Raadsinformatie

Raadsvergadering 09 juli 2012

Naam
Download het audiobestand (25,69 MB)
Download de gesproken tekst (426,31 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (2,05 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 18 juni 2012
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 11 Rondvraag
 • 12 Voortzetting Starterslening
 • 13 Punt is van de agenda gehaald.
 • 14 Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 201..
 • 15 Veiligheids-en Gezondheidsregio Gronin..
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom bij de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Ook een welkom aan de pers en aan de mensen en de jongelui op de publieke tribune. Ik heb begrepen dat een van de raadsleden zijn zoon meegenomen heeft, dus die wordt natuurlijk nu vanavond goed in de gaten gehouden. Nou weet ik niet wat de invloed is omdat hij misschien van achter mij aangeeft; papa opschieten want ik wil naar huis. Of dat het daardoor misschien iets langer gaat duren, maar welkom en mooi om te zien dat er van iemand op zo’n jonge leeftijd belangstelling is, sowieso voor het werk van zijn vader, maar ook voor het raadslidmaatschap. Wij horen vast na de zomer wel hoe dat overgekomen is.
 • 2 Mededelingen
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij hebben vanavond vanuit de raad twee afwezigen en dat is de heer Jan Deuring van het CDA en Marc Kanter, fractievoorzitter van de PvdA. Volgens mij genieten die alvast van de vakantie en dat is ze gegund. En voor de rest zijn wij compleet.
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er hebben zich geen insprekers gemeld voor vanavond
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 18 juni 2012
  • 05. De besluitenlijst van 18 juni 2012 (42,44 KB)
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat betekend dat we bij agendapunt 5 zijn aangekomen en dat is de besluitenlijst van 18 juni. Eerst graag redactioneel. Zijn er opmerkingen over pagina 1, pagina 2, meneer Borgesius VVD. Pagina 2.
  • 0:26 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel. Helemaal onderaan, dat ging over de parkeerplaatsen aan de Hoofdstraat. En met name bij de punt, en daarom wacht ik misschien ook wel ietsje te lang, ik had gehoopt dat mevrouw Hernamt haar hand even in de lucht had gestoken, maar ik denk dat met name bij dit punt genoemde dame toch een essentiële aanvulling op dit punt heeft gegeven.
  • 0:2 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Dan moet u even zeggen op welke bladzijde, bladzijde 2?
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Bladzijde twee onderaan.
  • 0:0 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   oh,ja.
  • 0:21 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Dank u wel meneer Goedhart.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar de essentie van de opmerking van mevrouw Hernamt, is die niet verwoord in de aantal en de tijdsduur?
  • 0:13 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, ik dacht dat zij expliciet aangaf vanuit haar positie dat inderdaad een half uur te kort is en dat in de nabije omgeving ook meer dan voldoende parkeerplaatsen aanwezig waren, dat was volgens mij de essentie van haar
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ( er gaat een mobiele telefoon af en iedereen lacht ) Ik ga even aan de griffier vragen of hij dat met mij wil onthouden, want dit betekent waarschijnlijk de eerste raadsvergadering. Ik zou natuurlijk nu kunnen zeggen; dames en heren ik heb dienst, dus. Maar ik geloof niet dat het daar op gericht was. Ok, u heeft iets van mij tegoed, ik kan nog even sparen in de vakantie. Sorry, mevrouw Hernamt en meneer Borgesius ik onderbrak u in een discussie over de aanvullingen van mevrouw Hernamt.
  • 0:31 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   De essentie was dat zij wees op het feit dat een half uur voor de categorie waarover gesproken werd in het stuk eigenlijk te kort is, maar daarenboven, dat was denk ik ook een zeer duidelijke essentie die zij aangaf, dat in de onmiddellijke nabijheid ook meer dan voldoende parkeerplaatsen voor die gebruikers aanwezig waren. Dat waren dacht ik de twee essentiële punten van haar betoog en die had ik hier graag, omdat ze denk ik toch hier heel essentieel zijn wel graag vermeld willen zien.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ga ik even rondkijken. Want ik begrijp het punt en volgens mij is het ook juist, maar het is een besluitenlijst. Dus we verwoorden niet alle discussiepunten en welke we wel of niet essentieel vinden. Wilt u hem hier, ik vraag het aan mevrouw Hernamt, moet hij hier expliciet toegevoegd worden…
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ja, vind ik wel.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan wijzigen we hem deze keer, maar we moeten er wel voor zorgen dat het geen woordelijke verslagen worden omdat ze ook terug te horen zijn via de uitzending, via het woordelijk terugluisteren
  • 0:09 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Daarom heb ik ook het woord essentieel gebruikt voorzitter.
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   ja
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, ok, we voegen hem toe. Geen punt, voegen we toe.
  • 0:2 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ok, bedankt meneer Borgesius.
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was redactioneel. Goede burenzorg was dat. Pagina 3, redactioneel. Pagina 4, nee, dan zijn ze daarmee vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Met dank aan de notulist en dan gaan we naar aanleiding van. Opmerking, vragen naar aanleiding van pagina 1, 2, 3 en 4. Niet het geval. Dan is daarmee de besluitenlijst behandelt.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen (44,71 KB)
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen. Iemand van u die het woord wil voeren over de lijst met openstaande toezeggingen? Eén pagina deze keer, dus op zich denk ik is dat netjes, hoop ik. Geen opmerkingen.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd exemplaar (41,07 KB)
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan is de lijst met ingekomen stukken. U heeft een gewijzigd exemplaar gekregen in uw dropbox. Is er iemand die over de lijst met ingekomen stukken het woord wil voeren. Meneer Borgesius, meneer Plieger, meneer Van Beek. Meneer Borgesius.
  • 1:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Punt 6 en punt 11, om bij de eerste te beginnen. Dat gaat over de voortgangsrapportage Drentse Horn. Op zich geen opmerking voorzitter, alleen we hebben vastgesteld we doen dit eens per twee jaar. Dit is iets aan de late kant, daar vallen we niet over, alleen onze fractie zou er voor willen pleiten om de volgende voortgangsrapportage die toch wel echt in de raad van februari 2014 te doen, omdat dat naar alle waarschijnlijkheid de laatste zitting is van deze raad. Anders kom je gelijk weer met zo’n voortgangsrapportage in de nieuwe raad die denk ik, heel veel tenminste, als ze nieuw in die raad komen, weinig van die achtergrond weten. Dus vandaar een pleidooi om dat toch te doen de hier op volgende in februari 2014. Ten aanzien van punt 11, SOZOG, als wij het goed begrijpen gaat u twee keer €15.000,- reserveren voor die Europese aanbesteding. We hebben het één keer gezien in 2013 en ik dacht ook in 2015, maar het was ons niet helemaal duidelijk. Hebben we nu wel twee keer 15 of is het nou één keer 15. Onze beleving zegt twee keer 15, maar daar graag een reactie op.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Plieger, CDA.
  • 0:05 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Het betreft, even kijken, ingekomen stuk nummer 4, als het gaat over een stuk van het college van B&W over de actuele cijfers van de WWB. Op pagina 4 van dat stuk wordt iets vermeld over het werkeloosheidspercentage in de gemeente Stadskanaal. Die is in 2011 gemiddeld 11,6 geweest, als wij die cijfers die hier staan aannemen dan staat hier dat we in januari ongeveer 10% hadden en in april 8%. Dat lijkt een forse daling van het aantal werkelozen of hoe moet ik het zeggen, ingeschreven niet werkenden. Klopt dit? Is het werkeloosheidspercentage zodanig gedaald in deze tijd.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:40 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb natuurlijk met u als college gecorrespondeerd, de afgelopen anderhalve week geloof ik, de raad heeft de stukken wel kunnen zien. Geheel tevreden ben ik nog niet met de antwoorden die ik gekregen heb dus ik wil daar eigenlijk nog wel op terug komen bij de portefeuillehouder, maar misschien is het ook wel mogelijk om in het najaar een bijzondere bijeenkomst te beleggen. Als bijvoorbeeld de omvorming van Wedeka besproken wordt om dan dit mee te nemen dit onderwerp. Dat we daar raadsbreed eens verder over kunnen doorpraten.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U doet een voorstel.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   ja
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer over de ingekomen stukken? Dan stel ik voor dat wethouder Bessembinders van start gaat met de vragen van de VVD over de Drentse Horn en de conceptbegroting van de SOZOG.
  • 0:33 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dank u wel voorzitter. Wij zullen zorgen dat uiterlijk februari 2014 hier een volgend rapportage ligt, die toezegging hebt u en die kan op de lijst. En het tweede, dat is misschien niet duidelijk in de begroting, maar het contract voor het gft afval dat loopt in 2014 af en het contract voor de restafval loopt in 2016 af. Dus vandaar twee keer die Europese aanbesteding en twee keer dat bedrag. Dank u.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wethouder Bieze.
  • 2:5 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Een vraag omtrent de daling van het NWW percentage binnen de gemeente Stadskanaal. ik moet u zeggen dat ons dat ook al was opgevallen en dat wij daar inmiddels onderzoek naar doen. omdat ons percentage ook behoorlijk afwijkt ten opzichte van de percentages van de gemeente Oldambt en de gemeente Veendam waarmee het vergeleken wordt. Het zou wel eens kunnen liggen aan het feit dat inschrijvingen bij het UWV van WWB klanten niet door die WWB klanten worden verlengd. Ja, dan moet ik u toch even iets over de procedure zeggen. Klant vraagt bij ons een WWB uitkering aan en tegelijkertijd daaraan gekoppeld vindt de inschrijving bij het UWV plaats. En u weet dat inschrijvingsduur bij het UWV na een bepaalde periode verlengd moeten worden en het zou wel eens zo kunnen zijn dat die verlengingen door klanten niet worden gedaan. Wij hebben dat vorige maand hebben we daar actie op ondernomen, wij hebben alle klanten in de participatietrede 3 t/m 6 een brief gestuurd met het verzoek om te kijken of men A nog ingeschreven stond bij het UWV en als dat niet het geval was of men dat alsnog wilde doen. Wij hebben ook een controle maatregel ingebouwd, vanaf 1 juli controleren wij deze verlengingen van inschrijvingen, dus wij kijken vanaf 1 juli ook echt naar het feit dat mensen een WWB uitkering hebben en dan ook ingeschreven staan bij het UWV. En nu kan het natuurlijk zo zijn dat door deze herstel actie het werkeloosheidspercentage gaat stijgen in een van de volgende maanden, nou dat is een verklaring daarvoor. Dank u wel.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Plieger.
  • 0:10 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, u deelt onze twijfel dus ten aanzien van de cijfers en wij hopen dan ook dat wij binnenkort de juiste cijfers zullen krijgen. Als dit de juiste zijn is het natuurlijk fantastisch mooi.
  • 0:15 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, nou ik hoop dat het de juiste zijn, maar ik heb u net al aangegeven dat daar misschien nog wel eens wat verschil in zou kunnen zitten. En dat verschil komt dus de komende maanden waarschijnlijk wel naar boven. En als dat niet zo is dan doen we het inderdaad dus heel goed. Dank u.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan de vraag van de heer Van Beek van de CU, om eigenlijk een bijzondere raadsbijeenkomst te organiseren in het najaar waarin met name ook zeg maar cijfers die u krijgt, uitstroom, vragen die u daarbij heeft, dat eventueel in totaliteit met hoe het verloopt met het werkvoorzieningsschap, te organiseren. Ik denk dat we dat mee kunnen nemen richting agendacommissie en dat voordat het in een bijzondere raadsbijeenkomst behandeld wordt dat er ook afstemming met u plaats vindt van wat is nu precies de informatiebehoefte die u heeft. Zullen we het zo afspreken? Goed, doen we dat.
  • 0:25 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, ja, ik bedoel hier staat expliciet; wij zullen de raad in zijn vergadering van 9 juli 2012 informeren. Letterlijk, ik citeer nu, over de gevoerde gesprekken. En ik denk dat de inhoud van deze of deze tekst voor veel partijen aanleiding is geweest om niet het woord te vragen bij de ingekomen stukken waar u zojuist aan refereerde.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We hebben hem niet als agendapunt specifiek staan, maar ik neem aan dat de portefeuillehouder een toelichting kan geven op die gesprekken en het voorstel wat er nu ligt en wat er overgenomen zou kunnen worden. Wethouder Bieze.
  • 0:45 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter misschien is dat wat te volledig. Wat ik gedaan heb is dat ik een tweetal gesprekken heb gevoerd met Centrum voor de Kunst, een maal door de telefoon en een keer lijfelijk. En ik moet u zeggen dat die gesprekken onder goede omstandigheden en ook in een goede sfeer zijn gevoerd. Wij hebben niet gevochten om datgene wat hier op papier staat, dit is volgens ons een goed compromis. En u leest in de brief welk traject wij daarin willen volgen en dat betekend dat wij in de vergadering van 24 september met een voorstel komen die dus deze oplossing behelst.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Bieze. Meneer Borgesius, VVD.
  • 0:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dus u wilt nu niet peilen, als ik u goed begrijp, dat stelt u uit tot 24 september, hoe de verschillende fracties denken over het besluit wat dus eind mei is genomen ten aanzien van dit onderwerp.
  • 0:6 E. Bieze
   E. Bieze
   Volgens mij, wij komen met een voorstel, de 24e september richting u.
  • 0:0 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ja, dat lees ik.
  • 0:19 E. Bieze
   E. Bieze
   Dat zit even in mijn hoofd, volgens mij hebt u de vorige keer ook gevraagd om hierin actie te ondernemen en met een voorstel te komen. Met dat voorstel komen wij 24 september en volgens mij kunt u dan bepalen of u uw amendement gestand wil doen of niet of iets anders.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? Dan man u ook verwachten dat alle in’s en out’s erin zitten. Akkoord? Heb ik daarmee dan alle ingekomen stukken echt gehad? Goed.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan hebben we daarmee de lijst met ingekomen stukken gehad, zijn we aangeland bij de inlichtingen vanuit het college. Wethouder Bieze u had behoefte om de raad wat informatie te geven.
  • 4:3 E. Bieze
   E. Bieze
   Dank u wel voorzitter, ik heb twee dingen. Laat ik eerst maar eens met het goede nieuws beginnen. En dat gaat over de kaart verkoop van het Geert Teis, ik kan u melden dat wij 73% van de voor verkoop van de kaarten is inmiddels gerealiseerd. We hebben 36.500 kaarten verkocht en er zijn inmiddels 12 voorstellingen geheel uitverkocht. De voorverkoop koopt nog, de losse verkoop loopt nog dus het aantal kaarten zal nog wel wat gaan toenemen, maar in mijn ogen en in de ogen van het college is dit een goede spoor in deze toch wel turbulente en moeilijke tijd. Ook voor theaters want andere theaters scoren lager dan het theater in Stadskanaal. Dus volgens mij is dat een compliment waard ook richting het theater en haar medewerkers en directeur natuurlijk. Dan een andere mededeling voorzitter, en ik hoop dat de raad het college daarin wil steunen, dat gaat over de schuldhulpverlening. Wij merken een forse toename van het aantal klanten in het kader van de schuldhulpverlening. Daarin is Stadskanaal niet uniek, dat is een landelijke trend, vanmorgen stond er nog een stuk in het binnenlands bestuur over de toename van schulden van mensen. En dat betekend dat wij begrotingstechnisch in de knel gaan komen. wat hebben wij afgesproken met elkaar? Wij hebben een plafond bedrag afgesproken voor de basis dienstverlening van het GKB in Assen van €425.000, - dit jaar. Wij hebben met elkaar afgesproken dat we maximaal 80 nieuwe intakes zouden gaan doen dit jaar. Ik kan u melden dat wij inmiddels al op 130 intakes zitten en dat is de stand eind mei, dus 31 mei, van dit jaar. Wij hebben nog 50 intakeruimte, wij zien de wachttijden toenemen van onze cliënten en u hebt in een van uw vorige vergaderingen ook aangegeven van; college als u van mening bent dat u met een mededeling moet komen of met voorstellen moet komen om zaken te gaan doen, meld ons dat en wij hebben dus op basis van die stijging, die op dit moment vanaf augustus 2011 zo’n 33% bedraagt, heeft het college besloten om het aantal intakes van 180 op te hogen naar 240 dit jaar. We hebben binnen die 180 nu nog ruimte voor 50 nieuwe intakes voor dit gehele jaar, nou dat lijkt ons onvoldoende en wij zijn van mening dat we die intakes met 33% moeten verhogen, dan komt u van die 180 op die 240. Dat gaat natuurlijk begrotingstechnisch gevolgen geven want wij hebben dat plafond met elkaar afgesproken, die €425.000,- , dat gaan we dus niet halen. En dat betekend dat het college, als u zegt van wij zijn daar mee akkoord om daar mee aan de slag te gaan, en als u vanavond zegt van u krijgt daarvoor de ruimte dan gaan wij daar vanaf morgen ook direct mee aan de slag. Want ook wij vinden, en zijn van mening, dat de wachttijd niet te lang mag zijn. Dan pakken wij dat vanaf morgen op en dan gaan wij ons financieel verantwoorden in de najaarsnota. Dat was het volgens mij voorzitter. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, u noemde ook zopas dat dan op dit moment de wachtlijst langer wordt, wordt hij daarmee ook weer verkort, dat mensen sneller aan de beurt zijn?
  • 0:12 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dus dat betekent dat wij bij het GKB extra inzet, die zit er nu al, die extra inzet, ook voor andere gemeentes, dat wij extra inzet gaan plegen om die wachttijden terug te gaan brengen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   In feite dan per direct en dat ze niet hoeven wachten tot oktober/november ofzo.
  • 0:0 E. Bieze
   E. Bieze
   nee
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   prima
  • 0:00 E. Bieze
   E. Bieze
   nee, dat klopt.
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is expliciet de vraag van de wethouder eigenlijk. U eerder gehoord te hebben en wij gaan aan de slag en u krijgt een vertaling in het najaar. Het heeft gevolgen. Akkoord? Prima. Ik heb nog een omissie goed te maken ten aanzien van de ingekomen stukken. Namelijk, ik heb niet geconcludeerd dat we daarmee de lijst van de ingekomen stukken conform advies accorderen en dat is dan met de aanvullingen die we zo afgesproken hebben. Akkoord? Daar is hij. [voorzitter klopt met hamer] ik weet of ik de inlichtingen vanuit het college moet, dat hoeft niet hè. Nee, ok.
 • 9 Vragenuur
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vragenuur, geen vragen voorgesteld
 • 10 Interpellaties
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Interpellaties niet aangekondigd
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   voorzitter
  • 0:38 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik heb een brief, en ik denk dat wij niet de enigen zijn, een brief onder ogen gehad van 4 juli richting Stichting Centrum voor de Kunsten. En die brief die sluit af, anders was het denk ik bij de ingekomen stukken, door ook misschien wel andere partijen het woord gevraagd, maar die eerste pagina, ten minste die sluit af; wij zullen de raad in zijn vergadering van 9 juli informeren over de gevoerde gesprekken, de raad zal beslissen of hij zijn besluit over het amendement van 21 mei of dat handhaaft of dat hij een ander besluit neemt. Dat gaat dus over de muziekschool.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En daar hoor ik dus niets over, want u wou naar het volgende agendapunt gaan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er zat bij de ingekomen stukken beantwoording.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd exemplaar (41,07 KB)
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan is de lijst met ingekomen stukken. U heeft een gewijzigd exemplaar gekregen in uw dropbox. Is er iemand die over de lijst met ingekomen stukken het woord wil voeren. Meneer Borgesius, meneer Plieger, meneer Van Beek. Meneer Borgesius.
  • 1:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Punt 6 en punt 11, om bij de eerste te beginnen. Dat gaat over de voortgangsrapportage Drentse Horn. Op zich geen opmerking voorzitter, alleen we hebben vastgesteld we doen dit eens per twee jaar. Dit is iets aan de late kant, daar vallen we niet over, alleen onze fractie zou er voor willen pleiten om de volgende voortgangsrapportage die toch wel echt in de raad van februari 2014 te doen, omdat dat naar alle waarschijnlijkheid de laatste zitting is van deze raad. Anders kom je gelijk weer met zo’n voortgangsrapportage in de nieuwe raad die denk ik, heel veel tenminste, als ze nieuw in die raad komen, weinig van die achtergrond weten. Dus vandaar een pleidooi om dat toch te doen de hier op volgende in februari 2014. Ten aanzien van punt 11, SOZOG, als wij het goed begrijpen gaat u twee keer €15.000,- reserveren voor die Europese aanbesteding. We hebben het één keer gezien in 2013 en ik dacht ook in 2015, maar het was ons niet helemaal duidelijk. Hebben we nu wel twee keer 15 of is het nou één keer 15. Onze beleving zegt twee keer 15, maar daar graag een reactie op.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Plieger, CDA.
  • 0:05 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Het betreft, even kijken, ingekomen stuk nummer 4, als het gaat over een stuk van het college van B&W over de actuele cijfers van de WWB. Op pagina 4 van dat stuk wordt iets vermeld over het werkeloosheidspercentage in de gemeente Stadskanaal. Die is in 2011 gemiddeld 11,6 geweest, als wij die cijfers die hier staan aannemen dan staat hier dat we in januari ongeveer 10% hadden en in april 8%. Dat lijkt een forse daling van het aantal werkelozen of hoe moet ik het zeggen, ingeschreven niet werkenden. Klopt dit? Is het werkeloosheidspercentage zodanig gedaald in deze tijd.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:40 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb natuurlijk met u als college gecorrespondeerd, de afgelopen anderhalve week geloof ik, de raad heeft de stukken wel kunnen zien. Geheel tevreden ben ik nog niet met de antwoorden die ik gekregen heb dus ik wil daar eigenlijk nog wel op terug komen bij de portefeuillehouder, maar misschien is het ook wel mogelijk om in het najaar een bijzondere bijeenkomst te beleggen. Als bijvoorbeeld de omvorming van Wedeka besproken wordt om dan dit mee te nemen dit onderwerp. Dat we daar raadsbreed eens verder over kunnen doorpraten.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U doet een voorstel.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   ja
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer over de ingekomen stukken? Dan stel ik voor dat wethouder Bessembinders van start gaat met de vragen van de VVD over de Drentse Horn en de conceptbegroting van de SOZOG.
  • 0:33 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dank u wel voorzitter. Wij zullen zorgen dat uiterlijk februari 2014 hier een volgend rapportage ligt, die toezegging hebt u en die kan op de lijst. En het tweede, dat is misschien niet duidelijk in de begroting, maar het contract voor het gft afval dat loopt in 2014 af en het contract voor de restafval loopt in 2016 af. Dus vandaar twee keer die Europese aanbesteding en twee keer dat bedrag. Dank u.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wethouder Bieze.
  • 2:5 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Een vraag omtrent de daling van het NWW percentage binnen de gemeente Stadskanaal. ik moet u zeggen dat ons dat ook al was opgevallen en dat wij daar inmiddels onderzoek naar doen. omdat ons percentage ook behoorlijk afwijkt ten opzichte van de percentages van de gemeente Oldambt en de gemeente Veendam waarmee het vergeleken wordt. Het zou wel eens kunnen liggen aan het feit dat inschrijvingen bij het UWV van WWB klanten niet door die WWB klanten worden verlengd. Ja, dan moet ik u toch even iets over de procedure zeggen. Klant vraagt bij ons een WWB uitkering aan en tegelijkertijd daaraan gekoppeld vindt de inschrijving bij het UWV plaats. En u weet dat inschrijvingsduur bij het UWV na een bepaalde periode verlengd moeten worden en het zou wel eens zo kunnen zijn dat die verlengingen door klanten niet worden gedaan. Wij hebben dat vorige maand hebben we daar actie op ondernomen, wij hebben alle klanten in de participatietrede 3 t/m 6 een brief gestuurd met het verzoek om te kijken of men A nog ingeschreven stond bij het UWV en als dat niet het geval was of men dat alsnog wilde doen. Wij hebben ook een controle maatregel ingebouwd, vanaf 1 juli controleren wij deze verlengingen van inschrijvingen, dus wij kijken vanaf 1 juli ook echt naar het feit dat mensen een WWB uitkering hebben en dan ook ingeschreven staan bij het UWV. En nu kan het natuurlijk zo zijn dat door deze herstel actie het werkeloosheidspercentage gaat stijgen in een van de volgende maanden, nou dat is een verklaring daarvoor. Dank u wel.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Plieger.
  • 0:10 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, u deelt onze twijfel dus ten aanzien van de cijfers en wij hopen dan ook dat wij binnenkort de juiste cijfers zullen krijgen. Als dit de juiste zijn is het natuurlijk fantastisch mooi.
  • 0:15 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, nou ik hoop dat het de juiste zijn, maar ik heb u net al aangegeven dat daar misschien nog wel eens wat verschil in zou kunnen zitten. En dat verschil komt dus de komende maanden waarschijnlijk wel naar boven. En als dat niet zo is dan doen we het inderdaad dus heel goed. Dank u.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan de vraag van de heer Van Beek van de CU, om eigenlijk een bijzondere raadsbijeenkomst te organiseren in het najaar waarin met name ook zeg maar cijfers die u krijgt, uitstroom, vragen die u daarbij heeft, dat eventueel in totaliteit met hoe het verloopt met het werkvoorzieningsschap, te organiseren. Ik denk dat we dat mee kunnen nemen richting agendacommissie en dat voordat het in een bijzondere raadsbijeenkomst behandeld wordt dat er ook afstemming met u plaats vindt van wat is nu precies de informatiebehoefte die u heeft. Zullen we het zo afspreken? Goed, doen we dat.
  • 0:25 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, ja, ik bedoel hier staat expliciet; wij zullen de raad in zijn vergadering van 9 juli 2012 informeren. Letterlijk, ik citeer nu, over de gevoerde gesprekken. En ik denk dat de inhoud van deze of deze tekst voor veel partijen aanleiding is geweest om niet het woord te vragen bij de ingekomen stukken waar u zojuist aan refereerde.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We hebben hem niet als agendapunt specifiek staan, maar ik neem aan dat de portefeuillehouder een toelichting kan geven op die gesprekken en het voorstel wat er nu ligt en wat er overgenomen zou kunnen worden. Wethouder Bieze.
  • 0:45 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter misschien is dat wat te volledig. Wat ik gedaan heb is dat ik een tweetal gesprekken heb gevoerd met Centrum voor de Kunst, een maal door de telefoon en een keer lijfelijk. En ik moet u zeggen dat die gesprekken onder goede omstandigheden en ook in een goede sfeer zijn gevoerd. Wij hebben niet gevochten om datgene wat hier op papier staat, dit is volgens ons een goed compromis. En u leest in de brief welk traject wij daarin willen volgen en dat betekend dat wij in de vergadering van 24 september met een voorstel komen die dus deze oplossing behelst.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Bieze. Meneer Borgesius, VVD.
  • 0:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dus u wilt nu niet peilen, als ik u goed begrijp, dat stelt u uit tot 24 september, hoe de verschillende fracties denken over het besluit wat dus eind mei is genomen ten aanzien van dit onderwerp.
  • 0:6 E. Bieze
   E. Bieze
   Volgens mij, wij komen met een voorstel, de 24e september richting u.
  • 0:0 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ja, dat lees ik.
  • 0:19 E. Bieze
   E. Bieze
   Dat zit even in mijn hoofd, volgens mij hebt u de vorige keer ook gevraagd om hierin actie te ondernemen en met een voorstel te komen. Met dat voorstel komen wij 24 september en volgens mij kunt u dan bepalen of u uw amendement gestand wil doen of niet of iets anders.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? Dan man u ook verwachten dat alle in’s en out’s erin zitten. Akkoord? Heb ik daarmee dan alle ingekomen stukken echt gehad? Goed.
 • 11 Rondvraag
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de rondvraag. Ik ga deze keer links om. Meneer Hekking.
  • 1:09 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ik had inderdaad iets voor de rondvraag voorzitter. Daarmee kom ik terug op de vraagstelling die mevrouw Hernamt had en die meneer Borgesius had over de invalide parkeerplaatsen. Daar hebben we inderdaad antwoord op gekregen, maar wat wij eigenlijk wilden vragen is, ok de regeling zoals hij er nu is daar kunnen we mee leven, er zijn invalide parkeerplaatsen in de Hoofdstraat alleen er zijn ook nog andere invalide parkeerplaatsen of andere parkeerplaatsen waar mensen in principe vrij kunnen parkeren zonder de tijdsbelemmering van een half uur. Alleen het is niet duidelijk waar die andere parkeerplaatsen dan liggen. Is het mogelijk dat de wethouder gaat zorgen voor een juiste informatie dat de mensen die een parkeerplaats zoeken, met name de mensen die niet uit Stadskanaal komen, dat die dan inderdaad verwezen worden naar een invalide parkeerplaats waar ze wel de auto fatsoenlijk kunnen parkeren en geruimere tijd kunnen genieten van de binnenstad van Stadskanaal. Dat was mijn rondvraag.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hekking. Meneer Boen, meneer Hofstra, Van der Vlag, mevrouw Woortman, mevrouw Kroom, meneer Christians, Dijkstra, Van Beek, mevrouw Sterenborg, Van der Heide, Borgesius, Rodenberg, niemand meer? Mevrouw Hernamt GBS.
  • 0:00 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ik wil nu eigenlijk wel eens weten hoe de voortgang is, of hoe het staat met dat hippisch centrum. Dat is een aantal maanden geleden heel erg naar voren gebracht.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vraag is duidelijk mevrouw Hernamt. Meneer Gelling, Maarsingh, Boels, Plieger, mevrouw Brongers, niets. Wethouder Bessembinders, de parkeerplaatsen voor invaliden.
  • 1:20 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter ik weet niet of wij een verwijzing moeten geven aan aanbrengen naar invalide parkeerplaatsen want ik aarzel daar wel bij dus ik doe er ook geen toezegging over nu. Wij hebben eigenlijk op tal van plekken, bijna op elke parkeerplaats waar je hier komt. Of je nou op het Maczekplein bent of de Oude Markt of aan de Hemenweg of aan de Hoofdstraat of zeg maar hier aan de Navolaan bij het theater, wij hebben overal invalide parkeerplaatsen. Dus eigenlijk op alle parkeerplaatsen zijn ook invalide parkeerplaatsen beschikbaar. Om nou te zeggen we moeten nog weer een bordje plaatsen met die kant op voor invalide parkeerplaatsen, ja dan krijg ik een van ander paaltje met bordje alle kanten op, dus, ja ik ???? misschien even, maar ik denk dat dat niet handig is. ik wil er morgen best even naar laten kijken, maar naar mijn idee hebben wij op alle parkeerplaatsen hebben wij invalide parkeerplaatsen. En ook op alle straten die daar tussen liggen en omheen liggen hebben wij invalide parkeerplaatsen. Dus om daar nog een bordje neer te zetten waar ze zijn, ja dat lijkt mij toch echt overbodig. Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hekking.
  • 1:11 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Voorzitter. ja, dank u voor het antwoord en toch ben ik van mening dat, met name voor de mensen die niet uit Stadskanaal komen, dat het niet echt duidelijk is waar zij zich dan kunnen vervoegen om een parkeerplaats te bemachtigen. Ik zat ook niet te denken aan bordjes en onderbordjes, want daar is de gemeente ook erg sterk mee, maar ik zat meer te denken aan gedrukte informatie of informatie die bij de winkels ligt die de mensen mee kunnen krijgen of als mensen een invalide parkeerkaart aanvragen, dat er dan een overzicht te krijgen is van waar men de auto kan parkeren. Want vergeet niet dat het de laatste tijd, met name de parkeertijd gewijzigd is het laatste jaar, en dat er een hoop mensen zijn die dus niet weten dat ze auto dus niet 8 uur lang op een plein mogen zetten waar je nu maximaal 2 uur mag parkeren. En vanaf de Hoofdstraat, iedereen komt dan kijken naar de mooie nieuwe Hoofdstraat, is het niet duidelijk waar je dan wel de auto kwijt kan. Dat is misschien wat via de winkeliersvereniging te regelen is, mensen die in een winkel klagen van joh ik heb de auto hiervoor staan kan dat of krijg ik nou een bekeuring, dat u via die winkeliers die informatie naar buiten kan krijgen, maar het is voor de mensen van buiten Stadskanaal niet duidelijk waar ze de auto dan wel fatsoenlijk kwijt kunnen. Daar zoeken wij een oplossing voor.
  • 0:2 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Mag ik even interrumperen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Hernamt, GBS.
  • 0:35 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Meneer Hekking, als je op een parkeerplaats komt zie je duidelijk die bordjes staan. Het lijkt mij ook wat overbodig om die extra aan te geven. Het punt is alleen dat op die invalideparkeerplaatsen vaak andere mensen staan, maar dat is een ander verhaal, maar ze zijn duidelijk aangegeven. Wat de heer Borgesius zei op de Hoofdstraat dat het maar een half uur is, dat is niet goed, maar op de parkeerplaatsen kun je duidelijk zien wat invalide parkeerplaatsen zijn. Daar ben ik het niet met u eens, dank u wel voorzitter.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De fractie van de SP vraagt eigenlijk om nadere verkenning of een nader onderzoek. Ik kijk ook even naar de andere fracties of dit noodzakelijk is. Nee, wordt niet gedeeld. Ik dacht dat Stadskanaal ook bekend stond juist vanwege haar ruime parkeerbeleid. Borgesius, VVD.
  • 0:09 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, ik wou wel eigenlijk iets vaststellen als dat mag voorzitter. Ik hoor namelijk de heer Hekking zojuist zeggen; mooie, nieuwe Hoofdstraat. Meer wou ik niet zeggen.
  • 0:3 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Daar wil ik graag ik op reageren voorzitter.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius, het komt, ik kan u nu vast beloven, het komt niet in het verslag. Meneer Hekking.
  • 0:24 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ik heb hem persoonlijk bekeken en het is inderdaad een mooie, nieuwe Hoofdstraat. En dat meen ik werkelijk, hij is alleen verschrikkelijk veel te duur geweest. Maar hij is uiteraard wel mooi, stel je nou toch voor dat we zoveel geld uitgeven en ik zou hem niet mooi vinden. Nee, het is een mooie….. nee, het gaat om de mensen die in Stadskanaal op visite komen. Mensen die hier een keer willen genieten van die mooie nieuwe Hoofdstraat die dan ook niet
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het punt is duidelijk, kunt u aangeven meneer Hekking hoeveel mensen dit betreft. Waar hebben we het over.
  • 0:4 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   ja, een paar mensen die erop gereageerd hebben, pak hem beet een stuk of vier, vijf
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, Ik kijk even naar de wethouder wat er mee te doen is.
  • 0:41 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, ik heb hier de vorige keer op gereageerd, ik reageer hier nu weer op, ik denk zoals wij het geregeld hebben met de invalideparkeerplaatsen, wij doen dat ook, dat hebben we ook met het centrumplan gedaan, ook met dat plan voor de Hoofdstraat gedaan, wij bespreken die plannen inclusief gehandicapte parkeerplaatsen met de werkgroep verkeer. Daar is het gehandicapten platform in vertegenwoordigd, ons gehandicapten platform, die heeft ook aangegeven destijds ga zo om met de nieuwe Hoofdstraat, ga zo om met de invalide parkeerplaatsen ten behoeve van de Hoofdstraat. Dus ik voel mij daar ook in gesteund dat wij het op die manier ordentelijk geregeld hebben ook voor de minder valide autobezitter. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hekking, laatste opmerking.
  • 0:23 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ja, voorzitter. Ik ben van de ene kant wel blij met het antwoord, maar ik hou me toch voor dat op het moment dat wij wederom benaderd worden, o.a. door het gehandicapten platform, dat we daar dan op een latere termijn op terugkomen met misschien een gewijzigd verzoek. Maar ik neem aan voor de volgende keer dat de portefeuillehouder het in de gaten gaat houden en dat het inderdaad misschien beter aangegeven kan worden.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   nee, nee, de portefeuillehouder
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   dat heeft de portefeuillhouder niet gezegd
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee. Ik wou concluderen als voorzitter dat de portefeuillehouder u niet heeft toegezegd een nader onderzoek naar te doen. Ik heb van de andere fracties niet begrepen dat ze uw verzoek steunen, wij zijn van mening dat het in ruime mate en voldoende wordt aangegeven, dus er wordt geen vervolg aan gegeven, meneer Hekking.
  • 0:12 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ja, ik behoud mij toch het recht voor dat op het moment dat wij benaderd worden om daar toch dan op een later termijn weer op terug te komen. Ik heb nu geen toezegging, prima, maar
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, u kunt dan opnieuw een vraag stellen en dan gaan we op dat moment opnieuw peilen wat we met die vraag en het antwoord gaan doen. Ik ga naar wethouder Bieze in het kader van de vraag die mevrouw Hernamt van GBS gesteld heeft. Wethouder Bieze.
  • 0:10 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter. ik kan daar kort over zijn, er is geen nieuws en zo gauw er nieuws is rond de ontwikkelingen van HPF zal ik dat de raad melden.
  • 0:3 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   En wanneer is dat meneer Bieze.
  • 0:14 E. Bieze
   E. Bieze
   Nou, het gaat natuurlijk om een particulier initiatief, dus het is ook aan die ondernemingen om te besluiten wanneer zij gaan starten. Voorzitter en daar wilde ik het maar even bij laten.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Hernamt, GBS.
  • 0:14 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Kijk, het zit zo, gemeentes moeten toch de wegen en zo aanleggen, en dan moet men toch op tijd geïnformeerd worden, maar daar heeft u nog niets van gehoord, hoever ze zijn ofzo?
  • 0:27 E. Bieze
   E. Bieze
   Voorzitter, op dat gebied, op wegen et cetera, maar daar is de heer Bessembinders expert in, het is natuurlijk niet zo dat wij niet met elkaar praten. En dat betekend natuurlijk als er ontwikkelingen zijn dat die ontwikkelingen op elkaar worden afgestemd. Dus als er wegen moeten worden aangelegd, en daar is aanleiding voor, en andere infrastructurele dingen, dan gaan we daar natuurlijk mee aan de slag. Maar ik zeg u net al, er is geen nieuws.
  • 0:2 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   het is nog stil daar
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Bieze. Mevrouw Hernamt nog aanvullingen? Nee, dank u. Goed dan hebben we daarmee de vragen uit de rondvraag behandeld.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Voortzetting Starterslening
  • 12. Voortzetting Starterslening (40,59 KB)
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan gaan we over naar agendapunt 12. En dat is de voortzetting van de starterslening. Wie wil daarover het woord voeren? GBS, de heer Gelling, mevrouw Sterenborg CU, meneer Hofstra en meneer Hekking. Meneer Gelling GBS.
  • 0:25 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Net als wij in eerdere bijeenkomsten en vergaderingen hebben gemeld is onze fractie nog steeds voor continuering van de starterslening. In onze ogen een goed middel om starters toegang te bieden tot de woningmarkt en om vervolgens de woningmarkt met een soort van sneeuwbal effect los te trekken. Wij stemmen daardoor voor om genoemd bedrag beschikbaar te stellen. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Dit is een uitvoering van een motie van 21 mei. Hier staat o.a. in bij kosten/baten dat de eerste drie jaar betalen de starters geen rente en aflossing en na drie jaar wordt het dan bekeken. En door het terugstorten van de aflossingen kunnen op termijn nieuwe leningen worden verstrekt. Als dat nou na drie jaar niet gebeurd dan gaat die pot dus alsnog, die wordt leger en leger en leger. Nou ik wou dat even onder de aandacht brengen wat we dan gaan doen.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:18 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Volgens mij kunnen we hier ook kort over zijn. De uitwerking inderdaad van de motie van 21 mei, we bedanken het college voor de uitwerking daarvan en wij zijn uiteraard nog steeds hier voorstander van. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Hekking, SP.
  • 0:28 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ja, dank u wel voorzitter. Moge u duidelijk zijn dat ook de SP stemt voor voortzetting van deze starterslening. We hebben er wel een paar vraagjes bij, met name aangaande de mensen die gebruik gaan maken van de starterslening. Op het moment dat men geen personeel heeft en als ZZP’er uit de uitkeringsinstantie komt en een eigen bedrijf gaat beginnen, komen die mensen dan ook in aanmerking voor deze lening, dat was eigenlijk de vraag die we extra hadden.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hekking. Wethouder Bessembinders.
  • 1:21 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank voor de complimenten dat wij aan uw motie gehoor hebben gegeven. Wat mevrouw Sterenborg van de CU zegt dat de pot leger en leger en leger wordt dat klopt, vandaar dat wij nu opnieuw 5 ton vragen. En als wij zo doorgaan en het wordt bewaarheid wat u verondersteld dan kan het best zijn dat wij hier over anderhalf jaar of een jaar weer zitten omdat de pot leeg is. Vooral alle duidelijkheid want dat terugvloeien van die middelen uit die aflossingen dat gaat natuurlijk heel spaarzaam in het begin dat zien we gewoon gebeuren dus dat is minimaal vooral in de aanvang. Dus hou daar in die zin rekening mee als u zegt van wij vinden dit een prachtig instrument dat wij als de pot leeg is dat wij u dat uiteraard tijdig zullen melden zodat u opnieuw kunt beslissen wat u wilt doen. Goed, GBS, CU, PvdA akkoord, SP ook akkoord. Ja, de heer Hekking die heeft een concrete vraag over een ZZP’er, over iemand die uit een uitkering komt en ZZP’er wordt en dan een starterslening wil.
  • 0:11 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Wat wij ons afvragen is dat als iemand die in zo’n situatie verkeerd ook voldoet aan de eisen die aan de lening gesteld worden, dat is ons niet helemaal duidelijk geworden.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dat denk ik niet, nee.
  • 0:5 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dus daarmee benadelen wij de eventuele ZZP'er die
  • 0:34 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou, wij benadelen niemand. Kijk wij hebben wat dat betreft de hele zaak in uitvoering gegeven aan SVN, die Stichting Volkshuisvesting Nederland, die pakt de landelijke criteria als het gaat om hypotheekverstrekking op basis van de nationale hypotheek garantie. Dus wij beïnvloeden dat nog positief noch negatief, dus die richtlijnen gelden en op het moment dat iemand niet aan de richtlijnen van die nationale hypotheek garantie voldoet, en ik kan mij voorstellen dat zo iemand daar niet aan voldoet, ja die krijgt die geen lening. Dat mag helder zijn.
  • 0:5 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ja, dat antwoord is duidelijk, dank u wel. Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk?
  • 0:2 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Wat bedoelt u.
  • 0:3 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Hoeveel mensen maken gebruik van die starterslening op dit moment?
  • 0:25 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Wij hebben pakweg 8 ton besteed, dat gaat om pakweg 30 leningen, dus het gemiddelde ligt zo rond de 27.000 heb ik het idee. Dus met zo’n 5 ton kunnen weer zo’n 20 vooruit en dan maar hopen dat inderdaad er heel veel afgelost wordt merkt mevrouw Sterenborg. Dank u wel voorzitter.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Zijn daarmee de vragen voldoende beantwoord? Nog behoefte aan een tweede termijn. Niet, dan constateer ik dat met unanieme stemmen het voorstel is aangenomen. [voorzitter klopt met hamer]
 • 13 Punt is van de agenda gehaald.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zouden we nu volgens de nummering terecht komen bij agendapunt 13. Ja, ik kan geen andere conclusie trekken meneer Pals, dat was unaniem.
 • 14 Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013
  • 14. Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013 (70,4 KB)
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 14. En dat betreft het Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013. Wie mag ik daarover het woord geven. Mevrouw Brongers, meneer Gelling. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:46 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. De bedoeling van het Kwijtscheldingsbesluit zoals het voor ons ligt is dat de armoede vooral wordt verminderd en dat vinden wij als CDA een belangrijk item in de huidige samenleving. Daarnaast wordt het verschil in mogelijkheden opgeheven tussen niet ondernemers en kleine ondernemers voor wat betreft de gemeentelijke belasting. Kortom, deze regeling zien wij als een verbetering van de sociale situatie voor betreffende doelgroepen. Wel vragen we ons af of de structurele jaarlasten van €5000,- voldoende zijn en daar willen we dan graag nog een reactie op van het college. Omdat de cijfers rondom kinderopvang nog niet bekend zijn.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Meneer Gelling, GBS.
  • 0:21 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel. Voorzitter wat onze fractie betreft een uitstekend plan om naast niet ondernemers ook de kleine ondernemers en zij die leven op bijstandsniveau in aanmerking te laten komen voor kwijtscheldingen. We vragen ons wel af of het voorbeeld van een notaris als zelfstandige op bijstandsniveau nu wel gelukkig is gekozen, maar goed wij stemmen in.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wethouder Bieze. Sorry, ben ik nog steeds niet goed aan gewend, sorry, wethouder Van der Kolk.
  • 1:2 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Geen probleem. Bedankt voor uw ondersteuning, er wordt een vraag gesteld over de jaarlasten die ermee gepaard gaan, het betreft uitdrukkelijk een raming, we zullen ook gewoon ervaringscijfers moeten opdoen in de gemeente Stadskanaal. Die €5000,- dat is een schatting naar analogie van landelijke cijfers die bekend zijn. En dat denken we ook kwijt te zijn door de kleine ondernemers ook te betrekken in de doelgroep. Maar de exacte cijfers die worden in de loop van het volgende jaar bekend en die zullen we dan ook weergeven. Tweede, die €25.000,- dat betreft een compensatie van het rijk om armoedeval van ouders met kleine kinderen te voorkomen en wij schatten in dat dat ook voldoende moet zijn om datgene wat we minder innen om dat te compenseren, maar ook dat weten we niet precies. Dus dit zijn aannames en volgend jaar moet blijken hoeveel we daadwerkelijk aan minder inkomsten zullen genieten.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Van der Kolk. voldoende, mevrouw Brongers in de beantwoording? Behoefte aan een tweede termijn? Dan concludeer ik daarmee dat ook agendapunt 14; Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013, met unanieme stemmen is aanvaard.
 • 15 Veiligheids-en Gezondheidsregio Groningen (V&GR) jaarverslag en jaarrekening 2011, actualisatie begroting 2012 en beleidsbegroting 2013
  • 15. Veiligheids en Gezondheidsregio Groningen V en GR jaarverslag en jaarrekening 2011 actualisatie begroting 2012 en beleidsbegroting 2013 (73,04 KB)15.2. Jaarverslag en jaarrekening 2011 (1,23 MB)15.4. Beleidsbegroting en financiële begroting 2013 (480,56 KB)
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 15, de financiële gegevens o.a. van de veiligheids- en gezondheidsregio over 2011. De actualisatie van de begroting 2012 en de begroting 2013. De portefeuille is in die zin gesplitst over twee portefeuillehouders, veiligheid mag ik tot mijn portefeuille rekenen, gezondheid ligt bij wethouder Van der Kolk. Dus als daar vragen richting mij gaan dan verzoek ik de heer Borgesius de hamer van mij over te nemen en ons door dit agendapunt heen te leiden.
  • 0:46 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel voorzitter. Wie wenst over dit agendapunt het woord te voeren. De heer Plieger CDA, Gelling GBS, Van Beek CU, SP niet. Dan stel ik voor om met u te beginnen heer Van Beek.
  • 0:06 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u. De heer Gelling, GBS.
  • 0:32 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. Wij combineren beide portefeuilles. Voor wat betreft de bijlagen, zeer lijvige rapporten, één opmerking daarbij. Het gaat om heel veel afkortingen wat het lezen nou niet echt vergemakkelijkt en dat was al een redelijke kost. In ieder geval, wij zijn ingenomen met de meningen en standpunten van het college. Er is veel geld mee gemoeid, maar juist op het gebied van veiligheid en gezondheid moet dat wat ons betreft absoluut zijn voortgang kunnen hebben. Wij gaan dus akkoord met de beslispunten.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel. Meneer Plieger, CDA.
  • 2:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, dank u wel. Voorzitter even een paar puntjes nog ter aanvulling ook op de vorige sprekers die ik wil naar voren brengen. Het bestuur stelt voor de algemene reserve te verhogen, nou dan ook het CDA zich in vinden. En toch ook nogmaals opgemerkt dat voor ogen houdend de risico’s die er zijn, het weerstandsniveau daarmee in overeenstemming moet zijn. Dan nog een vraag ten aanzien van de toelichting die gegeven is bij de beleidsbegroting 2013, daar staat op een gegeven moment iets over de gecompenseerde BTW. Ja, het gaat even niet over veiligheid of gezondheid en daar zou het natuurlijk in dit gesprek over moeten gaan, dat begrijp ik dat dat een heel belangrijk goed is, maar toch even aandacht voor iets wat er misschien buiten staat, maar toch in de stukken vermeld. Een deel van de gecompenseerde BTW op investeringen in roerend- en onroerende zaken dienen mogelijk door gemeenten terugbetaald te worden. En dit staat in het jaarverslag vermeld. Dit risico, zeggen ze, is niet opgenomen in de jaarrekening en het verslag van de VNGR, daar het daar blijkbaar niet thuishoort, maar wel thuishoort bij de gemeenten. De vraag is nu; welke noodzaak is het dat dit risico wordt meegenomen in onze gemeentelijke paragraaf weerstandsvermogen. Is dit risico dus substantieel en we weten dat er aandacht voor is in het project Regionalisering Brandweer, maar in welke vorm is dat dan. Dan de zienswijze van het college, ik vond het wel mooi om te lezen, in die zin van je zit stukken te bestuderen, je haalt er wat zaken uit waarvoor je aandacht wilt vragen en als het dan om een aantal zaken gaat, laat dit maar helder zijn, de zienswijze van het college wordt ook door ons volledig ondersteund.
  • 0:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel meneer Plieger. Dan geef ik graag het woord aan de portefeuillehouder.
  • 4:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voor mijn gevoel had ik misschien ook kunnen blijven zitten, gezien het aantal gestelde vragen. Maar ik denk nou het is de laatste vergadering voor het zomerreces dus, ik ben al de mist in gegaan met mijn telefoon, laat ik proberen dit netjes af te ronden, dus ik ga voor u staan. Ik denk wat u in wezen aangeeft op een gegeven moment van wat met name vorig jaar de discussie is geweest waarin zeg maar het college en u als raad ook de zienswijze heeft onderstreept dat er meer aandacht moest zijn voor de financiële huidhouding van de veiligheid- en gezondheidsregio, dat dat op zich wel een goede is geweest. We zien nu ook voor het eerst op een gegeven moment dat de resultaten precies per programma in beeld worden gebracht en dat is ook noodzakelijk omdat natuurlijk straks de regionalisering van de brandweer er aan zit te komen en de zaak ontvlochten zal moeten worden. Dus daar moet je ook scherp beeld op hebben. Wat dan nog extra sterk naar voren komt is inderdaad dat je eigenlijk geen weerstandsvermogen hebt, want met het bedrag wat er nu is kan je wel zeggen dat is eigenlijk, gezien de totale begroting, absoluut niet voldoende aanwezig. Zou dat moeten betekenen op een gegeven moment dat wij nu als deelnemers in de WGR-regeling, zeg maar als het ware, bij gaan storten of wachten we af. Nou ten opzichte van de vorige keer dat we gezegd hebben we willen de begroting in wezen niet belasten met een verhoging, in tegendeel we hebben taakstellende bezuinigingen opgelegd die voor een groot deel nu ook uitgewerkt worden, dan moet je niet op voorhand zeg maar extra middelen inbrengen. Of die vraag, zowel vanuit de veiligheidsregio, vanwege de regionalisering van de brandweer niet zal komen, ik denk het wel. of die vraag op een of andere manier vanuit de gezondheidsregio nog gaat komen dat weet ik niet. Dat kan ik op dit moment niet overzien, maar dan zullen we die in ieder geval aan u voorleggen voor dat daar extra middelen zeg maar voor beschikbaar gesteld zouden moeten worden. Ik vond het een voordeel dat nu bij de begroting 2013, maar bij de actualisatie ook gewoon per stuk een hele duidelijke toelichting vanuit de veiligheid- en gezondheidsregio was gegeven. Ik vond ook dat het hele stuk veel meer duidelijkheid naar voren bracht als we een jaar daarvoor hebben gehad. Ik denk dat dat een compliment is aan de organisatie van de veilig- en de gezondheidsregio, maar ook zeker een compliment aan onze eigen mensen in ons eigen huid die dat op vrij duidelijke manier volgens mij vertaald hebben in het raadsvoorstel. We lopen inderdaad een aantal risico’s. Het risico wat de heer Plieger noemt over de compensatie van de BTW, ik moet u eerlijk zeggen, het is opgemerkt en daar wordt aangegeven dat het niet opgenomen is, nou hebben wij natuurlijk zelf een WGR, een regeling, maar zou het ook terugkomen, ik kan op dit moment niet inschatten hoe groot het risico van de compensatie van de BTW ja dan nee is. dus als u dat pertinent wilt weten dan moet ik daar schriftelijk op terugkomen. Ik ben wel blij met zeg maar de aanscherping die wij hebben gevoerd vanuit, zeker vanuit Stadskanaal, en die ook tot meer duidelijkheid gaat leiden. En dan denk ik van nou goed in de conceptbrief die er nu ligt, die niet verstuurd is omdat we deze keer op tijd zijn om uw gevoelen te horen ten aanzien van de begroting 2013 en ook een reactie kunnen geven. Als u die zienswijze ondersteund dan gaat hij morgen of overmorgen volledig, namens raad ook, naar de veilig- en gezondheidsregio uit. Voorzitter, volgens mij zijn er verder geen vragen aan mij gesteld alleen dat het een behoorlijk pakket was en dat kan ook niet anders. Vandaar dat ik blij was met die toelichtingen. Dat het af en toe beroepstaal is door de vele afkortingen, ja, daar kan ik ook niet zoveel aan veranderen op dit moment, maar ik denk dat we een bepaalde slag hebben gemaakt en daar mag u de complimenten zelf voor in ontvangst nemen. Want die steun heeft u ons wel gegeven om dat ook in de veilig- en gezondheidsregio in te brengen. Daar wou ik het bij laten voorzitter.
  • 0:06 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u wel. Ik kijk nog even in het rond naar de sprekers van de eerste termijn of dat naar aanleiding van er nog mensen zijn die nog een vraag wensten te stellen. Ik zag de vinger van u meneer Plieger, meer zie ik er op dit moment niet. Aan u het woord meneer Plieger van het CDA.
  • 0:28 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Bedankt voorzitter. De vraag moest ik blijkbaar nog even bevestigen, dat de CDA fractie op deze vraag toch graag het antwoord tegemoet ziet. Als het gaat om de risico’s. En ten tweede, u gaf al complimenten richting de organisaties, ik denk dat wij als raad ook onze complimenten toch kunnen overbrengen die wij in eerste instantie zijn vergeten te vermelden.
  • 0:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u wel. Nou ja die toezegging had u in feite van de portefeuillehouder, dat er schriftelijk ten aanzien…oh excuus
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter, mag ik nog even voor de verduidelijking voor mij, gaat dat dan over de compensatie van de BTW over het risico wat de gemeente Stadskanaal mogelijkerwijze zou betreffen vanuit haar eigen WGR of bedoelt u het echt van de veiligheid- en de gezondheidsregio.
  • 0:09 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voor onze gemeente.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan is de vraag me duidelijk en dan komen we erop terug.
  • 0:33 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, nou die toezegging heeft u. Dan stel ik denk ik vast dat dit onderwerp unaniem mee akkoord wordt gegaan, aldus vastgesteld. Dat was dacht ik dan het laatste punt, maar ik denk dat ik toch de reguliere voorzitter van deze raad niet de eer wens te ontnemen om deze vergadering, de laatste, u zei het al, voor de vergadering af te sluiten. Dus aan u het woord.
  • 1:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zou kunnen zeggen conform. Nou goed, ik wil u, want dit was inderdaad het laatste punt, en dat betekend op een gegeven moment dat we inderdaad het zomerreces ingaan. Een periode waarin de vakanties voor onze regio laat zijn, dat betekend dat wij 3 september, als ik het goed het, weer aanvangen met onderwijs, maar ook weer voltallig zijn aan deze kant. Dat zal voor sommige mensen misschien een drukke periode zijn, eind augustus, begin september worden allemaal, zeg maar een periode, die we met belangstelling zullen volgen in de zin van hoe de verkiezingen uitpakken. Want dat gaat betekenen voor partijen, maar uiteindelijk ook voor ons als gemeente Stadskanaal want we zullen altijd, linksom of rechtsom, iets merken van wel of niet gewijzigd beleid. Ik wil u een hele mooie zomer toewensen, ik hoop met iets betere klimatologische omstandigheden dan van vandaag. Voor degenen die op vakantie gaan, doe voorzichtig, kom heelhuids terug, geniet ervan en ik ontmoet u graag weer in de maand september. Dank u wel.