Raadsinformatie

Raadsvergadering 09 juli 2018

Naam
Download het audiobestand (73,93 MB)
Download de gesproken tekst (1,09 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (26,57 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 23 mei 2018
 • 6 De besluitenlijst van 11 juni 2018
 • 7 De besluitenlijst van 25 juni 2018
 • 8 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 9 Lijst met ingekomen stukken
 • 10 Inlichtingen college
 • 11 Vragenuur
 • 12 Interpellaties
 • 13 Rondvraag
 • 14 Jaarstukken 2017
 • 15 Zienswijze ontwerpbegroting 2019 en me..
 • 16 Nota van uitgangspunten omgevingsplan
 • 17 Veiligheidsregio Groningen jaarrekenin..
 • 18 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:18 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goedenavond allemaal. Deze laatste vergadering voor het zomerreces. Iedereen van harte welkom, ook de mensen op de tribune. De luisteraars via RTV1, ook van harte welkom. Daarmee heb ik de opening van deze vergadering gehad.
 • 2 Mededelingen
  • 0:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mededelingen zijn er niet. Excuus, mevrouw Luijken is vanavond afwezig, die missen we vanavond.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (209,9 KB)
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij het vaststellen van de agenda. Kan iedereen ermee instemmen zoals die voorligt. Prima, dan is dat het geval, dan is die bij deze vastgesteld.
 • 4 Insprekers
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Insprekers hebben zich niet gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 23 mei 2018
 • 6 De besluitenlijst van 11 juni 2018
  • 06. De besluitenlijst van 11 juni 2018 (245,57 KB)
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Besluitenlijst van 11 juni jongstleden. Is er iemand die iets heeft over bladzijde 1, 2, mevrouw Schipper.
  • 0:5 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dank u wel voorzitter. Naar aanleiding van, is dat nu?
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja
  • 0:14 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ok, ik had hier een vraag of er nou inmiddels al gesprekken zijn geweest met de kanovereniging en met de duikvereniging, want we hebben nu na deze vergadering reces en het seizoen begint 1 september. Dus ik ben wel nieuwsgierig of er nu inmiddels al gesprekken zijn gevoerd. Dank u wel.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Nog meer mensen over bladzijde 2, 3, 4. Nee. Kan er iemand antwoord geven op de vraag van mevrouw Schipper? Mevrouw Veenstra, wethouder.
  • 0:24 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dank u wel voorzitter. Wat ik deel met mevrouw Schipper dat ik eigenlijk net zo nieuwsgierig ben. De bal ligt inderdaad bij zowel het Pagecentrum als bij de kanovereniging, maar wat ik volgens mij even moet doen, want ik ben het met u eens we gaan de zomerperiode in, we zien mekaar een tijd niet, volgens mij moet ik morgen gewoon even contact opnemen en u dan gewoon even laten weten wat daar de uitkomst van is. Zullen we dat afspreken?
  • 0:1 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dat zou heel fijn zijn. Dank u wel.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Kan hij verder vastgesteld worden, deze besluitenlijst? Dan is die bij deze vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer]
 • 7 De besluitenlijst van 25 juni 2018
  • 07. De besluitenlijst van 25 juni 2018 (229,23 KB)
  • 0:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij de besluitenlijst van 25 juni jongstleden. Is er iemand die iets heeft over bladzijde 1, 2, 3. Dan is deze bij deze ook vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Met dank aan de griffie.
 • 8 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 08. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (290,48 KB)
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Wethouder Borgesius wil daar graag iets over zeggen. Aan u het woord.
  • 1:38 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel. Ik geloof twee dingen voorzitter wat ik heb begrepen, dat ging dacht ik nog even over de statiegeldalliantie. Kreeg te horen dat daar waarschijnlijk de behoefte was om iets meer daarover toe te lichten i.p.v. we hebben ons aangesloten en daarmee afvoeren. Dit is een alliantie die inmiddels door nagenoeg 70% van de Nederlandse gemeenten is onderschreven en die eigenlijk tot doel heeft tot invoering van statiegeld op kleine PET flesjes en blikjes. Met als doel minder afval en minder afval komt natuurlijk uiteindelijk ook overeen met onze doelstellingen van "van afval naar grondstof", waarmee je waarschijnlijk ook ??????????kosten kunt besparen en daarenboven ook wanneer je meer grondstof terugkrijgt omdat er statiegeld op zit een betere recycling. Dus dat is eigenlijk de doelstelling van deze alliantie en die is niet alleen in Nederland dit is ook in Vlaanderen. Dat als toelichting daarop. En ik heb gekeken nog even op de website van statiegeldalliantie, die is bijgewerkt tot 3 juli jongstleden, ik heb degene die de motie heeft ingediend, in dit geval de heer Mellies, ook bericht dat wij ons hebben aangemeld als lid. En op deze kaart van Nederland is Stadskanaal inmiddels ook groen ingekleurd als zijnde lid van deze club.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Fijn, dank u wel.
  • 1:04 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Dat was punt 1, ik hoop dat dat voldoende is. En dat ging over zonneparken. We hebben de notulen zojuist vastgesteld en in de notulen staat vermeld dat wij gedurende oktober zouden wij terugkomen op de zogenaamde "bezinningsavond". Ja als dan gedurende oktober en dan voor einddatum 1 oktober, dat is denk ik moeilijk te combineren. Dus dat zou tenminste 1 november zijn, maar na ruggespraak in onze organisatie is eigenlijk het verzoek om dit op de agenda te zetten van de raadscommissie van 10 december. En waarom 10 december? Nou dat is niet de reden heer Hofstra. Maar een achterliggende reden is wel dat wij waarschijnlijk op 10 december u ook wat meer informatie kunnen verstrekken voor wat betreft de toewijzing wel of niet van de subsidie duurzame energie. En 5 november is kantje boord, laat ik het zo maar zeggen, van dat vindt plaats gedurende oktober. Dus vandaar het verzoek dat naar 10 december te zetten.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Mellies, LB.
  • 0:11 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Nou goed 10 november of december. Kunnen we wel ervan uitgaan dat er tot die tijd geen andere aanvragen meer aangenomen worden?
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat was ook uw vraag meneer Van Beek? Wethouder Borgesius.
  • 0:30 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Wij kunnen natuurlijk niemand verhinderen om een aanvraag in te dienen, maar ik heb u dacht ik de laatste keer ook gezegd dat wij de aanvragen die nog binnenkomen die zetten wij voorlopig on hold. Dus wanneer er aanvragen binnenkomen zullen wij denk ik een ontvangstbevestiging moeten sturen, maar die gaan wij niet eerder behandelen alvorens wij de bezinningsavond met u als raad hebben gehad.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, even over het on hold zetten, triggert mij even. Kunnen wij dat maken richting eventuele aanvragers juridisch gezien. Mag dat, of moeten zij binnen bepaalde termijn rood of groen licht hebben.
  • 0:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Die mogelijkheid voor zover mij bekend heer Hofstra is aanwezig, van al die procedures die zin sowieso al heel, heel lang, die de officiële procedures die kunnen niet eerder in werking gezet worden voordat ook de ontwerpvergunning en wanneer het grote parken betreft is het ook niet uit te sluiten dat de provincies er nog mee gaan bemoeien, dus alvorens, men kan niets beginnen alvorens dat is toegekend. En volgens mij kan dat, van het heeft niks met een bestemmingsplan wijziging, het zijn agrarische gebieden dus volgens mij is dat mogelijk.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Van der Heide, CU.
  • 0:13 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   En de parken die nu al een toezegging gehad hebben of een aanvraag gedaan hebben, gaat dat wel door. Oude Boerendiep en
  • 0:29 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Wij hebben, als wij ons even beperken tot de Van Boekerenweg en de Tweede Boerendiep, het doel is, het doel zeg ik duidelijk, dat die SDE subsidie per oktober aanstaande wordt aangevraagd. Maar dat is dus nog niet zo en het is ook nog maar de vraag of oktober lukt.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Is het van belang nog om hier op door te spreken meneer Mellies? Nou dat was mijn vraag eigenlijk. Meneer Mellies, LB.
  • 0:21 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ik ga hier niet in debat als u dat bedoelt voorzitter, maar ik wou vragen aan de heer of aan de portefeuillehouder, we hebben dus straks in het najaar die bezinningsavond, dan gaan we even om tafel zitten, dat gaan we eens even kijken hoe het ervoor staat, maar tot die tijd wordt er dan ook geen aanvragen of vergunningen afgegeven aan de bestaande plannen. Even expliciet.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Volgens mij heeft de wethouder daar antwoord op gegeven.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ok, nou dan is me dat even ontgaan. Dank u wel.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed kan iedereen verder instemmen met de lijst met toezeggingen en moties. Ja, dan is die bij deze ook vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer]
 • 9 Lijst met ingekomen stukken
  • 09. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd (222,68 KB)09.1. College over gezamenlijk plan Groninger gemeenten (649,76 KB)09.1.1. Gezamenlijk plan Groninger gemeenten (1019,87 KB)09.2. College over bereikbaarheid CJGV (294,25 KB)09.3. Schriftelijke vragen verkoop watertoren antwoord (1018,72 KB)09.4. College over beantwoording motie gedwongen prostitutie en mensenhandel (623,47 KB)
  • 0:39 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Kom ik bij de lijst met ingekomen stukken. Er is een gewijzigde lijst met ingekomen stukken toegezonden, er staan nu vier stukken op. Wie wil er iets naar aanleiding van stuk 1 iets over zeggen. Niemand. Ja, wel, meneer Klinkhamer. Verder nog iemand. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 1:52 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dat zegt natuurlijk al waarom de rest niet reageert, het is ook een heel lastig onderwerp en het is ook een heel moeilijk te lezen stuk. Het is een stuk gezamenlijke plan Groninger gemeenten van beschermd wonen opvang naar wonen met begeleiding op maat. Advies is voor kennisgeving aannemen. U vraagt om dit ingekomen stuk ter kennisgeving aan te nemen, letterlijk vraagt u, de definitie, leg het naast je neer en stoor je er verder niet aan. Als wij als fractie dit ingekomen stuk zo doorbladeren dan vraagt dit meer dan als naast je neerleggen. Duidelijk is dat we sinds 2015 te maken hebben met een meerjarenplan waarin decentralisatie en transformatie van beschermd wonen en opvang centraal staan. Onderdelen zoals decentralisatie van toegang opstellen van kwaliteitskader, ontwerpen van nieuwe bekostigingssystematiek en opstelling van een huisvestingplan zijn de speerpunten. Het is een ingewikkeld technisch ambitieus maar ook een bureaucratisch vretend document. Een document die wat ons betreft eenvoudiger en makkelijker leesbaar en vooral korter had mogen geïntroduceerd worden. Aangezien het voor ons grotendeels wat lastig te lezen is stellen voor om dit ingekomen stuk in een raadscommissie te behandelen en vergelijken wij eigenlijk met de jeugdzorg decentralisatie transformatie waar we ook uitgebreid aandacht aan besteed hebben, om te zorgen dat wij ook goed geïnformeerd worden. Per slot van rekening hebben we met een grote groep kwetsbare mensen te maken en ook wij vinden dus eigenlijk dat dit niet voldoende is en dat wij eigenlijk meer in het Jip van Janneke taal geïnformeerd willen worden. De highlights eruit pakken en ons voorstel is het zou mooi zijn als die raadsbreed ondersteund wordt om dit stuk in een raadscommissie vast te leggen, ter informatie.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wethouder Veenstra kunt u daar op antwoorden?
  • 1:21 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Ja, denk ik wel. Ik denk dat het te ver gaat om te stellen zoals de heer Klinkhamer het doet van nou ja ter kennisgeving let het maar naast u neer en stoor u er niet aan, want zo is het absoluut niet bedoelt. Dit document wat hier ligt is echt de weg het document wat ons nou ja helpt op weg naar. 2020 gaat beschermd wonen over naar de gemeentes. We zijn nu als Groninger gemeentes met elkaar in die zoektocht bezig van nou wat gaan we lokaal doen wat gaan we regionaal met elkaar doen, hoe maken we die afspraken, ook rondom inkoop, nou noem maar op en ik ben het met u eens meneer Klinkhamer het is absoluut een complex dossier waarbij het inderdaad het gaat om kwetsbare mensen vaak en daarom denk ik ook dat het goed is dat we daar even ruim de tijd met elkaar voor nemen om het goed te doen. Ik snap uw vraag, want ik kan me heel goed voorstellen dat u als raad hier ook meer over wilt weten, maar ik ben even op zoek naar het juiste moment voorzitter. want wij zitten ook als Groninger gemeenten nog volop in die zoektocht, die puzzeltocht van hoe gaan we dit nu exact doen, aanstaande vrijdag heb ik weer een bestuurlijk overleg, ook weer hierover, dus ik durf eigenlijk niet te zeggen van nou dat kan wel in september of dat kan wel in december. En ik hoop eigenlijk dat de heer Klinkhamer, en met hem de raad, er genoegen mee neemt dat als het moment hem daar is dat wij het in ieder geval zullen agenderen voor een commissievergadering.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies, LB.
  • 0:10 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Nou ja wij kunnen er ook wel in meegaan dat wij geïnformeerd worden over dit thema, maar dat hoeft van mij niet perse op een raadscommissievergadering, mag van mij ook in een informatieve bijeenkomst in de aula op een andere dag.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 1:09 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, ik snap uw verhaal en ik snap uw uitleg ook, maar we moeten dit niet onderschatten. Dat hebben we met de jeugdzorg ook geprobeerd om het niet te onderschatten en we zijn nu eigenlijk wel op een punt gekomen dat er een tekort is aan jeugdzorg, maar goed dat is een vergelijking. We moeten wel zorgen dat wij die lijn goed bewaken over de gang van zaken betreft die hele decentralisatie transformatie. Er doen 23 gemeentes mee. dat is niet niks. Jeugdzorg deden ook heel veel mee, met RIGG en alles er op en er aan. Dus ik ben wel een voorstander om goed geïnformeerd te worden in wat voor vorm dan ook, tenminste dat hoop ik dat de rest van de raad daar ook in meegaat natuurlijk, dat zou mooi zijn, maar dat wij wel geïnformeerd op belangrijke highlights. Ik bedoel alles kunnen wij hier ook niet in weten en er zijn zoveel technische verhalen daar in, maar het is wel belangrijk om te weten voor wie we het doen en wat we daarin doen. En daar is, tenminste wat mij en ons betreft, wel de behoefte. Dus ik zou heel graag dit toch op wat voor moment ook een keer op de agenda willen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 1:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja voorzitter dank u wel. Ja meneer Klinkhamer ik weet niet of je het echt moet gaan vergelijken met de transformatie van de jeugdzorg en dergelijke, ik denk dat je dan wat dingen gaat vergelijken met elkaar wat niet met elkaar overeen komt. Wat ik begrijp van u is dat u eigenlijk gewoon vraagt wat de wethouder u gewoon toezegt, van ik ga u inlichten en ik neem de raad mee in het geheel nadat wij gesproken hebben als gemeentes die aan dit hele traject meewerken. Volgens mij is dat een duidelijke toezegging en lijkt mij dat meer als voldoende dat wij dat aan het college overlaten. En we moeten natuurlijk ook niet denk ik als raad helemaal op de stoel van het college gaan zitten. En ik begrijp wel wat u zegt dat het een heel lastig stuk is en dat we met mensen te maken hebben die onze zorg zeker nodig hebben, dat zal ik ook niet ontkennen, en ik denk ook zeker dat het goed is dat de vinger aan de pols gehouden wordt, maar de toezegging van de wethouder is wat mij betreft voldoende. En als de wethouder vindt dat de tijd daar is dan is die daar en dan horen wij het graag.
  • 0:8 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter, even naar de wethouder toe. Ik denk dat het belangrijk is dat u een datum gaat plannen denk ik en agenderen zodat wij hier goed geïnformeerd worden.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Ik denk dat het goed is dat we op de lijst met toezeggingen, wilt u nog iets zeggen
  • 0:23 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Ik wil eigenlijk, dank u wel voorzitter, heel graag even reageren op de laatste opmerking die de heer Klinkhamer maakt, dat ik een datum ga prikken, want daar heb ik juist van gezegd dat vind ik lastig, omdat we juist nog in dat proces zitten met die gemeenten. Maar de urgentie die voel ik met u, daar zijn wij het over eens, en ik kom met dit stuk op het juiste moment bij u terug. Als we ook daadwerkelijk iets kunnen vertellen, als we daadwerkelijk concreet kunnen worden.
  • 0:05 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Helemaal mee akkoord hoor, u gaat uw gang ermee, wij zien het tegemoet, wij snappen dat de ernst van de situatie. Dank u.
  • 0:23 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   We zetten het op de lijst met toezeggingen zonder datum. Komen we bij de lijst met ingekomen stukken nummer 2. Het college van B&W over bereikbaarheid CJGV. Is iemand die daar iets over kwijt wil. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 2:02 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, populaire onderwerpen hè. Het ingekomen stuk bereikbaarheid CJGV, evenzo ter kennisgeving aannemen. Informeert u over de verbetering van de bereikbaarheid van het CJGV, op zich prima verbeterpunten. Ik zal er een aantal opnoemen; telefonisch contact mobiele telefoons, deze worden in samenwerking met gezin en ketenpartners gedeeld, is een vooruitgang. Verdubbeling bureaudienst, goed initiatief. Dat het CJGV van 9.00 uur tot 17.00 uur bemenst is, dat juichen we alleen maar toe. zodat ook iedereen kan bellen als het nodig is en dat er niet gewacht hoeft te worden. We hebben natuurlijk ook aandachtspunten, bij het intreden van het CJGV was het doel om als CJGV laagdrempelig te zijn voor onder meer ouders, jeugdigen en hulpverleners. Gebleken is dat de laagdrempeligheid en eenvoudig bereikbaar zijn toch niet het gewenste effect heeft gehad. Terugbel verzoeken binnen drie dagen is voor een bezorgde ouder niet klantvriendelijk. Als ouder zou ik graag gehoord willen worden mocht ik wat voor vraag dan ook hebben, gelukkig wordt hier aan gewerkt. Het is een van de verbeterpunten. Is het KCC voldoende inhoudelijk uitgerust om een bezorgde ouder bijvoorbeeld gerust te stellen en hoe schat het KCC in wat dringend is. Wat zou ik als een bezorgde ouder doen die een vraag heeft over mijn kind, zit niet te wachten, met alle respect, op een medewerker van het KCC. Voor mij een onbekende en geen professional, die mij al vragen gaat stellen die tegen mijn privacy gevoel aanschuurt. Vervolgens wordt ik doorverbonden en dan moet ik wederom alsnog mijn verhaal doen aan een consulent. Dit zou voor mij niet de juiste weg zijn, sterker nog zou niet voor de tweede keer bellen met het CJGV. Bovenstaande zijn signalen van ouders die wij als fractie van de PvdA hebben ontvangen. Sommige ouders hebben het CJGV als een stug en bureaucratische instelling ervaren, gelukkig zijn er ook signalen dat de communicatie prima verloopt. Dus er zit verbetering. Dan is het goed om te lezen dat er positieve veranderingen worden ingezet. Als fractie vragen wij u om ons geregeld te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de ingezette verbeteringen, dus wij vragen eigenlijk om een evaluatie moment. Het koersvast document zegt; Noit soezen moar doun. Hierbij willen we als fractie eigenlijk toevoegen; eerst zain en dan leuven. Eerst zien en dan geloven. Vertaling is er ook. Tot zover.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wethouder Hamster.
  • 0:46 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, PvdA geeft haar zienswijze en die ????????? een aantal signalen die zij gehoord hebben over de gang van zaken met het CJGV. Het is geen verassing voor u dat dit een fenomeen in ontwikkeling is, dat is het al drie jaar en we blijven ontwikkelen. en daar blijven we u ook bij betrekken. U vraagt eigenlijk maar één zaak, namelijk; houdt ons op de hoogte van die ontwikkeling. Wij hebben afgelopen jaren de gewoonte opgebouwd om in ieder geval jaarlijks u mee te nemen in de gang van zaken rond het sociaal domein, ik kan me niet anders dan voorstellen dat we daarmee doorgaan. En mochten er wederom signalen van die aard u bereiken schroom dan ook niet om ze door te zetten als we dat ook adequaat kunnen behandelen op het moment dat die opkomen.
  • 0:20 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Komen we bij punt 3 van de lijst met ingekomen stukken, beantwoording schriftelijke vragen verkoop watertoren. Wie wil daarover het woord voeren? Meneer Bieze, verder niemand. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:06 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Zoals u weet hebben D'66 en wijzelf schriftelijke vragen gesteld over de verkoop van de watertoren. Dank voor de beantwoording daarvan, die zijn uitgebreid, maar wij willen toch wat dieper op deze materie ingaan en wij hebben daartoe een verzoek ingediend samen met de PvdA en LB om in de eerste raadsvergadering na de zomervakantie daar een interpellatiedebat over te gaan voeren. Volgens mij wordt dat nog schriftelijk bevestigd door de griffie, maar dat weet ik niet zeker. het is al lang geleden dat we een interpellatiedebat hebben gehad. Dat was het voorzitter, dank u.
  • 0:25 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Waarvan akte. Komen we bij punt 4, beantwoording motie gedwongen prostitutie en mensenhandel. Wie wenst daarover het woord te voeren. Meer mensen? Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:40 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou ik denk dat het wat wij gelezen hebben heel goed is om hier de sessies over te houden, dat die ketenpartners worden uitgenodigd en dat er ja de bezinning wat betreft ondermijning prostitutie et cetera in gang gezet wordt. Dus wij juichen dit toe en compliment voor het laten we zeggen voor het uitvoeren en hoe alles tot stand is gekomen. Een vraag hebben we nog wel van goh wat hier staat, ja er staat verder geen tijdslimiet bij, zo van wanneer en hoe en wat, nou dat stuk mis ik hier nou gewoon een beetje en misschien dat u daar nog iets over kunt zeggen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:37 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij zijn ook heel blij dat het college ook aangeeft dat de gemeente een belangrijke rol speelt bij de integrale aanpak van mensenhandel. Het wordt gecombineerd met bestaande structuren, nou dat begrijp wij, het valt ook onder ondermijning. In de verdere uitleg van uw antwoord hebben we nog wel een vraag. Er wordt gesteld dat er daarnaast nog sessie worden gehouden tijdens de deskundigheidsbevorderingsbijeenkomst, zo hebben wij het genoemd inderdaad, maar wat bedoelt u daar precies mee. Zijn dat andere sessies, zijn dat losstaande sessies bijeenkomsten, nou dat zouden we graag nog antwoord op willen hebben.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   wethouder Hamster.
  • 0:36 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Om met dat laatste te beginnen, er staan een aantal onderwerpen genoemd waarop het RIK en het Veiligheidshuis al van zins waren om deskundigheidsbevorderingsbijeenkomsten te houden en bijeenkomsten waarop weer het bewustzijn van een aantal bijzondere ondermijningsgevallen bekend gemaakt zullen worden en aan die bijeenkomst hadden wij het voornemen om ook prostitutie en mensenhandel bewustwording en deskundigheidsbevordering te koppelen. En om op de vraag van de heer Klinkhamer te antwoorden, die stonden zover ik weet gepland voor in het najaar.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Daarmee voldoende beantwoord. Dat was de lijst met ingekomen stukken.
 • 10 Inlichtingen college
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij agendapunt 10, inlichtingen college. Die zijn er niet.
 • 11 Vragenuur
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Vragenuur, er zijn geen vragen voor ingediend.
 • 12 Interpellaties
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Interpellaties zijn ook niet aangevraagd voor vanavond.
 • 13 Rondvraag
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij de rondvraag. Is er iemand die iets voor de rondvraag heeft? Meneer Van der Heide, meneer Van Beek, Tamsma, mevrouw Van der Heide, meneer Klopstra, meneer Van Calker. Ja.
  • 0:15 J. van Calker
   VVD
   J. van Calker
   Jawel voorzitter. Ik zit voor een korte periode in de raad, maar ik weet niet ik heb eigenlijk een vraag over wie moet het fietspad onderhouden door de bebouwde kom van Mussel. Buiten de bebouwde kom is dat fietspad prima, maar binnen de bebouwde kom is het in slechte staat.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 1:7 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   ja, dank u wel voorzitter. Ik heb het er wel eens vaker een vraag over gesteld, het gaat over de stank van de bio-vergister. Ik kom er heel vaak langs, bijna dagelijks, en het stinkt en het is een de ene dat is het erger als de andere dag en we krijgen ook steeds het antwoord van ja maar er komen niet echt klachten over binnen. Ik begrijp het van de ene kant begrijp ik niet dat er geen klachten komen van de andere kant begrijp ik die mensen wel die er wonen want ze hebben in het begin wel vaak geklaagd maar waarschijnlijk zijn ze er moe van geworden en hebben ze gezegd van nou ja het heeft toch geen zin om te klagen, maar ik zou toch willen vragen misschien kan het college wel eens een keertje gaan daarheen gaan en dan eens 7 dagen achter elkaar er langs te gaan en dan eens een keertje ruiken hoe het daar daadwerkelijk echt stinkt. En ik snap ook niet dat er niks aan gebeurd en het gaat al jaren zo en ik heb er al verschillende keren vragen over gesteld. Mensen klagen niet meer, mensen klagen nu op Twitter. Dank u wel.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, meneer Klinkhamer, PvdA, ga uw gang.
  • 0:54 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, ik wil alleen maar even zeggen; the never ending story. Maar de volgende locatie is aan bod en dat is de Oleander. Er bereiken ons, helaas, wederom verontruste berichten van ouders van kinderen over de Oleander. Zo wordt er gezegd dat alle leerkrachten momenteel vervangen worden, dat er één vaste leerkracht aanwezig is voor het nieuwe jaar, dat de school inmiddels het predicaat zwak heeft gekregen, terwijl het in de vorige maanden dat niet had, dat de inspectie voor dit jaar gezegd heeft we geven de school nog 1 jaar de tijd en zo niet dan dreigt er een sluiting. Nou die angst voor die sluiting bij ouders is groot, kortom ik kan nog wel meer voorbeelden geven, er is dus onrust binnen het openbaar onderwijs hier in Stadskanaal. Vraag aan u is van; is dat bij u bekend. En ten tweede; wat gaat u hiermee doen. Dank u wel.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies, LB. Ga uw gang.
  • 0:51 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Twee dingetjes, het eerste betreft de Stichting Leergeld. Er bereiken ons signalen dat mensen proberen navraag te doen hier in Stadskanaal en dat ze geen gehoor krijgen en zelfs de mails niet beantwoord worden. In een enkele geval worden ze doorverwezen naar de afdeling Oldambt, Winschoten, maar daar wordt verder ook niks met hun aanvraag. Is u daar iets van bekend, is het college daar iets van bekend dat het stroef loopt qua organisatie, dan horen we dat graag. Ten tweede is het Taalhuis, krijgen in september als het goed is een tweetal Taalhuizen hier in de gemeente en onze vraag was eigenlijk hoe het daar mee stond, want er is een stuurgroep is daarvoor ingericht en gaan we september halen, dat is mijn vraag. Dank u wel.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Lesman, meneer Idema, mevrouw Ham, mevrouw Bieze, meneer Bieze. Meneer Bieze, GBS.
  • 2:7 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. Ik heb twee kleine dingen. Er stond op RTV Noord een artikel over ons afval wordt steeds vaker verbrand en daarin wordt onze gemeente ook genoemd. Nu weet ik dat wij een contract hebben met SUEZ volgens mij dat het restafval wordt verbrand, maar wij weten ook dat wij een nieuw beleid aan het ontwikkelen zijn om dat restafval toch behoorlijk naar beneden te brengen. Ik wil aan het college vragen of het niet handig is om op deze berichtgeving wat volgens mij een slecht signaal richting de bevolking is om hierop vanuit de gemeente Stadskanaal te reageren en even aan te geven waarmee wij als gemeente op afvalgebied mee bezig zijn. Uit de tweede vraag gaat over de nieuwe gemeentelijke website. En dan met name even over het onderdeel gemeentebestuur. En daar wordt dan vervolgens doorklikbaar de gemeenteraad en dan zie ik daar een foto staan met de helft van de gemeenteraad op de foto. Nou ben ik best een bescheiden mens, maar ik ben van mening dat als je daar een foto opzet dat je die foto in ieder geval van de gehele raad c.q. samen met het gehele college op zet. Diezelfde vraag heb ik ook als je doorklikt naar het raadsinformatiesysteem. Daar staat zelfs nog een oudere foto op van allerlei betrokkenen die al niet meer binnen deze gemeenteraad een functie vervullen. En als derde voorzitter krijg ik de indruk, maar ik kan mis zijn ik ben geen ICT 'er, als ik bijvoorbeeld VANG, van afval naar grondstof, Stadskanaal intoets dan krijg ik gewoon de melding van hij kan de pagina niet vinden. en ik heb de indruk dat dat met veel meer onderwerpen het geval is zodat waarschijnlijk de koppeling tussen de nieuwe website en wat er op de oude website stond, niet meer aanwezig is, dus ik wil graag dat u aan deze onderdelen in ieder geval even aandacht besteed. Dank u wel.
  • 0:22 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Pals, meneer Maarsingh, mevrouw Berndt, mevrouw Schrör, meneer Remmelts, meneer Wiersema. Dat waren de vragen voor de rondvraag. Wie van het college zal ik het eerst het woord geven. Wethouder Hamster.
  • 1:32 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel, voorzitter een aantal en dan maar beginnen met de degene die wellicht het meeste impact heeft, Oleander. U heeft signalen gehoord, die heb ik ook gehoord, dat is uw eerste vraag, hebben die signalen u ook bereikt, wat ik normaal gesproken met signalen doe is checken bij de mensen die er verstand van hebben of die signalen zouden kunnen kloppen. En dat is ook mijn rol, zeker richting het openbaar onderwijs, dat wij bevoegd gezag moeten aanspreken als ik signalen hoor of als ik van u zaken hoor van; 1.klopt dat en 2.als het klopt wat gaat u eraan doen. Wat klopt is dat er inderdaad binnen de Oleander geïnformeerd is over de kwaliteit van het onderwijs en wat het komende jaar staat te gebeuren. het klopt ook inderdaad dat zij geen positief inspectie oordeel hebben gehad, maar sluiting is op geen enkele wijze aan de orde, laat dat heel helder zijn. De ouders zijn 5 juli per brief nadat zij ook persoonlijk geïnformeerd waren, een dag eerder, over bij een tijdens een avond, maar per brief zijn ze geïnformeerd over wat er aan de hand is, wat het bestuur er aan gaat doen en wat de plannen voor het komende jaar zijn. Dus zover ik kan beoordelen, behalve het zwakke oordeel wat natuurlijk niet iets is waar je vrolijk van gestemd raakt, is dit niet groter dan dit zwakke oordeel waar vervolgens verbeterplan op komt. Dat wat betreft Oleander. Het Taalhuis.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:7 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Het is u ook bekend dat het hele team is vervangen? Als u navraagt dan krijgt u namelijk ook wel denk ik op dat stuk iets te horen.
  • 0:29 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, ik vraag me nu af, en dat is een herhaalde discussie, in hoeverre wij hier de bedrijfsvoering van OPRON aan de orde moeten gaan hebben. Ik weet hoezeer u betrokken bent, ik weet hoezeer ik betrokken ben, ja daar vinden zaken plaats binnen het personeel OPRON, ook op die school, maar dat is iets aan OPRON en dat is hun beleving, zo is het ook in de brief toegelicht, iets om te proberen weer een positief oordeel van de inspectie te krijgen.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   en over welke brief praat u dan?
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Een brief die de ouders hebben ontvangen, als natuurlijk de meeste betrokkenen bij dit onderwerp.
  • 0:13 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Goed dan, wij nemen dit mee voor het laten we zeggen de bijeenkomst binnenkort, die binnenkort zal plaatsvinden met de raad van toezicht OPRON, dan zullen we dit meenemen binnenkort.
  • 1:46 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat begrijp ik. Taalhuis. Hier wederom een aanname waarvan ik niet helemaal de herkomst kan duiden. U vermoedt dat in september twee Taalhuizen geopend wordt, ik weet niet waar u dat bedacht heeft, volgens hebben we in het bestuursakkoord opgenomen dat dat volgend jaar gerealiseerd moet zijn. Dus daar wordt aan gewerkt, maar die zijn nog niet open in september, dat was ook niet onze planning, zover ik mij kan herinneren. Dan tot slot de gemeentelijke website, mooi dat het is opgevallen. Wij hebben nog geen grootse opening naar buiten toe gedaan, een mooie druk op een knop of een feestelijk iets naar buiten, omdat wij de komende maanden een soort van willen proefdraaien. Zaken die inwoners of raadsleden opmerken kunnen we dan nog verwerken en dan krijgt onze nieuwe burgemeester in september of oktober de gelegenheid om met al die verbeteringen die nog opgemerkt worden om daar alsnog die druk op de knop te geven dan naar buiten treden kijken hoe mooi onze website geworden is. Functionaliteit is een stuk verbeterd, o.a. die zoekfunctie, daar begon u over. Van ik zoek naar VANG en ik vind niks, één van de zaken die daaraan verbeterd is, hij vindt dingen al breder, kan makkelijker connecties maken, maar wij zien ook waar mensen op zoek waarbij ze niks vinden, dus ik heb zonet VANG ook nog eens ingetoetst, ik dacht ik wil het toch eens checken, als het goed is zien onze collega's achter de schermen morgen dat er inmiddels al twee keer op VANG gezocht is en dat dat nul resultaten oplevert. Dus dan kan daar op verbeterd worden. De andere zaken die u aangeeft wat betreft de foto's van uw raad en binnen het raadsinformatiesysteem die geef ik door aan de griffie die volgens mij verantwoordelijk is voor uw beeldvorming. En dat komt het ongetwijfeld ook weer goed voordat de definitieve druk op de knop gegeven is.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Mellies.
  • 0:27 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja sorry, ik moest even zoeken, ik ga nog even naar het Taalhuis als u het niet erg vindt. Er zijn vragen gesteld door de heer Dijkstra van de CU, en bij vraag 6 wordt gesteld wanneer denkt u het Taalhuis te realiseren, waarop het antwoord was in overleg met de samenwerkingspartners is gekozen voor een officiële opening van het Taalhuis tijdens de week van de Alfabetisering, die tot en met 9 september.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wethouder Hamster.
  • 0:19 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij hebben heel bewust in ons bestuursakkoord opgemerkt dat we in 2019 twee operationeel hebben, het Taalhuis is tot op heden een lastige procedure gebleken en ik heb redelijk recent met bibliotheken zelf de eerste kennismaking gehand en afspraken gemaakt, 2019 is realistisch. Ik weet niet of september dat is.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Helder. Wethouder Brongers.
  • 0:39 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Voor mij de vraag of er wie nu eigenaar is van het fietspad in Mussel van de heer Van Calker van de VVD. Wij als gemeente zijn eigenaar, u schetst het verschil in situatie als ik u goed begrepen heb. Voor zover mij nu bekend voldoet het fietspad aan de kwaliteit zoals we hebben afgesproken en is er geen sprake van gevaarlijke situaties als dat het geval is grijpen wij direct in, maar mogelijk is hier sprake van lichte schade en moeten wij toch onderhouden, maar dat zullen we dan bekijken.
  • 0:31 J. van Calker
   VVD
   J. van Calker
   Nou ja dat de zaak niet in slecht situatie is dat onderstreep ik dus niet, ik heb zelf die mening, ik hoor de meningen uit het dorp van mensen die erlangs komen, nou ben ik gelukkig, ik heb geen handicap of iets dergelijks, want mensen met een scootmobiel die gaan er ook langs, dan is het toch een situatie die niet bevredigend is en hetzelfde geldt eigenlijk, daar haak ik dan even op aan, hetzelfde geldt, want die klachten hoor ik ook, van Vledderveen want dat fietspad is ook één hobbelpad.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Brongers.
  • 0:30 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik heb eigenlijk geen vragen meer gehoord, maar een constatering. Bij onze fietspaden is het zo dat we hier en daar last hebben van de wortels van bomen in de omgeving van de fietspaden, dat is een bekend probleem. als gebruikers hinder ondervinden of iets van de situatie een fietspad als zodanig beoordelen, kunnen ze altijd melding maken en ons dat laten weten zodat wij er actie op kunnen ondernemen.
  • 0:10 J. van Calker
   VVD
   J. van Calker
   Ik weet niet of u me goed begrijpt, buiten de bebouwde kom is het prima voor elkaar, ik praat gewoon over binnen de bebouwde kom, daar liggen tegels.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Brongers.
  • 0:4 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Daar is inderdaad sprake van een andere bestrating, dat klopt.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Waren er meer vragen voor u? of niet mevrouw Brongers. Goed. Wethouder Borgesius.
  • 0:42 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja dank u wel voorzitter. Ja de heer Bieze bracht de afval problematiek stelde hij aan de orde. Nou we zijn ook in het kader van de notitie VANG, waar u al over sprak, zijn we ook bezig met weer het opstellen van nieuwe aanbestedingsprocedures en voor datgene wat u heeft ingebracht zal ongetwijfeld daarmee rekening worden gehouden of de verwerker ook deels recyclet de ja of de nee. want dat was eigenlijk de kern dacht ik van uw vraag in plaats van verbranden.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bieze.
  • 0:27 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank voor het antwoord, dat is wel duidelijk, maar het is niet het antwoord op mijn vraag. Mijn vraag is; is het nou niet handig om richting de burgerij om even een persbericht te maken of een berichtje uit te laten gaan dat dit in het Dagblad van het Noorden heeft gestaan, dat dat een slecht signaal is en dat we bezig zijn met het formuleren van nieuw beleid en daar hoort dus ook bij het verminderen van restafval. Dat was mijn vraag. En wat u net zei dat is prima hoor, dat is akkoord.
  • 0:03 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Nou wat ik daarop kan zeggen voorzitter, wij hebben dus op dit moment ook in de aanloop van de notitie, laat ik nu maar even zeggen van afval naar grondstof, in plaats van VANG, want VANG konden we op de website niet vinden, maar in ieder geval wij hebben, wij zijn van plan, en dat gaat ook ongetwijfeld gebeuren, om nog voor de zomer een communicatie uit te laten gaan waarin wij de inwoners zullen wijzen op de problematiek van GFT, restafval en alles wat daarmee samenhangt en dat zal nog voor de zomer worden gepubliceerd.
  • 0:06 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ok, prima.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik, mag ik daar nog even een vraag over stellen aan de wethouder. Ik deel de zorgen van meneer Bieze, het is, chapeau dat u dat voor de zomer nog wilt doen, voor mijn gevoel is het al zomer, maar goed u resteert niet zoveel tijd, maar ik blijf het ook en daar geef ik meneer Bieze gelijk aan, het blijft een oneindig dom signaal om in de krant te moeten vernemen dat ons afval wordt verbrand als we de onze inwoners willen meenemen in het hele recycle verhaal want anders krijg je toch gauw het verhaal van het maakt niks uit, het interesseert ons niks want het komt toch op een bult en er wordt de fik in gestoken en dan zo komen we van die rotzooi af. en ik denk dat ik denk wel dat u daar best een zinnetje aan moet wijden wilt u onze inwoners meekrijgen want dat is toch de grootste opgave die we hebben de komende tijden.
  • 0:10 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Als wij nou gewoon eens ons werk zouden doen en niet op ieder bericht in de krant reageren
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, ik druk uw microfoon uit en u gaat gewoon door, dat is niet de bedoeling.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   oh, u had hem uitgezet
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   dat was interruptie voorzitter, mag dat niet
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat mag gerust als ik u het woord geef. Meneer Borgesius, wethouder.
  • 0:38 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, ik zie de opmerking van de heer Pals in dit geval meer dan een mededeling en ik heb daar richting de heer Bieze denk ik ook al op gereageerd en u mag er heel goed of u mag er van overtuigd zijn dat het aspect door u ingebracht dat zal zondermeer de verdiende aandacht, meer dan dat misschien wel, krijgen. Ja dan begon mevrouw Schipper nog over de bio-vergister. Ja dat waren volgens mij meer mededelingen die mevrouw schipper deed in plaats van vragen. Dus ik zou niet weten wat ik daarop moet
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Schipper herhaalt u uw vraag.
  • 0:29 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Heel goed, mijn vraag zal zijn van is het college op de hoogte van de stankoverlast van al jaren van de bio-vergister die in de buurt van het Refaja is en is het college op de hoogte van al de problemen die die mensen daarmee hebben en is het college op de hoogte van die mensen dat ze er nog een probleem bij krijgen dat ze dat straks dubbel problemen hebben dan hebben ze dus al aan de achterkant hebben ze dus de zonnepanelen waar ze zich al druk over maken en aan de voorkant hebben ze de
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Er zijn meer vragen dan u in eerste instantie gesteld heeft mevrouw Schipper. Meneer Borgesius.
  • 1:21 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, volgens mij hebben wij recentelijk het jaarverslag van de ODG vastgesteld, 2017, en in dat jaarverslag wordt dus ook mede melding gemaakt van het aantal klachten ten aanzien van dat aspect waar u over spreekt, de geuremissie van de bio-vergister. Daar waren meldingen over, maar dat was niet exceptioneel dus dat kan ik u daarover berichten. Van dat is ook de instantie die volgens waarvan de klachten worden afgehandeld. En ja u vraagt mij iets over de afgelopen jaren, ja ik ben hier vaak genoeg aanwezig geweest de afgelopen jaren tijdens de vergaderingen die u hielt en dat dit woord bio-vergister in deze zaal ook in die periode meerdere keren is gevallen dat kan ik natuurlijk niet ontkennen, anderzijds ben ik er ook wel van overtuigd dat de eigenaar van de bio-vergister zijn uiterste best doet en inmiddels volgens mij ook op wens van uw raad reeds heeft gedaan om de geuremissie tot het minimale te beperken.
  • 0:14 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dat is mooi, maar ik zou toch graag, en ik hoop dat er heel veel mensen luisteren naar dit programma, dan hoop ik toch in het vervolg dat ze de klachten van de stank willen doorgeven aan het gemeentehuis hier. dank u wel.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Veenstra, wethouder.
  • 0:39 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dank. Klopt voorzitter want er ligt nog een vraag van de heer Mellies waar het gaat over stichting Leergeld en ik vind, ik zou heel graag van de heer Mellies willen weten, maar dat hoeft niet nu dat kan ook op een later moment, om hoeveel klachten dit gaat en hoe actueel die klachten zijn. want ik weet dat er eind vorig jaar wel wat problemen zijn geweest door ons om wisseling van contactpersonen en dergelijke, maar ik had niet het beeld dat dat nog doorliep in het jaar 2018. Dus graag nou daar zijn we even samen over onderhouden want ik heb ook gewoon binnenkort in mijn agenda ter kennismaking afspraken staan met Stichting Leergeld, dus als er echt wat aan de hand is dan moet u daar met elkaar naar kijken, eens.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies.
  • 0:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Het is goed we hebben het er nog even over.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed, daarmee zijn volgens mij alle vragen beantwoord die tijdens de rondvraag gesteld zijn.
 • Besluitvorming met debat

 • 14 Jaarstukken 2017
  • 14. Vaststellen jaarstukken gemeente Stadskanaal 2017 (294,08 KB)14.1. Jaarstukken 2017 (2,23 MB)14.2. Concept verslag van bevindingen accountant (370,54 KB)14.2. Rekeningcommissie over Jaarstukken 2017 (323,92 KB)14.3. College over concept accountsverslag 2017 (669,22 KB)14.4. Verslag van bevindingen accountant (377,29 KB)14.5. Waswordtlijst Verslag van bevindingen accountant (31,9 KB)14.6. Controleverklaring accountant (153,6 KB)14.7. College over concept accountsverslag 2017 (669,22 KB)14.8. Motie armoedebestrijding (210,82 KB)
  • 0:43 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij agendapunt 14, jaarstukken 2017. Zoals u heeft gezien zijn er nog stukken aan dit agendapunt toegevoegd. Het gaat om een brief aan u van de rekeningcommissie, het definitieve verslag van de vindingen van de accountant en de controleverklaringen van de accountant. Wie wenst daarover het woord te voeren. Meneer Tamsma, CU.
  • 1:41 A. Tamsma
   raadslid ChristenUnie
   A. Tamsma
   Dank u wel voorzitter. Om te beginnen, laat ik positief beginnen, van de goedkeurende verklaring van de accountant is definitief, dus heel simpel gezegd van onze cijfers zijn op orde. En in feite kun je dus ook stellen het uitvoeren van de begroting is in die zin in goede orde verlopen. Naast de jaarrekening hebben we ook het jaarverslag ontvangen. Het jaarverslag biedt enig inzicht in van hebben we als gemeente bereikt wat we willen bereiken en ook hebben we als raad bereikt wat we willen bereiken en daarin ziet onze fractie toch wel wat mogelijkheden voor wat meer diepgang, staat ook wel een beetje genoemd in de brief van de rekeningcommissie, van voor komend jaar met een begroting met een aantal indicatoren. Wij horen graag van de wethouder hoe hij dat, toch zijn idee over hoe hij dat ongeveer gaat inrichten want nou ja een voorbeeld zoals ons dat opviel was bijvoorbeeld zoals het nu staat op pagina 27, het relatief verzuim, dan heb je een heel mooi voorbeeld. Landelijk 26 per 1000 leerlingen, Stadskanaal 72. Nou ons gevoel is dan doen wij het daadwerkelijk zo slecht hier in Stadskanaal, dat wil er bij ons eigenlijk niet in. Dus wij horen graag van de wethouder of hij daar wat mee kan doen vanaf komend jaar dan hebben we ook een aantal jaren, kan wat meer vergeleken worden, dus daar horen we graag nog een antwoord op van de wethouder.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Berndt, CDA.
  • 1:54 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Voorzitter, jaarstukken 2017 geven ons een goed beeld van hoe het is gegaan het afgelopen jaar. Zo hebben we moeten constateren dat we na drie jaar met een voordelig saldo van totaal 6,9 miljoen, dit jaar te maken hebben met een nadelig saldo van €283.000,-. Het voorstel vanuit het college is om dit bedrag uit de reserve te halen en daarmee kunnen wij akkoord gaan. Gelukkig hebben wij een zodanige reserve dat dit een verantwoorde keuze is. Voorzitter wij hebben ook de bevindingen gelezen van de rekeningcommissie en de accountant en de jaarrekening gecontroleerd is, goed om te horen en te lezen dat er een goedgekeurde verklaring is voor deze jaarrekening. Daarvoor alvast een compliment aan iedereen die hiervoor en hierbij betrokken was. Wij kunnen als CDA fractie aansluiten bij de bevindingen en aanbeveling van de genoemde rapportages. Het ziet er gewoon goed uit vinden wij. Wel zullen wij alert moeten blijven en zijn op onze bestedingen. Er zijn natuurlijk ook altijd een aantal onzekerheden en tegenvallers te verwachten voor de komende jaren. Zoals de zeer sterk gestegen kosten voor jeugdzorg. Een tegenvaller die niet alleen onze gemeente treft, maar landelijk probleem is. Niet alleen de landelijke overheid zal daarvoor financieel moeten bijspringen, daarvoor zullen ook beleidsmatige aanpassingen moeten komen. Over de eventuele meerkosten van de ?????????? van het Mercurius Business Park zijn onzeker en datzelfde geldt ook voor de afloop van de sanering van het oude gasfabriek terrein. Zoals gezegd natuurlijk zijn er altijd tegenvallers en ook meevallers en nogmaals we moeten alert blijven. Tot zover.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Berndt. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:21 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Een vraag aan mevrouw Berndt, u heeft het over een tekort van €283.000,-, nou puur begrotingstechnisch klopt dat natuurlijk, maar het resultaat daarvoor, voor de bestemmingsmutaties, is €3.664.000,- negatief. Vindt u dat verantwoord, dat dat zo gaat.
  • 0:21 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Nee, verantwoord, kijk negatieve cijfers zijn natuurlijk altijd niet waar wij blij mee zijn en waar we blij van worden, wat dat betreft, nee uiteraard niet, maar zoals gezegd gezien het hele perspectief tot dusver, we zitten nu op een nadelig saldo van €283.000,-. Dat wil ik daarmee aangeven.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   En vindt u niet dat u het dan een beetje mooier voorstelt door in uw eerste bijdrage te hebben over €283.000,- tekort.
  • 0:3 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Nee, die indruk hebben wij niet meneer Hofstra.
  • 0:43 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Gelukkig hebben we nog een aantal bestemmingsreserves want de algemene reserve gaat naar een dikke 11 miljoen, wij hebben een ondergrens van 8 miljoen ingesteld, gelukkig hebben wij die bestemmingsreserves want als wij zo'n bedrag uit de algemene reserve zouden moeten halen dan zitten wij al onder de 8 miljoen, we hebben natuurlijk hier, de PvdA heeft bij de begrotings bij de algemene beschouwingen aangegeven het onverantwoord te vinden dat wij de OZB verhoging niet langer trendmatig verhogen als gemeente gezien deze cijfers vindt u dat nog steeds verantwoord om het daarbij te laten of zegt u van doe die trendmatige verhoging er toch, boven trendmatige verhoging er toch nog maar weer op.
  • 0:11 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Nee, mevrouw de voorzitter wij zijn, we vinden dit okay zo, wij vinden het niet nodig om die OZB nog trendmatig te verhogen.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Hofstra.
  • 0:24 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Maar wat vindt u nou precies ok, ik neem aan dat u het halen van 3,6 miljoen euro uit bestemmingsreserve dat u dat niet ok vindt. Ben ik even verward, maar goed, u kunt akkoord gaan met het uithalen uit die bestemmingsreserves.
  • 0:8 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Ik kan akkoord gaan met die €283.000,- nadelig saldo om die uit de algemene reserve te halen.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ok, tot zover voorzitter.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Lesman, SP.
  • 2:14 N. Lesman
   raadslid SP
   N. Lesman
   Ja, dank u wel voorzitter. De jaarstukken over 2017 is een eindverantwoording van het gevoerde beleid in 2017. De accountant heeft hierover inmiddels een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel rechtmatigheid en getrouwheid en de belangrijkste financiële aspecten zijn op orde. Wel zijn er een aantal aandachtspunten waarvoor de accountant aanbevelingen c.q. handreikingen heeft gedaan. Deze aanbevelingen zullen grotendeels worden uitgevoerd en dat is goed om te horen. Na de decemberwijziging 2017 is de begroting op de begroting werd een negatief resultaat verwacht van €575.000,-, het werkelijke resultaat is €292.000,- minder negatief of zoals de accountant het noemt positiever en komt daardoor uit op een negatief resultaat van €283.000,-, rooie cijfers dus. Uit de perspectief nota blijkt dat het voorlopig ook zo zal blijven en dat we na een paar jaar pas weer in de zwarte cijfers zullen gaan. De SP heeft die ??????????? besproken en heeft een paar vragen hier nog over. Met betrekking tot de PGB's is in de voorgaande jaren door de accountant van het SVB een afkeurend oordeel gegeven over de verantwoording. Begin 2018 is eindelijk verduidelijking gekomen over de wijze waarop de gemeenten op een praktische wijze de werkzaamheden kunnen verrichten om zo de onzekerheden rond de PGB's terug te dringen. De werkzaamheden zijn opgenomen in een handreiking. U heeft ervoor gekozen deze handreiking in verband met het korte tijdsbestek dat nog resteerde niet met terugwerkende kracht over 2017 in te voeren. Hiermee is bewust gekozen voor een onzekerheid in de jaarrekening van 3,2 miljoen euro. Wel heeft u toegezegd om te onderzoeken of dit aanvullend onderzoek toegevoegd kan worden aan de reguliere processen. We zijn inmiddels halverwege 2018 en we zijn benieuwd of u kunt aangeven of de werkzaamheden die zijn aanbevolen opgenomen worden in de reguliere processen. Op pagina drie van de Jaarstukken wordt de verklaring gegeven waardoor het resultaat over 2017 minder negatief is uitgevallen dan begroot. De SP vindt het jammer dat ook bezuinigd is op de armoedebestrijding, we kunnen lezen dat er een voordeel van €150.000,- is behaald door het niet volledig inzetten van het budget voor de intensivering van de armoedebestrijding. Juist de bezuinigingen toepassen op deze kwetsbare groep in onze samenleving doet ons pijn. Kunt u aangeven waarvoor er gekozen is om het budget niet volledig in te zetten.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:01 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter het is Lesman zijn maidenspeech.
  • 0:07 N. Lesman
   raadslid SP
   N. Lesman
   Dank je wel Evert.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ga uw gang meneer Lesman het is uw maidenspeech.
  • 1:6 N. Lesman
   raadslid SP
   N. Lesman
   Dank u. Even kijken, pagina 17 zien we dat door de Centrumgemeente Groningen een subsidie verstrekt is van €178.000,- voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang, hiervan is €131.000,- besteed. Er resteert dus nog een bedrag van €47.000,- . Over de besteding van dit bedrag vindt nog overleg plaats met de gemeente Groningen is hierover inmiddels ook meer duidelijkheid. Zoals zopas ook al gezegd bij Jeugd en Educatie zien wij ook dat het relatief verzuim onder de leerplichtigen ruim 7,2% is en landelijk is het cijfer 2,6. Bij ons is het dus bijna 3x zo hoog. wij vragen ons af wat u daar aan gaat doen om het verzuim onder de leerplichtigen in onze gemeente terug te dringen, wordt er wel gehandhaafd. Ook de invulling van het aantal beschutte arbeidsplaatsen verbaasd ons. Slechts twee van de in de begroting opgenomen plaatsen, en dat waren 24, zijn gevuld. Dit is slechts 8,3%. Wordt er wel genoeg inspanning verricht om inwoners die voor beschut werken in aanmerking te komen in het vizier te krijgen. Tot zover.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Lesman en gefeliciteerd met uw maidenspeech, volgens meneer Idema. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ik heb eigenlijk al een tipje van de sluier opgelicht in mijn interruptie van mevrouw Berndt. Wij zien deze jaarrekening, we nemen hem in die zin ook voor kennisgeving aan. ja de financiële cijfers, ik zei het net al, er wordt voor 3,6 miljoen uit verschillende bestemmingsreserves gehaald en de algemene reserve die staat op 11,8 miljoen, wij komen gevaarlijk dicht in de grens van de 8 miljoen en toch besluit dit college in al zijn wijsheid om de OZB niet boven trendmatig te verhogen, de PvdA vindt dat nog steeds onbegrijpelijk. De vraag die mijn niet helemaal buurman maar twee stoelen verderop, meneer Lesman, heeft gesteld over de €150.000,- voor de intensivering van de armoedebestrijding, in vind toch goed dat de wethouder hier daar nog even uitgebreid op ingaat en als het antwoord van de wethouder naar de smaak van de SP fractie niet voldoende is dan verwachten wij van die kant een amendement die wij van harte zullen ondersteunen zult u begrijpen.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, CDA, aan u het woord.
  • 1:08 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik eens vragen aan de heer Hofstra die, kijk als ze, iedere fractie zal zeggen; wees een beetje scherp op het uitgeven van de centen, maar wij hebben het hier over een afgelopen boekjaar waarbij je best mag betrekken dat er ook boekjaren daarvoor gingen. Mijn vraag aan de heer Hofstra is; u wilt bezuinigen, nee u wilt meer geld ophalen. Hoe ziet u dat beeld in de toekomst. Wilt u gewoon geld uitgeven en alvast geld bij de burgers halen als wij nog voldoende hebben in onze reserve potten op basis van de afgesproken bedragen. Wat wilt u nou gewoon. U wilt gewoon de onroerendgoedbelasting verhogen en u bent nu al ontevreden. Dat is wel heel bijzonder, dan denken wij wees ook eens een keer tevreden. We hebben zulke moeilijke jaren gehad, het viel ieder jaar nog weer mee, dit jaar valt het tegen, we hebben nog kunnen doen wat we zelf afgesproken hebben, wees niet zo negatief. Of kondigt u nu al een verhoging van de onroerendgoedbelasting aan? lezen we dat morgen in de krant. PvdA wil verhoging extra gelden uit de onroerendgoedbelasting.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:16 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja meneer Maarsingh een paar dingen, we komen inderdaad van moeilijke tijden, maar als ik naar de begroting en de jaarrekening kijk en de algemene beschouwingen en de meerjarenraming dan zijn de moeilijke tijden voor de gemeente Stadskanaal nog niet voorbij. U heeft ook kunnen zien afgelopen jaren, u zit net zo lang als ik in deze raad, hoe het verloop van de algemene reserve is. Dan verbloemt het wel eens dat er bijvoorbeeld een overschot is, die zijn er wel eens geweest afgelopen jaren, maar dat was vaak dan ook een oorzaak dat er geen projecten waren uitgevoerd die wel geraamd waren, dus ja zo kan iedereen het. Ja kijk gezien deze financiële cijfers vinden wij het onverstandig en dat is gewoon het antwoord daarop ja dus boven trendmatig verhoging zou wat ons betreft moeten worden ingevoerd, zoals wij het ook de afgelopen vier jaar hebben gedaan meneer Maarsingh in een coalitie waar u ook in zat en waar, nee precies, en dat beleid zou ik graag willen voortzetten. De CDA fractie niet meer, maar het is jammer dat wij in die tijd vanuit de CDA fractiekant daar geen commentaar op hebben gehoord. Tot zover voorzitter.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Hofstra. Wethouder Hamster.
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Graag vijf minuten schorsing voorzitter.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Vijf minuten schorsen, we gaan verder om 20.40 uur.
  • 0:4 schorsing
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan wethouder Hamster.
  • 6:18 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter dank u wel. Dank voor de inbreng van de verschillende fracties. Laat ik beginnen inderdaad complimenten die ik hier en daar gehoord heb voor de uitstekende verslaglegging, dat we zullen zorgen dat die op de plek belandt waar die hoort voor alle mensen die daar heel hard aan gewerkt hebben. Wat betreft het algemene beeld, CU stelt eigenlijk de centrale vraag bij zo'n jaarrekening; wat hebben we nu eigenlijk bereikt. Is er gerealiseerd wat we aan de voorkant hoopten en verwachten en wat zijn de financiële resultaten erbij. Dat is feitelijk wat we in deze 130-140 kantjes met u hebben proberen te delen. En welk beeld is er dan? En daarover merk ik verschillende geluiden, verschillende scherpte ook in de raad. Natuurlijk het eindigt met een klein minnetje, 0,2%, dat is eigenlijk natuurlijk niet heel veel op een begroting van 110 miljoen, een kwart miljoen negatief landelijk, maar het is niet leuk. Ik hoop ooit nog een keer hier een jaarrekening te presenteren met €1,- overschot. Volgens mij heb je dan gewoon precies gedaan wat je begroot hebt. Dus dat is de ambitie voor de komende jaren, om dat nog een keer te doen. En met die ambitie spreek ik ook uit volgens mij hoe ik denk over het heffen van OZB, o.a. Wij hebben als bestuur uitgesproken in het bestuursakkoord, als coalitiefracties en als college hebben wij daar nu ook voor getekend, dat wij de lasten en de baten met elkaar in evenwicht willen houden. en dat als wij zien van dat wij voorzieningenpeil als dat vraagt om een extra vraag aan onze inwoners dat we dat willen overwegen, maar in principe niet meer willen vragen dan trendmatig. En dat moeten we in onze beleving ook echt niet gaan doen als het niet nodig is. Wij gaan geen OZB heffen om onze reserves te gaan vullen, om onze spaarpotjes te gaan vullen voor het geval we ooit nog een keer wat uit willen gaan geven. Volgens mij is het andersom, wij hebben een bepaald bedrag beschikbaar elk jaar, wij kijken wat wij daar allemaal voor moeten doen en we kijken wat we er allemaal voor willen doen, we proberen alles te doen met de middelen die we hebben en als we zien daar komen we echt niet mee uit en toch hebben we nog belangrijke wensen op het gebied van voorzieningen dan kunnen we die vraag bij de burger neerleggen, maar ook parallel moeten we ook scherp blijven op waar we wellicht onze eigen uitgaven kunnen verminderen. En het is niet alleen aan één kant baten verhogen het is aan de andere kant in mijn beleving ook altijd kijken of je de lasten terug kunt brengen. Dat wat betreft het algemene beeld. Eerste vraag die gesteld wordt ging over de indicatoren, dat blijft natuurlijk een moeilijke. We zijn in 2017 voor het eerst begonnen met deze indicatoren, daardoor hebben we nog weinig vergelijk mogelijk over de jaren. Volgens mij wordt dat wat betreft deze indicatoren nog het meest interessant, want we zijn er al achter dat wij sommige cijfers die vanuit het CBS of andere bronnen aangeleverd worden niet altijd overeenkomen met de eigen cijfers die we hebben. Sommige zijn uit 2015 en andere uit 2017. Er zitten heel veel variabelen in die het nog niet ideaal maken. Dit zijn de verplichte indicatoren, die worden we geacht om te hebben, maar de duiding en wellicht dat de heer Tamsma daar op doelt, die kan hier en daar nog wat versterkt worden. Met name als je het voorbeeld aanhaalt, die komen ook nog een keer terug bij de SP, over het verzuim, kan ik me voorstellen dat die duiding gewenst is. Afgelopen twee jaar viel het ook al op, of afgelopen, volgens mij heb ik twee keer heb ik het er al over mogen hebben dat wij qua absoluut verzuim en het relatief verzuim zou afwijken van een landelijk beeld, de relatief verzuim heel hoog en dat heb ik toen, en het absoluut verzuim, oftewel kinderen die echt niet meer naar school gaan, heel laag. En dat heb ik proberen te duiden aan de hand van het beleid dat wij hebben, dat we scholen zover hebben dat ze echt melden, heel vroeg, dus wij krijgen heel snel verzuimmeldingen binnen en dan kunnen we anticiperen voordat het absoluut verzuim wordt voordat kinderen helemaal van het padje raken. Dus in die zin zie ik ook heel veel meldingen van relatief verzuim. Vind ik helemaal niet verkeerd, betekend dat er in ieder geval gemeld wordt, dat we de scholen zover hebben dat ze melden. Aan de andere kant probeer je natuurlijk wel door de jaren heen dat cijfer wel omlaag te brengen zodat we ook zorgen dat de kinderen niet spijbelen om het zo maar te zeggen. Maar we hebben de verplichte indicatoren, daarnaast hebben we op één terrein, het komende jaar hebben we een voorstel gedaan om met andere indicatoren te komen wat betreft TDC systematiek met name. En voor het overige zijn de indicatoren aan u en als u denkt van wij zouden op bepaalde onderwerpen graag meer willen bijsturen dan gaan we zeker dat gesprek met u aan in de rekeningcommissie denk ik. Voorlopig zou ik het bij dezen willen laten. Risico's worden door het CDA opgemerkt en de opmerking om alert te moeten blijven, uiteraard u kent ons. De SP begint over het PGB en de systematiek met name. Er is een handreiking uitgegaan inderdaad van hoe er gehandeld zou moeten worden en de vraag is of dat al in de reguliere processen zit. De SVB geeft aan dat zij geen controles willen gaan doen op de levering. Dat zal de gemeente echt zelf moeten doen. dus de kans is redelijk groot dat het SVB het komende jaar of over dit jaar wel goedkeurende verklaring gaat krijgen, dat laat voor ons dat stukje over om te kijken of er ook werkelijk zorg geleverd is voor het geld wat we overgezet hebben. Heel veel van die werkzaamheden om dat rond te breien doen we nu al, wij zijn nu aan het kijken wat er nog extra voor nodig is om ook dat laatste stukje te doen en of dat opweegt tegen het al dan niet krijgen van helemaal zeker verklaring of niet. Dan twee vragen die net niet in mijn portefeuille zitten, maar ik nu vanuit het financieel perspectief even beantwoord. U merkt op dat op armoedebestrijding niet al het geld is uitgegeven. U noemt dat een bezuiniging, dat is het echt niet. Wat er aan de hand is, wij hebben een bepaald budget gekregen voor armoedebestrijding, dat hebben wij meteen ingeboekt van dat gaan wij uitgeven, maar we hadden nog niet op dat hele bedrag al beleid geschreven. Dus wij hebben bij het volledige bedrag gezegd van dat willen wij, dat vinden wij heel belangrijk, uitgeven aan armoedebestrijding, we zijn er alleen nog niet in geslaagd om het ook werkelijk uit te geven. We hebben heel veel geld uit kunnen geven aan een aantal doelen, Leergeld noemde u ook al voorbij komen, om inderdaad die middelen goed te laten landen op de rest en dat is ook een stevige ambitie in het nieuwe bestuursakkoord, is gewoon te zorgen dat we ook de rest van het geld dat we hebben gewoon goed beleid te schrijven en zodat het terechtkomt op de plekken waar het echt moet landen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dus deze €150.000,- voor armoedebestrijding voor intensivering daarvan wat we allemaal graag willen is voor de toekomst wel beschikbaar voor dit doel.
  • 0:56 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dit geld wat in 2017 is overgebleven stroomt omdat wij een negatief resultaat hebben zowel op sociaal domein als op het gehaal niet in een reserve maar vervalt in de algemene middelen of beter gezegd we halen niet extra geld uit de algemene middelen om een reserve armoedebestrijding te houden, in de toekomst hebben we wel structureel dit budget beschikbaar. Dus over 2018 en 2019 hebben we weer deze middelen beschikbaar om dan wel uit te geven. We hebben als college nog wel, en dat moet ik wel opmerken om volledig te zijn, overwogen van wij deden als gemeente al heel veel aan armoedebestrijding, wij liepen voor in de wijze waar wij al een aantal doelen van middelen voorzagen als wij inderdaad op een gegeven moment kijken van wat wij al deden dat valt overeen met waar die middelen landelijk voor bedoelt zij, dat we die middelen wegschrijven tegen de middelen die we er uit eigen algemene middelen hadden ingezet. Er wordt heel moeilijk gekeken, ben ik duidelijk genoeg.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, wel duidelijk genoeg? Niet duidelijk genoeg.
  • 0:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou ik snap wat de wethouder bedoelt, ik ben alleen niet zo blij met het antwoord, maar goed dat is een andere kwestie natuurlijk. Ik neem aan dat de wethouder duidt op de middelen extra Haagse middelen die deze kant opgekomen zijn voor dit doel.
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja voor dit doel en voor taalachterstanden hebben we hetzelfde geconstateerd.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Was het niet verstandig geweest om dit wel te oormerken.
  • 0:01 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Tot op heden hebben we er nog geen ander doel voor.
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   sorry
  • 0:36 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Tot op heden hebben we er ook nog geen ander doel voor. Ik ga verder. Beschutte werkplekken, dat is wel eentje uit mijn eigen portefeuille, u stelt terecht van dat is niet de doelstelling de we hadden, een week of twee geleden of vier geleden heb ik u proberen uit te leggen van hoe het zat met beschutte werkplekken inderdaad dat we daar op achterlopen en dat we aan het uitzoeken zijn wat wij nog allemaal extra kunnen doen of het inderdaad bij ons ligt dat het nog niet gerealiseerd is daar waar we wel zien dat de afspraakbanen heel goed lopen. Volgens mijn voorzitter ben ik door de vragen heen.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou niet zozeer een vraag aan de wethouder, maar een vraag aan de SP fractie. Of de SP fractie het wenselijk vindt dat deze €150.000,- geoormerkt wordt voor de komende jaren voor dit doel.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Lesman, SP.
  • 0:8 N. Lesman
   raadslid SP
   N. Lesman
   Daar zijn wij voor, ja. Wij zouden graag zien dat het geoormerkt wordt zodat het in ieder geval neergezet kan worden voor het doel waarvoor het bestemd is.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dan denk ik dat we even moeten schorsen om een amendement in elkaar te zetten.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Hoe lang denkt u nodig te hebben?
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   10 minuten? Ja, zoiets.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter even voor de helderheid
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hamster, wethouder.
  • 0:03 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   We hebben het hier over een jaarrekening. U kunt als raad volgens mij niet geld bestemmen terwijl er geen geld over is. Als we een overschot hadden dan had u nu kunnen zeggen van wij gaan €150.000,- in de reserve doen, maar we hebben geen geld over. Wat u wellicht wel zou kunnen doen, en dat zal dan in een motievorm zijn, dat u zegt van best college wij willen graag dat het volledig bedrag armoedebestrijding de komende jaren ook daarvoor ingezet wordt. En misschien kan ik u daarin tegemoet komen dat wij ons best zullen gaan doen om dat wel te gaan doen.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema, SP.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   In feite hoor ik dat u zegt van; wij oormerken het voor het sociale domein.
  • 0:10 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Specifieker nog, voor armoede bestrijding. Ja, wij gaan ons best doen om daar beleid te schrijven dat het ook daar belandt.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Even voor de duidelijkheid, de raad oormerkt dan het geld voor armoede.
  • 0:6 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Uiteraard u heeft het budgetrecht.
  • 0:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Maar nu blijft het even een beetje in de lucht hangen, de wethouder geeft aan van amendement is niet nodig misschien zelfs wel niet mogelijk, omdat er geen overschot is, maar dan stel ik voor om tien minuten te schorsen om een motie op te stellen.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is goed. Meneer Klopstra, VVD.
  • 0:20 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Voorzitter mijn voorstel zou zijn de najaarsbegroting af te wachten en het daarin terug te zien. Dat lijkt mij het meest zuiver. De najaarsbegroting om het daarin terug te zien, dan kan de wethouder datgene wat hier aanspreekt aan ons voorleggen en hebben wij het budgetrecht, dan is deze motie niet nodig lijkt me.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U wilt sowieso even schorsen neem ik aan. Tien minuten? dan gaan wij om 21.05 uur weer verder. Ik schors de vergadering.
  • 0:3 schorsing
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik geef het woord aan de heer Hofstra van de PvdA.
  • 0:26 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja de schorsing is iets langer geworden ook om advies vanuit de organisatie over de technische kant, de begrotingstechnische kant, tot ons te kunnen nemen en volgens ons is er iets uitgekomen wat begrotingstechnische dus mogelijk is. Met permissie lees ik dan de motie voor.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ga uw gang.
  • 0:58 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 9 juli 2018; Overwegende dat het budget voor de intensivering armoedebestrijding in 2017 niet volledig is ingezet, dat daarvan namelijk een bedrag van €150.000,00 onbenut is gebleven, van mening zijnde dat het gewenst is dit bedrag beschikbaar te houden voor de intensivering van de armoedebestrijding. Spreekt uit dat gedurende deze raadsperiode een bedrag van €150.000,00 extra voor intensivering van de armoedebestrijding beschikbaar komt. En gaat over tot de orde van de dag. Ingediend op 9 juli 2018 door N. Lesman namens de SP, E.P. Hofstra namens de PVDA, K. Pals namens D'66, H.T. Bieze namens GBS en J. Mellies namens LB.
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. De motie voldoet aan de vereisten. Ik wil graag het woord geven om een reactie te geven van de wethouder, van wethouder Hamster.
  • 0:14 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter dit was de volledige tweede termijn nu ook? dan is dit gewoon zeg maar, volgens mij waren we bezig met de tweede termijn, dat werd geschorst voor een motie, ik wil niet door uw vergaderorde heengaan.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Was er nog meer behoefte aan een tweede termijn dan wat meneer Hofstra ingebracht heeft. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:43 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik wil graag enige uitleg van de heer Hofstra hoe hij dit nou bedoelt met deze motie. Want als ik het allemaal zo eens beluister dan denk ik van ik heb net de wethouder gehoord en die een bepaalde toezegging deed en naar mijn idee is dat goed geformuleerd door de wethouder en het lijkt wel of jullie zeggen van nou dat woord van de wethouder daar kan ik eigenlijk niet zoveel mee wij dienen maar een motie in. En hoe zit het dan met die €150.000,-, u oormerkt de €150.000,- uit 2017 voor de komende periode?
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Hofstra.
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, want dat kan begrotingstechnisch niet, daarom moesten wij ook advies inwinnen. Het gaat er om dat er "een bedrag" van €150.000,- voor de komende jaren wordt gevonden voor extra besteding ????????????? van de armoede bestrijding. Dus het gaat niet over specifiek deze €150.000,-,
  • 0:07 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   U wilt gewoon €150.000,- de komende periode.
  • 0:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Uitgesmeerd over dejaren, ja.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Vandaar die verhoging van de OZB waar u straks om vroeg. Nou begrijp ik
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou ja dat lijkt me een goed doel.
  • 0:9 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, nee, nou begrijp ik in ieder geval waar die wegkomt, maar u heeft toch net ook de toezegging gehoord die de wethouder deed, dus ik begrijp deze hele motie niet.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:42 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik vind het een beetje van meneer Van Beek, ik begrijp meneer Van Beek zijn reactie want meneer Van Beek hecht "een man een maan een woord een woord", maar u zult ook moeten begrijpen dat er raadsleden zijn die zeggen; motie is een motie. En ik denk dat u daar ook begrip voor moet hebben en ik vind het een beetje jammer dat u denkt van, want u trekt het wel een beetje even in de sfeer van wantrouwen en dat is bedoelt denk ik de indiener van de motie totaal niet. Maar een motie is een raadsinstrument en daar wordt gebruik van gemaakt door raadsleden en ik denk dat je daar moet aan vasthouden en niet dat je zegt; "een man een maan een woord een woord". Ook prima, maar daar hoort het stukje wantrouwen zoals u suggereert niet bij.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Van Beek, CU.
  • 0:22 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja ik zal er natuurlijk even op reageren dat begrijpt u wel. Kijk het woord wantrouwen heb ik natuurlijk niet in de mond genomen, dat gebruikt u, kijk en ik snap best wat u zegt hoor over een raadsinstrument die u kunt gebruiken, dat is ook zo, ik vraag mij alleen af waar u dan de €150.000,- extra vandaan wilt gaan toveren. En u heeft daar verder niet over nagedacht begrijp ik.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klopstra, VVD.
  • 1:29 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Voorzitter, dank u wel. Ja ik begrijp de hele motie en daarmee de commotie niet. Want we zaten vorig jaar in een andere collegeperiode, waar meneer Hofstra zijn club deel van uitmaakte, niet in geslaagd om €150.000,- uit te geven aan armoedebeleid omdat er onvoldoende beleid is gemaakt omdat bedrag zorgvuldig te bestemmen. Hoe dat dan komt weet ik niet, dat was voor mijn tijd en ook in een andere college samenstelling, maar bij mijn weten heeft de wethouder zojuist gezegd ik ga mijn uiterste best doen om te zien als college samenwerkend, en ik vermoed met de wethouder Veenstra samen, als portefeuillehouder om te kijken of we die €150.000,- die we eigenlijk vorig jaar al hadden begroot misschien toch nog goed kunnen besteden in de komende jaren. Dat is voor de VVD ruim voldoende om aan te nemen dat daar zorgvuldig naar wordt gekeken en als we nu €150.000,- in een apart potje gaan stoppen en vervolgens dit jaar weer tot de conclusie komen dat we er nog eens €150.000,- niet kunnen besteden dan hebben we straks 3 ton extra uit de volgende begroting te nemen. En dan breng ik maar terug in herinnering, de discussie die net over de jaarrekening is gevoerd met mevrouw Berndt, waarin de PvdA vooraf roept dat we de OZB maar moeten gaan verhogen omdat er toch zoveel tekort zou zijn. en dit tekort wordt dan vervolgens met €150.000,- nog eens vergroot nu, ik vind het wat een goedkope retoriek om nu een wethouder in deze positie te manoeuvreren ik denk ook niet dat het nodig is, de wethouder heeft een duidelijke toezegging gedaan dat vind ik voldoende.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra.
  • 0:05 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, het valt mij een beetje tegen van meneer Klopstra omdat hij nog niet zo heel lang geleden hier heel eloquent het belang van het raadsinstrument moties heeft geduid toen het ging over het behouden van AZC in Musselkanaal. wat mij betreft, als ik de woorden van u interpreteer dan is het heel mooi dat de wethouder daar serieus naar kijkt, maar ik hecht er belang aan, en met mij mijn mede-indieners dat daar een uitspraak van de raad over wordt gedaan. Vandaar een motie. Volgens mij is dat inderdaad zoals u in het verleden al gezegd heeft een heel goed raadsinstrument om aan te geven wat wij als volksvertegenwoordigers van Stadskanaal belangrijk vinden , intensivering van armoedebeleid willen wij eigenlijk wel allemaal hier in deze raad, staat ook in uw eigen coalitieakkoord, dus ik zou zeggen "put your money where your mouth is" en hup stem voor deze motie.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Klopstra, VVD.
  • 0:42 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Ja ik ben ook niet tegen het instrument motie, integendeel, dat is een heel mooi instrument om te laten merken hoe je erover denkt. Maar als je iets bedenkt over een jaar waar je het zelf niet hebt uitgegeven dan moet je in mijn beleving nu voorzichtig zijn met die motie en mag je rustig vertrouwen op datgene wat de wethouder nu aangeeft te zullen doen, samen met het college. En ja ook wij zijn voorstander van een goed armoede beleid, maar dat betekend niet dat we alle jaren maar zonder meer allerlei bedragen die ergens in een potje over zijn gebleven, waar we in andere potjes iets tekort komen, maar meteen door te schuiven als geoormerkt geld. Ik vind de toezegging van de wethouder prima zoals ik de motie ook een heel mooi instrument vind.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:33 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter wij sluiten ons daarbij aan, de motie is volstrekt overbodig en zoals de heer Hofstra ook zegt; iedereen is er natuurlijk voor als wij een armoedebeleid vaststellen dat wij ons daar ook aan houden, maar daar heeft het college zich aan gehouden. Met andere woorden; er staat duidelijk verwoord wat de reden is dat het niet besteed is en zo kun je langs iedere post gaan. Kijk het klinkt natuurlijk ook leuk en iedereen zou daar ook voor staan want
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Wacht nou even, laat mij even mijn zin afmaken. Voorzitter mag ik even mijn zin afmaken?
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   als het een korte zin is.
  • 1:13 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Kijk het gaat er gewoon om dat wij het armoedebeleid goed uitvoeren. En het zal misschien wel sympathiek zijn als wij het bedrag oormerken voor het sociale domein, maar wij hebben niks te oormerken. Het is een jaarverslag. En als de wethouder nou toezegt dat hij meer aandacht, en dat is die ene zin voorzitter, dat hij meer aandacht zal geven of wij meer moeten besteden op basis van de afspraken die wij gemaakt hebben of dat wij het bekender moeten maken van degenen die er recht op hebben, dan is dat dan gaan wij dat doen, ik zal daar bijzondere aandacht aan geven, ik vertaal het even vrij, zegt de wethouder, dan is het toch goed, beter kan toch gewoon niet, waarom moeten wij dan nu een motie indienen. Dat lijkt mij dus onzin, wij als fractie hechten meer aan de toezegging van de wethouder dan dat wij waarde hechten aan de motie. Einde zin.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:56 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dat waren heel veel komma's, ja de formulering van de coalitiefracties over wat de wethouder wel of niet zou hebben toegezegd die loopt nogal uiteen, dus ik vind het dan toch belangrijk om de tekst van de motie aan te houden en die ook in te dienen. Meneer Maarsingh wij hebben niet zomaar, we gaan niet zomaar elke post uit de jaarrekening bij langs, juist omdat wij als raad hebben gezegd dat we dit allemaal een belangrijk instrument, een belangrijk doel vinden, u heeft het niet voor niks in uw eigen coalitie akkoord opgenomen, het valt me erg tegen dat dan een motie niet ingediend kan worden als die volgens u gewoon overbodig is dan kan het ook geen kwaad om hem te steunen. Technisch gezien is het ook geen begrotingswijziging, dat wou ik nog even op uw eerste punt aanmerken. Dank u wel voorzitter.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Wethouder Hamster.
  • 2:40 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter dank u wel. Ik constateer even dat er behalve de motie geen verdere opmerkingen en vragen in tweede termijn gesteld zijn, dus dan kunnen we ons volledig focussen op de motie en de commotie. Voorzitter laat ik allereerst constateren inderdaad dat mede dank zij het goed ingewonnen advies hier een technisch gezien correcte motie ligt. Als ik het goed begrijp zegt u van de komende periode, collegeperiode, raadsperiode zo u wilt, wordt er wat deze indieners betreft €150.000,- incidenteel extra uitgegeven bovenop de structureel beschikbare middelen. als we dat met zijn allen constateren dat dat de oproep is dan kan ik nu zeggen dat ik hem afraad. Heel helder ook , volgens mij heeft u een jaar of twee geleden een armoedebeleid vastgesteld, met verschillende fasen daarin, waarin wij als nieuwe coalitie hebben geconstateerd dat de snelheid waarmee dat armoedebeleid tot uitvoering komt dat het omhoog moet, dat het inderdaad geïntensiveerd moet worden zoals mevrouw Kleinsma zegt. we zijn de afgelopen jaren er stappen in aan het zetten geweest, maar we zijn nog niet op de volledige uitvoering van uw armoedebeleid. Ik zou willen vragen of u het college, en collega Veenstra in het bijzonder, de ruimte wil geven om gewoon verder te gaan met ontwikkeling en de uitvoering van het armoedebeleid en ook invulling te geven op die manier aan de middelen die structureel inderdaad in ruime mate nog beschikbaar zijn. En mocht het nou zo zijn dat collega Veenstra en het college als onderdeel van het college constateert dat voor de ambities die best scherp zijn in het armoedebeleid extra middelen nodig zijn, dan komen we daar via de geëigende weg bij u via de perspectiefnota op terug zodat u daar ook in het geheel een keuze over kunt maken. zij het incidenteel, zij het structureel. Wat ik weer toegezegd voor het geval dat nog niet helder was, was dat wij inderdaad de structureel beschikbare middelen gaan proberen inderdaad zo goed als mogelijk te benutten om dat armoedebeleid vorm te geven. Dus overbodig zal ik hem niet noemen want inderdaad het oordeel over de motie is verder aan u, ik wil bij dit oordeelsvorming wel u meegeven dat het wat ons betreft niet nodig zou zijn als we inderdaad vanuit die inhoud vanuit dat armoede beleid gaan redeneren. Wij proberen zo snel als mogelijk zo goed als mogelijk het door u vastgestelde armoedebeleid, de intensivering daarvan en de goede besteding daarvan te gaan organiseren, in principe bindende middelen, maar mocht het nodig zijn, mocht we daar constateren daarmee halen we de doelen niet, dan zijn we bij u terug voor incidentele of structurele middelen, liever niet natuurlijk, maar laten we niet eigenlijk wat terugkomt uit de OZB middelen niet alvast geld gaan oppotten zonder dat we de doelstelling helemaal concreet hebben zonder te weten waaraan. Voorzitter wat dat betreft dan wat betreft de tweede termijn.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:47 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik snap wat de wethouder zegt, maar ik snap eerlijk gezegd niet zo goed zijn probleem. Hij begon heel goed met te zeggen dat wij het vertrouwen aan het college moeten geven voor verdere implementatie van intensivering van het armoedebeleid, helemaal mee eens. maar de zin die daarna kwam over het budget ja dan denk ik van daar zit dan toch wel wat licht, vandaar ook deze motie en wat mij betreft gaat uw toezegging dan ook niet ver genoeg want dat gaat niet over wat wij hier dan hebben gezegd in de motie. dat is meer in algemenen zin. Dus ik denk dat we hem dan toch maar in stemming moeten laten brengen mevrouw de voorzitter.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Lesman, SP.
  • 0:1 N. Lesman
   raadslid SP
   N. Lesman
   mogen we vijf minuten schorsing hebben
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   vijf minuten schorsing, prima, dan gaan we om 21.40 uur verder.
  • 0:4 schorsing
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de heer Lesman van de SP.
  • 0:28 N. Lesman
   raadslid SP
   N. Lesman
   Ja, dank u wel voorzitter. Allereerst willen wij gezegd hebben dat wij wel het volste vertrouwen hebben in de wethouders in de raad, maar wij vinden dit toch dermate belangrijk, de armoedebestrijding, dat wij toch de motie zullen gaan steunen. Maar nogmaals, dat is niet een motie van wantrouwen aan de ???????????? en de wethouder want ook zijn toezegging dat doet ons goed, maar het is gewoon even kracht bijzetten van wat wij in principe met de armoedebestrijding willen.
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan kan nu de motie in stemming gebracht worden. Hij staat onder 14.8 op uw i-pad. Wilt u hoofdelijke stemming of bij hand opsteking.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het mag wat mij betreft bij hand opsteking.
  • 0:51 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wil iedereen die voor deze motie is de hand opsteken. Dat is de fractie van de PvdA, fractie LB, fractie SP en de fractie GBS en de fractie van D'66. 10 voor en 12 tegen. Daarmee is de motie verworpen. Dan komen we nu bij het besluiten van agendapunt 14. U wordt voorgesteld de jaarstukken 2017 vast te stellen en het nadelig resultaat van €283.000,- ten laste van de algemene reserve te brengen. Kan iedereen met dit voorstel instemmen? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, wij stemmen ermee in, met uitzondering van het gedeelte wat we natuurlijk net hebben behandelt.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan kan wordt dit, meneer Van Beek, CU.
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik begrijp die niet, die laatste opmerking niet helemaal. Kunt u mij die uitleggen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Hofstra
  • 0:33 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Feitelijk begrotingstechnisch stemmen wij in met de Jaarrekening, want anders zouden wij inconsequent zijn en dan zouden wij, want dat was geen feitelijke begrotingswijziging, maar we willen hierbij wel zeggen dat we het jammer vinden dat dan €150.000,- die hier niet besteed is, niet op de een of andere manier in de toekomst extra wordt besteed incidenteel voor de intensivering van de armoedebestrijding.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel voor de toelichting. Kan iedereen hier verder mee instemmen? Dat is het geval, aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]
 • 15 Zienswijze ontwerpbegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 Wedeka
  • 15. Zienswijze ontwerpbegroting 2019 en meerjarenbegroting Wedeka (313,13 KB)15.1. Begroting 2019 Wedeka Bedrijven (299,47 KB)15.2. Brief Wedeka over begroting (274,9 KB)15.3. Zienswijze ontwerpbegroting 2019 en mjb 20192022 (188,86 KB)15.4. Aanbiedingsbrief Koers Wedeka (32,58 KB)15.5. Koers Wedeka (552,84 KB)
  • 0:33 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we aan bij agendapunt 15, zienswijze ontwerpbegroting 2019 en meerjarenbegroting Wedeka. Wie wenst daarover het woord te voeren. Dat zijn alle fracties, dan kom ik bij meneer Tamsma van de CU. Aan u het woord.
  • 1:14 A. Tamsma
   raadslid ChristenUnie
   A. Tamsma
   Dank u wel voorzitter. Ons wordt voorgelegd een begroting met een tekort, een tekort wat voor een groot deel ontstaat door een stuk rijksbeleid, maar ook mede wat groter wordt door een aantal uitgaven zoals het er staat; voor het verstevigen van het fundament van de organisatie. Als je alle stukken doorneemt dan bekruipt ons eigenlijk ook wel een gevoel van dat is één kant van de medaille, andere kant zou je het ook kunnen betitelen als achterstallig onderhoud. Achterstallig onderhoud wat ontstaan is ja in de aanloop naar het akkoord van Westerlee. Als je oude jaarverslagen erbij pakt en je kijkt naar de formatie dan zie je dus dat de formatie van Wedeka nog steeds krimpt, ook qua ambtelijk personeel, en nu straks ook in de begroting kleiner is dan voor het akkoord van Westerlee. Dus vandaar onze opmerking van; een stukje achterstallig onderhoud, wat los van de toekomstkoers en een aantal dingen zal hersteld moeten worden.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, even een vraag over achterstallig onderhoud. Achterstallig onderhoud voor gebouwen dat snap ik, lekt het dak of verzakt de fundering, kunt u misschien ietsje duidelijker zijn wat u vindt met achterstallig onderhoud wat de Wedeka betreft.
  • 0:58 A. Tamsma
   raadslid ChristenUnie
   A. Tamsma
   Jazeker meneer Pals. In feite wat je vaak ziet bij een organisatie in aanloop naar een fusie, en zo kun je het akkoord van Westerlee in feite ook zien want dat was eigenlijk ook een beoogde fusie tussen twee werkvoorzieningsschappen, of in ieder geval een samenwerking, dan zie je dat formatieplekken niet worden opgeschoven, je zag het hier in het stadhuis ook in aanloop naar de herindeling, en als dan die herindeling of in het geval van Wedeka een akkoord van Westerlee niet doorgaat, ja dan heb je een aantal open plekken en die zul je toch weer moeten gaan opvullen. Nou wat ook in de stukken staat, met een directeurswisseling is dat uitgesteld, dus ja nu is toch het moment aangebroken om toch die formatie weer op orde te brengen ook voor de huidige situatie. Helder?
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder meneer Tamsma.
  • 0:57 A. Tamsma
   raadslid ChristenUnie
   A. Tamsma
   Wedeka zat in het verleden in een relatief stabiele omgeving, in feite tot we kunnen zeggen tot de invoering van de participatiewet. Wij gaan er wel van uit dat met de huidige organisatie er wel vanuit wordt gegaan dat er wel op die onzekerheid kan worden ingespeeld en in feite dat we er niet tegenaan gaan lopen straks dat een reorganisatie zoals die was voorgenomen straks inderdaad ook niet kan doorgaan, dat we dan uiteindelijk wel te veel personeel hebben. Wat ik al zei een begroting met een tekort. Grotendeels te danken aan rijksbeleid, maar we gaan er wel vanuit dat het bestuur, net als in verleden, waar ze wel grip op hebben, dat ze dat inderdaad goed aansturen en wij wensen het bestuur daarbij veel wijsheid en succes toe.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan mevrouw Berndt van het CDA.
  • 1:3 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Voorzitter, als CDA fractie hebben we kennis genomen van de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 van Wedeka Bedrijven. Voorzitter voor ons is het reilen en zeilen van Wedeka van groot belang. Het gaat namelijk om veel werknemers en werkgelegenheid. Maar daarnaast ook over grote bedragen waarbij wij als deelnemende gemeente verantwoordelijk zijn voor de tekorten. Zoals terecht wordt aangegeven is er nog veel onduidelijkheid over de financiële situatie. En dit wordt inderdaad veroorzaakt door o.a. fluctuerende rijkssubsidies, daling van het aantal medewerkers, achterblijven van beschut werk en extra investeringen die nodig zijn voor personeel. En daarbij heb je dan een zeer beperkt inzicht over de resultaten voor 2018, zoals ook werd genoemd. In die prognose van de meerjarenbegroting vertaald zich dat naar oplopende tekorten. We moeten wel zeggen dat wij de indruk hebben dat de directie en het management hard werkt aan het fundament van de Wedeka Bedrijven en de doorontwikkeling tot een leer/werk bedrijf. Daar willen wij het voorlopig bij laten.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan geef ik het woord aan meneer Idema van de SP.
  • 0:24 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Wij kunnen instemmen met de beslispunten die voorliggen, we kunnen daar akkoord mee gaan, omdat wij het van wezenlijk belang vinden dat Wedeka Bedrijf de nieuwe koers inzet zoals beschreven is en dat het belangrijk is voor de continuïteit van het bedrijf om voldoende werk naar hun toe te trekken en ook te kunnen uitvoeren. Tot zover voorzitter.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja wij hebben het hier, volgens mij zelfs in de vorige vergadering, nog over Wedeka gehad en ik geloof dat wij de eerste vergadering na de vakantie of de tweede het er ook al weer over zullen hebben, ja we kunnen het gebruikelijke wel zeggen wat onze voorgangers zeggen. De begrotingspositie blijft zorgen baren, het is wel van belang dat wij voor de doelgroep, daar gaat het uiteindelijk om, dat wij in onze gemeente een faciliteit houden, een voorziening houden wat maakt dat deze doelgroep ook zinvol kan bijdragen aan de maatschappij. En in die zin is het voortbestaan van Wedeka natuurlijk van groot belang. Koersdocument komen we in de toekomst ook nog weer duidelijker over te spreken, voor nu zijn wij akkoord met het indienen van geen zienswijze, maar het is wel duidelijk dat hier nog niet het laatste woord over is gezegd. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Bieze, GBS.
  • 1:37 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben het er de afgelopen natuurlijk vaak over Wedeka gehad, eigenlijk altijd over ongeveer dezelfde problematiek, daling van de rijksbijdrage is daar de voornaamste oorzaak van en wij moeten de mensen gewoon blijven betalen volgens de CAO en dat is natuurlijk ook een goede zaak. Aan de andere kant hebben we ook te maken met een bedrijf wat gewoon goed presteert en waar de mensen die toch aan de onderkant van de arbeidsmarkten een beetje zitten, een zinvolle baan hebben en daar blijven we natuurlijk ook voor gaan, dat mensen zinvol in dat segment aan de slag kunnen blijven. Er dreigt dus een tekort, het is allemaal nog gebaseerd op indicatieve bedragen, maar ja 6,5 miljoen waarvan 2,75 voor Stadskanaal is een behoorlijk bedrag. Ik had één vraag over het dagelijks bestuur want het dagelijks bestuur heeft in meerderheid zich uitgesproken over de nieuwe koers. En ik ben wel benieuwd wie niet akkoord was met de nieuwe koers. Nou net als voorgaande sprekers zo kunnen wij akkoord gaan om geen zienswijze in te dienen en akkoord gaan met de meerjarenbegroting 2020-2022, maar onze zorg blijft. Dank u.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Klopstra, VVD.
  • 0:58 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Dank u wel voorzitter. Ja ook wij zijn van plan, nee wij zijn van mening dat geen zienswijze behoeft te worden ingediend. Wat wij aan de hand van deze stukken wel als vraag aan de wethouder hebben, aan het college hebben, even los van de enorme inkrimping rijksbijdrage, zijn er nog andere zorgpunten die het maken dat het bestuur van Wedeka alert moet blijven op de verdere ontwikkelingen. En dan doel ik met name op het gegeven dat het werk/leer bedrijf tracht heel veel mensen deel te laten uitmaken van de regulier arbeidsmarkt, de uitstroom, en dan toch ook het aanbod van werk waarvan ook in de verkiezingsperiode wel eens is geroepen van; neem mensen in dienst want we hebben wel werk, maar geen mensen die het willen of kunnen uitvoeren. Is dat nog steeds zo of is dat ook een zorgpunt voor de toekomst en moeten we er rekening mee houden dat er werkaanbod komt wat op zich door Wedeka Bedrijf niet eens kan worden uitgevoerd.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Klopstra. Meneer Mellies, LB.
  • 0:14 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou we kunnen kort zijn. We kunnen instemmen met de beslispunten. Wel zijn we natuurlijk zeer benieuwd naar de koers van de Wedeka in de komende jaren, maar we zullen er het in september en in oktober zie ik nog uitvoerig over hebben, dus hier wil ik het bij laten.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Pals, D'66.
  • 4:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Wedeka, we hebben het er vaak over, zullen het er vaak over hebben en wij de beslispunten zoals deze zijn of de zienswijze zoals die voorgelegd is ja op zich hebben we daar niet zoveel argumenten voor om daar op tegen te zijn. Alleen één vraag wat we in ieder geval over de zienswijze hebben zoals de brief die van 9 juli aan de raad is gestuurd is, even een nieuwsgierige vraag, waarom wordt het standpunt van de participatieraad, commissies en/of OR daar niet over gevraagd. Want de Wedeka zit in een fase van verandering en verbetering et cetera en ik neem aan dat in de wereld van de Wedeka dat, en ook voor de participatieraad, want je hebt het ook over Wmo geld et cetera, waarom worden die niet gevraagd voor een standpunt. Ik ben heel erg benieuwd wat voor standpunt die mensen zouden kunnen innemen bij de Wedeka. Vervolgens denk ik altijd van ja als ik dan weer de conceptbegroting van de Wedeka zie dan denk ik altijd van ja Wedeka is altijd consequent in het neerleggen van de begroting en dat moeten ze ook, maar aan de andere kant is er ook altijd weer een kleine vreugde want het bedrijfsresultaat is toch weer 1,4 miljoen verbeterd en dat is ieder jaar zo dus ja dan denk ik van het verrassingselement blijft altijd wat mij betreft voor de Wedeka. Wat ons een beetje zorgen baart is dat in de begroting de verrekening gehouden met de opname van beschut werk en we hebben er volgens mij al vaker over gehad, maar dat blijkt dat aanmelding van beschut werk ver achter te blijven bij het opgenomen quotum en ik vraag me toch werkelijk af zijn er nou werkelijk geen mensen te vinden die daarvoor in aanmerking komen. volgens mij heeft de wethouder daar in het verleden wel eens over geantwoord, maar misschien zou hij daar nog eens even weer kunnen herhalen wat daar nu aan gedaan kan worden en hoe het gaat. Vervolgens ja dan mevrouw de directeur van Wedeka, mevrouw Kalfsbeek, ja die opteert toch wel voor de nieuwe werkelijkheid eerlijk gezegd of de nieuwe eerlijkheid in haar brief. Ik vind het fantastisch of ja fantastisch eigenlijk denk ik van ja ik had dat er zo niet neergezet. Maar zei schrijft; naast natuurlijke uitstroom is geconstateerd dat enkele werkleiders niet meer capabel zijn om hun functie uit te voeren. Om incidenten door deze tekortkoming te voorkomen moeten deze werkleiders vervangen worden. Ik vind dat nogal een boute, nou ja bout ze zal helemaal gelijk hebben, maar ik had het nogmaals ik had het niet zo in de brief verwoord aan de raad en ik mag toch ook mevrouw Kalfsbeek als u daar toch een zienswijze in doet om dat soort zinnen eigenlijk niet op te laten nemen in dit soort brieven aan de raad. Want dat geeft voor ons alleen nog maar weer dat, het geeft alleen maar aanleiding tot onrust en onwetendheid van wat bedoelt ze daar nu mee. Ik bedoel werkleiders zijn toch mensen die in de overheidsdienst zijn die van de gemeente ambtenaren zijn en je zegt daar nogal wat. Als laatste voorzitter zou ik toch eens willen vragen van en dat vind ik dan weer een sluitzin waarvan ik denk ja. Hoe lang blijven wij een pilot. Want ik bedoel dat ze eindigt haar schrijven; naast versterking van het fundament zijn we zeer verheugd te kunnen melden dat voor Wedeka weer toekomstperspectief is in de doorontwikkeling naar een leer/werk bedrijf. Maar ik denk we hebben al zo lang een leer/werk bedrijf. En hoe lang blijft iets een pilot, ik bedoel wat gebeurd er met de ervaringen van de afgelopen jaren. En dan denk ik van ja wanneer heb je de status pilot wanneer ben je daar vanaf, dat is eigenlijk mijn vraag. Tot zover voorzitter.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. Tot zover het eerste termijn. Wethouder Hamster, aan u het woord.
  • 2:10 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, voorzitter ik dacht ik blijf op mijn plek zitten en toen kwam de heer Pals aan het woord. De heer Hofstra merkte het op inderdaad er is een drieluik van de vergaderingen over Wedeka. We zitten op dit moment in de middelste, we hebben de jaarrekening gehad en de begrotingswijziging 2018 en vanavond hebben we het over de begroting 2019, de meerjarenplan en misschien wel de meest belangrijke want dan hebben we het echt over wat is Wedeka, wat blijft ze voor ons doen, dat is de koers waar we het na de zomer over gaan hebben. En een hoop van de zaken die de heer Pals aan de orde stelt die hangen ook heel erg samen met de koers, dus ik probeer vandaag echt even op hoofdlijnen te antwoorden. Maar laat ik beginnen bij de constatering van de heer Tamsma, inderdaad dat de ambtelijke omvang die krimpt al jaren en een van de zaken dat we de reorganisatie zoals we die een aantal jaren geleden wel verwachtten niet doorvoeren is omdat wij constateren dat het personeelsbestand verouderd was. En het versneld uit laten stromen van mensen die toch al binnen een aantal jaren vanzelf uit zouden stromen, dat zou heel veel extra kosten met zich meebrengen plus waar wij juist zien dat mensen uitstromen is soms ook op plekken waar we mensen nodig hebben, ICT en dergelijke, P&O, daar blijven gewoon mensen nodig ook als Wedeka krimpt zullen we altijd de bepaalde functies een bepaalde omvang moeten houden. Dus vandaar ook, nou achterstallig onderhoud zou ik het niet willen noemen, maar ik begrijp wel dat de heer Tamsma daarop duidt, inderdaad heeft het een tijdje stil gestaan, mede ook door en naast het akkoord van Westerlee. GBS stelde de vraag; welke partner heeft niet ingestemd met de nieuwe koers. En toen heb ik meteen wat Appjes naar boven gestuurd van mag ik wel delen uit een DB vergadering, college vergaderingen zijn besloten en ik heb nog steeds het antwoord niet of ik daar aan mag delen of niet. Dus ik deel het u straks vertrouwelijk mee als u het goed vindt.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Een DB vergadering, ik ben er wel eens bij aanwezig geweest
  • 0:15 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nee, u bent bij een AB vergadering geweest, niet bij een DB vergadering. Ik zie de heer Klopstra al zijn hobby beoefenen, wellicht dat we aan het eind van mijn beantwoording het antwoord er is en dan probeer ik transparant te zijn.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh.
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter voor alle duidelijkheid, was het niet zo dat in de stukken stond dat Westerwolde het niet eens was.
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nou als dat in de stukken stond
  • 0:9 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik kijk even naar de heer Pals moet ik zeggen. Maar als je de stukken goed leest dan lees je dat denk ik tenzij de wethouder dat ontkent.
  • 2:04 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nee, dat zou ik nooit ontkennen. Een goed verstaander, ja. Participatieraad, commissies en OR. Waarom zijn die niet betrokken, vraagt de heer Pals. En dat is wel even relevant voor dit overleg, want we hebben het hier over een begroting, 2019. Daar waar het gaat over de koers, uiteraard daar worden onze participatieraad wel op aangehaakt, wij zijn gewend om de participatieraad te betrekken bij beleid en inderdaad wat ook onze inwoners raakt dus daar worden ze bij betrokken en intern als we het over dit soort wijzigingen gaat dan de OR van Wedeka is ook aangehaakt. En die heeft er natuurlijk ook gewoon alle recht om daar gewoon goed bij betrokken te zijn. en dus dat gebeurd gewoon keurig. Beschut werk, wat kan er aan gedaan worden. Nou voorzitter gezien de tijd en gezien het feit dat ik volgens mij vorige keer daar een 10 tot 15 minuten over gesproken heb wil ik de heer Pals aanraden nog even terug te luisteren, terug te lezen, wat we de laatste vergadering erover gezegd hebben. De brief aan de raad van mevrouw Kalfsbeek. U zegt van de nieuwe eerlijkheid, nou ik waardeer hem, u vraagt heel vaak transparantie van ons en vraagt door op het moment dat we nog niet het volledige beeld hebben neergelegd, ik denk dat mevrouw Kalfsbeek hier heel haarfijn heeft uitgelegd waarom zij acht dat het nodig is om deze wijzigingen door te voeren en nou dat verdient eerder applaus denk ik dan een afremmen. Dus voorzitter ik zou daar vooral niet af willen wijken. Tot slot de laatste vraag. We zijn al jaren een leer/werk bedrijf, dat kan ik ook niet zo goed duiden. Uiteraard is Wedeka al langer een bedrijf wat ook opleidingen kan verzorgen deels een opleidingsplek, het fenomeen leer/werk bedrijf als plek waar de participatiewet wordt uitgevoerd en waar mensen re-integreren kunnen en verder op kunnen werken in ontwikkeling dat is een hele nieuwe ontwikkeling en die zetten we in vanaf dit jaar en vanaf dit jaar gaan we er ook mee pilotten. Die insteek als koers met al die nieuwe doelgroepen vanuit de participatiewet is splinternieuw. Voorzitter tot zover.
  • 0:27 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. U wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen en de financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 te verwerken in de gemeentebegroting van 2019. Kan iedereen hiermee instemmen? Dat is het geval. Aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]
 • 16 Nota van uitgangspunten omgevingsplan
  • 16. Vaststellen nota van uitgangspunten omgevingsplan Stadskanaal (299,85 KB)16.1. Nota van uitgangspunten omgevingsplan (3,02 MB)
  • 0:20 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we nu bij agendapunt 16 en dan geef ik de voorzittershamer over aan meneer Klinkhamer.
  • 1:01 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Goed we zijn aangekomen bij agendapunt 16; vaststellen nota van uitgangspunten omgevingsplan Stadskanaal. Wie mag ik het woord hierover geven. Mevrouw Sterenborg aan u het woord.
  • 2:22 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   14 mei jongsleden hebben we de nota van uitgangspunten opiniërend besproken. Naar aanleiding daarvan heeft de CU enkele vragen gesteld. Hierbij willen we u bedanken voor de beantwoording. Uit de beantwoording blijkt dat ook deze nota van uitgangspunten nog werken het proces kan worden aangepast, het blijkt dus belangrijk dat we hier ook als raad nauw bij betrokken blijven. met name als we straks de nota van uitgangspunten gaan verwerken tot regels in het voorontwerp omgevingsplan. Ook geeft u aan dat het mogelijk is op basis van discussies met stakeholders en de gemeenteraad accenten worden gelegd in de nota van uitgangspunten naar aanleiding van het kompas per deelgebied. Hoe en wanneer denkt u dit te doen? Op bladzijde 10 bovenaan worden vier deelprojecten benoemd, de omgevingswet kent meerdere instrumenten, waaronder het programma. Zou dit niet een goede vijfde deelproject zijn voor o.a. zonneparken of centrum vernieuwing. Op bladzijde 11 zijn de kernopgaven genoemd, deze zijn volgens de CU goed weergegeven. We zien dat naar aanleiding van de discussie in de raadscommissie de term "behoud leefomgeving" is overgenomen. Dat vinden wij positief. Het landelijk gebied is verdeelt in Veenkoloniën en Westerwolde met verschillende standaarden. Volgens ons is het beter om Westerwolde, EAS(?) en Pagegebied van te maken, dus te verkleinen. En de rest landelijk gebied te noemen zodat de Veenkoloniën en Westerwolde komen te vervallen. Dit omdat o ok bij een gedeelte van het nu genoemde Westerwolde een groot gedeelte landbouw gebied is en hier dezelfde uitgangspunten zouden moeten gelden als die nu worden genoemd in de Veenkoloniën. Dan nog iets over de burgerparticipatie. Om de burgerparticipatie te verbeteren zouden er per wijk of dorp bijeenkomsten moeten worden georganiseerd om met inwoners en gebruikers van het gebied in gesprek te gaan om zo te vernemen wat zij van belang vinden in hun leefomgeving. Dat is toch tenslotte waar het om gaat en het omgevingsplan. Een gesprek met de wijkraden gezamenlijk vinden wij te summier. Tot zover onze eerste termijn.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 3:28 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter wij moeten vanavond een besluit nemen over de nota van uitgangspunten en daarmee hebben wij voor het omgevingsplan van de gemeente Stadskanaal en daarmee hebben wij nog niet alles ingevuld qua inhoud. Mevrouw Sterenborg zei het al namens de CU, er zullen dus nog heel wat discussies plaatsvinden over de precieze invulling. Wij hebben inderdaad, en dat hebben wij ook erg op prijs gesteld, in een raadscommissie dat concept uitgebreid besproken en u hebt er gelukkig ook wat mee gedaan. dus niet onderin de kast, maar u hebt een aantal suggesties gewoon overgenomen. Maar voorzitter het gaat natuurlijk over een heel belangrijk dossier. Dat nieuwe omgevingsplan dat komt in plaats van alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen en alle regels voor fysieke leefomgeving. En wat gezegd is over de Veenkoloniën/ Westerwolde en wat door de CU is ingebracht dat kunnen wij onderstrepen. Daar zijn wij het mee eens. wij moeten ook niet al te ingewikkeld doen, want als wij nog even goed de notitie lezen, laat ik eerst beginnen met te zeggen dat wij het in ieder geval jammer vinden dat het pas 1 januari 2021 operationeel wordt. wij hadden dat graag eerder gezien want hier gaat het over een aantal uitdagingen en wij doen met de pilot mee en wij kunnen alvast een beetje voorsorteren op de nieuwe aanpak. Want wat ons geweldig aanspreekt is dat als er nu activiteiten zijn die geen afbreuk doen aan de ambities, waarden en kwaliteit van Stadskanaal. Daar moet volgens ons gemeente Stadskanaal staan, dan is het natuurlijk toch geweldig onder het motto; ja mits. Ja u zegt zelf als college wij leggen de rode loper uit voor initiatieven, activiteiten, dereguleren en een gunstige vestigingsklimaat, u kiest als college voor een nieuwe start zegt u. Nou dat is ambities tonen. En het gaat dan voor een periode van 20 jaar. Gelukkig een evaluatie. Maar voorzitter laten wij vooruit zeggen als wij dus lezen dat u nog steeds zeg maar bij uitgangspunten en maatwerk over die regio zegt; ja die schadelijke veehouderij en misschien moeten wij wel extra regels maken voor die veehouderijontwikkeling en misschien moeten wij als het gaat over gewasbeschermingsbeleid ook wel eens extra's doen want het is allemaal zo slecht, dan kan ik u vooruit zeggen dat wij het daar niet mee eens zijn. Wij hebben Europees beleid, EU beleid, wij hebben richtlijnen en afspraken in de Europese Unie over deze dossiers, ik noem dat maar even als voorbeeld, wij hebben nationaal daar extra aanscherpingen vastgesteld en wij zijn niet van plan om mee te gaan in nog meer aanscherpingen voor de gemeente Stadskanaal. Dat staat dus haaks op wat u zegt; wij zeggen ja mits er goede initiatieven zijn. Wij houden ons aan de regels, maar wij willen geen extra regels. voorzitter
  • 0:01 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het is toch interessant uw bijdrage meneer Maarsingh, want u maakt mij helemaal wakker eerlijk gezegd, dat u, ik ben het helemaal eens hè, we hebben EU beleid en we hebben landenbeleid over, maar waarin bent u dan bang dat het in Stadskanaal dat wij, want eigenlijk zegt u; Stadskanaal neemt een uitzonderingspositie in ten opzichte van de rest van het land. Ten aanzien van het beleid bestrijdingsmiddelen et cetera. Landbouw en nou ja veehouderij wat u noemt.
  • 0:42 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou het is goed dat u dat even zegt, dat is een hele goede vraag. Nee, wij zijn helemaal niet bang, we hebben gewoon nog even gelezen misschien moeten we wel dit en dat en daarbij zeggen wij bij voorbaat nou dat gaan wij dus niet doen. Wij gaan gewoon dit plan uitvoeren. Wij zijn het ook eens met deze nota van uitgangspunten, het is nota bene voor 20 jaar en iedere vijf jaar evalueren en natuurlijk veranderd de wereld en onze inzichten en dan kunnen we er iedere vijf jaar eens even naar kijken. Want wij gaan ervanuit dat door deze aanpak het ook allemaal niet alleen eenvoudiger wordt, maar dat het ook nog goedkoper wordt. dat iedereen gemotiveerd wordt om iets te ondernemen.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   meneer Pals, D'66.
  • 0:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het is met nog niet duidelijk wat u nou precies wilt. U zegt over wat wilt u nou wat wij als raad niet doen en wel doen in dit plan.
  • 0:47 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou voorzitter ik was al bij de laatste twee regels, voorzitter wij zijn het eens met de opdeling van onze gemeente in 7 deelgebieden en zoals ik al zei, en dat werd ook door mevrouw Sterenborg gezegd, wij gaan, en daar zijn we het mee eens, bij de precieze invulling gaan wij natuurlijk, daar willen wij bij betrokken zijn en daar willen wij het nog even over hebben. het gaat hier over een nota van uitgangspunten en het gebruik van de invoering van het kompas zijn we het ook mee eens en we blijven graag op de hoogte van de voortgang en het CDA standpunt is; ga ermee aan de slag. En zo snel mogelijk. Wij zien het als een uitdaging. Dus dat willen wij, misschien kunt u nog vragen aan meneer Pals of hij nu tevreden is.
  • 0:10 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Meneer Maarsingh bedankt. Ik ga naar de volgende. Want er zijn nog meer sprekers die iets willen zeggen. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 3:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja interessante discussie ontvouwde zich hier tegenover mij. Voorzitter wij hebben het 14 mei al uitgebreid inderdaad hierover gehad, zijn wat opmerkingen destijds gemaakt en een vraag gesteld, zijn gedeeltelijk meegenomen, de algemene teneur die daaruit spreekt daar staan wij achter, dat ja mits verhaal en dat gaat toch ook een soort mate van flexibilisering als ik dat goed zeg vanuit misschien deregulering, dat kunnen we nog eens een keer dunnetjes overdoen maar wat ik wel interessant vind is wie bepaalt wat een goed initiatief is en daar zit hem nou juist de crux. Het spanningsveld is ook wel interessant wat wij hier zien tussen het vaststellen van zo'n nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan en ontwikkelingen die ons op dit moment inhalen en dan heb ik het over de zonneparken die gepland staan, dat spanningsveld is natuurlijk wel interessant en dan zien we dat in de praktijk wat is een goed initiatief en wat een goed initiatief is voor de gemeente Stadskanaal hoeft voor een bewoner van een bepaalde straat bijvoorbeeld geen goed initiatief te zijn. En daarom vinden wij het belangrijk als fractie van de PvdA dat de gemeenteraad van deze gemeente als vertegenwoordigers van de inwoners van de gemeente en als een laatste bewaker van de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente, dat wij bij grote ruimtelijke ontwikkelingen een stem houden in het kapittel als raad, dus dat het niet volledig een uitvoeringszaak van het college is. Wij hebben natuurlijk dit plan gelezen en we staan er ook achter, maar het is belangrijk om te zeggen dat dit inderdaad nog geen definitief stuk is. Andere fracties die hebben opmerkingen die een andere kant opgaan en waar die ook enige reserves in hebben, ik hoor mevrouw Sterenborg de precieze indeling van de gebieden noemen, meneer Maarsingh nam er ook een beetje een voorschotje op en zo zie je dat het accent van elke partij weer iets anders ligt. Meneer Maarsingh die heeft het over de landbouw regelgeving en de veeteelt en de akkerbouw regelgeving. Maar ik zal nog wel een vraag aan meneer Maarsingh willen stellen; waarom kunnen wij als gemeente Stadskanaal niet nog iets meer doen voor deze sector. Ik bedoel dat in de zin van gewasmiddelenbestrijding bijvoorbeeld of regels in de veeteelt. U vindt de nationale regelgeving voldoende. Daar kwam uw bijdrage op neer?
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:57 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter kijk, punt 1 hoeven wij, ik heb het als voorbeeld genoemd, je zou ook andere voorbeelden kunnen noemen, wij moeten een beetje voorzichtig zijn in zijn algemeenheid ook met de aankondiging dat het eenvoudiger moet. En dat als het goed is dat je ja zegt mits het voldoet aan, en daarnaast weer allerlei extra regels te bedenken voor welke sector ook zodat het uiteindelijk als uitkomst moeilijker is. En daarnaast vind ik, ja laten we maar gewoon eerlijk zeggen, wij vinden als je ondernemerschap wilt stimuleren en uit welke sector dat ondernemerschap ook komt dan moet je een aantrekkelijk speelveld maken en dat is niet een aantal regels die wij nationaal Europees hebben te ontzien, daar houdt iedereen zich aan, daar moet iedereen zich aan houden, en door innovatie wordt dat steeds beter, dat moet je stimuleren, maar niet bij voorbaat zeggen nu zullen wij op diverse terreinen een regelgeving hanteren die strakke of strenger is dan elders, nou dat moet je gewoon niet willen. Maar wij hebben er alle vertrouwen in voorzitter dat dat ook niet voorgesteld wordt, maar soms hoe goed ambtenaren ook zijn, de meeste ambtenaren zijn gewoon goed, bijna allemaal, net als andere mensen zeg maar, ze wijken niet af, maar goed u weet ook dat iedereen iets wil bedenken, en wij moeten nou voorkomen dat er weer nieuwe dingen worden bedacht, dat we er ook echt mee uit de voeten kunnen op een verantwoorde manier. Dus wij pleiten niet voor meer ruimte, wij pleiten er gewoon voor om met inachtneming van de regelgeving die we hebben ruimte te geven aan burgers en ondernemers
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   komt u tot een afronding meneer Maarsingh
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   dank u wel, dat is de bedoeling
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Hofstra.
  • 1:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dan heb ik het inderdaad wel goed begrepen meneer Maarsingh, ik denk ook dat het goed is, kijk sommige regels die zijn natuurlijk niet voor niks, dat moeten we ook voor ogen houden, maar ik denk dat het goed is in algemenen zin dat de landbouwsector welwillend door de overheid wordt benaderd, dat we uitgaan van vertrouwen en niet van wantrouwen, maar dat er ook van de sector dan verwacht mag worden, dat is misschien een beetje een onnodig detail nu, maar dat inderdaad die regels ook goed worden nageleefd. Ik heb aangegeven voorzitter wat wij belangrijk vinden, fractie van de PvdA, dat is dat er vanuit de volksvertegenwoordiging, vanuit de raad, een sterke stem blijft vooral als het projecten aangaat waarbij die ingrijpend zijn voor de ruimtelijke structuur en het is work in progress dus we zullen het hier vaker nog weer over hebben en tot zover onze bijdrage en wij zijn op dit moment met deze nota van uitgangspunten akkoord.
  • 0:01 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel meneer Hofstra. Dan kom ik bij meneer Kloptstra, VVD.
  • 0:34 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Dank u wel voorzitter. Ja wij vinden het een prachtig raamwerk om de toekomst mee in te gaan, daar kunnen we heel kort in zijn, en we hebben er alle vertrouwen in dat het college bijtijds bij de politiekgevoelige vraagstukken weer naar de raad terugkomt om leuke dingen te bespreken, goede plannen te maken en deze te checken in ons parlement hier. En ja het behoeft geen betoog, de VVD is fel tegenstander van overbodige regelgeving, dus wat dat betreft hebben we daar ook wel vertrouwen in, we zitten er dichtbij dit jaar en de komende vier of drieënhalf jaar nog. Dank u wel.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel meneer Kloptstra. Meneer Mellies, LB.
  • 2:34 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Goed we zijn al sinds 2016 volgens mij al bezig met dit proces, de nieuwe omgevingswet, de grootste operatie sinds de invoering van het sociale domein, dus dat is best wel ingrijpend. We zijn tussentijds goed geïnformeerd, we hebben een aantal algemene uitgangspunten vastgesteld, het "ja mits" principe hebben wij omarmd en de prachtige regel, meneer Maarsingh heeft hem al zo vaak genoemd, maar ik noem het nog een keer, dat wij in principe uitgaan van het de regel alle activiteiten die een bijdrage leveren of geen afbreuk doen aan de ambities waarin kwaliteiten van Stadskanaal zijn toegestaan. Ik heb in de raadscommissie al eens aangegeven dat die drie waarden, die ambities, de waarden en die kwaliteiten dat dat toch wel enige mate van subjectiviteit van uitgaat. Het is natuurlijk heel globaal en heel ja ambigu vastgesteld maar goed dit is een reis, ik noem het maar even een reis, er moet nog veel gebeuren het formele traject moet nog starten en het is zeer zeker belangrijk ook omdat het zo'n grote impact gaat hebben op onze bedrijfsvoering dat wij toch als raad daarin goed meegenomen worden en ik weet wel heel veel dingen die zijn nog niet vastgesteld ook landelijk niet, ik bedoel ik noem even een voorbeeldje, er zouden een aantal ministeriele regelingen nog vastgesteld worden, algemene maatregelen van bestuur, moet allemaal nog gebeuren waarin ook een heel hoop details vastgelegd worden op het gebied van milieu et cetera et cetera dus we weten ook niet of dit vorm gegeven gaat worden, wat we ook niet weten is of het allemaal digitaal wel allemaal gaat passen, de zogenaamde DSO, als laatste stap in de invoering van de omgevingswet gaat dat allemaal wel goed verlopen, daar zijn ook nogal wat hobbeltjes te nemen. Wat belangrijk is dat wij gewoon meegenomen worden en goed meegenomen worden ook in het formele traject en ik vraag me eigenlijk af en ik wil daar eigenlijk toch even richting mijn collega fracties toch wel een hengeltje uitgooien of er toch de behoefte bestaat om gaandeweg dit proces, gaandeweg deze reis, als het allemaal wat concreter wordt dat we daar toch bovenop zitten of het misschien een idee is dat wij daar toch eens een soort van commissie de boel gaan monitoren, want het is wel iets wat op ons afkomt, het is nu allemaal nog vaag en in kaders gegeven, maar straks gaat het ergens om. Zeggen jullie van; daar voelen wij wel voor? Daar wil ik het even bij laten voorzitter.
  • 0:14 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dat was het meneer Mellies. Misschien deze vraag meenemen in de tweede termijn. Mevrouw Sterenborg u wilt wat zeggen.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, u zegt dat ik die vraag mee moet nemen in tweede termijn, maar dan neem ik hem mee voor de tweede termijn.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, omdat hij namelijk een hengeltje uitgooit voor alle fractievoorzitters.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja, alle fractievoorzitters, dat ben ik niet.
  • 0:07 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja ik denk van voor alle fracties dus voor iedereen die hier. Dus akkoord? tweede termijn? Dan geef ik nu het woord aan de wethouder.
  • 6:09 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Ook dank aan de inbreng van de verschillende fracties. Het werd al even genoemd en ik schets het nog maar even, eigenlijk ben ik geneigd om te zeggen er wordt vanavond slechts van u gevraagd om in te stemmen met de uitgangspunten. De heer Mellies noemde ook van het is een grote ingrijpende operatie, nou wat voor termen er ook aan hangen, maar het is inderdaad een grote transitie en een groot proces en een groot belangrijk traject. De vraag voor vanavond ligt voor vindt u als raad dat wij op de goede weg zijn. en dan hebben we het enerzijds over de inhoud en anderzijds over het proces. U wordt gevraagd om verder mee te denken over het om de verdere opzet van het omgevingsplan, zijn ook van die mooie termen, nota van uitgangspunten, omgevingsplan, bestemmingsplan met verbrede reikwijdte en zo voort, maar deze nota is dus een kader voor het opstellen van het verdere omgevingsplan. Zeven deelgebieden worden voorgesteld, de zwaartepunten per deelgebied zijn aangegeven, zijn ook nog niet in beton gegoten, de CU geeft aan van zouden wij nog eens kunnen gaan kijken naar de verdeling, zo noem ik het maar even, Westerwolde, Veenkoloniën en Pagediep. Een prima voorstel om verder naar te kijken denk ik. De invoering 1 januari 2021, een van de fracties gaf ook aan, ik dacht de heer Maarsingh, dat duurt best nog wel lang, wat mij betreft had het wel eerder gemogen, op dit moment vraag ik mij, kijkende naar de workload even af want wij hebben nog genoeg te doen voor 1 januari 2021, maar dat doen wij met enthousiasme een voortvarendheid. De stelregel is ook al even genoemd, de bekende regel, alle activiteiten die een bijdrage leveren of geen afbreuk doen aan de ambities waren en kwaliteit van de gemeente Stadskanaal zijn toegestaan. Dat blijft een bepalende regel. U heeft nog een groot aantal vragen, ik kom daar straks nog even op terug, die vragen die snap ik, die vragen hebben wij ook, maar nog niet op alle vragen hebben wij antwoord, daar gaan we dus mee aan de slag, dat is ook in de raadscommissie vergadering gebleken, die vragen hebben wij allemaal genoteerd en nemen wij mee in de verdere uitwerking. En dat is ook de uitdaging maar ook onze verantwoordelijkheid richting de burgers en ondernemers om op een kwalitatief goede manier invulling te geven en uitvoering te geven aan de omgevingswet. De planprocedure die wij verder na vanavond hoop ik verder gaan inzetten die kent drie fases; het voorontwerp, een ontwerpfase en vaststellingsfase. En ik stel voor, was ook een van de vragen van meerdere fracties, hoe worden wij nu meegenomen in dat verdere proces, om op diezelfde manier met u te behandelen zoals wij dat gewend zijn, in een raadscommissievergadering. Hetzij informerend, hetzij opiniërend zodat u daar aan de voorkant ook iets van kunt vinden. Wij schrijven daartoe ook een participatieplan, de CU noemde even van ja de wijkraden in zijn totaliteit alleen bevragen mee te nemen vinden we eigenlijk niet afdoende, dat zou apart per wijkraad moeten kunnen, nou in het participatieplan geven wij nadrukkelijk aan hoe wij input willen halen van al onze partners, dus een suggestie die wij ook meenemen. Immers maatschappelijk draagvlak en participatie zijn gewoon kernbegrippen in dit hele proces. Wanneer komen wij met die voorstellen. In ieder geval dit najaar nog stel ik mij zo voor en daartoe zullen wij dan een gepaste datum vinden in een van uw commissievergaderingen. Het CDA zegt ga er mee aan de slag, ik zou willen zeggen wij doen niet anders. ik noemde net al even we hebben nog veel werk te doen dus dat blijven wij ook doen. De PvdA zegt van wie bepaalt nu straks eigenlijk het goede initiatief, nou ja dat soort vragen moet duidelijk worden bij de verdere uitwerking. Ik begrijp het spanningsveld, u zegt nadrukkelijk van wanneer zijn wij nu als raad weer aan zet. Ook nu hebben wij bij grote projecten de gebruikelijke werkwijze om die apart aan u voor te leggen, zonneparken is daar een voorbeeld van, ik stel mij zo voor dat wij dat ook gewoon blijven doen waar het gaat om grote ruimtelijke inpassingen. De VVD zegt van check het bij ons in het parlement, ik vind het wel een mooie, een ietwat ander woord dan raad zoals wij gewend zijn, maar ik heb u het proces al uitgelegd dus dat lijkt me duidelijk genoeg in de raadscommissie kom ik daar bij u op terug. LB zegt van; neem ons mee op reis. Dat zullen we op dezelfde manier inderdaad blijven doen en het wordt een spannende uitdagende reis met positieve uitkomsten als het aan mij ligt en wij zullen u als raad daarin goed meenemen. U heeft nog een vraag aan de raad gesteld van wat denkt u over monitoren en dat antwoord laat ik ook maar aan u als raad. Tot zover voorzitter.
  • 0:29 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel wethouder. Dan komen we even bij het volgende punt dat is het punt van de heer Mellies waar hij het verzoek doet aan alle fracties om een commissie in te stellen, of tenminste om een commissieavond deze informatie te delen met elkaar. Wie wil hier op reageren vanuit de fractie. Alle fracties. Begin ik met mevrouw Sterenborg.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter ik zag ook meneer Mellies zelf zijn vinger omhoog doen, misschien is wil hij nog wat toelichten of
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Meneer Mellies ga uw gang.
  • 0:22 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Kijk, even een balletje hoor, maar we hebben natuurlijk op dit moment al een hoorcommissie zienswijzen bestemmingsplannen die, nou ja ik heb nog nooit meegemaakt dat die ooit aan het werk gezet is, maar misschien is het een idee om die commissie ook te gebruiken, mochten de fracties er iets voor voelen, om die commissie te gebruiken om dus dit proces, die reis te gaan monitoren.
  • 0:10 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Zullen we gewoon de volgorde nemen van iedere fractie even zijn woord doen, dan begin ik bij mevrouw Sterenborg, want u was al begonnen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Alleen op deze vraag of de hele tweede termijn.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Op de vraag van meneer Mellies.
  • 0:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Op dit moment zie ik daar niet zoveel in om daar een commissie voor op te tuigen. Het lijkt me juist heel goed om in raadscommissies, gewoon die we gebruikelijk hebben, om daarbij bijgepraat te worden en daarmee te zien hoe we daarmee uitkomen.
  • 0:6 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Klopstra.
  • 1:32 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, ik begrijp de vraag van de heer Mellies wel. indachtig de behoefte die hij regelmatig uitspreekt om, niet alleen over dit onderwerp, maar ook over allerlei andere onderwerpen, commissies in te voeren. Het is ook niet voor niks dat ik in de eerste termijn het woord parlement gebruikte omdat ik al aanvoelde dat dit voorstel er aan zat te komen. Ik ben daar principieel op tegen. En waarom ben ik daar principieel op tegen, omdat je als je in een kleine setting als deze gemeenteraad over al dit soort onderwerpen commissies gaat invoeren, je eigenlijk datgene doet wat een wethouder moet doen, namelijk het besturen van deze gemeente. Daar hebben we een college voor, die hebben we daarvoor aangesteld, die kun je opiniërend in de commissie bevragen en wat meer scherp in de gemeenteraad vragen stellen als je vindt dat het allemaal anders had gemoeten, maar om voor elk onderwerp nu een commissie in te voeren. een raad is er om toezicht te houden en toezichthouder wil zeggen dat je probeert te begrijpen wat er gebeurd en dan op hoofdlijnen en wil je alles gaan weten, want dat is het gevolg van een commissie, die wil alles weten, nou neem van mij aan meneer Mellies dat als u alles weet dan begrijpt u er niks meer van. Zo werkt dat namelijk als je heel veel weet. Als je eigenlijk alles weet. Dus mijn advies, mijn suggestie is dat we niet voor allerlei zaken commissies gaan invoeren, we hebben een college die uitstekend zijn werk doet en als dat ineens blijkt niet meer uitstekend te gaan dan hebben we wat te bespreken, maar in deze raad. Dank u wel.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel meneer Klopstra. Meneer Mellies u wou reageren?
  • 1:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja ik wil er toch op reageren, kijk ik bedoel de commissie is er juist voor, kijk we hebben natuurlijk naast het controleren en toezicht natuurlijk ook een kader stellende rol. En als wij het hier hebben over een invoering van een wet, dat gebeurd niet elke week, en vooral ook een wet die zo ingrijpend is in onze leefomgeving, dan vind ik het niet meer dan normaal dat wij als raad daar onze rol in nemen en daar naartoe werken. ja en dus ook weten waar het college het over heeft want het gaat ergens om, het is niet zomaar even een kleine verordening om afval te gaan ruimen hier in de gemeente, nee het is complex. En ik denk dat het goed is dat we dat tot aan die invoering van die wet dat we daar er bovenop zitten en vragen die er leven stellen zodat we maar heel goed beslagen ter ijs komen op het moment dat die omgevingswet ingevoerd wordt. Kijk en dan kan om mijn part die commissie ook gewoon stoppen want dan is die ook wel ingevoerd.
  • 0:20 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Als laatste krijgt u nog even het woord meneer Klopstra, want ik wil wel graag een rondje maken, dat iedereen even de vraag van meneer Mellies kan beantwoorden want anders komen we heel snel in een debatstuk van want u was wel duidelijk in uw betoog meneer Klopstra en u bent ook heel duidelijk daarin, dus ik wil even eerst verder met meneer Hofstra.
  • 0:53 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel voorzitter. Ik snap de behoefte van meneer Mellies, ik ben het ook met hem eens dat het hier gaat om een kader stellende rol van onze raad en niet om een controlerende rol dus wij stellen het kader vast waarbinnen het college dan gaat werken. ik zit me wel even af te vragen of het op dit moment praktisch is om te doen, mevrouw Brongers die had het erover dat we richting het najaar hier weer over komen te spreken in een raadscommissie setting, ik stel me zo voor dat als daar aanleiding is dat er bijvoorbeeld zaken bijvoorbeeld uitgediept moeten worden of dat daar een behoefte voor leeft, dat dan bijvoorbeeld de hoorcommissie ook daar een rol in zou kunnen vervullen, maar om dat nu meteen al te doen volgens mij moeten we hem even getrapt inbouwen.
  • 0:6 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw Ham, SP.
  • 0:01 J. Ham
   raadslid SP
   J. Ham
   Wij zien op dit moment niet de noodzaak om een commissie in te stellen. Tot op heden worden we over dit omgevingsplan goed geinformeerd en hebben net van de wethouder kunnen horen dat ze ook van plan is om dit te blijven doen. dus dat is voor ons voldoende.
  • 0:05 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:48 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter wij zijn wel voorstander van het instellen van een commissie. Als ik de wethouder zo hoor, dat hij zegt van ja en wij willen graag dat u verder meedenkt met de invulling van het geheel, er zijn ook veel vragen, dus een hoge ?????????? participaties en kernbegrip, dan denk ik van wij hebben een commissie zienswijze waarin we zienswijzen bespreken van bestemmingsplannen. We hebben nu hier een hele grote wetswijziging liggen, met grote gevolgen de komende jaren en ik denk dat het goed zou zijn, en ik ben het wel eens met de heer Hofstra, op het moment waarop dat zou moeten gebeuren dat die commissie actief wordt, maar ik ben er wel voorstander van om een dergelijke commissie, dus de commissie zienswijze, hiermee aan de slag te laten gaan. Dank u.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Pals, D'66.
  • 1:48 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, wij zijn principieel voor, net zo goed als meneer Klopstra principieel tegen is. En de principe zit hem hier in denk ik dat wat al heel veel mensen nu, collega's hebben benadrukt, we hebben te maken met een van de grootste onderwerp Omgevingsplan en de grootste verandering in ons gebied en daar hebben we te maken, we moeten ook niet vergeten we zijn een pilotproject, dat geeft ons een extra verantwoording om het goed te doen en ik denk dat het heel goed is, maar ik luister naar de woorden van meneer Mellies dat hij het ook vanavond niet voor elkaar wil hebben, het is een goed voorstel denk ik om mee te nemen in de komende tijd en wat meneer Hofstra zegt nou wellicht getrapt meenemen als mevrouw Brongers in het najaar weer terugkomt met de Omgevingsplan, maar het lijkt mij omgekeerd voor het college ook mooi dat ze een commissie hebben waarop zij ook terug kunnen vallen. Die ze eens een keer kunnen consulteren, waar ze hun vragen neer kunnen leggen, een commissie die het uitwerkt en een commissie die kan reflecteren op een plan die eigenlijk in een raadscommissie wordt neergelegd. Want hoe dan ook een raadscommissie blijft altijd een lastige avond altijd omdat je met zijn allen hier zit, wordt heel veel over je heen gestort en daar moet je het dan maar mee doen. Terwijl als je een commissie hebt die kan net als een rekeningcommissie legt heel veel dingen in de week en ik denk dat dat alleen maar goed is en dat zal denk ik alleen maar voor besluitvorming en voor om deze wet goed aan te pakken en nogmaals we zijn een pilotgemeente. Ik denk ook als pilotgemeente hebben we ook een verantwoording om als raad en college het heel goed te doen.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter wij hebben geen enkele behoefte aan weer een commissie. Nog even en dan krijgen we nog een commissie stiekum
  • 0:00 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dat was uw eindconclusie meneer Maarsingh of komt er ook nog een onderbouwing bij.
  • 1:18 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, ik wil dat nog even onderbouwing. Wij hebben al een aantal commissie die hun werk goed doen, maar om nou even die hoorcommissie als voorbeeld te nemen, de laatste drie jaar is die niet bij elkaar geweest en dat is alleen maar goed want dan gaat het goed in de uitvoering van zaken in de ruimtelijke ordening, dus dat is alleen maar positief. En wij hebben een hele goede ervaring met als er nog even een onderwerp is waar je elkaar voor in de ogen moet kijken ??????????, die raadscommissie betrekt toch het hele parlement bij de ontwikkeling van zo'n plan. Om dat woord ook maar eens even te noemen, wat is er nu beter. En er moeten niet allerlei commissies zijn die dat allemaal nou ja goed, voorzitter wij hebben er geen enkele behoefte aan. Wij willen ook niet op de stoel van het college gaan zitten en ook niet op de stoel van de ambtenaren, laat het college nou de spelregels weten en hun werk doen en dan kunnen wij daar als raad het nodige over zeggen, dat is het mooiste wat er is, dat is democratie en voorzitter dit was ook direct onze tweede termijn. Ga maar gauw aan de slag want dan gebeurd er tenminste wat. En bovendien wij moeten niet denken dat de wereld nu ineens veranderd met een omgevingsplan, dat de hele wereld veranderd, wij gaan het verbeteren.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Meneer Maarsingh kunt u even tot een afronding komen? Dat was het? Dank u wel.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Meneer Mellies u wou nog reageren. Op meneer Maarsingh neem ik aan. Kunt u het wel kort houden?
  • 0:21 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Jazeker, ik hoor dat er geen steun is voor zo'n commissie, nou laat ik het van deze kant dan zo zeggen dat ik ben bang of ik denk dat hier veel te licht tegenaan gekeken wordt, wij gaan wel aan de slag met de diepte in omdat wij vinden dat het heel belangrijk is en niet nodig te zijner tijd dat alle fracties ???????????? er bij aan willen schuiven. En hier wil ik het maar bij laten denk ik.
  • 0:08 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel meneer Mellies. Nou ja u zegt het al u bespeurd geen meerderheid die bespeur ik ook geen meerderheid. Mijn vraag is wel of er een behoefte is aan een tweede termijn. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:35 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel voorzitter. Het is goed om te horen dat de burgerparticipatie een kernbegrip is en u noemde net dat er een participatieplan komt. Ik neem aan dat dit terugkomt in de commissie dat u dat bedoelde hoe dat participatieplan er precies uit gaat zien. Verder is noemde ik in mijn eerste termijn het programma, dat is een instrument die aangereikt wordt en het zou jammer zijn om die niet te gebruiken. Mijn vraag is of u daar nog naar wilt kijken of er misschien of er toch een waardevolle toevoeging is. Tot zover.
  • 0:6 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Mevrouw Brongers, wethouder.
  • 0:8 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik doe het maar even vanaf deze plek. Uw laatste vraag neem ik mee in de verdere uitwerkingen over het programma.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Fijn dank u wel.
  • 0:42 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel. Goed dan kunnen wij verder, u wordt voorgesteld om de nota van uitgangspunten omgevingsplan Stadskanaal vast te stellen. Kan iedereen hiermee instemmen. Ik zie iedereen knikken, ja, dan is ie bij dezen aangenomen. [voorzitter klopt met hamer]En dan ga ik verder. Draag ik het weer over of moet ik doorgaan mevrouw Sterenborg. U zegt het maar.
 • 17 Veiligheidsregio Groningen jaarrekening 2017 en conceptbegroting 2019
  • 17. Veiligheidsregio Groningen jaarrekening 2017 en conceptbegroting 2019 (342,89 KB)17.2. Zienswijze college conceptbegroting 2019 (99,05 KB)17.3. Concept zienswijze raad (272,49 KB)17.4. Meerjarenkoers VRG 20182021 Grip op risicos (10,76 MB)
  • 0:44 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed dan komen we nu bij agendapunt 17; Veiligheidsregio Groningen, jaarrekening 2017 en de conceptbegroting 2019. Wie wenst daarover het woord te voeren. Ik zie twee mensen die de hand opsteken. Meneer Van Beek, CU.
  • 2:57 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja voorzitter dank u wel. Veiligheid is belangrijk denk ik voor elke inwoner hier in Stadskanaal, en natuurlijk ook voor de provincie Groningen. Veiligheidsregio loopt nu 4 jaar, als je alles zo leest dan staat de organisatie en dat is ook wel een compliment waard. Een ander compliment wat ik eigenlijk eerst uit wil delen is naar alle beroepsmensen en de vrijwilligers die toch bezig zijn tijdens hun taak om voor onze veiligheid te zorgen. Ik denk dat dat een groot goed is en daar moeten wij dankbaar voor zijn dat die mensen dat willen doen. Dus ik hoop dat de portefeuillehouder onze complimenten over brengt. We begrijpen ook dat u de zienswijze voor 6 juni reeds heeft ingeleverd anders kon die niet meegenomen worden bij de behandeling van de begroting in het algemeen bestuur van de VRG. Ik wil niet teveel uitweiden, ik bedoel jullie hebben het allemaal kunnen lezen dat er een positief resultaat uiteindelijk bij de jaarverslag en de jaarrekening was van ruim 2,2 miljoen. wat vervolgens verdeelt is over allerlei potjes, u heeft het allemaal kunnen lezen. Ik wil eigenlijk alleen over de meerjarenkoers zou ik een opmerking willen maken. Je ziet dat de VRG bezig is met de verschuiving van zijn taken. Preventie komt meer naar voren bij bijvoorbeeld de brandweerzorg en bij de crisisbeheersing zie je dat er een andere domeinen dan alleen de fysieke veiligheid wordt betrokken, wordt meer proactief wordt er dan gewerkt. Alleen als je dus gaat kijken naar andere domeinen, we hebben het net natuurlijk over het omgevingsplan gehad en ja ik lees toch in die meerjarenkoers ook dat de VRG zegt van ja wij willen ons ook bezig gaan houden met de omgevingswet. En dan denk ik wacht even daar moeten wij dus ook weer aanhaken als gemeente zijnde, dat we niet allerlei dingen naast elkaar gaan doen, maar met elkaar. En ik lees in het stuk ook wel dat samenwerking zeer hoog genoteerd staat in de veiligheidsregio. Dat is op zich ook een goede zaak en ik vraag eigenlijk alleen of wij vragen van het college om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de VRG want er zijn ontzettend veel dingen gaande. Ik bedoel dan heb je het over aardbevingen, buurtbrandweerzorg, maar ook een lokaal pluspakket wat eventueel afgenomen zou kunnen worden. Wij vragen eigenlijk alleen maar; hou de vinger aan de pols, blijf goed in overleg en houd ons op de hoogte. Tot zover.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:38 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter, veiligheid daar zal niemand op tegen zijn, maar dat geeft een heel goed gevoel voor iedere burger in de samenleving. De mensen die het werk doen die zouden wij denken wij vaak wat meer gesteund moeten zich wat meer gesteund moeten voelen soms. Kijk vroeger was het zo toen ik een kleine jongen was, dat is lang geleden, dan hoefden wij de politie maar op de fiets te zien en dan wisten wij al precies wat wij moesten doen of wat we niet moesten doen. Voorzitter maar wij zijn het eens met uw zienswijze om het niet te lang te maken, maar wij hebben nog wel even één vraag. Wij hebben een positief resultaat, we hebben het al veel over geld gehad vanavond, van €2.2290.00,- dat gaan wij reserveren. Wij hebben het eigen vermogen is inmiddels in 2017 7 miljoen, gaat natuurlijk ook veel geld om. Hiervan is 2,8 in weerstandsvermogen, wat is nou eigenlijk de reden dat, wou ik maar zeggen bij deze cijfers en bij deze eigen vermogen situaties de resultaten toch weer opgestapeld worden. Is daar nu een reden voor, zijn er ook grenzen aan of want wij kunnen natuurlijk ook dat geld gewoon weer terugkrijgen wat er teveel is. Is dat regulier besluitvorming, dat is even een vraag. Verder doen wij niet lastig over uw voorstel, dat begrijpt u, daar zijn we het mee eens.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Maarsingh. Wethouder Hamster.
  • 1:08 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter nou werd ik bijna geneigd u doet toch niet moeilijk het is wel klaar nu, maar nee ik zal gaan antwoorden. Twee vragen kan ik beantwoorden vanuit het algemeen bestuur dat al heeft plaatsgevonden. In het algemeen bestuur is afgesproken dat er pragmatisch omgegaan wordt met de zienswijzen die nog wel binnen mochten komen en aanleiding zouden geven tot het aanpassen van deze stukken, volgens mij is dat niet het geval voor de zienswijze die u nu op het punt staat in te dienen. Maar er wordt gewoon wel kennis van genomen voor zover dat nog niet aan de voorkant al gedaan was. Wat betreft de resultaten, u noemt het; worden zo mooi opgestapeld. Inderdaad een deel van het resultaat wordt gereserveerd, nee het volledig resultaat wordt gereserveerd in verschillende potten, zo moet ik het zeggen. En één daarvan is verwachtte frictie bij de doorontwikkelingen. En één pot die u wellicht ook heeft zien staan is het deel waarvan besloten is om het terug te geven aan de gemeente. Dat vond ik ook een interessante constructie maar er is besloten om een deel terug te geven aan de gemeente, dat is voorlopig geparkeerd in een reserve. Maar dat is een besluit van het AB, wat er met dit soort ja overschotten gedaan wordt en ik weet dat de vorige portefeuillehouder altijd heel scherp was op het niet oppotten van middelen en ik zal ook dat aan de nieuwe portefeuillehouder over gaan dragen dat Stadskanaal de houding wel heeft in GR'en van als er gelden overblijven die niet echt dringend in de GR behouden moeten worden, dat die mooi terug kunnen naar de gemeente. En wat ik ook over zal dragen en wat u van dit college gewend bent is de neiging dat u op de hoogte zullen houden van ontwikkelingen waar die ook plaats mochten vinden zoals nu vanavond expliciet verzocht door de heer Van Beek van de CU. Voorzitter volgens mij waren dat de twee vragen.
  • 0:27 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn. Nee, dat is niet het geval. U wordt voorgesteld de jaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio voor kennisgeving aan te nemen, in te stemmen met het door het college ingediende zienswijze op de conceptbegroting 2019 en de zienswijze op de meerjarenkoers, grip op risico's, in te dienen. Kan eenieder daarmee instemmen? [voorzitter klopt met hamer] Aldus besloten.
 • 18 Sluiting
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan kom ik nu bij de sluiting. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel, ik kom even naar voren want eigenlijk wou ik
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Eigenlijk wou u wat zeggen. Ga uw gang.
  • 2:01 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik denk zo voor het zomerreces grijp ik mijn kans nog eventjes om hier de hele raad even zo mooi toe te spreken. Het college toe te spreken, ambtenaren en dergelijke, want het is natuurlijk allemaal flauwekul want iedereen die wil gewoon weg naar een drankje en een hapje, ik snap dat allemaal wel. Wij hebben natuurlijk een roerige tijd achter de rug, ik bedoel daar hoeven wij geen doekjes om te winden, dat is gewoon zo. ik bedoel wij hebben afscheid genomen van onze vorige burgemeester, jullie hebben allemaal kennis kunnen maken met onze nieuwe waarnemend burgemeester, maar in de tussentijd is er heel wat gebeurd, niet alleen hier binnen de raad, ook binnen het college natuurlijk. En er zijn een aantal taken zijn daar overgenomen en ik bedoel dan kijk ik met name eventjes naar jou Ingrid, ik kijk ook eventjes naar meneer Boels, de voorganger van de vorige raad nog, die is er ook nog, dus welkom, voor jou helaas geen bos bloemen, Theo die wil ik natuurlijk ook eventjes daarbij betrekken, maar ook Goedhart, ik bedoel dat zijn toch de drie personen die hier het voorzitterschap overgenomen hebben tijdens de raadsvergaderingen en de commissievergaderingen en die zijn toch wel eens wat lastig en wat roerig geweest en wij hebben het ze niet altijd even makkelijk gemaakt, wij als raad, dus ik denk dat een woord van dank naar jullie drieën op zijn plaats is en dat willen wij even vergezeld laten gaan van een bloemetje en ik wil eigenlijk een applaus voor deze drie mensen. Dan geef ik toch maar weer het woord aan onze voorzitter van vanavond want ik wil niet alles overnemen.
  • 0:28 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank je wel meneer Van Beek. Bedankt voor de bloemen en bedankt voor de woorden. Ik wil u ook namens deze plaats allemaal een heel goed zomerreces toewensen, dat we even tot rust kunnen komen en dat we vol enthousiasme mekaar straks in september weer zien en hopelijk ook in goede gezondheid. Iedereen wel thuis en een goede zomer toegewenst. Dan sluit ik nu de vergadering. [voorzitter klopt met hamer]