Raadsinformatie

Raadsvergadering 07 november 2011

Naam
Download het audiobestand (95,72 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (1,30 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 24 oktober 2011
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Najaarsnota 2011
 • 14 Conceptbegroting 2012 Wedeka
 • 13 Programmabegroting 2012
 • 15 Vaststellen vergaderschema 2012
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 1:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
 • 2 Mededelingen
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 24 oktober 2011
  • 1:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (36,94 KB)
  • 1:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:3 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:23 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:11 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:49 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 2:34 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:34 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:0 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:27 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:04 E. Bieze
   E. Bieze
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:0 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
 • 9 Vragenuur
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
 • 11 Rondvraag
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:0 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:3 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:15 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:0 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:2 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:02 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:23 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:7 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 2:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:3 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:5 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
 • Bespreekstukken

 • 12 Najaarsnota 2011
  • 12. Najaarsnota 2011 (34,98 KB)12.01 najaarsnota 2011 (291,29 KB)
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:05 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:22 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:5 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 1:36 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:09 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:19 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:03 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:07 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:43 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 3:37 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:09 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 2:31 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:44 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:34 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:0 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:11 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:03 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:11 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:4 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:7 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:46 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:18 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:17 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:2 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:04 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:4 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:47 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:27 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:1 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:0 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:00 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:03 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:15 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:15 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:8 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:55 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:43 E. Bieze
   E. Bieze
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:36 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:23 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:38 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
  • 1:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
 • 14 Conceptbegroting 2012 Wedeka
  • 14. Conceptbegroting 2012 Wedeka (50,99 KB)14.1. conceptbegroting 2012 Wedeka (232,47 KB)
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 3:17 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:30 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:50 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:8 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
  • 1:06 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:25 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:54 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 2:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 3:42 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:29 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 1:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:3 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:6 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:9 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:21 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:14 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 4:29 E. Bieze
   E. Bieze
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:39 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:32 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:15 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:36 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:02 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:10 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:02 E. Bieze
   E. Bieze
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
 • 13 Programmabegroting 2012
  • 13. Programmabegroting 2012 (42,82 KB)13.01 Programmabegroting 2012 (560,22 KB)
  • 0:39 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:05 inloop
  • 9:23 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:1 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:02 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:28 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:17 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:39 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:06 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:8 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:36 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:02 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:4 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:1 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:30 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:1 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:52 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:02 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:04 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:13 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:1 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:10 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:7 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:38 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:12 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:0 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:8 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:7 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:6 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:08 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:02 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:5 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 3:45 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:11 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:34 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:16 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:15 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:21 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 14:02 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:51 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:50 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 2:05 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:07 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:18 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:2 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:34 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 2:31 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:1 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:08 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 1:26 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:27 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:1 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 7:2 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 3:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:41 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:16 schorsing
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 6:01 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:02 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:19 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:0 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:01 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:08 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:28 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:0 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:8 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:07 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 3:18 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 4:56 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 2:48 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 5:00 E. Bieze
   E. Bieze
  • 0:02 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:21 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 1:1 E. Bieze
   E. Bieze
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:27 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:30 E. Bieze
   E. Bieze
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:8 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:08 E. Bieze
   E. Bieze
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:3 E. Bieze
   E. Bieze
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:26 E. Bieze
   E. Bieze
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:14 E. Bieze
   E. Bieze
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:15 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:03 E. Bieze
   E. Bieze
  • 0:04 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:28 E. Bieze
   E. Bieze
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:4 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
  • 0:03 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:22 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
  • 2:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:1 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 5:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:3 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:9 schorsing
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:02 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:41 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:03 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:17 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:01 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:15 E. Bieze
   E. Bieze
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:01 E. Bieze
   E. Bieze
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:7 schorsing
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:42 E. Bieze
   E. Bieze
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:14 E. Bieze
   E. Bieze
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
 • 15 Vaststellen vergaderschema 2012