eigenlijk mijn
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En meneer Pals zijn laatste vraag.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou de opmerking van de portefeuillehouder triggert mij doordat hij zegt; wij gaan de provincie een dusdanig bod doen dat ze niet daarop terug kunnen komen. Dat zijn eigenlijk uw woorden en ik herhaal ze. En dan vraag ik me werkelijk af waarom heeft u dat nu niet gedaan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is de veronderstelling ja. Wethouder Gelling.
  • 0:40 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel. Vindt er weer een nieuwe competitie plaats? De provincie heeft aangegeven dat er ook nieuwe projecten kunnen worden ingediend. Dat is ook waarom ze het in tranches verdeelt en niet alles in een keer heeft willen doen. Dat betekend dat wij niet op onze lauweren willen rusten en er maar van uit gaan dat het wederom goed zal scoren. Wij willen het zekere voor het onzekere nemen en daar op alle punten weer opnieuw voor onszelf ook onder onze eigen meetlat leggen en wederom hoog willen insteken. Hebben we dat nu niet gedaan meneer Pals, in onze beleving wel. Maar wat goed is kan misschien uitstekend. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA. Laatste opmerking over dit punt.
  • 0:29 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, ik zal niet het achterste van mijn tong laten zien als ik de wethouder was. Een ding is helder, het is geen loting, het gaat om kwaliteit en als de kwaliteit nu als goed beoordeelt is dan moeten wij dan hebben wij een hele goeie strategie voor u, maar die willen wij hier niet uitspreken, publiekelijk, u moet gewoon zorgen dat dat geld binnenkomt de volgende ronde.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Volgens mij is dat ook de bedoeling, vanuit het college, van de portefeuillehouder.
 • 9 Vragenuur
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We gaan naar het vragenuur en ik wil de heer Pals van D'66 in de gelegenheid stellen om zijn vragen kenbaar te maken. Waarna ik de wethouder in de gelegenheid stel om te antwoorden, krijgt u weer de gelegenheid meneer Pals en dan de wethouder en dan eventueel andere fracties. Meneer Pals, D'66.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja dank u voorzitter. Naar aanleiding van het dossier Westerlee hebben we vijf vragen ingediend die de wethouder uiteraard hebben bereikt en hecht u eraan dat ik ze voorlees of
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou het lijkt me handig voor mensen die eventueel het stuk niet kennen meneer Pals en toevallig misschien meeluisteren dat u even de vragen in de openbaarheid kenbaar maakt.
  • 1:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed. Vraag 1, vraag 1 is, onze vraag is; biedt de business case, zoals die hier voor ons ligt, zoals die thans nu voor ons ligt, nu voldoende duidelijkheid en als er niet voldoende duidelijkheid is zo niet waaraan schort het nu. Dat is vraag 1. Vraag 2 is; acht het college wenselijk dat er twee gemeenten aan de kantlijn blijven staan. Zo ja waar denkt het college nu het voordeel te kunnen behalen, dat is vraag twee. Vraag 3; wat zijn de consequenties van het niet meedoen voor de begroting van onze gemeente. Er is immers altijd van uitgegaan dat de frictiekosten niet zullen worden vergoed als niet wordt deelgenomen aan het akkoord, dat is vraag 3. Vraag 4 is; is het college nog voornemens om een gesprek aan te gaan met de andere zes gemeenten om te zien of men zich alsnog wil aansluiten. dat is vraag 4. En de laatste vraag, vraag 5, is; hoe denkt het college de raad hierin te betrekken. Dat zijn de vijf vragen voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals, wethouder Hamster.
  • 7:31 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. De heer Pals stelt een aantal relevante vragen op dit dossier en ik zal zo goed en zo kwaad als dat gaat een antwoord proberen te geven zonder daarbij de fragiele verhoudingen in de regio verder onder druk te zetten. Dus ik geef nu al aan dat ik mij niet zal laten verleiden tot uitspraken over de positie van andere gemeenten of hun opstelling daarin hoewel ik en het college daar ongetwijfeld een mening over heeft. Ik ben echter voornemens en dat heb ik ook met hen en tegen hen uitgesproken in gesprek te gaan en niet over hen te spreken. De formele stand van zaken, wellicht is dat vooraf ook nog wel even goed, op dit moment, en dat heeft u kunnen lezen in de stukken die ik heb doorgestuurd, is dat er een business case is aangeboden door de gebiedsregisseurs namens de gemeenten aan staatssecretaris Klijnsma. In de begeleidende brief hebben zij mevrouw Klijnsma verzocht om te proberen via de bestuurlijke weg de twee nog niet participerende gemeenten alsnog over de streep te trekken en mee te laten doen. En zover wij weten, sindsdien hebben wij van geen enkele betrokkene formeel wat gehoord en zover wij weten is er nog steeds geen finaal oordeel van mevrouw Klijnsma over hetgeen dat aangeleverd is, over de business case, en we gaan ervan uit dat zo snel zij een oordeel heeft dat zij inderdaad dat verzoek van de gebiedsregisseurs zal honoreren en met ons contact op zal nemen en als het ons te lang duurt zullen we dat zelf gaan doen. Dat vooraf, nu naar de vragen. Biedt de business case, dat is uw eerste vraag, zoals die nu voorligt voldoende duidelijkheid, en zo nee waar schort het aan. Biedt het voldoende duidelijkheid? Nee. Simpelweg nee. De inhoud lijkt redelijk overzichtelijk, een organogram, een ons erg bekend voorkomende ontwikkelagenda voor de TDC's en de verdeling van middelen. Wat daarin totaal onhelder is, en dat ondanks alle mooie woorden in de begeleidende brief en de media, op welke wijze onze gemeente en Veendam daarbij aan zouden kunnen sluiten. En na gesprekken met meerdere betrokkenen in de wandelgangen en de off record kom ik tot de conclusie dat de gewenste duidelijkheid ook zal gaan komen. simpelweg omdat dit stuk niet geschreven is met als doel om acht gemeenten ergens in te voorzien en het is niet geschreven op onze aansluiting en laat ik dan ook namens het college maar heel helder zijn, wij zijn niet voornemens opnieuw twee jaar in gesprek te gaan om wel die helderheid te gaan krijgen. Wij zullen dus ons eigen plan moeten gaan trekken en daar kom ik later nog even op terug. Ik zou nu uitgebreid de diepte in kunnen gaan op welke punten wij die duidelijkheid missen, maar ik stel voor dat ik eerst verder ga met de rest van uw vragen. En laat ik daarbij de vragen twee en vier even combineren, want die heb ik al deels beantwoord en ik denk dat die verder redelijk overlappen. En die gaan over de wenselijkheid dat wij aan de kantlijn zouden blijven staan en dan voornemens zijn in gesprek te gaan over een eventueel aansluiten. De vraag daarbij, de hoofdvraag, is of er eigenlijk wel genoeg handvaten zijn om überhaupt aan te willen sluiten. En als ik dan eerlijk ben dan denk ik dat het resultaat dat er nu ligt niet het niveau heeft van bijvoorbeeld de contourenschets waar alle acht gemeenten van hebben gezegd dat is iets waar wij voor zouden willen gaan. De contourenschets die vervolgens redelijk vlot door de gebiedsregisseurs aan de kant is geschoven. Ons voornaamste uitgangspunt was, is en blijft dat wij als college de drie decentralisaties integraal willen uitvoeren, dat we zelf sturing willen houden op de TDC's en dat willen wij niet, zoals nu ook in deze nieuwe business case wordt voorgesteld, weg-organiseren in een grote organisatie op afstand. En wat vooral wel helder moet zijn is dat er al jaren samenwerking was, die was er, die is er en die zal ook wel even blijven, zeker wat ons betreft. Het mooie van de hele TDC ontwikkeling is dat die van onderop is ontstaan, in de uitvoering. De vijf TDC's hebben elkaar op uitvoerend niveau gevonden, hebben overleg en zullen het ongetwijfeld ook blijven doen. En daarin maken ze, ik heb uw prachtige D'66 manifest gelezen, over hoe Oost-Groningen zal moeten gaan samenwerken, en daarin worden al afspraken gemaakt over hoe om te gaan met vergoedingen aan werkgevers en over praktische zaken, hoe werk in Duitsland te organiseren, alle zaken die echt zinvol zijn om onze werkzoekenden te begeleiden daar vindt absoluut al overleg over plaats en ik kan me niet voorstellen dat daar een einde aan komt. Wat wellicht nog wel interessant is is op basis van de doorontwikkelingsagenda zoals die ook in de business case staat, een copy paste van de business case zoals u die hier behandelt heeft een paar maanden geleden, waar nota bene een astronomisch bedrag van 4,775 miljoen voor gereserveerd is, te kijken of er samen met die vijf TDC's dat kunnen blijven uitvoeren en dan is het volgens mij ook niet meer dan logisch dat wij ook een gedeelte van die middelen daarvoor in zouden kunnen zetten. Net als dat we de PSF subsidies die we hier voor de TDC ontwikkeling krijgen ook gezamenlijk verdelen en gezamenlijk inzetten om door te ontwikkelen. Ik zou ook eerlijk gezegd niet weten hoe je anders er ooit 5 miljoen aan kwijt zou zijn. Het gesprek met andere gemeenten zal ook dan echt wel blijven. Gaan we verder gesprek ik ben vooral blij dat we nu in ieder geval ruimte hebben gekregen om ons eigen plan te trekken. Het beste voor onze inwoners want iedereen is wel klaar met alle energie vretende en vervelende discussies die vooral heel interessant zijn voor pers maar eigenlijk niet voor ons of voor de mensen om wie het gaat. We hebben dan ook het proces gestart samen met Veendam om de uitvoering van de participatiewet inclusief de ontwikkelingen van de TDC's en Wedeka in gezamenlijkheid op te pakken. In de komende maanden moet dat vorm gaan krijgen en daar waar nodig blijft uiteraard de afstemming met de andere kant van het gebied en laten we vooral ook niet vergeten dat de wereld niet ophoudt bij de Semslinie. Vraag drie, wat zijn de consequenties van het niet meedoen voor de begroting van onze gemeente. Een relevante vraag, het antwoord is redelijk simpel; geen. We hadden namelijk nog niks ingeboekt zowel aan de baten als aan de lasten kant. Wij hebben Wedeka verzocht om komend voorjaar te komen met een reorganisatieplan en de financiële consequenties daarvan inzichtelijk te maken. Op het moment dat dat helder is kunnen wij het in onze cijfers gaan verwerken. Mocht mevrouw Klijnsma, wat in onze beleving niet meer dan terecht zou zijn, alsnog over de brug komen met middelen voor ons gebied zou dat een meevaller zijn, laat ik het zo maar noemen, in de dekking van die frictiekosten. We gaan uiteraard ons best doen om te krijgen waarvan wij denken dat wij er recht op zouden moeten hebben, maar laten ons vooral niet weer onder druk zetten om in een zwaar opgetuigd construct te komen voor die middelen alleen terwijl we ondertussen alles waarvoor wij staan ondergeschikt dreigen te maken qua uitvoering van zorg en werk in het sociaal domein. Lokaal focussen op één gezin, één plan, alles waar wij zo voor gevochten hebben de afgelopen jaren. U had nog een vraag, hoe denkt het college de raad hierin te betrekken. Nou zoals u gewend bent, op het juiste moment voldoende volgens de bekende kanalen. En als het proces met Veendam of anderszins leidt tot aanpassingen van beleid, ???????? beleid, wordt u uiteraard in positie gebracht. Voorzitter wat mij betreft zijn dat de antwoorden.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster. Meneer Pals, D'66.
  • 2:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Portefeuillehouder bedankt voor uw bijdrage. Alleen ja het beidt eigenlijk niet echt het zicht op de kernvraag waar het eigenlijk om gaat en waar denk ik iedereen hier in deze en buiten deze gemeente mee worstelt en dat is wel dan denk ik een hele belangrijke vraag is; waarom blijft Stadskanaal nu, en Veendam, we moeten denk ik en misschien is het terecht dat we in gezamenlijkheid spreken, Veendam-Stadskanaal, waarom blijven wij nu buiten dat hele akkoord van Westerlee staan, buiten deze hele problematiek, sluiten we niet aan bij de business case werk en uitvoering, trouwens ook een lijvig rapport wat is geschreven, en dat is bijna denk ik niet meer uit te leggen want wat bewoners denk ik willen in dit gebied, maar in ieder geval wat D'66 in ieder geval wil, is denk ik dat is de kern van de zaak, dat is in gezamenlijkheid voor dit hele gebied, wij willen niet aan de kant blijven staan als Stadskanaal, wij willen gewoon in gezamenlijkheid willen wij dit hele gebied willen we ontplooien. En dat is dan het Oost-Groninger gebied. En dan denk ik door weer een uitzonderingspositie aan te nemen blijven we weer buiten deze uitzonderingspositie, of blijven we weer buiten staan. Want ik kan me voorstellen dat waar business case werk en uitvoering een heel klein beetje aan tipt en dat gaat natuurlijk over de hele verhouding in de sociale werkvoorziening, het gaat namelijk ook, werk en uitvoering, het gaat namelijk ook over werk. En we willen denk ik in de toekomst niet in het gevaar komen te staan, of in het gevaar komen dat zich buiten onze gebieden dingen gaande zijn omdat wij buiten de boot, niet buiten de boot gevallen zijn maar wij de keuze hebben gemaakt om niet mee te doen in gezamenlijkheid. En ik denk dat dat voor ons eigenlijk het grootste pijnpunt is in dit hele dossier en daar geeft u nog steeds geen antwoord op. Want u vindt nog steeds, en terecht, dat u het goed doet, dat de ontwikkeling van de TDC's is onder ?????? ontstaan en daar bent u terecht trots op, maar dan denk ik als je daar zo trots op bent deel het dan vooral met de rest van de andere zes gemeentes. En daar maar daar dan biedt geen uw antwoord biedt nog steeds geen antwoord op de gezamenlijkheid.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar dat vraagt van u om nu een nieuwe vraag te stellen als u wat nieuws wil horen, dat is de essentie van het vragenuur. Uw vragen zijn beantwoord, u hebt als indiener de gelegenheid om daar nog vragen aan toe te voegen naar aanleiding van het antwoord dus wij hebben nu uw betoog gehoord. Welke vraag wilt u nog stellen en daarna kan ik ook andere fracties na het antwoord van de wethouder in de gelegenheid stellen om hier in deel te nemen. Meneer Pals, welke vragen.
  • 0:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De cruciaalste vraag die ik stel is; bent u er echt van overtuigd dat wij als gemeente Stadskanaal, in casu gemeente Veendam, ons kunnen permitteren om buiten de hele akkoord van Westerlee te blijven staan dat wij onze eigen weg gaan en dat de rest van de andere zeg collega gemeentes in gezamenlijkheid optrekken. Dat is, bent u daar nog steeds van overtuigd dat dat moet.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 2:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Volgens mij zou ik met een heel hardgrondig en overtuigend ja kunnen antwoorden. Maar voorzitter ik zal hem iets toelichten want de grote waarom vraag, waarom doen wij nou niet mee, eigenlijk is dat de kern van uw betoog, volgens mij heb ik hem twee keer beantwoord op verschillende niveaus en met beantwoording van uw eerste termijn, van de eerste set vragen, maar vooraf ook nog even de opmerking dat wij effectief aan de kant gezet zijn. Het is niet alsof wij hebben gezegd van nee wij willen niet, wij hebben gezegd van ja de business case zoals die ligt kunnen wij steunen mits er een aantal aanpassingen komen. Vervolgens is door de gebiedsregisseurs in overleg met mevrouw Klijnsma bepaalt dat er een goed welwillende gemeenten verder mochten schrijven, dat hebben ze gedaan, dat heeft een product opgeleverd dat u lijvig noemt. En dat geschreven is zoals ik betoogde voor die gemeente en niet zozeer voor ons. Qua inhoud is het niet logisch om nu aan te gaan sluiten. En waarom niet? nou dan kom ik terug op onze visie die we al jarenlang verkondigen, wij proberen hier integraal binnen het sociaal domein ons werk uit te voeren, dichtbij het organiseren zodat u als raad ook in positie gebracht wordt om het college te kunnen controleren op de uitvoering. Ik kan het blijven herhalen, gezamenlijkheid, er gebeurd al zoveel. Wij werken samen binnen de hele arbeidsmarktregio, binnen werk en zicht, daar worden lijnen gelegd en met de uitvoering van de TDC's heb ik gezegd worden ook de juiste lijnen gelegd. Dat akkoord van Westerlee mondt nu uit in een werkbedrijf voor een aantal gemeenten van Oost-Groningen en die uitvoering kan goed afgestemd worden op hetgeen we in Stadskanaal en Veendam nu zullen verder gaan ontwikkelen. Wat wij moeten constateren is dat het er nu op lijkt dat de middelen verdeelt gaan worden zonder dat daar een deel naar ons gaat. Maar voor het overige ja, kom ik terug bij uw laatste vraag en eigenlijke ene vraag, ik ben ervan overtuigd dat we nu de juiste dingen aan het doen zijn.
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed dank u wel wethouder. Dan geef ik het geheel in bespreking, roep ook nog even op om daarbij rekening te houden met het raadsvoorstel van 19 september waarin de discussie ook is gevoerd en dat niet helemaal over te doen. Wie wil vervolgens nog het woord, meneer Idema, meneer Hofstra, meneer Mellies en meneer Boels. Meneer Idema, SP.
  • 0:34 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Ik heb nog twee vragen en dat, de een is eigenlijk een vraagverzoek. U zegt van ik ben niet benaderd door enigerlei partij, wij vragen eigenlijk van ga toch in gesprek en kijk wat er mogelijk is. Dat is het enigste wat wij op dit moment vragen. Verder, de andere vraag is; er zijn twee TDC's, misschien wel drie of in ieder geval deels drie TDC's die in de Wedeka groep vallen, die wel meedoen aan het akkoord van Westerlee. Hoe gaat u dat oplossen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:36 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. De wethouder die had het over het bedrag, ik geloof dat het 4775 miljoen is voor de frictiekosten, dat hij het zich niet kan voorstellen dat een deel daarvan niet naar Stadskanaal en Veendam gaat komen. welke stappen wil de wethouder nog ondernemen eventueel richting staatssecretaris om te zorgen dat wij daar toch nog een deel van krijgen. En aanhakend daarop, wij hebben ook de lage inkomensvoordeel, daar hebben nu toch ook iets van in de krant gelezen, dat dat toch ook weer tegenvalt. Gaat de wethouder daar ook nog mee op de boer richting staatssecretaris.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De boer op. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:19 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja ik wou even twee vraagjes stellen, een is gericht aan de heer Pals. Ik krijg een beetje het idee dat de heer Pals denkt dat de participatiewet op dit moment niet goed uitgevoerd wordt hier in Stadskanaal. Bent u dat van mening? Ik bedoel dat het misschien beter kan in het groter verband.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, hoor ik ben helemaal niet, de uitvoering, hoe men hun werk uitvoert daar ben ik het, daar heb ik eigenlijk helemaal niet echt een mening over. Maar ik bedoel mijn mening, mijn pijn, maar dat heb ik nu twee keer herhaald, ga het niet herhalen, ligt op een heel ander vlak.
  • 0:9 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou dan wil eigenlijk de vraag nog even stellen aan de wethouder. De uitvoering van de participatiewet voldoet die hier in Stadskanaal en in Veendam.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA. Meneer Mellies zet u even de microfoon uit? Oh, ik dacht dat u een vraag had. Had u er meer?
  • 0:4 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, maar dat kan eventueel later nog wel. Sorry.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is altijd afwachten. Meneer Boels, CDA.
  • 0:03 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja zo word het een mooi instrument dat vragenuur. Meneer Pals dank u wel voor het gebruik maken hiervan. Wij zijn content, zeer content met de antwoorden van de wethouder. het zijn gewoon heldere, concrete, klip en klare antwoorden die vertrouwen uitstralen. Het is fijn dat u aansluit bij de visie die we hier ook vastgesteld hebben en zeggenschap geven we niet uit handen en een strijd voor de gelden waar we gewoon recht op hebben, dit ter vervure van onze inwoners. dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Heeft u een vraag aan een van de andere fracties, u heeft een vraag een het CDA. Meneer Pals.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja meneer Boels ik heb toch nog een vraag. Dus u vindt eigenlijk wat ons pijnpunt is is uw geluksmomentje. En dat is u vindt eigenlijk dat wij, u bent het helemaal, u onderschrijft helemaal de opstelling van het college of van de portefeuillehouder dat wij niet meedoen met de rest van de akkoord van Westerlee, dat we gewoon aan de kant blijven staan.
  • 0:7 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   U stelt veel vragen in een vraag, maar u stelt eigenlijk de vraag of wij de visie die we zelf hebben vastgesteld nog steeds onderschrijven. Tot op heden nog wel meneer Pals.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   geef ik nu het woord aan wethouder Hamster.
  • 2:7 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, ik denk dat voor de helderheid ik de vragen maar in volgorde zoveel mogelijk ga beantwoorden. Meneer Idema vroeg; ga in gesprek en kijk wat er mogelijk is. Dat is zeker de intentie om in gesprek te blijven met omliggende gemeenten en we moeten ook zeker kijken wat er mogelijk is qua doorontwikkeling van de TDC's en een rechtvaardige verdeling van middelen daarover. Wij moeten zeker, en dan ga ik al een beetje richting de heer Hofstra, in gesprek met ministerie/mevrouw Klijnsma over die frictiekosten, de verdeling zoals die nu gemaakt wordt wordt in het stuk rechtvaardig genoemd, daar hebben wij vraagtekens bij. Maar ik denk dat we ook zo helder moeten zijn dat het de business case, laat ik het nog maar een keer zeggen, niet de helderheid geeft die wij nodig hebben om te kunnen zeggen wij gaan daar aan meedoen. En gezien de discussie de afgelopen twee jaar hebben wij niet de illusie dat die helderheid zo scherp gaat worden dat wij kunnen zeggen wij kunnen aansluiten binnen de visie zoals die, zoals de heer Boels terecht aangeeft, in deze vastgesteld is en meerdere malen is bevestigd. De positie van de TDC's van Vlagtwedde, dat is inderdaad een hele interessante. Wij zullen elkaar qua aansturing als qua infrastructuur, ik heb met de collega Vlagtwedde daar voorzichtig over gesproken ook in mijn hoedanigheid als voorzitter van Wedeka, en we hebben feitelijk moeten constateren dat hoewel hij meent daar nog volledig de aansturing op te hebben er ook in het stuk staat dat die volledig ondergebracht worden in werk en uitvoering, zeker na de fusie tot Westerwolde, op dit moment bestaat de TDC structuur er ook gedeeltelijk uit dat er middelen vanuit de gemeente overgemaakt worden aan Wedeka om zaken uit te voeren. Hoe Vlagtwedde dat in de toekomst of Westerwolde dat in de toekomst bij Wedeka wenst af te nemen zal verder gesprekken gaan vragen of zij inderdaad frictiemiddelen gaan gebruiken om ook de infrastructuur over te nemen of puur dienstverlening van Wedeka over gaan nemen. Dat is inhoud van gesprek die nog gevoerd moeten worden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik zei twee à drie TDC's, ik bedoel er ook mee nog van dat Borger Odoorn ook een deel van onze TDC en die heeft ook aangehaakt bij Westerlee zoals ik begrijp en Terwolde in mindere mate.
  • 0:37 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het interessante van de positie van Borger Odoorn is dat er voor hen helemaal niets veranderd. Hen wordt niet gevraagd ook maar iets in te brengen, enige dienstverlening anders te organiseren omdat ze ook in de andere arbeidsmarkt regio zitten. Maar mogen wel rekenen op een beetje vergoeding van die frictiekosten en middelen voor het door ontwikkelen van de TDC die inderdaad hier in Stadskanaal gevestigd is. Ja dat is een hele interessante positie, maar dat zal het minst ingewikkelde worden van het geheel en Menterwolde heeft geen TDC. Dus voor de TDC structuren veranderd daarin weinig. Met name Vlagtwedde maakt het interessant. Voorzitter
  • 0:07 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, nog even verduidelijking over Menterwolde. Menterwolde is een Wedeka gemeente, dat klopt. Gaat over naar een andere gemeente, dat is nog interessanter, maar sluit die dan aan bij de TDC's van Oldambt of iets dergelijks.
  • 2:13 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Menterwolde, als onderdeel van een nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen, heeft als ambitie om de participatiewet helemaal zelf te gaan organiseren, maar Menterwolde heeft wel vier opties open staan om de oude doelgroep SW, die bij Wedeka is ondergebracht, om daar waarschijnlijk te laten blijven en vier verschillende modellen hoe dat zou kunnen in hun beleving. Dus wat betreft de nieuwe werkzoekenden onder de participatiewet zullen ze dat binnen Midden-Groningen gaan organiseren puur voor de oude doelgroep SW zullen zij gebruik maken, waarschijnlijk, blijven maken van de faciliteit van Wedeka. De heer Hofstra merkte op dat wij voor ???? de boer nog op moeten. Inderdaad er zijn interessante ontwikkelingen op het ministerie, ze hebben twee keer, de eerste keer heel positief gerekend wat betreft de uitstroom en vervolgens werd een wet aangepast waardoor een inkomensvoordeel weg dreigt te vallen en waarbij met name de SW doelgroep erg hard geraakt wordt, daar wordt heel hard de boer op gegaan en dat hoef ik gelukkig niet alleen te doen, dat is een zaak waar Cedris, de belangenvereniging van de SW, en de VNG al samen in optrekken om de huidige fracties te benaderen en het doel is daarbij met name om de fracties te bewegen nog voor de vaststelling of bij de vaststelling van de begroting voor sociale zaken werkgelegenheid daar zaken recht te gaan zetten. Meneer Mellies, voldoet de uitvoering van de participatiewet. Volgens mij moet ik enerzijds ja zeggen en vervolgens zeggen; maar wij zijn er nog niet tevreden mee. ja, wij voldoen keurig aan wetten en regelgeving, dat is wel even heel belangrijk om vast te stellen, maar wij merken ook op dat er nog heel veel mensen er naast staan, aan de kant staan, en dat was ook inderdaad een collectief probleem en niet alleen van Stadskanaal en niet alleen van Oost-Groningen, ook aan de Drentse kant van de grens en in het noorden van dit gebied lopen tegen dezelfde problemen aan, die dus ook in de arbeidsmarkt-regioverband zwaar opgepakt worden en waarbij we elkaar zullen moeten blijven zoeken. En waarvoor die doorontwikkeling van die TDC's ook zo ontzettend belangrijk is. Dus ja wij voldoen maar het kan altijd beter, die wil en die ambitie hebben we.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies.
  • 0:4 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou fijn dat te horen, dan kunnen we dat afsluiten, kunnen we ons nou focussen op wat meer werkgelegenheid in deze regio.
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dat is een mooie afsluiting, mooier kan ik het niet maken voorzitter.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee. Nou dan gaan we inventariseren of hiermee het vragenuurtje voldoende invulling heeft gekregen. Dat is het geval. Dank wethouder.
 • 11 Rondvraag
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we over naar agendapunt 11. Nee? Ik dacht misschien sla ik wat over dus dan moet ik daar wel op geattendeerd worden dus dan was u er snel bij, maar u had het over iets anders. We gaan naar agendapunt 11, de rondvraag. Mevrouw Wanders, meneer Kremer
  • 0:5 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja. Mag ik beginnen of gaat u
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik geloof niet dat de SP meestal stopt bij nee of ja, dus
  • 0:4 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Nee, het kon zijn dat u eerste even rond wou kijken wie nog meer vragen had en dan begon.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is de rondvraag meneer Kremer en meestal ga ik iedereen bijlangs bij de rondvraag.
  • 1:19 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Nee, is goed. Ik heb een vraag over de led-verlichting aan de Krommewijk, wij zijn benaderd door een persoon die daar woonde en die was heel blij dat daar een led-verlichting bij zijn pad kwam, dan had hij het mooi verlicht en na een tijdje is die paal die is toen weggegaan en hij dacht van hoe kan dit nou. Hij heeft de gemeente gevraagd van jongens hoe kan dit. Hij heeft twee, drie dagen heeft hij helemaal niks gehoord, weer gevraagd, weer geen reactie gekregen en de reactie die hij kreeg was neem contact op met het ODG. Nou ja als wij contact opnemen met het ODG dan is het meestal dat wij geen reactie krijgen dus hij ook niet, dus hij heeft toen gevraagd van ja wat moet ik hiermee. Ik ben er zelf ben ik er laatst ook nog even langs geweest en het frappante daar is van aan de ene zijde waar de woningen worden gebouwd staat allemaal led-verlichting en daar wordt gebouwd, er wonen nog niet overal mensen en dan een stuk verderop, dat is richting de rotonde, staan twee huizen, daar wonen ook mensen een x aantal jaren als ik het goed heb, daar is totaal geen verlichting. En ik heb later nog even nagevraagd binnen het gemeente apparaat en die geeft aan dat dit bij de aannemer ligt. En ik had altijd begrepen dat de nutsvoorzieningen en ik denk dat de led-verlichting daar ook onder valt, dat dat iets is voor de gemeente en niet voor een aannemer. Dus tot zover eerst voorzitter.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP, heeft u vragen, mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper, meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 1:12 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, dank u wel voorzitter. Gisteren las ik toch een wat verontrustend bericht in het Dagblad van het Noorden over het innen van eigen bijdrages betreft dagbesteding en begeleiding, dat was een artikel van RTV noord, het blijkt dat 22 gemeentes verzuimd hebben om cliënt gegevens aan het CAK door te geven, het cliënt administratie kantoor, die valt onder wet langdurige zorg, om zo de eigen bijdrage te innen, en het gaat over het jaar 2015. Nu blijkt dat, drietal gemeentes hebben besloten om deze inning kwijt te schelden, dat betreft Hoogezand Sappemeer, Slochteren en Menterwolde en de gemeente Groningen is wel voornemens om deze inning alsnog of dit geldbedrag alsnog te innen over 2015. Mijn vraag is; is dit bij u bekend. En ten tweede gaat u alsnog deze inning ook doen over 2015 en bent u dan vervolgens, als u dat wel gaat doen, ook nog voornemens om deze ook kwijt te schelden. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, mevrouw Kroom, meneer Pals.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, een wederkerende vraag, verleden jaar hebben we hem ook gesteld, hebben we niet gekregen, maar zijn toch weer de bladkorven. Ik mag toch wel de wethouder verzoeken dat als u een route opgeeft waarin staat dat er een blad korf geplaatst wordt dat die er ook wordt geplaatst. Het frappante bij ons is, en dat is dan mijn enige referentie, dat is bij ons aan de Handelskade, Stationsstraat of staat is 20 meter verderop is er een Wedeka vestiging, maar dan nog verzaakt om daar een bladkorf neer te zetten is wel erg onoplettend.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:44 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja dank u voorzitter. Wij hebben het bericht ten aanzien van de halve ton extra subsidie voor de hulpverlening van de stichting Leergeld gelezen en op de gemeentelijke website en ook in de pers wordt gesproken over een flinke toename van de directe hulp. Ook in 2017 worden vrij grote behoeften verwacht wordt vermeld. Maar voorzitter in onze begroting staat op pagina 33 een indicator overzicht waarbij voor de rekening 2015 een getal staat van 326, voor de begroting van 2016 vierhonderd en ook voor de begroting 2017 vierhonderd. Dat is voor ons gevoel geen toename en kunt u uitleggen waarom u zo vlak na de vaststelling van de begroting tot deze stap hebt besloten en hoe dat bedrag gedekt gaat worden. dank u wel.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, meneer Van Beek, Van der Heide, Dijkstra, meneer Mellies.
  • 0:22 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Vandaag kregen we bericht via de persberichten dat wij van 23 stemdistricten naar 19 stemdistricten gaan. Mijn vraag was even welke zijn dat die er straks uit gaan vallen, waarom en of die al ingaan met de eerstvolgende verkiezingen. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat was het tweede deel van uw vraag meneer Mellies.
  • 0:13 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Het tweede deel was; welke stemdistricten zijn het die uitvallen en waarom ze uitvallen en of dat geldt voor de eerstvolgende verkiezing, dat waren ze alle drie.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Schrör, meneer Boels, meneer Maarsingh, mevrouw Sanders. Geef ik het woord aan wethouder Boen.
  • 1:40 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Er werd een vraag gesteld over de eigen bijdrage CAK. Punt is dat de aanbieders verzuimd hebben om de gegevens door te geven aan het CAK, dus het is een zaak geweest van de verschillende partijen om, die zorg aanbieden, die hebben de verplichting ook om dat door te geven aan het CAK, die hebben dat in een aantal gevallen achterwege gelaten, we zijn door de centrumgemeente Groningen daarover geïnformeerd, we zijn ook geïnformeerd over hoe de centrumgemeente daar zelf in gaat acteren. Wij hebben gezegd, om geen rechtsongelijkheid te creëren, dat wij ook voor onze aanbieders, we weten niet om precies hoeveel mensen het gaat, laat ik dat er ook even bijzeggen, maar dat we in ieder geval hebben gezegd die zullen ook conform het contract de gegevens moeten melden bij het CAK. Dat kan betekenen dat mensen worden benaderd met een laten we maar zeggen een naheffing, daar zal niet iedereen rekening mee hebben gehouden, maar we hebben wel afgesproken dat daar zeker de mogelijkheid van een betalingsregeling bij getroffen kan worden. Dat is zoals wij daarin staan.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wou op het punt gelijk even reageren? Ok. Klinkhamer.
  • 0:14 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dus dat houdt in als ik u even goed beluister dat u zegt wij doen niet aan kwijtschelding, maar we gaan de zorgaanbieders, trouwens de zorgaanbieders die worden toch ingehuurd door de gemeente, die worden toch betaald door de gemeente, ingekocht door de gemeente.
  • 0:6 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Het gaat in dit geval om contracten die lopen via de centrumgemeente Groningen.
  • 0:12 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dus maar dan hoor ik u zeggen van dan leggen we het neer bij de zorgaanbieders en die besluiten of er een naheffing komt, als ik u zo hoor.
  • 0:03 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nee, de bedoeling is dat de aanbieders melden bij het CAK aan wie zij zorg hebben verleend. Het CAK gaat vervolgens bepalen wat de eigen bijdrage van de betrokken inwoners is en de aanbieders hebben dus, is wat ik straks zei, nagelaten om die melding te doen bij het CAK en wij zijn het met de centrumgemeente Groningen eens dat de aanbieders alsnog die melding moeten doen bij het CAK.
  • 0:20 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja goed als laatste even een opmerking; in ons achterhoofd houdende dat we hier met zeer kwetsbare mensen te maken hebben die volledige ondersteuning hebben in administratie et cetera et cetera, maar goed wij bedankt voor het antwoord, wij zullen dit meenemen en ons hier op beraden. Dank u.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Brongers.
  • 0:13 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. We beginnen bij de vraag van de heer Kremer. Het is een dusdanige specifieke situatie die moet ik even uit laten zoeken.
  • 0:2 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ok, dan wachten we wel even af.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder komt met antwoord. En de andere vraag.
  • 0:47 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   De bladkorven, de vraag kwam van de heer Pals. Het is zo dat wij uiteraard de bladkorven volgens de route plaatsen in een enkel geval is het dit jaar zijn ze op een aantal plaatsen niet teruggekomen en dat heeft te maken dat er oneigenlijk gebruik gemaakt werd van de bladkorven, er werd iets anders in gedumpt, misschien mag ik wel zeggen, dan alleen blad, maar tuinafval en andere resten en dat heeft in een aantal gevallen ertoe geleidt dat de bladkorven op bepaalde plaatsen niet terug zijn geplaatst. Ik weet even niet of dat in de plek die u aangeeft ook het geval is, dat zal ik even uitzoeken.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan nog even terug naar wethouder Boen voor de stichting Leergeld.
  • 0:48 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. het is inderdaad zo dat stichting Leergeld een extra subsidie heeft gekregen, die extra subsidie die kan worden verstrekt omdat wij nog steeds beschikking hebben over de zogenaamde Klijnsma gelden die kunnen worden ingezet voor de bestrijding van armoede. Er is een nauw contact om niet te zeggen af en toe ook overlap tussen enerzijds stichting Leergeld anderzijds het jeugdsportfonds. We proberen die zaak, en dat evalueren we elk jaar met beide partijen, wel wat nadrukkelijker van elkaar gescheiden te houden, maar het is zo dat als wellicht bij de ene partij geen middelen meer beschikbaar zijn dat men door kan gaan naar de andere partij want uiteindelijk is het de bedoeling dat onze inwoners daarbij geholpen worden.
  • 0:2 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   mag ik daar nog even op reageren?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:18 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik zat me af te vragen wanneer er wordt gesproken over een toename van de behoefte, maar dat blijkt niet uit de cijfers zoals wij die in de begroting gepresenteerd hebben gekregen. En ik zat me af te vragen heeft de stichting Leergeld bij u het verzoek neergelegd tot deze subsidie of is dit vanuit u zelf gekomen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:16 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Uiteraard is het zo dat de stichting Leergeld een structurele subsidie krijgt van ons en die is de afgelopen jaren met inzet van de extra middelen van Klijnsma met €50.000,- verhoogd en daartoe dienen zij elk jaar een verzoek in.
  • 0:13 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Blijft nog het feit dat er sprake is van dat er een flinke behoefte verwacht wordt, maar wat niet uit de indicatoren blijkt en dat bevreemd mij een beetje.
  • 0:25 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Het kan zeker zo zijn voorzitter dat de stichting Leergeld voor de komende tijd op basis van de laatste gegevens een verwachting heeft die groter is dan wij in de begroting hebben staan, dat zou zeker kunnen. zoals gezegd wij zijn jaarlijks in gesprek met de stichting en dan horen we ook van hun wat hun prognoses zijn, ook in relatie tot datgene wat er bij het jeugdsportfonds gebeurt.
  • 1:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Fractie Mellies vroeg mij waarom welke stemdistricten er precies uitvallen. Dat kan ik u zo niet zeggen. we hebben bij het referendum over Oekraïne zijn we teruggegaan van 23 naar 17, uit de evaluatie geconstateerd dat we dat toch te weinig vonden dus we gaan nu naar 19, waarbij we een bepaalde besparing realiseren zoals ook in het ombuigingsplan aangegeven en tegelijkertijd zorgen dat gewoon de verdeling over de gemeenten toereikend is. En dat levert toch op dat we minder bezetting, minder vrijwilligers hoeven te hebben en daarmee minder kosten en toch zorgen voor een goede dekking. Als u de inhoud van het collegevoorstel wilt kennen dan kunt u dat op basis van de besluitenlijst opvragen. Daarmee de rondvraag
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies.
  • 0:27 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dat is een heel plausibel verhaal daar niet van, ik vroeg dat ook even met het oog op een onderzoek dat heeft plaatsgevonden in den lande waar 272 gemeenten hebben meegedaan. En waaruit blijkt dat een van de factoren die meetelden voor de opkomst bij verkiezingen was; het aantal inwoners. Het aantal stemlokalen per 1000 inwoners en vandaar dus dat ik het even vroeg. Dat of dat geen effect heeft op de opkomst straks.
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ik vind dan in ieder geval terug filteren naar de lokale situatie belangrijker dan een landelijk onderzoek. Wij hebben dit gedaan op basis van percentages, opkomstpercentages, van de gemeenteraadsverkiezingen, die vaak nog hoger zijn als landelijk, om te kijken hebben we dan voldoende dekking met 19 stembureaus in onze gemeente. dat is meer dan genoeg hebben we geconstateerd en toen hebben we gezegd nou dan brengen we dat terug dat scheelt er vier, dat scheelt in de kostensfeer, dat scheelt in het zoeken naar vrijwilligers, het instrueren en daarmee kunnen we ruim voldoende voldoen aan het feit dat iedereen in de omgeving kan stemmen. hoewel een aantal dat vaak op andere bureaus doen vanwege werkzaamheden, aanwezigheid en dergelijke.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Akkoord
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de rondvraag gehad? Akkoord.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Consultatie met betrekking tot concept Regionaal Dekkingsplan (Brandweer/Veiligheidsregio Groningen) 2016-2020
  • 12. Consultatie concept Regionaal Dekkingsplan Brandweer VRG 20162020 (310,59 KB)12.1. Regionaal Dekkinsplan 20162020 (3,32 MB)12.2. Aanbiedingsbrief consultatie Regionaal Dekkings Plan (90,35 KB)12.3. Notitie Brandweerzorg in samenhang (1,81 MB)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan hebben we nog één onderwerp voor de rest van de agenda en die vraagt erom om de voorzittershamer over te dragen aan de eerste ondervoorzitter van de raad; mevrouw Sterenborg.
  • 0:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel voorzitter. Wie wil graag het woord voeren over agendapunt 12. Meneer Idema, Hofstra en mevrouw Schrör. Meneer Idema.
  • 0:38 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. We kunnen ons vinden in het besluit die voorligt, de twee punten die voorliggen, om in ieder geval geen zienswijze kenbaar te maken. toch hebben we wel een vraag van met zeg maar de vrijwilligers. Ik dacht dat wij in dit gebied meer dan voldoende vrijwilligers potentiele vrijwilligers konden krijgen om zich op te laten leiden als brandweeragent en misschien is dat nog een suggestie om dat mee te nemen naar de veiligheidsregio. Dank u wel.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Idema. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja ik denk dat er in het stuk, als je kijkt naar dat RemBrand dat er een paar goede suggesties worden gedaan om de aanrijdtijd die vaak te lang is om dat toch enigszins te mitigeren om het maar even zo te zeggen. Toch blijft het bij ons wel zorg van de dekking van vooral Musselkanaal, en het zuidelijk gedeelte dan vooral van Musselkanaal. Ook valt ons op bij de kaartjes, werd net eigenlijk ook al even gezegd door ik geloof dat het wethouder Hamster was, de wereld houdt niet op bij de Semslinie nou en we zien hier ook weer kaartjes waar prima Groningen staat ingetekend, maar dan is Drenthe weer één groot wit vlak. Dus dan denk ik van ja dat had er ook wel even bij gekund. En verder denk ik dat het goed is dat die aanbevelingen die er staan dan, vooral bij punt 5.2, dat die worden opgepakt, maar het moet wel zo zijn dat de aanrijdtijd dat het eerste belangrijkste is. Kijk het kan wel, er zijn maatregelen om te mitigeren dat klopt dat is ook goed, maar de aanrijdtijd blijft wel belangrijk.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Schror, CDA.
  • 1:00 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Voorzitter dank u wel. De fractie van het CDA vindt de wijze waarop aan het optimaliseren van de bereikbaarheid voor de brandweer in de afgelegen gebieden in onze provincie wordt gewerkt een goede verbetering, het werken aan preventieve maatregelen om brand te voorkomen in die gebieden waar de aanrijdtijden hoger zijn dan 18 minuten is een praktische oplossing voor het risico beheer. Ook de grensoverschrijdende samenwerking met andere brandweerkorpsen geeft hieraan een positieve bijdrage. De CDA fractie maakt zich echter zorgen of er nog steeds genoeg vrijwilligers zijn voor een verantwoorde brandweerzorg in onze regio. Is deze zorg terecht. Onze complimenten gaan uit naar de vrijwilligers die zich volop inzetten voor een goede brandweerzorg. Wij bedanken hen daarvoor. Inmiddels is een nieuwe vestiging voor de brandweer en ambulancedienst alweer een aantal jaren operationeel. Als CDA fractie willen we nog eens zeggen dat is een goede beslissing is geweest voor een adequate en snelle dienstverlening en een verbetering voor de medewerkers in de omgeving. Wij kunnen instemmen met uw visie om geen zienswijze kenbaar te maken. Tot zover.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Galama, portefeuillehouder, aan u het woord.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Een aantal opmerkingen die gemaakt zijn, ik begreep dat meneer Idema instemming wou betuigen met het feit dat er geen zienswijze werd ingediend, maar dat wij in een brief meenemen dat wij de potentiele vrijwilligers die er zouden zijn onder de aandacht brengen van de Veiligheidsregio, begrijp ik u dan goed of heb ik het verkeerd begrepen meneer Idema.
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, voorzitter dan begrijpt u mij goed want ik, wij zitten in een hoge werkeloosheidsgebied hier met veel mensen die in mijn optiek geschikt te maken zijn voor brandweer.
  • 0:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U realiseert zich ook dat dat een vrijwilligers corps is? Want het probleem is namelijk dat wij helemaal niet zo gemakkelijk aan vrijwilligers komen. Ondanks allerlei acties die er vanuit het cluster zuid afgelopen jaren zijn gehouden, zijn we blij dat bijvoorbeeld het corps Stadskanaal nu weer op sterkte is, maar zelfs met een volledige sterkte die wij meegenomen hebben, hadden in de begroting, want die zit nu in de begroting van de Veiligheidsregio, was het in zomervakanties best nog wel lastig om het rooster dekkend te maken. dus de zorg die het CDA uitspreekt over de vrijwilligers en u zegt er zijn er veel meer, dan, ik zou graag willen weten
  • 0:03 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik denk dat er voldoende potentieel is die opgeleid kan worden als brandweer man/vrouw
  • 3:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is een constatering die u doet, dat kan ik niet zonder meer bevestigen, in ieder geval ze geven zich niet op. En er moet ook redelijk wat veiligheidseisen en opleidingen en trainingen gedaan worden en doorlopen worden om daarmee aanvullend dan vrijwilliger te zijn voor het corps. Dus als u kandidaten heeft dan alstublieft geeft u ze mij zodat ik ze kan doorgeven aan de commandant van het cluster zuid om ze te benaderen. U ziet de strijd die er zit tussen het hanteren van de aanrijdtijden, normen, überhaupt ooit dat als criteria voor het checken en het meten van of we daar aan voldoen en de discussie die wij al jaren voeren, dat deden we al in ons cluster en dat doen we ook in de veiligheidsregio, over van moet je niet in plaats van objectgericht en daarbij de aanrijdtijd meten moet je niet veel meer gebiedsgericht tewerk gaan. Dus eigenlijk probleemgericht. Waar loop je de grootste risico's, hoe zorg je dat je daar in voldoende mate op tijd aanwezig kunt zijn en wat doe je ondertussen om te voorkomen dat die branden ontstaan. want het wordt steeds meer een keten van de provincie en de repressiviteit die in elkaar moet schuiven, zeker daar waar oudere mensen langer thuis wonen om te zorgen dat de brand eigenlijk niet ontstaat en als die ontstaat dat je er relatief op tijd kan zijn. Dat lossen wij voor een deel op door met twee tankauto's uit te rijden, daar waar de risico's groter zijn. en in de praktijk ondanks dat het een witte vlek is, ja je moet ergens die grens trekken en dat is nog steeds een provinciegrens, werken wij heel goed samen met corpsen uit Drenthe. En dat zien we ook van Musselkanaal, er is gekozen om als eerste Valthermond in te schakelen in plaats van Stadskanaal, maar Stadskanaal rijd eventueel wel mee uit. En dat is het antwoord eigenlijk omdat je gebiedsgericht gaat werken in plaats van boven de 39 corpsen die we nu hebben nog maar allerlei kazernes te bouwen waar we dan ook vrijwilligers voor zouden moeten zorgen wat een gigantische kostenpost met zich meebrengt voor die incidentele brand die er kan plaatsvinden. Een ding blijft bestaan, die blijft altijd bestaan, er is geen garantie, wat je ook organiseert dat je alles kunt voorkomen in het leven, dus ook de brand niet altijd. Ja, voorzitter en ik ben blij met nogmaals het compliment vanuit het CDA dat we bij de bouw van de nieuwe kazerne gezamenlijk met de ambulance daarin gehuisvest. En wie weet wat al of niet in de toekomst nog meer zou kunnen, dat we gewoon een goede stap hebben gezet die er in ieder geval voor zorgt dat het corps goed geëquipeerd is en goed haar weg kan vinden. Ik denk dat ik daarmee de opmerkingen en de vragen heb beantwoord voorzitter.
  • 0:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval, dan kan ik volgens mij concluderen dat iedereen akkoord gaat met de beslispunten. Dat is het geval. Dan geef ik de voorzittershamer weer terug aan mevrouw Galama.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 13a Motie defibrillatoren
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze raadsvergadering. Op het stemmen eventueel en beantwoorden van de motie na……….en ik kijk even naar de portefeuillehouder, kan dat in een keer door? ja, dan geef ik het woord aan wethouder Boen.
  • 2:43 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja , voorzitter dank u wel. Bij de beantwoording van de vragen van de PvdA fractie hebben wij aangegeven wat er op basis van de naspeuringen die we verricht hebben gezegd kan worden over de situatie in Stadskanaal m.b.t. de bereikbaarheid van AED apparatuur, dan wel defibrillatoren, en we hadden het idee dat er op grond van de informatie, van met name het rode kruis, in Stadskanaal geen sprake was van een situatie waarbij er ernstige zorgen zouden moeten zijn over de bereikbaarheid van genoemd instrumentarium. Een aantal van de apparaten is aanwezig in winkels, bij verenigingen et cetera, we hebben als gemeente ervoor gekozen om in de gemeentelijke gebouwen ook een AED te plaatsen. De medewerkers die aan BHV doen zijn geïnstrueerd hoe daar mee om te gaan en er zijn ook twee zoals genoemd buiten apparaten om het zo maar te zeggen die in Onstwedde en in Stadskanaal Noord. De conclusie is dus wat ons betreft eigenlijk dat er geen reden is om op dit moment dit aantal apparaten uit te breiden zoals dat in de motie wordt gevraagd. In de beantwoording van de vragen van mevrouw Schippers is ook aangegeven wat het lokale gezondheidsbeleid, die zegt over de manier waarop we met dit thema om zouden moeten gaan. Dus als ik nu kijk naar datgene wat er in de beantwoording van de vragen is gezegd en datgene wat we in ons beleid hebben staan plus de opmerkingen vanuit het Rode Kruis, dan is mijn conclusie dat er eigenlijk geen reden is om het aantal apparaten uit te breiden. Ik stel echter ook vast dat de motie een behoorlijke steun heeft in de raad en hoewel er nog geen dekkingsplan is aangegeven en de AED's eventueel wanneer ze uitgebreid zouden worden niet zijn opgenomen in onze begroting kan ik in ieder geval toezeggen dat wij zullen proberen uit te zoeken wat de kosten zullen zijn voor een uitbreiding van het aantal defibrillatoren met vier stuks als ik het goed begrepen heb, waardoor het er in totaal zes worden.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ten minste zes.
  • 1:0 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Bijna goed, we hadden er in gezet tenminste zes, maar we hebben er ook wel heel duidelijk bijgezet van probeer met een plan te komen binnen vier maanden om te kijken van wat voor mogelijkheden dat er zijn en even terugkomend op uw verhaal, kijk het hele beleid hoeft niet om, ik heb ook in mijn verhaal gezegd dat het verhaal, dat het beleid hier in Stadskanaal goed is alleen we willen graag een uitbreiding van de buitenkasten. Voor de rest is alle, voor de rest zie ik het als dat het hier allemaal keurig geregeld is alleen het is jammer als je dus in problemen komt of dat je een hartaanval krijgt of een hartstilstand en het is zes uur geweest 's avonds dan heb je dus minder kans dat je geholpen wordt en dat was de reden dat we dus gezegd hebben van we willen graag een x aantal en ik zie dan wel in het plan tegemoet of het dan vier of zes zijn maar minimaal toch dat je dus kijkt van dat in alle kernen in de gemeente minimaal 1 kast is.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Schipper de wethouder vroeg u ook of u dekking aan kon geven.
  • 0:21 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Nee, en dat is ook, wij hebben ook gevraagd van dat er dus, we verwachten een plan van u en daar ja ik denk toch niet dat het aan mij is om een dekking aan te geven in eerste instantie wij verzoeken u om een plan te maken en daar ga ik van uit dat dat hier binnen het apparaat gebeurd. Dank u wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat schrijnt een beetje met het budgetrecht van de raad, maar goed. Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:19 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja wij hebben de motie niet mede ondertekend, we staan wel positief tegenover het voorstel, maar we vinden hem een beetje karig. En zoals mevrouw Schipper zelf al aan heeft gegeven we hebben in 2011 daar vragen over gesteld en naar aanleiding daarvan hebben we beantwoording gekregen maar is er ook een notitie geschreven. Ik vraag mij ook even af of u die gelezen hebt
  • 0:3 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dat heb ik
  • 0:41 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   dan is mijn vraag ook van, daar wordt duidelijk in gezegd van er is een basis variant, dat is een zes zonevariant en in de notitie wordt ook duidelijk opgemerkt van het een kan niet zonder het ander. Als je buitenkasten organiseert en zorgt dat er AED's zijn moet je zorgen voor heel veel punten en daarin wordt ook gezegd van ja daar moet je wel om denken. Dan vraag ik mij ook even af van hoe dekt u die kosten en wat denkt u wat het kost, want daarin wordt gezegd dat 1 AED apparaat voor buiten minstens €3.500,- gaat kosten. Mijn vraag aan de wethouder is nog; die wordt gezegd van ja de AED's worden dan uitgebreid maar dat zie ik niet in de motie staan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 1:7 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank je wel voorzitter, ja ik heb de motie ook niet mede ondertekend. Dat is niet omdat ik harteloos wil zijn. Het feit is wel dat, ja het is toch een statistiek daar kun je niet omheen, slechts 12% van de mensen die een hartstilstand overleeft komt door toevalligheid in de nabijheid van andere mensen. En uw verhaal, de beantwoording van de vragen over wat stichting Veilig Groningen doet nou dat, die legt precies de vinger op de zere plek en die zorgt er namelijk voor dat als er een melding binnenkomt, binnen ambulance 112, dat die ook gelijk gemiddeld 30 sms'jes de deur uitgaan naar mensen in de nabijheid die dan binnen 6 minuten daar per persoon kan reanimeren dus ik denk dat daar meer te halen valt dan met de hele gemeente vol zetten met die kasten, want het probleem is natuurlijk ook als die kasten er zijn weet iedereen ze te vinden. dat is ook een heel groot probleem en vooral als je dan een kast per, nou wat zei je, per wijk of dorp, ik denk dat het een praktische moeilijkheid wordt, maar ik sta er niet helemaal afwijzend tegenover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja ik gatoch, maar vindt u nou niet dat u een beetje overdrijft.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nee, ik denk niet dat ik overdrijf.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:30 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik vind wel dat u enigszins overdrijft, maar goed wie ben ik, de CDA fractie is zeer content met deze motie want, we ondertekenen hem ook mede, al zou het maar één, al zou het maar één leven schelen in deze gemeente, de PvdA fractie komt met deze leemte in het beleid met eigenlijk min of meer we moeten iets aan gaan passen, wij zijn zeer benieuwd naar het voorstel en die kosten zullen wij ongetwijfeld kunnen dekken eventueel uit de sociaal domein gelden die daartoe gelabeld zijn. Wij zijn heel benieuwd naar het voorstel al zou het maar één leven schelen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:07 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Uiteraard is het de bedoeling om waar mogelijk zoveel mogelijk mensenlevens te redden, laat daar vooral geen onduidelijkheid over bestaan, maar we proberen dat wel te realiseren binnen de mogelijkheden. Even terugkerend naar de vraag van de CU, in de motie is sprake van minstens zes apparaten en zijn er op dit moment twee buitenkasten, dus ik denk dat er dan minimaal vier bij moeten komen om tot zes te geraken, volgens mij is dat een goeie interpretatie van datgene wat in de motie wordt gevraagd.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:6 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   U heeft het nu over buitenkasten, dan klopt het.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij kunnen we allemaal rekenen, laten we daar in ieder geval van uitgaan. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:7 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Nou het ging niet om rekenen voorzitter, het ging om de vraag of er uitbreiding moest komen van een aantal AED's, dat is wezenlijk anders dan het aantal buitenkasten.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb het woord gegeven aan de fractie Mellies, de heer Mellies.
  • 0:11 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, voorzitter. Even over de buitenkast bij de Bast, nee Noordstee geloof ik, daar is een buitenkast, is die wel voor iedereen beschikbaar of, want ik hoor ook dat daar een pincode op zat.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:47 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter, dat wou ik dus ook net gaan zeggen van u vroeg dus van, fractie Mellies die vroeg van, zijn die kasten wel te vinden. nou dat is nou het leuke aan die kasten, nou leuk, maar als je dus zo'n kast hebt daar hangt die apparaat in en op het moment dat er een iemand een persoon is die dus kan reanimeren en die het gebruik van die kast dat is geregistreerd. Dat zijn allemaal geregistreerde vrijwilligers. Op het moment dat er dus een alarm wordt gemeld of een melding is dan gaat een pieper of een berichtje naar een geregistreerde en diezelfde die geregistreerde woont altijd in de buurt van waar de melding is geweest en waar zo'n kast hangt, vandaar. En die krijgt een code om de kast te openen.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed dan is er geloof ik nog een vraag van, wethouder, nog een vraag van de CU? of zijn we er er door.
  • 0:3 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   we hadden geen vragen meer
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   opmerking
  • 0:23 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Nou ja we zien erg uit naar het voorstel en dat de notitie daar ook bij betrokken wordt, want je kunt wat ons betreft niet zeggen we plaatsen buitenkasten en doen verder niks. Daar moet je die zes minuten zone variant dan bij betrekken vinden wij. Maar we staan zeker positief tegenover deze motie, daar begon ik ook mee, want wij zijn net zoals het CDA, ook om levens te redden en daar helpt dit aan bij.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dank u wel wethouder. Volgens mij hoeven wij niet te stemmen over de motie. Ik kan concluderen volgens mij dat de motie is aangenomen met uitzondering van de fracties van de CU en de fractie Mellies. Volgens mij wacht u het, zo heb ik hem gehoord, wacht u het voorstel af, meneer Van der Heide
  • 0:02 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ik wordt nu ingefluisterd, maar ik ben voor de motie.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan moet u even fractieberaad houden.
  • 0:09 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dat wil ik wel.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is het nodig, ik constateer dat er een meerderheid is dus het plan wordt uitgewerkt en ik neem aan dat op basis van de uitwerking, aantallen, kosten en dekking en et cetera een beslissing moet genomen, gelezend hebben de motie. Dus ik wil best de aantekening dat de fractie van de CU volledig of met alleen de heer Van der Heide voor de motie is en drie leden van de CU
  • 0:1 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Volgens mij maakt dat ook niet zoveel uit, maar
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou wat doen we dan, even pragmatisch
  • 0:0 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   wij zijn voor de motie
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   de hele fractie
  • 0:1 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   ja
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   D'accord, dan concludeer ik dat de motie is aangenomen met 19 stemmen voor en met 1 stem tegen van de fractie Mellies.
  • 0:1 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dank u wel.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan dank ik u voor uw komst en dan wens ik u wel thuis.