Raadsinformatie

Raadsvergadering 28 april 2010

Download de vergaderstukken in pdf (79,50 KB)
 • Algemene stukken

 • 1 Opening

 • 2 Mededelingen

 • 3 Vaststellen agenda

  3. Vaststellen agenda (39,87 KB)

 • 4 Insprekers

 • Informatieve stukken

 • 5 Inlichtingen college

 • 6 Vragenuur

 • 7 Interpellaties

 • 8 Rondvraag

 • Bespreekstukken

 • 9 Verslag formateur

 • 10 Bestuursakkoord 2010-2013

 • 11 Benoeming en be√ędiging wethouders

 • 12 Onderzoek geloofsbrieven

 • 13 Be√ędiging raadsleden

 • 14 Benoeming twee ondervoorzitters van de raad

 • 15 Personele unie tussen diverse commissies

  15. Personele unie tussen diverse commissies (39,63 KB)

 • 16 Benoeming leden rekeningcommissie

 • 17 Benoeming leden en plaatsvervangende leden commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen