Raadsinformatie

Raadsvergadering 24 september 2012

Naam
Download het audiobestand (84,51 MB)
Download de gesproken tekst (1,16 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (555,23 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 9 juli 2012
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Woonschepenlocaties
 • 13 Verordening Participatieraad gemeente ..
 • 14 Dependances muziekschool
 • 15 Ruimtelijk Integraal Toezicht, Handhav..
 • 16 Conceptbegroting 2013 en meerjarenrami..
 • 17 Concept Regionaal Beleidsplan Noord-Ne..
 • 18 Lokale prioriteiten politie-inzet 2013
 • 19 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom bij de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Voor sommigen lijkt het alweer een tijdje geleden, maar het is toch daadwerkelijk onze eerste raadsbijeenkomst, raadsvergadering.
 • 2 Mededelingen
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vanavond zullen wij het zonder Mark Kanter, van de PvdA, stellen. Die is met vakantie als ik het goed begrepen heb. En mevrouw Hernamt van GBS is helaas wegens ziekte afwezig.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda gewijzigd (40,7 KB)
  • 0:51 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft een gewijzigd exemplaar van de agenda gekregen, die staat juist op uw i-pad, heeft alles te maken met dat we het aantal discussiepunten zeg maar omgegooid hebben om als agendapunt 12 de eerste, de woonschepen locaties, bij de kop te pakken, ook om mensen die daar bij betrokken zijn, of die daar belangstelling voor hebben, niet per definitie tot het laatste agendapunt te hoeven blijven zitten om dat te behandelen. En ook bij dat agendapunt zullen we zometeen een aantal insprekers hebben. Ik kijk even links en rechts of er nog andere mededelingen zijn. Die zijn er niet, dat brengt mij dan gelijk bij het punt van de insprekers voor vanavond.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius.
  • 0:7 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Punt 3 slaat u volgens mij over. Toch? Vaststellen van de agenda, want u was bij mededelingen dacht ik.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarin, in die mededelingen pakte ik gelijk bij de kop dat we een gewijzigde agenda hadden naar aanleiding van, maar ik wil hem nog wel even terughalen en formeel dat punt 3 benoemen. Maar u had een opmerking over de agenda meneer Borgesius?
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Inderdaad. Wij vragen ons af of we punt 14 en 15 niet samen moeten voegen.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De nieuwe punt 14 en 15? Dat lijkt me een beetje lastig.
  • 0:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, de oude dan. Het concept Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland van de nationale politie en de Lokale prioriteiten politie-inzet 2013. Die twee punten of we daar misschien niet één punt van moeten maken.
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u kijkt naar de behandeling van en de informatieavond die we eerder hebben gehad en wat ingevoegd is in het regionaal beleidsplan dan zou dat qua behandeling heel logisch lijken, maar ik wil wel graag dat u twee aparte besluiten in ieder geval neemt. Maar als u zegt we pakken zowel de lokale prioriteiten integraal met het regionaal beleidsplan van de politie Noord-Nederland als iedereen daarmee instemt dan is dat wat mij betreft prima. Ik zie allemaal knikkende gezichten. Dan doen we dat zo; behandelen we ze gezamenlijk en besluiten we apart over die twee. Is daarmee de agenda voldoende behandeld meneer Borgesius?
  • 0:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Wat mij betreft wel.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, ook naar de mening van anderen? Goed gaan we door.
 • 4 Insprekers
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan komen we bij de insprekers voor vanavond en dat zijn de heren Greijdanus, Hilken en Boekholt. Die eigenlijk met zijn drieën willen reageren op het agendapunt 12 over de woonschepen locaties. Ik heb begrepen dat de heer Hilken dat aftrap doet voor een korte inleiding, dat de heer Boekholt terugkijkt even op de historie en dat de heer Greijdanus het woord voert over van wat gaat er nu gebeuren. U hebt mij beloofd om dat gezamenlijk met zijn drieën binnen 5 minuten te doen, dus….
  • 0:3 Dhr. P.Ilcken
   Ik dacht een kwartier.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, ik zal niet al te streng zijn vanavond. We beginnen aan een nieuw politiek jaar, dus, maar probeert u het kort en krachtig te houden.
  • 0:1 Dhr. P.Ilcken
   ja, zal ik doen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hilken aan u het woord.
  • 4:52 Dhr. P.Ilcken
   Geacht college en raadsleden, ik doe de inleiding. Mijn naam is Peter Hilken. Nou de burgemeester heeft al gezegd wat de andere mensen gaan doen. Het is bij ons begonnen met een persverhaal en onrust en allerlei heftige emoties. Al met al een zeer moeilijke basis voor gesprek, overleg en samenwerking. Na de vergadering van de raad waarin, na een lange avond van gespannen afwachten, het voorstel van de heer Bessembinders werd besproken om ons min of meer op te doeken is er in de raad naar ons gevoel door alle partijen goed gesproken en overlegd. Dit resulteerde in de opdracht van de raad, de wethouder, aan de wethouder om met ons in gesprek te gaan en bij de raad terug te komen met een constructief voorstel waar zowel de bewoners als de gemeente mee verder kunnen in de toekomst. Na deze opdracht aan de wethouder en ook als zodanig aan ons zijn we in gesprek gegaan en zijn we met ons vaste team van de mensen die nu ook inspreken om de tafel gaan zitten. De eerste gesprekken zijn nogal heftig verlopen, we zijn flink op elkaar gebotst, maar dat was misschien ook nodig om de emoties en de dingen die er voor lagen een klein beetje op te lossen en wat vertrouwen op te bouwen met elkaar. Uiteindelijk is daar wel wat moois uit voort gekomen vinden wij zelf. Wat recht doet aan zowel de bewoners als de gemeente met onze woonplekken. Hierin heeft meneer Piek ook een grote rol gehad met zijn rustige kalme en soms bemiddelende aanwezigheid in soms hele pittige vergaderingen mag ik wel zeggen. Wij zijn regelmatig bij elkaar geweest als werkgroep van de bewoners om daarna samen met de wethouder, meneer Piek en soms wat andere ambtenaren die hun deskundigheid inbrachten. Via meerdere voorstellen over het beheer van de ligplaatsen en de juiste inhoud daarvan op papier is veel gesproken. Ons voortel was om roerend goedbelasting te nemen als uitgangspunt voor betalingen aan de gemeente. Na intensief overleg zijn wij gekomen tot een heffing op basis van de gemeentewet artikel 2.29. Die zal Timen verder nader toe lichten. Ook bleek dat er betere afspraken moesten komen over onderhoud van de schepen en gebruik van de kanten en bermen e.d. Ook is er uitgekomen dat er nieuwe meerpalen bij ons moeten komen, een aantal zijn behoorlijk slecht. De parkeerplekken waar we het over gehad hebben op de A-Kade die hebben wij als bewoners laten vallen om wat kosten te besparen ook. En er is ook gesproken natuurlijk over de overdraagbaarheid van de ligplekken bij verkoop van het schip. Bij verhuizing om welke reden dan ook en eventueel overlijden van mensen die het gezag hebben over de boot zal ik maar zeggen of in bezit zijn, is het ook prettig als er een erfgenaam die boot over kan nemen. Je kunt ook eigenlijk geen geld lenen als je, laten we zeggen, geen vaste plek hebt. Wij zijn er uitgekomen met de wethouder en misschien u ook vanavond dat de overdrachtelijkheid wel gaat gebeuren. Ik denk ook dat het aanzien van de schepen daardoor ook vooruit zal gaan en de kant, want je kunt dan ook wat meer investeren. Afgesproken is ook, dat is ook een belangrijk punt, dat de bermen en de bomen e.d. door de gemeente worden onderhouden. Daar hebben we nog wel wat misverstanden hier en daar over gehad tot een paar weken geleden zelfs. En ik kan zeggen dat 85% van onze bewoners zijn zeer tevreden over het resultaat van het afgelopen jaar van het overleg wat we gehad hebben. Wij gaan door met overleggen, ook hierna. De buurtschouw blijkt ook zeer goed te werken, dus dat je met elkaar alle betrokkenen op de plek rond loopt om te kijken wat je ervan vindt. Dus ook de handhavingsambtenaren, nou ja alle mensen. En na een jaar van samenwerking komen we tot de conclusie dat samenwerking tussen burgers en ook de moeilijke groep waar wij als woonbootbewoners toch wel bij horen dat het zich loont voor u als gemeente maar ook voor ons. En ik wil ook een compliment geven aan de raad om ons naar huis te sturen om in overleg te gaan. Een compliment ook aan de wethouder dat hij toch een beetje over zijn eigen schaduw is heengestapt verleden jaar door met ons in gesprek te gaan. En ook een pluim voor alle ambtenaren van de mevrouw die bij de receptie zit tot meneer Piek zal ik maar zeggen die de projectleider was voor alle tijd en bereidheid om steeds naar ons te luisteren.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Lijkt me een mooie afronding van die vijd minuten meneer Ilkcen.
  • 0:1 Dhr. P.Ilcken
   precies op tijd hè
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zoveel complimenten, keurig. Mag ik het woord geven aan de heer Boekholt. Ga uw gang.
  • 4:42 Dhr. L.Boekholt
   Geachte raadsleden en burgemeester, nou ik wou wel even iets zeggen over de woonboten want ik ben hier al jaren in Stadskanaal, we hebben hier vroeger gevaren met het schip, mijn ouders. Dus wij liggen, ik ben zeg maar ongeveer een vijftig jaar woon ik al op schip. En vroeger was het altijd vrij hier op Stadskanaal. tot de jaren 80, halfweg de jaren ‘80, ‘85, ‘86 toen hier meerdere schepen kwamen toen heeft de gemeente gezegd nou ja wij willen eigenlijk geen wildgroei. Het was ook een klein beetje misschien de schuld van de bewoners van de schepen want die wilden voorzieningen en van alles en nog wat, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen natuurlijk. Dat hadden wij vroeger niet. En toen is in laat ‘86 hebben wij dan permissie gekregen van de gemeente om voorzieningen aan te leggen. Dat was gas, stroom, water en noem maar op. Maar toen zou er een formeel kostenplaatje aanhangen want dat zou eerst verhuurd worden aan ons en toen zijn we met de gemeente overeen gekomen dat het een soort pacht was of zoiets. Dat is natuurlijk niet schriftelijk op papier gezet, maar er wel met de toenmalige wethouder over gehad. En dat is toen uitgedraaid op 10 gulden in de maand dus dat was nou 5 euro. Om snel even om te rekenen. Maar wat ik er even mee zeggen wou; toen we die voorzieningen aangelegd hebben, daar heeft de gemeente, en dat wilden wij toen absoluut niet, geen kosten in maken, wij wilden de kosten zelf beheersbaar houden dat alle voorzieningen wat er is en wat er nu ligt hebben wij zelf betaald. En nou die voorzieningen zeg maar die zijn nu hier en daar wat aan vervanging toe, dus er zal nu, wat ik wel even moet zeggen in 1990 zo’n beetje, ’91, ’90 heeft de gemeente gezorgd voor meervallen. Dat waren gebruikte houten meerpalen die hadden ze nog op opslag terrein liggen zeg maar. er zijn nog een stuk of 10, 12 die zijn er nog heel goed van, maar de rest is kapot. Dus die zijn aan vervanging toe. en die meerpalen, die, nou ja die kosten nogal een paar centen en dat wou ik graag even dat dat even goed bekeken wordt die onkosten, want we willen de gemeenschap natuurlijk niet teveel op onkosten jagen want daar jagen we onszelf ook weer mee op onkosten. En de rioolaansluitingen, de riolering dat kost ons nu op het ogenblik zelf een bijbetaling en de gemeente die had een belofte gedaan van de helft of dat maximaal 1500 euro aan de kosten mee te dragen zeg maar. maar ja die pompen en die hele aansluiting die kost 3300 euro, dus dat kost onszelf 1800 euro. En dat is niet alleen die 1800 euro, maar dat is, het onderhoud van die pomp kost ook weer zoveel in het jaar net als een abonnement bij een gasbedrijf zeg maar wat onderhoud voor de ketels. Stroomverbruik is enorm van die pompen, dat komt ongeveer neer op voor een huishouden op een 100 euro in het jaar. Dus die kosten al met al is nogal veel. En dan heb je het hele onderhoud van het schip en alles er nog bij, wij betalen wel niet veel in de maand aan het liggeld, maar ja goed traditioneel vanaf vroeger uit hebben wij nooit wat betaald. Wij konden hier altijd liggen, maar wij hebben wel heel veel voor de gemeenschap gedaan vroeger als kinderen al, mijn ouders en noem maar op, om Stadskanaal ook zover te krijgen en te brengen en daarom lagen wij hier ook altijd vrij maar dat was in alle Veenkoloniale kanalen hier, dat was niet alleen Stadskanaal natuurlijk, maar allemaal. En nou ja waar het op neer komt, ik wil de raad vragen en de voorzitter en de raad om de kosten in de toekomst zeg maar voor de ligplek zo gering mogelijk te houden.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boekholt. Ik denk dat het punt betrokken wordt bij de bespreking van agendapunt 12. En dan de heer Greijdanus nog als laatste, last but not least. Meneer Greijdanus ga uw gang.
  • 3:21 Dhr. T.Greijdanus
   Ja, ik wou me daar graag bij aansluiten. Gezien al die kosten die op ons afkomen, zaten we natuurlijk niet te wachten op forse verhoging van het liggeld. We hebben het daar uiteindelijk natuurlijk over gehad in de gesprekken. Wij zijn vrij laat begonnen in de gespreksvoering. Onze voorkeur had dus, zoals Peter Ilcken ook al vertelde, de roerend zaakbelasting, net zoals die in de gemeente Groningen gehanteerd wordt, dat bleek voor het geringe aantal schepen dat wij hebben hier in Stadskanaal een te groot kostenplaatje voor de gemeente in verband met taxatie van de schepen wat niet zoals met huizen met wijken tegelijk gaat. Dus dat was eigenlijk van de baan. Toen hebben we gekeken naar wat dan mogelijk was, een fair middel om liggeld te heffen en toen kwamen we uit bij artikel 2.29 van de gemeentewet en daarvan mogen dus de geraamde baten niet boven de geraamde kosten uitstijgen. Kijk en dat werd voor ons ook een stuk zekerheid dat dus niet de kosten in één keer naar gigantische hoge bedragen zouden oplopen. Dat wetende zeg maar is de gemeente aan de slag gegaan met een kostenraming inderdaad voor de meerpalen, onderborden, dat plaatje heeft u neem ik aan allemaal. Dat plaatje is nog steeds in bespreking bij de gemeente in verband met dat mogelijk de meerpalen nog goedkoper kunnen. Dus daarom, ik las artikel 5 van de liggeld verordening, die ook vanavond besproken wordt, dat er een tarief vaststaat, nou goed dan is de vraag is dat nog actueel, moet die erin blijven staan of kan dat pas naderhand op het moment dat de kostenraming compleet is. Verder wou ik nog een opmerking maken over artikel 5.3.3., van APV, zoals die voor jullie ligt. Daar schrok ik nogal van aangezien de verdergaande bevoegdheden van het college hierin, ik heb vandaag nog nagevraagd bij een jurist van de gemeente hoe dat precies bedoeld wordt. En zoals ik het heb begrepen nu is voor artikel 5.3.2 onder lid 1, is bedoeld voor de woonschepen en 5.3.2 lid 2 is bedoeld voor de overige scheepjes en 5.3.3 is bedoeld voor de onvoorziene gevallen en bijzondere gevallen zeg maar. op het moment dat het kanaal gebaggerd moet worden dat dan de schepen aan de kant gaan. En dat de gemeente dan ook inderdaad ons aanwijzingen kan geven en dat wij daaraan moeten meewerken om aan de kant te gaan als er gebaggerd moet worden bijvoorbeeld of als er een ramp gebeurd. Zo heb ik heb begrepen en mijn vraag is eigenlijk of dat inderdaad ook echt zo is. Als dat zo is dan kunnen wij ons met zijn drieën en alle andere, wij zeggen van 85%, van de woonschipbewoners hierin vinden. Heel goed. Dat was hem.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was uw toelichting meneer Greijdanus, dank u wel. ik neem aan dat wij de punten van de insprekers… u heeft een vraag aan de heer Greijdanus? Meneer Borgesius, VVD.
  • 0:50 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, de heer Greijdanus die liet zich dacht ik ontvallen, voor wat betreft de liggeld verordening en ook de hoogte van het bedrag, maar er bestaat bij u er toch geen misverstand over hoop ik dat wij vanavond, wanneer hier een besluit valt, dat ook over de liggelden op zich in die zin een besluit valt. En dat die denk ik, ja misschien wanneer blijkt dat die 27 meerpalen dat we uitkomen met 20, dat er dan nog iets aan te sleutelen is, maar dat is denk ik ook, met alle respect, het enige. Want anders stellen wij denk ik hier wel een liggeldverordening vast met een bijbehorend liggeld die oploopt van 5 over een aantal jaren naar 25 euro per maand.
  • 0:2 Dhr. T.Greijdanus
   Op zich die raming...oh sorry
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat uw gang.
  • 0:14 Dhr. T.Greijdanus
   Dat die raming dat dat is op basis van een raming en ze hebben ook een raming gemaakt van een mogelijke liggelden opbouw van het liggeld. Maar die is op basis van een kostenraming die nog niet afgerond is, dat wou ik daar eigenlijk mee zeggen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar u zei ook dat die alleen nog maar mee kan vallen.
  • 0:5 Dhr. T.Greijdanus
   Het kan twee kanten op, maar zoals het er nu uitziet kan het mogelijk geodkoper.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, ik denk dat het een vraag aan de wethouder zal worden bij de behandeling van het agendapunt. Ja? Nog meer vragen. Nee. Dan dank ik u voor het inspreken meneer Greijdanus. U zult even moeten wachten tot agendapunt 12, maar dan pakken we het eerste ook de woonschepen locaties bij het hoofd.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 9 juli 2012
  • 05. De besluitenlijst van 9 juli 2012 (39,85 KB)
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik u vragen dan naar de besluitenlijst te gaan van 19 juli. En dan eerst redactioneel, pagina 1, pagina 2, pagina 3. Geen op – of aanmerkingen. [voorzitter klopt met hamer] Dan zijn ze vastgesteld. Met dank. Naar aanleiding van, pagina 1, pagina 2, pagina 3, ook niet.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen (47,67 KB)
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar het volgende agendapunt. En dat is de lijst met openstaande toezeggingen. Ik geloof dat wethouder Van der Kolk ten aanzien van punt 9 een reactie wil geven omdat er staat einddatum nog niet verstreken, maar we zijn vandaag wel 24 september. Wethouder Van der Kolk.
  • 0:18 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, klopt voorzitter. Ik kan zeggen dat naar verwachting in de maand oktober het college een besluit neemt over het projectplan. En dat vervolgens u daarover wordt geïnformeerd. En ik kan u ook zeggen dat alle participerende organisaties ook positief staan tegenover het initiatief en dat daar verder op dit moment ook vorm en inhoud aan wordt gegeven.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mogen we dan de termijn verlengen naar de raad van november.
  • 0:1 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   ja
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorstel, akkoord.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Geldt dat ook voor punt 8?
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daar had ik u bij het volgende agendapunt, bij de lijst met ingekomen stukken, een voorstel willen doen over hoe die te behandelen, dus daar kom ik zo op terug als u het goed vind. Nog andere punten over de lijst met toezeggingen? Niet.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (38,65 KB)
  • 0:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we inderdaad naar de lijst met ingekomen stukken. Daar ziet u inderdaad onder agendapunt 5 de brief van de FNV staan, u heeft vandaag het antwoord van het college via de e-mail gekregen. Ik kan me voorstellen dat ook gezien de lengte van de brief en de korte voorbereidingstijd dat dat misschien niet lukt. Dus ik zou u voor willen stellen om ingekomen stuk onder punt 5 tezamen met de beantwoording de volgende raadsvergadering volledig op de lijst met ingekomen stukken te zetten. Akkoord? Pakken we dat zo op. Iemand anders over de ingekomen stukken, de andere punten. Mevrouw Brongers, CDA. Ga uw gang.
  • 0:24 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Punt 4 voorzitter, Centrumplan Musselkanaal. De ontwikkelingen hebben de oorspronkelijke plannen wat ingehaald en de handelsvereniging heeft te kennen gegeven graag in gesprek te gaan met ook het college en wij horen graag van het college of die daar ook in mee gaat.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bessembinders.
  • 0:5 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Komt er meer of ??????? (microfoon staat niet aan)
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik dacht, ik doe één vraag en dan antwoord en dan vallen er misschien vragen weg, maar ik heb gezien dat de heer Dijkstra en mevrouw Kroom en de heer Van der Vlag en de heer Hofstra de vinger hebben opgestoken. En ja meneer Borgesius ik kom ook bij u en ook bij meneer Plieger. Meneer Bessembinders, punt 4.
  • 0:16 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, als het om het Centrumplan Musselkanaal gaat dan hebt u in de brief gelezen van welke richting daar nou wordt gekozen. We hebben een brief gekregen van de handelsvereniging waarin zij vragen van overleg met ons. Nou dat overleg dat zullen wij zeker doen voordat wij met de voorstellen naar de raad komen.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:18 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nou, ik heb de reactie van de wethouder al gehoord op de opmerking van eerder van u, daar ben ik het mee eens. Ik wil agendapunt 4 wil ik nog eigenlijk even, nee agendapunt 2, brief; Stichting Bewonersplatform, over stagnatie wijkontwikkelingsplan daar wil ik nog even iets over zeggen.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 0:05 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Onze fractie maakt zich, mede naar aanleiding van de brief van het Bewonersplatform, het antwoord van het college daarop zorgen over die verdere plannen voor Maarstee in de nabije toekomst. U zegt dat u wel de randvoorwaarden kunt scheppen maar niet de bouw kunt afdwingen. Kunt u ons aangeven hoe het staat met de ontwikkeling van het bouwplan van Lefier. Verder vragen wij ons af of er voldoende oplossingsgericht wordt gewerkt, door het Bewonersplatform te adviseren in gesprek te blijven met Lefier. Onze fractie wil meer duidelijkheid over de stappen die genomen zijn en worden genomen om te werken aan een goede en snelle besluitvorming. Zodat in de wijk Maarstee het braakliggend terrein goede invulling kan krijgen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dank u wel meneer Dijkstra. Waren de andere sprekers ook over punt twee?
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   ja
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:04 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, zal ik dat maar meteen doen. Dank u wel voorzitter. Inderdaad over de Stichting Bewonersplatform, de brief daaraan. Wij willen allereerst graag Bewonersplatform bedanken voor hun voortdurende betrokkenheid bij hun wijk. Die ervaren wij als zeer waardevol. Wij horen ook net de opmerking van meneer Dijkstra, daar kunnen wij voor een groot gedeelte in meegaan. Wij zien in deze brief een roep om hulp van het Bewonersplatform. Van gemeente trek het probleem van het appartementencomplex aan de Gelderselaan vlot en in dat licht vinden wij de één na laatste zin van het concept ??????; wij adviseren u hierover met Lefier in gesprek te blijven, vinden wij wel iets kort door de bocht. En het lijkt ons een goed idee dat de portefeuillehouder het Bewonersplatform aanbiedt de brief in een gesprek toe te lichten. Dank u wel voorzitter.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw Kroom zag ik uw vinger ook over dit punt?
  • 0:1 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Niet over 2.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Niet over 2, ok wachten we daar nog even. Nog meer over twee? Wethouder Bessembinders.
  • 2:7 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Kijk wij hebben natuurlijk al langere tijd discussie over het bouwplan op de hoek van de Gelderselaan en de Europalaan. En zo als in de brief staat hebben we gezamenlijk met het Bewonersplatform, Lefier en gemeente een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Wat er aan bouwplan lag dat voldeed in geval niet aan het oorspronkelijke plan maar ook niet aan het beeldkwaliteitsplan. Ik heb dat in een tweetal gesprekken met een afvaardiging van het Bewonersplatform voor de zomervakantie ook besproken en hen erop gewezen hoe de vork in steel zit en eigenlijk van de hoed en de rand vertelt van waar de kneep zit. En ik heb hen toen ook geadviseerd van ga toch eens met Lefier in gesprek want daar ligt op dit moment de bal. Nou ze hebben toen al gezegd het is de vraag van wat wij gaan doen, misschien gaan wij wel de gemeenteraad in schakelen. Ik zei; nou dat mag natuurlijk altijd. En van daar dat ook die brief in die zin mij niet verraste, maar dan voel je ook een beetje aan waarom dat die zin er staat; wij adviseren u hierover met Lefier in gesprek te blijven. Kijk ik ben natuurlijk altijd bereid om deze brief toe te lichten in een gesprek met het Bewonersplatform en dat zal ik ook wel doen, recent hebben we het er ook nog weer over gehad, maar daar zit wel de achtergrond van deze zinnen. En als u zegt van ja wat doe je, ja op dit moment, er lopen ook nog ambtelijke gesprekken met Lefier die is echt aan zet om te kijken van hoe gaan wij die hoeklocatie nou een goede invulling geven. En Lefier die beslist of die gaat bouwen of niet gaat bouwen, en daar speelt uiteraard dat bouwplan een rol in, maar ik kan mij voorstellen, in deze periode in dit tijdsbestek, dat er misschien ook andere factoren meespelen. En vandaar dat wij ook nadrukkelijk tegen het Bewonersplatvorm zeggen; ga ook met Lefier in gesprek en blijf daar mee in gesprek. Dank u wel voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   voldoende antwoord?
  • 0:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Kan de wethouder misschien ook, de wethouder geeft aan dat er nog ambtelijk overleg gaande is met Lefier. Kan de wethouder misschien ook een termijn aangeven waarop wij ongeveer daar een uitkomst van kunnen verwachten.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Bessembinders.
  • 0:37 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, voorzitter. Dat ligt heel sterk aan degene die wil bouwen. En ik denk, en dat hebt u ook in de stukken gelezen, wij hebben een externe deskundige ingeschakeld die heeft ook zelfs een advies neergelegd van dit zou een plan zijn die daar beter past en dan zeg ik niet het moet per se dat zijn, maar ik denk, wat wij ook in de brief zeggen, wij kunnen Lefier niet dwingen om te zeggen van gij zult bouwen en gij zult dit plan bouwen, dat is toch echt aan de corporatie zelf. Dus ik kan geen uitspraak doen over dan is het opgelost.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Hofstra.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dan zullen we het daar voorlopig eerst mee doen. dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, dan ga ik naar de heer Van der Vlag, PvdA.
  • 0:11 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Ja, dank u wel voorzitter. Gaat over een iets ander onderwerp, maar heeft wel met diezelfde wijk te maken. Het gaat over punt 8 van de lijst met ingekomen stukken, het stopzetten van het hondenpoep traject.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kon niet missen.
  • 1:47 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Eet smakelijk voor de mensen nog. Ten eerste voorzitter wil onze fractie het college dank zeggen voor de beantwoording op de door ons gestelde schriftelijke vragen. We hebben echter nog wel een paar opmerkingen en een paar vragen. U zegt in uw beantwoording dat de overlast in de wijk Maarsstee is gedaald en dat u de faciliteiten die daar zijn aangebracht om die te blijven of te laten handhaven. Op zicht is dat natuurlijk een goede zaak, echter wij willen het college wel oproepen om bijvoorbeeld dan ook bijvoorbeeld die afvalzakjes en die afvalbakken of die afvalzakjes te blijven verstrekken en de afvalbakken te blijven legen. Want als je de faciliteiten daar wel houdt, ja op een gegeven moment dan is dat spul weer vol en krijg je misschien toch weer de nodige vervuiling. Voorzitter u moet weten, en ik ga er vanuit dat u dat weet, dat de overlast van hondenpoep in de wijk ergernis nummer 1 is. Nu de pilot is stopgezet wil natuurlijk niet zeggen dat het probleem is opgelost. Onze fractie erkend dat het handhaven van dit punt dat dat best heel moeilijk is, maar goed het staat wel in de APV, of is al in de APV opgenomen enige tijd geleden en ja deze dient wel gehandhaafd te worden. Hoe moeilijk dat ook is. Voorzitter, wij willen het college vragen om toch eens na te denken en daar hoeven we nu direct geen antwoord op, ja misschien wel, dat zou mooi zijn, maar om toch eens na te denken om ook in andere wijken dezelfde faciliteiten aan te brengen zoals ook in de wijk Maarsstee. En misschien dat u te zijner tijd daar met een voorstel over kunt komen of met een nu al helder en duidelijk antwoord. Dat was het voorzitter.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Vlag. Nog meer over agendapunt 8, of ingekomen stuk nummer 8. Niet het geval. Wethouder Bessembinders.
  • 2:5 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter dank u wel. ja, wij hebben die pilot hebben we gezegd die gaan we beëindigen, u hebt ook wel gelezen in de briefwisseling die er geweest is dat er in elk geval zich één ongelukkig incident heeft voorgedaan dat het eerste in de pers gekomen is voordat de betrokken plaatselijke belangenorganisatie en het bewonersplatform bericht had gehad. En daarvoor hebben wij ons excuus aangeboden. Wij hebben, zoals u zelf ook aangeeft, wij handhaven de voorzieningen zoals die zijn geplaatst en dat betekend dat die bakken blijven staan. Het is zelfs zo dat het bewonersplatvorm ook naar mij toe zegt van kijk die zakjes dat regelen wij zelf wel, maar afijn als u zegt van gij zult verstrekken dan zullen we die verstrekken, maar ik denk dat is het punt niet. dat is ook het kostenverhaal niet, daar zit hem de kneep niet. inderdaad Maarsstee die heeft natuurlijk met het project “kwispel”, zoals zij dat noemen, succes geboekt. In elk geval meer succes dan de andere wijken. Alhoewel er natuurlijk nog steeds wat overlast is. maar afijn wij hebben gezegd wij gaan daarmee door en wij zullen dus ook zorgen dat de bakken geleegd worden en dat maakt ook onderdeel uit van het onderhoudsprogramma. Als u zegt van ja en wat ga je nu verder doen, nou de ervaringen in Onstwedde en Musselkanaal waren zodanig dat wij gezegd hebben einde verhaal. Maar afijn de bakken blijven staan en moeten wij er nu verder mee gaan. Kijk het punt is en u zegt terecht ergernis nummer 1, dat ben ik volledig met u eens. Ik was het ook vreselijk eens met wat uw fractievoorzitter zei van wij moeten in Stadskanaal geen nieuwe, vaak veel kostende, maatregelen meer bedenken om de ergernis te laten verdwijnen, maar ik roep iedereen op om een schepje en een zakje mee te nemen voor zover hij in het bezit is van een hond dan.
  • 0:3 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Zo staat dat ook in het APV natuurlijk.
  • 1:58 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, zo staat het in het APV. Voorzitter als het gaat om meer activiteit dan kun je zeggen van de heer Van de Vlag zegt van kom maar met een voorstel, nou wij willen toch bescheiden zijn in als het gaat om startnotities en beleidsnota’s en al die dingen meer. Ik kan mij voorstellen dat wij eigenlijk nu zeggen van; wij hebben in Maarsstee gezien dat een project pas slaagt als een wijkraad of een bewonersplatform of een belangenorganisatie zich daar met geweld achter schaart. Dan is er blijkbaar succes te boeken. Nou in die zin denk ik kunnen we met elkaar zeggen van maak maar een voorstel en geef maar aan hoeveel dat kost en rol het maar uit over de hele gemeente. ik denk, misschien moeten we het wel omdraaien en de wijk tegen de wijkraden zeggen van kijk als jullie bij wijze van spreken op dezelfde manier of iets andere manier dan Maarsstee een plan maken om te zeggen zo gaan wij er mee om en dat zal “kwispel 1” of “kwispel 2” of wat dan ook zijn. Dan denk ik dat wij als gemeente zouden moeten zeggen van nou daar willen wij op in spelen en daar willen wij op faciliteren. En dan niet komen met een apart voorstel, maar eigenlijk vanuit het college zeggen van op grond van de discussie in de raad, wij geven een signaal af richting de wijkraden, plaatselijke belangenorganisaties, als jullie iets willen met ergernis nummer 1, kom maar met een plan en wij zijn bereid om daarin te faciliteren en dan kunnen we ook maatwerk leveren al naar gelang het dorp of de wijk die het aangaat. Maar deze pilot heeft ons in elk geval wel geleerd van daar moet het wel vandaan komen, het moet dus uit de kracht van de wijkraden of de plaatselijke belangenorganisaties komen wil zoiets überhaupt een kans van slagen hebben want anders is het inderdaad weggegooid geld. Dat was mijn reactie voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Van der Vlag voldoende? Lijkt mij. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:49 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Ik ben heel blij dat mevrouw Brongers de vraag al heeft gesteld over het centrum Musselkanaal en ik ben ook heel erg blij met het antwoord van de portefeuillehouder. Onze fractie wil er wel graag een kleine aanvulling bij geven. Allereerst zijn we heel erg blij dat de bestaande winkelpanden/bedrijfspanden opnieuw gebruikt worden en dat er niet gedacht wordt aan nieuwbouw, dus dat dat even voorop staat, maar de brief even genomen van de handelsvereniging, ik hoop dat het hele verhaal in een brede perspectief getrokken kan worden en dat ook andere betrokkenen die belang en betrokken zijn in Musselkanaal ook worden uitgenodigd op die bijeenkomst en dan denk ik bijvoorbeeld aan de Stichting Dorpsbelangen, dus dat was graag de aanvulling die ik daarbij wilde doen. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 1:08 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Uiteraard zullen wij de Stichting Dorpsbelangen daarbij betrekken naast de handelsvereniging, die zit ook in dat ondernemersforum waar ook een vertegenwoordiging zit van het VVBK. En het is al een keer daar besproken, maar wij zullen nog een keer dat plan doornemen en u zegt in de breedte en natuurlijk zullen we daar in de breedte zullen we daar naar kijken, maar ik denk u geeft terecht aan en wij zullen ook heel zorgvuldig zijn als het gaat om plannen voor Musselkanaal en waken voor nieuwbouw als er leegstand is. En ik denk dat is wel de insteek die wij hiernaartoe ook hebben gekozen zoals die nu voorligt. En in die zin zijn wij natuurlijk als college ook best blij met het initiatief dat genomen is door Meander, door Welstad, door bibliotheek, door Lefier en NOVO en de Zeilen om te zeggen van jongens kunnen wij niet met elkaar iets slims bedenken en dat wij geen nieuwbouw hoeven te plegen, maar dat wij toch leegkomende ruimte kunnen invullen. Nou ik denk daar hebben we als gemeente, maar ook als Musselkanaal, ontzettend veel belang bij dat we geen nieuwbouwen en vervolgens leegstand creëren. En dat is hier ook uiteraard de achtergrond van. Maar afijn ik weet welke plan u bedoelt wij zullen daar over praten, maar u weet ook van hoe de insteek is naar het centrum van Musselkanaal toe. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Borgesius, VVD.
  • 4:46 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, wij hebben twee punten voorzitter. Onder andere punt 4 en punt 7. Laat mij dan met punt 4 maar even beginnen, het is al meerdere keren gezegd die brief van de handelsvereniging dus dat hoef ik niet te herhalen. En ik ben mij zeer wel bewust dat ik het geheugen van de wethouder niet op hoef te frissen, maar misschien van enkele mensen hier in de raad wel. Kijk we hebben natuurlijk bij het centrumplan Musselkanaal op enig moment wel een bestemmingsplan vastgesteld. De eerste was dan met een voorziening voor op de begane grond mogelijkerwijze nog een detailhandel, laat ik het maar in zijn algemene zin zeggen en met het verstrijken van de tijd en ook met de bezwaren die daar van bestaande detailhandelaren is gekomen is dat plan hier in de raad weer gewijzigd. Daar waren ook, en laat ik het dan maar voorzichtig zeggen, financiële middelen zijn daarmee gepaard gegaan. Toen is dat plan dus gewijzigd, ok, nieuwbouw geen detailhandel, laat ik maar zeggen geen supermarkt. Dat is denk ik tot en met nu de bestemming die daar ligt want tot heden hebben wij dus nog geen wijziging van bestemming gekregen. Nu hebben we de brief van u mogen ontvangen en er zijn toch signalen die ons ter oren komen en vanzelfsprekend is dat altijd moeilijk aan te tonen, maar de functie van de Heggerank gaat waarschijnlijk in de komende tijd veranderen van functie, van een verzorgingstehuis dacht ik naar een verpleegtehuis als ik het goed zeg. Dat betekend dus dat die ruimte die nu onder andere door de bewoners van genoemde instantie worden gebruikt dat die met de toekomstige mensen die daar waarschijnlijk zullen gaan verblijven niet of nauwelijks meer gebruikt gaat worden. en wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken van het pand beneden verdieping 1 staat ook al heel lang leeg, maar dat dit een beetje een invulling is om ook te voorkomen dat die eerste verdieping ook met de toekomstige functie van de Heggerank dat ook die 1e verdieping leeg komt te staan. Daarenboven bereiken ons er ook signalen en dan nemen we ook maar even mee datgene mee wat ik zojuist heb uitgesproken bij die wijziging van wel supermarkt naar niet supermarkt, dat er toch nog plannen hier in het huis zijn gepresenteerd die voor dit huis budgettair neutraal oftewel geen geld zouden gaan kosten en dat de Kameleon zeker de bibliotheek ook dan zou kunnen verhuizen naar nog wel leegstaande panden op de begane grond in Musselkanaal in het centrum. En dat wil toch, ik heb het in het begin gezegd ik ben me ervan bewust dat ik en ik kijk de portefeuillehouder nu maar even aan, dat ik zijn geheugen absoluut niet hoef op te frissen, maar ik wil de rest van de raadsleden daar toch op wijzen dat dit wel allemaal zo is gebeurd en dat ook met de, ik wil niet zeggen toezeggingen dat gaat me te ver, maar met de bestemmingsplan wijzigingen die we gedaan hebben als raad dat er natuurlijk wel bepaalde verwachtingen zijn gekoesterd. En als we dan ook horen dat dat, en dan mogelijkerwijze wel of niet met die middelen, dat budgettair voor de gemeente neutraal zou kunnen verlopen, hebben wij toch grote problemen met de brief die hier nu voorligt om dat mogelijkerwijze op de 1e verdieping bij de Heggerank te gaan vestigen. Daar wil ik toch wel graag een reactie op c.q. meegeven, ik laat dat maar een beetje aan de portefeuillehouder over, maar het ligt in ieder geval denk ik heel heel gevoelig. Tot zover.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was het eerste punt meneer Borgesius. Ik denk van het is goed om een historisch geweten in de raad te hebben, heel resume over de plannen die gewijzigd zijn, ik denk dat de wethouder wel even wil reageren. Wethouder Bessembinders.
  • 2:45 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou voorzitter, kijk ik wil er niet echt diep op in gaan, maar de heer Borgesius schetst het wel redelijk op deze manier alleen niet volledig. Kijk de volledigheid gebied dat wij gezegd hebben van wat willen wij met de bibliotheek en de Kameleon. Daar willen wij synergievoordelen uit halen door die bij elkaar te brengen. Dat is één punt en vervolgens denk ik, en u hebt een goed geheugen, bent u even vergeten dat de raad hier een besluit heeft genomen om fors te bezuinigen op de bieb en op Welstad. Waardoor natuurlijk veel minder oppervlakte zowel voor de bieb als voor de Kameleon noodzakelijk is. Dus dat zijn wel twee belangrijke punten die u denk ik in uw relaas even makkelijk naast u neerlegt. En die twee zaken die hebben er ook toe geleid dat wij gezegd hebben van ja jongens maar nou krijgen we een heel andere situatie. Als u zegt er is ook nog een plan in omloop die voorziet dat de bieb in een ander huur pand kan dan denk ik dat klopt, er zijn er wel meer leegstaande panden en ik heb ook verhuurders op bezoek gehad die dat aanbieden en ik zal geen namen noemen, dat is niet nodig, dat weet u wel. Maar kijk het punt is dat je op een gegeven moment wel moet zeggen van dan vervallen de synergievoordelen en brengen wij die zaken niet meer bij elkaar, terwijl nou juist met de instanties die ik zopas noemde gekeken is hoe kunnen wij nou zo maximaal mogelijk en zo efficiënt mogelijk de ruimte benutten die in de Heggerank vrij komt. En als u zegt die in de Heggerank vrijkomt dan is dat inderdaad zowel de begane grond als de 1e verdieping. Want daar zit die recreatiezaal en laten we eerlijk zijn door de omzetting van verzorgingshuis in verpleeghuis, ja die mensen die gaan niet bingoën, dus die ruimte die komt gewoon vrij. En die kan dus benut worden voor de functies die ik u net heb aangegeven en dan denk ik dan moeten wij ook, als het gaat om gemeenschapsgeld, maar ook als het gaat om efficiënt inzetten van deze ruimten, moeten wij streng kijken naar deze plannen die hier nu voor liggen. We hebben gezegd; wij willen hier in meegaan als gemeente. En als u zegt van ja dat andere plan, wat er dan nog in de breedte ligt, dat zal wel budgettair neutraal zijn, nou ik denk u, als ik u zo beluister dan kent u dat plan ook en dat zal best budgettair neutraal zijn als ja dat doorrekent, maar het is de vraag of dat past, ook in andere plannen waar wij mee in de weer zijn in Musselkanaal. Voorzitter, dank u wel.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Voldoende meneer Borgesius? Ik denk dat we het plan nu niet helemaal hoeven uit te discussiëren, het gaat om de wijziging van het principe en het kijken naar het voorstel. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:21 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Inderdaad hoeft het niet helemaal uitgesponnen vandaag ik denk dat we dat niet redden voor twaalven. Maar ik geloof als ik meneer Borgesius zo hoor dat hij het wel eens is met onze stelling om dat hele verhaal eens breder te trekken en naar een bredere visie te kijken voor het centrum van Musselkanaal en niet zo benauwd te houden alleen te praten over de bibliotheek en over de Kameleon, dus
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar ik heb de wethouder horen zeggen dat hij met meerdere partijen aan tafel ging, dus….. Bessembinders.
  • 1:30 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Kijk, u zegt het breder trekken en wij willen best met iedereen om tafel, maar ik wil ook geen verkeerde verwachtingen wekken hier. Als u zegt van beste wethouder ga maar praten en laat iedereen maar aan tafel, dat wil ik allemaal best, maar geloof maar dat wij ook als gemeente, en wij zullen daar ook in moeten investeren, dat wij wel onze kaders meenemen van waaruit wij werken. En dan gaat het uiteraard om het centrum van Musselkanaal, dan gaat het uiteraard om hoe krikken wij het Willem Diemer plein op, hoe krikken wij de Willem Diemerstraat op, hoe zorgen wij dat de middenstand goed kan functioneren in Musselkanaal langs de Marktstraat, maar ik zeg hier ook maar als het gaat om toevoeging van woningen en al dat soort zaken meer dan zijn wij heel snel uitgepraat, ook al is het budgettair neutraal. Dus die opmerking wil ik er wel bij maken om geen verkeerde verwachtingen te wekken. Die wethouder gaat wel met iedereen praten en het wordt wel leuk daar. Ja, het wordt leuk als het gaat om de openbare ruimte, het wordt leuk als het gaat de invulling van de Heggerank, maar als u zegt en wat komt er dan nog allemaal meer dan denk ik; reken daar niet op. Dat zeg ik ook eerlijk, ik denk wij zijn ontzettend blij dat nu de hoek van de Aldi weer ingevuld is in Musselkanaal, dat is een gigantische verbetering, ik hoop dat de rest volgt, dan kunnen we ook de openbare ruimte daar op laten aansluiten en dan moeten we verhipte goed omgaan met dat centrumgebied om dat goed leefbaar te houden en ook levensvatbaar te houden. Dat wou ik er nog wel aan toevoegen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius, laatste ronde.
  • 0:25 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, daar komt nu denk ik toch een aspect van de portefeuillehouder naar voren voorzitter waarvan ik denk ja is dat nu, ik wil niet zeggen het juiste moment, beetje anders formuleren, maar u begint nu ineens over woningcontingenten. Begon u over.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ik heb het niet gehad over woningcontingenten.
  • 0:30 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou ja, u zei toch; daar is absoluut geen sprake van als er uitbreiding komt van het woningbestand. Dat zei u. En dat verbaast mij dus wel een beetje. Van daar waren plannen voor een x aantal woningen. Daar zijn nog meer plannen ook aan de kade, al die dingen meer, maar u weet dat in detail nog beter dan ik. En als u dit nu zegt daar slik ik eigenlijk wel een beetje van.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder
  • 1:24 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, kijk laten we eerlijk zijn in dat oorspronkelijke plan daar heb ik ook een punt, daar zaten 25 woningen, daar stond sloop tegenover van Lefier. Wij hebben op dit moment een situatie in Musselkanaal en laten we eerlijk zijn dat plan is ook inmiddels gedateerd, een situatie in Musselkanaal waarin wij meerdere, op meerdere locaties woningen kunnen bouwen. Neem de Havenkade, neem twee hoeken van de Kerkstraat, je staat er versteld van wat er allemaal niet voor mogelijkheden zijn. Wij weten dat ook Lefier nog niet uit geherstructureerd is in Musselkanaal. Dus op het moment dat wij zouden zeggen, wij willen op andere plekken in Musselkanaal mogelijkheden scheppen om via een bestemmingsplan wijziging woningbouw, nieuwbouw toe te staan, nou dan zeg ik u bij voorbaat dat redden wij niet. Dat moeten wij zelf ook niet willen. Uiteraard krijgen we bij de provincie helemaal geen groen licht, maar dat moeten wij zelf al niet willen. En daarom geef ik hier echt aan om te zeggen van ik wil met iedereen praten maar let wel wij hebben wel bepaalde kaders en ik wil geen verkeerde verwachtingen wekken. Dat het allemaal maar kan en ook al is het budgettair neutraal, ja zo simpel zit het niet in elkaar of het budget neutraal is. Het houdt echt verband met de woonvisie die wij ook hebben op Musselkanaal en wij niet alleen, maar ook samen met de corporatie.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dank u wel meneer Borgesius. Ga ik nu naar meneer Plieger, CDA.
  • 0:32 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Het gaat even om punt 6, het Interbestuurlijk Toezicht. In de brief van u wordt aangegeven dat wij als raad ten aanzien van de voorbereiding door onze gemeente geïnformeerd zullen worden. In de ene alinea zegt u voor het eind van het jaar en in een andere alinea zegt u eigenlijk zodra daar aanleiding toe is. Wat mag het zijn. Dat is even in het kort de vraag.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zal ik een kort antwoord geven meneer Plieger. We proberen voor het eind van het jaar. Hebben we daarmee de ingekomen stukken genoegzaam behandeld? Meneer Borgesius.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dacht dat ik had gezegd punt 4 en 7.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik dacht even kijken of u scherp bent na die hele discussie over Musselkanaal.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Het is nog vroeg.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat uw gang.
  • 1:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Oh, dank u. Jaarverslag van Wedeka 2011. Wat ons daarin opviel dat ondanks de aandacht die, en ook de opmerkingen denk ik die ook deze raad vaak genoeg heeft gemaakt richting het bestuur of de directie, dat dit ook heel vaak is besproken en ik heb echt niet de behoefte om dat nu hier te gaan bespreken, maar wat wij tot onze teleurstelling, laat ik het zo dan maar formuleren, hebben moeten vaststellen dat in 2011 het ziekteverzuim is opgelopen, versus 2010, van 14,6 naar 16,7. En wij vinden dat toch wel ondanks, dat zijn wij ons ook bewust, dat je hier over een heel andere doelgroep spreekt, die discussie hoeven we ook echt niet te voeren, maar 16,7%, 1 op de 6, dat is toch wel heel veel voorzitter.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Van der Kolk, wilt u een reactie geven?
  • 0:24 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, nou het is goed dat de heer Borgesius dat punt nog eens een keer aansnijd, u zegt zelf ook van we hebben wel te maken met een specifieke doelgroep, maar desalniettemin ben ik het met u eens dat het een hoog getal is en dat ik vind dat er ook de taak is om daar op toe te zien om te kijken of we dat ook naar beneden kunnen brengen. Dus ik beloof u dat signaal ook nog eens een keer binnen het DB, want ik denk dat dat het handigst is, nog eens een keer aan de orde te stellen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:01 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik wou graag nog wat over punt 7 zeggen. het is voor het eerst sinds jaren dat Wedeka weer in de rode cijfers is belandt. Maar ik wil toch wel een compliment uitdelen dat het 50% is meegevallen en dat er 50% in de kostens toch nog weer bespaard is in plaats van 2,2 miljoen dat we naar 1,1 miljoen in de min zijn en ik denk dat dat compliment toch wel overgebracht kan worden. Daar wou ik het bij laten.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Wethouder Van der Kolk.
  • 0:19 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dat zal ik doen. Ik kan nog een korte toelichting geven over het feit dat we als het gaat om de terughoudendheid rond het investeringsbeleid, dat is mede ook ingegeven vanwege de vermeende komst van de wet Werken naar Vermogen, waarin het de bedoeling is dat mensen ook meer gaan participeren op de reguliere arbeidsmarkt. Dus die lijn zetten we wat mij betreft ook door.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dan hebben we daarmee de ingekomen stukken behandelt?
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga ik over naar agendapunt 8, inlichtingen vanuit het college. Ik geloof niet dat er vanuit het college behoefte is om inlichtingen verder te verstrekken.
 • 9 Vragenuur
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   noch interpellaties
 • 11 Rondvraag
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt mij bij de rondvraag. Meneer Deuring, meneer Gelling, mevrouw Brongers, meneer Plieger, meneer Maarsingh, meneer Gelling, meneer Pals.
  • 0:30 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Afgelopen zomer heeft hier in Stadskanaal nogal een aardige brand geweest met veel schade en met veel nadelige gevolgen voor de omwonenden en wij vragen ons af komt daar nog een soort verslag van over hoe de ramp is bestreden en hoe het is verlopen en wat eventueel ons nog te wachten staat als er weer een dergelijke calamiteit bij het Philipsterrein gaat uitbreken.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kom zo terug op uw vraag. Mevrouw Rodenberg, meneer Borgesius, mevrouw Van der Heide, mevrouw Sterenborg, meneer Van Beek, Dijkstra, Christians, mevrouw Kroom, Woortman, Van der Vlag
  • 0:42 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Ja, voorzitter. Ook een korte vraag. Ik denk dat het ook uw portefeuille betreft. In het verleden zijn wij opgeschrikt, hier in de gemeente Stadskanaal, door een aantal coniferen branden, een andere brand, ik dacht dat u het daar over had. Afgelopen week zijn we weer opgeschrikt door een aantal, en best wel veel, vernielde autoruiten, in o.a. de Engelandlaan. Onze fractie wil eigenlijk vragen of er al enig zicht is, of hoe het onderzoek verloopt of wat eigenlijk de stand van zaken daaromtrent is. Want ik begrijp dat er best wel wat angst in is geslopen bij de bewoners. Dat was het voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Vlag. Meneer Hofstra, meneer Boen, meneer Hekking.
  • 0:55 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Een tweetal vragen voor de rondvraag. Wij hebben vanuit de media vernomen dat er een personeelsprobleem was bij het theater Geert Teis. Daar was wat personeelsonrust, wij willen graag weten hoe het op dit moment de situatie is rondom het personeel. En als tweede hadden wij een vraag voor de rondvraag, met de gemeente secretaris is er een contract opgemaakt dat hij voor een bepaalde duur kan blijven binnen de gemeente Stadskanaal. De SP is geen voorstander geweest van deze verlenging, wij willen wel voorkomen dat we straks in een periode terechtkomen dat we zonder secretaris moeten gaan werken. Dus de SP stelt eigenlijk voor om de werving- en selectie procedure zo spoedig mogelijk te starten voor de nieuwe gemeente secretaris. Ik neem aan dat het bestuur, college hierop kan antwoorden.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hekking, ja u krijgt antwoord. Zal ik eerst naar wethouder Bieze gaan in het kader van de vraag over Geert Teis.
  • 0:36 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dank u wel. er heeft iets over in de krant gestaan en ook op de site van Luuk Drenthe volgens mij omtrent datgene wat er binnen het theater Geert Teis speelde. Het lijkt mij hier niet de goede plek om daar in het openbaar over personeel en personeelsleden te praten. Daar wil ik het eigenlijk maar bij laten. Ik wil best in bijvoorbeeld een fractievoorzittersoverleg iets toelichten, maar niet hier in de openbaarheid.
  • 3:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat dat een wijze opmerking is. Wij spreken niet in de openbaarheid over ons personeel, in die zin bovendien denk ik op een gegeven moment dat het in het kader van de bedrijfsvoering ook een taak is die bij het college met de algemeen- directeur thuis hoort. Dat geldt eigenlijk ook voor uw volgende vraag, iets waar u niet voor was, maar waarin de democratie heeft gesproken. En zeg maar die opvolging dat zullen wij oppakken op het geëigende moment. Dan de branden. Allereerst, afgelopen periode met de vernielde autoruiten, meneer Van der Vlag, u heeft volkomen gelijk dat dat een incident is waar ook wij opnieuw van zijn geschrokken. We hadden in het verleden nogal wat auto-inbraken en ongeregeldheden waarvan we dachten dat we die met de aanpak van de problematische jeugdgroep, die we zelfs even crimineel hebben genoemd, dat we daarmee zeg maar de zaken uit elkaar hadden getrokken en we konden dat in de cijfers ook heel snel terugzien dat die aanpak geslaagd was. Ik weet niet of dit een reactie is geweest op, ik zeg het maar heel eerlijk, overige activiteiten in het land, in onze provincie, maar we zitten er bovenop o te kijken wat we hieraan kunnen doen en of we daders kunnen achterhalen. Wij hebben veel gedaan aan voorlichting voor auto-inbraken en dergelijke wat burgers daar zelf aan kunnen doen om dat te voorkomen. Inslaan van een autoraam is gewoon een vorm van vandalisme zeg maar waar je niks in het kader van voorlichting over kunt doen. Ik hoop dat het bij een éénmalig incident blijft. De politie die zit er bovenop om te kijken wat we er aan kunnen doen. Die coniferen branden daar heeft u dan waarschijnlijk ook van gelezen dat dat tot een aantal strafrechtelijke vervolgingen heeft geleid. En dus ook tot uitspraken, dus in die zin denk ik goed opgepakt. En de brand vlak, in de zomer, vlak voor mijn vakantie wou ik zeggen, maar dat was ook feitelijk het geval. Ja, dat was natuurlijk een hele trieste gebeurtenis, ik wil geen uitspraken doen over wat er precies heeft plaatsgevonden. Dat is ook allemaal nog niet bekend, het is nu vooral in handen van zeg maar de juridische nazorg, verzekeringsmaatschappijen. Ik ben zelf wel zeer content over hoe de zeg maar de aanpak is geweest , de informatie, de voorlichting, de directe aanpak van een groot gebied wat uiteindelijk kleiner bleek te zijn, de specialismen die we daarbij ingehuurd hebben, maar ook de bewoners bijeenkomst waaruit bleek dat Groningers gelukkig ondanks de hype in Nederland nog redelijk nuchter en verstandig reageren. Wij gaan dat, die hele aanpak, gaan wij evalueren. Volgende week, uit mijn hoofd, daarvan maken wij een verslag. Het is niet gangbaar dat we dat naar raadsleden toesturen, heeft ook een beetje te maken met zeg maar bepaalde aanpak of bepaalde gegevens die je gebruikt. Ja, wat betekend dat van wat we mogen verwachten voor het volgende. Ik weer niet of we dat zo algemeen mogen stellen. Het is hier nier een kwestie van dat je zegt het is leegstand en daardoor op een gegeven moment is het ontstaan. Er is hier gewoon sprake geweest van een brand en het nadelige gevolg was dat er asbest is vrijgekomen. Maar volgens mij hebben we dat goed aangepakt, zijn we ook in goed overleg met de eigenaar van het onroerend goed. Of dat gaat leiden tot herbouw of niet dat kan ik op dit moment gewoon nog niet meedelen want dat weet ik op dit moment niet. Is dat voldoende antwoord op uw vraag meneer Pals?
  • 0:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou, uiteraard voorzitter is dat een goed antwoord. Waar het meest ook geïnteresseerd zijn, maar goed ik beluister een beetje tussen de zinnen door dat alles is nog in handen van verzekeraars en dat soort instanties. Over wat heeft het ons als gemeente überhaupt gekost, want het lijkt mij een ramp van dergelijke omvang lijkt mij nogal een enorme omvangrijke kostenpost voor de gemeente. maar goed
  • 1:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die zorg kan ik bij u wegnemen. Want natuurlijk op een gegeven moment hebben wij zeg maar, het is niet ons eigendom, zowel niet het Mercuriuspark noch het zeg maar onroerend goed waar de brand heeft plaats gevonden voor een gedeelte, want het is voor een gedeelte uitgebrand. Natuurlijk hebben wij daar waar partijen hun verantwoordelijkheden niet namen, in de bestrijding van de asbest verspreiding, hebben we dat uiteindelijk als gemeente direct opgepakt, het is niet iets waar je mee kunt wachten tot de juridische gevechten tussen verzekeringsmaatschappijen zijn beëindigd. Maar we hebben ze wel op hetzelfde moment direct aansprakelijk gesteld, zowel de driver als de onroerend goed eigenaar. Die hebben die opdrachten ook overgenomen. Dus de rekeningen die wij hebben gehad van wat in onze opdracht is verwerkt zijn één op één doorgestuurd. De onroerend goed eigenaar en de verzekeringsmaatschappij daarvan heeft ook erkend zeg maar dat het hun opdracht moet zijn. Dus ik denk behalve dat wij misschien wat extra inzet hebben gepleegd in de aandacht vanuit de rampenbestrijding, zowel ’s nachts, ’s morgens als de volgende dagen, verwacht ik verder geen grote onkostenposten want die worden één op één doorgesluisd naar degenen die daar verantwoordelijk voor zijn. meneer Plieger.
  • 0:20 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, ik wou ten aanzien van dit punt toch ook nog een, ja ik denk wel namens de hele fractie, we hebben het er ook al over gehad, u een compliment maken over de informatie voorziening die naar de raad gegaan is ten tijde van deze ramp. Wij werden door u op de hoogte gesteld ten aanzien van zeg maar het gebeuren, de brand, als ook over de aanpak, onze dank daarvoor.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Graag gedaan.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Woonschepenlocaties
  • 17. Woonschepenlocaties (67,42 KB)
  • 0:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, mag ik dan met u naar agendapunt 12 qua behandeling. Waar natuurlijk ook de insprekers op zitten te wachten. Wie wil het woord voeren over agendapunt 12. En dan probeer ik door mijn i-pad heen te sluizen want daar staat hij weer onder een ander nummer, 17. Op de i-pad staat hij nog onder 17, dat kunnen we blijkbaar nog niet switchen. Mevrouw Brongers, meneer Gelling, meneer Borgesius, mevrouw Sterenborg, mevrouw Kroom. Mevrouw Brongers gaat uw gang, CDA.
  • 1:37 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Met de discussie over de woonschepen locaties hebben we ook zo ongeveer een jaar geleden een kwaliteitsverbetering voor ogen gehad. En in de plannen zoals ze nu voor ons liggen denken wij dat dat wel bewerkstelligd wordt. Het aanleggen van de riolering met een regeling voor de huidige bewoners, financieel gezien, even in financieel opzicht, vinden wij een acceptabel voorstel. Met de aanpassing in de APV is ook een zo nodig handelen bij ontoelaatbare situaties geborgd, hoewel wij verwachten en ook hopen dat dat niet nodig zal zijn. Het verhogen van de liggelden achten wij ook legitiem, maar dan refereer ik even aan de discussie zojuist wat ook de heer Borgesius zei dat moet volstrekt helder zijn, dat de bedragen die genoemd zijn onder artikel 5, dat wij die ook als zodanig hier vanavond vaststellen. En dan tot slot nog iets over het draagvlak, er is instemming van de bewoners, de insprekers hebben daar ook, luid en duidelijk, opmerkingen over gemaakt, 85% dacht ik, ik denk dat dat een hele aardige score is. En met de toezegging of de bedoeling om jaarlijks gesprekken te blijven voeren met een afvaardiging van de drie locaties, denk ik dat we dat draagvlak kunnen behouden en wat ons betreft is dat een wenselijke, althans die jaarlijkse gesprekken, dan zo niet noodzakelijke investering. In het kort voorzitter, een prima plan.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Ga ik nu naar mevrouw Kroom, PvdA.
  • 1:02 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik zat netjes op mijn beurt te wachten, neem me niet kwalijk. Mevrouw Brongers heeft gelukkig al een heleboel voor mijn voeten voorbij gemaaid, om het zo maar eens te zeggen. En om dan toch maar in de trend van het maaien te blijven, er was nog wat onduidelijkheid en dat hebben de insprekers net ook aangehaald over het onderhoud van de wallenkant en de oever. Ik heb begrepen dat dat in zijn geheel wordt meegenomen zoals de rest van de wallenkant, dat vinden wij prettig want dan krijg je tenminste een uniform geheel en aanzicht. Dat houdt wel in dat de bewoners natuurlijk zelf ervoor moeten zorgen dat er dan ook niet van alles aan de kant ligt, want anders kan onderhoud ook niet worden gepleegd. Dus dat is de andere kant van de medaille. En graag willen we de complimenten geven, ook richting portefeuillehouder, omdat de tijd genomen is om met zo’n goed plan te komen wat, nou zoals gezegd, een breed draagvlak heeft. Dus bedankt daarvoor.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Ga ik naar mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik sluit mij aan bij de vorige sprekers.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kort en krachtig. Meneer Borgesius, VVD.
  • 5:37 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. ja, hier ligt een gewijzigd voorstel, naar aanleiding van de discussie die hier dan, staat in het stuk, 26 september afgelopen jaar is gevoerd. Toen lag hier namens het college een heel ander voorstel. Kort gezegd kwam het voorstel toen erop neer, en laat ik het maar positief benaderen, om via natuurlijk verloop het aantal ligplaatsen te reduceren tot 5 plaatsen, dacht ik, aan de Oosterkade. Nu ligt er dus een heel ander voorstel. Wij willen in detailniveau echt niet op dit voorstel ingaan. Wat wij eigenlijk een beetje hebben gemist, kijk we praten nu over 3 locaties, te weten; Oosterkade, Oosterkade 1, Oosterkade 2, tegenover Streekhistorisch Centrum en over de A-kade in Musselkanaal. A-kade Musselkanaal zijn er dacht ik 5, viel me trouwens, en dat maar even tussendoor, vanochtend toen ik er even langs reed, dat er een heel klein bootje tussen een woonboot ligt, maar dat maar even nebenbei. Ik dacht nou die hoort daar volgens mij niet. en we praten over Hoofdkade 2, tegenover het Streekhistorisch Centrum. We hebben toen ook in die vergadering van september gezegd van, en vele partijen hebben dat toen ook met ons gezegd, dat we toch eigenlijk deze twee genoemde locaties niet bepaalt een verfraaiing vinden voor de gemeente. En ik denk ook dat de portefeuillehouder toen en voor afgaande tijden dat zeer goed in zich heeft opgenomen en kwam derhalve toen ook namens het college met dat voorstel. Wij denken ook nog steeds; terecht. Maar een meerderheid van de raad besloot anders, dus er ligt hier nu een nieuw voorstel. Nou die vragen over de liggelden daar zal de wethouder wel op terug komen. Wat wij eigenlijk in dit voorstel even missen en wat we ook niet tegengekomen zijn, is in feite de vraag; was het nou niet mogelijk geweest, en dan denken we met name aan Oosterkade 2, tegenover Streekhistorisch centrum en ook over de A-kade, om die 8 plaatsen, want daar praten we dan in totaliteit over, om die toch niet ergens elders te lokaliseren en met name die 3 plaatsen tegenover het Streekhistorisch Centrum, ok we zullen op dit moment niet gaan investeren, we zullen dit niet doen we zullen dat niet doen de middelen zijn er niet, we kennen het verhaaltje allemaal van A tot Z en we zijn tot A, maar er zullen toch misschien ook weer andere tijden komen, willen we hopen. En dan denken wij als je 5 à 10 jaar misschien verder denkt, dat wanneer wij mogelijkerwijze toch ook plannen gaan ontwikkelen waar we ook de hele raad al vaak genoeg aandacht richting het college heeft gevraagd voor met name de omgeving van het Streekhistorisch Centrum, dat deze 3 ligplaatsen die we nu als ik het zo mag zeggen tussen aanhalingstekens gaan legaliseren, die worden gewoon definitief, dat die ons over 5 à 10 jaar misschien wel een heel, misschien ook wel enorm in de weg zouden kunnen zitten voor een andere ontwikkeling met name in dat gebied, huisje hebben we daar, helling wordt over gesproken, is over gesproken, dan wil ik u toch alle raadsleden ook met name meegeven. Was het nou niet mogelijk geweest om die 13 plaatsen op 1 locatie te plaatsen. We denken ook dat dan de aansluiting, de kosten van de riolering, niet zo hoog zullen zijn dan nu. Ik praat nog niet over 27 meerpalen of wat dan ook, dat zien we dan wel weer, maar dat is toch een vraag vanaf onze kant richting het college; hadden we dit niet moeten onderzoeken alvorens het plan nu, zoals inderdaad door de meerderheid van de raad, ik wil dat nogmaals duidelijk stellen voorzitter, gezegd is op 26 september van het afgelopen jaar richting het college en dat plan wat er van uw kant lag onacceptabel, maar hadden we dat nu niet mee moeten nemen, want ik denk toch wanneer wij het plan zoals die nu hier ligt vast gaan stellen, sluit ik het niet uit dat met een periode van 5 à 10 jaar dat we met zijn allen zeggen; potverdrie die hadden we toch anders moeten doen. Dit hebben we niet goed gedaan. En wij blijven er ook bij voorzitter dat wij vinden met name ook de locatie aan de A-Kade er geen visite kaartje voor de plaats Musselkanaal. Tot zover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Gelling, GBS.
  • 0:37 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. Betreffende de woonscheeplocaties; onze fractie is in ieder geval content dat na een veelvuldig overleg nu een voorstel ligt dat in onze beleving voor alle partijen duidelijkheid schept, maar ook dat recht doet aan de belangen van de partijen. Dat houdt in dat er sprake is van verhoging van liggelden, volgens ons redelijk en billijk, en er staat dan tegenover dat de gemeente ook haar verantwoording neemt en daardoor riolering en bijbehorende voorziening op orde komen. Het punt dat er jaarlijks structureel overleg blijft lijkt ons een zeer goede zaak. Zoals u merkt voorzitter, wij stemmen in met gemelde beslispunten.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Meneer Pals, D'66.
  • 0:38 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ook wij voorzitter vinden het een prima zaak dat Stadskanaal nu wat permanente liggeld of permanente bewoning krijgt door middel van ligboten. Dat doet zeer goed aan ons historisch besef dat bij ons kanaal ook schepen horen. We vinden het een prima zaak dat er nog mensen zijn die op zo’n wijze hier in deze streek willen wonen en we vinden het inderdaad ook een prima zaak dat deze verhoging van 50 cent per pand dat dat daaruit bekostigd wordt en over de meerpalen, nou daar hoop ik dat het college daar echt in goede overeenstemming met de bewoners eruit gaat komen. Dank u.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, dan geef ik het woord aan de wethouder.
  • 6:08 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dank u wel voorzitter. ja een jaar geleden stonden we hier ook ongeveer toen kreeg ik de boodschap mee; doe je huiswerk over. Nou dat hebben we gedaan. U hebt van de insprekers gehoord dat het af en toe best heftig was en af en toe hebben we best strak overleg gevoerd, maar ik vond dat het overleg aan de andere kant best constructief was. En de vertegenwoordiging die u als raad hier vanavond heeft gezien dat waren ook de mensen waarmee wij overleg hebben gevoerd zodat zij weer met hun achterban het overleg kunnen voortzetten en dat heeft goed gewerkt. De complimenten die de insprekers aan Tjeerd Piek gaven die zal ik uiteraard overbrengen. Wat er nu ligt, als ik u beluister dan zegt u ja van dit is een goed resultaat wat wij nu zijn overeengekomen. Wij hebben her en der ook maatwerk toegepast in verband met de historie van de ligplek van de woonschepen en dat leidt er ook toe dat wat mevrouw Kroom aangeeft van het onderhoud in zijn geheel meenemen dat dat her en der ook maatwerk is, dus dat dat niet een standaard verhaal is van haal de klepelmaaier er maar langs maar dat dat ook van geval tot geval bekeken zou moeten worden hoe los je dat op. Wat de heer Greijdanus inbracht, die vraag over artikellid zoveel, artikel 5.3.2 en dan ook nog lid 3, dat gaat over een verbod, maar dat dat dan niet geldt. Maar hij heeft dat zelf ook al wat aangegeven, dat is dus een verbod wat opgeheven wordt wanneer je op grond van de verordening van de provincie of op grond van milieuwetgeving of vanwege politie met een vaartuig in het kanaal gaat liggen. Daar is dus, dan mag men liggen op situaties waar het normaal gesproken verboden is. dus dat is echt, dat zijn echt zaken die je ook in andere wetgeving geregeld is, een wetgeving die boven onze APV uitgaat, en daar kunnen wij niet, zeg maar daar mogen wij niet op ingrijpen. Dus in die zin heeft dat geen effect op de ligplaatsen van de woonschepen. Als het gaat om de liggelden, ik denk dat verdiend nog wel verduidelijking. Wij hebben met de bewoners, hebben wij gezegd van wij willen naar een stijging van de liggelden en wij willen dat eigenlijk koppelen aan de kosten die wij hebben. U hebt gezien dat er een kostenbegroting achter ligt waarvan zeg maar even globaal gesproken de opbrengst na die verhoging ervan en tot €25,- per maand, dat die dan eigenlijk juist voldoende zijn om de kosten te dekken en dat zijn geraamde kosten, daar ben ik het mee eens, dat hebben de bewoners ook aangegeven. Wij zijn uiteraard nog in onderhandeling van wat gaat het nu werkelijk kosten, nou als op een gegeven moment mocht blijken dat die meerpalen geen €30.000,- kosten maar €20.000,- dan kunt u zich voorstellen dat het lastenverhaal lager wordt dan wat er nu ligt. En ik heb in die zin hebben wij ook afgesproken dat wanneer dat zo is dat wij uiteraard niet boven de 100% dekking uitgaan. Dus dat kan inhouden dat wij nu dit wel vaststellen en zeggen wij gaan van 5 naar 10 enzovoort tot 25, maar dat wij op een gegeven moment bij wijze van spreken over een jaar zeggen van de kosten van de meerpalen hebben in werkelijkheid dit bedragen en wij stellen de raad voor om de laatste verhoging van €5,- om dat niet door te voeren omdat we dan op het niveau zitten dat we die 100% dekking hebben bereikt. Dus dat zeg ik hier wel in alle duidelijkheid, dat neemt niet weg, wat u zegt hier ligt wel een voorstel, ik neem ook aan dat u dat voorstel zo overneemt zoals het er ligt, maar neem daarbij wel in acht dat als de kosten afnemen uiteraard wij ook met een aanvullend voorstel zullen komen over de liggelden om niet boven die 100% dekking uit te komen. Dan het punt van de heer Borgesius. Ja, ik denk als u die verordening hebt gelezen dan hebben we ook juist in overleg met de bewoners geprobeerd iets specifieks te regelen voor die locatie tegenover het Streekhistorisch Centrum. Hier wordt gezegd van, nou ik weet niet, de heer Pals, ik weet niet wie het zei van het historisch besef is terug bij het college. Nou ja dat was bij de rest wel al zo, maar nu ook bij mij. En u hebt in die regels gelezen dat wij met name hebben gezegd ook van op de locatie Oosterkade 2 zijn uitsluitend woonschepen toegestaan die wat dat betreft vorm en uiterlijk het karakter hebben van een historisch bedrijfsvaartuig, zoals bijvoorbeeld een vrachtschip of een sleepboot, waarbij het kleur- en materiaalgebruik in overeenstemming dient te zijn met dit karakter. Dus ook de bewoners van de woonschepen zijn zich ervan bewust van wij liggen op een bijzondere locatie. Nou en dan kun je zeggen van nou dan vult elkaar dat ook nog aan. En dan heb je een Jatrie op het droge en dan ook nog gewoon echte boten in het water. Aan de andere kant hebben wij natuurlijk ook gezegd van, en dat is ook iets wat in goed overleg tot stand gekomen is, ook op de locaties Oosterkade 1 en A-Kade, zijn wel woonschepen toegestaan maar in ingetogen kleur- en materiaalgebruik. Dus ook bewoners zijn zich ervan bewust van laten we er, om het maar op platte weg te zeggen, geen zootje van maken. Maar laten wij zelf ook zorgen dat de zaak goed geregeld is. en dat de zaak er goed uitziet. Nou in die zin moet ik zeggen heb ik uit al het overleg wat wij hebben gevoerd er best vertrouwen in dat dat ook op orde komt. Er zijn schepen waar nog wat aan moet gebeuren, maar daar zijn ook plannen voor en er zijn schepen die binnenkort gelicht moeten worden vanwege een grote onderhoudsbeurt. Nou dat je daar dit jaar niet mee begint dat is voorstelbaar, dus in die zin denk ik zijn er goede afspraken over. We hebben ook gezegd één keer per jaar gaan we om tafel en zullen we kijken hoe het erbij ligt en wij hebben ook gezegd van en dat is eerder ook al een keer door de PvdA aangedragen van en als er gedoe is dan gaan we ook strak handhaven. Dat hebben we ook elkaar over en weer gezegd voorzitter. En ik denk dat ik daarmee voldoende heb gereageerd. Dank u wel. Maar dat zal wel blijken.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan we checken wethouder. Is dit voldoende antwoord meneer Borgesius, mevrouw Brongers. Ik geef eerst het woord aan mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:34 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Het ging mij nog even om de liggelden, daar kom ik zo nog even op. De terugblik die ook het college aangeeft of de portefeuillehouder, constructief en intensief overleg dat hebben we ook van de insprekers gehoord. Het verhaal van de stijging van de liggelden eventueel en dat het verhaal dat het wordt gekoppeld aan de kosten, dat is helder. En vooral een zinnetje doet mij deugd, en ik citeer; “mochten daar wijzigingen in zijn dan stellen wij de raad voor”. Dan komt het helemaal goed. Dank u.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Meneer Borgesius.
  • 0:55 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, we hadden dacht ik ook nog aan de portefeuillehouder gevraagd of er gekeken was om dit op één locatie te doen, daar heb ik de wethouder nog niet over gehoord. Naar aanleiding van het betoog van de portefeuillehouder rijst denk ik nog wel één vraag voorzitter. Stel, u stelt vast dat op welke locatie dan ook, één of meerdere, maar laten we het maar even bij één houden, één ligplaats c.q. één woonboot voldoet niet aan de verordening zoals opgesteld, moet worden verwijderd, u zei het ook, u haalde daarbij de PvdA ook nog aan, voor wat betreft handhaving, is daarmee dan ook de ligplaats weg of blijft wel de ligplaats bestaan. Ik heb al antwoord gehad voorzitter, ik weet genoeg.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, gaan we even kijken of de andere leden van de raad het antwoord nu ook kennen. Wethouder Bessembinders.
  • 0:02 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, wij hebben, nog even op dat eerste punt terug te komen, wij hebben niet gekeken om alles op één locatie neer te leggen. Wij hebben wel bewust gekeken van nou wij hebben nu die locaties is daar op zich iets mis mee, nou met de toelichting die ik zopas gegeven heb op de kwaliteit waarvan we ook vinden dat die, waar de boten aan moeten voldoen en waar zeg maar de walkant aan moet voldoen denk ik hebben we dat goed bereikt. En het is ook de vraag of het slim is om dat allemaal in één rij neer te leggen daar kun je verschil van mening over hebben. En het laatste wat u zegt van als er een kwaadwillend is en die wordt verwijderd dan is er nog wel steeds een ligplaats voor een nieuw woonschip beschikbaar. En het schiet me nu te binnen, dat klein bootje wat u constateerde, dat mag, staat in de regels.
  • 0:04 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ook tussen wal en schip?
  • 0:08 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, tussen schip en schip. Ik weet niet of hij tussen wal en schip lag.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Hij lag vanochtend tussen wal en schip.
  • 0:9 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou, dan zullen wij kijken of dat per ongeluk is of die inderdaad, want als je tussen wal en schip raakt dat is meestal niet de bedoeling. Wij zullen kijken, ok.
  • 0:57 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u we wethouder. Mag ik daarmee constateren dat we dit agendapunt genoegzaam hebben behandeld? Dat de raad daar unaniem mee akkoord gaat. Dat we dus beslissen om de APV in die zin te wijzigen, de woonvaartuigen verordening per 1 januari 2013 in te trekken, de liggeldverordening voor woonschepen locaties 2013 vaststellen en dat we een krediet beschikbaar stellen van 140.000 te dekken uit verhoging van de rioolheffing voor het aanleggen van riolering en bijbehorende voorzieningen. Akkoord? [voorzitter klopt met hamer] Unaniem. Alleen mevrouw Rodenberg zit niet op haar plek, dus dat is een raadslid minder.
 • 13 Verordening Participatieraad gemeente Stadskanaal
  • 18. Verordening Participatieraad gemeente Stadskanaal (94,63 KB)
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we nu naar het volgende agendapunt. Dat is de verordening Participatieraad gemeente Stadskanaal. Op uw i-pad onder agendapunt 18 qua stukken, nu te behandelen als agendapunt 13. Wie wil daarover het woord voeren. Meneer Plieger, meneer Gelling, meneer Pals, meneer Dijkstra, mevrouw Woortman, meneer Hekking. Even kijken welke volgorde ik vandaag ga aan zal houden bij dit agendapunt. Mevrouw Woortman, PvdA.
  • 1:34 C. Woortman-Oosting
   raadslid PvdA
   C. Woortman-Oosting
   Dank u wel voorzitter. Vanavond stellen wij een nieuw adviesverordening vast. Gevolg is dat de drie raden opgaan in één nieuw adviesraad. De PvdA is voorstander van het samenvoegen van verschillende raden. Wij zijn van mening dat huidige raden veel kwaliteit geleverd hebben, integendeel we willen alle huidige leden bedanken voor het vele werk wat zij gedaan hebben. Het samenvoegen moet ertoe leiden dat de overlap, nu bij regelmaat aan de orde was, wordt voorkomen en dat de kennis en ervaring gedeeld wordt. Hierdoor wordt de kracht van de adviesraad vergroot. Dat er een raad komt houdt in dat er minder leden nodig zijn. De PvdA is van mening dat de raad ook niet te groot moet zijn. Wat ons betreft is 15 leden voldoende. Voor de nieuwe adviesraad zullen de leden moeten solliciteren, de PvdA wil oproepen zorgvuldig te kijken bij de selectie bij een goede mix van kwaliteiten. Waar ook aandacht voor moet zijn is het stellen van vertrouwen in communicatie van de huidige leden van de verschillende raden, uit de stukken en uit wat we horen leiden we af dat er nog veel onvrede is. We hopen alles tot een goede oplossing komt en dat er een brede adviesraad wordt gekozen met veel kennis en kwaliteit. Dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Woortman. Meneer Plieger, CDA.
  • 4:49 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, voor ons ligt dus het beslispunt ten aanzien van het vaststellen van de verordening voor de participatieraad. Ook namens het CDA willen we alle leden van de drie adviesraden bedanken voor hun inzet tot nu toe. Alsook voor hun inzet om in gezamenlijkheid te proberen met een voorstel te komen ten aanzien van de verordening. Dat het overleg en de samenwerking tussen de adviesraad en het college om te komen tot een beschrijving van de nieuwe verordening niet heeft geleid tot een voorstel dat breed wordt ondersteund door de adviesraden, dat is iedereen wel duidelijk uit de stukken. Wat we constateren is dat zowel over de inhoudelijke verschillen als de reactie nota van het college, de adviesraden in feite spreken over onbegrip. Dit vinden we ontzettend jammer dat het zo gelopen is. Wat betreft de inhoud van de verordening willen we ook namens het CDA toch een toelichting geven waarom wij ervoor kiezen zo als we straks kiezen. Het doel om de drie adviesraden van het college samen te voegen als de fractievoorzitters hebben wij in een overleg van de WMO-raad reeds aangegeven dat wij daar voorstander van zijn. Het CDA ziet die participatieraad dan ook als een adviesorgaan van het college en wij zien de participatieraad niet als een adviesorgaan van de raad. Dit punt wordt door de adviesraden op dit moment ingebracht als zijnde iets wat zij graag zouden willen, ik wil er toch even op ingaan. Het standpunt van de adviesraad is dat ze eigenlijk rechtstreeks aan de gemeenteraad wil kunnen adviseren om daarmee op deze wijze invloed te kunnen uitoefenen. Ja, wat betreft het ontwikkelen van beleid kan de nieuwe adviesraad adviezen uitbrengen aan het college wat betreft de uitvoering van het beleid door het college en vinden wij de plaats ten opzichte van het college ook van belang. En daarbij is wat ons betreft de gemeenteraad wat betreft beleid niet de uitvoerende partij, maar de controlerende. Wij begrijpen de wens van de drie raden, maar het is niet waar wij als CDA fractie voor kiezen in het licht voor de rol van de gemeenteraad. Dan als het gaat om het advies, ook daarin wordt een soort, ja stellen de adviesraden iets en daar wil ik iets over zeggen. Wij lezen dat de adviesraden altijd hun best hebben gedaan om het college zo snel mogelijk van advies te dienen. En ook stellen ze dat het nog niet is voorgekomen dat het college achteraf advies heeft gevraagd wegens omstandigheden. Dit brengt ons toe om daarvoor zowel de drie adviesraden als ook het college een compliment te brengen. Dat dit in feite altijd tot nu toe zo gegaan is. We verwachten als CDA natuurlijk vanzelfsprekend dat het college zich blijft inzetten om de nieuwe participatieraad tijdig te betrekken om hun advies te kunnen geven. Wij als fractie zien deze insteek terug in artikel 4 van de verordening, echter wat ook het college aangeeft, en dat wil ik ook hier toelichten naar de raden, een ontsnappingsclausule kan wenselijk zijn. En voor ons betekend opnemen hiervan ook niet dat het een en ander voorleggen aan de participatieraad na besluitvorming door het college niets meer hoeft voor te stellen. Want bedenk juist adviezen die naderhand gegeven moeten worden en dan sterk afwijkend zijn, kunnen een grote impact hebben, zowel inhoudelijk alsook op het politieke proces. Voorzitter dan hebben we ten aanzien van één punt nog een vraag. Wat betreft de kosten voor de nieuwe adviesraad zien we een besparing en op zich voorzitter is dat geen primair doel, maar wel een primair doel is het bereiken van die meerwaarde waar u het in de stukken over heeft. Die meerwaarde van één adviesraad in plaats van drie, daar gaan we voor. Maar toch een vraag over die kosten, waarom koppelt u de, of het presentiegeld aan het voorgestelde bedrag. Die koppeling die u maakt met de WWB, het lijkt een gewone keuze in plaats van dat er een bewuste koppeling is, kunt u daarvan een reden even, of opgeven waarom u daarvoor kiest. Tot zover voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger. Meneer Dijkstra, CU.
  • 2:02 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Ik wil eerst even beginnen met, of aansluiten bij de vorige spreker, dat is het punt van dank brengen aan degenen die zich ingezet hebben voor die adviesraden en daar heel veel tijd en energie in hebben gestoken. Op 28 februari 2011 lag er al een ingekomen stuk van het college waarin u aangaf integrale advisering op de beleidsonderdelen; Wet Werk en Bijstand, Armoedebeleid, Ouderenbeleid en WMO te willen realiseren. Tijdens die vergadering heeft de CU fractie nadrukkelijk gevraagd om voor voldoende draagvlak te zorgen bij de betreffende organisaties, om zo tot een goed collegebesluit te komen. Ook wilden we tussentijds op de hoogte worden gehouden van het communicatieproces met deze organisaties over integrale advisering. Wat de communicatie van het college met deze organisatie betreft hebben we pas de laatste maanden gemerkt dat we verschillend van mening waren in het proces om te komen tot integrale advisering. We hadden gehoopt dat er nu, nadat het voorstel al voor de zomervakantie werd afgevoerd vanwege onvoldoende draagvlak van adviesraden en ook omdat ze dan geen commentaar hadden kunnen geven, wel een voorstel zou liggen met voldoende draagvlak bij de betreffende adviesraden. Ondanks een zestal overleggen is de uitkomst teleurstellend volgens de adviesraden. Het is volgens deze raden weinig begrip voor de standpunten van de adviesraden en hun argumentatie, letterlijk zeggen ze; in de voorliggende vorm kunnen de raden tot hun spijt de verordening niet onderschrijven. Het gaat hier wel om vrijwilligers die hart hebben voor de samenleving, die mee willen denken, en spreken vanuit hun achtergrond en zich verantwoordelijk voelen voor een participatieraad die goed kan functioneren, en daardoor ook helpen om binnen onze gemeente te komen tot goede raadsvoorstellen op de eerder genoemde terreinen. Als nu deze verordening vanavond wordt aangenomen is er dan nog wel een werkzame situatie, nu de adviesraden deze verordening niet zien zitten en er zelfs wordt gezegd dat de mensen op individuele titel eventueel deel willen gaan uitmaken. Eerst tot zover, dank u.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra, ik kijk even naar meneer Gelling van GBS. ja. Ik wist niet zeker meer of u zich aangemeld had. Meneer Gelling ga uw gang.
  • 0:33 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Dank u wel. Ik had heel braaf mijn hand opgestoken. Voorzitter, veel wet- en regelgeving is complex en vele afzonderlijke regelingen grijpen op elkaar in. Dat maakt het in onze beleving logisch dat ook de drie adviesraden worden ineengevlochten. Inzet daarbij moet zijn dat kwaliteit behouden blijft en dat slachtkracht wordt vergroot. Wezenlijk is, overeenkomstig artikel 4, dat uw college tijdig, en dat wil ik dan graag benadrukken, tijdig betrekt en advies vraagt aan de participatieraad. Onze fractie stemt in met het vaststellen van de verordening. Dank u.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Volgens mij had de VVD zich niet gemeld, D’66 niet. Wel…dan krijgt u na de heer Hekking van de SP de gelegenheid tot, meneer Hekking.
  • 1:50 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. De onderhavige adviesraden zijn erg somber en negatief gestemd over het voornemen om geïntegreerd samen te gaan. Wat gaat het college hier aan doen om dit om te slaan naar een meer positiviteit van de onderhavige adviesraden. De SP is van mening dat de adviesraden belangrijke adviesorganen zijn van de gemeente en vind daarom dat het college moeite moet doen om de adviesraden hun mening mee te nemen in het voornemen om de adviesraden te integreren. Omdat de adviesraden nu separaat opereren wordt er veronderstelt dat de kwaliteit van de adviesraden beneden niveau presteert, want immers is het beoogd effect een gestructureerde meerwaarde van de kwaliteit van de uitvoering. De SP begrijpt niet waarop deze meerwaarde is gebaseerd, de gezamenlijke adviesraden hebben elk een eigen reglement om hun onafhankelijkheid te waarborgen. Hierin is onder meer geregeld dat werving van nieuwe leden door de raden zelf wordt georganiseerd, waarom wordt met de komst van een integrale raad de selectie van de leden nu anders ingevuld, is hiermee de onafhankelijkheid niet in het geding. Bij de juridische consequenties wordt gesteld dat dat geen bezwaar mogelijkheden zijn, volgens de SP zijn er wel degelijk uitzonderingssituaties waarin bezwaar en beroep mogelijk zijn. de SP vind het juridisch aspect wat kort door de bocht geformuleerd. Tot zover voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dan ga ik nu naar meneer Pals, D'66.
  • 2:44 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dank u voorzitter. Op onze website staat; de WMO-raad is onafhankelijk en adviseert het college van burgemeester, wethouders en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over de beleidsuitvoering en kwaliteit van de dienstbetrekking met betrekking tot de WMO. Dat is een erg belangrijke functie die de adviesraad heeft. Verder staat; verder heeft de WMO-raad regelmatig overleg met verantwoordelijke wethouder en beleidsambtenaar. Wij vinden dit nogal krachtige en zinvolle uitspraken over het functioneren van de adviesraad en daarom schrokken wij ook toch wel een beetje toen wij de verordening binnen kregen en dat we dat zo lazen dat enerzijds het college met de verordening hier vanavond komt waar hij dan zijn goedkeuring voor wilt hebben, terwijl een adviesraad adviseert dat het een negatief is over de voorliggende verordening participatieraad gemeente Stadskanaal. En wat nog erger is, is dat de toelichting dat zelfs nog zegt; de raden zullen derhalve niet meewerken met aan de uitvoering van deze verordening. Wij vinden het nogal een merkwaardige situatie en wij roepen dan ook op alvorens wij voor of tegen te stemmen over deze verordening dat de wethouder, willen we de wethouder toch eens oproepen om toch ervoor te zorgen, of in ieder geval in overeenstemming met de raad, dat men een ander advies gaat afgeven aan de raad. Want ik bedoel, ik begon mijn verhaaltje dat de WMO-raad is een onafhankelijk en adviserend college van burgemeester en wethouders, maar als het deze start gaat krijgen dan ben ik toch wel ernstig bezorgd dat als wij vanavond nu een goedkeuring doen aan de verordening zoals die voor ons ligt dat we dan straks geen raad hebben. En daar maken wij ons toch ernstig zorgen over en wij willen de portefeuillehouder vragen om dat eens nader toe te lichten en hoe hij dat een en ander kan rechtbreien. We hebben nog één punt van orde en dat is punt 3, dat is de selectiecommissie bij de instelling. Er wordt gezegd dat de selectiecommissie moet worden samengesteld uit een lid van het college. Wij willen toch graag dat veranderd zien, dat dat een lid van de gemeenteraad zou zijn. Omdat het een onafhankelijke adviesraad moet zijn, zitten we niet zo in de lijn dat het college zitting moet nemen en de selectiecommissie bij de instelling van de participatieraad. Dat was het voorzitter.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Wethouder Van der Kolk.
  • 8:25 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Even een pen. Ja, ik wil zo dadelijk even kunnen afvinken of ik alle vragen dan heb behandeld. Ja, voorzitter hier ligt een nieuwe verordening waarin de participatie wordt geregeld, het periodiek overleg van belanghebbende en vertegenwoordigers rond het ouderenbeleid, WMO, WWB en armoedebeleid. Destijds is er voor gekozen om deze weg in te slaan, we hebben dat bij het collegebesluit van 14 december 2010 ook aangekondigd omdat we zien dat het aantal beleidsvelden steeds dichter bij elkaar gaan bewegen. De decentralisaties staan ook op stapel en het lijkt ons logisch om ook zorgvuldig om te gaan met ambtelijke inzet en bovendien hebben we gezegd toen destijds van het lijkt ons ook goed om te kijken in termen van kostenbesparing. We hebben sinds 2010 een aantal sessies belegt ook met vertegenwoordigers van de drie raden en ik kan ook zeggen dat naar mijn gevoel het proces ook zeer zorgvuldig is geweest. College Bieze en ik hebben dat in eendracht samen ook gedaan en we werden daarbij ook op ons steun door diverse ambtenaren, met dit besluit van december 2010 hebben we ook aangegeven dat we een verantwoordelijkheid willen nemen en een richting willen geven aan de discussie. En uiteindelijk mondt het dan uit in een verordening zoals die vanavond hier voor u ligt. En een van de punten, en daar attendeert u ons ook op, is dat op verschillende artikelen ook de diverse raden ook commentaar hebben. Zij zeggen dat ze ook andere keuzes zouden maken ten aan zien bijvoorbeeld van het formuleren rond tijdige betrekken ten aanzien van de vergoeding, ten aanzien van het beheren van de financiën. Dus er liggen best heel veel verschillende opvattingen, maar wij hebben op een gegeven ogenblik gezegd, nadat we hadden vastgesteld wat de verordening zou moeten behelzen, dat wij in maart wel onze verantwoordelijkheid nemen van hoe wij erin staan als college. Daar heeft, de raden hebben daar ook op gereageerd, vervolgens heeft het college daar een reactienota bij geformuleerd. Het is niet zo dat wij ons alleen maar star hebben opgesteld ten aanzien van de vergoeding reiken we nu andere condities aan dan we in maart op papier hadden gezet. We praten van een budget van €75,- en gemaximaliseerd ook op een jaarlijkse termijn gerelateerd aan hoe een vergoeding kan zijn zonder dat er op een uitkering gekort wordt. Nou daar zit wat meer vrijheid en ruimte in. Om een ander voorbeeld te noemen, we hebben een discussie gehad ook over notulisten, het inschakelen daarvan, daarvan hebben we gezegd van omdat we zien dat dat zo’n belangrijke basisvoorwaarde is, het college zorgt ervoor, faciliteert dat er ook de notulen van de aanstaande raad op een goede manier verzorg kunnen worden. Ook om voortijdig betrekken hebben we veel gediscussieerd en op een gegeven moment was het voorstel om een term; kookproductie, op te nemen in de verordening. En daarvan hebben we gezegd van nee dat moeten we niet doen. Maar toch staan we naar mijn gevoel wel hetzelfde er in en dat zit namelijk in het tijdig betrekken. Wij hebben, ik heb goede ervaring opgedaan en de heer Bieze ook met het feit dat als we onderwerpen op de agenda hebben dat we dan heel vroegtijdig ook beleidsambtenaren betrekken richting de raden om bijvoorbeeld de raden van informatie te voorzien en vervolgens worden er ook afspraken gemaakt hoe bij de beleidsontwikkeling die diverse raden betrokken worden. Dat willen we ook, die ervaring dat is zo dat we dat na vandaag niet zomaar even opzij schuiven. Dus er zit ook een deel ruis in waarvan ik denk van ja daar zal ik nog wel eens een keer een inspanning voor willen wagen om die ruis ook weg te laten, want u mag ons ook toetsen als raad dat wij dat op een ordentelijke manier doen. Het is niet de bedoeling dat we met uitgewerkte beleidsplannen komen en dat dan de raad nog eens een keer een advies kan geven en vervolgens u een besluit neemt. Nee, daar waar mogelijk, ik zeg ook daar waar mogelijk, het zal niet altijd mogelijk zijn, omdat bepaalde thema’s zich daar gewoon niet voor lenen, maar daar waar mogelijk doen we dat. En als we dan sneller, korter door de bocht moeten dan willen we ons daar ook voor verantwoorden. En er staat bijvoorbeeld ook een ander artikel bij en de heer Plieger ging daar op in, er zitten ook ontsnappingsclausule in, die hebben we de afgelopen jaren gelukkig niet hoeven te gebruiken, ik hoop ook niet dat we hem hoeven te gebruiken, want onze inzet is we willen de raden erbij betrekken, maar het kan natuurlijk altijd zo zijn dat als de raad iets vaststelt dat je dan te maken krijgt met gevolgen die onvoorzien waren en waarvan je zegt van hier moeten we per omgaande een ander besluit op nemen. Als je het bijvoorbeeld over het besluit hebt, het WMO besluit, of de beleidsregels dan kan ik me wel eens voorstellen dat je iets over het hoofd hebt gezien waarvan je als college zegt van dinsdag gaan we dat beleid herijken omdat het leidt tot effecten die we niet willen, die te duur zijn of maatschappelijk gewoon ongewenst zijn. Daarvoor is die ontsnappingsclausule ook opgenomen. Niet om als staand beleid nu te gaan gebruiken en ons alleen maar achteraf te gaan verantwoorden, maar gewoon in het geval dat. Dus ook daarin hoop ik, ook naar de te komen raad, want ik bespeur dat daar ook draagvlak is om tot een raad te komen, hoop ik ook dat we die ruis kunnen wegnemen zodat we ook wat dat betreft ook een werkbare relatie ontstaat en gaat bestaan. Overigens, en dat wil ik ook gezegd hebben, dan spreek ik ook namens de heer Bieze die overleg heeft gevoerd met de cliëntenplatformen, ik heb dat zelf gedaan richting de seniorenraad en de WMO-raad, de samenwerking die heb ik, de heer Bieze ook, als plezierig ervaren. Dat wil niet zeggen dat er altijd hobbels waren of misverstanden of ruis, maar over het algemeen ben ik ook tevreden over gewoon de verstandhouding die er was in het samen optrekken. En wat je merkt in processen, dat wil ik dan nog wel even kwijt, is van ja als je kijkt naar de hele WMO ontwikkelingen, ik kijk dan naar de WMO-raad, dan stond er ook weer heel veel op de agenda en achteraf heb je dan wel eens het gevoel van moeten we ook niet wat momenten inbouwen zodat je meer werkt aan teambuilding, samen eens een keer nadenkt en filosofeert over richtingen die je wilt inslaan en misschien dat je daardoor de hectiek wel eens te weinig aandacht aan besteed. Dus dat is ook een aandachtspunt van het college om daar wellicht nog meer aandacht aan te geven in de toekomst. Het is zo, na vanavond, want dat hebben we gewoon gezegd van de raden hadden ook andere meningen over de eerste wijze van selecteren, u moet zich goed voorstellen er komt een nieuwe raad, er wordt afscheid genomen van de oude raad en we willen dat ook op een geode manier doen overigens want de leden verdienen dat, daar willen we ook als college zorg voor dragen, maar er ontstaat een nieuwe participatieraad, nou dan vinden we het ook heel legitiem en goed ook, want daarmee geven we ook aan dat we de nieuwe participatieraad serieus nemen, dat wij zelf ook betrokken zijn bij de selectie, u ziet ook een voorstel die is volgens mij ook legitiem, college en ambtenaren hebben geen doorslaggevende stem en er komen als het goed is, daarin willen we ook in overleg, ook vertegenwoordigers die zich niet kandidaat stellen en daar heb je vijf mensen in de selectiecommissie die gewoon die selectie gaan doen en als er geen genoeg kandidaten zouden zijn vanuit de bestaande raden, wat ik jammer zou vinden, maar ja goed we moeten wel naar 15 dus dat is wel een heel aantal, maar stel dat je echt een heel laag aantal vanuit de bestaande raad zou krijgen, nou dat betekend gewoon dat we gaan werven dat hebben we in het verleden ook gedaan en dan hopen we ook genoeg kandidaten te krijgen die vervolgens weer aan de slag gaan. Dus tot zover. En daar waar het draagvlak betreft, want dat is ook een kern van uw verhaal, wil ik u toezeggen dat we ons nog eens een keer weer inspannen om in gesprek te blijven ook met de bestaande raden en goede stappen te zetten naar de nieuwe participatieraad. Tot zover voorzitter. Nog een vraag misschien, ja sorry daar kom ik nu even over omdat ik hem nog even hier zie. Die WWB vergoeding waarop is die gebaseerd. We constateerden dat de vergoeding voor de bestaande leden van de seniorenraad, WMO-raad en het cliëntenplatform WWB erg uit elkaar liepen. En we hebben toen voor een middenweg gekozen en dat is deze vergoeding.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder kunt u ook nog iets zeggen over de vraagstelling van de heer Hekking? Over de bezwaren en beroepsmogelijkheden?
  • 0:9 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Dan moet ik even terugslaan, misschien dat we hem meteen wel kunnen afwikkelen, maar dan moet ik even kijken naar een artikel, misschien kan de heer Hekking nog even toelichten welk artikel dat betreft.
  • 0:3 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Nee, dat heb ik niet bij de hand.
  • 0:1 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   nee
  • 0:2 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   dat artikel heb ik niet voor me
  • 0:9 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ok, maar we gaan om met deze verordening zoals gebruikelijk is. Ook de juridische wegen die daarbij passen. Ja, zo gaan we ermee om, dat is wat ik ervan kan zeggen.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Voldoende beantwoording tweede termijn? Meneer Plieger, CDA.
  • 1:21 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ik wil toch nog even ingaan op het presentiegeld, kijk het wordt nu gekoppeld aan de wet WWB, omdat je er anders mogelijkerwijze op gekort zou worden als je een uitkering krijgt. Kijk dat is natuurlijk op zich al gewoon een keuze. Ik denk dat het eerder iets is wat u aangeeft, we kiezen ergens voor een middenweg en daar hebben we deze grens voor gekozen, want ik vond het een beetje een aparte koppeling. Dat je zegt van als iemand meer krijgt dan wordt hij gekort op zijn uitkering, ik vond dat zo’n raar criterium die voor mij gewoon los in de lucht hing. Maar goed, ik begrijp er is gewoon een keuze gemaakt uit de verschillen die er zijn om als het ware een soort middenweg te krijgen. Dan wou ik u toch nog vragen, kijk in de aanloop, of in de aanloop, in het beginstadium van de nieuwe participatieraad kunnen wij zich toch, ja kan zich voordoen dat men zich wil ontwikkelen en dat er in het begin toch bepaalde extra ontwikkelingskosten zijn om de raad ook optimaal te laten functioneren. Kunt u zich daar iets bij voorstellen en bent u bereid om in elk geval die raad ook goed van de grond te krijgen om daar, indien het wenselijk of nodig is, om daar ruimte voor te creëren.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was het meneer Plieger. Dank u wel. Meneer Dijkstra, CU.
  • 1:54 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Ik ben op zich blij met het antwoord van de wethouder dat hij vooral het punt van de ruis dat hij dat ook goed heeft aangegeven. Dat inderdaad in de afgelopen periode toch wel in de gesprekken ruis is geweest of ruis, maar in elk geval dat blijkt dus ook wel uit de reactie van de adviesraden dat ze toch ????? van het draagvlak wel wat moeite hebben en ja dat punt heb ik in mijn verhaal sterk benadrukt. Dus daarom daar wil ik nu dus ook weer heel sterk benadrukken wat u dus ook hebt aangegeven, dat draagvlak dat u daar heel erg mee aan de gang gaat en mee aan de gang blijft zodat we toch wel een adviesraad krijgen die dus ook echt zich serieus daar mee bezig houdt en ook, dat hebt u geloof ik in uw antwoord niet aangegeven, heb ik trouwens niet naar gevraagd, maar dat punt van dat er als de verordening, nee in die verordening staat volgens mij niet het punt van dat de, en dat hebben zij als kritiek aangegeven, dat een bepaald moment in het proces van dat er iets ontstaat dat ze dan mee mogen denken, dat het niet zo moet zijn dat er kant-en-klaar iets ligt en dat ze dan pas moeten besluiten. En dat punt is wel iets, een punt van aandacht toch wel. Ik weet niet in hoeverre daar nog, dat u dat nog in de verordening misschien nog wat zo kunt aanpassen, ja ik heb het artikel zo niet bij de hand, maar u snapt wat ik bedoel. Dat is een kritiek punt waar ik op zich wel, daar heb ik wel zoiets van daar moet eigenlijk toch wel het geval zijn. Dat ze in de voorfase ook mee kunnen denken, dus niet als het helemaal klaar is, dat ze dan pas, kant-en-klaar, en dat ze dan pas er wat van kunnen zeggen, dat bedoel ik.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Meneer Pals, D'66.
  • 1:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Ik vind een beetje de beantwoording van de wethouder, vind ik een beetje jammer. Hij, ik heb hem niet echt goed een antwoord horen geven over het advies wat de WMO-raad heeft uitgegeven en die dan ook nadrukkelijk genotuleerd is en waarvan de WMO-raad nu al in de toelichting zegt dat de raden de helft niet meewerken aan de uitvoering van deze verordening. Ik heb eigenlijk in uw beantwoording helemaal niet gehoord hoe u daar nu mee omgaat, sterker nog, u roept eigenlijk op, u zegt eigenlijk in uw beantwoording, dat u heeft die oude raadsleden eigenlijk heel hard nodig omdat het gaat om 15 raadsleden, dus maar ik ben bang dat als we zo doorgaan en de verordening wordt goedgekeurd, dat de oude raad of de zittende raad eigenlijk uitvoering gaat geven aan zijn toelichting dat hij gewoon niet meedoet. En dat vind ik een beetje jammer en daar heb ik u niet helder genoeg op horen beantwoorden.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Verder? Mevrouw Woortman, PvdA.
  • 0:17 C. Woortman-Oosting
   raadslid PvdA
   C. Woortman-Oosting
   Dank u wel voorzitter. ik wil de wethouder bedanken voor zijn antwoorden, maar ik wil hem nog het advies geven dat hij de ruis goed wegneemt net als wat meneer Dijkstra ook zei. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan u wel mevrouw Woortman. Meneer Hekking geen tweede termijn? Wel?
  • 0:46 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ja, ook wij zijn blij met het antwoord van de wethouder. Enige wat ons ter oren is gekomen, en de contacten die we met diverse raden gehad hebben, is dat men in meerderheid niet van plan is om als dit allemaal doorgaat om nog beschikbaar te zijn voor de raden, dus wij zijn erg bang dat als er geen goed overleg is met de mensen die op dit moment plaats nemen in die diverse raden om over te gaan naar een grote raad, als die overeenstemming er niet is dan ben ik bang dat we helemaal zonder komen te zitten. Dat we helemaal niks meer hebben. Dus wat ik gehoord heb van de mensen die op dit moment deel uit maken van die raden, stemt de SP niet voor deze verordening.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed. We gaan kijken of de wethouder in tweede termijn die angst weg kan nemen nog. Wethouder Van der Kolk.
  • 1:55 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dank u wel voorzitter. Als ik de laatste brief lees zoals die naar u gezonden is, die ook ter kennis is gekomen aan het college, dan staat er duidelijk dat bij ieder lid van de drie adviesraden dat leidt tot individuele afweging over het al dan niet willen participeren in de nieuwe adviesraad. Nou dat is ook hun goed recht en ik hoop, wat ik ook al zei, dat er genoeg mensen zich ook kandideren zodat de kwaliteit en continuïteit ook gegarandeerd is. dus zowel de heer Bieze als ik zullen ons best ervoor doen om ook goed afscheid te nemen van de bestaande mensen en ook het gesprek te voeren over onduidelijkheden die deze verordening wellicht nog met zich meebrengt, maar aan de andere kant heb ik u ook in de eerste termijn weergegeven dat we ook al vanaf december 2010 onze verantwoordelijkheid hebben genomen en gekozen hebben voor een bepaald proces wat nu uitmondt in een verordening. Ik kan ook niet zomaar de meningsverschillen wegpoetsen, dat moge heel duidelijk zijn. Maar dat let niet dat we gewoon dat we ons wel heel erg zullen inspannen om in gesprek te blijven ook met de zittende mensen. Dus dat kan ik u toezeggen. En ten aanzien van de tijdige betrekking nogmaals, volgens mij staat het heel helder in de verordening en zou je ook niet je best moeten doen om het nog helderder te moeten beschrijven, ik heb u uitgelegd en dat wil ik ook de bestaande raden nog wel eens uitleggen wat het college daaronder verstaat en dat betekend dus heel erg duidelijk van daar waar mogelijk, daar waar wenselijk, zullen wij, en dat zeg ik hier ook nog eens een keer hardop in de publieke vergadering, zullen wij ook de nieuwe participatieraad betrekken bij de onderwerpen in een voortijdig stadium. En in overleg ook met de raad bepalen we dan ook hoe we bijvoorbeeld, als ze onderwerpen onder de loep nemen, hoe we daarmee in samen optrekken en dat kan heel divers zijn. Maar dat is ook vanuit het overleg nader te bepalen. Wat ook van belang is
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:4 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Tevreden over dit antwoord, dit vind ik echt, ben ik heel blij mee.
  • 0:09 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ten aanzien van de budgetten is er ook heel duidelijk een budget opgenomen voor de scholing. Dus het is absoluut ook de bedoeling dat de nieuwe raad daarin gefaciliteerd wordt. Als antwoord op de vraag van het CDA.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, begrijp ik nu uit de beantwoording van de portefeuillehouder dat hij eigenlijk al een beetje een voorschot gaat nemen op het afscheid nemen van de bestaande, van de zittende raadsleden. Tenminste als ik goed geluisterd heb vind u het helemaal niet erg dat die zittende raadsleden afscheid nemen en dat u met veel vreugde gewoon met een nieuwe raad gaat beginnen als ze zich maar conformeren aan de verordening zoals die er nu ligt, althans dat begrijp ik een beetje uit uw antwoord.
  • 0:51 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Heel duidelijk, u besluit over de verordening en nieuwe leden, of ook leden die nu deel uitmaken van de bestaande raden, maken zelf de keuze of ze zich al dan niet kandideren voor de nieuwe participatieraad, dat is een individuele keus. Dat wil niet zeggen dat ik, als ik de indruk heb gewekt en ik hoop in tegendeel, kijk wij zullen als het gaat om de bestaande raden en ook als het gaat om individuele leden van de raden die definitief afscheid nemen, dan zullen we daar op een goede manier vorm en inhoud aan geven. Die verantwoordelijkheid heeft het college ook. De seniorenraad daarmee hebben we wel een verstandhouding gehad van een aantal jaren, ik verwacht uit die raad niet dat iedereen zich kandideert voor de nieuwe participatieraad, maar enerzijds neem je afscheid van de seniorenraad en aan de andere kant vind ik ook dat je mensen dan heel keurig moet bedanken, ook voor de inzet die ze die jaren hebben gepleegd. Dat is wat ik bedoel
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Pals
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik begrijp van de portefeuillehouder dat hij dat eigenlijk helemaal niet erg vindt, maar wat mij een beetje stoort in deze discussie is dat de leden eigenlijk afscheid gaat nemen omdat ze het gewoon niet eens met dat voorstel zoals die in de verordening hier voorligt.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, volgens mij bent u nu aan het herhalen. Wat er net gesteld is, op een gegeven moment, u heeft daar een andere mening over. De wethouder geeft aan dat iedereen een individuele keuze maakt om wel of niet te kandideren voor de nieuwe raad. Ik denk dat u een beetje de termijnen nu heeft gebruikt.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat ben ik niet met u eens voorzitter, want
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat kan zijn, maar ik ga nu kijken op een gegeven moment zeg maar omdat u in herhaling valt en ik denk dat de wethouder dan hetzelfde antwoord moet geven, of andere fracties dit met u eens zijn qua invulling of niet. Want als ik om me heen kijk dan heb ik het idee dat op de fractie van D’66 na en op de SP de anderen het eens zijn met de verordening die voorligt. Is dat een juiste conclusie? Zal ik dan overgaan…..Meneer Plieger, CDA
  • 0:5 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, voorzitter. Ik wil nog wel één ding toch nog wel even weer herhalen. kijk
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat probeer ik net te voorkomen meneer Plieger.
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   het gaat mij ook
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat probeer ik nou net te voorkomen
  • 0:40 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, ok, u probeert te voorkomen, maar het gaat mij ook om, kijk wij stemmen voor die verordening, maar het uitgangspunt is, kijk dat kan wel, zoals de wethouder ook heeft aangegeven ook nog naar de heer Pals toe, het kan wel zijn dat de adviesraden er anders over denken dan het college. Ik heb in mijn verhaal ook aangegeven, wij hebben ook een mening over de positie van de nieuwe participatieraad. En daar ligt denk ik een heel fundamenteel verschil tussen de adviesraden en ook de gemeenteraad. En ik denk dat dat het eerste punt is waardoor de rest ook eromheen gegroeid is en laten we dat vooral, ja dat verschil van mening is er, moeten we accepteren.
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij is dat helder en daarom probeer ik ook tot afronding te komen omdat we anders denk ik gewoon een herhaling van ???? doen. Mag ik met uw instemming tot de conclusie komen dat er met de verordening wordt ingestemd met uitzondering van fracties van D’66 en SP? Meneer Hekking? Klopt. Dan zijn dat 19 stemmen voor en 2 tegen als ik goed geteld heb. [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Heeft u behoefte aan een korte schorsing of wilt u dat ik….ja, ik hoor….Mag ik u verzoeken dan om 21.45 uur de vergadering te kunnen vervolgen. Ik schors. [voorzitter klopt met hamer]
 • 14 Dependances muziekschool
  • 16. Dependances muziekschool (44,85 KB)
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We vervolgen de vergadering en we komen nu bij agendapunt 14. Op uw i-pad agendapunt 16, de dependances van de muziekschool. Mag ik vragen wie daarover het woord wil voeren. Meneer Gelling, GBS.
  • 0:56 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. Was de raad eerder genegen voorzitter om financieel wat water bij de wijn te doen om de dependances open te houden. Later bleek deze handreiking niet het juiste effect te sorteren. Dat betekend evenwel dat er nu de keuze ligt tussen het openhouden van de dependances in Musselkanaal en Onstwedde en daarbij wederom een veer laten op het ombuigingsbedrag, ofwel meegaan in aangereikte voorstellen. En dat zou dan inhouden dat dependance Musselkanaal dient te worden gesloten en Onstwedde open blijft, met daarbij ook de consequenties zonder opnieuw financieel een veer te laten. Voorzitter, in onze beleving zijn we bij diverse instanties streng geweest met betrekking tot de bezuinigingsopdrachten. En hebben we aangegeven dat de betreffende organisaties zelf hun verantwoordelijkheid dienen te nemen. Nu dit door het Centrum voor de Kunst is gedaan hebben we besloten in te stemmen met het door hen aangereikte voorstel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Mevrouw Rodenberg, VVD.
  • 0:29 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou wij kunnen instemmen met het voorstel omdat wij na gesproken te hebben ook met de muziekschool hebben we begrepen dat ook hier hun voorkeur ligt. Nadat er zeker ook weer een aantal gesprekken zijn geweest, wij vinden het alleen jammer dat deze gesprekken toch kennelijk niet eerder zijn gevoerd waardoor wij dit besluit in mei al hadden kunnen nemen. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ik kijk even naar de CU, heb ik een hand gemist. Ja, mevrouw Van der Heide.
  • 0:27 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Onze fractie kan instemmen met het voorstel van de Stichting Centrum van de Kunsten Zuid-Groningen om de dependance van Musselkanaal te sluiten en de dependance van Onstwedde open te houden. Wij betreuren het dat we als raad tijdens de behandeling van de voorjaarsnota niet over de juiste informatie beschikten. De CU vindt het belangrijk dat alle kinderen de mogelijkheid hebben om kennis te maken met muziek. Daarom is het goed dat in Musselkanaal de algemene muzikale vorming blijft. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Christians, PvdA.
  • 0:33 K. Christians
   raadslid PvdA
   K. Christians
   Dank u wel voorzitter. De PvdA fractie is blij dat er nu duidelijkheid gaat komen omtrent dit onderwerp. Wij hebben nog een aantal vragen. In het raadsvoorstel staat dat 6 leerlingen les hebben binnen; ontdek muziek Musselkanaal. In het voorstel staat dat deze lessen ook in een lokaal van een van scholen kunnen worden gegeven, onze vraag is; gaan deze lessen door? Onze tweede vraag is; wat gaat er met de overige 5 leerlingen gebeuren. Kunnen deze leerlingen dezelfde lessen in Onstwedde of Stadskanaal volgen? Tot zover voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Plieger, CDA.
  • 0:07 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Ik heb niet zoveel meer toe te voegen als wel dat wij ook blij zijn dat er nu een voorstel ligt waarmee we dit punt kunnen afsluiten en ook wij vinden het jammer dat we in mei niet over de juiste informatie hebben beschikt om te zorgen dat we toen der tijd in één keer een voorstel konden maken. Dan rest mij nog aan te sluiten bij de vraag van de PvdA als het gaat om deze 6 leerlingen in een mogelijke school in Musselkanaal geeft het bestuur van de muziekschool aan of de Stichting Centrum voor de Kunsten, wat is daar van waar en graag enige duidelijkheid. Voor de rest kunnen wij instemmen met het voorstel zoals het er ligt.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan geef ik het woord aan wethouder Bieze.
  • 0:10 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik blijf maar even zitten want zolang duurt het punt niet. (iemand maakt een opmerking wat niet te verstaan is). Denk ik.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou wordt het afwachten wethouder.
  • 0:8 E. Bieze
   E. Bieze
   Nou, zo lang dat duurt, dan ga ik bij de tweede termijn wel staan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nu vraagt u er echt om.
  • 2:33 E. Bieze
   E. Bieze
   Voorzitter even naar het gevoel van jammer, volgens mij heb ik dat een van de vorige keren ook al aangegeven, dat heeft te maken met de informatie voorziening zoals die is gepresenteerd en geïnterpreteerd ook binnen dit huis. Het plan van de muziekschool rond de bezuinigingen kwam bij ons binnen en daar stond sec een bezuinigingsbedrag in, van ik meende €3600.- , omtrent het sluiten van dependances. Uit latere informatie is ons ook gebleken dat nog een deel van het bedrag, in de €50.000, - , rond personeelskosten stond en dat wisten wij dus gewoon niet. Hadden wij dat geweten dan hadden wij natuurlijk veel eerder met dit voorstel bij u, hadden wij dit voorstel eerder bij u ingediend. Ik ben blij met de ondersteuning, brede ondersteuning, omtrent dit voorstel vanuit het college. Er wordt gevraagd wat gaat er nu gebeuren met de 6 leerlingen die op dit moment op ons dek muziek zitten. Nou zoals u weet is dit een cursus van 1 jaar en u weet dat de maatregelen pas in het schooljaar 2013-2014 ingaan, dus de dependance wordt pas volgend jaar gesloten. Dus deze leerlingen die krijgen gewoon hun aanbod aangeboden tot dat moment en dan is de cursus gewoon aangeboden. De muziekschool heeft aangegeven dat zij, Ontdek Muziek, in een van de scholen of in één leslokaal willen gaan geven. Ik heb nog even gesproken met de muziekschool omtrent; Ontdek Muziek. Er leven wat ideeën om Ontdek Muziek te gaan integreren in het project; “de Toon Zetten”, wat in Oost-Groningen 3 jaar draait. En dat betekent dus dat ook Ontdek Muziek als een geïntegreerd product, waarschijnlijk in de scholen, ook in Musselkanaal, terecht gaat komen. Dan is er nog de vraag van wat er met de overige leerlingen gebeurt, de overige leerlingen kunnen, en dat heb ik nog even geverifieerd, ook overige leerlingen kunnen naar de vestigingen Stadskanaal en Onstwedde, dus die kunnen gewoon gebruik maken van het aanbod, ja ze zullen wat verder moeten reizen, maar hun opleiding komt dus niet in gevaar. Volgens mij was dat het voorzitter, dank u.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou wethouder dan ga ik nu kijken of u zometeen moet gaan staan voor de tweede termijn. Raadsleden. Ja, meneer Christians, PvdA.
  • 0:7 K. Christians
   raadslid PvdA
   K. Christians
   Nou wij willen de wethouder bedanken voor de antwoorden op onze vragen en ook wij kunnen instemmen met dit voorstel. Dank u wel.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Daar hoeft hij niet voor te gaan staan. Is dat bij de andere fracties ook het geval? Dan concludeer ik dat de raad unaniem is in het alternatieve voorstel en dat het aldus is besloten. [voorzitter klopt met hamer]
 • 15 Ruimtelijk Integraal Toezicht, Handhaving en Vergunningen (RITHV), uitvoeringsplan 2012
  • 12. RITHV uitvoeringsplan 2012 (37,03 KB)
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 15, op uw i-pad 12. Het Ruimtelijk Integraal Toezicht, Handhaving en Vergunningen uitvoeringsplan 2012. Wie wil daarover het woord voeren. Meneer Deuring CCDA en meneer Hekking SP. Meneer Deuring aan u het woord.
  • 1:47 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Voorzitter, op zich een goed plan. Wel hebben we als CDA fractie nog een paar vragen en opmerkingen. Wij praten over het uitvoeringsplan 2012, het is nu bijna oktober en, ja is het niet een beetje mosterd na de maaltijd. Want het jaar is bijna om en we krijgen nu het uitvoeringsplan op tafel. Verder staat er nog iets genoemd in het plan over de omgevingsbeleidsnota van de RUD. Kan de wethouder aangeven wanneer die ongeveer klaar zal zijn. Verder wordt er gesproken over naleefcontroles, er wordt over een percentage gesproken van 13%. Is het ook bekend van wat het percentage ongeveer bij andere, vergelijkbare gemeentes is, is dat nou, is 13% is dat nou slecht is dat goed, hoe moet ik dat interpreteren. Maar wat we ook, ik wil ook niet allemaal vragen stellen, maar ook een paar goede punten eruit halen van, er is een hele praktische invulling gegeven denk ik aan het invullen van landelijke prioriteiten, het wordt in ieder geval gekoppeld wat we normaal gesproken ook doen, dus op zich is het een hele goede. Het beleid is ook gericht op overtredens, zo hoort het ook in onze visie. Wordt ook genoemd dat er een boa, waarschijnlijk ingezet gaat worden, nou op zich lijkt ons dat ook een hele goede. En dat de klachten in ieder geval binnen 48 uur afgehandeld worden, op zich een hele goede zaak. Dus ik heb eigenlijk maar drie vragen, dank u wel.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Deuring. Meneer Hekking, SP.
  • 0:12 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Onderdeel van het regeerakkoord van 2010 is de vorming van de nationale politie. Een en ander
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hekking, ik ben bij agendapunt 15, Het Ruimtelijk Integraal Toezicht. U bent twee agendapunten verder, dat komt misschien een beetje doordat we de agenda gewijzigd hebben.
  • 0:4 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Klopt, ja, bij mij staat hij op 15. Dat is een foutje. Nee, dan hou ik het even
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   niet over dit agendapunt?
  • 0:1 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   nee
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, meneer Pals, D'66.
  • 0:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, nog even een vraag over punt 9, duurzaamheid in het project. Daar staat een zinnetje boven de eerste kolom; alle projecten moeten uiterlijk 1 september 2013 zijn afgerond. En wij kunnen dat niet erg goed knopen aan de lijst van de nota duurzame energie en energiebesparing in Stadskanaal. Wat wordt afgerond met de voetnoot dat de meeste projecten doorlopen tot en met 2013, respectievelijk 2014. Wellicht knopen we de twee data niet goed aan elkaar, maar wij zouden daar graag een antwoord op willen.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat waren uw termijnen? Wethouder Bessembinders. Ik geloof dat die ook blijft zitten.
  • 0:10 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ik zal mij gedragen voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel.
  • 1:17 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   De heer Deuring zegt mosterd na de maaltijd. Nou het is in elk geval niet verder gekomen dan mosterd bij de maaltijd, dus daar moet ik hem gewoon gelijk in geven. En wij zullen zorgen dat dit in het vervolg anders gebeurd. Ik kan wel allerlei argumenten noemen, maar daar heeft u ook niet zoveel aan, hij ligt er nu pas. Als het gaat om die omgevingsnota, daar staat dat die in 2012 gemaakt wordt, dus die wordt in 2012 gemaakt. als het gaat om de naleefcontroles dan zegt u 13%, daarmee denk ik dat wij, als je naar het totaal kijkt en ook naar alle controles die wij doen, dan zijn wij daar op zich heel tevreden over, over die 13%. Als u zegt hoe doet de omgeving dat, dan kan ik daar op zit moment niet keihard op antwoorden, maar ik vind dat wij het heel goed doen. En dan wat de heer Pals betreft. Die heeft het over duurzaamheid en die sloopsubsidie, het is dus niet zo dat voor alle projecten die in die hele lijst van duurzaamheid staan dat daar sloopsubsidie op van toepassing is. Dus in die zin hoeven al die projecten niet afgerond te zijn voor 1 september, maar de projecten waar die subsidie voor bedoelt die uiteraard wel. Dank u wel voorzitter.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Is dat voldoende beantwoording? Meneer Deuring, meneer Pals. Mag ik daarmee concluderen dat u akkoord gaat met het voorstel zoals geformuleerd. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 16 Conceptbegroting 2013 en meerjarenraming Wedeka
  • 13. Conceptbegroting 2013 en meerjarenraming Wedeka (45,15 KB)
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 16, voormalig 13 op uw i-pad, de conceptbegroting 2013 en de meerjarenraming Wedeka. Meneer Gelling, meneer Deuring, meneer Pals, meneer Borgesius, meneer Van Beek, meneer Boen en meneer Hekking. Begin ik bij de heer Deuring, CDA.
  • 3:2 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ja, voorzitter in maart van dit jaar hebben wij hier in dit huis, zelfs in deze zaal, met Wedeka gesproken over het transitieplan Wedeka-bedrijven. Dat hebben we toen gedaan omdat er toch wel tekorten zouden ontstaan vanwege subsidiekortingen en de afbouw van het aantal WSW’ers. Inmiddels is zoals we weten er ontzettend veel gebeurd, het ???akkoord is er gesloten, het kabinet is gevallen, verkiezingen zijn er geweest, er is weer een nieuw kabinet in de maak, dus al met al grote onzekerheid. Nou als gevolg van het een en ander is in ieder geval de wet werken naar vermogen voorlopig ingetrokken. De kortingen op de subsidie, rijkssubsidies, zijn vooralsnog vervallene en ook het transitiefonds is droog gelegd, nou daarnaast hebben we natuurlijk ook nog te maken met economisch moeilijke tijden. Al met al als gemeente en Wedeka, en niet te vergeten ook de werknemers van Wedeka, onzekere tijden. Nou als je dan even kijkt naar de begroting voor 2013 dan komt dat toch uit op een tekort, op een exploitatie tekort van 2,5 miljoen. We hadden eigenlijk beraamd in maart 3,8 miljoen, dus wat dat betreft valt het allemaal mee, maar rekening houdend met al die aspecten die ik al genoemd had is het natuurlijk, het blijft gewoon onzekerheid en wordt als zodanig wordt er ook aangegeven in het voorstel van het dagelijks bestuur of van het bestuur van de Wedeka, in de begroting van ja er zijn heel veel risico’s, we weten niet welke kant het opgaat, dus al met al allemaal moeilijk om het in te schatten van hoe het allemaal gaat worden. Nou wat het CDA fractie betreft hebben wij ook gezegd van wij kunnen in ieder geval in eerste instantie gewoon ook meegaan, ook vanwege de onzekerheden die er op dit moment zijn, met het voorstel van het bestuur zoals het omschreven staat in de begroting 2013 en de meerjarenplanning, en vooralsnog zeggen we ook van ga geen dingen doen waarvan je nog niet zeker weet van dat die gaan gebeuren dus wacht gewoon nog even af en kijk wat de ontwikkelingen zijn. we zijn er natuurlijk allemaal bij gebaad dat er snel duidelijkheid komt, maar voor dat we andere dingen gaan doen dan werd voorgesteld, stellen wij in ieder geval voor om gewoon maar te doen zoals het in het plan gewoon staat. Getemporiseerd met het transitieplan gewoon doorgaan. Dat was het wat het CDA fractie betreft. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Deuring. Meneer Gelling, GBS.
  • 0:44 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. Het doet ons deugd dat de gewijzigde omstandigheden tot gevolg hebben dat de financiële perspectieven gelukkig wat minder dramatisch zijn. Evengoed is de toekomst onzeker. Landelijke politieke keuzes zijn van grote invloed, keuzes echter die we nu nog niet kennen ten aanzien van het eerder ingezette beleid, GBS is van mening dat de focus moet blijven liggen op het toeleiden van medewerkers naar plaatsen op de reguliere arbeidsmarkt, hoe lastig dat ook zal zijn. De inzet van TDC’s kan wat ons betreft hier een bijdrage in leveren. Daar zal in onze beleving de aandacht ook moeten blijven liggen. En dat was het, wij nemen kennis van de begroting en meerjarenraming.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Meneer Pals, D'66.
  • 1:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, aangezien het hier over het kennisnemen gaat van het conceptbegroting 2013, kunnen we denk ik als raad ook niet meer dan kennis nemen van een begroting die hier en daar nog alle kanten uit kan gaan vanwege de landelijke situatie. Wat ik eigenlijk opmerkelijk vind is dat de gemeentebestuurders hun gevoelens kunnen uitspreken over de conceptbegroting, dus dat vind ik toch een andere benadering aan het worden, dat we onze gevoelens gaan uiten over een begroting 2013. Die gevoelens moet ik, ja die zijn eigenlijk al vertaald door het dagelijks bestuur, omdat het dagelijks bestuur eigenlijk ons had bericht dat om over de betrouwbaarheid van de meerjarenraming maar niet te spreken, dus de gevoelens van het dagelijks bestuur die zijn nog niet best, dus in die zin denk ik dat we dat kunnen overnemen. We hebben wel nog twee vragen in dat hele plan, dat is de transitieplan die, waarvan wij nog steeds wenselijk vinden dat alle aandacht daaraan wordt gegeven en waar wij toch wel vragen hoe worden wij daar in de komende tijd, nauwgezet, want dat is volgens mij ook de vraag die wij aan het bestuur van Wedeka toen hebben gezegd in maart geloof ik of in mei van hoe houdt u de vingers aan de pols, aan het transitieplan en hoe wordt de raad daarover geïnformeerd. En wat we ronduit teleurstellend vinden is toch dat het kosten begeleid werken dat het externe bureau tot nu toe nog nul komma nul plaatsing heeft gedaan. En ik denk dat Wedeka zich toch achter de oren moet krabben om nog een extern bureau voor dit soort werkzaamheden aan te nemen. Tot zover mijn vragen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Borgesius, VVD.
  • 3:33 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ik denk dat de heer Pals het ook terecht zei, in te stemmen met of kennis nemen van, excuus, de heer Deuring die sprak over instemmen mee. Ik denk dat dat inderdaad niet aan de orde is. We kunnen er inderdaad kennis van nemen. Laat ik eens beginnen, toen ik die conceptbegroting las, ook met een positieve opmerking, er wordt in mijn richting ook wel eens anders gekeken ten aanzien van dit onderwerp, maar ik kan mij nog de periode herinneren, en dat zullen in deze raad ook nog wel andere mensen zijn, dat de opbrengsten die dus binnen dit bedrijf werden gerealiseerd, ternauwernood toereikend waren voor de salariëring van de ambtenaren, dat is nog niet zolang geleden. Wel al een aantal jaren, maar onder de huidige directie hebben we toch kunnen vaststellen, en dat kunnen we ook zien in de conceptbegroting die nu voor ligt 2013, dat dit dus van een totaal andere rangorde is. De opbrengsten zijn nu, en ik praat nu even in ronde getallen, zo rond de 17 miljoen, het is iets meer, de kosten van het ambtelijk apparaat liggen zo rond de 7, dus je ziet daar een positieve kanteling over de laatste, ik denk 8 à 10 jaar, van 10 miljoen euro, dat is niet niks. Ten positieve gekeerd. Waar wij als VVD af en toe wel eens wat moeite mee hebben, dat er dan in de kranten staat; Wedeka zoveel winst. En daarmee vergeet dan de verslaggever even gemakshalve dat dus vanuit het rijk gezien hier een subsidie naar binnen vloeit van, ook weer ronde getallen, zo rond de 45 miljoen. Dat wordt vaak in de verslaggeving even vergeten, dus dat is misschien wel een kritische noot. Nu even over het stuk zelf, volgens ons staat daar een klein foutje onder punt drie, nagenoeg de eerste alinea, waar hij mee begint, de tweede zin, u schrijft daar begroting van Wedeka een tekort geraamd van 1 miljoen 5 duizend euro, ik denk dat dat 2,5 miljoen moet zijn en niet die 1 miljoen, maar ik hoor het graag, want Stadskanaal die moet dan weer 40% van die 2,5 is dan weer die 1. Maar dat hoor ik graag wel even. We hebbe ook nog een andere vraag, in de begroting van 2013 wordt ook een directie vergoeding meegenomen vanwege het feit dat de directie van Wedeka ook werkzaamheden verricht in Emmen. Wanneer dat het hele jaar gaat plaatsvinden of mogelijkerwijze is dat inmiddels afgekaderd tot een bepaald tijdstip, maar er vanuit gaande, ik heb dat namelijk niet kunnen vinden, dat dat plaats gaat vinden over de hele 2013, dan vinden wij die vergoeding veel te laag. Die in de begroting staat vermeld. Nou ja voor wat betreft, andere partijen hebben het al gezegd, willen wij ons nu beperken tot 2013 en laten we de beslissingen die binnen al te, op korte termijn mogelijkerwijze gaan vallen onder de nieuwe regering en wat mogelijkerwijze van invloed is op deze werkplaatsen, laten we dat maar afwachten want iedere uitspraak daaromtrent nu zou denk ik alleen maar tijd vragen en dat willen wij niet. Tot zover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Van Beek, CU.
  • 1:09 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel. Nou, het heeft weinig zin om het een en ander te gaan herhalen wat de heren collega’s al voorgedragen hebben. Natuurlijk is het zo dat de Wet Werken naar Vermogen in een ander perspectief staat, subsidie kortingen van de baan, WSW is ook nog iets over te zeggen. Het is natuurlijk een heleboel onduidelijkheid, maar helder is volgens mij wel dat wij na 2013 geen reserve meer hebben bij Wedeka. En dat elk verlies wat er dan in 2014 naar voren komt, doorberekend wordt naar de deelnemende gemeentes en dat is ook de 1 miljoen waar de heer Borgesius op doelt denk ik. Een aantal risico’s, wat wel in de stukken staat, maar wat ik hier nou vanavond nog niet gehoord heb wil ik toch eigenlijk wel even benoemen. De wet uniformering loonbegrip, lenteakkoord, eerste half jaar WW wat door de werkgever betaald moet gaan worden, bezuiniging reiskosten vergoedingen, mocht dat doorgaan dan denk ik dat wij als deelnemende gemeente, niet pas in 2014 moeten gaan bijdragen, maar dat wij dat reeds volgend jaar moeten gaan bijdragen. Verder hebben wij kennis genomen van dit stuk en hier wou ik het bij laten. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Boen, PvdA.
  • 1:06 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, voorzitter ons wordt gevraagd inderdaad kennis te nemen van de conceptbegroting 2013 en de meerjarenraming Wedeka. En wij krijgen inderdaad de gelegenheid om onze gevoelens te uiten ten aanzien van dit onderwerp dat zullen wij doen zonder daarbij al te emotioneel te worden terwijl daar misschien af en toe wel aanleiding toe bestaat. Onze fractie is van mening dat de ingezette koers, met name de beweging van binnen naar buiten, zoals die ook in het transitieplan is aangegeven. Zij het onder andere omstandigheden, nog steeds natuurlijk een goede zaak is ook dat het expliciet genoemd wordt in dit stuk die zal krachtig gestimuleerd worden, citeer ik. We kunnen met betrekkelijke tevredenheid vaststellen dat het tekort is verlaagd naar 2,5 miljoen, betrekkelijke tevredenheid. En als het gaat om de gevoelens die wij hebben bij deze stukken dan zijn er toch zoals de andere collega’s al hebben genoemd gevoelens van onzekerheid. Onzekerheid over de te verwachten rijksbijdrage, maar ook voelen wij mee met de onzekerheid die werknemers van Wedeka voelen ten aanzien van hun toekomst. En met name de alinea waarin het DB spreekt over het ingezette beleid om tijdelijke contracten niet meer om te zetten in vaste dienstverbanden, dat is een punt wat ons wat dat betreft na aan het hart ligt. De meerjarenraming zoals ook al door anderen gezegd die wordt wat lastig om tot in detail goed te bekijken. Je moet je misschien zelfs afvragen of dat wel zin heeft onder het huidige gesternte. Wij wachten in ieder geval vol spanning af hoe de definitieve begroting en meerjarenraming er uit gaan zien. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boen. Meneer Hekking, SP.
  • 1:8 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. De SP is altijd tegen de landelijke maatregelen en acties gekomen. Omdat de SP van mening is dat o.a. de zeer kwetsbaren door dit soort maatregelen nog meer de dupe dreigen te worden van zich op stapelende bezuinigingen. De zogenaamde beschutte werkplaatsen kunnen niet vergeleken worden met een normaal bedrijf. Alvorens de SP deze conceptbegroting 2013 en meerjarenplanning in de raad zal willen behandelen stelt de SP voor om de conceptbegroting 2013 en meerjarenplanning naar een nader te noemen bepalend moment door te schuiven omdat we met name het Coenders, c.q. lenteakkoord, o dit moment leidend is en vooral omdat er een nieuw kabinet aan het formeren is. we hebben kennis genomen van de nota en wij hebben ook kennis genomen van de FNV monitor en daarin staat onder andere dat de gemeente Stadskanaal op vele manieren een socialer beleid zou kunnen voeren. De SP wil graag deze monitor met de raad graag verder uitdiepen. Tot zover.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hekking. Dan is het woord aan wethouder Van der Kolk.
  • 5:5 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, voorzitter. Ik hoor eigenlijk twee rode draden door u betogen. In de eerste plaats praat u over risico’s, dat wordt ook benadrukt in de begroting en u beklemtoont dat nog eens een keertje. Aan de andere kant zegt u van ja er lagen plannen in het voorjaar en is goed dat daar vorm en inhoud aan gegeven blijft worden. De heer Gelling om maar één van u te noemen zonder een ander tekort te doen die heeft het erover van ja ons uitgangspunt moet blijven toe leiden van medewerkers naar de reguliere arbeidsmarkt en het uitbouwen van de TDC’s. Op dit moment is het zo dat de Oost-Groninger gemeentes samen met Borger-Odoorn hebben gezegd van; goh we hadden een plan in het voorjaar, we gaan ervan uit dat er toch een nieuwe wet Werken naar Vermogen komt. Dus laten we een aantal ontwikkelingen ook gewoon doorzetten. En dat betekend aan de ene kant dat Wedeka ook blijft doorgaan met detacheren, dat is ook een winstgevende tak, dat heeft u ook bij de jaarrekening kunnen zien, daar scoort Wedeka goed mee, daar blijven we mee doorgaan. Aan de andere kant wel getemporiseerd want de middelen voor de transitie van de SW die zijn nu ook niet beschikbaar en we moeten ook afwachten wat de wetgeving gaat luiden. Maar desalniettemin het werken naar buiten, ik noemde net al de investeringen, gewoon op het kapitaal zoals Wedeka dat in bezit heeft, dat willen we ook luwen, dempen, om die beweging inderdaad door te zetten. En de verwachting is ook, dat nu de wet werken naar vermogen controversieel is verklaard, dat het geen afstel betekend maar gewoon uitstel. We wachten dus op een nieuw regeerakkoord en de uitwerking daarvan die komt dan ook nog en pas dan weet je eigenlijk precies waar je aan toe bent. U gaat daarin ook op een aantal risico’s in, ik noem er ook nog een aantal. De onzekerheid over de economische ontwikkelingen, Wedeka heeft nog steeds een belangrijke tak binnen de industrie en het is ook een opgave om genoeg werk te genereren, dat is anders dan een paar jaar geleden. Uiteraard de wetgeving over de wet werken naar vermogen waarin zwaar wordt gelobbyd om de bestaande doelgroep te ontzien en de vergoedingen ook evenredig te houden met wat ze nu zijn, maar we weten niet precies wat er uit die onderhandelingen gaat komen. Wat wij wel denken is dat die onderhandelingen opleveren dat de beweging naar buiten toe er verder doorgezet gaat worden. De CAO onderhandelingen beginnen, vinden in oktober plaats. Elke procent loonsverhoging betekent 5 ton in de min voor Wedeka. 50 miljoen loonsom, 1% is 5 ton. Over dat soort bedragen heb je het, dus dat klapt er enorm in. Dat is ook de reden waarom gemeenten ook aangeven richting onderhandelingspartners om ook heel voorzichtig daar mee om te gaan. De discussie over pensioenfonds, pensioenpremies is voor Wedeka en de WSW ook erg van toepassing. Pensioenfonds is niet echt goed stevig dus ook daar vinden discussies plaats. En vanwege het lenteakkoord dringt de OR er ook op aan om het beleid ten aanzien van de tijdelijke dienstverbanden te herijken, dat is ook iets waar het DB en het college zich op dit moment over buigen. En last but not least, omdat je praat over hele grote getallen, woon- werkverkeer Wedeka geeft er 7 ton op jaar basis aan uit. Ook de afschaffing van een netto betaling heeft financiële gevolgen mocht dat doorgaan en werkt ook het detacheren van mensen, de lijn die je daar mee wilt trekken stimuleert het ook niet. Dus wat dat betreft, ik noem er nu een paar, u heeft er zelf ook een aantal genoemd, dat zijn ontwikkelingen die fors kunnen zijn. u heeft ook een aantal gevoelens geuit, over heel concreet, over het kosten begeleid werken, maar ook over de directievergoeding. Nou ik denk dat het zaak is om, dat we binnen de AB vergadering ook die gevoelens een vertaling geven en ook aangeven dat die gevoelens er liggen binnen deze raad. Los even van het feit of die gevoelens door een meerderheid gedeeld worden of niet. Dus ik denk ook van ik wil er ook wel een afspraak over maken, durf ik hier ook wel te doen. ik denk dat het goed is dat u ook een verslag van de AB vergaderingen ook gewoon in ieder geval ter kennis krijgt zodat u weet wat er met die signalen al dan niet gebeurd. Dan vraagt de heer Borgesius naar die miljoen tekort, dat is een tekort voor Stadskanaal inderdaad, u heeft het zelf ook al uitgerekend. Dan nog even een concrete vraag van de heer Hekking. De heer Hekking die heeft het over kan het niet later hier aan de orde komen, dat heeft alles te maken met de positie van de toezichthouder. Die zegt, ook omwille van de ontwikkelingen van, hij moet eerder naar de provincie toe. en dat betekend dat voor 15 oktober ook de AB hier een besluit over gaat nemen. Ik dank u ook met name ook voor uw geleide en gevoelens, zullen wij ter harte nemen.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Geeft dat behoefte aan een tweede termijn? Meneer Pals en nog anderen? Meneer Borgesius. Meneer Pals, D’66.
  • 0:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter ik dacht dat ik twee concrete vragen had gesteld over het transitieplan. Want wat toch heel belangrijk is in deze tijd dat we kennis nemen van het transitieplan van Wedeka, omdat dat leidt naar werk en dat soort zaken en ook naar een verandering van werk en verandering van werkzaamheden binnen het Wedeka, hoe we daar over worden geïnformeerd dat was een vraag van mij en over het resultaat van kosten begeleid werk van dat externe bureau die 0,0 plaatsing heeft gedaan. Ook dat zijn onze gevoelens als we dan spreken in onze gevoelens zeggen we dat dat niet best is.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Borgesius, VVD.
  • 0:16 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, ten aanzien van de directievoering die zeg maar de directie van Wedeka doet bij, ik dacht Emco in Emmen, ik vind dat antwoord van de wethouder daar wel een beetje summier, ik hoef niet zo nodig een verslag van het dagelijks bestuur vergadering
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   algemeen bestuur
  • 0:9 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Sorry, algemeen bestuur. Maar is het de bedoeling dat daar over het komende jaar de hele jaar nog inzet plaatsvindt, u zegt al ja,
  • 0:00 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   ??????? voor een heel jaar nog extra inzetten op dat bedrag. nee, u moet uitgaan van wat in deze begroting staat. (de heer Van der Kolk spreekt ten dele zonder microfoon)
  • 0:03 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   pardon?
  • 0:13 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Kijk deze begroting ligt er niet voor niks, dit heeft het DB vastgesteld en wordt binnen het AB besproken. Het moet nog wel worden vastgesteld. Maar u mag uitgaan van de cijfers zoals die hier geschetst worden dat dat op dit moment in ieder geval de inzet is.
  • 0:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Maar het is dus wel de bedoeling dat de huidige directievoering het hele jaar 2013 ook nog gaat verrichten voor de werkplaats in Emmen.
  • 0:3 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, daar mag u vanuit gaan ja.
  • 0:7 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, dan wil ik nogmaals uitdrukkelijk hier zeggen dan vinden wij die vergoeding bij lange na niet toereikend.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is een gevoel om wat u uitgesproken heeft en wat u meegeeft. Nu nog de vraag van de heer Pals.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   de gevoelens
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar u stelt een vraag en daarna mag u uw gevoelen formuleren. U wilt geloof ik graag antwoord van de wethouder.
  • 1:02 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Tweeërlei antwoord op de vraag rond de transitieplannen. Ik geef u aan dat wij in overleg met de andere Oost-Groninger gemeenten en Borger-Odoorn werken aan een herijkt plan op basis van de condities die wij nu kennen. Daar zullen de colleges een besluit over moeten nemen, de provincie wil dat overigens ook faciliteren, daar wordt u gewoon over geïnformeerd. En daarnaast, daar zijn we natuurlijk met zijn allen ook heel erg benieuwd naar, kijk hoe die transitie precies vorm gegeven gaat worden heeft toch met name ook met het resultaat van een nieuw regeerakkoord te maken. En dat zal dan te zijner tijd ook weer een discussie worden ook binnen uw raad, daar ga ik in ieder geval van uit. Want ik ga er vanuit dat er een nieuwe wetgeving gaat komen, alle seinen staan wat dat betreft op groen, niet op oranje, maar echt op groen. En dat komt dan vanzelf eens een keer de gevolgen ook voor Wedeka komen hier dan aan de orde. Dan die, ja die kosten begeleid werken, die heb ik ook even genoteerd als gevoelen, ik kan het niet meteen herleiden, ik bedoel u heeft zelf de begroting gelezen, ik kan er ook even op na slaan wat erbij staat, dat heeft ongetwijfeld zijn oorzaken, maar uw gevoelen heb ik genoteerd.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee voldoende besproken? Mag ik daarmee concluderen dat de raad kennis neemt van de begroting 2013 van Wedeka en de toegevoegde meerjarenbegroting en haar gevoelen over de ontwikkelingen heeft meegegeven aan de portefeuillehouder zodat dat betrokken kan worden bij de behandeling van de begroting door het algemeen bestuur van Wedeka. Correct? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 17 Concept Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland 2013-2014 voorbereiding Nationale Politie
  • 14. Concept Regionaal Beleidsplan NoordNederland 20132014 voorbereiding Nationale Politie (51,64 KB)
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zou ik nu graag de voorzittershamer over willen dragen aan de heer Deuring, aangezien de twee volgende agendapunten die we als één zouden behandelen mijn portefeuille betreffen.
  • 0:42 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Aan de orde is agendapunt 17 en 18. Wie wil het woord over deze twee agendapunten. Mevrouw Kroom, meneer Van Beek, mevrouw Rodenberg, meneer Plieger, meneer Pals, dat was het? Meneer Hekking. Begin ik met meneer Hekking.
  • 2:21 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Dan beginnen we opnieuw met het verhaaltje waar we net in principe al mee begonnen. Het onderdeel van het regeerakkoord in 2010 is de vorming van de nationale politie. Een en ander is vervolgens uitgewerkt in een wetsvoorstel door de minister van Veiligheid en Justitie. Het doel van het wetsvoorstel is; een meer doeltreffende en doelmatige en slagvaardige politie. Meer eenheid en minder bestuurlijke drukte, meer politie capaciteit voor het primaire proces en daarmee meer veiligheid. In deze nota is niet direct te achterhalen hoe de doelen zoals gesteld worden gehaald. Met name meer politie capaciteit voor het primaire proces, het is een summiere nota, het probleem wordt goed toegelicht, maar blijft een goede beschrijving van een eventuele oplossing achterwege. Ook mist de SP een plan voor een crisis of ramp, een crisis profiel en een planvorming hiervan. De SP denkt dat hierbij aan een situatie zoals het zwaar uit de hand gelopen FaceBook-feestje in Haren afgelopen weekend. De SP mist ook hoe beleid wordt ontwikkeld voor ex-gedetineerden, met name de veel plegers die voor veel overlast zorgen en dus kunnen de cijfers volgend jaar weer erg negatief zijn, omdat die veel plegers hun straf inmiddels hebben uitgezeten. De monitoring op deze veel plegers is onvoldoende en preventief zal er meer moeten gebeuren. Afgelopen weekend zijn de vandalen bezig geweest om vele auto’s te beschadigen, dan kan niemand met droge ogen beweren dat dat allemaal wel meevalt. Betreffende het punt van woninginbraken, er staat dat er in het plan van aanpak ook een rol is weggelegd voor buurt- en wijkverenigingen, en toen stopte mijn computer ermee dus dan ben ik uitgepraat. Wij vragen ons af in hoeverre die buurt- en wijkverenigingen inmiddels reeds benaderd zijn bij het opzetten van dit plan en daar wil ik het even bij laten voorzitter.
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dit was het meneer Hekking? Mevrouw Kroom.
  • 0:42 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Voorzitter, we hebben kennis kunnen nemen van de concept Regionale Beleidsplan Noord-Nederland. Een duidelijke tekst die wat ons betreft geen vragen oproept. Wij stellen het bijzonder op prijs dat wij voortijdig en goed geïnformeerd zijn en dat wij in de gelegenheid zijn gesteld om onze prioriteiten kenbaar te maken. Onze fractie herkent zich in de door ons genoemde prioriteiten voor de lokale integratie veiligheidsplan 2013. Waarmee wij gelijk reageren op agendapunt 18 van deze vergadering. We hebben geen wensen of bedenkingen ten aanzien van deze concepttekst. Dank u wel.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel mevrouw Kroom. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:44 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik wil eerst even een compliment maken aan onze portefeuillehouder en de ambtelijke organisatie en de politie die hier op 11 juni een voorlichting heeft gehouden op verzoek van o.a. de CU. ik denk dat dat heel nuttig is geweest, ik denk dat het ook gelijk, dat wij alles nu kunnen weerlezen in de stukken zoals het die avond besproken is. En ons verzoek is om dit in de toekomst te gaan herhalen deze avond, dus oftewel een jaarlijks gesprek met de chef basiseenheid dan wel één keer in de vier jaar voor het regionale beleidsplan een avond te beleggen. Tot zover en dank u.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel. Mevrouw Rodenberg, VVD.
  • 0:56 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
   Ja, dank u wel voorzitter. Wat betreft deze voorstellen sluiten wij ons aan bij de vorige sprekers, met daarbij nog wel één kleine opmerking. In de conceptbegroting, zeg maar in punt 14, daar staat op de 2e pagina bovenaan; de benoemde prioriteiten zijn. Nou die punten hebben we met zijn allen inderdaad besproken, dus die herkennen wij, het enige wat wij daartussen missen een beetje is een stukje over de communicatie en dan met name de terugkoppeling naar de burgers en ondernemers en daarbij het belang van aangifte en ook de mogelijkheid van het doen van aangifte via internet, dus in zijn totaliteit die communicatie en dat is volgens mij die avond ook wel genoemd en is ook door de politie aangegeven dat ze daar wat mee zouden doen, dus dat zouden we graag toch nog wel even terug willen zien. Dank u wel.
  • 0:4 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Ook wij willen de portefeuillehouder complimenteren voor het mooie stuk wat hier voorligt omdat het, en dat zeker na aanleiding van onze positieve avond die we met de politie hebben gehad. Omdat het eigenlijk integraal is overgenomen, daarvoor onze complimenten. Alleen we hebben nog één vraag even over de prioriteiten 2012-2014, dat staat in het stuk te lezen op bladzijde 8 volgens mij. Daar staat in dat wij als gemeente Stadskanaal hebben voorgesteld, even kijken hoor, want het zijn allemaal hele kleine kadertjes, dat wij de alcohol en drugs hebben meegenomen, woning inbraken en autokraak. En dat staat in dat, want ik zie de portefeuillehouder al schudden, maar dat staat in prioriteiten 2012-2014, en mijn vraag is even hoe komen we aan die prioritering.
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dat was het meneer Pals? Meneer Plieger van het CDA.
  • 2:57 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Het is alweer een tijdje geleden, het was juni 2010, dat er een integraal veiligheidsplan van 2010-2015 is vastgesteld door ons als raad. En op dit moment nemen we kennis van het Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland voor 2013-2014. Nou de samenhang met de lokale politie, of sorry de lokale prioriteiten, politie-inzet, is wat ons aangaat groot en wij hebben daar ook met elkaar over gesproken dacht ik in een bijeenkomst met de raad en politie. Alsook dat dit plan voor ons herkenbaar is, dat het ruimte bied om het gemeentelijk integraal veiligheidsplan uit te voeren. Of het ook past binnen het werkplan van het nieuwe politie basisteam, wij denken door de samenhang die er is dat dat ook wel zo zal lukken. Een paar wensen en bedenkingen en vragen. Ten eerste als het gaat om, wij hebben als lokale prioriteit dat heeft de politiecommandant volgens mij ook aangegeven, een aandachtspunt was; evenementenbeleid. Nou in het licht van wat er in het weekend nu in onze regio zich heeft afgespeeld, is onze vraag is het niet verstandig dat dit als een gemeenschappelijke prioriteit in dit plan, wat nu dus besproken wordt, het concept regionaal beleidsplan, om het daar in mee te nemen zodat er als het ware een meer overkoepelend iets is. Ten tweede, aangegeven wordt in het stuk ergens, dat in samenhang met het openbaar ministerie, men zich gaat inspannen om in 2014 de interne organisaties van de gemeente op orde te hebben zodat het verhalen van schade op vandalen kan plaats vinden. Wij hebben in onze gemeente naar aanleiding van oud en nieuw hebben wij hier wel eens over gesproken en volgens mij hebben wij het toen ook gehad over het verhalen op de daders. Ja, nu is onze vraag hoe staat het in onze gemeente hiermee, hebben wij ook die tijd nodig tot 2014 of is dit bij ons reeds uitgewerkt. Dan hebben we nog een derde puntje, zoals ook aangegeven in 2010, bij de vaststelling van het gemeentelijk veiligheidsplan, ziet de CDA fractie dat ook in het regionaal veiligheidsplan doelstellingen worden geformuleerd die meetbaar zijn en die ook gemeten gaan worden. Nou wat ons betreft; ga verder met deze ontwikkeling. En daarbij; houdt wel oog voor realistische doelstellingen. Kijk de wens geen enkele crimineel in onze gemeente is natuurlijk bij iedereen aanwezig, maar de realiteit zal weerbarstig zijn. Dit was het, voorzitter.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Plieger. Het woord is aan de portefeuillehouder.
  • 12:57 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Allereerst dank voor de complimenten die uitgesproken zijn over het proces en de tijdigheid waarmee we gewerkt hebben aan de informatie, het afstemmen, mede op verzoek van de heer Van Beek van de CU. Maar die complimenten gelden met name de ambtelijke organisatie, want daar is naast de lopende werkzaamheden echt ontzettend veel werk verricht en inzet getoond om dat goed bij elkaar te brengen en ik kan u ook zeggen dat daar de input vanuit Stadskanaal inderdaad ook mede heeft kunnen zorgen dat u lokale prioriteiten die op 11 juni al ter spraken zijn geweest ook terug ziet voor een deel omdat dat voor een groot deel ook al de landelijke prioriteiten waren. Wat toch ook de extra accenten die nu meegenomen worden en zeker denk ik als we het stuk lezen dan is het een stuk wat zich ten opzichte van de stapels die ik mij herinner vanuit het regionaal college vanuit het verleden is dit in wezen een vrij helder en duidelijk regionaal beleidsplan voor Noord-Nederland, drie noord, dat zijn dus wel 62 gemeenten en dat die erin geslaagd zijn om zeg maar gezamenlijk dit regionale beleidsplan vast te stellen dat is wat mij betreft dan in ieder geval een voordeel van de vorming van de nationale politie. Meneer Hekking is geloof ik iets minder tevreden. En dat wordt natuurlijk mede bepaald door de actuele ontwikkelingen van het afgelopen weekend. Want u vindt in dit stuk een summiere beschrijving, zeg maar, van hoe te handelen bij een crisis of een ramp. Dat kunt u in dit regionaal beleidsplan ook niet alleen terugvinden, maar ik ben altijd blij dat we daarin samen met de politie binnen onze Veiligheidsregio Groningen in het kader van crisis en rampenbestrijding ook nog hele goede plannen hebben waarbij de samenwerking met name tussen de ketenpartners bij elkaar komt. Ex-gedetineerden, ja niet alles wat wij doen is met naam en toenaam genoemd. Dat kan ook niet want dan komen we met die 62 gemeenten er niet uit. Maar één van onderdelen waarin de minister van veiligheid en justitie juist zo tevreden was over de aanpak van problematische jeugdgroepen waarin dus inderdaad ook na verloop van tijd soms ex-gedetineerden terugkomen is het feit dat we dat hier zelfstandig in de gemeente Stadskanaal oppakken, dat we zelfs al overleg hebben over hoe om te gaan met gedetineerden terwijl ze nog in de instelling achter slot en grendel verblijven, dat we dan al bezig zijn om te kijken op een gegeven moment wat er gerealiseerd moet worden wanneer ze weer op straat komen zodat we, en eventueel kijken of ze een opleiding kunnen volgen om daarna een ander pad in te slaan dan het criminele pad, dat we daarmee proberen, juist om die recidive te voorkomen. Dus gelukkig staat niet altijd alles letterlijk beschreven want dan zou hij ook wat zwaarder worden, maar het is wel iets waar we gewoon met het basisteam van de politie en andere ketenpartners hard aan werken. En wat ook deze raad in het verleden geld voor beschikbaar heeft gesteld. Dat komt binnenkort via een andere financiering van het veiligheidshuis nog meer richting de gemeenten. Is daardoor de monitoring onvoldoende, nou dat zou ik echt willen bestrijden want we hebben er wel zicht op. Is daarmee zekerheid gecreëerd dat nooit iemand terugvalt in zijn oude fouten? Nee. Ik denk dat de heer Plieger daar heel duidelijk van aangaf dat we ook realistisch moeten zijn. En dat sommigen mensen soms een pad bewandelen wat niet de onze zou zijn, maar waar we ze niet altijd volledig van af kunnen brengen. Moet er preventief dan meer gebeuren? ja. Het is nooit genoeg, elk crimineel is er één teveel, elke overlast is er één teveel, overlastsituatie en vooral het subjectieve onveiligheidsgevoel van burgers is gewoon vervelend. Doen wij er veel aan? Dan denk ik; ja. In het basisteam Stadskanaal-Vlagtwedde, en wat eventueel straks uitgebreid wordt tot Stadskanaal-Vlagtwedde-Bellingwedde en Oldambt, dat moet het nieuwe robuuste basisteam worden, werken wij heel hard aan dit soort situaties en ik denk dat u ze nu ook terugziet in een regionaal beleidsplan voor drie noord omdat daar aan deze kant al hard aan getrokken wordt. Binnenkort gaan we weer met woninginbraken die gelukkig, en ik zeg gelukkig, verhoudingsgewijs in aantallen afnemen en niet zeg maar de golf laten zien die we in het voorjaar even hebben gehad, gaan we weer met juist voorlichting naar bewoners toe, van wat mensen zelf kunnen doen om woninginbraken nog steeds verder te voorkomen. Ik was zeer nieuwsgierig naar wat er nou gebeurde als uw computer nog gewerkt had en hoe u vervolgd had, maar dat blijft een raadsel dus daar kan ik ook niet op antwoorden. Ik ben blij met de duidelijkheid die de PvdA fractie naar voren brengt en eigenlijk geen andere wensen en bedenkingen heeft als wat voor taal staat zowel in het regionaal beleidsplan als in de lokale prioriteiten. Dan denk ik van nou dan is het in ieder geval een goede weergave geweest van de avond die wij op 11 juni hebben gehad. En dan zeg ik; ja, meneer Van Beek. Het is goed denk ik om één keer per jaar gewoon met het basisteam, en misschien moeten we er ook nog wel eens andere ketenpartners bij betrekken, stil te staan van wat is de werkwijze, wat is er eventueel veranderd, welke resultaten hebben we nu gehaald. En betekend dat ook dat we ons beleid en onze prioriteiten bij moeten stellen. We hebben wel steeds gezegd; het gevolg van een nationale politie is, is dat de minister eist dat de regio, in dit geval drie noord, een vierjaarlijks regionaal beleidsplan opstelt. Ja, dat vonden wij, eerlijk gezegd, eigenlijk al een klein stapje terug. Want wij kennen hier, en volgens mij meneer Plieger hebben we ook na 2010 een integraal veiligheidsplan vastgesteld, wij kennen al een plan met een dynamisch karakter, waarin we zeiden van wat gaat er goed, wat moeten we bijstellen of niet. Volgens mij hebben we dat vorig jaar in juni vast gesteld en staat hij nu eventueel op de agendering voor december. Vraag is of we daar nog een slag moeten maken of nu op de lokale prioriteiten en dat regionaal beleidsplan voor dit jaar voldoende hebben. Maar ik denk dat het altijd goed is om één zo’n informatieavond per jaar te organiseren. Communicatie, mevrouw Rodenberg van de VVD, geeft u aan. U herkent zich in de prioriteiten, in de aanpak in het regionaal beleidsplan, maar u zegt communicatie is een belangrijk aspect. En ik denk dat u daar inderdaad één van de spijkers op de kop slaat. Dus ook wat onze minister, want die heeft aangifte gedaan bij ons lokale politiebureau, en dus zich laten informeren van als ik dan dat nou doe hoe wordt het teruggekoppeld of de politie succesvol is geweest of het iets tot gevolg heeft gehad, of die aangifte en meldingen überhaupt zin hebben en waarom moet ik daarom misschien wel twee of drie weken op wachten, waarom kan dat niet met de hedendaagse techniek sneller. Dat zijn vragen waar denk ik zeg maar al die corpsen zich in de jaren over hebben gebogen, met al die verschillende systemen, met al die eigenstandige automatiseringsplannen per corps. Een probleem waar we vaak meer spraken over de financiën en de ICT situatie, als eigenlijk over hoeveel boeven hebben we gepakt, hoeveel problematische jeugdgroepen hebben we kunnen aanhouden, hoe hebben we kunnen zorgen voor vermindering van inbraken en ik ben blij dat door de nationale politie de minister dat nu tot zijn zorg heeft gehaald. En dat het regionaal dus veel meer gaat over daadwerkelijk blauw op straat, politie aanpakken, en dat de systemen landelijk worden aangepakt zodat ze eenduidig zijn. En dan vragen we inderdaad gewoon een ontwikkeling om van de kelder naar de zolder te komen. En dat gaat dus nog even duren, dat is niet van vandaag op morgen, want dat is een landelijke aanpak die er nu gecreëerd moet worden, maar dat betekend wel dat we moeten proberen zoveel mogelijk binnen de basisteams en misschien moet je het prioriteren in wat voor soort meldingen, misschien kun je aangeven wanneer je een melding of een aangifte niet terugkoppelt en wanneer wel, zodat die duidelijkheid er in ieder geval ontstaat, maar dat is iets wat we waarschijnlijk toch nog door een stukje handwerk moeten proberen op te pakken totdat er een landelijk dekkend systeem voor is. Meneer Pals van D’66 verwijst naar pagina 8. Die prachtige inventarisatie van die 62 gemeenten met hun kadertjes waar hun prioriteiten hebben gelegen. Dit waren eigenlijk de oude prioriteiten zoals we ze vorig jaar hebben vastgesteld, die zijn bij elkaar gebracht van die 62 gemeenten en er is natuurlijk dan toch gekeken, op een gegeven moment, wat zijn nou de grote gemene delers van die prioriteiten, van die lokale prioriteiten, hoe verhouden die zich tot de landelijke prioriteit en gelukkig zie je dan een behoorlijke overlap ontstaan dat geweldszaken, whatever, huiselijk geweld, maar geweldszaken in hele brede zin als woninginbraken, als aanpak van problematische jeugdgroepen en overige vermogensdelicten dat dat de prioriteiten zijn waar de overlap wel ontstaat. Dat je beter en meer en dat moet je, voor ons geldt dat voor drie noord ook moet kijken naar een evenementen kalender, ik denk dat het belangrijk is want dan kun je ook keuzes maken binnen een robuust basisteam met vier gemeenten van hoe verhoudt zich dit en kunnen we een evenementen kalender ook zo opzetten dat we ons kunnen verzekeren van voldoende politie-inzet daar waar die gewenst is en dan zeg ik altijd onder voorbehoud van incidenten, want je kunt van tevoren niet plannen, wat er bijvoorbeeld afgelopen weekend in Haren is gebeurd. Dat is, volgens mij noemde de korpschef dat een nieuw fenomeen en ik denk dat dat het ook is, maar je kunt proberen met alle bestrijdingsplannen, rampen en crisisbeheersing alsook met ervaringen vanuit andere gebieden om proberen op te antwoorden, maar dat zoiets zo uit de hand kan lopen dat kan je waarschijnlijk van tevoren niet van A tot Z bedenken. Maar dat we van elkaar weten dat we bij wat grotere evenementen die we organiseren niet allemaal dat op hetzelfde moment doen, waardoor we beter kunnen verzekeren dat er voldoende formatie aanwezig is, dat is denk ik heel erg goed om mee te nemen. En daar moeten we realistische doelstellingen mee voor ogen houden. De wereld draait door en soms zitten daar elementen in die minder leuk zijn en dat gebeurd ook in Stadskanaal. Verhalen wij de schade dan al voldoende, bijvoorbeeld vanuit oud en nieuw, we moeten dan wel heterdaadjes hebben wil je schade kunnen verhalen, je moet mensen echt betrappen op het delict wat ze tot stand brengen. Dat is niet altijd even makkelijk gezegd als het schade is in het kader van kleine brandjes, materiaal in openbare ruimten die vernield wordt of niet. Zijn wij daar op dit moment 100% klaar voor zo vanaf de kant van de gemeente in samenwerking met de politie. Daar durf ik niet mijn hand voor in het vuur te steken, het is wel een punt waar ik naar ga kijken en verder probeer antwoord op te geven. Ik denk voorzitter dat ik daarmee de zaken heb beantwoord die opgemerkt zijn en ik hoop inderdaad dat onze aanpak net zo kort en krachtig kan zijn als dit regionale beleidsplan.
  • 0:9 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel mevrouw Galama. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Pals.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nog even, voorzitter bedankt voor de uitleg over die prioriteit 2012-2014. En nou ik bedoel toch wel een beetje serieus, maar is dat ook de reden waarom gemeente Haren helemaal blanco staat.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter, ik geloof niet dat ik daarop ga reageren. Ik zou niet graag in de schoenen van mijn collega hebben gestaan.
  • 0:04 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ok, ik stel voor dat er geen behoefte is aan verdere tweede termijn. Dan gaan we naar de besluitvorming. Even kijken agendapunt 17, Concept Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland 2013-2014, kunnen we daar mee instemmen? Ik stel vast dat we daar unaniem mee instemmen. [ voorzitter klopt met hamer] daarmee vastgesteld. Kennis nemen, ja,ja, kennis nemen.
 • 18 Lokale prioriteiten politie-inzet 2013
  • 15. Lokale prioriteiten politieinzet 2013 (47,63 KB)
  • 0:26 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dan gaan we naar agendapunt 18, Lokale prioriteiten politie-inzet 2013. Voordat ik weer rare dingen zeg, deze beslispunten die stellen we vast. Kan iedereen daar mee akkoord gaan. [voorzitter klopt met hamer] Dank u wel, dan geef ik het woord weer aan de eigenlijke voorzitter.
 • 19 Sluiting
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Deuring. En dat waren de laatste punten van de raadsvergadering van vanavond, voor ons doen aan de late kant, om 22.45 uur, maar ik wil u allen danken voor uw aanwezigheid, uw inzet en voor degenen die nog aanwezig zijn op de publieke tribune ook dank en voor straks wel thuis.
  • 0:2 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Voorzitter.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van der Vlag.
  • 0:06 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Volgens mij had u voor de vakantie een toezegging aan de gemeenteraad gedaan.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar u begrijpt ook dat mijn vakantie dusdanig duur was dat ik eerst even moet sparen, maar gelukkig bestaat er een spreekwoord wat zegt van; wat in het vat zit verzuurt niet. Dus ik zal mijn afspraak nakomen, het moment kan wel eens verassend zijn.