Raadsinformatie

Raadsvergadering 15 oktober 2018

Naam
Download het audiobestand (57,04 MB)
Download de gesproken tekst (800,92 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (32,84 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 24 september 201..
 • 6 Inlichtingen college
 • 7 Lijst met ingekomen stukken (18024132)
 • 8 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Koers Wedeka
 • 13 Blijverslening
 • 14 Invulling rekenkamerfunctie
 • 15 Beleidsprioriteiten politie inzet 2019
 • 16 Bezwaarschrift tegen vaststelling omge..
 • 16a Verantwoording fractievergoedingen
 • 17 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:21 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Welkom dames en heren. In mijn instructies staat; we beginnen om 19.30 uur stipt. Dat is dan niet helemaal gelukt, maar u heeft wel allemaal koffie en u krijgt zelfs nu nog taart. En ik denk dat ik Linda even moet vragen waarom.
  • 0:22 L. Huizing
   raadslid VVD, Wethouder (VVD)
   L. Huizing
   Ja de taart is natuurlijk vanwege de geboorte van onze dochter Einara, van 27 juni, en aangezien mijn verlof is geëindigd ben ik hier nu weer. Ik vond dit wel een mooi moment om even te trakteren en jullie nogmaals te bedanken voor de kaarten, bloemen, knuffel en medeleven voor alles. Dank je wel.
 • 2 Mededelingen
  • 2:46 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank je wel. Jan van Calker is er niet deze keer heb ik begrepen en daar zullen wij bij een volgende gelegenheid op gepaste wijze afscheid van nemen. Hans Klopstra, jongens wie zit hier nou voor, gaat nu al fout. Hans Klopstra is ook niet aanwezig, dat wist ik, maar die komt gewoon niet, dus die krijgt ook niet de volgende keer bloemen, dat is een hele andere mededeling. In het kader van een hele andere mededeling wil ik ook even stilstaan bij het feit dat wij ontvangen hebben de kaart van het overlijden van Jacob, of ik begrijp beter bekend Jaap Harders. Vandaag is hij begraven, gecremeerd, hij is niet voor iedereen kent hem persoonlijk of heeft met hem in de raad gezeten want hij heeft in 1994 is hij heeft hij afscheid genomen van de raad, maar hij heeft wel sinds 1969 in de raad gezeten en daarmee 25 jaar lang raadslid van deze gemeente geweest. Het leek ons gepast om daar even met een minuut stilte bij stil te staan. (1 minuut stilte) Dank u wel. Zijn er nog andere mededelingen te doen van persoonlijke of minder persoonlijke aard op dit moment. Nee, dank u wel.
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
  • 0:24 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan gaan we naar de insprekers. Ik heb begrepen dat zich één inspreker gemeld heeft, de heer Lieberom. U heeft 5 minuten de tijd om de raad toe te spreken.
  • 3:4 dhr. N. Lieberom
   Goedenavond burgemeester, wethouders, raadsleden en belangstellenden op de tribune. Vanavond staat de koers van Wedeka op de agenda. U zult wel denken waarover moet er dan nog ingesproken worden door iemand van de ondernemingsraad van Wedeka. Het verhaal is duidelijk er ligt een plan, er ligt een plan waarbij Wedeka zich ontwikkelt van SW bedrijf naar leerwerkbedrijf. Wedeka het pareltje van de kanaalstreek het bedrijf waar heel veel mensen uit onze gemeente een mooie werkplek hebben. Een passende werkplek. Van productiebedrijf naar leerwerkbedrijf en wat horen wij als OR dan? De gemeente Stadskanaal staat niet te trappelen van ongeduld om er mee te beginnen, nee de gemeente wil eerst een proef. Wedeka krijgt een proefperiode van anderhalf jaar om zich te bewijzen. Wat moeten wij bewijzen dan? Volgens uw eigen notities zijn wij heel goed in staat om mensen te begeleiden te ontwikkelen en te laten doorstromen. Op dit moment doen we dit via detachering en begeleid werken. Nu willen we mensen vanuit de bijstand arbeidsfit maken met een mooi woord en ook nog vakvaardigheden leren waardoor ze makkelijker een baan kunnen krijgen en u twijfelt. Als er een betrouwbare partner is in zakendoen is het wel Wedeka. Heeft u bij het afsluiten met contracten bij anderen ook getwijfeld, heeft u daar ook een proefperiode afgesproken. Nee daar werden direct contracten van 5 tot 10 jaar afgesproken. Ja, er is een nieuwe directeur, even wennen. Ze heeft in opdracht van u een plan geschreven een nieuwe koers, ook even wennen, maar twijfelen nee dat kan niet, dat hebben wij als OR ook nooit gedaan. Waarom niet, omdat het voor ons helder is dat er geen alternatieven zijn. Omdat we geloven in onze toekomst, omdat we geloven in dit plan. Ik heb hier namens de OR vaker gestaan met een vraag of een verzoek. Ik vraag u dan ook als raad om vanavond te besluiten dat u volledig achter ons staat en dat u gaat voor de toekomst van Wedeka, dat u gaat voor de nieuwe koers van Wedeka. Onze medewerkers zullen u dankbaar zijn omdat ze dan zekerheid hebben. Nu moeten ze nog anderhalf jaar wachten gaat het door of worden we alsnog een afbouwbedrijf. Geef onze medewerkers alsjeblieft rust en zekerheid. Ga gewoon voor de koers. Geloof in Wedeka. U heeft jaren gelden besloten om een TDC in ter richten. Een TDC bedoeld om mensen vanuit de bijstand te leiden naar een baan. Wij hebben daar altijd van gezegd dat kunnen wij ook. Wij hebben immers de expertise als het gaat om mensen arbeidsfit te maken, wij hebben de werksoorten om mensen te ontwikkelen, wij hebben de contacten. Wij van de ondernemingsraad geloven in de toekomst wij geloven in de koers nu u nog. Ik dank u wel.
  • 0:30 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Ik moet even er aan wennen dat u als lid van de OR de gemeenteraad toespreekt, maar u boodschap was helder en zal neem ik aan betrokken worden bij de beantwoording en de discussie rond Wedeka. Zijn er nog verduidelijkende vragen aan de heer Lieberom. Een zie ik, de heer Mellies, LB.
  • 0:08 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Even concreet meneer Lieberom, waar bent u nu bang voor als ik vragen mag. Ik hoor u net zeggen dat er onrust is op de werkvloer. Bedoelt u daarmee de mensen van de doelgroep die bij Wedeka werken en volgens mijn informatie ook gewoon een baangarantie hebben tot hun pensioen. Waar bent u bang voor precies.
  • 0:7 dhr. N. Lieberom
   Nou de mensen zijn bang dat Wedeka een afbraakbedrijf wordt en dat er geen toekomst meer is voor Wedeka, dus dat het heel snel achteruit gaat.
  • 0:9 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Uw verhaal was duidelijk. Dank u wel.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 24 september 2018
  • 05. De besluitenlijst van 24 september 2018 (299,99 KB)
  • 0:31 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan gaan we naar de besluitenlijst van de vorige vergadering, 24 september. Tekst en naar aanleiding van, pagina 1, 2. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 1:21 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dat gaat over het besluit van waar de wethouder wat over gezegd heeft ook met de duikvereniging. En naar aanleiding van heb ik dus wat contacten gehad en ik heb ook wat correspondentie gelezen, maar in eerste plaats ben ik wel heel nieuwsgierig of er nu nog meer nieuws over is, of de wethouder nog hier nieuws over heeft, want ik heb zelf de indruk dat het toch een beetje vanuit het Pagecentrum een beetje een ontmoedigingsbeleid wordt gespeeld zodat de duikers daar niet meer terecht kunnen. Als ik lees van, als het uren aanvragen en dat er dan bijna of eigenlijk geen uren meer over zijn, een half uurtje en dat zal dan zondag 's morgens van 8.30 uur tot 9.00 uur kunnen zijn, dan heb ik toch het kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat ze toch niet zo happig zijn om de duikvereniging daar binnen te halen. Maar misschien heeft u een beetje een positiever bericht en is dit wat ik denk een beetje doemdenken, maar ik ben heel nieuwsgierig naar het antwoord van wethouder. Dank u wel.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Mevrouw Veenstra.
  • 0:29 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dank u wel voorzitter. Ik heb ten opzichte van de vorige keer, 24 september uit mijn hoofd, geen nieuwe ontwikkelingen, ook verder geen nieuws, en het beeld dat er sprake mogelijk zou zijn van ontmoedigingsbeleid vanuit het Pagecentrum ten opzichte van de verenigingen dat beeld heb ik niet, maar goed dat is natuurlijk ook gewoon interpretatie, maar aan mijn kant geen nieuwe signalen mevrouw Schipper, via u mevrouw de voorzitter.
  • 0:1 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel, nou ja goed
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Mevrouw Schipper, ik geef u het woord.
  • 0:34 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Neem me niet kwalijk. Ik kan natuurlijk wel wat u wel wat tekst laten lezen, maar dat heeft natuurlijk nu even op dit moment geen zin. Ik wil toch wel graag dat we hier toch in de gaten houden dat dit niet de verkeerde kant op gaat. dit is dus al iets wat wij al ook in de vorige raadsperiode al hebben uit den treuren hebben besproken en het zou toch heel jammer zijn dat bepaalde verenigingen niet meer terecht kunnen in het Pagedal, en daar ben ik wel een beetje bang voor, dus ik hoop echt dat het, dat we het samen een beetje in de gaten kunnen houden. Dank u wel.
  • 0:05 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Nou het verslag van deze vergadering zal daar een makkelijke kapstok voor vormen uiteindelijk. We gaan verder. Pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6. Ik zie de heer Wiersema, CDA en de heer Van der Heide, CU. De heer Wiersema.
  • 0:23 M.H.L. Wiersema
   raadslid CDA
   M.H.L. Wiersema
   Ja, wij hadden toen een vraag gesteld over de evenementen kalender, alleen ik kwam erachter dat het al zo snel gaat dat ik zag op de website dat de gemeente al bezig is met een evenementen kalender. Klopt mijn vraag? Of heb ik het fout.
  • 0:09 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Volgens mij is dat mijn portefeuille, dus volgens mij netheidshalve moet ik nu dit ding nu af doen en daar gaan zitten, maar zullen we dat even laten en dan is het antwoord; ja, nee dat klopt. Wij waren er al mee bezig, al heeft uw vraag het wel in een versnelling gezet. En ook in een verdieping gebracht, dus volgens de lijst van toezeggingen krijgt u nog antwoord, beetje gek nadat het al in de pers heeft gestaan, maar die waren kennelijk heel erg blijk mee, maar er komt nog een ordentelijk antwoord. En dat zal niet luiden dat we er niks in zien. De heer Van der Heide.
  • 0:13 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja ik had bij de rondvraag de desbetreffende vergadering gevraagd over de stand van zaken m.b.t. de zorgtafel. Ik zie dat niet terug in de rondvraag en ik zag hem ook niet bij de lijst met openstaande toezeggingen.
  • 0:10 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Kunt u voor de volledigheid de vraag nog even herhalen?
  • 0:8 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   De stand van zaken m.b.t. de zorgtafel. Ziekenhuis Refaja.
  • 0:8 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Mevrouw Veenstra bent u in staat om daar nu zo antwoord op te geven?
  • 0:44 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Jawel, in zoverre van, volgens mij heeft u allen als het goed is of voor het weekend of vandaag in elk geval de brief ontvangen met zeg maar de samenvatting van hoe het gegaan is sinds juni, voor de zomer de grote bijeenkomst hier in de patio, dus dat schetst dan een beeld. En de meest actuele stand van zaken is dat wij als het gaat om de Zuidoost Groninger Zorgtafel, de inrichting daarvan, daar zijn wij mee bezig op dit moment. En voor de Drentse Zorgtafel geldt dat die gewoon doorloopt en een eigen dynamiek kent. En voor het overige ja zijn we toch ook heel naar in afwachting van hetgeen er uit het kernteam komt. En dat is echt de meest actuele stand van zaken.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Van der Heide.
  • 0:9 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, bedankt voorzitter. Ik was niet bekend dat er een stuk was, misschien vandaag dan en heb ik nog niet gezien, ja het zou vandaag binnen zijn gekomen. Dank u wel.
  • 0:36 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Maar ik hoor in ieder geval in uw vraag denk ik iets wat de hele raad deelt, namelijk een enorme belangstelling voor de ontwikkeling op dit dossier en u kunt er zeker van zijn dat we dat met u delen en dat heeft mevrouw Veenstra dus ook al gedaan met een brief die eigenlijk de hele stand van zaken op dit moment weergeeft. Zijn er nieuwe ontwikkelingen dan zullen we u daar op het gepaste moment over informeren. Daarmee hebben we het verslag vastgesteld, de besluitenlijst, sorry, vastgesteld van 24 september.
 • 6 Inlichtingen college
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   En komen we bij inlichtingen college. De heer Borgesius.
  • 0:44 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, een mededeling voor wat betreft de aanpak problematiek zwerfvuil, laat ik het zo maar even benoemen. Er waren mogelijkheden tot subsidie, we hebben daar als gemeente op ingeschreven en het komt er kort gezegd hier op neer dat wij gedurende een viertal jaren tussen de 45 en de €50.000,- per jaar zullen ontvangen om hiervoor een plan op te zetten die met name gericht is op wat ik zojuist zei; beperken zwerfafval en ook met name gericht op het educatief gebeuren vooral met name richting de jeugd. Maar hierover volgt nog een notitie, maar de subsidie is in ieder geval toegezegd.
  • 0:8 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Maarsingh, CDA, aan u het woord.
  • 0:30 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dan wil ik de portefeuillehouder van harte gelukwensen met 45 tot €50.000,- is niet niks, per jaar, dat is niet niks. En bovendien wij zitten natuurlijk toch net in die omslag periode. Ik zou nog willen vragen, ???????? aan voorlichting en aanpak en educatie, zoals men dat met een deftig woord noemt, daar kun je natuurlijk wel heel veel geld in kwijt, maar kun je tussentijds dan ook van dat geld een beetje zwerfvuil oppakken.
  • 0:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Hoe zei u dat?
  • 0:12 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Kunt u dan tussentijds van die €50.000,- ook een beetje zwerfvuil oppakken? Dat is namelijk altijd de proef op de som, dan ben je het vuil ook nog kwijt, maar goed.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Dat zal ongetwijfeld zijn
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Borgesius.
  • 0:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Pardon voorzitter. Dat zal ongetwijfeld zijn aandacht krijgen, wat ik u zojuist ook al zei, in de notitie die richting de raad gaat.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel.
  • 0:8 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Nog, voor zover ik weet niet mededelingen.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken (18024132)
  • 07. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd (251,82 KB)07. Lijst met ingekomen stukken (248,24 KB)07.1. Brief college raad en fracties KV Stadskanaal74 (314,32 KB)07.1.1. Email bij brief KV Stadskanaal74 (2,98 MB)07.2. College over prestatiekader RWLP OostGroningen 20182023 (564,28 KB)07.2.1. Prestatiekader RWLP 20182023 OostGroningen (3,18 MB)07.2.2. Bijlage A Essentie Companen en indicatieve PMC strategie (2,65 MB)07.2.3. Bijlage B Overzicht afspraken en acties prestatiekader (301,5 KB)07.2.4. Instructie PMCExceltool regio OostGroningen (226,47 KB)07.2.5. PMCTool bij prestatiekader 20182023 RWLP OostGroningen (112,58 KB)07.2.6. Procesoplegger prestatiekader RWLP 20182023 OostGroningen (909,26 KB)07.3. College over handhaving fitnesscentrum Beneluxlaan 2 A (529,52 KB)07.4. Onderhoud fietspad Handelsstraat en Poststraat (238,93 KB)07.5. Schriftelijke vragen zonnepark Van Boekerenweg antwoord (586,27 KB)07.6. Schriftelijke vragen klachten leerlingenvervoer antwoord (719,79 KB)
  • 0:36 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan gaan we naar de lijst van ingekomen stukken. Daar moet er in ieder geval één aan worden toegevoegd, dat is de brief van de heer Plat betreffende het fitness centrum. Dat wordt dan 3a of zo. En daarmee de vraag aan u; heeft daar iemand opmerkingen over de stukken 1 t/m 6, inclusief 3a en zo ja bij welke dan. De heer Idema, welk stuk.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Over de desbetreffende brief waar u het net over hebt, heb ik gelezen dat
  • 0:10 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ja, ja, we gaan eerst even inventariseren. De heer Mellies.
  • 0:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Over de ingekomen stukken 1, 3 en 5.
  • 0:21 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Oh, 1, 3 en 5. Mevrouw Schipper. De heer Hofstra.
  • 0:06 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Over nummer 3 en 4.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Bieze.
  • 0:6 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   De korfbalvereniging en het fitnesscentrum.
  • 0:32 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ok, nou dan beginnen we maar gewoon bij 1. De korfbalvereniging. Ik denk dat ik eerst even, want mevrouw Veenstra wilde daar ook iets over zeggen, maar ik denk dat ik eerst even de vragen of opmerkingen collecteer. De heer Mellies. Lokaal Betrokken. Ja ik moet jullie clubs erbij noemen.
  • 0:36 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, voorzitter. De korfbalvereniging, we hebben het dossier bestudeerd, we hebben afgelopen weken een presentatie gehad van de korfbalvereniging, een hele duidelijke presentatie, naar mijn weten was het zo dat we de vorige vergadering afgesproken hadden dat we er een schriftelijke reactie op zouden krijgen. Die is toen mondeling ingeleid door portefeuillehouder, maar zou schriftelijk ook een brief deze kant op komen, die hebben wij dus nog niet ontvangen en we zijn toch wel heel erg benieuwd naar die brief. Tot zover voorzitter.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel, mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:09 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. Dit is ook al een oud dossier zal ik ?????? maar zeggen want het was in december 2016 tot op heden is er geen gesprek geweest als ik brief zoals ik het kan lezen in de brief en dan kun je toch eigenlijk wel de conclusie trekken dat er dus veel is misgegaan of in elk geval het proces van deze vereniging niet goed is verlopen. De compensatieregeling is tot op heden niet geweest, zoals we kunnen lezen, en het is ook niet duidelijk of dit wel of niet gaat komen. Kortom veel misstanden en ik ben heel benieuwd naar het antwoord van het college. Dank u wel.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Bieze, GBS.
  • 1:43 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb nog eens even weer geluisterd naar de raadsvergadering waarin wij het besluit hebben genomen om die verenigingen naar het Noorderpoort te brengen, dat was op 18 juni 2012. Zes jaar geleden. En toen speelde dit geval al, en dat hebben we ook al gezegd, toen speelde deze korfbalvereniging al een prominente rol in de discussie van wat moet er met de vestiging van die korfbalvereniging gebeuren. Ik ga niet de hele discussie overdoen, maar mijn vraag is; waarom communiceren wij op deze manier met deze vereniging. Mevrouw Schipper zegt het ook al, als ik zo kijk naar de chronologische volgorde dan denkt ik dat hadden we toch allang en breed kunnen oplossen, dus de vraag is aan het college van wanneer is dit probleem nou opgelost en kunnen we deze korfbalvereniging van de agenda van de raad afkrijgen. Ik wil niet zeggen dat de korfbalvereniging een eigen gebouw moet krijgen, dat is ook toen in de discussie in 2012 breed aan de orde geweest. De wethouder heeft toen gezegd van ik kom met een volle tas naar de korfbalvereniging, maar die tas die hangt nog steeds blijkbaar in de gang want het is nog steeds niet opgelost. Dus mijn vraag is; wanneer gaan we dit probleem nu tackelen. En zit hier nou ook een stukje lerend vermogen in voor het college. Want mevrouw Schipper zei dat ook, van
  • 0:03 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Sorry, ik verstond u niet. Wat voor vermogen?
  • 0:16 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Lerend vermogen. Lerend vermogen qua communicatie naar deze vereniging en we hebben het vaker over communicatie in dit huis, dus mijn vraag is of we hierin dan ook een stukje lerend vermogen hebben. Dank u.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Mevrouw Veenstra.
  • 1:05 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dank u wel voorzitter. Het klopt, wij hebben op 24 september heeft de heer Wiersema van het CDA heeft inderdaad de vragen gesteld over de korfbalvereniging. Ik heb toen tegen de heer Wiersema ook gezegd van nou dat komt op zich wel mooi bij elkaar want op 1 oktober heb ik een gesprek met de korfbalvereniging en ik heb toen ook inderdaad gezegd ik zal middels een brief of schriftelijk verslag doen van dat gesprek. Tussentijds heb ik richting de heer Wiersema laten weten van hè dat is echt een informerend gesprek geweest. en dat is ook waar al die onderdelen waar u het over heeft, de compensatie regeling, eventueel eigen gebouw, de lange termijn die hier al aan dit dossier zit, al die zaken zijn de revue gepasseerd in dat gesprek van 1 oktober, dat was voor mij verhelderend, als nieuwe portefeuillehouder op dit dossier van ik had ook zoiets hoe kan dit. Nou er zullen vele antwoorden op mogelijk zijn dat die volgens mij op dit moment niet ter zake doen, als daaruit lessen uit te trekken zijn de heer Bieze dan absoluut moeten we die ook trekken met elkaar. Waar het mij vooral op dit moment vooral om gaat is dat we tot oplossingen moeten zien te komen en ik heb dan ook met de korfbalvereniging de afspraak gemaakt op 1 oktober laten wij een harde afspraak maken dat wij elkaar rondom 1 november weer spreken en dat wij in de tussentijd in elk geval in dit huis als college gaan toewerken naar een oplossingsrichting waarmee we hopelijk ook dit dossier als het aan mij ligt nog dit jaar nog afronden maar in elk geval zo snel mogelijk afronden. En ik kijk dus ook heel erg uit naar dat gesprek straks begin november wederom met de korfbalvereniging. Met echt de intentie ook om na bijna zes jaar tot een afronding te komen op dit dossier.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Mellies, LB.
  • 0:27 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Nou goed dan denk ik dat we dat maar af moeten wachten. ik hoop toch wel dat wij dan daarover goed geïnformeerd worden want we hebben in 2014 naar aanleiding van schriftelijke vragen van GBS is het toen ook in handen gesteld van het college en er is niks weer over terug te vinden in het hele dossier, dus we zouden dit keer wel graag geïnformeerd worden over die drie vragen van de korfbalvereniging en wat daar dan mee gaat gebeuren. Dank u wel.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Bieze, GBS.
  • 0:05 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Dank voor het antwoord wethouder. U zegt 1 november gesprek nou dan moeten we dit jaar toch kunnen oplossen lijkt mij en daar nou daar blijven wij u wel in volgen. Want het moet gewoon echt van de agenda af, van de raad. We hebben betere dingen te doen. Dank u.
  • 0:20 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dat van dat volgen die indruk die had ik al. Dus dat lijkt me een duidelijk punt. Ja voldoende? Dan gaan we naar ingekomen stuk nummer 3, het fitnesscentrum. De heer Hofstra, PvdA.
  • 1:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja een dossier wat zich ook blijft ontwikkelen gezien de correspondentie die wij nog heel recent hebben gekregen. Ja de omgevingsdienst die heeft er naar gekeken, die besluit geen noodzaak te zien tot een handhaving. We hebben inmiddels ook weer een brief ontvangen van de omwonenden die het daar niet mee eens zijn, die aankondigen bij de Commissie Rechtsbescherming aan te kloppen. Het lijkt ons op dit moment wijs om dat daar ook even te laten, bij de commissie rechtsbescherming, maar duidelijk is wel dat er nog geen oplossing is waar de mensen die overlast ondervinden ook baat van hebben. Dus ja misschien is er ook nog iets mogelijk tussen de uitbater van het fitnesscentrum en de omwonenden direct, dat het buiten het juridisch kader omgaat, maar ik denk dat we er inhoudelijk niet moeten op ingaan op dit moment omdat het even bij de commissie rechtsbescherming ligt.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Idema.
  • 0:22 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja eigenlijk wou ik in een soortgelijke bewoording wou ik hetzelfde zeggen, ik vind ook dat het allemaal heel lang heeft geduurd. De bewoners die hebben gedacht van nadat er een paar keer een uitstel was dat er een positieve berichtgeving kwam van het ODG, en het ODG heeft al besloten dat het rechtmatig is wat daar gebeurd dus we moeten gewoon de rechtsbescherming afwachten, maar ik vind het wel allemaal heel lang duren en heel vervelend voor de mensen die het betreft.
  • 0:04 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Bieze.
  • 0:09 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb er niks aan toe te voegen, alles is gezegd, daar sta ik achter.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Geldt dat ook voor u heer Mellies.
  • 0:23 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja in grote lijnen wel voorzitter en ja goed ik vind dat ook jammer dat het zo lang geduurd heeft dat ben ik eens met meneer Idema en die communicatie die is gewoon heel stroef verlopen en wat ik ook jammer vind dat de mensen niet gewoon veel eerder in een eerder stadium gewoon uitgenodigd zijn voor een gesprek, gewoon even face to face, had misschien een hele hoop ellende gescheeld, maar goed het zij zo. Dank u wel.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Reactie dan van de portefeuillehouder, de heer Borgesius.
  • 1:06 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja kijk verschillende mensen die zeggen dat heeft lang geduurd, dat heeft ook lang geduurd, maar dat is volgens mij ook aan u allen bekend, dat is ook mede veroorzaakt door dat er natuurlijk weer opnieuw een geluidsmeting is verricht. En mede die geluidsmeting basis is geweest voor de uitspraak die is gedaan. Waaraan de verschillende insprekers ook al aan hebben gerefereerd. En ik denk voorzitter zelfs in het antwoord richting de bewoners hebben wij ook in de brief aangegeven welke wegen de bewoners open staan om eventuele bezwaren in te dienen, dat staat ook in de brief vermeld, en ik denk dat het antwoord op datgene wat eigenlijk zou willen geven is gegeven door de heer Hofstra, van die zei in feite laten we nu in dit geval het zijn weg laten volgen via de democratie die daarvoor staat en die gaat dus richting de rechtscommissie. En die zal de termijn van indiening staat dacht ik ook in de brief vermeld, is 29 oktober aanstaande, dus dat zal ook niet meer zo lang duren. en ik denk dat dat op dit moment ook het wijste is wat wij op dit moment kunnen doen.
  • 0:19 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Geeft deze reactie nog aanleiding tot aanvullende overpeinzingen. Nee. Dan gaan we naar het fietspad. De heer Hofstra.
  • 0:20 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja volgens mij is dit gewoon een hartenkreet van een bewoner uit de buurt en volgens mij moeten we dat oppakken en kijk eens naar de staat van de weg en of de veiligheid hier in het geding is, volgens mij is dat het belangrijkste om hieruit te leren. Dank u wel voorzitter.
  • 0:07 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik beschouw dit als iets wat u het college meegeeft in hun afhandeling. Nou waarvoor dank. 5, zonnepark Van Boekerenweg. Daar wilde de portefeuillehouder ook iets over zeggen, maar ik geeft eerst het woord aan de heer Mellies.
  • 0:28 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Nou op de eerste plaats een woord van dank voor de antwoorden op de gestelde vragen. Die waren duidelijk. December aanstaande hebben we een bezinningsavond, daar zullen we het ook nog over hebben, dus voor nu dank en wel één vraag nog. Wat is nu de procedure nadat de zienswijzen beoordeelt zijn, wat is ongeveer de procedure in het tijdsplan zeg maar. Kunt u daar iets meer over vertellen.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Borgesius, portefeuillehouder.
  • 0:39 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Er staat dacht ik ook in de beantwoording van de vragen dat de zienswijzen die zijn ingediend die worden vanzelfsprekend beoordeelt. Dat is inmiddels de proces van beoordeling achter de rug en er zal dus morgen, kan ik hier wel vertellen denk ik, binnen het college besloten worden of wij wel of niet overgaan tot vergunning lening. Zo nee, nou dan is het nee. Zo ja, dan zal de exploitant een aanvraag indienen voor de SDE subsidie. Dat is de gang van zaken.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Mellies, LB.
  • 0:13 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, even kort nog voorzitter. Maar als de omgevingsvergunning af gegeven wordt dan kan het bouwen dus ook vrij vlot al gerealiseerd worden. Of is dat meestal nog een meerjarenplan.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Borgesius.
  • 0:31 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Er van uitgaande dat, maar laten we dat even, want zo stelt u de vraag ook, dan ligt er natuurlijk wel de normaal te doen gebruikelijke termijnen voor om daar eventueel inspraak tegen kunnen te doen. En dat is een termijn, ik zeg dat even uit mijn hoofd, van zes week. Alvorens die definitief gaat worden. Maar wanneer er vanuit het college gezegd wordt; dit is de vergunning, dan kunnen ze daarmee wel richting de SDE subsidie dat aanvragen.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Voldoende zo?
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Dank u wel voor de toelichting.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan hebben we volgens mij hiermee de lijst van ingekomen stukken behandeld.
 • 8 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 08. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (330 KB)
  • 0:06 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Komen we bij de toezeggingen en moties. Daar heb ik twee wijzigingen. Namelijk de motie rekenkamer kan hier van af, want die staat geagendeerd. En de brief over het persuurtje kan hier van af, want die brief heeft u ontvangen. Die schriftelijke beantwoording. Nog iemand op- of aanmerkingen? Nee.
 • 9 Vragenuur
  • 0:14 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Nou het vragen, niks, dus die slaan we over.
 • 10 Interpellaties
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Interpellaties ook.
 • 11 Rondvraag
  • 1:49 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   En dan komen we bij de rondvraag . Ik stel voor, tenzij u daar nu enorm bezwaar tegen maakt, om de rondvraag voortaan ook inventariserend te doen. Dus gewoon vragen; heeft iemand iets voor de rondvraag en dan het te bekijken wie we het woord geven. Ja, moet ik nu iedereen afgaan om te vragen of dat een goed idee is? Dus ik ga er maar van uit dat u het daar mee eens bent, maar ik zag wel een paar vingers voor de rondvraag. Dus die gaan we dan even inventariseren. Wie heeft een vraag voor de rondvraag. Ik begin even aan die kant, mevrouw Tamsma, sorry Van der Heide, ja zelfde partij dat vind ik wel verwarrend. De heer Hofstra, de heer Klinkhamer, Mellies, zag ik mevrouw Luijken nu net of niet, de heer Pals. Ok dan heb ik genoteerd; mevrouw Van der Heide, de heer Hofstra, de heer Klinkhamer, de heer Mellies, mevrouw Luijken en de heer Pals. Klopt dat? Altijd blijven opletten meneer Pals. Het element van verassing we beginnen met u meneer Pals, D'66.
  • 1:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter even een het is echt een vraag, maar ook tevens een opmerking, u weet landelijk is er op dit moment veel reurig over woningen die verkocht worden inmiddels doorverhuurt worden trendmatige huurverhoging boven de €710,- per maand waardoor ze vervallen in de vrije sector en ik op de vastgoedmarkt ook hier in Stadskanaal bereiken me steeds meer berichten dat en signalen dat dat gaande is op dit moment, dat er best veel woningen gekocht worden van particulieren, vervolgens worden doorgesluisd naar de huursector boven trendmatig, boven €710,- per maand, en daar maak ik mij toch wel een beetje zorgen over. En mijn vraag is; heeft het college dat soort tendensen al gesignaleerd en ten tweede betekend dat voor onze opgestelde woonvisie. Want ik denk als je heel veel woningen onttrekt aan de huurmarkt, boven trendmatig ?????????, dat dat ook wel gevolgen kan hebben voor onze opgestelde en nog gewijzigde woonvisie. Tot zover.
  • 0:24 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   We gaan even kijken of de portefeuillehouder hiermee uit de voeten kan want het is niet echt een vraag van feitelijke aard. Nee, ik inventariseer eerst alle vragen. Dus dat betekend dat ik nu op volgorde naar mevrouw Van der Heide ga, CU.
  • 0:28 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Dank u wel. Ik heb even een vraag over hoe het zit met het afval, GFT afval bij ondergrondse opbergplaatsen. Krijgen alle mensen, hebben alle mensen ook zo'n emmertje gekregen zoals wij gekregen hebben die zodat ze GFT afval kunnen scheiden en hoe gaat dat verder of komt dat bij de gewone afval in.
  • 0:14 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dat lijkt me wel een feitelijke vraag. Dank u wel. De heer Hofstra.
  • 0:45 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ik wil graag even een punt aansnijden wat hier ook al eens eerder is aangesneden, namelijk de staat van het huis, onafgebouwde huis, aan de Grutto in Stadskanaal. Te zien vanaf de dr. Kinglaan. Ik wil graag weten wat de status hiervan is, inmiddels zit er nog steeds geen dak op. In de vorige raad is volgens mij voor het laatst hier nog een vraag over gesteld, als ik me niet vergis door mevrouw Meertens, maar ook wel eens door mezelf. Ja zo langzamerhand wordt het toch echt wel tijd dat daar wat aan gebeurd, dus ik ben heel nieuwsgierig naar de status hiervan. Dank u wel voorzitter.
  • 0:15 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:17 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Ik heb een aantal weken geleden heb ik schriftelijke vragen gesteld over de invulling van de gymzaal van de Westerschool. Dat is al een aantal weken geleden, ik ben even de tel kwijt om de dagen, maar het gaat een week uitstel en vervolgens is het drie of vier weken geleden. Dus mijn vraag is; wanneer kunnen wij als fractie deze antwoorden tegemoet zien.
  • 0:00 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Mellies, LB.
  • 2:05 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank je wel voorzitter. Ik heb twee vragen voor de rondvraag. De eerste betreft de bladkorven, we hebben nogal, er is nogal wat te doen rondom de bladkorven, we hebben in maart dit jaar hebben wij een notitie vastgesteld waarin wij afstappen van de bladkorven en dat we daar een aantal gratis ledigingen voor terug krijgen, groene container, en nu blijkt dat er heel veel mensen best wel een hele hoop gemeenschapszin hebben die dus ook namens of voor de gemeente veldjes en goten schoonmaken, maar zoiets hebben van ja maar dat ga ik toch niet in mijn eigen container gooien. Dus wat er nu gebeurd is dat mensen het of laten liggen, weg met de gemeenschapszin, ofwel ze gooien het gewoon, in mijn geval ik woon achter bij een sloot, dat gaat de sloot in. Dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn, dus mijn vraag is eigenlijk; bent u op de hoogte van dit probleem. En zo ja kunnen we misschien toch daar niet een mouw aan passen dat als wij wel buurten hebben die gemeenschapszin hebben en graag voor de gemeente de bladeren opruimt en dat er toch daar een soort van een blad??????? kan komen te staan. Dat is één vraag. Daarna sluitend even ook op die bladkorven even daaraan vastgeknoopt, maar ook aan de vraag van mevrouw Van der Heide. We hadden de vraag van benedenwoningen, bewoners van benedenwoningen, die hebben een tuin, maar die moeten hun bladafval in de ondergrondse container gooien. Nou zeggen die van ja maar goed die mensen die een container hebben die mogen hem gratis laten legen, maar wij moeten betalen. Valt daar misschien ook iets aan te doen? Ga ik even over naar iets anders dan die bladkorven. De tweede vraag is; kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Er bereiken ons berichten dat de wachttijden soms een half jaar bedragen, of langer zelfs, op antwoorden of ze recht hebben op kwijtschelding ja of nee. Is dat u bekend, zo ja wat doen we er aan. Dat waren de vragen.
  • 0:12 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel meneer Mellies, LB. En de laatste is mevrouw Luijken, SP.
  • 1:17 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja SP, maar ook zeer lokaal betrokken. Ik heb ook een paar vragen omtrent de bladkorven. Wij hebben een pol gehouden op Facebook, social media, en het blijkt toch dat een hoop mensen ja het jammer vinden dat de bladkorven er niet meer zijn. Zeker in gebieden waar gewoon heel veel bladeren zijn. Mijn vraag is dan ook; zou het eventueel mogelijk zijn om daar toch nog bladkorven te plaatsen. Zou de portefeuillehouder kunnen, nog eens een keertje duidelijk kunnen uitleggen waarom we geen bladkorven meer hebben. Dan zijn er ook al mensen die zeggen van jeetje ik heb een kleine container en nu we dat blad allemaal in die kleine container moeten doen en mijn eigen afval dan wil dat niet lukken, maar het is zo moeilijk om een grote container te krijgen. Zou de portefeuillehouder daar ook iets over kunnen zeggen. En dan sluit ik eigenlijk een beetje aan bij de heer Mellies over dat nu natuurlijk al dat blad blijft liggen waar normaal de hele buurt met elkaar de rommel opruimt. Gaat de gemeente nu wat vaker de weg schoonmaken? Wat betreft de bladeren dan.
  • 0:22 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel mevrouw Luijken. Nou het is 24 graden maar het is duidelijk dat de herfst nu toch parten speelt, het grootste deel van de vragen wou ik maar in één keer aan de heer Borgesius geven ter beantwoording. Dat betreft dan de vragen van mevrouw Van der Heide, de heer Mellies en mevrouw Luijken.
  • 4:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, inderdaad drie raadsleden. Om bij mevrouw Van der Heide van de CU te beginnen. Inderdaad mensen van de hoogbouw die hebben ook zo'n bakje gekregen en zo'n bakje dient er inderdaad voor voor groente en fruit en die kunnen zij dan deponeren in de containers, want bij de hoogbouw hebben wij een voorziening voor wat betreft containers voorzitter. Dan kom ik bij de heer Mellies, LB. Die spreekt over het bladkorven probleem en ik denk dat in feite de heer Mellies het antwoord gaf op de vraag van mevrouw Luijken. Want in onze notitie van, dan neem ik u daar maar even in mee, die u heeft vastgesteld op 26 maart jongstleden, daar staat op pagina 9 dat vanwege het feit dat wij namelijk drie keer die gratis ledigingen doen dat wij daarmee de jaarlijkse plaatsing van bladkorven worden beëindigd. En dat is dus vastgesteld in de notitie VANG. Dus dat ten aanzien van beantwoording vraag 1, de heer Mellies, en ook denk ik beantwoording van mevrouw Luijken SP voor wat betreft ook vraag 1. De heer Mellies sprak ook nog over de problematiek ten aanzien van de benedenwoningen. Ja ik, kijk de benedenwoningen, en ik neem aan dat ook in dit geval de heer Mellies spreekt over hoogbouw, anders heb je meestal geen benedenwoning, die zijn vaak ook in het centrum gelegen en de centra die worden natuurlijk regelmatig ook geveegd. Dus die kunnen natuurlijk ook door die mensen, zo hoeft dat in mijn beleving, denk ik wanneer zij dat ergens keurig netjes aan de kant bij elkaar vegen, kan ik mij niet voorstellen dat wij gedurende het vegen niet meenemen. Dan mevrouw Luijken had nog een vraag voor wat betreft de kleine containers versus grote containers op dat het een moeilijk proces was. In onze beleving, laat ik het zo zeggen mevrouw Luijken, is dat geen moeilijk proces, het proces die daarvoor staat, mensen kunnen bellen met de gemeente en krijgen dan het KKC aan de lijn en als ze zich melden, en ik ga er dan vanuit dat uw verzoek betreft het wisselen van de kleine container voor een grote container, als ze dat aangeven dan zullen ze worden doorverbonden met Attero en dan kunnen ze gelijk met Attero een afspraak maken wanneer men de container wenst te wisselen. Dat is punt 1, punt 2 ze kunnen ook een mail sturen, die wordt eveneens afgewerkt door het KKC en dan worden ze teruggebeld door Attero en dan kan men ook een afspraak maken wanneer de container wordt gewisseld van klein naar groot of van groot naar klein, wat men wenst. En die omwisseling, anders gaat u misschien in tweede termijn die vraag nog stellen, dat antwoord zal ik u dan gelijk maar geven, die omwisseling is ook gratis. Dan had u nog een vraag over vaker weg, en met u bedoel ik mevrouw Luijken. Wij blijven gewoon de normale procedures volgen voor wat betreft het vegen van fietspaden en wegen, ontsluitingswegen van wijken en ook van de wegen van de wijken, wij zullen dat niet minder gaan doen, we zullen dat niet vaker gaan doen. En een van de redenen om dat toch zo te blijven doen als we het doen, ligt ook gelegen in het feit dat wij met name de verzameling van groenafval gaan wij daarvoor gedurende week 44, 46 en week 48 gratis verrichten. Dus ik denk dat ik daarmee de vragen heb beantwoord voorzitter.
  • 0:25 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dat hoopt u, maar ik geloof het niet. Ik zie eigenlijk, ik zie de heer Mellies, ik zie mevrouw Luijken en ik zie mevrouw Van der Heide. En de heer Bieze uiteindelijk. Mevrouw Van der Heide, CU.
  • 0:8 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Dank u wel. Ik heb nog even een vraag, want hij zegt van ja die groenafval komt wel in de containers, maar is daar
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Hij.......u bedoelt de portefeuillehouder.
  • 0:2 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   ja
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ok, dat gaat over u meneer Borgesius.
  • 0:10 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   De wethouder, sorry. De containers, is dat wel de groene, staat er ook een groene container nu bij de naast de ondergrondse container dan?
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Hij zegt nee.
  • 0:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Nee, die staat er niet bij, de mensen van de hoogbouw die blijven hun afval brengen naar de containers, de ondergrondse containers.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   mevrouw Van der Heide.
  • 0:8 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Dan is het ook geen officiële scheiding van groenafval dan komt het alsnog bij de complete afval.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Laatste ronde, de heer Borgesius.
  • 0:28 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Nee, maar deze problematiek die mevrouw Van der Heide aansnijd hebben we natuurlijk al veel langer. Zolang er hoogbouw bestaat en wij hebben duidelijk gekozen voor de weg van ja naar verhouding heeft deze gemeente natuurlijk, laat ik het zo zeggen, niet zoveel hoogbouw versus laagbouw, en derhalve is toen ook besloten om gewoon voor de hoogbouw geen scheiding door te voeren tussen grijs en groen. Om het zo maar even te zeggen.
  • 0:00 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Mellies, LB.
  • 0:58 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Dank u wel voorzitter. Ja nog even over die drie gratis ledigingen. De portefeuillehouder zegt ja dat hebben wij zo besloten dit voorjaar, dat hebben wij ook zeker, nou heb ik veel tuin en veel bomen en inderdaad al mijn bladeren die op mijn grond liggen die gooi ik netjes in die groene container, maar we hebben het hier over de bladeren op de openbare weg en de perkjes en het groen, kijk en nu is het zo dat een aantal bewoners altijd de moeite namen om met zijn allen even de boel aan te vegen, straatje schoon te vegen, en dat te deponeren in die bladkorven, maar ik begrijp dat u nu zegt van dat moeten ze mooi laten liggen de gemeente ruimt het op. Lijkt me een dure oplossing, maar goed. Daar wil ik nog wel even iets over horen. En dan het tweede, over de ondergrondse containers eigenlijk hetzelfde verhaal, de mensen moeten maar gewoon het blad wat in hun tuintje ligt niet in de ondergrondse container gooien, maar gewoon op straat gooien dan kan de gemeente het opruimen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt, jammer.
  • 0:06 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Wilt u nog reageren portefeuillehouder?
  • 0:25 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Nou dat is een interpretatie van de heer Mellies en die laat ik ook graag voor zijn rekening voorzitter. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat mensen die dat in het verleden op een bepaalde manier deden en dan werd het ook door de route wanneer werd geveegd en die route is één keer per vier of één keer per zes weken, en ook op plaatsen waar soms bladeren werden verzameld worden dan ook meegenomen en dat blijft ook zoals het in het verleden ook was.
  • 0:8 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Mevrouw Luijken, SP, aan u het woord.
  • 0:53 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dank u wel voorzitter. Wat de portefeuillehouder eigenlijk net zegt is gewoon we hebbe drie gratis legingen, dus iedereen doet maar gewoon de bladeren van de weg, ik heb de vraag gesteld gaat u wat vaker rondrijden in de straten om het schoon te houden, dat werd inderdaad voorheen zoals de heer Mellies al aangaf, werd dat gewoon gedaan door de buurtbewoners. Ja vandaag was mijn buurman nog bezig met een bladblazer en doe het allemaal maar het veld op. Als dat niet vaker schoongehouden wordt nu door de gemeente dan wordt het gewoon een rommeltje. Eén keer in de zes weken is gewoon te weinig in de herfst. Misschien drie gratis ledigingen voor de mensen die hun tuinen op moeten ruimen en dan ook wat extra rondrijden in de straat zodat de straat gewoon een beetje netjes blijft.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Wethouder.
  • 0:34 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou vooralsnog, en dat heb ik dacht ik ook in de eerste termijn van mijn beantwoording aangegeven, zijn we dat niet voornemens om te gaan doen, maar daarenboven en dat is denk ik ook nog niet gezegd, hebben alle inwoners denk ik nu inmiddels ook één keer een tegoedbon, laat ik het zo maar even formuleren, want sommige mensen die zeggen "vouchers", maar dat vind ik zo'n vervelend woord, maar een tegoedbon gekregen om één keer twee kub blad gratis af te voeren richting onze stort, dus laten we dat alsjeblieft ook niet vergeten.
  • 0:21 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik doe even nog de heer Bieze, die had zich nog aangemeld. Ik stel voor dat als er daarna nog vragen zijn dat we het gewoon agenderen voor de volgende keer. Heer Bieze, GBS.
  • 1:19 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter dat gaat ook even over de bladkorven en het blad. Wij hebben dat besloten en ik denk dat we dat wel heel goed moeten gaan volgen, wat wij hebben besloten. Maar wat ik even mis voorzitter is dat er niet in de pers is aangegeven, daar stond het keurig in volgens mij in de Kanaalstreek, dat de bladkorven verdwijnen, maar die zin in de nota die eindigt met het volgende; maar kunnen nog wel locaties in wijken en dorpen worden gemarkeerd voor bladafval. En dat heb ik gemist in de communicatie naar de burgers toe, volgens mij. En dan is mijn vraag ja om welke plekken gaat het dan en wie gaat die plekken markeren. Kunnen burgers gewoon plekken markeren, want dat gebeurd bij mij in de straat, ik woon dezelfde buurt als de heer Mellies, met heel veel eikenbomen zoals u weet, nou mensen gooien dat gewoon in de bladkorf en ze gooien het ernaast want de bladkorf is zo vol en dan is dat een gemarkeerde plek, dus als mensen dan een berg op het grasveld neerleggen is dat een gemarkeerde plek. Of gaat u als gemeente plekken in wijken en dorpen markeren.
  • 0:09 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik geef de heer Borgesius nog één keer kort het woord voor een antwoord, mocht dat ontoereikend zijn dan schors ik even om even te overleggen over hoe we verder aan deze discussie vorm geven. De heer Borgesius.
  • 0:34 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Nou voor zover mijn informatie strekt voorzitter laat ik die restrictie er dan maar even bij maken, gebeurde dat in het verleden ook, er werden ook door buurten zeg maar op perkjes een soort verzamelpunt aangelegd waar dan ook de bladeren werden verzameld al of niet in een bladkorf. En als dat weer gebeurd op dezelfde plekken alsook in het verleden dan zullen die bladeren die daar liggen die zullen ongetwijfeld door de gemeente mee worden genomen. En dat had ik denk ik ook al een beetje aangegeven.
  • 0:32 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Is er behoefte aan verdere bespreking van dit onderwerp. Nee niet nu aan discussie, maar gewoon is er behoefte aan, wie heeft, laat ik het anders zeggen, dit is niet handig. Wie heeft behoefte aan verdere bespreking van dit onderwerp. 1, 2, 3, want anders rond ik het nu af namelijk. Vier mensen. Dan schors ik even twee minuten.
  • 0:22 schorsing
  • 0:45 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik heropen de vergadering. Na overleg met de portefeuillehouder hebben we het volgende voorstel. Gegeven het aantal mensen wat nog dit onderwerp wil bespreken en het feit dat het al een tijdje rond zoemt, blaast, waait, willen we op 5 november tijdens de eerstvolgende raadscommissie aan de hand van de memo met wat gegevens historie en financiële consequenties hier op terugkomen op dit vraagstuk. Dus dan kunt u allen nog uw vragen en opmerkingen daarbij kwijt. Mevrouw Luijken voor zover deze opmerking niet tot een heropening van de discussie leidt.
  • 0:6 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nee, mag ik heel snel toch eventjes iets vragen over wat de wethouder net zei. Als ik het goed be
  • 0:1 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   is het spoedeisend?
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Eventjes een ja of nee of ik het goed begrijp. Heel snel, heel snel.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ok, dan.
  • 0:8 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Begrijp ik het heel goed dat, wij kunnen dus in principe tegen inwoners zeggen; maak een leuke bult bij u in de buurt en de gemeente komt het ophalen.
  • 0:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Nou ik denk dat dat met name een van de notities is die dan in die raadscommissie naar voren komt. Omdat er ook meerdere vragen zijn gekomen over de markeringspunten.
  • 0:38 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dit is een ja/nee antwoord dus daar gaan we op 5 november over door. Dank u wel dat was de rondvraag. De vraag van, sorry, dit was eigenlijk het eerste stukje van de rondvraag . ????????????? Wij gaan vervolgens even op volgorde, dat betekend dat nu aan de orde is de vraag van de heer Pals, over de huurontwikkeling voor portefeuillehouder mevrouw Brongers. Aan u het woord.
  • 0:44 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. De heer Pals vraagt naar woningen die doorverhuurt worden en wellicht een tendens in deze. Die tendens is bij ons, althans bij mij, nog niet gesignaleerd. Vervolgens refereert u aan het actualiseren van de woonvisie waar wij binnenkort mee aan de slag gaan, daar bent u over geïnformeerd. Uiteraard worden in die woonvisie trends meegenomen en bekeken alsook uitkomsten van woningmarkt onderzoeken enzovoort. Dat voor dit moment. Dan heb ik nog twee vragen voorzitter, zal ik maar vervolgen.
  • 0:16 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ja, de vraag van de heer Hofstra zeker, ten aanzien van de vraag van de gymzaal heeft de heer Willems, griffier, gevraagd om eerst daar even op te mogen reageren. Maar voor de beantwoording van de vraag van de heer Hofstra geef ik u het woord.
  • 0:38 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   De heer Hofstra vraagt naar de stand van zaken van de Grutto, hier vaker aan de orde geweest in deze raad, recentelijk heb ik nog met de eigenaar gesproken. Gevraagd, dringend verzocht, om aan de situatie iets te doen. Het is u ook bekend dat wij als gemeente niet veel mogelijkheden hebben om hier iets aan te doen, maar wij hebben dit nogmaals nadrukkelijk kenbaar gemaakt en dringend verzocht de situatie te verbeteren. Momenteel, en dat is algemeen bekend, kunt u op Funda lezen, is het huis ook in de verkoop.
  • 0:15 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dit was toereikend? Dank u wel. Dan de vraag over de gymzaal van de heer Klinkhamer, daarover vraagt de heer Willems het woord. Meneer Willems.
  • 0:24 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Even in het kort meneer Klinkhamer. De vragen hadden 10 oktober moeten zijn beantwoord en er is namens het college uitstel gevraagd met één week, dat komt op 17 oktober uit, dan is aanstaande woensdag. Dat is u meegedeeld per mail op 2 oktober en ik begrijp dat het morgen in het college komt, dus dan heeft u de stukken woensdag, uiterlijk donderdag binnen.
  • 0:04 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel meneer Willems.
  • 0:12 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Is dit toereikend voor u? Mooi zo. Dan de vraag van de heer Mellies. Betreffend de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De heer Hamster, portefeuillehouder.
  • 0:30 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Nee, dat was mij niet bekend, maar het Noordelijk Belastingkantoor voert, zoals u weet, onze kwijtschelding uit. En ik heb even op de site gekeken en daar staat het voorop. Ik citeer; "de afhandeling van kwijtscheldingsaanvragen over 2017 is vertraagd door de overgang naar de nieuwe belastingapplicatie. Alle aanvragers die nog geen uitspraak hebben ontvangen zijn hiervan op de hoogte gesteld". Ik denk dat hiermee uw vraag is beantwoord.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Iedereen tevreden over de rondvraag? Mooi.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Koers Wedeka
  • 12. Koers Wedeka (388,16 KB)12.1. Zienswijze Koers Wedeka gemeenteraad Stadskanaal (314,22 KB)12.3. Presentatie Koersdocument Wedeka (4,95 MB)12.4. Advies Participatieraad Koers Wedeka (181,34 KB)12.5. Reactie op advies Participatieraad Koers Wedeka (1,17 MB)
  • 1:17 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan gaan we nu naar de stukken; besluitvorming met debat. En als eerste, en als ik me niet vergis zijn daar ook een aantal gasten voor aanwezig die ik vergeten ben welkom te heten in het begin, welkom, ook als u niet voor Wedeka komt, welkom. Maar we gaan nu het wel hebben over de koers van Wedeka, niet voor het eerst, al herhaaldelijk aan de orde geweest laatstelijk met een uitgebreide toelichting op datgene wat voorligt. Namelijk de nieuwe koers. Door mevrouw Grietje Kalfsbeek toegelicht in de raadscommissievergadering. Het stuk zoals u voor hebt liggen is toen van haar kant toegelicht, we hebben inmiddels een inspreker hierover gehoord met een oproep hieromtrent. Ik geef een ieder van u dit dat wil het woord over dit onderwerp. Dat zijn geloof ik alle fracties. Dan begin ik even met de fractie van de CU. Wie voert daar het woord? De heer Tamsma.
  • 1:32 A. Tamsma
   raadslid ChristenUnie
   A. Tamsma
   Dank u wel voorzitter. Eigenlijk kunnen we wel redelijk kort zijn. Er wordt gevraagd of wij kunnen instemmen met de zienswijze die verstuurd gaat worden, nou dat kunnen wij. De koers zoals Wedeka die wil gaan voeren lijkt ons een logische. Als je de keuze hebt, of inderdaad gefaseerd afbouwen of omzetten naar een leer-werkbedrijf dan is het laatste wel een logische. In de zienswijze zijn wel door het college een aantal opmerkingen gemaakt die ons inziens ook terecht zijn. Uiteraard, en dat geldt eigenlijk bij alles wat we doen als gemeente, willen we na verloop van tijd toch wel evalueren, waarbij er dan, en dan kom ik ook op het punt van de inspreker, ook een kwestie is, niet zozeer van gelijk gaan we het afblazen, maar inderdaad mogelijk wel bijstellen, maar daar kan de portefeuillehouder wellicht wat dieper op ingaan nog. Het is ook een logische keuze, je hebt ook andere aanbieders van leer-werktrajecten, nou ook dat is logisch om daar gebruik van te maken, dus om alleen met Wedeka zaken te doen ja dat ligt dan ook niet voor de hand. Tot zover.
  • 0:10 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Mevrouw Huizing, VVD.
  • 0:3 L. Huizing
   raadslid VVD, Wethouder (VVD)
   L. Huizing
   Wij kunnen instemmen met de zienswijze.
  • 0:02 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Hofstra, PvdA.
  • 1:48 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja inderdaad een dossier waarin wij al veel erover gesproken hebben en vast ook niet de laatste keer. De koers van Wedeka, het ombouwen naar een leer-werkbedrijf, daar staan wij in principe achter. Wij merken wel, en dat horen wij ook de inspreker zeggen, van ja wat betekend nou die pilot, wat betekend nou die pilot precies en zomer 2020, moeten wij dan zolang in onzekerheid zitten. Zou de portefeuillehouder wel willen oproepen om hetgeen hij daarover kan zeggen zoveel mogelijk onrust bij de ondernemingsraad van Wedeka en de werknemers van Wedeka weg te nemen. ???????????? het alternatieve afbouw dat lijkt mij niet aan de orde, niet aantrekkelijk ook. Voorzitter, de participatieraad heeft hier ook advies over uitgebracht. Het viel ons op dat de participatieraad het had over verdringing van arbeidsplaatsen. Het collegeantwoord in zijn reactie dat dit in principe niet tot deze toekomstvisie behoort, dat mag zo zijn maar dan volgt er een zin die eigenlijk geen antwoord geeft op de vraag van de participatieraad. Wat ons betreft mag dit onderwerp nog wel eens aan de orde komen misschien dat de portefeuillehouder ook behoefte voelt om daar nu iets over te zeggen en misschien is het ook een idee om dit, we hebben natuurlijk in het coalitieakkoord staan dat er een onderzoek komt naar een ombudsfunctie. Het lijkt me ook een uitgelezen onderwerp om dat daarin dan mee te nemen. Tot zover eerste termijn vanuit onze kant voorzitter.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Mellies, LB.
  • 0:31 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Dank u wel voorzitter. Heel kort, we kunnen instemmen met de zienswijze zoals die hier voorligt. Wel wil ik nog even meegeven, en de heer Lieberom had het erover gehad en de heer Hofstra ook, dat als er iets bekend is over de resultaten van de pilots of dan daar wel tussentijds van op de hoogte gesteld kunnen worden. we willen natuurlijk niet een bepaalde doelgroep, dat die bezorgt hoeven te zijn, dus we hopen dat we zo gauw mogelijk wat laaghangend fruit kunnen plukken zeg maar in deze. Dank u wel.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   SP, de heer Idema.
  • 1:45 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Het opgerichte leerbedrijf en bijbehorende pilots moet over ca. anderhalf jaar zichzelf bewijzen. Wat wij ons afvragen of er voldoende aanbod is voor de begeleiding voor passend werk. De economie trekt aan, ook in onze regio. De uitdaging zal zijn voldoende en snel mensen te begeleiden naar regulier werk, want in alle sectoren hebben ze gekwalificeerd en gemotiveerd personeel nodig. wel vragen wij ons af of de exploitatie zak verbeteren met de nieuwe koers of lopen we achter de feiten aan. Wij denken namelijk dat het bedrijfsleven snel en goed personeel nodig heeft en zelf de productie afstoot waar in het verleden juist bij de Wedeka terechtkwam of werd uitbesteed. Wij weten niet of het verstandig is om de TDC organisatorisch onder te brengen bij Wedeka of juist niet. Ik begrijp dat de gemeente dit besluit definitief wil nemen na een periode van circa anderhalf jaar. Wij wachten de resultaten en evaluatie af. Uiteraard vinden wij dat de mensen echte banen en een normaal salaris moeten kunnen krijgen en niet in een soort draaideur constructie verzanden. Verder willen wij graag horen wat wij ons moeten voorstellen van het drastische terugdringen van het ongekend hoog ziekteverzuim. Zoals de participatieraad concludeerde, dat detachering het hoog ziekteverzuim mede veroorzaakt. Vragen wij ons af is dit een daadwerkelijke en goede analyse van de participatieraad. Wij kunnen op hoofdlijnen ons vinden in de zienswijze en onderschrijven deze met dien verstande dat er geen sprake mag zijn van werkverdringing. Wij zijn van mening dat detachering altijd kostendekkend moet zijn. Ook de participatieraad heeft een paar goede adviezen meegegeven zoals de realiteitswaarde. Dank u wel voorzitter.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel heer Idema. De heer Bieze, GBS.
  • 1:52 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben het hier al uitgebreid in de raadscommissie over gehad, niets doen bij Wedeka is niet aan de orde en verder afbouwen wat ons ook niet. Er moet geïnvesteerd worden in de basis, in de kwaliteit, in de veiligheid, in het milieu, in de werkleiding en het is ook al genoemd hier, het verlagen van het ziekteverzuim wat in onze ogen veel te hoog is. Wedeka wil zich ontwikkelen naar een goed leer-werkbedrijf, daar staan wij achter. Wij denken dat dat een goede keuze is. Wij vinden het ook fijn dat de participatieraad positief heeft geantwoord en ook nog een aantal adviezen heeft gegeven die u als college doorgeleid en zelf oppakt. En volgens mij zei de heer Hofstra het ook al, u antwoord op elke vraag, maar op de verdringingsvraag daar geeft u geen antwoord op dus daar willen wij toch graag wat meer van weten hoe u tegen verdringing van arbeid aankijkt. Natuurlijk personeel raakt deze verandering, dat kan ook niet anders, dit is een tijd van grote veranderingen en het kan niet zo zijn dat dat het Wedeka personeel niet gaat raken. Gelukkig hebben ze de mensen die er zitten nog een goede baan en ook nog een goede baanzekerheid die je elders in het land bij het bedrijfsleven volgens mij niet meer tegenkomt. U stelt zelf dat u ervan uitgaat dat de exploitatie door deze nieuwe koers echt gaat verbeteren. Nou dat moeten wij dan maar zien en wij vragen u toch om regelmatig terug te koppelen wat de stand van zaken is rond de pilot. Dus ook wij kunnen de koers zoals die hierin beschreven staat kunnen wij goedkeuren. Dank u wel.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Pals, D'66.
  • 3:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja de zienswijze zoals die voor ons ligt op zich kunnen wij in hele grote lijnen zijn we daarmee akkoord alleen ja wij blijven ook moeite houden met die pilots. Want die pilots zoals die staan omschreven is vinden wij in de huidige hoogconjunctuur waar je iedere dag de krant opslaat, hier is tekort, daar is tekort, zus is tekort en zo is tekort, vinden we eigenlijk de doelstelling eigenlijk ontzettend mager. Wij vinden eigenlijk als je een pilot doet, doe dan ook eens een uitdagende pilot. Als je een pilot begint met 12 deelnemers en je verwacht na anderhalf jaar 6 deelnemers uitstromen naar een reguliere baan en je praat over een organisatie waar even ruwweg 1700 mensen werken, dan is dat wel een hele erge magere pilot en we vinden de pilot ook dusdanig mager om daar je hele organisatie aan op te hangen. We hebben dat tijdens de raadscommissie hebben we dat ook al kenbaar gemaakt dat de pilot staat niet in verhouding met het aantal mensen wat bij Wedeka werkt en staat ook niet qua uitdaging en qua aanpakking ten aanzien van de huidige hoogconjunctuur en in die zin zouden we die pilot wat strakker en wat uitdagender willen zien. Vervolgens zien wij diverse opmerkingen over de aansturing van het TDC. En ik lees meerdere zinnen dat waarin staat dat de gemeente schrijft; wat ons betreft onder verantwoordelijkheid en aansturing van de gemeente Stadskanaal. Dat is in eerste zin, dus wat dat betreft is dat in onze optiek als je dat zo onzeker neerzet dan is dat waarschijnlijk helemaal niet zeker nog, dus ik bedoel het is ook één van de angels over het akkoord van Westerlee, maar dan denk ik van ja ben je er nou zelf wel of niet zeker van of je die aansturing wil doen. Dat is een zin die er staat. verderop in de conclusie over de investering over het fundament komt dat weer komt die zin weer tevoren dat er weer dat wij dat de gemeente weer wat ons betreft verantwoordelijkheid ten aanzien in de gemeente Stadskanaal wil. Dus ook in de conclusie trekt u die onzekerheid haalt u binnen in deze zienswijze, maar wat ons dan echt opvalt is dat als u antwoord naar de participatieraad en de participatieraad wil dus daar een antwoord over die zienswijze, daarin zegt u juist in dat we gaan die we zijn in onze zienswijze blijft het trainings- en diagnose centrum om de verantwoordelijkheid en aansturing van de gemeente Stadskanaal. Dus daar gebruikt u wel ferme taal. Dus ja in die zin zijn wij het padje een beetje kwijt van wat wilt u nu, wilt u nu rechtstreeks aansturing van het TDC of is het in de fase van wat ons betreft en wij moeten nog zien en we laten dat aan de vergadering over. In die zin zijn we daar wat onzeker over geworden en zouden graag de portefeuillehouder daar een helder antwoord van willen. Vervolgens heb ik meneer Tamsma nog een vraag, kan dat voorzitter.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Natuurlijk.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja nou de heer Tamsma die begint zijn bijdrage over Wedeka over dit document dat als ik goed beluister heb vindt u dat er bepaalde onterechte zaken in staan. Dat zei u.
  • 0:03 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Meneer Tamsma.
  • 0:06 A. Tamsma
   raadslid ChristenUnie
   A. Tamsma
   Ik kan met niet herinneren dat ik dat gezegd heb, maar
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb het zo opgepikt, dus, maar dan is het bij deze is dan de onduidelijkheid alles wat hier staat is terecht.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Tamsma.
  • 0:4 A. Tamsma
   raadslid ChristenUnie
   A. Tamsma
   Ja, ik heb opgemerkt dat wij in kunnen stemmen met de zienswijze. Dus, goed.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou dan heb ik het, dan heb ik u onterecht niet goed begrepen. Tot zover mijn bijdrage.
  • 0:9 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Nou boeiend. Volgens mij zag ik mevrouw Berndt voor het CDA, klopt dat?
  • 1:49 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Ja, dank u wel voorzitter. Wel er is al heel veel gezegd door mijn voorgangers en dat zal ik allemaal proberen niet te gaan herhalen. Wat ik duidelijk wil zeggen is voor het CDA is het behoud van Wedeka van groot belang. Wij hebben het hier wel over de toekomst van veel mensen die ons na aan het hard liggen en die ook een plek verdienen want dat hebben ze nodig die plek moet er zijn. En verder gaat het over veel werkgelegenheid. Niets doen is wat dat voor ons betreft geen optie, want niets doen betekend afbouwen. Zoals al eerder genoemd is. Zoals tijdens de onlangs gegeven presentatie van Koers Wedeka door mevrouw Kalfsbeek is gebleken en waarin wij zeer goed geïnformeerd zijn over die gekozen aanpak om te komen tot een toekomstbestendig Wedeka Bedrijven en ook die doorontwikkeling van het leerbedrijf en hebben zij ons alles laten weten wat daar voor nodig is. Eveneens is het goed dat de participatieraad hierover een positief advies heeft meegegeven. Uiteraard over alle dingen valt wel iets te zeggen, overal zijn wel dingen waar misschien iets over te zeggen is wat een aanvulling nodig heeft en misschien op de termijn een herziening. Die ruimte moet er ook zijn. Om even terug te komen over de melding over de TDC waar de heer Pals het over had. Wij zien het niet zo negatief als bent u daar niet ziet u daar risico's in zo heb ik het een beetje opgepikt zoals meneer Pals het genoemd heeft, wij vinden het gewoon belangrijk dat TDC Stadskanaal onder de verantwoordelijkheid en de aansturing van de gemeente moet blijven. Dit gaat dan meer om grip houden en om zeggenschap houden. Al met al willen we zeggen we gaan akkoord met de zienswijze van het college aan Wedeka zoals die hier voorligt. En tot zover, wil ik het bij laten.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Pals, u werd geadresseerd, heeft u behoefte aan een antwoord.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik wacht eerst de beantwoording van de portefeuillehouder af over dat terecht en onterecht. dank u.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ok. Portefeuillehouder, de heer Hamster.
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik wou graag even tien minuutjes schorsen voorzitter.
  • 0:08 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan maken we er gelijk even de pauze van. En dan maken we er een kwartier van. Dat wil zeggen dat we weer beginnen om 21.10 uur.
  • 0:5 pauze
  • 0:8 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de portefeuillehouder, de heer Hamster.
  • 6:11 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter dank u wel. Dank ook aan de raad voor alle inbreng en ook voor de inspreker, in dit geval in het bijzonder. Laat ik beginnen, en volgens mij is dit echt nodig, dat ik ook namens het college de volste vertrouwen uitspreek in Wedeka als bedrijf, een bedrijf met toekomst, voor alle mensen die er nu werken en wellicht ook voor heel veel mensen die er in de toekomst nog aan het werk gaan. Wij hebben als college, als vorig college, en u als raad ook uitgesproken dat wij de ontwikkeling tot leer-werkbedrijf als toekomst zien voor Wedeka, en volgens mij is het goed om dat hier meteen aan het begin her te bevestigen. Het is de grootste werkgever van de gemeente en we zijn er trots op, er werken fantastische mensen en zeker de mensen in de SW hebben gewoon daar een zekerheid van een baan tot aan hun pensioen. Wij willen dus ook niet richting het afbouwscenario, dat is niet wat het college voor ogen heeft. Het college ziet voor zich dat Wedeka zich gaat doorontwikkelingen naar een leer-werkbedrijf. Meneer Pals refereerde er al aan, je moet het wel over aantallen hebben. op dit moment werken er net geen 1700 mensen meer bij Wedeka in de SW. Daar komen de komende jaren de mensen in beschut werken bij. Even tussendoor, even besides the point, maar wel mooi om te melden, inmiddels hebben 14 mensen een beschut werken, 20 was onze doelstelling dit jaar en we lijken de doelstelling volgend jaar te gaan halen, dus we hebben extra inspanning gepleegd ook omdat u als raad er om vroeg en die lijkt nu effect te gaan hebben. afspraakbanen loopt ook goed, nu dwaal ik helemaal af. Terug naar Wedeka. De mensen in beschut werken die krijgen er ook in principe gewoon een goede plek. En dan hebben we het over de andere doelgroep en daar gaan met name die pilots over. De mensen in de bijstand, de mensen met een uitwerking waarvan we hopen dat die bij Wedeka of wellicht op andere plekken een goeie ontwikkeling kunnen doormaken zodat ze ook bij een werkgever aan de slag kunnen. en meneer Pals merkt op; ja dat is wel erg mager, 60 mensen. Zeker in deze tijd van hoogconjunctuur en u heeft gelijk en tegelijkertijd heeft u ook geen gelijk. Dat is een hele interessante constatering, die hoogconjunctuur inderdaad zou wat betekenen dat heel veel mensen snel aan het werk kunnen en daar heeft u gelijk in. dus wat we nu in die pilots binnenkrijgen zijn met name de mensen die meer afstand hebben tot die arbeidsmarkt. Want iedereen, zeker in de technische beroepen, maar een beetje aan het werk kan die is aan het werk op dit moment, dat zien we ook in de aantallen in de bijstand die gaan hard terug. We zitten nog onder de 940 op dit moment en dat hebben we al heel lang niet gehad. Het gaat echt heel hard terug. Dus de mensen die wij bij de pilots in Wedeka willen plaatsen zijn mensen die meer afstand nodig hebben, meer opleiding en training nodig hebben, meer arbeidsfit moeten worden en dat is een lastige doelgroep. En we willen dus ook Wedeka de kans geven, de mogelijkheid geven om te laten zien hoe ze daarmee om kunnen gaan. Want Wedeka stelt best een serieuze ambitie om de helft van die mensen ook uit te laten stromen binnen niet al te lange tijd. Nou eigenlijk willen we als college zeggen; laat het maar zien. Ga aan het werk en laat zien wat dat oplevert en wat voor ons als college erg van belang is, is dat we ook door die pilots leren hoe de verhouding met en tot het TDC is. Wij hebben als gemeente altijd geroepen wij willen een integrale aanpak van ons sociaal domein, wij willen richting aanpakken op gezin, wij zijn als, ik ga weer afwijken, wij zijn als één van de eerste gemeenten een pilot met gezinsindicaties, dat is echt een mooie ontwikkeling, volgende stap is om daar ook het werkdeel bij in te gaan begrijpen, maar wij willen graag dat onze gezinnen door de gemeente ook met één soort dienstverlening geholpen kunnen worden en daarom willen we ook zicht en grip houden op onze werkzoekenden. Dat de toegang is via ons TDC en we gaan de komende jaren leren of vanaf dat moment Wedeka het over moet nemen of dat de TDC's ze vasthoud en Wedeka puur de uitvoering doet of we ze ook nog richting de werkgever brengen of dat Wedeka dat voor ons gaat doen, dat zijn eigenlijk allemaal zaken die werkende wijze duidelijk moeten gaan worden. En daar hebben we gezegd van over twee jaar willen we kijken van wat werkt er nou het beste en dat gaat dan ook de positie van de TDC definitief bepalen. Als wij bij de toegang, als wij maar zorgen dat wij grip kunnen houden op het aanbieden van goeie pakketten voor hele gezinnen, dat is voor ons het allerbelangrijkste, integraal organiseren op sociaal domein, dan kan het best zijn dat Wedeka wel meer zeggenschap krijgt over de mensen terwijl ze bij Wedeka zijn of minder. En dat bepaalt dus ook de positie van het TDC aan het eind. ????????????? volgt inhoud, dat is onze insteek geweest al tijdens het akkoord van Westerlee, dat geldt nu ook nog en zeker de komende twee jaar. En meneer Pals heeft dus helemaal gelijk als hij zegt van ja maar wat is dan verhouding ten opzichte van Wedeka als je het over 60 mensen hebt ten opzichte van die 1700. Op dit moment nog niet zo heel veel, het gaat ook om de gemeente Stadskanaal en Veendam. Nou als die structureel 100, 200 hooguit 300 mensen in zo'n werk-leertraject krijgen, nou volgens mij hebben we dan al een best deel van onze doelgroep werkzoekenden daar bezig. En het lijken me ook best grote aantallen ten opzichte van alle mensen in de sociale werkvoorziening. En beschut werk is natuurlijk heel beperkt. Dus het succes van die pilots, en misschien moet ik dat ook heel duidelijk uitspreken naar de ondernemingsraad en naar alle mensen die zich er zorgen over maken, moeten ze ook niet het succesbepalen van Wedeka als leer-werkbedrijf. En daarom, ik merk dat er onduidelijkheid over is, en u heeft wellicht ook in de krant of op RTV Noord gelezen wat de collega uit Hoogezand Sappemeer erover geroepen heeft, het DB heeft een besluit genomen dat wij op basis van de resultaten van de pilot gaan bepalen of en hoe Wedeka zich moet doorontwikkelen naar het leer-werkbedrijf. Het lijkt ons wijs, en daarom dat ik ook even mijn collega's bij ons vroeg om die onduidelijkheid weg te nemen en ik hoop dat u het college en daarmee de vijf AB leden de ruimte wil geven om die of/en niet in het definitieve besluit te laten landen. Wedeka moet zich doorontwikkelen naar een leer-werkbedrijf, wij willen pilotten voor het deel bijstandsgerechtigden, maar dat mag niet bepalen of Wedeka uiteindelijk ook een leer-werkbedrijf wordt. Dus hiermee stellen we vast; Wedeka wordt een leer-werkbedrijf en we gaan pilotten op dat onderdeel. En ik hoop dat daarmee de onrust bij de medewerkers weg is en aan de andere kant wij genoeg ruimte hebben om ook te leren en te zien wat effectief is en wat niet.
  • 0:12 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Hofstra.
  • 0:11 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dus als ik het goed begrijp zegt de portefeuillehouder hier dat het succes van die pilots geen voorwaarde is voor Wedeka om te bouwen naar leer-werkbedrijf, dus in die zin dat leer-werkbedrijf dat komt er sowieso.
  • 0:00 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat is volgens mij letterlijk ongeveer wat ik zonet zei.
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, dat is goed om, volgens mij is elke keer dat dat herhaald wordt vanavond des te beter.
  • 0:14 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ja, is dit opgehelderd? Dus het is niet meer of, maar alleen nog maar op welke manier, hoe Wedeka een leer-werkbedrijf kan worden.
  • 2:30 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja en daarmee heb ik volgens mij het zwaartepunt van de discussie gehad en ook hopelijk de onrust weggenomen en zijn er nog twee of drie kleine vragen en dan gaat het over verdringing, ik dacht ik kom ermee weg want de heer Hofstra vroeg als de wethouder daartoe de aandrang voelt kan hij daar wellicht op reageren, nou die voelde ik niet echt, maar toen vroeg meneer Bieze dezelfde vraag dus nu moet ik wel. Hoe kijkt het college aan tegen verdringing. Dat is een hele interessante. Er is op een gegeven moment sprake geweest van verdringingstoets, die is in wet vastgelegd maar volgens mij nooit door de Eerste Kamer gekomen. Omdat de politiek van mening verschilt over wat nu al dan niet verdringing is, wat wij aan het doen zijn, is mensen proberen de kans te geven te ontwikkelingen. En dat is binnen de participatiewet redelijk aan regels gebonden hoe lang en onder welke voorwaarden. Dus wij hebben de overtuiging als college dat zolang wij ons houden aan de voorwaarden binnen de participatiewet en over de duur en over de voorwaarden die je aan werkzoekenden mag stellen, dat wij daarmee ons niet schuldig maken aan verdringing. En dan nog een vraag over de analyse van het ziekteverzuim, volgens mij kan ik terug verwijzen naar wat de directeur hier gezegd heeft over de oorzaken en de oplossingen die zij ziet voor het ziekteverzuim. De directeur benoemt hier in de commissie in de openbaarheid ook dat zij zag dat er inderdaad mensen die terugkwamen vanuit de contracten met externe partijen dat die soms leiden tot lange ziekteverzuim, in die zin is het deels waar, volgens mij benoemde zij ook nog andere oorzaken. Bijvoorbeeld afwezigheid van een arts die daar op toe kon zien en op kon handhaven en de structuur waarin dat wettelijk gegoten is en u heeft ook haar aanpak gehoord en wat mij betreft focussen vooral daar op, nu. Voorzitter volgens mij ben ik daarmee redelijk aan het einde van mijn betoog. De Ombudsfunctie, er was een vraag gesteld of die hier wellicht een rol in zou kunnen spelen, door de PvdA. Ja volgens mij heeft het college zichzelf de opdracht gegeven of nou ja nee de coalitie heeft het college de opdracht gegeven om te komen tot een Ombudsfunctie. Volgens mij hebben we daar het onderzoek nog niet toe gestart, maar we kunnen dit uiteraard als een van de onderwerpen waarop de Ombudsfunctie ingevuld zou kunnen worden benoemen. Dat zal sowieso op het sociaal domein zijn, zo hebben wij dat geformuleerd en volgens mij hoort werk bij het sociaal domein.
  • 0:25 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel portefeuillehouder. Is er behoefte aan een tweede ronde of zijn we allemaal, bezoekers en raadsleden, helemaal gerustgesteld. Dat laatste lijkt het geval. Dan feliciteer ik ons met deze nieuwe kans voor Wedeka.
 • 13 Blijverslening
  • 13. Blijverslening (368,68 KB)13.1. Verordening blijverslening (3,19 MB)13.2. Advies PRS blijverslening (764,06 KB)13.3. Reactienota op advies PRS blijverslening (184 KB)
  • 0:57 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   En gaan we naar de Blijverslening. Voor ligt de vraag of u kunt instemmen met het invoeren van de Blijverslening per 1 januari komend jaar, met het hiervoor een krediet van 5 ton beschikbaar stellen en de verordening dienovereenkomstig aanpassen. Ook dit is al in de raadscommissie besproken met een technische toelichting. Ik inventariseer even wie van u de behoefte heeft om hier het woord over te voeren. Zijn dat wederom ongeveer alle fracties, nee ik geloof het toch niet, dan inventariseer ik mevrouw Sterenborg, mevrouw Schipper en de heer Maarsingh. Klopt dat? Mevrouw Sterenborg, CU, aan u het woord.
  • 1:32 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Twee weken geleden hebben we tijdens een commissievergadering gesproken over dit onderwerp naar aanleiding van het voorliggende raadsvoorstel. En zoals aangegeven in het koersdocument zouden we graag zien dat mensen langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. En soms zijn hier aanpassingen voor nodig. Doordat inwoners gebruik kunnen maken van de zogenaamde; blijverslening, is het eenvoudiger om hun woning aan te passen en dus langer er te kunnen blijven wonen. De verwachting is dat op deze manier meer levensbestendige woningen komen in onze gemeente. En gezien de vergrijzing is dat een positief neveneffect. Er wordt aan de raad gevraagd om een krediet van €500.000,- beschikbaar te stellen zodat dit kan worden ingezet voor de genoemde lening. Volgens ons is het risico wat we met dit geld lopen nihil gezien het feit dat de totale lening niet hoger kan zijn dan 80% van de WOZ waarde. Het mooie van deze lening is dat wanneer de lening wordt afgelost dit terugvloeit naar de gemeente en er weer andere mensen gebruik kunnen maken van deze regeling. Mocht het zo zijn dat de bodem van deze pot in zicht komt, wilt u ons dan tijdig op de hoogte brengen zodat we hierop kunnen participeren. Ook vinden we het positief dat niet alleen mensen met een zorgvraag gebruik kunnen maken van deze lening, maar ook anderen. We hebben vernomen dat de participatieraad kan instemmen met dit voorstel. De CU is van mening dat de blijverslening een goede zaak is en we kunnen instemmen met de besluitpunten zoals genoemd in het raadsvoorstel. Dank u wel.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:26 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   ja, dank u wel voorzitter. Onze fractie heeft hier in de vorige raadsperiode ook al vaker over gehad, vanzelfsprekend zijn we positief over deze blijverslening. Het biedt onze burgers de mogelijkheid om via deze lening de mogelijkheid krijgen om langer in hun eigen woning te kunnen blijven en ook het advies van de participatieraad is positief dus kortom; succes, dank u wel.
  • 0:9 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik zal het doorgeven aan de portefeuillehouder. De heer Maarsingh, CDA.
  • 2:01 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter allereerst willen wij de inbreng van de CU en de PvdA ondersteunen, want wij vinden het ook als CDA een heel goed initiatief en wij bedanken u dat u nou voor een onderwerp als deze een bijzondere raadscommissie organiseert waar je dus ook inhoudelijk heel diep even in kunt gaan over wat er nou precies voorligt. Dat is vanavond besloten voor het blad, maar dit was ook een heel goed onderwerp. Voorzitter wij stellen nu ook geen aanpassingen voor, want wat bleek nu die avond, dat er heel veel duidelijk werd wat nog onduidelijk was, was is een consumptieve lening, wat is een hypothecaire lening, ja sommige weten dat natuurlijk, maar anderen dan ook weer niet. maar wat bijvoorbeeld ook heel erg opvalt is dat in deze regeling het geld wat aan de strijkstok blijft hangen ook heel laag is. De kosten, ja dat bedoel ik met de uitwerkvoering van een regeling en daar gaan soms nogal wat kosten gemoeid, kijk naar het aardgasdossier, maar hier gaat het dus over een half procent van het bedrag en daarbij willen we u toch complimenteren dat u voor €2.500,- die zaak rond kunt krijgen en dat dat geld dan ook werkelijk besteed wordt waar het voor bestemd is. Nou risico's lopen we niet, dus het lijkt alleen maar positieve punten te hebben, en waar wij zelf nog even een vraag hadden over het niveau van de rente gaf de heer Hofstra zo even waar de heer Veenstra het niet wist gaf de heer Hofstra zo even het antwoord, nou die lage rentes hebben wij in regelingen nog niet meegemaakt. Dus dat lijkt allemaal goed. Voorzitter wij stemmen van harte in, maar wij weten natuurlijk ook niet, en u ook niet waarschijnlijk, hoe dat nou allemaal loopt omdat het niet voor een beperkte groep is, maar voor een bredere groep zoals mevrouw Sterenborg al noemde, en misschien is het dan wel mogelijk om ons toch zeg maar na een half jaar eens te informeren, niet via een rapport en notities, want dan overschrijdt je die halve procent weer, maar gewoon even uit de losse pols vanaf de sigarendoos even melden hoe de stand van zaken is en moeten wij ons voorbereiden op iets of is er dan toch nog iets. Wij stemmen van harte in voorzitter.
  • 0:08 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Klare taal. Dank u wel, mevrouw Brongers, portefeuillehouder.
  • 0:50 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter, ik doe het maar even vanaf hier met uw goedvinden. Dank voor de complimenten en de opmerkingen die in positieve zin zijn gemaakt. De CU heeft eigenlijk één vraag; informeer ons tijdig indien nodig als wij het plafond bereiken van €500.000,-. Dat doen wij, ik zal misschien niet zeggen graag, maar als dat wel zo is dan betekend dat dat er dus antwoord geeft op de vraag deze regeling en dat er behoefte aan is. De heer Maarsingh vraagt informeer ons even na verloop van tijd. Nou in het reguliere circuit, voorjaarsnota/najaarsnota, zullen wij u uiteraard over de stand van zaken informeren en zo nodig komen wij eerder bij u terug.
  • 0:16 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel portefeuillehouder. Ik zie iedereen instemmend knikken. Dus dan hebben wij vanaf 1 januari 2019 een "blijversregeling".
 • 14 Invulling rekenkamerfunctie
  • 14. Invulling rekenkamerfunctie (235,53 KB)14.1. Motie rekenkamer (258,4 KB)14.2. Notitie rekenkamerfunctie (548,23 KB)14.3. Presentatie rekenkamercommissie (417,54 KB)
  • 0:20 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Hebben we dan ook een rekenkamercommissie die gevuld is. Dat gaan wij nu bekijken. Dit is een voorstel van de raad zelf, dus ik heb begrepen dat ik hiervoor de voorzitter van de grootste fractie het woord mag geven, de heer Van Beek.
  • 0:03 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, u mag mij rustig het woord geven, maar ik verwijs eigenlijk gewoon maar weer terug richting onze griffier die dit voorstel gemaakt heeft. Het is natuurlijk een voortvloeisel vanuit onze vorige raad, waar een unanieme motie is aangenomen over het opnieuw instellen van een rekenkamer. Er zijn al diverse gesprekken over geweest, maar ik denk dat de heer Willems u wat meer kan vertellen.
  • 0:08 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Als de voorzitter mij dat toestaat.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ja, wat moet ik anders. Dus, de heer Willems.
  • 1:0 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Het voorstel wat er nu ligt is eigenlijk een juridisch minimum om de rekenkamer weer nieuw leven in te blazen. Wat u nog wel in het achterhoofd moet houden is dat er nog een heleboel geregeld, besproken en gefinetuned moet worden. Misschien is het wel een idee, we hebben net in het fractievoorzittersoverleg afgesproken om naar aanleiding van de vorige raadsvergadering een heidag te houden, samen met het college, over informatie, informatieverstrekking, en ik kan me voorstellen dat dit ook een heel interessant thema is wat we die dag samen met het college ook tegen het licht zouden kunnen houden en ik neem aan dat er dan nog een heleboel afspraken of wensen uit komen rollen die we dan vervolgens nog verder handen en voeten kunnen geven. Maar dan hebben we in ieder geval nu een begin gemaakt met die weg die we zullen gaan bewandelen. Dat wou ik zeggen voorzitter.
  • 0:04 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dus dan is nu het voorstel om het voorstel zoals het nu voorligt wel ter besluitvorming te brengen, maar met de uitwerking daarvan te temporiseren in afwachting van de informatie bijeenkomst waarin we ook dit onderwerp dan bekijken op hoe we dat kunnen invullen in relatie tot de afspraken die we dan gaan maken. Nou dat lijkt mij best wel een goed idee, maar dat is geloof ik, ja ik ben nou in de war wie nou wat moet doen. Meneer Van Beek, help me.
  • 0:32 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik zal u helpen. Het is inderdaad zoals de heer Willems zegt; een eerste aanzet vanavond dit besluit. En ik denk dat er inderdaad iedereen in deze raad wel de mening toegedaan is dat er een rekenkamer moet komen. Daar hebben we ook meerdere gesprekken over gevoerd, dus ik denk dat wij rustig dat besluit kunnen nemen vanavond en dat de nadere invulling inderdaad achteraf besproken gaat worden. en nader ingevuld gaat worden. Ik denk dat iedereen zich daar wel in kan vinden. Zo niet, hoor ik het nu graag.
  • 1:12 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dat helpt meneer Van Beek. Wie is het niet met de heer Van Beek eens? Ik constateer dat de heer Van Beek, CU, op grote meerderheid kan rekenen. Dat betekend dat u als raad nu beslist dat de verordening conform voorstel wordt aangepast, dat betekend, dat is besluit 2, dat er 3 leden en een ambtelijk secretaris voorgedragen zullen moeten worden en dat daarvoor een budget vrijgemaakt moet worden bij de voorjaarsnota, maar dat we die laatste twee uitvoeringspunten qua invulling laten afwachten van de informatiedag die we op korte termijn zullen organiseren, als college en raad samen, en of wij dat doen kunt u bijhouden want die staat op de lijst van moties en toezeggingen. Dus dan moeten we volgens mij, voor 1 december dacht ik, met een voorstel komen. Dus dat zal niet lang op zich laten wachten. Iedereen hiermee eens? De heer Mellies, LB.
  • 1:9 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, ik wil er toch even kort nog even iets aan toevoegen. Kijk we hebben die motie vastgesteld inderdaad juni vorig jaar bij de algemene beschouwingen en inderdaad was het ook zo de oproep was om met elkaar in gesprek te gaan, dat hebben we ook gedaan, er is ook een presentatie geweest van meneer Herwijer. Ik vind het goed dat we nu in gesprek gaan en ook heel duidelijk wel uitspreken wat we van elkaar verwachten. En dat is niet alleen trouwens het college en de raad, dat is ook de rekenkamer en de ambtelijke organisatie want er is natuurlijk wel de vorige keer het een en ander fout gegaan. We hebben kort geleden ook een overleg gehad met de werkgroep lokale rekenkamers, daar zijn wij mee in gesprek geweest, die heeft ook een aantal aanbevelingen gedaan. ik denk dat het goed is dat we die aanbevelingen dan ook even meenemen in die gesprekken. En of dat nou 1 heidag is of om mijn part 10, ik bedoel maar te zeggen het moet goed uitgesproken worden, maar het moet ook niet zo zijn dat het een anderhalf jaar gaat duren. Dus laten we gewoon wel even zorgen dat er vaart achter zit. Dat was het, ik hoor, meneer Klinkhamer heeft nog wat te zeggen volgens mij.
  • 0:03 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   (De heer Klinkhamer heeft de microfoon niet aan)
  • 0:18 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Heren heeft u mij nog nodig? Dank u wel, duidelijk oproep om het iets te verbreden, dat lijkt mij correct. En om vaart te maken en dat probeerde ik omslachtig al te zeggen in mijn samenvatting. Dus daar zijn we het volgens mij eens. De heer Pals, D'66.
  • 1:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, ik, ja onze fractie en D'66 is bijzonder verheugd dat wij nu eindelijk overgaan tot het instaleren van een rekenkamerfunctie. Zoals u weet ik zit nu 9 jaar in deze raad en 9 jaar, we hebben het al drie keer op een rij in ons verkiezingsprogramma gehad, we hebben 8 jaar op een rij iedere gelegenheid te baat genomen om een voorstel te doen tot het komen van een rekenkamer en het is altijd nooit gehonoreerd geweest. Bij deze wil in ieder geval mijn fractie, of in ieder geval ik dan persoonlijk, wil ik dan alle raadsleden collega's bedanken dat ze nu eindelijk tot de wijsheid zijn gekomen om een rekenkamerfunctie in te stellen. Het is wat dat betreft de laatste motie die ook meneer Mellies heeft ingediend, gelukkig was dat de eerste opening naar een rekenkamerfunctie, en ik wil u daar allemaal heel hartelijk voor bedanken en wij zijn reuze vergenoegd dat er eindelijk voor Stadskanaal een rekenkamerfunctie komt. Mijn dank daarvoor.
  • 0:17 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik hoor hierin een actieve bijdrage op de informatie heidag. Dank u wel. Dan is dit voorstel aldus besloten.
 • 15 Beleidsprioriteiten politie inzet 2019
  • 15. Beleidsprioriteiten politie inzet 2019 (257,4 KB)15.1. 4Maandsrapportage 2018 basisteam Ommelanden Oost (1,16 MB)15.2. Jaarrapportage 2017 basisteam Ommelanden Oost (1,16 MB)15.3. Raadspresentatie veiligheidsprioriteiten 20182019 (512,08 KB)
  • 0:28 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan gaan we nu even een changement wijziging doen, voor het volgende agendapunt, namelijk de "Beleidsprioriteiten politie".
  • 1:39 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Even voor de luisteraars, ik neem het voorzitterschap even tijdelijk over van de burgemeester, Ingrid Sterenborg, omdat het haar portefeuille is. Wie wil over dit onderwerp graag het woord voeren. Meneer Van der Heide, CU, u verlaat op dit moment de zaal of niet. Ja. Meneer Pals u ook? of niet. Meneer Van Beek, CU, aan u het woord.
  • 1:06 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja voorzitter dank u wel. Het stuk dat voor ons ligt dat lijkt mij een vrij duidelijk stuk. We hebben daar natuurlijk al een commissie bijeenkomst over gehad waarin de chef basiseenheid hier van Stadskanaal al de nodige toelichting heeft gegeven. Wij kunnen ook de beslispunten, de vaststelling van de volgorde van de beleidsprioriteiten zoals die voorliggen kunnen wij onderschrijven. Ook kunnen wij onderschrijven dat het integraal veiligheidsplan met één jaar verlengd wordt. in het stuk staat ook genoemd dat eind 2019 ons het integrale plan vanaf 2020 wordt voorgelegd, wij vragen u dan om dan wederom een commissieavond, of een gedeelte daarvan, te beleggen weer zoals we de afgelopen tijden hier ook eigenlijk gewend zijn. Ik heb het op de commissieavond heb ik het ook gezegd en heb ik eigenlijk al rechtstreeks de dank uitgesproken aan de chef basiseenheid hier, maar ik wil het hier toch nog een keer benadrukken dat de politie inzet door ons zeer gewaardeerd wordt. En ik denk dat ik het hier voorlopig bij laat voorzitter, dank u wel.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 3:17 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter wij onderstrepen als CDA ook de woorden van de heer Van Beek. Mevrouw Vogel en de heer Bruining hebben dat natuurlijk uitstekend gedaan en wij willen dat ook niet graag missen. Wij dachten even het komt op een achternamiddag in dit geval een stukje van de avond, maar gelukkig kwam het nog goed tot zijn recht omdat wij daar voorgaande jaren een hele avond aan besteedden, daarmee willen wij eigenlijk zeggen dat wij er wel ruimte voor willen blijven geven. want veiligheid en geïnformeerd worden over de aanpak van veiligheid en alle dingen die er in onze gemeente gebeuren dat vinden wij toch wel van groot belang, want het gaat hier toch om een groot belang ook voor onze burgers. Wij gaan akkoord voorzitter dus ook met een jaar lang doorgaan met het huidige beleid. Wij hadden altijd gezegd, de afgelopen jaren, wij houden ons aan die prioriteiten vast, maar als er excessen zijn dan kunnen wij heel snel ons beleid aanpassen, ik spreek even namens de politie zelf, om het zo maar eens te zeggen, en ja goed wij zijn ook geconfronteerd met het inpasbaar na 2019 en beleid wat inpasbaar is in het landelijk en regionaal beleid, wij willen wel graag in dat kader ook nog eens benadrukken waar wij in deze avond en in die voorlichting over het overzicht zien, van in de diverse regio's, gemeenten waar wat meer en minder voorkomt en hoe die ontwikkelingen zijn, dat wisselt nog wel eens een keer, dat er wel ruimte moet zijn en blijven voor zeg maar een aanpak die ook echt wat ook echt een stukje maatwerk is voor onze gemeente, maar niet dat wij dat wantrouwen, want wij weten dat er zeer regulier en intensief overleg is tussen de portefeuillehouder en de basiseenheden, de commandant en om het zo maar eens te zeggen, ik weet ook niet wat ze voor rangen allemaal hebben, maar goed, dat is natuurlijk toch ook een groot goed. Voorzitter wij, ja wij willen ook nu nog eens zeggen wij vinden toch dat wij wat meer blauw op straat zien, het is eigenlijk geen blauw meer, allemaal een beetje met geel gearceerd en zo, maar goed, wij bedoelen dus de polities, de ordebewakers, ik ben nog van de generatie wij deden al niks meer als wij een agent zagen, maar de tijden zijn veranderd, wij vinden, het lijkt ons toch zo toe dat er wat meer blauw op straat is, maar dat wordt door de politie zelf ontkent, maar goed, die opmerking willen we nog even maken want het is heel geruststellend als je af en toe een agent ziet die ook even rondkijkt. Maar wij hebben geen onveilig gevoel, laat dat duidelijk zijn.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:6 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, ik probeer even meneer Maarsingh te volgen hoor, want het is een heel verhaal, maar wat is nou de essentie van uw boodschap aan ons.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh.
  • 0:57 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou dat zal ik u precies vertellen. Dat gaat over drie punten. Dat gaat over de informatie naar ons als raad wat er allemaal gebeurd en waar de prioriteiten liggen, daar zijn wij goed tevreden over. Over de inzet van, wij stellen prioriteiten vast, voor 2019 is dat nou toevallig doorgaan naar het huidige beleid, maar mocht er iets bijzonders gebeuren dan zijn wij zo flexibel dat we ons van de een op de andere dag aanpassen, dat vinden wij een groot goed. En als het over na 2019 gaat willen wij graag dat dat maatwerk in de gemeente wat nodig is, of het nou de gemeente Stadskanaal is of Westerwolde daar gaat het niet over, maar dat maatwerk op gemeentelijk niveau er ook blijft via het goede overleg wat met de portefeuillehouder er is en de ?????????. Ik kan nog een vierde punt bedenken maar dan wordt het te lang.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:9 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou ik hoor al wat onrust om me heen dus ik zal het ook kort houden, maar die vierde punt hoeft niet, maar ik denk dat uw boodschap wel duidelijk is, maatwerk.
  • 0:14 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Precies en dat moet u aanspreken en dat was ik dus even vergeten, maar door uw interruptie schiet me dat te binnen, wij zijn heel blij met ons huidig politieapparaat en hun inzet en hun
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Die onderschrijven wij ook meneer Maarsingh, bedankt.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. We hebben al heel veel essenties gehoord net, kort of lang. Ik maak mij zorgen, niet zozeer om onze politie, maar wel over de beleidsprioriteit nummer 1, wat hier ook staat, namelijk; ondermijning. We hebben afgelopen week gezien dat de burgemeester van Haarlem is ondergedoken. Zo zijn er helaas over afgelopen tijd meer voorbeelden te noemen, wat mij betreft dan ook volkomen terecht dat die ondermijning hier bovenaan staat, en dat heeft natuurlijk ook met de uitoefening van een veilige publieke taak te maken. Of het nu gaat om burgemeesters of wethouders of om raadsleden als volksvertegenwoordigers die zijn gekozen, vertegenwoordigers van bevolking van een gemeente die moeten zonder bedreiging in een veilige omgeving die taak kunnen doen om de democratie te waarborgen. Daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat die ondermijning op nummer 1 staat. En verder denk ik dat ik mij volledig aansluit bij de overige insprekers. Dit wou ik even meegeven, dank u wel voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:45 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter dank u wel. Beleidsprioriteiten wat ons betreft prima, wij zaten nog even met de vooruitblik die in de presentatie naar voren kwam. En onze vraag is of we dat register dat digitaal opkopersregister nu bij de gemeente gaan aanschaffen want daar zie ik helemaal niks in over het van in het stuk. En verder werd er ook gezegd van u moet uw successen vieren en u moet communiceren richting de burgers. En daar zie ik ook helemaal niks van terug, dus ik wil graag weten of we dat register hebben aangeschaft of gaan aanschaffen en of we nu ook echt naar buiten toe onze successen gaan vieren en dat communiceren naar de burgers. Dank u.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Bieze. Mevrouw De Jonge, portefeuillehouder.
  • 6:00 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel voorzitter. Nou het doet me goed om te horen dat in ieder geval diegene die het woord hebben gevoerd van mening zijn dat deze gemeente met dit politieapparaat een veilig gevoel geeft. En dat blijkt uit de cijfers ook voor een belangrijk deel is. Dat is geen sinecure want er gebeurd nogal eens wat. Als we alleen al afgelopen weekend in ogenschouw nemen en wij zijn niet heel ruim bemenst in de politie dus dat vergt om blauw op straat te krijgen een adequate aanpak en ik deel met u dat de politie daar in belangrijke mate in slaagt. Ik hoor ook dat u eigenlijk allen zegt; de gekozen prioriteit daar kunnen wij mee instemmen. Dat doe mij ook deugd. Ik denk wel dat het belangrijk is om twee dingen te accentueren. 1, in navolging van de heer Hofstra is het ondermijningsaspect. Nou het hoeft inderdaad, u geeft al aan het feit dat burgemeesters moeten onderduiken in ieder nu al in twee gevallen aan de orde is. Ik zou denken dat de drugs afval lozingen midden in woonwijken toch ook wel rede tot zorg zijn. En ook onze veiligheidsregio neemt dit vraagstuk heel serieus. Het begint wel met de vraag; kijken we goed en wat zien we dan. Dus wat is het beeld van potentieel ondermijningsrisico wat wij zien voor deze regio en dat beeld zijn wij nu heel, laten wij nu door daartoe geëquipeerde orgaan opmaken, dat zal begin volgend jaar klaar zijn en dat zal aanleiding geven tot complete invulling van dit onderwerp. Wat toch wel ook heel belangrijk is, is datgene wat heel veel inzet van de politie vraagt, veel meer dan, laat ik het bij mezelf houden, in ieder geval ik wist toen ik hier aan begon, en dat is het geweld wat zich achter de voordeur afspeelt, en wat vaak samenhangt met sociaal economische omstandigheden, met schulden vraagstuk, met armoede, werkeloosheid en wat dies meer zij, psychiatrie. Zeer moeilijk aan te pakken, vergt zeer veel samenwerking tussen zorg en politie en Openbaar Ministerie trouwens, en gemeente dus, want ook Werk en Inkomen speelt daarin een rol, burgerzaken, dat maakt het ook lastig, maar zoals u in dit stuk ook hebt kunnen aantreffen is dat wel één van de onderwerpen waar we hier in de regio al behoorlijk wat stappen op gezet hebben, maar de komende periode al verdergaande stappen op zullen gaan zetten en dat zult u ook terugzien in de manier waarop we het nieuwe integrale veiligheidsbeleid gaan opzetten want dat is wat ons betreft niet meer een zaak van politie en burgemeester en OM alleen, daar horen de zorgpartijen bij, daar hoort verkeersveiligheid bij, dat moet een echt integraal veiligheidsbeleid zijn. Dus in antwoord op de vraag van in ieder geval de heer Maarsingh die zegt; goh wij vinden dit een belangrijk onderwerp wij willen daar regelmatig over geïnformeerd worden. Wij zullen niet alleen meneer Van Beek tijdig komen met een raadscommissie wanneer het plan af is, wij willen u van het voorjaar al raadplegen over a; de opzet van dat integrale veiligheidsbeleid, maar ook u wil ik consulteren over de vraag wat vindt u nou belangrijk in aanvulling op de feiten, want die zullen we dan gecollecteerd hebben, maar wat vindt u nou belangrijk om de inwoners van Stadskanaal en trouwens ook van Oldambt en Westerwolde, onze veiligheidsregio niet alleen feitelijk veiligheid te geven maar ook het gevoel van veiligheid mee te geven. Want dat is waar de heer Maarsingh ook om vraagt, hoe ga je die communicatie nou oppakken dat gaat natuurlijk vooral over het gevoel van veiligheid verder distribueren. Dus dat komt niet alleen in het najaar, maar ook in het voorjaar zullen we dit aan u voorleggen. Laatste vraag betreft de vraag van de heer Maarsingh rond het maatwerk. Ja het is altijd een beetje zoeken naar, is nu al mijn ervaring na vijf weken, tussen enerzijds ieder van de gemeente op hun wenken willen bedienen qua informatie, iedereen heeft zo zijn eigen wensen rond informatiesysteem, wat wil je precies weten, dat kunnen we allemaal anders doen als gemeente en dan zorgen we dat er minder blauw op straat is. Want dan moeten er namelijk niet één maar drie verschillende registraties gemaakt worden en ja die worden door politiemensen gemaakt. Dus bij de vraag om informatie, die vraag gaat altijd hand in hand met de vraag ja maar hoeveel politietijd wil je nou dat daar in gestoken wordt. Dat betekend niet dat we geen maatwerk leveren, dat betekend wel dat we goed kijken wat delen wij. Dus bijvoorbeeld overlast door buren is een onderwerp wat veel politie-inzet vraagt en wat we alle drie de gemeenten delen. Nou dat zijn dan typisch onderwerpen waarbij we zeggen laten we dat in gezamenlijkheid aanpakken. Dus lokale inzet wordt zo bepaalt; daar waar je afwijkt maak je aparte afspraken, daar waar het gezamenlijk is pak je het ook gezamenlijk op om te zorgen dat dat blauw wel op straat kan blijven. Ik meen hiermee alle vragen beantwoord te hebben.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ja. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:33 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter ik wil even het misverstand wat er misschien is ontstaan dat wij vragen om meer achter de computer te gaan zitten of op te schrijven, dat dat even weggenomen moet worden. Wat wij bedoelen is gewoon een praktische aanpak. Ik had ook kunnen zeggen; doe gewoon en doe je werk waar het nodig is, dat bedoelen wij. En wat er nodig is en dat bedoelen wij in feite. Dus absoluut niet minder blauw, maar gewoon aan het werk en aan de slag. En je ogen goed de kost geven. Dat hebben wij eigenlijk bedoelt.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:24 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter dank u wel. Ik heb twee vragen gesteld, een vraag over of wij het digitaal opkopersregister inmiddels hebben, omdat dat ook een advies van politie is en ik heb de vraag gesteld van het successen vieren, wat ook op die avond werd gevraagd van communiceer vooral je successen ook naar de burger toe. Dank u.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw De Jonge, portefeuillehouder.
  • 0:41 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ja sorry, de laatste vraag had ik dacht ik wel beantwoord, want dat gaat over inderdaad communicatie die je ook vanuit de gemeente vooral moet plegen. O.a. ???????? dit soort tussentijds momenten, om dat gevoel van veiligheid te bevorderen. Als het gaat om het opkopingsregister, dat gaan we een dezer dagen ondertekenen. Ik zal zorgen dat u even op schrift daar het antwoord voor krijgt, maar dat is zeker niet ergens vergeten. Daar zorgen we wel voor. Maar ik zal dat even schriftelijk beantwoorden wanneer dat precies wordt afgehandeld.
  • 0:00 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ok, dank u.
  • 0:35 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Daarmee zijn de vragen beantwoord en kan ik concluderen dat iedereen kan instemmen met de beslispunten, dus de volgorde die we hanteren en dat het integraal veiligheidsplan met één jaar wordt verlengd. Aldus besloten. Dan wil ik nu de voorzittershamer weer teruggeven aan mevrouw De Jonge, de burgemeester, en verwacht ik dat meneer Van der Heide weer in deze raadzaal plaats zal nemen.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 16 Bezwaarschrift tegen vaststelling omgevingsvisie "Stadskanaal op Zon"
 • 16a Verantwoording fractievergoedingen
 • 17 Sluiting
  • 0:38 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan voordat we, dan gaan we sluiten, maar ik heb nog, wij hebben nog een mededeling te doen die we graag willen doen aan alle raadsleden en collegeleden, dus wij verzoeken na sluiting aan de raadsleden en collegeleden of ze even willen blijven zitten. De overige aanwezigen mogen alvast de borrelnootjes gaan eten, wij komen zo. Ik sluit hierbij de vergadering. [voorzitter klopt met hamer]