Raadsinformatie

Raadsvergadering 08 maart 2010

Download de vergaderstukken in pdf (0,00 KB)
  • Algemene stukken

  • 1 Opening

  • 2 Vaststellen agenda

  • 3 Onderzoek geloofsbrieven nieuwe benoemde leden van de gemeenteraad

  • Hamerstukken

  • 4 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2010